SLAO Utbildningar 2009-10

slao.se

SLAO Utbildningar 2009-10

SLAO Utbildningar

2009-10

Skidskola | Lift och pist | Sjukvård

och säkerhet | Lavin | Övrigt

www.slao.se/utbildning

1


Kunskap lönar sig alltid!

Kontinuerlig utbildning och livslångt lärande är idag

viktiga delar inom arbetslivet – för såväl personal som

arbetsgivare. Lagar, bestämmelser, trender och teorier

förändras ständigt och det räcker inte längre att göra

jobbet bra – det måste göras både bättre och smartare.

En skidanläggning innefattar en mängd olika yrken och arbetsuppgifter. SLAO

arbetar för att branschens behov av arbetskraft med rätt kompetens ska kunna

tillgodoses, genom utbildning och kompetensutveckling.

Behöver du bygga på en befintlig utbildning eller vill du testa ett helt nytt

område? I din hand håller du ett komplett utbildningsprogram, specialanpassat

för svenska skidanläggningar. Om du mot förmodan inte hittar det du söker

skräddarsyr vi gärna utbildningar av alla de slag. Vi ses i vinter!

2 www.slao.se/utbildning


Skidskola

Skidor – Instruktör 1 ............................... 5

Skidor – Instruktör 2 ............................... 6

Skidor – Instruktör 3 ............................... 7

Skidor – Instruktör 4 ............................... 8

Skidlärarexamen ....................................... 8

Testdagar | Egna utbildningar............. 9

Snowboard – Instruktör 1....................10

Snowboard – Instruktör 2....................12

Snowboard – Instruktör 3....................13 NY

Skidor – Parkinstruktör 1 .....................14

Skidor – Parkinstruktör 2 .....................15

Crossover ................................................16

Funktionell skidåkning – Grund..........17

Biskiinstruktör | Biski uppdatering ...18

Skicart uppdatering...............................19

Funktionell skidåkning – Kursledare....19

Lift och pist

Pistmaskin Utbildningsbevis................21

Pistmaskin Park ......................................22

Tema Park ................................................22

Snötillverkning ........................................24

Liftskötare | Lifttekniker.......................25

Terränghjuling, yrkesbevis....................26

Förarbevis terrängskoter ......................26

Nya bestämmelser för förarbevis........27

Sjukvård och säkerhet

Skidpatrull................................................29

Första hjälpen i skidbacken .................30

Första hjälpen i skidbacken – Barn ...30

Första hjälpen i terräng.........................31

Första hjälpen, kortkurs ........................32

Säkerhet i skidbacken, rådgivning .....33

Skidpatrull – Repetition........................34

Skidpatrull – Vidareutbildning.............34

Läkarutbildning .......................................35

Lavin

Lavin 1 ......................................................37

Lavin 2 ......................................................38

Lavin 0 ......................................................39

Lavinräddning 1......................................39

Lavinräddning 2......................................40

Lavinsprängning .....................................42

Lavininstruktör.........................................43

Övrigt

Arbetsledare steg 1...............................45

Arbetsledare steg 2...............................46

Arbetsledare steg 3-4...........................47

ERFA-träffar.............................................49 NY

Regionträffar............................................50

SLAO-shop .............................................52

Boknings- och betalningsvillkor..........55

www.slao.se/utbildning

3


4 Skidskola

www.slao.se/utbildning

4 Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Skidor – Instruktör 1

Det första steget i skidlärarutbildningen ger dig grunderna och verktygen för

att arbeta med barn, ungdomar och vuxna på grundnivå. Under utbildningens

sju dagar varvar vi skidåkning med teori, vilket innebär att du kommer vistas i

både skidbacken och lektionssalen. Det vi går igenom i teorin testas i praktiken.

Efter genomförd och godkänd utbildning kan du söka jobb som skidlärare.

För en ännu tryggare utbildningsgrund rekommenderas dock att du i direkt

anslutning till denna utbildning även genomför Instruktör 2. Utbildningarna

arrangeras gemensamt veckorna efter varandra. Läs mer om Instruktör 2 på

nästa sida.

Utbildning i alperna! Sedan två år tillbaka arrangeras en tidig utbildning

på glaciär i alperna. Ta chansen och utbilda dig på fina vinterförhållanden i god

tid inför säsongsstart. Boende bokas genom SLAO men observera att du själv

bokar din resa.

Ort/datum: Kaprun, Österrike 25-31 oktober

Vemdalen 23-29 november

Idre 30 november-6 december

Stöten 11-17 januari | Björnrike 15-21 mars

Åre 12-18 april

Längd: 7 dagar (64,5 timmar).

Innehåll: Teknik, analys, metodik, pedagogik, mekanik, kommunikation

och ledarskap för grundnivå. Barns utveckling.

Teori 19 timmar, praktik 45,5 timmar.

Förkunskap: God skidfärdighet – åker sväng i sväng i brant backe.

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan: Senast 4 veckor före respektive utbildning.

Pris Sverige: 4 785 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

Pris Kaprun: 9 600 kr per person inkl moms.

Gemensam logi, halvpension och skipass ingår.

Kostnad för resa och lunch tillkommer.

Boknings- och betalningsvillkor www.slao.se/utbildning på sidan 55

Skidskola 5


Skidor – Instruktör 2

Under denna utbildning arbetar vi vidare med metodik, pedagogik, mekanik,

teknik och analys för att kunna undervisa barn, ungdomar och vuxna upp till

fortsättningsnivå. Stort fokus läggs på analysen, vilket ställer stora krav på ditt

engagemang. Tillsammans skapar vi en riktigt bra vecka, då vi kan lova intensiva

och intressanta dagar samt en bra grund att bygga vidare på!

Godkänt resultat på separat testdag krävs för godkänd utbildning – läs

mer på sidan 9.

Ort/datum:

Längd:

Vemdalen 30 november-6 december

Idre 7-13 december | Stöten 18-24 januari

Björnrike 22-28 mars | Åre 19-25 april

7 dagar + 1 testdag (71 timmar).

Testdag: Orter/datum, se sid 9.

Innehåll: Teknik, analys, metodik, pedagogik, mekanik,

kommunikation och ledarskap för fortsättningsnivå.

Teori 19 timmar, praktik 52 timmar.

Förkunskap: God skidfärdighet – åker sväng i sväng i brant backe.

Godkänd Skidor Instruktör 1 (eller motsvarande

utbildning Friluftsfrämjandet/SSF).

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 4 veckor före respektive utbildning.

4 785 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

tips! Med godkänd Instruktör 2 är du behörig till Parkinstruktör 1 (sid 14)

samt våra Crossoverutbildningar (sid 16).

6 Skidskola

www.slao.se/utbildning

6 Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Skidor – Instruktör 3

Efter godkänd Instruktör 2 samt något eller några års arbete som skidlärare

är det dags att fylla på med mer kunskap. Rekommenderas att du innan utbildningen

har undervisat barn, ungdom och vuxenelever på fortsättningsnivå

och gärna praktiserat på mer avancerad nivå. Avsikten är att du efter godkänd

utbildning ska ha tillräckliga kunskaper för att undervisa barn, ungdomar och

vuxna i tillämpad skidåkning upp till och med röd nivå. Ett mål med kursen är

att generera större förståelse i analysen av egen och andras färdighet.

Godkänt resultat på separat testdag krävs för godkänd utbildning – läs

mer på sidan 9.

Ort/datum:

Längd:

Idre 14-20 december | Tandådalen 18-24 januari

Åre 12-18 april

7 dagar + 1 testdag (71 timmar).

Testdag: Orter/datum, se sid 9.

Innehåll: Fördjupning i teknik, analys, metodik, pedagogik,

mekanik, kommunikation och ledarskap.

Teori 19 timmar, praktik 52 timmar.

Förkunskap: God skidfärdighet – åker rytmisk kortsväng med

stavisättning och fartkontroll i brant backe.

Godkänd Skidor Instruktör 2 (eller motsvarande

utbildning Friluftsfrämjandet/SSF), samt minst fyra

veckors självständigt arbete med skidskolegrupper

efter utbildningen.

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 4 veckor före respektive utbildning.

4 785 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

tips! Vill du ställa upp i Skidlärar-SM 2010? Mer information under hösten

på www.skidlararforeningen.com.

