Info - IF Metall

ifmetall.se

Info - IF Metall

info:

För förtroendevalda i IF Metall

3/2010

Monotont

arbete är en

tickande bomb

sidorna 2–3

Lättare att söka

och få EU-pengar

sidorna 10–11

Olyckan tog Pierres kamrat

–”Det ska inte

få hända igen”

sidorna 6–7


info:

3/2010

www.ifmetall.se

Vi står fast

vid våra krav!

När detta skrivs är utvecklingen av

avtalsrörelsen fortfarande mycket

oviss. Än så länge har arbetsgivarna

inte presenterat något bud, och

det verkar inte som om de tänker

göra det heller. De hävdar bestämt

att det inte finns något utrymme för

centrala löneökningar i våra avtal.

Utan bara, eventuellt, på lokal

nivå.

Först vill arbetsgivarna alltså att vi

ska teckna avtal som ger fredsplikt

och därefter att vi ska förhandla om

löneökningar. Vem som helst förstår

ju att det inte blir någon riktig

förhandling, utan mer som en boxningsmatch

där den ene tävlande

har händerna bakbundna. Det kan

vi självklart inte gå med på!

Samtidigt befinner sig svensk

industri fortfarande i ett väldigt

besvärligt läge. Problemet är dock

inte att industriarbetarna har för

höga löner, utan att företagen har

för dålig orderingång till följd av

finanskrisen. Men trots detta finns

det utrymme för löneökningar. Det

ser vi i ganska många bokslut. Och

det visar sig inte minst när det

gäller vd-löner, styrelsearvoden och

aktieutdelningar.

IF Metall står därför fast vid uppfattningen

att löntagarna – även

den här gången – ska ha löneökningar

fastställda i centrala avtal!

Värdet av de avtal som vi sluter

centralt ska kunna disponeras

lokalt, men aldrig kunna tas ifrån

löntagarna! Inhyrning ska inte

kunna missbrukas för att ta bort

uppsagda löntagares återanställningsrätt!

Belastningsskador

– en tickande bomb

Risken att drabbas av belastningsskada

inom tillverkningsindustrin

är lika hög i dag som för 20 år sedan.

Kortare cykeltider, stress och mindre

möjlighet till arbetsväxling slår hårt

mot kroppen.

– När man är ledig blir det bättre,

men så fort man står vid banan igen

kommer smärtan tillbaka, säger

Yvonne Spring, montör på Volvo

Personvagnar i Göteborg.

Att om och om igen upprepa samma

rörelser ger upphov till en ständig likformig

belastning. Följden blir ofta all-

IF Metalls tre övergripand

– Mer i plånboken

Industrin är lönenormerande

och vi tecknar avtal först.

Vår modell håller. Fortsatt

reallöneökning är möjlig. Vi

kräver lönepott på 2,6 procent.

Alla anställda garanteras minst 430

kronor per månad i löneökning.

varliga skador som tar lång tid att läka.

Yvonne Spring berättar att hon arbetat

23 år på Volvo och att hon har haft svår

värk i höger axel de senaste åren.

Svårt att arbetsväxla

– Så fort jag sträcker mig efter något

gör det ont. Det är endast när jag är

helt stilla som jag inte känner någon

smärta.

Hon förklarar att enligt läkarna är

leden i axeln inflammerad. Hon hoppas

att skadan stannar vid en inflammation

och inte blir kronisk.

– Det är väldigt tajt med tid på pro-

Att anställda inom industrin ska ha ett hållbart arbete är en prioriterad fråga i avtalsrörelsen.

Allt för många medlemmar drabbas av belastningsskador.

Belastningsskador – problembild

IF Metall har genomfört en undersökning som omfattar 60 000 personer.

37 procent upplever ökad stress.

35 procent tycker arbetstempot har ökat.

38 procent tror att de kommer att få en belastningsskada.

28 procent säger att cykeltiden har minskat.

23 procent tycker att detaljstyrningen av arbetet har ökat.

