Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Alla organisationer har

Alla organisationer har som grund för sin existens ett uppdrag (vem finns vi till för?) Serviceförvaltningens uppdrag är: • Kunden • Personalen • Ägaren • Hållbart samhälle

Kunden • Vår uppgift är att leverera produkter och tjänster med hög servicenivå till stadens kärnverksamheter. Förutom produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser, skall kunderna erbjudas unika lösningar som kan innehålla såväl egna som köpta tjänster.

Älgförvaltning
Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Ã¥rsredovisning 2011 - Uppsala kommun
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Stärkt kompetens leder till nya affärer Stärkt kompetens ... - Gunnebo
Kommunens övningsverksamhet : tre enkla sätt att öva ...
Ladda ner PDF - Fackförbundet ST
Ta makten över ditt anseende - TNS-Sifo
Från grundskolor till Riksdagen - DAV Partner
Länk till produktdatablad - Webbutik
med behov av en extra kraft - E-on
Info från Telia som berör trygghetslarm
Utvärdering av SAMÖ-KKÖ 2011 - Myndigheten för samhällsskydd ...
KC i Jönköping.pdf - Offentliga rummet
Per Lindgren Vattenfall Power Consultants - Bergforsk