DÄR IDÉ OCH VERKLIGHET MÖTS

walki.com

DÄR IDÉ OCH VERKLIGHET MÖTS

Walki Groups kundtidning

2010

INNO /

VATION

DÄR IDÉ OCH

VERKLIGHET MÖTS

Smart hylla

reser lätt

Lyx ska märkas

Möt Mr Jazz

L O C K E T S O M H Å L L E R • R Ä T T T Ä C K E G E R E N E R G I


02

COVER STORIES 2010 LEDARE 03

04

DEN SMARTA HYLLAN

Billy-hyllan är en storsäljare som skickas världen över.

Med en smart vikbar rygg blir fraktkollina små och lätta.

10

INGET GOTT UTAN LOCK

Det blir ingen trevlig mellanmålsstund om inte yoghurtlocket

har hållit tätt. Att det dessutom är miljövänligt är ett plus.

12

UPPDRAG FRAMTID

Walkis egen framtidsgrupp har ett spännande uppdrag: att fånga upp

goda idéer och göra dem till realiserbara funktioner och produkter.

WALKI COVER STORIES 2010

INNEHÅLL

Riv upp och stäng igen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

Investeringar för effektivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 09

Lyx ska synas utanpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Maximal energi ur trä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Superskivor för alla väder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Med jazzen som livsnerv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Cover Stories

Ansvarig utgivare David Ingham

Chefredaktör Marina Kurula

Redaktionsråd David Ingham, Arno Wolff, Tuomo Wall,

Marina Kurula, Petra Nylund

Redaktörer Petra Nylund, Johan Svenlin, Timo Kankaanpää

Produktion Botnia Information

Layout Janne Nylund AD, Glenn Nylund, Annika Lillkvist

Tryck Forsberg, Jakobstad 2010

Omslagsbild Jan Sandvik

Adressförändringar marina.kurula@walki.com

WALKIS DNA

Ifjol upplevde vi globala förändringar som vår industri sällan

skådat tidigare. Under de här omständigheterna lyckades Walki

Group ändå tackla utmaningarna väl, tack vare att vi noga gått

igenom vår kostnadsstruktur och fokuserat på kassaflödet.

Vi får till stor del tillskriva framgången våra kunder, ägare och

engagerade personal, som visat oss ett starkt stöd.

Receptet för överlevnad var en organisation som förstod och

accepterade behovet av snabb förändring på en marknad där

obefintlig sikt rådde. Under förändringsprocessen kunde vi också

lita på våra långa kundförhållanden.

Trots de utmanande förhållandena tappade vi inte framtidstron,

utan fortsatte att investera för tillväxt. Ett bra exempel på en

sådan investering är den nya och högeffektiva arkningslinjen vid

vår fabrik i Steinfurt i Tyskland. Tack vare den kommer vi också

att kunna öka vår arkningskapacitet i England, eftersom en av

Steinfurts befintliga linjer flyttas till vår fabrik i Garstang i England.

Tack vare de här åtgärderna kommer vi att kunna betjäna våra

kunder inom Consumer Board ännu effektivare i framtiden.

Innovationer har alltid varit en viktig byggsten i Walkis DNA

och de framgångar som nåtts inom produktutvecklingen är

imponerande. I en värld så föränderlig som vår tenderar dock

livscykeln för produkter och lösningar att bli allt kortare. Det

man lyckats med tidigare behöver nödvändigtvis inte svara mot

framtida krav. Det inser vi, och därför har vi också spenderat mera

på FoU under krisåret 2009 än vad vi gjort under flera tidigare

år. Erfarenheten har visat att innovationer är motorn som startar

nya tillväxtperioder, förutsatt att de nya lösningarna kan skapa

ett mervärde för våra kunder.

Du är knappast överraskad över att många av artiklarna i den

här tidningen handlar om innovationer i en form eller annan.

Förhoppningsvis ger de en bild av något av det som är på gång

inom Walki när det gäller nya produkter och lösningar.

Trevliga lässtunder!

Leif Frilund

VD

WALKI COVER STORIES 2010


04

INNOVATIONER INNOVATIONER 05

BILLYHYLLAN

Bantad bokhylla håller

för tung litteratur

Möbelindustrin börjar bli allt mer intresserad

av nya resurssmarta material, som bygger på

återvinning och minskar transportbelastningen

på miljön. Billy hyllans vikbara rygg är en inno vation

som tagit in Walki och Smurfit Kappa Lagamill på

nya marknader.

WALKI COVER STORIES 2010 WALKI COVER STORIES 2010


06

INNOVATIONER INNOVATIONER 07

IKEAS BILLY

Ikeas Billyhylla är en av världens mest sålda

bokhyllor. Från Sverige skickas varje år fem

miljoner inpackade hyllbyggsatser ut till

Ikeavaruhusen runtom i världen. Sedan tre

år tillbaka görs Billyhyllans rygg av vikbar

solidboard, vilket gjort att bakstycket kunnat

krympas ner till endast en tredjedel av tidigare

förpackningsstorlek och att vikten på

varje paket minskat med två kilo. På årsnivå

ger det inbesparingar i transportvikter på

10 000 ton.

En av världens mest sålda bokhylla,

Ikeas Billy, finns i många hem runtom

i världen. Med stora fraktvolymer

finns det mycket att vinna på smarta

förpackningslösningar.

Johanna Forsman

Johanna Forsman

Massiva möbler blev populära i en tid när

transporterna var korta och materialresurserna

såg ut att vara oändliga. Nu vill

möbelindustrin hitta nya resurssmarta

lösningar. I dag är de estetiska kraven på

möbler minst lika höga, men numera väger ekologiska,

produktionsekonomiska och logistiska faktorer tungt i

produktutvecklingen. Smurfit Kappa Lagamill i Sverige

har utvecklat ett bakstycke till Billyhyllan som gör varje

paket två kilo lättare. På årsnivå sparas transportvikter

på omkring 10 000 ton.