Boknings- och betalningsvillkor www.slao.se/utbildning på sidan 55

Skidskola 7


Skidor – Instruktör 4

Nu finputsas kunskaperna inom alla områden, såväl praktiskt som teoretiskt.

Vi åker mycket skidor i alla typer av terräng och testar alla typer av svängar.

För att tillgodogöra dig denna utbildning till fullo krävs att du är en mycket god

skidåkare. Vi rekommenderar att du innan Instruktör 4 har undervisat barn,

ungdom och vuxenelever på avancerad nivå.

Godkänt resultat på separat testdag krävs för godkänd utbildning – läs

mer på sidan 9. Efter godkänd utbildning och testdag är du berättigad att

anmäla dig till svensk skidlärarexamen, läs mer om det här nedan.

Ort/datum:

Längd:

Tandådalen 18-24 januari | Åre 12-18 april

7 dagar + 1 testdag (71 timmar).

Testdag: Orter/datum, se sid 9.

Innehåll: Mekanik/biomekanik, pedagogik, kommunikation,

analys, ledarskap, anatomi/fysiologi, retorik m m.

Teori 19 timmar, praktik 52 timmar.

Förkunskap: God skidfärdighet – du åker i all terräng.

Godkänd Skidor Instruktör 3 (eller motsvarande

utbildning Friluftsfrämjandet/SSF), samt minst fyra

veckors självständigt arbete med skidskolegrupper

efter utbildningen.

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan: Senast 4 veckor före respektive utbildning.

Pris: 4 785 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

Svensk skidlärarexamen

Svensk skidlärarexamen arrangeras av Svenska Skidrådet. Du som är godkänd

i högsta utbildningssteg hos SLAO, Friluftsfrämjandet eller Svenska Skidförbundet

är behörig. Examens fyra huvudmoment: Teori. Muntlig framställning.

Undervisning/ledarskap. Praktiskt färdighetsprov.

Mer info på www.slao.se/utbildning, www.skidlararforeningen.com och

www.frilufts.se. Anmälan görs till SLAO.

8 Skidskola

www.slao.se/utbildning

8 Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Testdagar – Skidor

Instruktör 2 | Instruktör 3 | Instruktör 4

För att bli godkänd på utbildningarna Skidor Instruktör 2, 3 och 4 krävs godkänt

resultat på separat testdag. Testdagar arrangeras vid tio tillfällen under

säsongen – orter och datum här nedan*.

Anmälan senast 2 veckor före respektive testdag.

Vemdalen 16 januari, 27 mars | Tandådalen 19 december, 30 januari,

6 februari, 13 mars, 17 april | Idre 20 februari | Åre 30 januari

Branäs 13 februari

*) Två testtillfällen ingår i utbildningspriset, därefter 500 kr inkl moms per testtillfälle.

Egna utbildningar

Clinics | Kortkurser | Veckoutbildningar

Vi skräddarsyr gärna en utbildning för din anläggning. Nivå och innehåll anpassas

efter utbildningsbehov och SLAO-instruktör genomför utbildningen på

önskad plats. En clinic med valfritt tema på några timmar, en eller flera dagar,

kortkurser i till exempel puckelpist, barnskidskola eller banåkning. Samtliga

veckoutbildningar för instruktörer kan också arrangeras på beställning.

Kontakta SLAO för mer information. Pris enligt offert.

Boknings- och betalningsvillkor www.slao.se/utbildning på sidan 55

Skidskola 9


Snowboard – Instruktör 1

Fokuserar på hur vi inom svensk snowboardutbildning arbetar med nybörjare

och åkare på fortsättningsnivå. Här lägger du grunden för din fortsatta utveckling

som snowboardinstruktör. Med din egen åkning och färdighet som

utgångspunkt tar vi reda på vad som händer – och varför det händer, när vi

åker snowboard.

Med kunskaper i ledarskap, kommunikation, teknik och metodik kan du

efter utbildningen arbeta som snowboardinstruktör. Vi vill också att du ska bli

inspirerad till fortsatt utveckling och få en önskan om vidareutbildning.

Ort/datum: Tandådalen 18-24 januari

Längd: 7 dagar (66 timmar).

Innehåll: Personlig färdighet, teknik, pedagogik, metodik, snowboardsäkerhet.

Ledarskap, kommunikation, analys.

Organisations- och föreningskunskap, yrkesrollen samt

fysisk/psykisk utveckling hos barn och ungdom.

Teori 20 timmar, praktik 46 timmar.

Förkunskap: God färdighet – åker alla backar i bra tempo utan stopp

och med flyt i åkningen.

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 18 december.

4 785 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

tips! Du har väl tecknat Utförsåkarförsäkringen? Läs mer på www.slao.se.

10 Skidskola

www.slao.se/utbildning

10 Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Boknings- och betalningsvillkor www.slao.se/utbildning på sidan 55

Skidskola 11


Snowboard – Instruktör 2

I detta utbildningssteg får du lära dig att hjälpa redan duktiga åkare att bli

bättre. Du får ta ansvar för din egen och andra utbildningsdeltagares utveckling,

bland annat genom olika analysförfaranden. Kraven på ledarfärdigheter

och pedagogiska kunskaper ökar. Utbildningen genomförs i högt tempo och

innebär stora utmaningar.

Ort/datum: Tandådalen 18-24 januari | Kläppen 15-21 mars

Längd: 7 dagar (64 timmar).

Innehåll: Personlig färdighet, teknik, pedagogik, metodik.

Ledarskap, kommunikation, analys, videoanalys och

träningslära. Kunskapsprov.

Teori 18 timmar, praktik 46 timmar.

Förkunskap: Mycket god färdighet i varierad terräng – åker

obehindrat i alla backar samt har vissa färdigheter i

offpist och park. Godkänd Snowboard Instruktör 1

(eller motsvarande utbildning Friluftsfrämjandet/SSF)

samt minst fyra veckors självständigt arbete efter

utbildningen.

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 4 veckor före respektive utbildning.

4 785 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

tips! Hyr en egen instruktör till skidskolan – läs om Clinics på sidan 9.

12 Skidskola

www.slao.se/utbildning

12 Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


NY

Snowboard – Instruktör 3

Nu är det dags att använda och fördjupa kunskaperna inom alla områden, såväl

praktiskt som teoretiskt. Du får ta ett större ansvar för din egen och andra

utbildningsdeltagares utveckling, bland annat genom olika analysförfaranden.

Utbildningen ställer höga krav på den egna åkfärdigheten och för att du ska

kunna tillgodogöra dig den krävs att du är en mycket duktig snowboardåkare.

Du bör därför förbereda dig ordentligt innan utbildningen, praktiskt i backen

och teoretiskt med hjälp av hemstudier som delas ut i god tid innan kursstart.

Ort/datum: Kläppen 15-21 mars

Längd: 7 dagar (65 timmar).

Innehåll: Personlig färdighet, teknik, pedagogik, metodik vid

tillämpad snowboardåkning i pist, offpist samt park,

pipe och snowboardcross. Ledarskap, kommunikation,

analys, videoanalys, träningslära, säkerhet vid

offpiståkning. Kunskapsprov.

Teori 19 timmar, praktik 46 timmar.

Förkunskap: Mycket god färdighet i all terräng – åker obehindrat i

alla backar samt har goda färdigheter i offpist och park.

Godkänd Snowboard Instruktör 2 (eller motsvarande

utbildning Friluftsfrämjandet/SSF) samt minst fyra

veckors självständigt arbete efter utbildningen.

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 15 februari.

4 785 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

tips! Håll dig levande i vinter – gå SLAOs utbildning Lavin 1. Läs mer på

sidan 37.

Boknings- och betalningsvillkor www.slao.se/utbildning på sidan 55

Skidskola 13


Skidor – Parkinstruktör 1

Ta chansen att utbilda dig till parkinstruktör då efterfrågan på duktiga instruktörer

i parken ökat enormt under de senaste åren. Med godkänd Skidor –

Instruktör 2 är du berättigad att gå denna utbildning.

Vi arbetar med teknik, metodik och säkerhet när det gäller rails, hopp etc.

