Musikens-effekter-pa-konsumenternas-beteende

mlonngren

Musikens-effekter-pa-konsumenternas-beteende

Sven-Olov Daunfeldt

Innehåll

Musikens effekter

konsumenternas beteende:

En forskningsöversikt

Hur började det 11

1. Jazz & java – musikens

betydelse för Starbucks 16

2. Madonna eller Mozart

Betydelsen av musikval på

kommersiella marknadsplatser 24

3. Snabbt eller långsamt

Musikens tempo styr dig 34

4. Musikens samvariation med

andra sinnen och faktorer 44

5. Musikens emotionella påverkan

och sociala roll 53

6. Djävulen lurar bland detaljerna 60

7. Vad har vi lärt oss 69

8. Musik som innovation:

en avslutande reflektion 72

Rapporten är ett resultat av ett pågående forskningssamarbete

mellan HUI Research och Soundtrack Your Brand, där syftet är att

undersöka hur olika musiklösningar påverkar konsumenterna på

kommersiella marknadsplatser.

Similar magazines