Redan på 1990-talet hade Smurfit Kappa Lagamill

kontakt med möbelindustrier i Polen och Baltikum och

föreslog att de skulle ersätta träfiberbaserade hardboardskivor

med pappersbaserade alternativ. Då var priset på

hardboard så lågt att det inte ansågs nödvändigt inom

möbelindustrin.

”Men de hade problem med att ryggen på bokhyllor

och garderober krävde stora förpackningar. Om vi kunde

hitta en vikbar skiva som ryms i en mindre förpackning

skulle de bli supernöjda”, berättar Björn Karlsson, Sales &

New Business Development Manager på Smurfit Kappa

Lagamill.

Hans team tog hjälp av Walkis tremannateam Jan-

Anders Fagerhed, Gustav Grahn och Tomas Nyström

för att utveckla en stark tryckt yta som höll ihop skivan i

de två vecken där den gjorts vikbar.

”Det var en ny utmaning för oss. Tidigare hade Walki

tillverkat mest emballage med uppgift att skydda innehållet

under transport och lagerhållning, men nu gällde

det att utveckla ett material som ska hålla för hemmabruk

i tiotals år”, berättar Tomas Nyström, Sales Manager

på Walki.

Uppdraget var till vissa delar klart definierat, men gav

Walkiteamet utrymme för innovation.

”Vi utgick ifrån att bakstycket skulle vara tillverkat

av pappersbaserad, giftfri solidboardkartong i stället

för masonit som innehåller formaldehyd”, minns Jan-

Anders Fagerhed, Technical Service Manager på Walki

i Jakobstad.

I processen gällde det att välja rätt papperskvalitet, rätt

färgkvalitet och rätt skyddslager som håller mot fett och

fukt.

”Efter att Walki löst problemet gick vi ut till olika branscher

med ett utskick om vår gemensamt utvecklade produkt.

Gyllensvaans Möbler som tillverkar hyllorna Billy

och Benno för Ikea svarade att det var precis vad de behövde”,

säger Björn Karlsson.

I första generationen var det viktigt

att säkra en hög kvalitet. När det

var gjort gick Walki in för andra generationen

där kostnaderna slimmades.

Nu är den tredje generationen i

produktion och utvecklingsarbetet

fortsätter.

”Det finns en stor potential för den

här typen av produkter gjorda av returfiber.

Möbelindustrin är ännu lite

konservativ, men kraven att anpassa

sig efter marknaden och nya direktiv

gör att intresset för nya lösningar

växer”, säger Gustav Grahn, VD på

Walki Sverige.

För Smurfit Kappa Lagamill har

den vikbara Billyryggen inneburit

startskottet för andra nya möbelapplikationer,

bland annat i stolsryggar,

byråer och garderober.

”Vi är nu inne i vardagsrummen

och sovrummen och siktar på att

ta oss in i badrum och kök. Det är

mer krävande miljöer, men det finns

mycket som kan utvecklas med våra

skivor”, säger Björn Karlsson.

Bakstycket är

i

resultatet av

en omfattande

produkt utveckling som

fungerade som ett

start skott för Smurfit

Kappa Lagamills och

Walkis vidare utveckling

av lätta och ekologiska

möbelmaterial.

Tomas Nyström (Walki), Björn

Karlsson (Smurfit Kappa Lagamill),

Jan-Anders Fagerhed (Walki) och

Gustav Grahn (Walki) ser stor

potential för pappersbaserade

material i möbelindustrin.

Jerry Gladh

WALKI COVER STORIES 2010 WALKI COVER STORIES 2010


08 NYHETER

NYHETER

09

Johanna Forsman

Bernd Schröer

Walki®Tear strip

FRÄSCHA FISKPINNAR

I ÖPPNAD FÖRPACKNING

MÅNGA VILL KÖPA FISKPIN-

NAR I EKONOMIPACK, TA UT

SÅ MÅNGA SOM BEHÖVS

FÖR MÅLTIDEN OCH SEDAN

KUNNA FÖRSLUTA FÖR-

PACKNINGEN OCH SÄTTA

DEN TILLBAKA I FRYSEN.

TILLSAMMANS MED TYSKA

SAMARBETSPARTNERS KON-

STRUERADE WALKI EN

PRAKTISK FISKPINNEFÖR-

PACKNING SOM BLIVIT OM-

TYCKT BÅDE INOM HANDELN

OCH I HEMMEN.

”Det började med att Bird’s Eye Iglo

ville ha en ny konsumentvänlig förpackning

för sina fiskpinnar. Vi började

skissa på förslag och funderade på olika

möjligheter”, säger Stefan Erdmann,

på Walkis Technical Sales Consumer

Board i Steinfurt, Tyskland.

Målet var att hitta en lösning för

återförslutning och samtidigt behålla

förpackningens goda egenskaper.

”Förpackningarna ska hålla för temperaturer

ner till –40 grader, de staplas

på varandra i frysdisken och kartongmaterialet

ska vara godkänt för livsmedel.

En viktig egenskap är tryckbarheten

på förpackningen.”

Utvecklingsteamet tog fram en rivremsa

som var tillräckligt stark för att

öppna kartongen på exakt rätt ställe

och samtidigt var den tillräckligt tunn för att undvika att produktionen bromsas. När

förpackningen öppnats kan de två delarna skuffas ihop så att innehållet hålls fräscht.

Utvecklingsarbetet genomfördes i nära samarbete mellan Walki som tillverkar PEbestrykningen

och rivremsan, A&R Carton i Bremen som trycker och skär lådan, och

Frozen Fish International Bremerhaven som fyller den med fiskpinnar och sluter flikarna

med het luft.

”Mottagandet för materialet Walki Pack Chill & Frost TS har varit mycket positivt

och orderingången stor. Konsumenterna gillar förpackningen och frågar efter den i

butikerna”, säger Stefan Erdmann.

ÄR DU EN INNOVATÖR

VINN EN iPOD TOUCH!

