Info - IF Metall

ifmetall.se

Info - IF Metall

info:

För förtroendevalda i IF Metall

7/2012

Framtidstro på

LO-kongressen

sidorna 2–3

Öppna ögonen

för trygga jobb

sidan 10

Påverkan är kärnan

i Anne-Li Rygrens

politiska verkstad

sidorna 6–8


info:

www.ifmetall.se 7/2012

Vi behöver

ett starkare LO

En enig LO-kongress valde Karl-

Petter Thorwaldsson till ordförande.

Det är vi glada och stolta över.

Kålle och Tobias Baudin kommer

att bli bra företrädare för hela

LO-kollektivet.

Att bygga ett starkare LO blir nu

den nya ledningens uppgift. Vi behöver

ett LO som kan bilda opinion,

organisera Sveriges arbetare och

samverka i avtalsrörelserna. Men

det går inte att göra det själv. LO är

14 förbund som tillsammans har 1,5

miljoner enskilda medlemmar. Vi

kommer alla att behöva göra vår del.

Att värva och utbilda nya medlemmar

är LO-familjens gemensamma

ansvar, särskilt nu när förbunden

tappar medlemmar. Vi kan tillsammans

göra mer för att stärka våra

organisationer.

Tillsammans ska vi hitta lösningar

för ett samordnat LO i nästa avtalsrörelse.

Det är bara arbetsgivarna

som tjänar på ett försvagat LO. Vi

ska vara kreativa och se hur vi kan

hitta avtalsmodeller som gynnar

lågavlönade – oavsett förbund.

LO måste spela en aktivare roll i

opinionsbildningen, men då måste

vi ha något att opinionsbilda om.

Vi måste ha egna alternativa

lösningar oavsett om det handlar

om tillväxten, arbetslöshet eller

Fas 3. Det ska vi åstadkomma

gemensamt.

Medlemmarna och Sverige behöver

ett starkt LO. Tillsammans ska vi

bygga det.

anders.ferbe@ifmetall.se

Anders Ferbe

Förbundsordförande

i IF Metall

LO:s 27:e kongress invigdes den 25

maj. En helt ny ledning utsågs med

Karl-Petter Thorwaldsson i spetsen.

– Vi ska kämpa för jobben, lönerna

och välfärden, säger han i sitt tacktal.

Efter öppningen satte sig de 300 ombuden,

varav 63 från IF Metall, ner för att

gå igenom och fatta beslut om alla de

motioner som kommit in.

Lena Skoog från IF Metall Halland

är ett av ombuden och är på sin första

kongress. Trots långa dagar och att det

är nervöst att gå upp i talarstolen är

hon nöjd med kongressen.

– Alla i den nya ledningen fullkomligt

strålar entusiasm och kampvilja.

Den energin kommer jag att ta med mig

hem till mitt lokala arbete.

Läs mer

På lo.se kan du ta del av

kongressmaterial, tal och

musik från öppningen.

Kongressen som andas f

Lena Skoog tog chansen att gå upp

och argumentera för en motion med

rubriken Tänderna, en del av kroppen.

Den gick ut på att tandvård har blivit

en klassfråga och att den behöver ingå i

högkostnadsskyddet.

– Den var avslagen från början men

besvarades sedan, så jag är jättenöjd.

Nu får LO påverka politikerna att jobba

för det här, säger hon.

Val och tal på kongressen

Varvat med motionsbehandlingen och

omröstningarna hölls en rad val och

tal på kongressen. En helt ny styrelse

valdes. Nytt för i år är att samtliga

LO:s 14 förbund tar en ordinarie plats

i styrelsen med var sin röst.

Ulla Lindqvist avgår som LO:s vice

Foto från LO-kongressen: Peter Jörgensen

2


Sidan 2

SPRIDER ENERGI. Den nyvalda

ledningen sprider en entusiasm och

kampvilja som Lena Skoog från Halland

tar med sig efter sin första kongress.

RÖDA BUDSKAP. IF Metalls 63

ombud spred budskap i röda tröjor.

PÅVERKAR TILLSAMMANS.

Kongressens 300 ombud tog beslut

för att påverka så att nästan 1,5

miljoner medlemmar får det bättre på

arbetsplatsen och i samhället.

NY LEDNING. Kongressen valde (fr.v)

Karl-Petter Thorwaldsson, IF Metall/

ABF, till ordförande; Ingela Edlund,

Seko, till andre vice ordförande och

Tobias Baudin, Kommunal, till förste

vice ordförande. Torbjörn Johansson,

Byggnads, valdes till avtalssekreterare.

framtidshopp

ordförande. Hon var Metalls första

kvinnliga ombudsman och få är de

som lämnats oberörda av ett möte med

henne. Ulla Lindqvists arbete med

jämställdhet och allas lika värde och

rätt har berikat hela arbetarrörelsen.