AVTAL

2010

– Tryggare anställningsformer

Tillsvidareanställning är

huvudregel. Det ska inte vara

möjligt att kringgå företrädesrätten

till återanställning.

Vi kräver tydligare regler för tryggare

anställningsformer.

Så ser tidsschemat ut för avtalsförhandlingarna

Foto: Björn Larsson Rosvall/SCANPIX

Stefan Löfven

Förbundsordförande i

IF Metall

stefan.lofven@ifmetall.se

Februari

Förhandlingar pågår

28 Opartisk ordförande träder in om

arbetsgivarna och facket inte kommer

överens i förhandlingarna.

Mars

31 20 avtal löper ut.

April

1 Stridsåtgärder kan användas om nya avtal

inte är klara. Opartisk ordförande kan

skjuta på konflikt i 14 kalenderdagar.

Varslar facklig organisation om konflikt

går anspråk på retroaktiv tillämpning av

lön förlorad.

30 5 avtal löper ut.

2


Foto: Björn Larsson Rosvall/SCANPIX

SVÅR VÄRK. I högt tempo står Yvonne Spring och monterar kabelmattor på en baklucka till en bil.

duktionslinjen och det är inte heller den

bästa ergonomin. Det är också svårt

att arbetsväxla, eftersom vi ofta är lågt

bemannade.

Den som en gång skadats på detta

sätt återfår lätt sina besvär vid liknande

belastningar. Monotont arbete

tillsammans med dålig ergonomi och låg

bemanning är som en tickande bomb för

de anställda. Det är bara en tidsfråga

innan de slits ut.

– Många av mina jobbarkompisar

har ont i axlar, handleder och armbågar.

Tyvärr är det många som inte

vågar säga något, eftersom läget på

arbetsmarknaden är väldigt dåligt,

avslutar Yvonne Spring.

christian.andersson@ifmetall.se

e avtalskrav

– Hållbart arbete och jämställdhet

Kompetens är viktigt för både anställd

och industri. Vi kräver utbildning och

kompetensutveckling. Vi kräver årliga

lönekartläggningar för att rätta till

skillnader mellan mäns och kvinnors

lön och möjlighet till utveckling.

annette.lack@ifmetall.se

Maj–december

31 maj 8 avtal löper

ut. 30 juni 6 avtal löper

ut. 30 november

1 avtal löper ut.

Håll koll på avtalsrörelsen

www.ifmetall.se gå vidare till Avtal 2010

eller www.facebook.com/ifmetall.

Opo ska bistå parterna

– Tillsammans med parterna

är vår roll att binda ihop

de lösa ändarna, säger

Anders Lindström, opartisk

ordförande och en av dem

som ska bistå parterna

inom industrin i avtalsförhandlingarna.

Anders Lindström förklarar

att de opartiska ordförandena,

opo, kommer in på spelplan en månad

innan riksavtalet löper ut.

– Det bästa är om parterna kan enas

Anders Lindström

om så många frågor som

möjligt innan vi kommer in

i bilden.

Rutinerade förhandlare

Samtliga opo har en gedigen

förhandlingsbakgrund,

antingen från fack eller

arbets-givarsidan.

– Vi följer både fackets

och arbetsgivarnas förberedelser innan

och under avtalsrörelsen. Det gäller att

vara insatt, säger Anders Lindström.

christian.andersson@ifmetall.se

Fakta opo

Det finns sex Opo och de är utsedda av Industrikommittén, www.industrikommitten.se.

Opo kan: – begära utlåtande från ekonomiska rådet

– lägga eget avtalsförslag

– besluta att skjuta på en konflikt i längst 14 kalenderdagar.

3


3/2010

info:

Foto: John Foxx

LJUSSKYGGA. Mångmiljonstödet till Moderaterna sker i det dolda, via hemliga sällskap som Tornet och Rosenbadsfonden.