Målsättningen är att du ska få den grundläggande kunskap som behövs för att

kunna undervisa nybörjare i parkåkning. Du bör ha åkt, hoppat och railat i park

innan du går utbildningen. » » »

14 Skidskola

www.slao.se/utbildning

14 Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Ort/datum: Kläppen 5-7 februari | Kläppen 19-21 mars

Längd: 3 dagar (25 timmar).

Innehåll: Grundläggande teknik, metodik och säkerhet för att

instruera i park. Personlig färdighet.

Förkunskap: God skidfärdighet – åker i all terräng.

Godkänd Skidor Instruktör 2 (eller motsvarande

utbildning Friluftsfrämjandet/SSF).

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 4 veckor före respektive utbildning.

2 365 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

Skidor – Parkinstruktör 2

Vi arbetar vidare med personlig färdighet i form av sessions med fokus på

analys. Under denna utbildning lär du dig hur du arbetar med att coacha redan

duktiga parkåkare. Utbildningen riktar sig till dig som är rutinerad parkåkare

med godkänd Parkinstruktör 1.

Ort/datum: Kläppen 19-21 mars

Längd: 3 dagar (25 timmar).

Innehåll: Coachning och analys i park. Personlig färdighet.

Förkunskap: God parkåkare – är bekväm i parken och har tillbringat

en hel del tid i luften. Godkänd Parkinstruktör 1.

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 19 februari.

2 365 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

Boknings- och betalningsvillkor www.slao.se/utbildning på sidan 55

Skidskola 15


Crossover

Skidor | Snowboard | Telemark

För dig som genomgått och godkänts på Skidor – Instruktör 2 eller Snowboard

– Instruktör 1 och vill utvecklas ytterligare i en eller flera discipliner.

Vi fördjupar oss i det som är specifikt inom respektive disciplin och arbetar

mycket med metodik och teknik för att bredda dina kunskaper och göra dig till

en mer flexibel instruktör.

Ort/datum: Skidor; Kläppen 4-7 februari

Snowboard; Kläppen 4-7 februari

Telemark; Kläppen 4-7 februari

Längd: 4 dagar (34 timmar).

Innehåll: Fördjupning i respektive disciplin. Personlig färdighet,

teknik och metodik m m.

Teori 8 timmar, praktik 26 timmar.

Förkunskap: Godkänd Skidor Instruktör 2 eller Snowboard

Instruktör 1 (SLAO, Friluftsfrämjandet eller SSF),

samt minst fyra veckors självständigt arbete i skid-

/snowboardskola efter utbildningen. God färdighet

– åker alla backar i bra tempo utan stopp och med

flyt i åkningen.

Minimiålder: 18 år.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 4 januari.

2 750 kr per person inkl moms.

Kostnad för logi, mat och skipass tillkommer.

tips! Första hjälpen i skidbacken, kortkurs 8 timmar. Läs mer på sid 32.

16 Skidskola

www.slao.se/utbildning

16 Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Funktionell skidåkning

Grundutbildning

För skidlärare och avancerade skidåkare som vill arbeta med skidskola för

personer med speciella behov. Utbildningen ger en bred inblick i metodik och

teknik för skidåkare med funktionsnedsättningar. Praktik prioriteras – vi är i

backen hela dagarna där vi växelvis i par praktiserar funktionell skidåkning. Du

introduceras till flera olika skidhjälpmedel, bland annat sitski och skicart samt

ledsagning av synskadade. Du får avlägga prov för skicartinstruktör. Godkänt

prov ger instruktörslicens för skicart och rätt att utbilda skicartåkare i fem år.

Ort/datum: Sälen 5-12 december | Åre 13-20 december

Åre 10-17 januari

Längd: 7 dagar (70 timmar).

Innehåll: Utrustning, handikapplära. Teknik och metodik för olika

funktionshinder. Liftåkning och säkerhet. Licensregler.

Förkunskap: Grundutbildade skidlärare prioriteras.

Maxantal: 8 deltagare.

Anmälan: Senast 3 veckor före respektive utbildning.

Pris: 9 300 kr per person inkl moms. Logi, mat, skipass ingår.

Boknings- och betalningsvillkor www.slao.se/utbildning på sidan 55

Skidskola 17


Biskiinstruktör – Vidareutbildning

För dig som genomgått grundutbildning i funktionell skidåkning och även vill

använda biski i skidskolan. Biski kräver precis som skicart licens för att hanteras

i svenska backar. Du genomgår licensieringsprocessen och får en djup

inblick i hur en biski kan användas. Vi provar olika åktekniker och anpassningar

för åkning med och utan medåkare. Du får avlägga prov för biskiinstruktör.

Godkänt prov ger instruktörslicens för biski och rätt att utbilda biskiåkare i fem

år framöver. Avancerad skidfärdighet är en förutsättning för att klara provet.

Ort/datum: Åre 17-20 januari

Längd: 3 dagar (30 timmar).

Innehåll: Biskitekniker, licensregelverk, utrustningskunskap och

anpassning. Teknik/metodik för tillämpad åkning.

Förhållningsfilosofi.

Förkunskap: Funktionell skidåkning. Aktiva skidlärare prioriteras.

Maxantal: 6 deltagare.

Anmälan: Senast 28 december.

Pris: 4 200 kr per person inkl moms. Logi, mat, skipass ingår.

Biskiinstruktör – Uppdatering

För skidlärare med biskiinstruktörslicens utfärdad 2004 eller senare. Har du

biskiinstruktörslicens utfärdad före 2004 behöver du gå en ny biskiinstruktörsutbildning

för att återfå behörighet. Efter genomgången utbildning och godkänd

uppkörning har du rätt att utbilda biskiåkare i ytterligare fem år framöver.

Ort/datum: Åre 15-17 december | Åre 12-14 januari

Längd: 2 dagar (20 timmar).

Innehåll: Biskiteknik med/utan medåkare. Uppdatering av licensregelverket,

utrustningskunskap, anpassning. Uppkörning.

Förkunskap: Giltig skicartinstruktörslicens. Aktiva skidlärare prioriteras.

Maxantal: 6 deltagare.

Anmälan: Senast 3 veckor före respektive utbildning.

Pris: 3 400 kr per person inkl moms. Logi, mat, skipass ingår.

18 Skidskola

www.slao.se/utbildning

18 Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Skicartinstruktör – Uppdatering

För skidlärare med skicartinstruktörslicens utfärdad 2004 eller senare. Har du

skicartinstruktörslicens utfärdad före 2004 behöver du gå ny skicartinstruktörsutbildning

för att återfå behörighet. Efter genomgången utbildning och godkänd

uppkörning har du rätt att utbilda skicartåkare i ytterligare fem år framöver.

Ort/datum: Åre 13-15 december | Åre 10-12 januari

Längd: 2 dagar (20 timmar).

Innehåll: Skicartteknik med och utan medåkare. Uppdatering av

licensregelverket. Utrustningskunskap och anpassning.

Uppkörning.

Förkunskap: Giltig skicartinstruktörslicens. Aktiva skidlärare prioriteras.

Maxantal: 8 deltagare.

Anmälan: Senast 3 veckor före respektive utbildning.

Pris: 3 400 kr per person inkl moms. Logi, mat, skipass ingår.

Kursledare – Funktionell skidåkning

En högre utbildning för examinerade skidlärare som aktivt arbetar med skidskola

för personer med speciella behov. Du får avlägga instruktörslicensprov

för både skicart och biski. Efter godkänd utbildning får du utbilda skidlärare i

funktionell skidåkning inom SLAO och Friluftsfrämjandet. Åre 10-17 januari.

Mer information på www.slao.se/utbildning.

Egna utbildningar

Clinics | Kortkurser | Temautbildningar

Vi skräddarsyr gärna en utbildning för din anläggning. Nivå och innehåll anpassas

efter utbildningsbehov. SLAO-instruktörer genomför utbildningen på

önskad plats.

Kontakta SLAO så berättar vi mer! Pris enligt offert.

SLAO i samarbete med Totalskidskolan.

Boknings- och betalningsvillkor www.slao.se/utbildning på sidan 55

Skidskola 19


20 Lift och pist

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Pistmaskin – Utbildningsbevis

Under 28 år har vi utbildat pistmaskinförare och nästan 650 personer har hittills

deltagit. Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare men även till dig

som behöver en uppfräschning av kunskaperna.

