Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Ledningsorganisationen

Ledningsorganisationen forts. En ny funktion inrättas som kundansvarig i varje affärsområde. Den kundansvarige arbetar dels med arbetsuppgifter inom AO och dels med ansvar för att kundens helhetsnytta tillvaratas i alla processor inom AO. Nyttan för Malmöbon skall också säkerställas genom denna funktion. De kundansvariga ingår tillsammans med kundkoordinatorn i en speciell samordningsgrupp för att stödja förändringsprocessen.

Strategisk ledningsgrupp Direktör Ingmar S. Kundkoordinator Mats L. Ekonomichef Cecilia A. Hur gör vi livet enklare och bättre för Malmöbon? Personalchef Peter N. Utveckl. strateg Peter L. Stadsfastigheter Anders H.

Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Ã¥rsredovisning 2011 - Uppsala kommun
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
Stärkt kompetens leder till nya affärer Stärkt kompetens ... - Gunnebo
Utvärdering av SAMÖ-KKÖ 2011 - Myndigheten för samhällsskydd ...
Per Lindgren Vattenfall Power Consultants - Bergforsk
KC i Jönköping.pdf - Offentliga rummet
25 år i sjöfartens tjänst - goddag
Företagspres. - Mekanotjänst Industrier
Kraftförsörjning för framtiden - Linjemontage i Grästorp AB