4www.ifmetall.se

Arbetsgivarna + Moderaterna = sant

Att det finns ideologiska och ekonomiska

kopplingar mellan LO

och Socialdemokraterna

är varken hemligt eller

konstigt – det var fackets

medlemmar som en gång

bildade partiet. (S) redovisar

dessutom öppet alla

sina bidrag. Om summorna

överstiger 20 000 kronor

redovisas även givarens identitet,

organisationer såväl som privatpersoner.

Men hur står det till på högerkanten

– vad har Moderaterna för

resurser och nätverk till sitt förfogande?

Moderaterna har mycket nära relationer

till näringslivet, exempelvis

Svenskt Näringsliv där fackets motparter

– Teknikföretagen, Almega med

flera – ingår, men också till organisa-

tioner som Timbro, Skattebetalarnas

förening och Aktiespararna.

Flera av dem som tidigare

arbetat inom näringslivets

organisationer är i dag ledande

inom (M) och tvärtom: många

före detta moderatpolitiker

återfinns i dag i näringslivets

organisationer. Tillsammans

bildar de ett kraftfullt nätverk för

att förändra svensk samhällsdebatt.

Samma politiska agenda

Näringslivet opinionsbildar gärna

och ofta för en borgerlig agenda. På

senare år har vi bland annat sett det i

framgångsrika kampanjer som propagerar

för sänkta skatter och försämrat

anställningsskydd. Under (S) regeringsår

spred näringslivet budskapet

om att Sverige sjönk i den så kallade

välståndsligan. Under valrörelsen 2006

Källa: Rapporten Makten över debatten (Arbetarrörelsens tankesmedja), 2009.

ägnade samma organisationer sig åt

att berätta hur det så kallade utanförskapet

vuxit – helt i linje med (M):s

politiska agenda.

Samma pengar?

Svenskt Näringsliv är en av Sveriges

allra rikaste organisationer med ett

kapital på 12 miljarder kronor – fem

gånger större än LO:s samlade kapital.

Under valåret 2006 fick (M) in 30 miljoner

kronor i privata donationer, vilket

är nästan åtta gånger mer än de övriga

partierna tillsammans. Med tanke på

summans storlek finns det all anledning

att tro att (M) har mycket stora givare.

Till skillnad från (S) vägrar (M) dock att

redovisa vem som gett vad. Mångmiljonstödet

till Moderaterna sker i stället

i det dolda, via hemliga sällskap som

Tornet och Rosenbadsfonden.

anneli.lundberg@ifmetall.se


Facklig-politisk samverkan – varför då?

IF METALL

Kollektivavtal

TEKNIKFÖRETAGEN

LO

SVENSKT NÄRINGSLIV

Röda blocket

Blå blocket

RIKSDAGEN

beslutar t.ex.

om anställningsskyddet,

semesterlagen, sjukförsäkringen och a-kassan.

Varför samverkar

IF Metall med (S)?

Genom facklig-politisk samverkan

kan vi i dag både stötta och

påverka (S) för att besluten som

tas i riksdagen ska bli så bra som

möjligt för medlemmarna – i

samhället och i arbetslivet.

Motsvarande samverkan sker på

den högra sidan, där arbetsgivarna,

via organisationen

Svenskt Näringsliv, påverkar de

borgerliga partierna.

Borde inte facket stå

utanför partipolitiken?

Tänk bort bildens röda pilar. Om

facket inte samverkar med (S) kan

vi inte påverka den förda politiken.

Vår enda möjlighet blir då att

protestera. Arbetsgivarna däremot,

de kommer att fortsätta

odla sina relationer med de borgerliga

partierna och på så vis

påverka de politiska besluten.

Det blir en maktförskjutning till

löntagarnas nackdel.

5


info:

Foto detta uppslag: Roger Lundberg

3/2010

När en allvarlig

olycka inträffar

En arbetsplatsolycka är ”skarpt

läge”. Polis och Arbetsmiljöverket

ska göra sina utredningar, men

även det lokala facket måste vara

aktivt från början. Då ökar möjligheterna

att det skipas rättvisa. På

så vis kan även framtida arbetsplatsolyckor

förebyggas.

