Val 2010 - Tjörns kommun

tjorn.se

Val 2010 - Tjörns kommun

vi på

Tjörn

Nr 3/2010

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Val 2010

sid 15

Barn och unga i fokus

sid 6–11

Ny detaljplan

sid 16


Har du lokalbrist

Behöver du hyra idrotts- eller möteslokal Nu har du

möjlighet att boka tid i någon av kommunens lokaler

för att utöva idrott eller för att hålla ett möte.

f l e r ta l o l i k a l o k a l e r

I Tjörns kommun finns ett flertal lokaler att hyra

för olika verksamheter, till exempel skollokaler och

idrottshallar.

På www.tjorn.se kan du läsa mer om lokaler och

vad det kostar att hyra. Gå till fliken ”Kultur, Turism

& Fritid” och välj Lokaler i vänstermenyn.

f r å g o r

Har du frågor om lokaler eller vill du

göra en bokning Kontakta

Medborgarkontoret, 0304-60 10 10,

medborgarkontoret@tjorn.se.

Vi på Tjörn

Ansvarig utgivare:

Bo Svensson

bo.svensson@tjorn.se

Redaktion:

Eva-Karin Ohlsson

redaktionschef

Anna Carlsson-Käck

redaktör

Maria Johannessen

2 - VI PÅ TJÖRN nr formgivning

3-2010

Medskribenter i detta nummer:

Eva Blume, Carina Eliasson, Martin Johansen,

Maria Martini, Johan Sjöholm,

Ewa-Lena Svensson och Birgith Åhs.

Tryck: IT-grafiska, Kungälv

Papper: Munken Polar 100 g

Upplaga: 8 700 exemplar

Omslag:

Kulturskolans elever målar på Nordiska

Akvarellmuseet i Skärhamn.

Foto: Maria Johannessen.

TJÖRNS KOMMUN

Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn

0304-60 10 00

kommun@tjorn.se

www.tjorn.se


Foto: Lisa Nestorson

l e d a r e

s k r i v t i l l b o [b o.s v e n s s o n@t j o r n.se]

Sommaren

Så närmar sig även sommaren 2010 sitt slut.

Båtägarna börjar planera för upptagning och

även om meteorologerna spår en varm september

känns det nu, i skivande stund – sista dagarna i

augusti, som om hösten på allvar gör sitt intåg.

Men tillbaka! Vilken sommar vi haft här på vår fantastiska

ö. Nordiska Akvarellmuseet som fick priset ”Årets museum

2010” har haft en uppmärksammad utställning av Andrew

Wyeth’s ”Huset” – 110 000 besökare har sett utställningen i

sommar. Skulptur i Pilane har haft publikrekord, igen. Allsång

och Visfestival på Billströmska, 50-årskalas för Tjörnbroleden,

Triathlontävlingar, Träbåtsfestival, Sillens Dag med flera har alla

bidragit till att lyfta Tjörn som besöksmål. Men störst ändå – äntligen

Margaretaspelet på Sundsby. Undertecknad hade förmånen

att få vara med i uppsättningen. Så många lokala förmågor och

entusiaster här finns! Bengtåke Carlssons text och Axel Falks

musik kombinerat med Solveig Perssons fakta skapade en bild av

hur Margareta Huitfeldts liv kanske var. För oss som deltog var det

en oförglömlig upplevelse. Jag tror mig också veta att det var en

sådan för den stora publiken – närmare 1 000 personer vid de fem

föreställningarna.

Tillbaka till nutid. Just nu pekar den senaste resultaträkningen

och prognosen för kommunens ekonomi mot ett rejält överskott

och återigen vill jag ge medarbetare och ledare i Tjörns kommun

en eloge för ett enastående arbete.

Kommunens budget, antagen av kommunfullmäktige i juni,

omsätts nu till detaljbudgetar i de olika nämnderna. Med förbehållet

att den kan komma att justeras efter kommunvalet den 19

september

Kommunens lokaler anpassas till nya arbetssätt som underlättar

en helhetssyn i arbetet. Alla förvaltnings- och bolagsledningar

har idag sin fasta plats i kommunhuset i Skärhamn. Stora delar av

socialförvaltningens verksamhet har flyttat till Wachenfeldts väg i

Kållekärr och skolans lokalanpassningar är i stort sett genomförda.