Once you pop you

can stop. Tack vare

Walkis rivremsa

kan alla få ekonomiförpackningens

pris mässiga fördelar

uta n att behöva äta

upp alla 30 fiskpinnar

på en gång.

att lösa våra kunders problem är

vårt dagliga jobb på Walki, som du kan

! se i artikeln om innovationsstyrningsgruppen

på sidan 12. Innovationer är ändå inte

förbehållet en utvald grupp, utan en rättighet för

alla med goda idéer. Vi är öppna för alla förslag

från våra kunder som kan leda till en ny produkt

eller ny funktion för en redan existerande

produkt.

Vilket är ditt förslag

Sänd det till oss – alla

svarande deltar i en

utlottning av en iPod

touch. Tävlingsadressen

är www.walki.com,

välj sedan ”Innovations”

från sidans övre meny.

Lottdragningen sker

29.10.2010. Vinnaren

presenteras på vår

webb sida.

SheetPro arkmaskin

Effektivare med ny arkmaskin

Risomslag

Sedan början av 2010 har Walkis fabrik i

Steinfurt, Tyskland, jobbat med sin nya Sheet-

Pro arkmaskin, utrustad med senaste teknologi.

Investeringen är en del av Walkis kontinuerliga

satsningar på ökad produktkvalitet och effektivitet.

”Vi är glada över att ännu bättre kunna tillgodose

våra kunders behov när det gäller arkat,

PE-bestruket och laminerat förpackningsmaterial.

På det här sättet vill vi också visa hur

starkt vi som marknadsledare tror på framtiden

för barriärmaterial i för packningar”, säger Wolfgang

Thissen, Vice President och General Manager,

Walki Consumer Board.

Flexibelt och snabbt för risomslag

Större flexibilitet, ökad leveranssäkerhet och

kortare leveranstider. Det är summan av Walkis

investeringar i tryckmaskiner för risomslag. I Jakobstad,

Finland, innebär den nya maskinen för

A4-format större flexibilitet för kunderna. Tack

vare att fabriken nu har två maskiner som kan

köras parallellt stärks också leverans säkerheten.

”När det gäller omslag av A4-format jobbar

våra kunder med många varumärken. Då gäller

det för oss att vara flexibla och snabba i våra leveranser.

De förväntningarna kan vi uppfylla då vi

finns geografiskt nära”, säger Arno Wolff, Vice

President Sales and Marketing Paper Packaging.

Eftersom maskinen i Jakobstad är utrustad

med den senaste teknologin för den också med

Johanna Forsman

Den nya arkmaskinen

i Steinfurt för med

sig ännu högre

produktkvalitet

och effektiv itet.

Walki stärker ytterligare

sin position

på marknaden för

ris omslag med sina

nya tryck maskiner

i Finland och Polen.

sig andra fördelar. Det är till exempel möjligt att

köra trycklayouter enligt önskad trycklängd och

starttiderna fökortas.

På fabriken i Jatne, Polen, handlar det om

en ny tryckmaskin för folioformat och med sex

tryckfärger. Hittills har man i Jatne producerat

enbart omslag i A4-format, men framöver kan

man betjäna kunderna i Centraleuropa också

när det gäller folioformat. Den nya maskinen

presterar en utmärkt tryckkvalitet och ger möjlighet

till en ännu effektivare leveranskedja.

”Den nya tryckmaskinen är ett svar på de

allt högre kraven på marknaden. Tack vare den

kommer vi ner till leveranstider på endast sju till

tio dagar”, säger Arno Wolff.

Vad händer i Kina,

Timo Saahko

Timo Saahko är VD för Walkis fabrik i Changshu,

Kina. Fabriken inledde sin produktion 2006

och producerar material för pappers- och

kartongindustrin samt tekniska produkter.

Hur går det för Walki i Asien just nu

Våra marknadsandelar ökar gradvis. Sydostasien

är världens snabbast växande marknad och

Kina reste sig snabbt efter recessionen i början

av 2009, så det ser bra ut. Våra viktigaste

affärsområden på den kinesiska marknaden

är paper packaging och consumer board. Vi

säljer omkring 75 % av våra produkter i Kina och

exporterar resten till ett antal sydostasiatiska

länder med Malaysia och Indonesien i spetsen.

Intressanta marknader är också Filippinerna,

Australien och Nya Zeeland.

Som nordeuropé, vad är det mest intressanta

med att jobba i Kina

Kina är väldigt dynamiskt, landet växer och

förändras i en otrolig takt. Det innebär att också

vi måste vara snabba i vändningarna. Ledarens

roll är väldigt traditionell här, du ska engagera

dig i de flesta frågorna i en organisation. Enligt

det kinesiska sättet att göra affärer kommer

relationen först, sedan affären. När man

respekterar kulturen och använder sitt sunda

förnuft går det bra.

Hur är livet utanför jobbet i Kina

Mycket intressant. Jag bor med min fru och våra

tre barn i Shanghai och livet här vidgar vyerna.

Man lär sig att uppskatta de goda sakerna här och

där hemma. Jag älskar kinesisk mat, i synnerhet

det kryddstarka köket från Sichuan. Genom

traditionell kinesisk medicin har jag lärt mig att

bambuskott och päron lindrar hosta. Jag är också

stolt över att jag faktiskt höll mitt nyårstal på

mandarin.

WALKI COVER STORIES 2010 WALKI COVER STORIES 2010


10

PRODUKTUTVECKLING

PRODUKTUTVECKLING 11

Karolina Isaksson


Fiberlocket är också hållbart,

skyddar produkten effektivt

och brister inte i shoppingkassen.

Återvinningsbarhet

och en utmärkt tryckyta

är egen skaper

som ger Walki®Lid

goda möjligheter på

marknaden.

Karolina Isaksson

FIBERLOCKET

håller det goda i burken

Walki®Lid är

fiberbaserade lock

som håller då ivriga

fingrar öppnar

burken.

Vem har inte varit med om

den trevliga överraskningen

då du handlat mat: ett litet

hål i yoghurtburkens lock och

det mesta i kassen är smetigt

av yoghurt. Det här är

förhoppningsvis snart ett

sällsynt scenario, tack vare

Walki®Lid.