I skriften Skarpt läge finns riktlinjer

för hur facket bör agera vid

allvarliga arbetsplatsolyckor. Skriften

samt checklistor och brevmallar

finns på medlemsportalen.

LÄRT SIG LÄXAN. – I dag har transportbanden

på Björka Mineral skydd så

att ingen kan fastna. Alla risker analyseras

och tillbud och olyckor rapporteras

noggrant. På så vis ska framtida olyckor

förebyggas, säger Pierre Sonnbacke.

Armen slets av i transportbandet, mannens liv gick inte att rädda

– Han var den bästa arbetskamrat

jag någonsin har haft

www.ifmetall.se

Sommaren 2008 hände det som inte

fick hända. En arbetskamrat till stenarbetarna

på Björka Mineral omkom i

en dödsolycka på jobbet.

– Vi kan aldrig få honom tillbaka,

men vi har lärt oss en läxa. Det ska

inte få hända igen, säger klubbordförande

Pierre Sonnbacke, som

fortfarande har svårt att prata om

händelsen.

I ”marmorstråken” runt Glanshammar

utanför Örebro har stenbrytning

bedrivits i stor skala sedan 1800-talets

slut. Ur dagbrotten i Björka hämtades

fram till mitten av 1960-talet råblock

för tillverkning av monumentstenar,

därefter övergick man till underjordsbrytning.

Sedan 14 år tillbaka är det

stenarbetarna vid Björka Mineral AB

som bryter dolomitmarmorn. För varje

år som går spränger de sig längre ned

i berget. I dag bryts dolomiten på 210

meters djup. Arbetet i gruvan är tungt

och riskerna är många.

Sommaren 2008 inträffade det

ofattbara.

– Vi trodde först att han låg och

solade sig, för det var väldigt fint väder

den dagen. Sedan visade det sig att han

var livlös. En arbetskamrat försökte

med hjärt- och lungräddning, men det

var för sent. Han var helt kall, berättar

Pierre Sonnbacke.

Olyckan inträffade när den förolyckade

mannen skulle reparera ett

transportband.

– Det var inga konstigheter med det,

han hade gjort det hundratals gånger

förut. Men på något sätt fastnade han

med armen i en roterande vals och

följde med runt.

Utom all räddning

Armen slets av vid axelpartiet och mannen

förblödde, troligtvis inom ett par

minuter. Även om arbetskamraterna

hade varit med och sett vad som hände,

hade ingen av dem kunnat rädda

honom.

– Det är tungt, jag tänker på honom

varje dag. Han var den bästa arbetskamrat

jag någonsin har haft.

Bedrövelsen efter olyckan var

stor. Medan företagsledningen och de

anställda fick hjälp av krishanterare

och psykologer för att bearbeta chocken

6


Stoppa farligt arbete

och kräva åtgärder

Skyddsombudet har rätt att stoppa

farligt arbete vid omedelbar eller

allvarlig fara för arbetstagares liv.

Dessutom kan skyddsombudet

ställa krav på åtgärder om något i

arbetsmiljön brister. Om arbetsgivaren

inte svarar, eller inte vidtar

rimliga åtgärder, kan man vända sig

till Arbetsmiljöverket. Blanketter för

skyddsombudsstopp och krav på

åtgärder finns på medlemsportalen.

spärrades arbetsplatsen av för att polis

och Arbetsmiljöverket skulle kunna

göra sina utredningar.

Ett drygt halvår efter olyckan beslutade

åklagaren att lägga ned förundersökningen

då det ur straffrättslig

synvinkel inte fanns skäl att anta att

något brott hade begåtts. Även Arbetsmiljöverket

lade ned ärendet eftersom

Björka Mineral kort efter dödsolyckan

åtgärdade de påtalade bristerna i

arbetsmiljön.

anneli.lundberg@ifmetall.se

SAKNAD VÄN. Det var vid reparationen

av ett transportband som mannen fick

armen avsliten och förblödde.