Satsningarna på utveckling, av framförallt våra äldreboenden,

fokuserar på ”dem vi är till för”, dvs de boende och deras anhöriga.

Alltså ett relativt tryggt och säkert första halvår 2010. Med de

orden vill jag önska alla läsare en skön och inte alltför blåsig höst.

Carpe Diem

är kort...

innehåll

Har du lokalbrist......................2

Ledare........................................3

Det hände i sommar...................4

Barnmorskan Christina fick

Margaretapris.............................5

Årets Tjörnbo.............................5

Tjörns barn och unga i fokus.....6

Av glädje bygger man musik......8

En spännande höst på Nordiska

Akvarellmuseet..........................9

Resurscentrum till Skärhamn..10

Tjörn med i pilotprojekt –

Föräldrastöd ”Från A till Ö”....10

Nytt boende för

ensamkommande barn.............11

Anhörigdagen 6 oktober..........11

Fortsatt god ekonomi...............12

Hela Tjörn i rörelse..................13

Populära gymnasieprogram

på UCT i Skärhamn.................13

Så styrs en kommun,

del 2–3.....................................14

Val 2010...................................15

Bäste seglare runt Tjörn...........15

Stöd för utveckling..................15

Frukostmöte för företagare......15

160 nya lägenheter vid

Mossholmens Marina..............16

Tjörnbroleden – tre broar

och en tunnel............................17

Vad hände sedan....................17

Wallhamns matsal i ny regi.....18

Sök bidrag för samfällighetens

avlopp......................................18

Visste du detta om

strandskydd............................19

Nya fiskeregler.........................19

Medborgarkontoret..................20

Bo Svensson

Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 3-2010 - 3


I masten på Atene.

Foto: Maria Johannessen

Det hände i

sommar

Sommaren 2010 ligger bakom oss och vi

kan blicka tillbaka på en härlig period med

mycket sol och värme och många aktiviteter

på flera olika platser i kommunen. Här följer

ett axplock.

Det regntunga vädret till trots blev Tjörnbroledens

50-årskalas i juli ett välbesökt och

mycket lyckat arrangemang. Landshövding

Lars Bäckström höll tal, det bjöds på dansföreställning

och sång och – naturligtvis – födelsedagstårta.

Inför firandet togs en utställning om

broleden fram som nu finns att se vid rast- och

utkiksplatsen vid brofästet på Tjörn-sidan.

Margaretaspelet på Sundsby spelades för

fulla hus under fem varma sommarkvällar i juli

och Tjörns mest berömda historiska person tog

gestalt inför den månghövdade publiken.

En söndag i augusti dansade dans- och

musikgruppen Embla in bland skulpturerna på

Pilane och på Sundsby visades dansföreställningen

”Till havs” – ett arrangemang för hela

familjen.

På Nordiska Akvarellmuseet bjöds hela sommaren

på en utställning av den amerikanske

konstnären Andrew Wyeth och många hittade

till de vackra akvarellerna som visades i Sverige

för allra första gången.

Att det var många som ville gå i Pär Lagerkvists

fotspår stod också klart när närmare

hundra personer slöt upp för att vandra runt

Kårevik en ljummen kväll i augusti.

Skulptur i Pilane lockade många besökare

och under två dagar samlades traditionella

trä- och veteranbåtar på Träbåtsfestivalen i

Skärhamn.

Ingen sommar på Tjörn utan sång, musik och

allsång, så även detta år. Kammarmusikfestivalen,

Visafton i Sundsby, Tjörns Visfestival

och den alltid lika populära Allsång på Tyft har

även i år lockat storpublik.

Text: Anna Carlsson-Käck

Barnteater ”Till Havs”, Sundsby.

Foto: Maria Johannessen

Skulptur i Pilane.

Foto: Maria Johannessen

Margaretaspelet på Sundsby.

Foto: Ann-Louise Svensson

Dansare på Tjörnbrokalaset.