Det är också inom detta arbete som hon

kommer att jobba i framtiden.

Socialdemokraternas partiledare

Stefan Löfven fanns också på plats och

höll ett tal inför kongressen.

– Regeringen har förväxlat solidaritet

med soliditet.

Det är en gammal tradition att få

besök av den sittande partiledaren och

med tanke på applåderna är det en

uppskattad tradition. Stefan Löfvens tal

gick helt i linje med arbetarnas behov.

– Jobben först, för vi behöver dem

och för det krävs en aktiv närings- och

innovationspolitik samt satsningar

på utbildning för en modern arbetsmarknad.

Vi ska bekämpa det gift som

främlingsfientlighet är för samhället,

säger Stefan Löfven.

Framtidstro

Kongressen avslutades med stor framtidsoptimism.

Den nya ledningen i

kombination med en socialdemokrati på

frammarsch ger hopp om att arbetarnas

villkor kan förbättras, både på arbetsplatsen

och i samhället.

– Vi ska vända LO:s medlemsutveckling,

vi ska ta bort vinstkrav och vi ska

skapa full sysselsättning, avslutar Karl-

Petter Thorwaldsson.

peter.jorgensen@ifmetall.se

3


info:

www.ifmetall.se 7/2012

Strax dags för semester

Så räknar du ut semesterlönen

Månadslön x 0,8 procent =

Rörliga tillägg

Exempel:

Månadslönen för Anna är 25 000 kronor. Hon arbetar

på ett företag som går under Teknikavtalet IF Metall.

25 000

23 000

Så räknar du ut semesterdagarna

Lisa började sin anställning som reparatör den 3 oktober 2011.

Hur många betalda semesterdagar hon har rätt till räknar man ut på

följande vis:

Exempel

180

x

365

x

x

x

25

365

1 Under tiden 1 april – 31 mars

2 Observera att decimaltal alltid avrundas uppåt.

=

13 procent

0,008

Rörliga tillägg. Under förra året fick hon

totalt 23 000 kronor i ersättning för obekväm

arbetstid, övertidsersättning, bonus och resetillägg.

25

=

=

=

x

fast tillägg per dag

rörligt tillägg per dag

Semestertillägg

25

Lisa har rätt till 13 betalda semesterdagar

plus ytterligare 12 obetalda.

Lägsta semesterlön – balkongtillägget

Lägsta semesterlön är en

garanti för lågt avlönade

medlemmar att få ut en

extra slant till semestern.

Många medlemmar tvingas

av ekonomiska skäl tillbringa

semestern hemma – på

balkongen – därav uttrycket

balkongtillägg.

www.ifmetall.se.

OBS! Räkneexemplet nedan gäller för dig som arbetar inom Teknikavtalet IF Metall.

I medlemsportalen som du når via www.ifmetall.se finns fler tips kring beräkningen av semesterlön.

En elektronisk räknelåda hjälper dig att räkna ut semesterlön alternativt semesterersättning inom alla

större avtalsområden.

Antal betalda semesterdagar

0,13

200 kronor

120 kronor

320 kronor

Utöver sin månadslön har Anna 320 kronor i semestertilläg per dag.

Antalet anställningsdagar

1

Teknikavtalet IF Metall

Stål- och metallavtalet

Motorbranschavtalet

Kronor per dag

1 222

1 133

1 222

Allokemisk industri 1 246

Kemiska fabriker 1 255

Samhall 1 1 85

=

+

+

Betalda semesterdagar

2

12,3 som avrundas till 13 betalda semesterdagar.

(2011)

Viktigt att notera:

Lägsta semesterlön 2012 inom

Teknikavtalet IF Metall är

1 222 kronor per dag inklusive

ordinarie lön.

Arbetar du inom Teknikavtalet

IF Metall och har en månadslön

som understiger 22 622 kronor

inklusive rörliga tillägg berörs

du av det så kallade

"balkongtillägget".

Illustration: Bo Persson

4


I broschyren

Strax dags

för jobb får

ungdomar tips

och råd om vad

som är viktigt

att tänka på

inför den första

anställningen

och varför det är

viktigt att vara

med i facket.

Använd den i

samtalet med

unga människor

på väg ut i

arbetslivet.

Broschyren hittar

du på ifmetall.se/

Om förbundet.

Dags för

sommarjobbare

Sommaren närmar sig med stormsteg

och det blir grönare och ljusare för

varje dag som går. Med sommaren

och semestern kommer även sommarjobbaren.

Unga tjejer och killar

ska få sitt kanske första möte med

arbetslivet.

Varje år när Sveriges arbetare går på

välbehövlig semester kommer sommarjobbarna

och tar över för ett par veckor.