– Jag tänker på honom varje dag, säger

en dämpad Pierre Sonnbacke.

7


info:

3/2010

notiser:

Kvinnors historia

vinner fackets Ivar Lo-pris

Med romanen Bergets döttrar vinner

författaren Anna Jörgensdotter fackföreningsrörelsens

Ivar Lopris

2010. Boken lyfter

fram kvinnors historia

i bruksorten Sandviken

på 1930-, 40- och

50-talen.

En del av motiveringen

lyder: I sin

mångsidighet leder

hennes text tankarna till

Ivar Lo-Johanssons berättelser om sin

tids glömda kollektiv.

Läs mer om priset och författarna på

www.ivarlopriset.se.

Foto: Carina Cajander

Maria Nilsson, Göteborgs tankcontainerservice.

www.ifmetall.se

Anna Jörgensdotter får fackföreningsrörelsens

Ivar Lo-pris 2010.

Mer inspektion

och färre ”smileygubbar”

Regeringen vill att Arbetsmiljöverkets

inspektörer ska klistra upp glada eller

ledsna ”smileys” på arbetsplatserna i

stället för att inspektera och ingripa på

arbetsplatser där arbetsmiljön är dålig.

Det framgår av den utredning

som regeringen har

tillsatt och som har

presenterat ett slutbetänkande.

IF Metall

har genom LO

lämnat synpunkter


förslaget.

– Vi anser att Arbetsmiljöverkets resurser

inte ska gå till att besöka arbetsplatser

som har en bra arbetsmiljö, vilket

blir följden om ”smileymodellen” införs

i Sverige. I stället bör alla resurser gå till

att inspektera arbetsplatser där arbetsmiljön

är dålig, säger Lea Skånberg, chef

IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet.

Ge din bild av industriarbetarnas arbetsvillkor

Den 8 mars får alla klubbar med minst

50 medlemmar en enkät om industriarbetarnas

arbetsvillkor.

– Vi vill få en samlad bild av hur

situationen är för våra medlemmar.

Svaren ligger till grund för vårt fackliga

arbete. De har bland annat påverkat

våra avtalskrav och betytt mycket i arbetet

med den nya plattformen för en

utvecklad arbetsorganisation; Hållbart

Foto: Peter Hedlund

arbete. Det är många frågor vi vill ha

belysta, men vi har försökt göra det

lite enklare än tidigare, säger Angelica

Teiffel på arbetsutvecklingsenheten.

Enkäten kan besvaras både i pappersform

och på medlemsportalen.

Det bästa är om den besvaras på nätet,

eftersom det förenklar hanteringen. All

information om hur man gör finns med

i utskicket till klubbarna.

Sök bidrag till

arbetsplatsbibliotek

Den som vill starta arbetsplatsbibliotek

eller utveckla det som redan finns kan

söka bidrag hos ABF-förbundet.

Ansökan görs formellt hos ABF, men

om du har frågor kontakta gärna

kjersti.bosdotter@ifmetall.se på

studie- och organisationsenheten.

Sukhwinder Singh,

den första låntagaren på

SKF RK:s arbetsplatsbibliotek

i Göteborg, valde

att låna deckaren Kroppsspråk

av Patricia D Cornwell.

8


Copyright Läkare utan gränser/Johan Von Schreb

Förbundet skänker

100 000 kr till Haiti

Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av

den kraftigaste jordbävningen i landets

historia.

Enligt FN kan upp till 200 000 människor

ha mist livet och 3 miljoner blivit

skadade eller hemlösa.

För att ge stöd till de drabbade har

förbundet bestämt att bidra till hjälpinsatserna

med 50 000 kronor vardera till

Läkare utan gränser och till Unicef.

Regeringens ”förenklingar”

ger försämringar för

IF Metalls medlemmar

Regeringen har lagt förslag om förändringar

i studieledighetslagen som

de menar ska minska företagens administrationskostnader.

