Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Välkommen till Malmö

Välkommen till Malmö En mångfald av möten och möjligheter • Malmö är regionens tillväxtcentrum • 279.431 invånare • Ökande befolkning för artonde året i rad • 164 nationaliteter representerade • Unga invånare - 45,7% är under 35 år • Största sektorer är handel och kommunikation, företagstjänster och finans, vård och omsorg • Tillväxtbranscher som IT, digitala media, bio- och medicinsk teknik samt upplevelseindustrin • Från industristad till kunskapsstad - Vägen till positionen som tillväxtcentrum • Malmö högskola - Ung högskola med höga ambitioner • Navet i södra Sverige - En väl utbyggd infrastruktur • Att leva i Malmö - Stadsmiljö med cykelavstånd till hav och skog • Mångfalden Malmös resurs - Integration nyckeln till det framtida Malmö

Serviceförvaltningen i Malmös historia

en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Ladda ner PDF - Sigma
MILJÖPARTIET DE GRÖNA BODEN
Eon Värme AB_Eon_20080422.pdf - Energikontor Sydost
3/05 Hur information och kommunikation kan stödja organisationens ...