Foto: Eva-Karin Ohlsson

Kammarmusikfestival.

Foto: Maria Johannessen

4 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2010


Barnmorskan Christina fick

Margaretapris

Margaretapriset gick i år till barnmorskan Christina Andersson,

chef på Fröja gynekolog- och barnmorskemottagning, med

verksamhet både i Stenungsund och på Tjörn.

– Väldigt roligt och inspirerande för oss alla på Fröja, säger en

glad Christina.

När Christina 1993 tillsammans

med tolv kollegor

inom mödravården startade

personalkooperativet Fröja var

man något av pionjärer inom

den privata sjukvården i landet.

Och även om det hos det dåvarande

Bohuslandstinget fanns

en politisk vilja att erbjuda

anställda att ta över och driva

verksamheter, var det inte så

självklart för alla inblandade:

– Vi stötte på en del motstånd

inom de egna leden och till

och med vårt eget fackförbund

ställde sig frågande. Idag har

det ändrats och Vårdförbundet

uppmuntrar numera till både

entreprenad och intraprenad,

berättar Christina.

Fröja tar idag emot omkring

15 000 kvinnor per år och

Christina och hennes kollegor

har fullt upp.

Årets Tjörnbo

– Fyratusen av dessa besök

sker på gynekologmottagningen.

Tyvärr har Västra

Götalandsregionen sänkt vårt

tak för antal patienter i gynekologisk

öppenvård med cirka

tusen per år, det betyder att

väntetiderna har blivit längre.

På mödravårdssidan är det dock

oförändrat.

m å n g a n o m i n e r i n g a r

I år var det rekordmånga nomineringar

till Margaretapriset;

hela 15 kvinnor hade föreslagits.

Christina Andersson tilldelades

priset med motiveringen:

”… som kraftfull kvinnlig

företagare och en pionjär inom

socialt företagande. Christina

är ett föredöme genom sitt mod

och sin uthållighet. Fröja visar

ett enormt engagemang för

Tjörns kvinnor i några av livets

– Detta är mitt livs största ögonblick.

Med de orden inledde

Margit Karlsson från Kållekärr

sitt tacktal.

Margit fick utmärkelsen Årets

Tjörnbo på nationaldagen den 6

juni. Priset delades ut av kommunfullmäktiges

ordförande

Berne Petersson vid festligheterna

på Billströmska Folkhögskolan.

Margit som är känd för de

flesta tjörnbor som ”Margit på

biblioteket” är numera pensionär

men hon har arbetat inom

viktigaste skeden.”

Utdelningen av Margaretapriset

sker årligen på

Margaretadagen den 20 juli

i syfte att uppmärksamma

kvinnliga företagare. De som

tidigare har fått Margaretapriset

är Maria Karlsson, Mällby Gård

(2008) och frilansjournalisten

Anna-Lena Bjarneberg (2009).

Text: Anna Carlsson-Käck

Foto: Kajsa Jernqvist

Tjörns kommun sedan 1970-

talet. Främst har hon arbetat på

de olika biblioteken.

s t o r t s o c i a lt e n g ag e m a n g

Utmärkelsen fick hon för sitt

stora sociala engagemang inom

olika föreningar. Nämnas kan

Röda Korset där hon bland annat

arbetar på anhörigcentralen i

Kållekärr. Tjörns Hembygdsförening

är ett annat exempel och

där hjälper hon till vid alla stora

arrangemang.

Text & foto: Birgith Åhs

VI PÅ TJÖRN nr 3-2010 - 5


Tjörns barn och unga i fokus

- på allvar

Tjörns kommun har antagit en handlingsplan för att samordna och stärka barn- och

ungdomskulturen i kommunen. Nu omsätts planerna i praktiken.

Arbetet med handlingsplanen

har pågått under ett års

tid. Arbetsgruppen har bestått

av representanter från förskola,

skola, gymnasiet, Nordiska

Akvarellmuseet, kultur- och

fritidsförvaltningen och sedan

årsskiftet även socialförvaltningen.

Ungdomarna själva har

också funnits med i arbetet som

referensgrupper.