Men för

IF Metalls medlemmar kommer det bli

allt svårare att få ledigt för

fackliga studier.

– I praktiken innebär

det att inga nyanställda

kan gå en facklig utbildning

de första sex

månaderna, säger Paula

Thunberg Bertolone, på facklig-politiska

enheten.

– Nu gäller det att vi agerar så

att ändringarna inte blir verklighet.

Det är planerat att den nya lagen

ska börja gälla från och med den 1

augusti i år, säger Paula Thunberg

Bertolone.

Hållbart arbete på medlemsportalen

Arbetsutvecklingsenheten har en egen

plats på medlemsportalen. Där finns

material som rör bland annat arbetet

med Hållbart arbete.

Plattformen skickas till avdelningarna,

men den finns också att ladda ned

från medlemsportalen.

Utöver plattformen finns bland annat

följande material att hämta under rubriken

Arbetsutveckling/Hållbart arbete.

Tyska IG Metall sluter avtal

Kortare arbetstid säkrar jobben.

Samtidigt höjs lönerna. Det innehåller

avtalet som IG Metall i Nordrhein-

Weestfalen tecknat med arbetsgivarna.

- Trygghetspaketet som de nu har

Metoder för utveckling

Häftet Metoder för utveckling går igenom

hur klubben kan förbereda sig inför

utvecklingsarbete på företaget och vad

som krävs för att få med sig såväl medlemmarna

som arbetsgivaren. Häftet tar

också upp hur utvecklingsorganisationen

kan se ut, inte minst när det gäller fackligt

inflytande.

Kompetensutveckling

Häftet Kompetensutveckling förklarar

vad som krävs för att få igång en bra

process när det gäller kompetensutvecklingen

på företaget.

i uppgörelsen är väldigt viktigt. Hade

våra arbetsgivare gått med på liknande

lösningar hade vi haft 30 000 arbetslösa

i stället för 60 000 som det är i dag,

säger IF Metalls förbundsordförande

Stefan Löfven.

Läs för mig pappa!

Var med och arrangera en Läs för mig

pappa-dag. Det är en tvärfacklig verksamhet

som genomförs lokalt i samarbete

med ABF. Under en sådan dag får

deltagarna träffa en författare och en

barnpedagog som lär ut mer om barns

språkutveckling, läsförmåga och vilka

böcker som passar barn i olika åldrar.

För mer information kontakta

kjersti.bosdotter@ifmetall.se eller

08-786 83 03.

Foto: Bengt Forsling

LÄS FÖR MIG, PAPPA! har

fått fler män inom LO-förbunden

att läsa mer böcker.

Här läser Matti Kanervisto

för sin son Christian.

9


3/2010

Foto: Bea Tigerhielm

info:

STRUKTURERAT ARBETE. Stockholmsavdelningen hade ingen erfarenhet av att söka pengar ur EU:s strukturfonder.

– Nu har vi kommit igång och söker pengar för ett projekt som ska ge bättre arbetsorganisation och mer

varierade jobb för våra medlemmar, säger Cintra Löthén som är ansvarig för projektet.

www.ifmetall.se

Så kan medel ur EU:s strukturfonder användas

–Mer varierade och skonsammare job

Medlemmarna ska få utbildning så att

deras jobb kan bli mer varierade och

deras chefer ska bli bättre på arbetsorganisation.

Det är målet för ett nytt

projekt och en ansökan om EU-pengar

i Stockholmsavdelningen.

På avdelningen fanns tidigare ingen

erfarenhet av att söka pengar från EU:s

strukturfonder, men nu är processen i

full gång.

– I och med att förbundet startade

den nya organisationen kring arbete

med strukturfonder kom vi igång med

ett projekt som vi hoppas mycket på,

säger ombudsmannen Cintra Löthén.

Hon är ansvarig för strukturfondsfrågor

i Stockholmsregionen.

Hållbart arbete

Enformiga arbeten som leder till

sjukdom och belastningsskador är ett

problem för medlemmarna. De som

jobbar på företag i Stockholmsavdelningens

område är inga undantag. Det

nya projektet tar avstamp i plattformen

Hållbart arbete.