Under en kort period ska de inte bara

lära sig att arbeta, utan även känna på

hur det känns att tjäna pengar.

Möte med verkligheten

För en hel del ungdomar blir det ett

trist möte med verkligheten då de

stöter på oseriösa arbetsgivare eller

skadar sig, ibland för livet. Då är det

viktigt att veta vad facket är och vilka

rättigheter vi har på arbetet.

I ett led i det har LO fackets hjälptelefon,

020-56 00 56. Dit ringer tusentals

varje år för att få svar på sina frågor,

såväl ungdomar som arbetsgivare och

föräldrar.

CHECKLISTAN ger exempel på

sådant som kan vara viktigt för sommarjobbaren.

Klipp ut den och sätt upp

på anslagstavlan.

peter.jorgensen@ifmetall.se

CHECKLISTA

FÖR SOMMARJOBBET

VÄLKOMMEN

Informera om IF Metall och berätta om medlemskapets

värde. Unga studerande kan ha rätt till

fritt medlemskap i IF Metall tills de fyller 20

år. Hör efter med din avdelning vad som gäller.

ANSTÄLLNINGSBEVIS OCH INTYG

Alla ska ha ett skriftligt anställningsbevis som

tydligt beskriver anställningsperiodens längd,

arbetstider och lönevillkor. Se till att sommarjobbaren

får ett arbetsgivarintyg efter avslutad

anställning.

RÄTT LÖN

Kontrollera att sommarjobbarna får rätt lön enligt

avtal. Gå igenom och förklara lönespecifikationen

med alla tillägg och avdrag. Be dem spara

lönespecifikationerna för att kunna kontrollera

att de fått rätt lön. Sommarjobbare har rätt

till semesterlön, vilket normalt betalas ut med

slutlönen eller löpande under anställningstiden.

SKATT

Arbetsgivaren är skyldig att betala in skatt åt

alla anställda. Den som tjänar under 18 700 kronor

under 2012 behöver inte betala någon skatt

och kan begära jämkning. Sommarjobbaren kan beställa

en blankett (SKV 430) eller fylla i den

direkt på skatteverket.se. När beskedet kommer

från Skatteverket ska det lämnas till arbetsgivaren.

Acceptera aldrig att det förekommer svarta jobb!

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

Gå igenom gällande säkerhetsföreskrifter. Se

alltid till att skyddsutrustning används för att

undvika skador. Det finns särskilda regler för

hur ungdomar får arbeta. Läs om dessa på Arbetsmiljöverkets

hemsida, av.se.

020-56 00 56, hit ringer tusentals ungdomar, arbetsgivare och

föräldrar varje år för att få svar på frågor om sommarjobbet.

SJUKDOM

Vid anställning som pågår mer än en månad har

sommarjobbaren rätt till sjuklön. Sjukanmälan

sker på samma sätt som för ordinarie personal.

Arbetsgivaren betalar sjuklön för de första

14 dagarna, förutom en karensdag.

5


info:

www.ifmetall.se 7/2012

Jan, Anne-Li, Carola och Dan har en vision för ögonen:

Solidaritet och rätten till trygghet som sträcker sig utanför

arbetsplatsen. Visionen togs av ombuden på IF Metalls

kongress och formulerades i handlingslinjerna.

Vad hände sedan? Hur går det med Jans, Anne-Lis, Carolas

och Dans visioner i praktiken?

I detta nummer av tidningen Info gör vi några nedslag under Vår

organisation och starkt medlemskap.

Jan, bilbyggare lär sig mer om löner och skatter:

– Jag gjorde

ett aktivt sidbyte

från blått till rött

Första gången Jan Ripa, ledamot i en

av IF Metalls gruppstyrelser på Volvo

i Göteborg, fick rösta blev det blått.

Men efter en facklig grundutbildning

för förtroendevalda blev det ett

direkt sidbyte till rött och ett aktivt

sådant.

– Jag lärde mig hur vår svenska modell

och vårt samhälle är uppbyggt och hur

det hänger ihop. Det hade jag aldrig

hört tidigare.

I skolan var den politiska medvetenheten

främst beroende av vem som

kunde argumentera mest och bäst inför

val då politiker bjöds in till samhällskunskapen.

– Det råkade vara tjejen från det

INNANFÖR GRINDARNA på Volvo i

Göteborg har Jan Ripa jobbat sedan 2000.

I dag är han även utanför som fackligmoderata

ungdomsförbundet som var

den bästa talaren, förklarar Jan Ripa,

som även lyckades övertala sin mamma

att rösta blått då.

Men det här var många år och flera

fackliga utbildningar sedan. Nu håller

Jan Ripa själv utbildningar i hur allt

hänger ihop; varför vi betalar skatt och

vem som förhandlat fram ob-ersättning

och löner med mera.

