Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Alla organisationer har

Alla organisationer har som grund för sin existens ett uppdrag (vem finns vi till för?) Serviceförvaltningens uppdrag är: • Kunden • Personalen • Ägaren • Hållbart samhälle

Kunden • Vår uppgift är att leverera produkter och tjänster med hög servicenivå till stadens kärnverksamheter. Förutom produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser, skall kunderna erbjudas unika lösningar som kan innehålla såväl egna som köpta tjänster.

Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
Kommunens övningsverksamhet : tre enkla sätt att öva ...
Från grundskolor till Riksdagen - DAV Partner
Ladda ner PDF - Fackförbundet ST
Ta makten över ditt anseende - TNS-Sifo
Länk till produktdatablad - Webbutik
med behov av en extra kraft - E-on
Info från Telia som berör trygghetslarm
Rektor för tryck L.pdf - Lärarfortbildning