Arbetskraftskostnader internationellt 2014

markus.uvell

Arbetskraftskostnader internationellt 2014

Kostnaden för arbetskraft i Sverige är fortsatt bekymmersamt

högt jämfört med i konkurrentländerna.

Den svenska kostnadsnivån var hela 22 procent högre

än i euroområdet under 2013. I jämförelse med Västeuropa

var den 15 procent högre.

Ökningstakten i Sverige (räknat i lokal valuta) har varit

högre än i Västeuropa och euroområdet under en längre

period. Under femårsperioden 2008-2012 var ökningstakten

i Sverige 3,7 procent per år. Motsvarande siffra

för Västeuropa var 2,8 procent. Ökningstakten i euroområdet

var ytterligare något lägre.

Den svenska kronan har stärkts kraftigt mot euron sedan

finanskrisen.

Kombinationen av hög svensk ökningstakt för arbetskraftskostnaderna

och stark svensk krona har resulterat i

det höga arbetskraftskostnadsläget.

4

More magazines by this user
Similar magazines