Walki®Lid är ett fiberbaserat lock för

förpackningar för mjölkprodukter,

utvecklat av Walki och med speciell

fokus på användar- och miljövänlighet.

Tack vare sin utmärkta tryckbarhet

ger materialet möjlighet till snygg

lockdesign.

”Materialet är inte helt nytt, men

under det senaste halvåret har vi utvecklat

det ytterligare och intresset för

materialet växer”, säger Heikki Lumme,

Packaging Product Line Manager,

på Walki.

Walki®Lid har blivit användarvänligare

bland annat genom att man gjort det lättare att öppna.

Materialet har också många mekaniska och miljömässiga

fördelar.

”Ett fiberbaserat lock, tillverkat av miljövänliga råmaterial,

är lätt att återvinna och energieffektivt att producera.

Det är också hållbart, skyddar produkten

effektivt och brister inte då

man bär hem det i sin shoppingkasse.

Dessutom rivs det inte i bitar då man

öppnar det, utan lossnar snyggt”, säger

Lumme.

Tryckbarheten hos Walki®Lid är

utmärkt, vilket i sin tur ger möjlighet

till högklassig grafik och snyggare

och mera informativa förpackningar.

STÖRRE MARKNADER. Walki

säljer sina Lid-produkter över hela

världen, från Australien till Afrika.

Norden är hittills det största användningsområdet,

men för den nu

vidareutvecklade produkten väntar

större marknader.

”Tidigare orsakade värmeförseglingen

av burkar problem för fiberbaserade

lock, men nu har vi ytterligare utvecklat förseglingsegenskaperna.

Förnyade förpackningslinjer

har också hjälpt till i rätt riktning”,

säger Heikki Lumme.

Med fiberlocken siktar Walki på större

marknadsandelar också när det gäller bulkprodukter

som yoghurt. Här behövs det dock

referenser och en viktig sådan fick man ifjol.

”På Valio blev man entusiastiska över vårt

lock då man sökte alternativ till aluminiumlocken.

Nu ser fiberlocket ut att ta hem segern,

vilket vi naturligtvis är glada över då Valio en

väldigt viktig kund för oss i Finland”, säger

Lumme.

MÅNGSIDIGHET. Valio är ett ledande varumärke

inom mjölkprodukter i Finland, med

stark position också i Ryssland, Sverige och de

baltiska länderna. Företaget har också dotterbolag

i USA, Belgien och Kina. Försäljningen

är global och täcker 65 länder, inklusive licenstillverkning,

export och utländska bolag.

När det gäller fiberlock har Valio redan

lång erfarenhet av användning till exempel

för olika mellanmålsförpackningar.

”Årligen har vi använt 20–25 miljoner fiberlock

främst för kvark och grynost, det vill

säga motsvarigheterna till kesella och keso i

Sverige”, säger Juha Ylisiurua, Packaging Development

Manager på Valio.

Miljövänligheten och de tekniska egenskaperna

fick Valio att fundera på att ta in fiberlock

även för andra produkter. Samarbetet

mellan Walki och Valio fortsatte under 2009

och resultatet var att Valio efter årsskiftet

kunde testa fiberlock för yoghurtburkar –

med gott resultat.

”Det ser bra ut för Walki®Lid. Tack vare

bättre förpackningsmetoder och ett ytterligare

förbättrat lock ser resultatet ut att bli

ännu bättre än vi kunde tänka oss. Användarvänligheten,

tryckbarheten och hållbarheten

är viktiga mervärden för locket, vilket förstås

också gagnar konsumenten. Viktig är naturligtvis

också återvinningsbarheten”, säger

Ylisiurua.

WALKI COVER STORIES 2010

WALKI COVER STORIES 2010


12 INNOVATIONER

INNOVATIONER

Mikael Nybacka /Johanna Forsman

13

Innovationsgruppen

på Walki har tummen

på framtidens puls.

Tommi Lehikoinen,

Rune Skåtar, Mats Holti,

Steve Pye och Peter

Martin (på skärmen)

söker ständigt nya sätt

att använda Walkis

specialkunnande om

yt- och barriärmaterial.

UPPDRAG:

FÖRÄDLA

DE BÄSTA IDÉERNA

Att förutspå framtiden är ingen exakt vetenskap, men det

är däremot att utveckla produkter och lösningar för framtida

applikationer. På Walki finns en kärntrupp, The Walki

Innovation Steering Group, som jobbar mitt i knutpunkten

där idéer och önskemål från marknaden, kunder, leverantörer

och Walkis egen personal möts.

WALKI COVER STORIES 2010

WALKI COVER STORIES 2010


14 INNOVATIONER

INNOVATIONER

15

ÄR DU

INNOVATIV

Tävling på sidan 8

Längre livslängd med färre gaser

Frukt och grönsaker har en besvärlig egenskap:

då de åldras avger de gaser som i sin tur påskyndar

åldrandet. Genom att bli av med gaserna

förlänger man deras livslängd. Ett sätt är

att belägga förpackningens yta med en polymer

innehållande ihåliga oorganiska partiklar

med förmåga att absorbera gaserna och med

dem också odörer. Polymeren är godkänd för

direktkontakt med livsmedel.

Låt ingen stjäla det värdefulla!

Ett varumärke kan vara guld värt. Det vet också

de som skrupellöst kopierar varumärken av

toppklass och placerar dem på sina undermåliga

produkter. Att märka det som är värdefullt

för dig kan vara ett sätt att förhindra stölden.

Det går enkelt genom att tillföra ett märkmedel

i förpackningsmaterialet, till exempel i

plastbestrykningen, tryckfärgen eller i lacket.

Med en avläsare är det lätt att kolla vilka förpackningar

som är äkta vara.

Sesam, öppna dig

Förpackningar skyddar produkter under transport,

men när det är dags att använda innehållet

kan många förpackningar bjuda på alldeles

för hårt motstånd. Att förpackningar öppnas

lätt, på rätt sätt och ingen annan gång än då

de verkligen ska öppnas, hör till Walkis specialkunnande.