Från och med säsongen 2005-06 utfärdar SLAO Utbildningsbevis för

pistmaskin efter genomförd och godkänd utbildning. När du kört i minst 200

timmar, som intygas av arbetsgivare, erhåller du Förarbevis.

Ort/datum: Tandådalen 11-13 december

Tandådalen 15-17 januari

Längd: 2,5 dagar (20 timmar).

Innehåll: Genomgång av bestämmelser och regler, maskinens

olika funktioner, checklistor, felsökning, genomgång av

hydraulsystem och allmän maskinteori, skötseltips.

Körteknik, vägval, körekonomi. Arbete med olika redskap

och dess inverkan. Körövningar med instruktör.

Kort om sommarunderhåll samt översyn av uppställd

pistmaskin.

Förkunskap: Sökande ska vara anställd på och anmälas av en

skidanläggning, övriga i mån av plats.

Minimiålder: 18 år.

Anmälan:

Pris:

Senast 4 veckor före respektive utbildning.

3 400 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

tips! Arrangera gärna studiegrupper på anläggningen med Handboken

för lift- och pistpersonal som underlag.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Lift och pist 21


Pistmaskin – Park

Vidareutbildning

Allt större krav ställs på våra parker, både när det gäller säkerhet och design.

Våra gäster räknar med att vi gör säkra och proffsiga hopp och rails. För

skidanläggningen är det viktigt att underhållet kan skötas på en rimlig nivå

och att säkerheten är hög. Du får grundkunskaper i planering, byggande och

underhåll. Under två dagar varvas teori och praktik i denna populära utbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som har eller planerar att bygga en park.

Ort/datum: Kläppen 14-15 december | Kläppen 18-19 januari

Längd: 2 dagar (16 timmar).

Innehåll: Planering, byggande och underhåll av terrängparker.

Förkunskap: Utbildnings- eller förarbevis pistmaskin.

Anmälan: Senast 3 veckor före respektive utbildning.

Pris: 2 750 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

Tema Park – för SLAOs medlemmar

Du får lära dig att planera och från grunden bygga en park med hopp, kickar,

landningar, rails med mera. Vi går igenom de regler som finns och hur skyltning

bör göras, olika svårighetsgrader samt givetvis underhåll och tillsyn. Dessutom

går vi in på ansvarsfrågor och hur vi kan locka åkare till parken.

Ort/datum: Kläppen 20 januari

Längd: 1 dag (8 timmar).

Innehåll: Regler, skyltning och svårighetsgrader. Underhåll och

tillsyn. Ansvarsfrågor. Erfarenhetsutbyte och praktiskt

arbete med spade, kratta och till viss del pistmaskin.

Förkunskap: Du arbetar på någon av SLAOs medlemsanläggningar.

Minimiålder: 16 år.

Anmälan: Senast 9 januari.

Pris: 750 kr per person exkl moms.

Eventuell kostnad för mat tillkommer.

22 Lift och pist

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Lift och pist 23


Snötillverkning

Snötillverkning är en av de viktigaste uppgifterna på en skidanläggning. Att

göra snö på ett effektivt sätt – så ekonomiskt och energibesparande som

möjligt, är vad alla eftersträvar. Utbildningen vänder sig till både nybörjare och

mer erfarna som vill lära sig snötillverkning enligt dagens teknologi. Under två

intensiva dagar varvas teori med praktiska övningar, allt under överinseende av

utbildningsledare Sture Henningsohn.

Ort/datum: Arrangeras efter överenskommelse.

Längd: 2 dagar (16 timmar).

Innehåll: Snökännedom, olika väderförutsättningar. Snösystemets

olika komponenter, säkerhetstänkande. Driftsekonomi,

energibesparing, checklistor samt praktisk körning/

tillverkning av snö och arbete/förflyttning av snökanoner.

Förkunskap: Inga.

Minimiålder: 18 år.

Maxantal: 12 deltagare.

Pris: Begär offert.

24 Lift och pist

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Liftskötare – Lifttekniker

Steg 1 | Steg 2 | Steg 3

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen.

Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull

erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg.

Steg 1 motsvarar den tidigare liftskötarutbildningen, steg 2 är en fördjupning

som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment

som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling m m. Mellan

stegen krävs minst två månader praktik.

Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande

kunskap kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla

dig lifttekniker.

Ort/datum: Steg 1; Sundsvall 29-30 september

Steg 2; Åre 12-15 april | Steg 3; Åre 12-14 april

Längd: Steg 1; 2 dagar (16 timmar).

Steg 2; 3,5 dagar (28 timmar).

Steg 3; 2,5 dagar (20 timmar).

Innehåll: Steg 1; Daglig tillsyn, journal och checklista, skyltar,

bromsar, rullbatterier, säkerhet m m.

Steg 2; Reparation, växellåda tillsyn, säkerhetssystem,

elkännedom, BFS, säkerhetsplan, juridik m m.

Steg 3; Stollift – även kopplingsbar, Arbetsmiljölagen,

flytt av gamla liftar, nybyggnation, upphandlingsnormer,

åkband, fortlöpande tillsyn m m.

Förkunskap: Steg 1; Inga.

Steg 2; Genomförd Steg 1 eller motsvarande.

Steg 3; Genomförd Steg 2 eller motsvarande.

Minimiålder: 18 år.

Anmälan:

Pris:

Senast 2 veckor före respektive utbildning.

Steg 1; 2 300 kr per person exkl moms.

Steg 2; 3 400 kr per person exkl moms.

Steg 3; 2 900 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Lift och pist 25


Terränghjuling

Utbildningsbevis – STHRs yrkesbevis

Terränghjulingar används nästan uteslutande som arbetsfordon. De har mycket

stor framkomlighet vilket ställer höga krav på framförandet. För yrkesmässig

användning av terränghjuling är utbildningsbevis ett krav. För att undgå risker

med arbetet är arbetsgivaren skyldig att förvissa sig om att den anställde har

den utbildning som krävs. (Arbetsmiljölagen 3 kap 3§)

Utbildningen ska göras på godkänt utbildningsområde av behörig lärare.

Ö-b:s Terrängtjänst och 4U i Avesta AB arrangerar yrkesutbildning enligt

Arbetsmiljöverkets (AV) och Sveriges Terränghjulsutbildares Riksorganisations

(STHR) utbildningsplan.

Ort/datum:

Längd:

Innehåll:

Förkunskap: Inga.

Minimiålder: 16 år.

Arrangeras efter behov och överenskommelse.

2 dagar (20 timmar).

Teoriutbildning, körgårdskörning samt genomgång av

maskin och tillbehör. Läs mer på www.sthr.se.

Pris:

Begär offert från nedanstående arrangörer:

Ö-b:s Terrängtjänst, Sylvia och Ingemar Österberg

tel 08-500 209 52, sylvia.osterberg@yahoo.se

4U i Avesta AB, Roger Eriksson

tel 070-699 67 38, info@4-u.se

Vägverkets förarbevis

Har du körkort eller traktorkort som är utfärdat efter 1 januari 2000? Då krävs

Vägverkets förarbevis för terrängskoter. Om deltagare i ovanstående utbildning

även önskar avlägga skriftligt prov för Vägverkets förarbevis kan godkänd

examinator ordnas, mot pristillägg.

Ovanstående arrangörer anordnar även endagsutbildningar för Vägverkets

förarbevis. Från och med 1 oktober 2009 krävs separata utbildningar

och förarbevis för fordonskategorierna snöskoter och terränghjuling. Läs mer

om Transportstyrelsens nya bestämmelser på sidan här intill.

26 Lift och pist

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Foto: Roger Eriksson

Nya bestämmelser för förarbevis!

1 oktober 2009 upphör fordonskategorin terrängskoter och ersätts av

två nya fordonskategorier – snöskoter och terränghjuling. Separata

förarbevis och utbildningar införs. Ålderskravet blir oförändrat 16 år.

» B-körkort utfärdat före 1 januari 2000 ger även i fortsättningen rätt

att köra snöskoter och terränghjuling.

» Tidigare utfärdat förarbevis för terrängskoter är även i fortsättningen

giltigt för både snöskoter och terränghjuling. Dessa förarbevis måste

dock i framtiden bytas ut. (Sista datum före utgången av år 2012.)

» Nya förarbevis fr o m 1 oktober 2009 utfärdas för respektive fordonskategori.

