Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Välkommen till Malmö

Välkommen till Malmö En mångfald av möten och möjligheter • Malmö är regionens tillväxtcentrum • 279.431 invånare • Ökande befolkning för artonde året i rad • 164 nationaliteter representerade • Unga invånare - 45,7% är under 35 år • Största sektorer är handel och kommunikation, företagstjänster och finans, vård och omsorg • Tillväxtbranscher som IT, digitala media, bio- och medicinsk teknik samt upplevelseindustrin • Från industristad till kunskapsstad - Vägen till positionen som tillväxtcentrum • Malmö högskola - Ung högskola med höga ambitioner • Navet i södra Sverige - En väl utbyggd infrastruktur • Att leva i Malmö - Stadsmiljö med cykelavstånd till hav och skog • Mångfalden Malmös resurs - Integration nyckeln till det framtida Malmö

Serviceförvaltningen i Malmös historia

Älgförvaltning
Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Ã¥rsredovisning 2011 - Uppsala kommun
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
Kommunens övningsverksamhet : tre enkla sätt att öva ...
Ta makten över ditt anseende - TNS-Sifo
Ladda ner PDF - Fackförbundet ST
Från grundskolor till Riksdagen - DAV Partner
Länk till produktdatablad - Webbutik
med behov av en extra kraft - E-on
Info från Telia som berör trygghetslarm