Det kan handla om värmeförseglingsbara

lösningar, om förslutningar som enkelt

kan dras upp, så kallade peelables, eller om

dragband som sätts in i kartongmaterial – eller

andra saker. Huvudsaken är att det fungerar.

Innovationer

föds då frågor och svar möts

det dagliga jobbet på walki handlar om att lösa kunders problem

och förbättra deras produkter. Kärnkunskapen ligger inom barriär- och

ytmaterial som ska skydda, skapa funktioner och användarvänlighet och

lyfta varumärken. Det är en kunskap som kan användas inom ett nästan

obegränsat antal områden. Här är några exempel på områden som ligger

i tiden just nu. Ta en titt, låt dig inspireras och hör av dig. Innovationsstyrningsgruppen

lyssnar gärna på dina idéer om nya användnings sätt.

Stoppa mikroberna!

Bakterier förökar sig på nästan vilken yta som

helst. Genom att belägga material med en yta

av en specialpolymer kan man effektivt stoppa

tillväxten av bakterier, svamp och alger. Den

här typen av polymerer är godkända för direktkontakt

med livsmedel och kan användas

på snart sagt vad som helst som har en polymeryta.

Livsmedel och hälsovård är självklara

applikationsområden.

När ytan räknas

Ytan kan ibland vara avgörande. Ta ett exempel:

när du packar ner möbler för transport ska

förpackningsmaterialet ha en inneryta med

rätt sorts mjukhet för att skydda möblerna

från repor. Det är bara ett exempel på produkter

som Walki kan förse med rätt ytskikt.

I andra fall kan det handla om allt från högglansiga

tryckta ytor som ska stå emot repor

till ytor med hög friktion så att förpackningar

ska kunna staplas på varandra. Ytan är viktig,

det är den som kommer först.

Enkelt in, enkelt ut

Har du köpt en förpackning av produkt X vill

du helst att innehållet också kommer ut då du

önskar. För att underlätta tömning av förpackningar

med produkter som är till exempel mjöliga,

klibbiga eller feta har Walki många lösningar

för både förpackningens inneryta och

konstruktion. Ett annat exempel på ytor som

har en avgörande funktion är förpackningar

vars inneryta ger en knaprig yta åt livsmedel

som pizzor och hamburgare i mikrovågsugn.

Rätt inneryta underlättar också fyllningen av

förpackningar.

Tillbaka till naturen

Walki använder förnybara råmaterial tillsammans

med film eller polymerytor för att skapa

en barriär eller en funktion för slutprodukten.

Men ibland krävs det att slutprodukten

är komposterbar. För att det ska fungera i en

industriell kompostering, som till exempel i

anaerob nedbrytning, utvecklar Walki en ny

typ av papper och kartong med biopolymerbestrykning.

Det ger barriärer och egenskaper

som produkten i fråga behöver samtidigt som

kraven på förnybarhet och låg miljöinverkan

möts.

WALKI COVER STORIES 2010 WALKI COVER STORIES 2010


16

Rolf Andersson

UTVECKLING & DESIGN UTVECKLING & DESIGN 17

SNYGG DRESS FÖR

HÖGPROFILKARTONG

Iggesund Paperboard och Walki

skapade en ögonöppnare

Ett omslag för arkad kartong som talar till emotioner

och som i sitt uttryck ligger nära de stora varumärkesägarna

som använder kartongen, det ville Iggesund ha

för sitt flaggskepp Invercote.

Vill man gå in för känsla och stil

ska man göra det hela vägen. Så

resonerade man på Iggesund

Paperboard i Sverige och gav

sin premiumkartong Invercote

ett omslag som märks i bruset.

Iggesund Paperboard, som ingår

i Holmen Group, har samarbetat

länge med Walki kring sina omslag

för arkad kartong. Varumärket

Invercote är Iggesunds

flaggskepp som används till konsumentförpackningar

för bland annat

lyxig parfym och choklad. Ifjol gick

Iggesund in för en omfattande förnyelse

av varumärket.

”Vi ville ge det mera röst, skapa

något oväntat och emotionellt med

ungdomlig attityd. Något som ger

anledning att undersöka vad som

finns bakom”, säger Carlo Einarsson,

direktör för marknadskommunikation

vid Iggesund Paperboard.

Iggesund tog fram ett första förslag

på en ny layout i starka och

fräcka färger. Sedan lämnade de bollen

över till Walki, där Prepress Manager

Niklas Käldman fick rätt fria

händer att se över förslaget.

”För oss på Walki gällde det att

skissa på något som fungerar trycktekniskt

bra och som även beaktar

extruderingsprocessen. Det vinner

både kunden och vi på”, säger Käldman.

Tack vare att Walki fick se över

förslaget i ett tidigt skede av processen

gick det enkelt och snabbt att

göra några mindre justeringar som

gjorde att slutresultatet låg nära

ursprungsförslaget och som gav ett

ännu bättre tryck, medgav högre

tryckhastighet och dessutom tog ner

kostnaderna. Med Walkis långa erfarenhet

och kunskap om flexotryckning

blir uppstarten av nya layouter

smidig och kostnadseffektiv.

”Vi vill göra det lättare för kunden

att ta fram en ny layout och då är det

viktigt att vi kommer med i ett tidigt

skede av planeringen. Eftersom vi för

det mesta har idéer om hur trycklayouten

kan optimeras är det trist om

layouten redan hunnit förankras i

företagets ledning”, säger Käldman.

Att justeringar krävs beror ofta på

att grafiker och reklambyråer som

tar fram nya layouter inte är vana att

tänka i termer av flexotryck, utan anpassar

layouten enligt annan tryckmetod,

till exempel offset.

Ett likadant förnyelsearbete gjorde

Iggesund och Walki för Iggesunds

andra högprofilkartong, Incada. Att

jobbet med Invercote och Incada är

exempel på samarbete som bäst är

Niklas Käldman och Walkis VD i

Sverige, Gustav Grahn, mycket överens

om.

”För oss var den nya layouten för

Invercote en utmaning, eftersom

man gick från ett vitt omslag med

enfärgstryck som täckte cirka tio

procent av ytan till ett omslag helt

täckt av starka färger. Tekniskt sett

ställer det här vissa krav på vår produktionsprocess.