Ett för snöskoter och ett för terränghjuling.

Läs mer på www.transportstyrelsen.se

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Lift och pist 27


28 Sjukvård och säkerhet

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Skidpatrull

En gedigen utbildning där teori varvas med många praktiska övningar. Efter

genomgången och godkänd utbildning ska du självständigt kunna arbeta som

skidpatrullör med säkerhetsarbete, skadeförebyggande åtgärder samt omhändertagande

av alla typer av olycksfall i en skidanläggning. Utbildningen ger dig

även kännedom om lavinräddning.

Godkänd Skidpatrullutbildning leder till certifiering som sedan ska förnyas

vartannat år vid, av SLAO anordnad, repetitionsutbildning. Läs mer om detta

på nästa uppslag.

Ort/datum: Åre 23 november-4 december

Längd: 11 dagar (105 timmar).

Innehåll: Repetition av Första hjälpen i skidbacken samt

fördjupning. Psykiska reaktioner, barnolycksfall.

Omhändertagande i svår terräng. Lavinräddning.

Förebyggande säkerhet, regler och lagar.

Bemötande av gäster och ledarskap. Samverkan med

andra organisationer och myndigheter t ex polis,

ambulans, SOS Alarm och fjällräddning.

Praktiska övningar.

Förkunskap: Du ska vara anställd på och anmälas av en

skidanläggning, övriga i mån av plats.

Första hjälpen i skidbacken (28 timmar) eller

Första hjälpen i terräng (28 timmar).

Minimiålder: 21 år.

Anmälan:

Pris:

Senast 30 oktober.

10 900 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

tips! Vidareutbildningar för skidpatrullörer på sidan 34.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Sjukvård och säkerhet 29


Första hjälpen i skidbacken

Efter genomgången utbildning ska du kunna säkra livsavgörande funktioner

samt utföra åtgärder så att skadan ej förvärras. För liftpersonal, skidlärare och

andra som kan komma att ta hand om olycksfall i skidanläggningen. Utbildningen

ger behörighet till Skidpatrullutbildningen.

Ort/datum: Åre 20-22 november | Tandådalen 18-20 januari

Även andra orter/datum efter överenskommelse.

Längd: 3-3,5 dagar (28 timmar).

Innehåll: LABCDE-åtgärder, hjärt- och lungräddning, larm,

topp-till-tå undersökning, rygg- och nackskador,

frakturer och urledvridningar, buk-, bröstkorgsamt

skallskador, sårskador, stukningar, medicinska

sjukdomar, kyl- och brännskador, psykiska reaktioner.

Praktiska övningar.

Förkunskap: Inga.

Anmälan: Senast 4 veckor före respektive utbildning.

Pris: 3 700 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

Första hjälpen i skidbacken – Barn

Barn är inte små vuxna, de har bland annat mindre kropp, mindre lungvolym och

andas fortare. För att kunna tillgodose barns speciella behov vid omhändertagande

erbjuder vi en speciell barnutbildning. Efter genomförd utbildning ska

du kunna utföra livräddande åtgärder samt ha ökad förståelse för barns fysiska

och psykiska utveckling. Lämpar sig speciellt väl för personal i barnskidskola.

Ort/datum:

Längd:

Innehåll:

Genomförs lokalt efter överenskommelse.

1 dag (8 timmar).

LABC, kylskador, larm. Undersökning av skadad.

Utrustning.

Förkunskap: Inga.

Pris: Begär offert.

30 Sjukvård och säkerhet

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Första hjälpen i terräng

Utbildningen riktar sig till dig som professionellt eller på din fritid vistas i fjälleller

skogsmiljö, bortom allfartsvägarna. Inledningsvis arbetar vi med professionell

utrustning för att sedan övergå till provisorisk utrustning tillverkad av tillgängligt

material. Praktiska övningar utgörs till största del av skadescenarion

ute i terräng. Utbildningen ger behörighet till Skidpatrullutbildningen.

Ort/datum: Tandådalen 22-24 januari | Bydalen 15-17 mars

Även andra orter/datum efter överenskommelse.

Längd: 3-3,5 dagar (28 timmar).

Innehåll: LABCDE-åtgärder, hjärt- och lungräddning, ryggoch

nackskador, frakturer och urledvridningar, buk-,

bröstkorgs- samt skallskador, sårskador, stukningar,

medicinska sjukdomar, kyl- och brännskador, psykiska

reaktioner. Evakuering och förflyttning av skadad.

Praktiska övningar.

Förkunskap: Inga.

Anmälan: Senast 4 veckor före respektive utbildning.

Pris: 3 700 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Sjukvård och säkerhet 31


Första hjälpen i skidbacken

Kortkurs, 8 timmar

Efter genomförd utbildning ska du kunna utföra livräddande åtgärder, tills mer

utbildad personal kommer till platsen. Du ska kunna utföra undersökning och

första åtgärder på skadeplats, utan att skadan förvärras. För personal med behov

av grundläggande kunskaper – t ex lift, skidskola, hotell och restaurang.

Ort/datum:

Storklinta, Jörn 20 oktober | Solbergsbacken,

Solberg 21 oktober | Vemdalsskalet 22 oktober

Kläppen 4 november | Säfsen 5 november

Sunnerstaåsen, Uppsala 6 november

Isaberg, Hestra 6 november

Tolvmannabacken, Kisa 7 november

Ovanstående arrangeras i samband med Regionträffar, läs mer på sidan 50.

Genomförs även lokalt på respektive företag/anläggning

efter överenskommelse.

Längd: 1 dag (8 timmar).

Innehåll: LABCD. Kylskador. Larm. Undersökning av skadad.

Utrustning.

Förkunskap: Inga.

Pris:

440 kr per person exkl moms.

Priset gäller för medlemmar, ovanstående orter/datum.

Ordinarie pris 5 700 kr per utbildningsdag exkl moms,

max 10 deltagare. Resa och eventuell logi och mat för

instruktör tillkommer.

tips! Läs mer om Regionträffar för SLAOs medlemmar på sidan 50.

32 Sjukvård och säkerhet

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Säkerhet i skidbacken – Rådgivning

Hur kan din skidanläggning bäst arbeta med förebyggande säkerhet? Det

kan vara till stor hjälp att någon utifrån ser på anläggningen, med andra ögon.

Representant från SLAO kommer till er och tittar på hur ni arbetar med förebyggande

säkerhet idag – och hur det skulle kunna fungera imorgon. Vilka

rutiner finns vid olycksfall och hur kan de förbättras? Detta är ett första steg

mot förbättrad förebyggande säkerhet, nästa steg kan vara att tillsammans

med SLAO arbeta fram ett förslag till komplett säkerhetsplan.

Längd:

Pris:

1 dag (8 timmar).

1 500 kr exkl moms. Resa och eventuell logi och mat

för SLAO-representant tillkommer.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Sjukvård och säkerhet 33


Skidpatrull – Repetition

Vartannat år ska skidpatrullör genomgå av SLAO centralt anordnad repetition

för att bibehålla alternativt erhålla certifiering. Däremellan repeteras lokalt. Utbildningen

innehåller en basal repetitionsdel och en del som förändras vartannat

år. Denna säsong står bl a medicinska sjukdomar på programmet.

Ort/datum: Tandådalen 25-26 januari | Bydalen 4-5 februari

Även andra orter/datum efter överenskommelse.

Längd: 2 dagar (16 timmar).

Innehåll: LABCDE. Hjärt-/lungräddning. Frakturer. Medicinska

sjukdomar m m. Praktiska övningar.

Förkunskap: Skidpatrullutbildning.

Anmälan: Senast 4 veckor före respektive utbildning.

Pris: 3 200 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

Skidpatrull – Vidareutbildning

Defibrillering | Syrgas

Utbildning i defibrillering leder till att du självständigt kan använda defibrillator

vid hjärtstopp. Syrgasutbildningen ger dig större förståelse för syrets verkan i

kroppen samt kunskap i hur du använder syrgas på ett säkert sätt.

Ort/datum: Arrangeras efter behov och överenskommelse i

samband med repetitionsutbildning Skidpatrull.

Längd: Defibrillering 4 timmar, syrgas 8 timmar.

Innehåll: Defibrillering respektive syrgasbehandling.