– Det är en uppgift vi måste göra

hela tiden för alla som kommer ut nya i

arbetslivet och i samhället.

Jan Ripa har fortsatt att praktisera

argumentation även på hemmaplan

och fått sin mamma att byta sida

till rött.

annette.lack@ifmetall.se

Jan Ripa

MÅLEN I IF METALLS HANDLINGSLINJER: Tillsammans skapar vi e

• Öka kontakterna med medlemmarna,

besöka alla arbetsplatser varje år.

• Vara tillgängligt för medlemmen, ge

ett första svar inom 24 timmar.

(Se notis sidan 8.)

• Ge möjlighet för alla medlemmar att

gå grundläggande facklig utbildning.

• Öka organisationsgraden bland indu-

striarbetarna som arbetar i bemanningsföretag,

delmål är 70 procent.

• Öka andelen kvinnor i förbundets

beslutande organ centralt och på

avdelningsnivå.

• Rekrytera fler kvinnor till fackliga

uppdrag i hela organisationen.

• Utbildning och tydligare uppdrags-

beskrivning för valberedningar för

att rekrytera fler från underrepresenterade

grupper.

• Utveckla och stärka möjligheterna

för kontakter med facket redan

i skolan.

• Stärka insikten om industriarbetarnas

frågor i det socialdemokratiska

partiet.

6


Anne-Li påverkar framtiden

i politisk verkstad

Medlemmar och

politiker möts i

varandras vardag

Anne-Li Rygren

Carola Andersson

Dan Oskarsson

Foto: Tommy Andersson

I Göteborg jobbar avdelning, ungdomar från

klubbar och förbundet tillsammans i projektet

Politisk verkstad. Här får de diskutera

hur de vill ha ett framtida samhälle, hur

bostäder, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet,

socialpolitik, med mera ska se ut. De får

också göra verklighet av sin vision.

Anne-Li Rygren, ombudsman, ser hur deltagarna

i verkstaden tar fram sin samhällsvision:

Ett hållbart samhälle byggt på solidaritet och

trygghet, präglat av möjligheter och mångfald.

Nästa steg är att göra idéerna till verklighet.

– Vitsen är att deltagarna ska involvera politiker

och därmed påverka på olika sätt, säger

Anne-Li Rygren.

Politiker bjuds till exempel in att följa med

på arbetsplatsbesök.

– På så sätt får medlemmar och politiker

träffa varandra i arbetsvardagen, menar Anne-

Li Rygren.

Påverkan är själva kärnan i den politiska

verkstaden.

– Vardagen och samhället angår oss alla så

det är självklart att vara med och påverka så

den blir som vi vill, säger Anne-Li Rygren.

annette.lack@ifmetall.se

politiskt aktiv i avdelningen IF Metall Göteborg. – Skolan ger inte

alla verktyg som behövs för att förstå hur arbetsliv och samhälle

fungerar, därför måste vi i facket vara aktiva.

Foto: Marie Ullnert

ett starkt fack och medlemskap

• Verka för att fler medlemmar ska

vara på valbar plats till ett politiskt

uppdrag inför valen 2014.

• Årliga möten om framtida frågor

i alla avdelningar så att medlemmarna

kan föra fram sina frågor och

påverka förbundets prioriteringar i

nästa val.

• Öka inslaget av värderingar och

ideologi samt kunskaperna kring

främlingsfientlighet och rasism i

förbundets alla utbildningar.

Markerade mål kan du

läsa om på sidorna 6–8.

POLITISK VERKSTAD. Ungdomar tar med

politiker på arbetsplatsbesök. – Det är bara en av

alla verksamheter vi gör inom facklig-politiska

området, säger Anne-Li Rygren, IF Metall

Göteborg.

För Carola och Dan är jämställdhet

en fråga om kunskap.

Läs mer!

7


info:

www.ifmetall.se 7/2012

Foto: Patrick Degerman

I de handlingslinjer som IF Metall antog

på kongressen förra året står det

att förbundet ska vara jämställt.

– Jämställdhet är inte en kvinnofråga.

Det är en kunskapsfråga, säger

Carola Andersson, ordförande Södra

Västerbotten.

– Nyckeln till förbundskontorets arbete

med att öka andelen kvinnor i beslutande

organ är valberedningarna, säger

Hermine Schimann som arbetar med

jämställdhetsfrågor på IF Metalls organisations-

och studieenhet.

– Vi har haft konferenser för nyvalda

i valberedningarna och ska ta fram en

metodik för hur avdelningarna kan

jobba med detta. Vi jobbar även med

jämställdhetsutbildningar för avdel-

Verktygslådan har verktygen

Cirka 43 500 medlemmar har i dag tagit del av

verktygslådan. En låda full av argument som visar

att vi alla kan påverka politiken och därmed

vår vardag.