– Många företag i vårt område är

ganska små. Där fördelas arbetsuppgifterna

utan någon plan eller tanke

bakom, vilket leder till enformiga jobb.

Mer varierat arbete

Slutmålet för projektet är att medlemmar

ska få utbildning så att de kan

få möjlighet att växla mellan administrativa

uppgifter och jobb i produktionen.

På så sätt blir arbetet mer

varierat och risken för skador minskar.

Tanken är att även cheferna ska

få lära sig att organisera och planera

arbetet bättre.

10


Angelica Teiffel, IF Metalls arbetsutvecklingsenhet

–Sök pengar ur

EU:s strukturfonder

Pengar ur EU:s strukturfonder kan

göra stor skillnad för IF Metalls

medlemmar. En ny organisation inom

förbundet ska göra det lättare att

söka och få EU-pengar.

– Alla avdelningar ska få verktyg

för att framgångsrikt kunna söka och

få pengar, säger Angelica Teiffel på

arbetsutvecklingsenheten.

Foto: Marie Ullnert

bb är målet

Det första steget är att undersöka

vilka utbildningsinsatser som behövs

och utbilda projektledare. I maj kommer

avdelningen att få besked om

ansökan om pengar blir godkänd eller

inte. Det andra steget, som kräver en

ny ansökan, är att genomföra själva

utbildningarna.

Cintra Löthén jobbar just nu med

att försöka få så många företag som

möjligt intresserade av att vara med.

Kontakten med företagen har hittills

varit positiv. De ser nyttan i arbetet.

lisa.wernstedt@ifmetall.se

Att söka pengar från EU:s strukturfonder

kan uppfattas som krångligt

och att det kräver stor arbetsinsats och

kunskaper.

– Det finns exempel på avdelningar

som försökt, fått nej och sedan tappat

sugen, säger Angelica Teiffel.

Verktyg för att söka EU-pengar

För att råda bot på detta finns en ny organisation

kring arbetet med strukturfonder.

Tanken är att alla avdelningar

ska få förutsättningar att söka och få

EU-pengar.

– Handläggningen av strukturfonderna

i Sverige är uppdelad i regioner.

I den nya organisationen har vi utsett

en ansvarig i varje region. Det finns

också en central grupp på förbundskontoret

som jobbar med detta, förklarar

Angelica Teiffel som är sammankallande

i den centrala gruppen.

De ansvariga i varje region och gruppen

på förbundskontoret ska ge avdelningarna

den information som behövs

för att komma i gång med att arbeta

med strukturfonder.

Gemensamma ansökningar

– Avdelningarna i varje region kommer

regelbundet att kallas till möten för att

hjälpa och stötta varandra, utbyta erfarenheter

och få information om frågor

som rör strukturfonderna. Tanken är

Angelica Teiffel på arbetsutvecklingsenheten

är sammankallande i förbundets

centrala grupp för strukturfondsfrågor.

också att flera avdelningar ska kunna

gå ihop och göra gemensamma ansökningar.

Men vad kan då pengar ur EU:s

strukturfonder hjälpa medlemmarna

med?

– Det finns två fonder som IF Metall

kan söka pengar ur och det har visat sig

att den så kallade Socialfonden oftast

passar våra syften bäst. Det kan till

exempel handla om att få pengar till

utbildning av medlemmar så att deras

möjlighet ökar att få behålla sitt jobb

eller kunna söka nytt jobb.

lisa.wernstedt@ifmetall.se

EU:s strukturfonder

Har du frågor om strukturfonder eller undrar

vem som är ansvarig i din region?

Kontakta Angelica Teiffel på förbundskontoret,

08-786 81 24 eller

angelica.teiffel@ifmetall.se.

11


Foto: Malin Olsson

BARN I ARBETE finns i Indien

även om det formellt är förbjudet.