Vi måste också

balansera färgens sammansättning

så att tryckfärgen skyddas från nötning

och så att omslagets friktion är

tillräckligt hög för att risen inte ska

glida då de staplas på varandra”, säger

Gustav Grahn.

Iggesund är inte de enda som

gärna uppgraderar och varierar sin

omslagsdesign. Trenden med ökad

förnyelsetakt pågår fortfarande.

Hur gick det då i fallet Invercote, vad

tyckte Iggesunds kunder och vad

tycker man själva på Iggesund, med

facit på hand

”Det blev väldigt lyckat, vi har fått

positiva reaktioner från marknaden.

Själva är vi glada över den fina tryckytan,

färgåtergivningen och hur

starkt omslaget går i förpackningslinjen.

Framför allt har vi stärkt Invercotes

identitet, och det är huvudpoängen”,

säger Carlo Einarsson.

i

”Vi ville ge det mera

röst, skapa något

oväntat och

emotionellt med

ungdomlig attityd.

Något som ger

anledning att

undersöka vad som

finns bakom.”

Carlo Einarsson, direktör för marknadskommunikation

vid Iggesund Paperboard

Johanna Forsman

Niklas Käldman, Prepress Manager

på Walki har lång erfarenhet tryckplanering.

Att komma in tidigt i arbet et

med nya layouter gör resultatet bättre

och processen enklare för alla parter,

säger han.

WALKI COVER STORIES 2010

WALKI COVER STORIES 2010


18 ENERGI & MILJÖ

ENERGI & MILJÖ

19

WALKIS

BIOTÄCKE

ger maximerat

energi-innehåll

Walki ® Biomass Cover är ett pappersbaserat täckmaterial

med uppgift att skydda hyggesrester och

trädstammar från regn, snö och frost. Tack vare

täcket stiger träets energi-innehåll i takt med ökad

andel torrsubstans. Att täcka energived är att spara

tid och pengar.


vare

Erfarenhet visar att torrsubstansen

kan stiga med 10–15 procent tack

biotäcket.

INBESPARING OCH SKYDD. Walk®Biomass Cover

är pappersbaserat och därför ur miljösynvinkel hållbar

lösning. Materialet besitter en rad viktiga egenskaper.

”En av täckmaterialets viktigaste fördelar ligger i energiaspekten:

då man täcker en hög ovanifrån börjar

träet torka och dess energi-innehåll stiger märkbart.

Varken snö eller vatten kan ta sig in. Högen är däremot

öppen från sidan så att vind kan blåsa igenom och torka

upp träet. Erfarenhet visar att torrsubstansen kan stiga

med 10–15 procent tack vare biotäcket”, säger Wall.

Enligt honom för biotäcket också med sig en klar ekonomisk

aspekt.

”Energibolag betalar för hyggesresternas energiinnehåll,

vilket betyder att priset bestäms utgående

från mängden torrsubstans. Därför ligger det ett ekonomiskt

intresse i att täcka högarna. Kostnaderna betalar

sig tillbaka med ränta”, säger Wall.

OPTIMAL STORLEK. Biotäcket har några egenskaper

som har betydelse för hela kedjan kring virkeshanteringen.

Laminatet är tillverkat i huvudsak av fiberbaserat

papper och lämpar sig därför för att användas i skog.

Bredden på materialet är fyra meter, som enligt Wall är

en optimal storlek för att täcka virkeshögar.

”Att det går lätt att täcka högarna och att täcket självt

är lätt att finfördela är centrala fördelar. Tack vare sin

styvhet är det lätt att breda ut och tack vare sin tjocklek

finfördelas det snyggt utan att falla i remsor som kan

orsaka problem på transportörerna i kraftverk. Täcket

mals till flis tillsammans med hyggesresterna och blir

själv till ett bränsle som fungerar bra i pannor”, säger

Wall.

I kalla länder skyddar täcket också energived effektivt

från att frysa.

”Täcker man inte högen fryser den ihop till en enda

rishög på vintern och blir snart sagt omöjlig att hantera.

Här kommer det ekonomiska mervärdet in igen.

Är trähögen täckt från början är den lätt att hantera och

flisningsfasen blir effektiv.”

OUTNYTTJAD RESERV. Finland och Sverige har

länge varit föregångare när det gäller att samla in energived.

Enligt Wall ökar intresset också i andra länder.

”Man har kommit i gång också utanför Norden och

de baltiska länderna. Användning av biobränslen kommer

att öka överallt och med den också olika applikationer.

I energived har vi en enorm, outnyttjad reserv,

hittills bara utnyttjad i de nordiska länderna, där användningen

fortfarande ökar. I takt med att intresset

växer i andra delar av världen är potentialen stor.”

En av de viktigaste

fördelarna med

Walki®Biomass Cover

är att det höjer energiinnehållet.

Då man

skyddar högen uppifrån

tränger varken regn eller

snö in. Från sidan är

högen öppen så

att vind kan blåsa

in och torka

träet.

Mikael Nybacka

”Hyggesrester är en viktig biobränslereserv. För

att stöda användningen av dem har Walki utvecklat

biotäcket Walki®Biomass Cover”, säger Tuomo Wall.

i

Användning av

biobränslen kommer

att öka överallt och

med det också olika

applikationer.

Användningen av biobränsle som energieffektivt

och miljövänligt bränsle ökar hela

tiden. En viktig biobränslereserv är hyggesrester,

för vilka Walki har utvecklat ett

biotäcke.

”Då man hugger skog går stockarna till sågindustrin

och massaveden till massaindustrin. Tidigare lämnades

grenar och toppar och stammar som var för klena att bli

massaved i skogen, men i dag samlas de in och används

som bränsle. Walk®Biomass Cover är utvecklat

för att täcka den energived som senare ska bli

bränsle”, säger Tuomo Wall, Vice President

Sales & Marketing, Technical Products,

på Walki.