Förkunskap: Skidpatrullutbildning.

Arbetat på en skidanläggning minst en säsong.

Pris: Defibrillering 950 kr per person exkl moms.

Syrgas 1 300 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

34 Sjukvård och säkerhet

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Läkarens roll i omhändertagandet

Drygt 2 miljoner människor åker utför i Sverige varje år. På Sveriges skidanläggningar inträffar

varje vinter skador med krav på professionellt omhändertagande. De flesta insatser på skadeplatsen

görs av skidpatrullen, som sedan många år tillbaka får sin grund- och vidareutbildning av

SLAO. På många anläggningar tjänstgör dessutom läkare, vilka rekryteras från olika medicinska

specialiteter. Läkarna fungerar som backläkare och i många fall även som mottagningsläkare

vilka direkt handlägger olika typer av skidskador.

Läkare erbjuds nu en skräddarsydd utbildning i principer och handhavande av

materiel som tillämpas och används av skidpatrullen och på de mottagningar

som finns på skidorterna. Målsättningen är att ge kunskap om innehållet i

skidpatrullutbildningen samt möjlighet att tillsammans med patrullörer göra

omhändertagande i terräng samt genomföra god handläggning på mottagning.

Utbildningen lägger stor vikt på praktiska moment och övningar och ger

möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med kolleger från hela landet.

Ort/datum: Åre 3-6 december

Längd: 3,5 dagar (28 timmar).

Innehåll: Föreläsningar och praktiska övningar.

Förkunskap: Leg läkare.

Anmälan: Senast 13 oktober.

Pris: 4 800 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

tips! Du har väl tecknat Utförsåkarförsäkringen? Endast 140 kr per person

och säsong eller 220 kr för hela din familj! Läs mer på www.slao.se.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Sjukvård och säkerhet 35


36 Lavin

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Lavin 1

Fokuserar på den egna säkerheten och utgör grunden för alla som vistas i brant

terräng vintertid; skidpatrullörer, skidlärare, fjällräddare, guider, offpiståkare med

flera. Utbildningen avslutas med examen i terräng/vägval samt kamraträddning;

sonda två nedgrävda transceiver inom ett område av 30 x 30 meter på 5 minuter.

Efter godkänd examen samt registrering hos SLAO kan du själv anordna

utbildning Lavin 0. Läs mer om instruktörsavtal på slao.se/utbildning.

Ort/datum: Åre 1-3 februari

Även andra orter/datum efter överenskommelse.

Kontakta SLAO eller instruktör för information.

Instruktörsförteckning hittar du på slao.se/utbildning.

Utbildningen kräver goda snöförhållanden – ort/datum

kan ändras med kort varsel.

Längd: 3 dagar (24 timmar).

Innehåll: Identifiering och undvikande av lavinfarlig terräng.

Sökning och tolkning av information om lavinrisk.

Kamraträddning med digital transceiver, sond och

spade. Grunder i snö och snöstabilitetsbedömning.

Utrustning och mänskliga faktorer. Genomgång av

SLAOs övriga lavinutbildningar.

Förkunskap: Du bör kunna åka offpist samt ha god kondition,

alternativt kunna köra skoter i brant terräng. Du bör ha

tränat sökning med transceiver innan kursen.

Maxantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 4 januari.

3 700 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

tips! Aktuell lavinrisk hittar du på Snörapporten – www.snorapporten.se

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Lavin 37


Lavin 2

Inriktning mot prognosarbete och bedömning av lavinrisk. Utbildningen vänder

sig främst till dig som i ditt arbete måste bedöma risken för laviner antingen

på skidanläggning, som guide eller i andra verksamheter. Lavin 2 behandlar

snö, snöprofiler, informationsinsamling och analys samt bedömning och prognostisering

av lavinrisk. Utbildningen inleds med kunskapsprov (teoretiskt och

praktiskt) och avslutas med examen.

Ort/datum: Åre 25-30 januari

Även andra orter/datum efter överenskommelse.

Utbildningen kräver goda snöförhållanden – ort/datum

kan ändras med kort varsel.

Längd: 6 dagar (60 timmar).

Innehåll: Insamling och tolkning av information om väder, snö

och laviner. Bedömning och prognos av lavinrisk.

Snöprofiler och snöstabilitetsbedömningar. Snötäckets

egenskaper och de processer som påverkar.

Förkunskap: SLAO Lavin 1 eller motsvarande utbildning.

Du måste kunna åka offpist samt ha god kondition.

Du måste vara duktig på att söka med transceiver/

sond/spade.

Maxantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 21 december.

7 500 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

SLAO förbehåller sig rätten att göra urval bland ansökningarna.

tips! Godkänd examen i Lavin 2 och dokumenterat arbete med snö- och

lavinproblematik berättigar dig att söka utbildningen Lavininstruktör,

läs mer på sidan 43.

38 Lavin

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Lavin 0

Teoretisk utbildning som ger kännedom om laviner och hur du undviker dem.

Utbildningen passar alla verksamheter och genomförs uteslutande inomhus.

Ort/datum: Kontakta SLAO eller instruktör för information.

Instruktörsförteckning hittar du på slao.se/utbildning.

Längd: 2 timmar.

Innehåll: Bildande och utlösning av snöflaklaviner. Sambandet

mellan lavinfara, terräng, snötäcke, väder och människa.

Säkerhet. Svenska lavinriskskalan och SLAOs övriga

lavinutbildningar.

Förkunskap: Inga.

Pris: Begär offert.

Lavinräddning 1

En utbildning för dig som vill lära dig mer om lavinräddning och hur du agerar

som förste man på plats vid en olycka. Utbildningen består av teoretiska och

praktiska genomgångar av olika söktekniker samt tillämpade övningar. För dig

som önskar en mer omfattande utbildning se Lavinräddning 2 på sidan 40.

Ort/datum: Åre 4 februari

Även andra orter/datum efter överenskommelse.

Längd: 1 dag (8 timmar).

Innehåll: Sökning med Recco, transceiver och sondkedja.

Effektiv grävteknik. Egen säkerhet. Användande av

lavinhund, helikoptersamverkan. Organisation, ledning

av räddningsinsats. Lavinmedicin.

Förkunskap: Du bör ha tränat transceiversökning före utbildningen.

Anmälan:

Pris:

Senast 4 januari.

1 300 per person exkl moms.

SLAO förbehåller sig rätten att göra urval bland ansökningarna.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Lavin 39


Lavinräddning 2

Mer omfattande räddningsutbildning som främst riktar sig till dig som i ditt

arbete måste kunna organisera och leda en lavinräddningsinsats; skidlärare,

guider, skidpatrullörer, fjällräddare m fl. Du kan redan grunderna i kamraträddning

och vill fördjupa dig i teknik och sökstrategier. Utbildningen är också

lämplig för dig som senare ska lära ut lavinräddning. Instruktör är den internationellt

erkände lavinexperten Manuel Genswein från Schweiz och utbildningen

genomförs på engelska.

Många praktiska övningar i olika situationer där dina färdigheter med

transceiver, sond och spade tränas upp till en mycket hög nivå. Grundlig

utbildning i övriga tekniska system; Recco, abs, avalung m fl. Du övas i att

ta kontroll över och leda en räddningsinsats. Efter utbildningen har du goda

kunskaper i att organisera, fördela och prioritera samt även fatta triagebeslut.

Efter godkänd examen samt registrering hos SLAO kan du själv anordna utbildningen

Lavinräddning 1. Läs mer om instruktörsavtal på slao.se/utbildning.

Ort/datum: Bydalen 22-24 januari

Utbildningen kräver goda snöförhållanden – ort/datum

kan ändras med kort varsel.

Längd: 3 dagar (30 timmar).

Innehåll: Olika söksystems funktion och användning. Effektiv

sökning efter djupt begravda samt multipelsök.

Organisering och ledning av insatser. Triage vid lavinräddning.

Grävtekniker.

Förkunskap: Läsa och tala engelska. Du ska ha tränat sökning med

transceiver innan utbildningen.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 18 december.

4 300 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

SLAO förbehåller sig rätten att göra urval bland ansökningarna.