– Det finns 350 utbildade agitatorer som

sprider argumenten från verktygslådan vidare

och som gör vardagspåverkan mer begriplig,

säger Paula Thunberg Bertolone, IF Metalls

facklig-politiska enhet.

24-timmarsfacket

Carola, ordförande i Södra Västerbotten

Jämställdhet – en kunskapsfråga

ningsstyrelser där man kan trycka på

vikten av att lyfta fram kvinnor.

Men Hermine Schimann lyfter också

upp det arbete som sker på förbundskontoret.

Vi utbildar personalen i jämställdhetsfrågor.

Vi måste börja här innan vi

kan tala om för avdelningarna vad de

ska göra, säger hon.

Inga tjejturnéer

För att lyckas med jämställdhetsfrågorna

är det viktigaste långsiktighet

och att man bygger en bred bas, anser

Carola Andersson.

– Man måste jobba med det hela tiden

och vi är inte i hamn än, men vi tar

det på allvar. Det gäller att ha ett tänk

kring dessa frågor.

På företaget Indexator i Vindeln i

Västerbotten har man länge arbetat

med jämställdhetsfrågor. I vintras

fick företaget Industrins jämställdhetspris

för sitt arbete.

– Vi har ett företag som jobbar med

jämställdhet, säger klubbordförande

Dan Oskarsson. De har förstått att ett

jämställt företag är en konkurrensfördel.

Även om det numera är en prioriterad

fråga för företaget initierades

arbetet av klubben, som varit väldigt

aktiv med dessa frågor.

– Rent praktiskt handlade det om

att ta fram en jämställdhetsplan och

göra en lönekartläggning, säger

Dan Oskarsson.

Även den medlem som inte har en facklig representant

på sin arbetsplats eller vet vilken avdelning

han eller hon tillhör ska få svar på sina frågor.

Sedan en tid tillbaka har förbundskontoret jourverksamhet

på kvällar och helger.

– Även om vi som svarar på jourtelefonen inte

kan besvara alla frågor hjälper vi medlemmen att

komma rätt, säger Anne Sandberg, chef på IF Metalls

organisations- och studieenhet.

Som

exempel

på en

framgångsrik

verksamhet

nämner

Carola Andersson det som avdelningen

från början kallade tjejturnéer, men

som numera heter jämställdhetsturnéer.

– Det innebär att vi åker till olika

arbetsplatser i avdelningen och tittar

på hur jämställdhetsplanerna ser ut och

pratar om jämställdhet, säger Carola

Andersson. Det har tagits emot bra på

arbetsplatserna.

fredrik.jansson@ifmetall.se

Dan, ordförande vid Indexator i Vindeln

Jämställdhet – även ett konkurrensmedel

Man jobbar långsiktigt med företaget

för att rekrytera flera kvinnor för att

även på det sättet öka jämställdheten.

– Nu har vi ökat andelen anställda

kvinnor från 10 procent till uppåt 24

procent. Det är framför allt på verkstadsgolvet

som ökningen har skett,

säger Dan Oskarsson.

Sedan man fick jämställdhetspris

har företaget delats i två och den nybildade

klubben har tydlig fokus på vilka

frågor som är viktiga att jobba med.

Förutom jämställdhet är även jämlikhet

och mångfald prioriterade mål.

– I en organisation där alla ser på

varandra med jämlika ögon frigörs

kreativiteten.

fredrik.jansson@ifmetall.se

Foto: Privat

8


notiser:

Motion med fokus på jobb,

tillväxt och solidaritet

I början av maj presenterade Socialdemokraterna

sin ekonomiska vårmotion.

En motion helt i IF Metalls

smak.

– Det är i stora delar en IF Metallbudget

som sätter fokus på jobb, tillväxt

och solidaritet, säger Carin Wallenthin,

chef IF Metalls facklig-politiska enhet.

Förslagen om utbildningskontrakt

och traineeanställningar ligger helt i

linje med det som IF Metall initierat med

avtalet om yrkesintroduktion. IF Metall

tycker också att det är lovande att det

finns ett tydligt fokus på forskning och

utveckling, infrastruktursatsningar på

järnväg samt på riskkapitalförsörjning till

innovativa små- och medelstora industriföretag.

Foto: Astra Zeneca

Stämning av Astra Zeneca

Trots att Astra Zeneca i Södertälje

sparar ett tiotal miljoner kronor

per år på det förbättringsförslag

som en anställd lämnade in, vägrar

de betala ut pengar för förslaget

enligt det avtal som gäller. Därför

stämmer nu IF Metall företaget till

Arbetsdomstolen.