WALKI COVER STORIES 2010 WALKI COVER STORIES 2010


20

PRODUKTUTVECKLING PRODUKTUTVECKLING 21

VÄDERTÅLIGA

SKIVOR

VINNER

TERRÄNG

Fjäderlätt och urstarkt brukar vara en svår

kombination. Design Force har tillsammans

med Walki skapat Re-board – en hållbar och

lätt succéprodukt för displaymaterial och möbler.

Samarbetet mellan Design

Force och Walki har gett en

lätt skiva som håller i ur och

skur. De viktigaste kraven var

att ge skivan en yta som håller

mot vatten och fukt och som

ger goda möjligheter till tryck.

Re-boards fördelar jämfört

med traditionella material

talar sitt tydliga språk.

”Våra möbler och inredningsskivor

gjorda av Reboard

väger 7–8 gånger mindre än

motsvarande av spånskiva och plywood.

De är också helt återvinningsbara och

innehåller inga giftiga ämnen”, berättar

superentreprenören Kurt Aldén

som startade Design Force 2002 efter

att ha sålt sitt framgångsrika företag

SCA Display.

Design Force tillverkar nya, kreativa,

pappersbaserad produkter i Norrköping

i Sverige. Wellpapp är ingen nyhet i sig,

men Kurt Aldén har skapat ett nytt effektivt

produktionssätt och hittat nya

användningsmöjligheter för materialet.

”Vi har vänt upp och ner på produktionsmetoden.

Först limmas wellpapp

ihop till stora block, som sedan sågas

till skivor”, förklarar han.

För att få en vattentålig och tryckbar

yta på båda sidorna av skivan tog Aldén

hjälp av Walki.

”Walki är viktig samarbetspartner

som gett skivan en fuktbarriär och en

tryckbar yta. Styrkan hos Walki är den

gedigna kunskap som finns inom bolaget

och att de är vana att jobba nära

kunden med olika sorts laminat”, säger

Aldén.

Kurt Aldén

Design Force grundare Kurt Aldén

har hittat nya användningsområden

för laminerad wellpapp. För ett välgören

hetsprojekt för Röda Korset

2006 utvecklade Design Force små,

lättmonterade, vädertåliga och

temporära hus för katastrofområden.

Beroende på miljöer och användningsområden

anpassar Walki Reboardskivan

med olika laminat. För att

minimera brandrisk kan en flamsäker

yta lamineras på skivan och när skivan

ska stå pall för åretruntbruk utomhus

lamineras den till en ännu mer stryktålig

skiva.

”Vår produkt ser enkel ut, men det

ligger mycket arbete och testkörningar

bakom den. Skivan har en viss styvhet

och tjocklek och laminatet ska ge

önskade egenskaper utan att synas

och utan att det inverkar negativt på

produktionsprocessen”, berättar Jan-

Anders Fagerhed, Technical Service

Manager på Walki.

TUFFA TEST. Efter testkörningarna på

fabriken har materialet utsatts för en

rad verkliga test. Kurt Aldén har bland

annat byggt en hundkoja, som stått ute

på gården i väder och vind i flera år,

utan att materialet tagit skada. Re-board

har också varit stommen i ett antal reklamkampanjer

i offentliga miljöer där

stora, lätta och färgglada konstruktioner

väckt uppmärksamhet på torg och

andra öppna platser i stadsmiljö.

”Bilder, mönster och text kan lätt

flyttas över från dator och med inkjettryck

bli knivskarpa motiv på skivorna.

Kunderna kan enkelt få sina egna kampanjer

tryckta på Re-boardskivor”, säger

Gustav Grahn, VD på Walki i Sverige.

Den stora boomen för Design Force

pågår inom handeln, där butiksinredning

byts ut i allt tätare takt. Design

Force har små butiker och några av

de stora internationella jättarna inom

handel som kunder. Även företag som

ställer ut på mässor har upptäckt fördelarna

med Re-board. I stället för att

kånka displaymaterial på spånskiva,

plywood eller metall eller att reta upp

sig på kartong som går sönder, väljer allt

fler Re-board som ett lätt och hållbart

material.

”Vi säljer till kunder i ett fyrtiotal

länder och växer hela tiden. Allt sker

digitalt i vår konvertering och vi kan

göra små serier snabbt till låga kostnader.

Vi tror att det här är framtiden”,

säger Kurt Aldén.

På möbelgruppen gjord av Re-board kan kunden trycka sin logo eller en kampanjslogan.

Vikten är en bråkdel av motsvarande möbler i trä.

Vad händer

i Frankrike,

Marie Barge

Marie Barge jobbar som

Sales Manager för Walki i Lyon,

Frankrike.

Du började jobba på Walki

2009 med uppgift att utveckla

Consumer Board i Frankrike. Vilka

är dina erfarenheter hittills

Walki är ett väldigt innovativt företag, en fördel på den

franska marknaden, eftersom fransmän generellt är öppna

för nya produkter och kreativa lösningar.

Vilka är Walkis utmaningar på den franska marknaden

Frankrike led svårt under den globala recessionen och

priskonkurrensen är hård. Men jag gillar utmaningar och att

skapa relationer till våra kunder. Goda personliga kontakter

och förmåga att tala franska är nycklar till att utveckla

partnerskap med ett franskt företag. När det gäller våra

produkter har Walki många goda möjligheter, till exempel

inom förpackningar för djupfrysta livsmedel och lock som

håller i ugnen.

Om du bjöd någon till Frankrike, vad skulle du

rekommendera att göra

Jag skulle verkligen rekommendera ett besök till Marseille,

trots stadens rykte. Det är en vacker stad, och att vandra

längs kusten mellan Marseille och Cassis och sova i tält på

stranden, det är en upplevelse. Nationalparken på ön Port-

Cros är ett bra dykställe.

Vad gör du när du inte jobbar

Jag är tillsammans med min familj och mina vänner. Jag

älskar att ha gäster. När jag har tid gillar jag också att skida

och spela tennis.

Fakta om Re-board

1 Består av en patenterad sandwichkonstruktion, har

bra temperatur- och ljudisolering samt skyddar i olika

väderförhållanden.