40 Lavin

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Lavin 41


Lavinsprängning

Grundutbildning i sprängteknik som uteslutande riktar sig till skidpatrullörer

och andra som i sin yrkesroll arbetar med lavinbekämpning. Utbildningen

innehåller kunskapsprov. Sprängkort utfärdas efter godkänd utbildning om

förkunskapskrav på minst två års praktik med lavinbekämpning är uppfyllda.

Ort/datum: Bydalen 22-24 januari

Längd: 3 dagar (32 timmar).

Innehåll: Sprängämnen och tändsystem. Bestämmelser vid

sprängarbete. Säkerhet och arbetsmiljö. Miljöpåverkan.

Planering av sprängarbete. Sprängteknik.

Praktiska övningar och skriftligt prov.

Förkunskap: Du bör vara skidpatrullör eller liknande med kännedom

om lavinbekämpning.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 18 december.

8 100 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

SLAO förbehåller sig rätten att göra urval bland ansökningarna.

42 Lavin

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Lavininstruktör

Utbildningen vänder sig till blivande Lavin 1-instruktörer och består av teoretiska

och praktiska genomgångar av pedagogik och metodik vid lavinutbildningar.

Efter godkänd utbildning samt registrering hos SLAO kan du själv anordna

utbildning Lavin 1. Läs mer om instruktörsavtal på slao.se/utbildning.

Ort/datum: Bydalen 22-24 januari

Utbildningen kräver goda snöförhållanden – ort/datum

kan ändras med kort varsel.

Längd: 3 dagar (24 timmar).

Innehåll: SLAOs organisation. Meteorologi och fjällväder. Kursplan

Lavin 1 och administration. Utbildningspedagogik

för transceiver, testprofil, terräng och vägval. Examen.

Förkunskap: Godkänd examen i SLAO Lavin 2, European Avalanche

School – Professional Course eller Canadian Avalanche

Organization - Level 1.

Dokumenterat arbete med snö- och lavinproblematik.

Minimiantal: 8 deltagare.

Anmälan:

Pris:

Senast 18 december.

3 850 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

SLAO förbehåller sig rätten att göra urval bland ansökningarna.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Lavin 43


44 Övrigt

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Arbetsledare Steg 1

En bra ledare får medarbetarna att trivas och utvecklas på jobbet. Våra populära

arbetsledarutbildningar riktar sig till anläggningsansvariga och avdelningschefer,

oavsett vad man arbetar med inom skidanläggningen. Oavsett

om man är ny som arbetsledare, står inför en omstrukturering i företaget eller

behöver inspiration. Du får redskap för att arbeta med säkerhet, personal och

material samtidigt som vi tar del av varandras erfarenhet i olika ämnen.

Arbetsledarutbildningen delas in i fyra steg och i denna inledande utbildning

går vi igenom det senaste kring juridiska frågor och arbetsrätt, rättigheter

och skyldigheter vid anställning samt hur du på bästa sätt får dina medarbetare

engagerade.

Ort/datum: Sundsvall 29-30 september

Längd: 2 dagar (16 timmar).

Innehåll: Juridik. SLAOs branschregler, praktiska tips,

säkerhet. Tillämpad arbetsrätt, avtal. Skapa engagemang

hos medarbetare. Erfarenhetsutbyte.

Förkunskap: Inga.

Anmälan:

Pris:

Senast 12 september.

3 500 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

tips! Arbetsledare Steg 1, 2 och 3 arrangeras i samband med SLAOs

Kickoff i Sundsvall. Separat inbjudan med mer information om detta

skickas till samtliga medlemmar i början av september.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Övrigt 45


Arbetsledare Steg 2

En utbildning för dig som tidigare genomfört Arbetsledare Steg 1. Du får

fördjupade kunskaper i arbetsmiljöregler, speciellt anpassade för skidanläggningar.

Även fördjupning i juridiken med bland annat arbetsrätt.

Ort/datum: Sundsvall 29-30 september

Längd: 2 dagar (16 timmar).

Innehåll: Fördjupning av Steg 1. Juridik, arbetsrätt, arbetsmiljölagar.

Säljträning. Erfarenhetsutbyte.

Förkunskap: Arbetsledare Steg 1.

Anmälan:

Pris:

Senast 12 september.

3 000 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

46 Övrigt

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Arbetsledare Steg 3

En utbildning för dig som tidigare genomfört Arbetsledare Steg 1 och 2.

Här behandlas bland annat hur vi i branschen kan hantera klimatförändringar

och miljöfrågor. Driftsekonomi och betydelsen av underhåll, att tänka på vid

upphandling och avtalsförfaranden. Även det senaste inom juridik.

Ort/datum: Sundsvall 29-30 september

Längd: 1,5 dagar (10 timmar).

Innehåll: Miljö. Driftsekonomi, underhåll. Upphandling, avtal.

Kundrelationer, hantering av klagomål. Juridik.

Erfarenhetsutbyte.

Förkunskap: Arbetsledare Steg 2.

Anmälan:

Pris:

Senast 12 september.

1 700 kr per person exkl moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer.

Arbetsledare Steg 4

Under det sista av Arbetsledarutbildningarnas steg träffas vi på någon av

kursdeltagarnas anläggning. Han eller hon redovisar hur organisationen är

uppbyggd samt hur den fungerar. Vi tittar bland annat på personalplanering,

drift och underhåll, mål och visioner samt hur man kommunicerar detta med

medarbetarna.

Ort/datum: Ort ej bestämd 17 mars

Längd: 1 dag (8 timmar).

Innehåll: Erfarenhetsutbyte.

Förkunskap: Arbetsledare Steg 3.

Anmälan:

Pris:

Senast 3 mars.

440 kr per person exkl moms.

Kostnad för eventuell logi och mat tillkommer.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Övrigt 47


48 Övrigt

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Nyhet: ERFA

Erfarenhetsutbyte 2009-10

Ta chansen och besök andra skidanläggningar och

utbyt erfarenheter med dess ägare och personal.

I vinter kommer det vid fyra tillfällen arrangeras

möten där SLAO bjuder in till ett kombinerat studiebesök

och erfarenhetsutbyte.

Träffen riktar sig till all personal på skidanläggningarna; lift/pist och snö, skidskola

och skiduthyrning. Vi träffas under förmiddagen för gemensam skidåkning.

Efter lunch tar vi en rundtur på anläggningen och blir informerade om

drift och uppbyggnad. Sedan sitter vi ned under några timmar för att diskutera

gemensamma frågor och funderingar.

Ulricehamn

Järvsö

Branäs

Kåbdalis

21 januari

11 februari

18 mars

16 april

Kåbdalis

Anmälan till slao@slao.se senast fem dagar före

respektive träff. Träffarna är kostnadsfria men du

betalar själv för skipass och mat.

Preliminärt program:

10.30-11.00 Ankomst

11.00-12.30 Skidåkning

12.30-13.00 Lunch

13.00-14.00 Studiebesök i anläggningen

14.00-16.00 Erfarenhetsutbyte

Järvsö

Branäs

Ulricehamn

De som önskar kan stanna kvar för en bastu och/eller middag.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Övrigt 49


Regionträffar

Vecka 43 och 45

I år gör vi nedslag på åtta orter runt om i landet.

Eftersom vi träffas regionvis blir ämnena alltid

angelägna och aktuella. Det ges utrymme för både

information och diskussion.

Efter en fin säsong runt om i landet är det dags att ladda för en ny. En säsong

vi alla hoppas blir om möjligt ännu bättre än den förra. Kom och ta del

av resultatet från vinterns marknadsundersökning och övergripande statistik.

Vi redovisar projekten snörapporten.se, skolutflykter.se samt samarbetet

SHR-SCR-SLAO och Upplevelseakademin. Dessutom går vi igenom de nya

bestämmelserna för förarbevis för terränghjuling och snöskoter.

På de flesta orter deltar en representant från Tekniska kommittén och även

associerade medlemmar/leverantörer finns på plats för att presentera sina

produkter och tjänster. Representanter från den nybildade skidskolekommittén

kommer också att finnas på plats. Vår förhoppning är att samla regionens

skidskolor för information och erfarenhetsutbyte.

Kom och träffa kollegor i samma region! Orter och datum på sidan här

intill. Träffarna är kostnadsfria förutom eventuell förtäring. Mer detaljerad information

skickas ut inför varje tillfälle. Anmälan på www.slao.se/utbildning

senast 14 dagar innan respektive träff. Vi ses i höst – anmäl dig redan idag!