– Enligt avtalet har vår medlem

rätt till 50 procent av den summa

som förslaget sparar åt företaget

under det första året. Nu fick han

bara 20 000 kronor, säger Darko

Davidovic, IF Metalls förbundsjurist.

2012

Hyr en stuga till medlemspris

Utspridda över landet ligger natursköna

semester- och fritidsmiljöer som samtliga

medlemmar i IF Metall kan nyttja till

medlemspris i mån av plats.

Dessa stugor och anläggningar kan

du läsa om i Fritidsguiden som du hittar

på medlemsportalen via hemsidan

ifmetall.se.

IF Metall skickar brev

till Barack Obama

I ett brev till Barack Obama, USA:s

president, vädjar IF Metall Norra

Älvsborg att presidenten ska påverka

General Motors att förhandla med

någon av Saabs intressenter.

– Vår förhoppning är att ni ska

känna att Saab Automobile är värt

att räddas, säger Tonnie Andersson,

avdelningsordförande, i ett brev till

Barack Obama.

I brevet som avdelningen har

skickat från de över 4 500 bilarbetarna

i Sverige,

försäkrar

man att Saab

Automobile

aldrig skulle

kunna komma

att bli ett hot

Barack

Obama

1

för General

Motors.

Avgiften till a-kassan höjs

Från den 1 juni tvingas IF Metall att höja

avgiften till a-kassan.

– Vi tvingas höja med 50 kronor i

månaden. Det beror på

att dagens regler syftar

till att försvaga facket

och dess medlemmar,

säger Olle Åkerlund,

föreståndare på IF

Metalls a-kassa.

Regeringen har

bestämt att anställda i

branscher med hög risk

för arbetslöshet också ska betala höga

avgifter till arbetslöshetsförsäkringen.

IF Metall tvingas därför att höja avgiften

till a-kassan, eftersom allt fler

medlemmar har blivit arbetslösa de senaste

månaderna och a-kassan därmed

har fått ökade kostnader.

Förändringar i avgiften kan komma

tätt, eftersom regelverket är baserat på

risken för arbetslöshet i branschen. Så

länge regelverket är utformat som den

är i dag följer den konjunkturens ibland

snabba svängningar.

Darko Davidovic

vinner Kritikerpris

IF Metalls förbundsjurist

Darko Davidovic

vinner Bemanningsföretagens

Kritikerpris för sina

konstruktiva och tydliga

synpunkter samt

viljan att använda nya

sätt att nå ut.

Olle Åkerlund

Darko

Davidovic

– Darko Davidovic är en mycket värdig

pristagare av Bemanningsföretagens

Kritikerpris. Vi delar inte alltid samma

åsikter, men han tar ett tydligt ansvar

för sina åsikter och köper inte

alla argument i diskussionen, säger

Bemanningsföretagens förbundsdirektör

Henrik Bäckström.

Ett nytt europeiskt industrifack

Den 16 maj höll det nya europeiska industrifacket

kongress i Bryssel. Nästan

8 miljoner industriarbetare från 230

medlemsorganisationer inom gruv,

textil, energi och metall ingår i det nya

europeiska industrifacket.

– Hela vår vardag påverkas av politiska

beslut som fattas i EU. Därför

måste vi vara aktiva, bilda opinion och

påverka politiker på europeisk nivå,

precis som vi gör hemma, säger Anders

Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Anders Ferbe är vald till vice ordförande

i Industri All. Det dagliga arbetet

kommer att ledas av generalsekreterare

Ulrich Eckelmann från tyska IG Metall.

9


info:

www.ifmetall.se 7/2012

Christer Andersson

Fredrik Andersson

Dacic Arbnor

Per-Arne Blomberg

Stefan Bodin

Evert Boman

Jan Ciesyelski

Nikolay Egonov

Rafn Einarsson

Christer Eklund

Mikael Eriksson

Sten Frödell

Andreas Furberg

Gunnar Hallberg

Lars-Göran Harrström

Andrei Jakovlev

Tord Johansson

Hans Karlsson

Kent Karlsson

Peter Karlsson

Manfred Kubitscheck

Bengt-Göran Lidholm

Johan Löfroth

Christer Lövskog

Stefan Lööf

Henrik Mattson

Emil Nilsson

Paul Nordberg

Ulf Ohlsson

Bo Oscarsson

Fredrik Oskarsson Rantavaara

Kenneth Oskarsson Rantavaara

Fredrik Persson

Mikael Pettersson

Teemu Saarrensiita

Ewa Scymanski

Kjell Sundström

Carita Tepsa-Baake

Thomas Thernström

Samir Terzic

Christer Valfridsson

Fredrik Vallrud

Jonas Walfridsson

Bengt Wilhelmsson

Kondoleanser ska få regeringen att agera för trygga jobb

Arbetsmiljö är allvar. Olyckorna är allvarliga.

