Arbetskraftskostnader internationellt 2014

markus.uvell

Arbetskraftskostnader internationellt 2014

Sammanfattning

Det svenska arbetskraftskostnadsläget inom tillverkningsindustrin ligger nu långt

över nivån i de flesta konkurrentländer. Kronans förstärkning, inte minst mot

euron, är främsta förklaringen till detta. I Sverige är nu kostnaden 15 procent högre

än i Västeuropa och 22 procent högre än i euroområdet. Detta enligt Teknikföretagens

kalkyl för 2013 som gjorts utifrån uppgifter från amerikanska Conference

Board (tidigare Bureau of Labor Statistics, BLS). En medarbetare i Sverige kostar

342 SEK per timme. Det kan jämföras med kostnaden i Tyskland som är 317 SEK

per timme. Endast ett fåtal länder, däribland Schweiz och Norge, har högre kostnadsnivå

än Sverige. På nya växande marknader, exempelvis i Kina och Indien, är

kostnaden fortfarande avsevärt lägre än den är i Sverige och i övriga Västeuropa.

Arbetskraftskostnadernas ökningstakt (i lokal valuta) har varit högre i Sverige än i

flera viktiga konkurrentländer under flera år. Ökningstakten i Sverige var 3,7 procent

per år under femårsperioden 2008 till 2012, enligt Eurostat Labour Cost Index

(LCI). Motsvarande ökningstakt var 2,8 procent per år i Västeuropa. I euroområdet

var den ytterligare något lägre än i Västeuropa. Under 2013 var ökningstakten i

Sverige 1,3 procent. Den låga ökningstakten detta år beror till stor del på att sociala

avgifter enligt avtal sänktes under året. Motsvarande siffra för Västeuropa var 2,2

procent. Ökningstakten i euroområdet var i samma storleksordning som i Västeuropa

under 2013.

I rapporten studeras även utveckling av relativ arbetskraftskostnad, vilket innebär

att även växelkursförändringar beaktas. Kronan har åren efter finanskrisen stärkts

kraftigt – inte minst mot euron. Sammantaget under 2011 och 2012 stärktes den

med 8,8 procent mot euron och under 2013 med ytterligare 0,7 procent. En euro

kostade 8,65 SEK i snitt under 2013.

Kombinationen av en längre period av hög svensk ökningstakt för arbetskraftskostnaderna

och en stärkt svensk krona har sammantaget resulterat i att arbetskraftskostnadsläget

för svensk industri är besvärande högt. I jämförelse med Västeuropa

har kostnadsläget ökat med 10,5 procent mellan 2010 och 2013. Jämfört med euroområdet

har våra kostnader ökat med 10,8 procent.

Svensk industri verkar på en global marknad präglad av hård internationell konkurrens.

Vid beslut om var produktion ska ske är arbetskraftskostnadsläget en av de

viktigare faktorerna. Att kostnadsnivån i Sverige ökat kraftigt relativt i konkurrentländerna

är mycket bekymmersamt.

5

More magazines by this user
Similar magazines