Dagen det regnade färger - Wessmans Musikförlag

wessmans.com

Dagen det regnade färger - Wessmans Musikförlag

Innehåll

Dagen det regnade färger Sid 3

Gråland Sid 5

Men så en dag Sid 6

Vad i all sin dar Sid 8

Sara, Per och Nick Sid 9

Den lille grå grabben Sid 10

Rappa Gråger Sid 12

Trollkarlens och Häxans blues Sid 13

Folkets klagan Sid 14

Kom inte hit Sid 16

Kom ihåg honom Sid 17

Dansa, hoppa, skutta Sid 18

Jag vill vara med och måla Sid 19

Denna utgåva finns som:

Rollhäfte

Sånghäfte

Förlagsnummer: 200638R

Förlagsnummer: 200638S

Texterna till ”Dagen det regnade färger” är fritt hämtade från boken ”Dagendet regnade färger” av Roy

Etherton.

Text copyright © 1976 Roy Etherton. Ursprungligen publicerad i England under titeln ”The Day It Rained

Colours” av Lion Hudson plc, Oxford, England. Copyright © Lion Hudson plc 1976.

Copyright © 2006 Wessmans Musikförlag, Slite


Dagen det regnade färger

G

Bm


CE/B

Da - gen det reg - na-de

färg -er

blev he-la li - vet så

G

Bm


CE/B


Am

D


Da - gen det reg - na-de

färg - er blev ing-en-ting sej

Am

D


Mm

E


Mm

E/G

det var en


det var

Am

C/G


G


so - lig dag


sol

-

regn

Am/C


Am D
Am


och

A/C A/E

Ååh,

D


det var


vad det var

G


rikt

G


likt

G


regn

D


fintG/F


D/A


Fine


G

Bm

C


E/B

Da - gen det reg - na-de

färg -er

blev he-la li - vet så


Am D


G


rikt.I

II
D


Om man blan - darA


svart och vittOm man le - ver li- vet li - te svart - vitt då blir det mest - a grått så vitt man

D

blir det grått man


Dagen det regnade färger © 2006 Wessmans Musikförlag, Slite nr. 200638S


GrålandDet

C

C/E


varen gång ett land som het- te Grå - land

Grå -

D

D/A

G

G/B


land

C


C/G


C

C/E


Grå - land Där var all-ting grått o torrt o mu-let

mu - let ku -

D


D/A


G


G/B


Clet

IF


A


Dm


IIIng

Ing


-

-

a

a

gu -

bru na,

la, grö - na gla -

blå a, beig da färg -

a färg

er

ing- er

ing a a rö -

vi da,

o let ro -

ta, sa färg -er

- - - - - - - - vi - ta
A


Ing

- - - a

färg - er ing -


B

Bdim
a

F/C Ddär

därDet

Det


-

-

ta

ta

land

land

låg

låg

in

in


-

-

te

te

långt

långt

från

från

Sveri

Sveri


-

-

ge

ge


där

lan

- - - - det

sveri -

ge

1.G

G/B


kan-ske fanns det grå-land ock-så

här. kan-ske fanns det grå-land ock-så


Ckan - ske ock - så här

kan - ske ock - så

C/E

2.

G

C


Fine

F G


här. Det


här.

Dal Segno al Fine

Dagen det regnade färger © 2006 Wessmans Musikförlag, Slite nr. 200638S


Men så en dagMen

Amaj
A6
så en dag så

Amaj


A6
Amaj


A6hän - de nå - got un - der-ligt


Amaj A6


Där


Amaj
A6
Amaj


A6
Amaj

o - van-för så flög det nå - gon - ting.

E/G E

Bm

Bm/A
A6


Amaj

A6


väl - digt stor bal- long

kom seg - lan - de på him -


C C /F
En


F mF m/ABm Bm/A


E/G E


Amaj- len. En färg -grann stor ba-long

där up-pe

A6
Mellan/Förspel

Instrument 1

DmG G


CmajC dim

DmInstrument 2

More magazines by this user
Similar magazines