MÖTEN FÖRENAR. – De ger också nya perspektiv på den egna tillvaron, säger Therese

Gustavsson från Volvo Powertrain i Skövde som besökt Volvo i Indien.

Nya perspektiv på tillvaron

Högteknologi och djupaste

fattigdom, två tredjedelar av

1,3 miljarder invånare lever på

mindre än två dollar om dagen.

Det är Indien. För Therese

Gustavsson på Volvo Powertrain

Skövde blev resan till Indien en

upplevelse på många sätt.

– Där finns fortfarande många

arbetsplatser som använder sig

av barnarbete. Alla i gruppen fick

nya perspektiv på den egna tillvaron,

säger Therese Gustavsson.

Tillsammans med andra aktiva

ungdomar i IF Metall från olika

Volvoföretag mötte de arbetskamrater

på Volvo i den indiska staden

Bangalore. Till skillnad från

många andra arbetsplatser finns

där en lokal facklig organisation

som fungerar bra.

– Annars är den fackliga organisationsgraden

i landet cirka 4 procent,

berättar Therese Gustavsson.

Trots en arbetskraft på cirka

500 miljoner människor är få

med i fackliga organisationer.

Många små lokala fack med olika

ideologiska inriktningar är några

orsaker. På Volvo i Indien är man

därför glad för det svenska samarbetet

som har pågått i flera år.

– Vi har fått väldigt mycket

hjälp och stöd från IF Metall och

klubbarna på Volvo, säger Savariappa

Vailankanni Raja, klubbordförande

på Volvo i Bangalore.

I februari i år fick den indiska

Volvo-klubben chans att bygga

vidare på kunskaper och kontakter.

Då gjorde de ett returbesök i

Sverige.

– Vi har fått med oss mycket

värdefulla insikter och information.

När vi kommer hem kan vi

arbeta ännu mer med att förbättra

arbetsplatsen för våra kamrater.

Internationell gemenskap

Resorna har gjorts med hjälp av

bistånd som IF Metall sökt och

fått från LO-TCO Biståndsnämnd.

På kort tid har båda grupperna

lärt sig om varandras arbetsmarknadslagar,

fackliga organisationer

och samhällsstruktur. Den

långsiktiga vinsten är ändå störst:

– Att känna gemenskapen mellan

olika länder gör att vi tillsammans

kan fortsätta den fackliga

kampen för bättre villkor, säger

Savariappa Vailankanni Raja.

richard.katisko@ifmetall.se

Internationellt

- Vill du veta mer

om fackligt internationellt

informationsarbete?

Kontakta annette.

lack@ifmetall.se.

HALLÅ DÄR!

Gunnar Lindberg,

ledamot i avdelningsstyrelsen

för IF Metall

Norrbotten, som valts

till bästa värvare i Värvarekampanjen

i slutspurten

av organisera

– rekryteraprojektet.

- Vilka är dina

särskilda värvarknep?

Jag har gjort det som vi i facket

alltid måste göra: Besökt arbetsplatser

och haft personliga möten

för att prata och diskutera om

medlemskapet.

- Vad har du för möten på gång?

Just nu sitter jag i bilen på väg

till en träff med arbetslösa. Vår

avdelning bjuder in alla som

förlorat jobbet. Det är viktigt att

de blir kvar som medlemmar, både

för dem själva och för oss – och jag

är ett bra exempel då jag själv är

arbetslös just nu.


För förtroendevalda i IF Metall

3/2010

ANSVARIG UTGIVARE

Maria Bäckström, 08-786 83 73

REDAKTIONEN

Tfn: 08-786 80 00 (vx) E-post: info@ifmetall.se

Christian Andersson, Marinette Ask, Ewa Eriksson, Richard Katisko

Annette Lack, Anneli Lundberg, Lisa Wernstedt.

LAYOUT/TRYCK

Olle Sjöstedt/Sandvikens Tryckeri AB

SIDAN 1 Pierre Sonnbacke. Foto: Roger Lundberg

More magazines by this user
Similar magazines