2 Tillverkas miljövänligt genom energieffektiva

produktions metoder och vattenbaserade lim. Kan

återvinnas som papper.

3 Perfekt för marknadskommunikation. Fungerar

tack vare sin hållbarhet som produktbärare och

kommunikationsbärare.

4 Den digitaliserade processen kan göra varje produkt

unik.

5 Viktegenskaper minskar transportkostnader och gör

den lätt att hantera för butikspersonal/utställare.

WALKI COVER STORIES 2010 WALKI COVER STORIES 2010


Jan Sandvik

22 PROFILEN 23

PROFILEN

INGET SLÅR

KÄNSLAN UPPE

PÅ SCENEN

Det var en stark variant av

jazzbacillen som drabbade

Walkis Technical Service

Manager Jan-Anders

“Jonte” Fagerhed när han

var tretton år. 37 år senare

är han långt ifrån kurerad

– han spelar i flera olika band

och driver sitt eget årliga

jazzevenemang.

Precis som idrottare tar

sina löprundor tränar

Jonte några pass i veckan

med trumpeten på egen hand.

Att spela trumpet kräver tränade

bukmuskler och ansiktsmuskler.

Efter en lång spelning med två–tre

set har det flödat mjölksyra och

man är helt utmattad.

D

et var musikläraren i skolan som hjälpte

honom att hitta hans musikaliska uttrycksform,

trumpeten.

”Först fick jag ett tenorhorn, men det bytte

jag snabbt bort. Det sista jag ville var att

hamna anonymt längst bak i orkestern. Jag ville spela

trumpet, för då får man stå mera i rampljuset och göra

det som är allra roligast; att spela solon och ingen kan

väl undgå att höra det man spelar”, skojar Jonte om sitt

instrumentval när vi träffas på hans arbetsrum på Walki

i Jakobstad.

På väggen hänger en affisch med sångerskan Reija Lang

som uppträdde 2008 på Jontes årliga jazzevenemang

Föusjazz (Cowhouse Jazz) i hans hemby Fagernäs.

”Jag hade sagt åt min syster vid något tillfälle att när

jag flyttar hem ska jag ordna en jazzfestival i det gamla

fähuset som byaföreningen rustat upp till festlokal.”

Efter studier och jobb på andra orter flyttade Jonte

Fagerhed tillbaka till sina hemtrakter i slutet av

1990-talet. Han har alltid vid sidan om studier och jobb

sett till att jazzkulturen runt honom frodats. I Jakobstad

kom han snabbt in i de lokala musikerkretsarna och var

med om att grunda den aktiva jazzföreningen Jazzoo, där

han sedan dess varit ordförande eller vice ordförande.

”När syrran påminde mig om uttalandet samlade jag

ihop några jamkompisar och bjöd in publiken till jazzkonsert

i juni 2000.”

Sedan dess har det vuxit och blivit en institution, fullsatt

till sista stol varje år en lördagkväll i juni. Nu får han

telefonsamtal från artister som hört om Föusjazz och vill

komma och uppträda.

”Det var ett försök som blev succé. Jag hade aldrig kunnat

tro att det skulle bli så populärt, men jazzen har ett

stort uppsving här i trakten just nu tack vare föreningens

eldsjälar och att här finns så många skickliga musiker.”

Själv ingår han i Föusjazz husband och medger gärna

att han står i centrum med de andra artisterna. Även

om det är roligt att arrangera trivs Jonte bäst uppe på

scenen.

”Vi är alla exhibitionister i olika grader, för mig finns

det inget som slår känslan uppe på scenen när allt flyter.

Den går inte att beskriva med ord.”

Jan-Anders Fagerhed

Jan Sandvik

Jan-Anders Fagerhed spelar regelbundet

med Jakob Big Band och S:t Marcus

Blues Band och på klassiskt jazzmanér

i en rad spontana konstellationer.

Inom jazzföreningen Jazzoo är

Jonte även med om att arrangera

tredagarsfestivalen Jeppis Jazz Festival

som hålls varje år i slutet av september.

I jobbet som Technical Service

Manager på Walki trivs han med den

dagliga kontakten med kunder och

kollegor. Och det finns också tillfällen

i jobbet som liknar njutningen

uppe på jazzscenen:

”När jag håller en presentation

som går bra ger det en

likadan tillfredsställelse. Några

dagar innan är jag nervös,

har kanske lite svårt att somna

på kvällarna och kämpar

mot rampfebern. Men kicken

efteråt uppväger alla våndor”,

nickar Jonte.

Ibland händer det att det inte

går så bra uppe på scenen, vare

sig det är jazz eller en teknisk

presentation. Då gäller det att lägga

det bakom sig och ta nya tag.

”Det är roligt att se att proffsmusiker

är minst lika nervösa för

att gå upp på scenen. Värst är det att

se någon skyla över ett misstag och

skämmas för det. Nej, man får bjuda

på det och gå vidare. Livet är inte så

allvarligt.”

Efter att som ishockeypappa i tio

års tid ha backat upp sönernas juniorlag,

har Jonte nu igen mer tid för

jazzen. Men musiken förblir hans

passion, inte ett yrke.

”I alla livsskeden har jag funderat

på möjligheten att göra ett försök och

satsa på en professionell musikkarriär

som trumpetist, men man bygger

upp sin livsstil enligt inkomst

och det är nog den vettigaste lösningen

att ha ett intressant jobb och

ägna fritiden åt musik.”

3 FRÅGOR

bästa jazzlåt någonsin So What i originalversion,

kom ut 1959 på Miles Davis skiva Kind

of Blue. Jag får rysningar när jag tänker på den,

så enkel så magisk – helt outstanding!!

vem skulle du ta med till en öde ö

Min familj förstås (hustrun o pojkarna),

Rocco (hunden) skulle också få komma med.

vad tar du alltid med på arbetsresan

Laptop och MP3-spelare.

WALKI COVER STORIES 2010

WALKI COVER STORIES 2010

More magazines by this user
Similar magazines