Det är dags att kräva nolltolerans mot dödsfall

på arbetet. Skriv på vår namninsamling och

hjälp oss att få Sveriges regering att agera.

www.ifmetall.se/erinran

– Vi ser en ökning av dödsolyckor

Under LO-kongressen påbörjade

IF Metall ytterligare en aktivitet i att

uppmärksamma regeringen på de

dödsolyckor som sker på våra arbetsplatser

varje år. Med en gigantisk

vepa och en bok för kondoleanser

hoppas förbundet få regeringen att

agera.

– Vi vill att regeringen ska

öppna ögonen och inse att vi

måste satsa mer på arbetsmiljö.

Dödsolyckorna ökar på

våra arbetsplatser och det är

oacceptabelt, säger Bo Andersson,

IF Metalls arbetsmiljöoch

försäkringsenhet.

Verkligheten

bakom siffrorna

Det var många som berördes

av den stora vepan med namn

på de personer vars liv gått åt

i arbetet. Flertalet av besökarna

under LO-kongressen

ville visa både sitt stöd och

Marie Lindqvist,

Sjuhärad, var en

av många som

ville hedra de som

omkommit på

arbetet.

BOK ÖPPNAR ÖGONEN. Det är dags att kräva nolltolerans mot

dödsolyckor. Det uppmanade den stora vepan och fick många av

besökarna under LO-kongressen att skriva kondoleanser i den bok

som senare kommer att överlämnas till regeringen.

deltagande genom att skriva en kondoleans

i den bok som senare kommer att

lämnas över till regeringen.

– Vi vill visa att det är verkliga människor

bakom siffrorna. De är inte bara

statistik i en årsrapport. Vi kommer att

ställa ut både bok och vepa vid ett par

tillfällen under året. Förhoppningsvis

uppmärksammar även media detta

och lyfter den här livsviktiga

frågan, säger Bo Andersson.

Bok till regeringen

Aktiviteten går under parollen

nolltolerans mot dödsolyckor

och är en fortsättning på den

tysta minut som genomfördes

i april dels för att hedra de

omkomna, dels för att uppmärksamma

problemet.

Boken som fylls av kondoleanser

kommer att överlämnas

till regeringen vid årets slut.

– Regeringen har lagt ned

Arbetslivsinstitutet och dragit

ned anslagen till Arbetsmiljö-

Fakta – dödsfallsstatistik

Från 2008 och fram till den 11 april 2012

har 30 personer avlidit på arbetsplatser

där IF Metall har kollektivavtal.

Sammanlagt dör cirka 1 400 personer

i arbetsrelaterade sjukdomar varje år på

grund av bland annat asbestexponering,

självmord eller hjärtinfarkter.

verket. Facken har även fått mindre

anslag för att vidareutbilda skyddsombuden.

Nu ser vi en ökning av dödsolyckorna

– det är inte en slump, säger

Bo Andersson.

kristoffer.sydlen@ifmetall.se

10


Play Fair – rättvist spel

Foto: Denny Lorentzen

I Ukraina har hittills 20

arbetare dött under byggandet

av de nya fotbollsarenorna.

Hur många som

far illa i länderna där idrottarnas

kläder tillverkas kan

vi bara sia om. Tillsammans

med Riksidrottsförbunden

försöker IF Metall öka kunskapen

bland inköparna.

– Vi har alla ett ansvar

att värna de fackliga och

mänskliga rättigheterna

säger Mats Svensson, internationell

sekreterare på IF Metall.

Inför fotbolls-EM i Ukraina och OS i

London har journalisten Mats Wingborg,

på uppdrag av IF Metall, tagit fram en

rapport där han intervjuat samtliga

idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.

Frågorna gällde hur de ställde sig

till att kolla upp hur deras klädleverantörer

levde upp till ILO:s konventioner

gällande mänskliga rättigheter.

Svaren varierade, men alla var i

princip överens om att det behövs jobbas

mer med frågan. Ridsportförbundet

ansåg dessutom att de som organisation

har en fostrande uppgift, eftersom

många av deras utövare är unga.

Globala rättigheter

Det är just till produktionen av kläder

som IF Metall kommer in.

– Det är våra kamrater som, främst i

Asien, tillverkar dessa kläder. Vi måste

tillsammans se till att de får rätt att

organisera sig fackligt utan risk för trakasserier,

fortsätter Mats Svensson.

Läs mer

Hela rapporten

hittar du på hemsidan,

ifmetall.se.

Arbetet med att förbättra

levnadsvillkoren för arbetarna

pågår ständigt inom

IF Metall, men det faktum

att både EM och OS går av

stapeln i Europa ger ämnet

en extra skjuts.