Utbildning i Första hjälpen på alla orter!

I samband med alla träffar erbjuds 8 timmars utbildning i Första hjälpen

i skidbacken – för personal med behov av grundläggande kunskaper i

första hjälpen, t ex i lift och skidskola. Vi rekommenderar alla medlemmar

att gå utbildningen och fortsättningsvis hålla sig uppdaterade.

Innehåll: LABCD. Kylskador. Larm. Undersökning av skadad. Utrustning.

Specialpris: 440 kr per person exkl moms. Eventuella måltider ingår ej.

50 Övrigt

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Utbildning*

Första hjälpen

i skidbacken

på varje ort!

Regionträffar 2009: Storklinta, Jörn 19 oktober kl 12.00-17.00

Solbergsbacken, Solberg 20 oktober kl 12.00-17.00 | Vemdalsskalet

21 oktober kl 12.00-17.00 | Kläppen, Sälen 3 november kl 17.00-21.00

Säfsen 4 november kl 17.00-21.00 | Sunnerstaåsen, Uppsala 5 november

kl 12.00-17.00 Tolvmannabacken, Kisa 6 november kl 12.00-17.00 | Isaberg,

Hestra 7 november kl 10.00-16.00.

*) Arrangeras dagen efter träffarna, förutom i Isaberg där den arrangeras dagen före. Läs mer på sid 31.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Övrigt 51


SLAO-shop

Beställ på www.slao.se eller ring 063-13 23 95.

Samtliga priser är exklusive frakt och moms.

Nyhet! Nya Handboken

för lift- och pistpersonal

Inbunden, A4-format...................... 235 kr

Uppdaterad version, det gamla pärmsystemet

har utgått. Rabatt vid köp av 10 ex

eller fler. 220 sidor.

Liftmedlemmar får ett exemplar gratis!

Kontakta SLAOs kansli för information.

SLAOs lilla gula

– Viktigt att veta om

lift- och utförsåkning

• Folder i fickformat, svensk, dansk

och engelsk version

• Exponeringsbox för 50 st foldrar

• Även affisch, se nästa sida

Tips!

Länka från

er hemsida

till slao.se/

lillagula.asp

Minneskort:

Första hjälpen i terräng.............. 130 kr

För dig som genomgått utbildning med

boken Första hjälpen i terräng som

studiematerial. 34 sidor.

Laviner – håll dig

levande i vinter

Folder om laviner,

dess kraft och

verkan. Tillhörande

dvd, se sid 54.

52 Övrigt

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Affischer

SLAOs lilla gula

50x70 och A4

Lagg och ordning

Utförsåkarens trafikregler

50x70 och A4

Lift och ordning

Liftåkarens trafikregler

50x70 och A4

Filmer

Laviner – håll dig levande........... 100 kr

Dvd, 27 min. Tillhörande folder finns.

Tänk själv................................................40 kr

Om utförsåkning och att vi i backarna

har ansvar inte bara för vårt eget liv utan

också för andras. Vhs, 11 min.

Tygmärken

Personal, 9 cm (trekantigt)............30 kr

Första hjälpen*, Ø 9 cm .................25 kr

Skidpatrull*, Ø 9 cm ........................50 kr

Skidpatrull*, Ø 20 cm.................... 100 kr

Skidläkare*, Ø 9 cm .........................25 kr

*) Endast för utbildade/behöriga

Skidpatrullkläder

Taiga jacka/byxa/softshelljacka

Beställ före 1 oktober för leverans till

säsongsstart. För priser och mer information

kontakta SLAO.

Skadekort

Block à 30 st skadekort. Ifylles alltid vid

omhändertagande i skidanläggningen.

Driftsjournaler

För skidlift respektive stolbana beställes

från Daus Tryckeri, tel 0660-26 61 00.

Boknings- och betalningsvillkor på sidan 55

Övrigt 53


SLAO-shop (Forts från föregående sida)

SLAO-flagga....................................... 475 kr

200x125 cm Vit med logotype

Dekaler

SLAO logotype, 7x8 cm och 20x23 cm

Skidåskådning .................................. 150 kr

Baslitteratur för samtliga SLAOs skidlärarutbildningar.

Skidteknik, metodik,

ledarskap, utrustning och skidsäkerhet.

Kommunikation................................ 170 kr

Hanterar begreppen kommunikation,

relationer, egen utveckling.

Puckelpist............................................ 127 kr

Hur man åker och undervisar i pucklar på

olika färdighetsnivåer.

Litteratur

Första hjälpen i terräng................ 250 kr

Studiematerial för främst Fjällräddningen,

SLAO och liknande organisationer

som bedriver utbildning i räddning och

första hjälpen i terräng. 100 sidor.

Se även tillhörande minneskort som är en förkortad

”kom-ihåg-version” av boken, sid 52.

Telemark .............................................. 127 kr

Hur man åker och undervisar i telemark

på alla nivåer.

Snowboard ......................................... 175 kr

Boken beskriver snowboardteknik och

metodik på alla nivåer.

Träningslära........................................ 175 kr

Människans anatomi, fysiologi och fysiska

utveckling. Träningens grundprinciper

och olika träningsmodeller.

Pins, skidskola

För SLAOs medlemsskidskolor, pris per st....................... 12 kr

Barn: Snögubbar, snöstjärnor, smygare, glidare, svängare, fräsare.

Ungdom/vuxen: Testad skidåkare (grön, blå, röd och svart).

Snowboard: Level 1-3. Utmaningen: Järn, brons, silver och guld.

54 Övrigt

Anmälan och info på www.slao.se/utbildning


Boknings- och betalningsvillkor

SLAO förbehåller sig rätten att ställa in utbildning vid för få anmälda deltagare. Vissa

utbildningar är väder- och snöberoende varvid utbildning kan flyttas till annan ort

och/eller annat tillfälle.

Anmälan/bokning

• Anmälan görs på slao.se/utbildning eller direkt till SLAOs kansli.

• Bokningsbekräftelse skickas ut via e-post.

• Sista anmälningsdag är 30 dagar före utbildningsstart, vissa undantag kan förekomma,

se respektive utbildning för mer information.

Betalning – utbildningsavgift

SLAOs medlemmar faktureras utbildningsavgift och eventuella tillägg i förskott.

Gäller även medlemmar i SCR och SHR.

• Privatpersoner betalar i samband med anmälan.

Betalning – boende och mat

• Boende, mat och skipass ingår i vissa fall i utbildningsavgiften, i andra fall bokas och

betalas detta i förskott eller direkt på utbildningsplatsen, medtag fakturainformation/

rekvisition. För information om vad som ingår i priset se respektive utbildning.

Avbokning

• Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras 100% av priset

för utbildningen.

• Avbokningsavgiften beräknas på fullt pris för respektive utbildning inklusive eventuella

tillägg som boende, mat och skipass.

• Utbildningsavgiften återbetalas vid sjukdom styrkt med läkarintyg exklusive en administrativ

avgift på 300 kr.

I samarbete med SHR och SCR lanseras Upplevelseakademin. En gemensam utbildningsplattform

med branschanpassade utbildningar, även för hotell och restaurang

samt camping- och stugverksamhet.

Besök www.upplevelseakademin.se och se hur du kan komplettera din karriär inom

svensk turism och besöksnäring.

SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare | SCR Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation

www.slao.se/utbildning

55


Åre

Östersund

Bydalen

Vemdalsskalet

Björnrike

Solberget

Kåbdalis

Storklinta

Sundsvall

Kiruna

Umeå

Foto: Göran Assner/VIEW, Nisse Schmidt m fl, produktion: SLAO, tryck: Ågrenshuset 2009.07.

Idre

Tandådalen

Branäs

Stöten

Kläppen

Karlstad

Järvsö

Falun

Säfsen

Sunnerstaåsen

Stockholm

Ulricehamn

Tolvmannabacken

Göteborg

Isaberg

Malmö

Anmälan och mer information på slao.se/utbildning

SLAO, Tullgatan 27, 831 35 Östersund | tel 063-13 23 95 | fax 063-12 18 26

utbildning@slao.se | www.slao.se | www.snorapporten.se

More magazines by this user
Similar magazines