Möjlighet att påverka

– Som konsumenter och

fackförbund kan vi hjälpa till

så att länderna och företagen

där kläder och utrustning

produceras respekterar

arbetarna. Det ger oss en väldigt stor

möjlighet att påverka, säger Mats

Svensson.

IF Metall planerar ett seminarium

i augusti där Riksidrottsförbundet och

dess medlemsförbund får möjlighet att

dela med sig av sin syn.

– Vår förhoppning är inte bara att

belysa det här viktiga ämnet under EM

och OS, utan även att komma fram till

ett långsiktigt samarbete. Att vi tillsammans

hjälps åt att skapa policyer som vi

kan följa vid inköp av material, avslutar

Mats Svensson.

Schysta prylar – schysta villkor

IF Metall jobbar för att alla prylar som

bär vår profil ska vara tillverkade av

människor som arbetar under schysta

villkor. Tillsammans med leverantören

av profilprodukter försöker IF Metall

säkerställa detta så långt som det är

möjligt.

Läs mer om detta arbete och se profilprodukterna

på ifmetall.se.

peter.jorgensen@ifmetall.se

Mer schysta prylar och schysta villkor

På Youtube kan du se en film om

IF Metalls och indiska textilfackets gemensamma

arbete för bättre villkor i

textilstaden Tirupur. Du hittar filmen via

webbutiken på hemsidan eller direkt med

adressen http://www.youtube.com/

watch?v=1Yf5VWwLfFw

I foldern Schysta prylar – Schysta villkor

kan du läsa mer om IF Metalls inriktning

för att så långt som möjligt säkerställa

anständiga villkor för arbetare och miljö.

DRÖMMER OM EN

FRAMTID. Ett arbete

med en lön man kan

leva på och samtidigt

överleva – en dröm

för många, men ingen

omöjlighet.

11


Pigg folkbildare firar 100 år

– Ge människor chansen

att bilda sig genom hela livet

I år är det 100 år sedan ABF

bildades. Under hela året firas

födelsedagsbarnet med arrangemang

runt om i landet med

en jubileumsvecka i Stockholm

som höjdpunkt.

– Intresset för traditionellt folkrörelsearbete

har minskat, samtidigt

som intresset för samhällsfrågor

har ökat. I det vakuumet har ABF

en plats med sin verksamhet,

säger Karl-Petter Thorwaldsson,

IF Metallare och ABF:s förbundsordförande

*).

Jubileet kommer att högtidlighållas

med en vecka i folkbildningens

tecken i centrala Stockholm

den 11–16 juni. Programmet är

fullspäckat med allt från föreläsningar

om internationell politik till

workshops i serietecknande.

Foto: Leif Hallgren

engelska, har tagits över av skolan,

säger han. I stället gör vi annat.

Det kan handla om att hjälpa

människor att ta igen kunskap

de tidigare inte haft möjlighet att

få. På så sätt är folkbildningen en

samhällsservice.

Facket ska utbilda

På LO:s kongress i maj valdes

Kålle, som han ofta kallas, till ny

ordförande.

– Jag kommer givetvis att ta

med mig mina erfarenheter som

folkbildare. Jag har själv dåvarande

Metalls medlemsutbildningar

att tacka för allt. De senaste 10–20

åren har facket tyvärr varit för

dåliga på att utbilda nya medlemmar.

Det måste vi bli bättre på.

fredrik.jansson@ifmetall.se

Läs mer

Mer information om

jubileumsveckan

får du få på

www.abf.se/ABF-

100-ar/

ABF är samhällsservice

Karl-Petter Thorwaldsson menar

att folkbildningen i grunden har

samma uppgift som för 100 år sedan;

att ge människor chansen att

bilda sig genom hela livet.

– Samtidigt har vi moderniserats

i takt med tiden. Sådant vi

gjorde tidigare, såsom cirklar i

*) Karl-Petter

Thorwaldsson valdes

till ordförande för

LO den 26 maj.

UTBILDA MER OCH BÄTTRE. Fackföreningsrörelsen måste bli bättre på att

utbilda nya medlemmar, enligt Karl-Petter Thorwaldsson.

7/2012

OMSLAG:

Anne-Li Rygren,

IF Metall Göteborg.

Foto: Marie Ullnert.


För förtroendevalda i IF Metall

ANSVARIG UTGIVARE

Maria Bäckström, 08-786 83 73

REDAKTIONEN

Tfn: 08-786 80 00 (vx) E-post: info@ifmetall.se

Marinette Ask, Ewa Eriksson, Fredrik Jansson,

Peter Jörgensen, Annette Lack, Kristoffer Sydlén.

LAYOUT/TRYCK

Olle Sjöstedt/Sandvikens Tryckeri AB

More magazines by this user
Similar magazines