– Vi konstaterar att många

goda kompetenser och resurser

inom kommunen skulle kunna

användas och samutnyttjas

bättre om man bara kände till

varandra, menar Ida Kaivola,

kultursamordnare på kultur- och

fritidsförvaltningen.

helt på initiativ av ungdomarna

Frida Emanuelsson och Isabell

Olofsson som också genomförde

den från början till slut tillsammans

med musikföreningen

Moliendo.

– Det här är bara ett exempel

på vad man kan göra inom

ramen för kultursatsningen.

När vi senare i höst sjösätter

kommunens nya organisation

för kultur- och fritidscentra på

fritidsgårdarna blir möjligheterna

ännu större. Här ska verksamheten

fokusera på ämnen

som delaktighet och demokrati,

idrott och motor, internationella

frågor och kultur, berättar Ida

Kaivola.

arrangerades redan förra året

och återkommer även i år. Här

får man möjlighet att presentera

olika projekt och arbetsformer

och byta idéer och erfarenheter

med varandra.

Text: Anna Carlsson-Käck

Foto: Maria Johannessen

e n g ag e r a d e u n g d o m a r

Att det finns ett stort engagemang

och mycket god vilja

bland de unga visar inte minst

den festival som arrangerades

på Saga en fredag i början av

augusti. Festivalen arrangerades

6 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2010

ca f é k v ä l l a r

Andra sätt att ta till vara varandras

kunskaper och få möjlighet

till samverkan är inspirerande

cafékvällar för alla som arbetar

med och för barn och unga.

– En sådan Café å lär-kväll

Foto: Marie Arvidsson

Café å lär

Under hösten arrangeras

Café å lär den 19 oktober

och den 30 november,

kl 17.30–19.30.

Plats meddelas senare.


Ur handlingsplanen för

barn- och ungdomskultur:

Ett rikt utbud av kulturella möjligheter

för barn, unga och vuxna.

Utbudet ska ge möjligheter till

eget skapande, möjligheter att få

uttrycka sig på olika sätt och möjlighet

att ta del av professionell

konst och kultur. Att tillsammans

med andra ha möjlighet att reagera

på, reflektera över och kommentera

både eget och andras

utövande.

Detta innebär att barn och unga

på Tjörn, från förskolan till gymnasiet

ska:

Lära sig om och få uppleva

olika konst- och kulturformer;

historiska och samtida.

Lära sig om och prova på olika

konstnärliga tekniker och

arbetsmetoder.

Få möjlighet att tillämpa estetiska

läroprocesser i inhämtning

och bearbetning av annan

kunskap.

Ha en möjlighet att kommunicera

sina vunna erfarenheter

och tankar med hjälp av

estetiska uttryck.

Vara medvetna om sin lärstil.

Regelbundet arbeta med esttiska

läroprocesser i olika

ämnen med olika syften och

mål.

Detta innebär på fritiden att barn

och unga ska ha möjlighet till:

Ta del av konstnärliga uttryck.

Professionellt som ickeprofessionellt.

Att skapa. Att prova på olika

konstnärliga uttryckssätt och

också ha möjlighet till fördjupning

och vidareutveckling.

Eget utövande. Ha tillgång till

forum för att visa upp/presentera

det som skapats.

Möten med andra. Att få utbyta

tankar, idéer och erfarenheter.

Att få möjlighet att både

möta människor i samma ålder

och från olika åldersgrupper,

yrken och erfarenheter.

Förverkligande av visionen kräver

ett mångsidigt arbetssätt genom:

Inventering av kunskaper,

kompetenser och befintliga

erfarenheter och resurser i

kommunens olika verksamheter,

organisationer, föreningar

och bland enskilda

individer.

Inventering av lokaler, teknik

och inventarier.

Analys av kompetensbehov.

En organisation av lokaler,

resurser och personer/funktioner

som öppnar för samverkan,

samutnyttjande och ett

bättre tillvaratagande av det

som finns.

VI PÅ TJÖRN nr 3-2010 - 7


”Av glädje bygger man musik”

Det är ovanligt livligt i Bleketskolans

matsal denna

måndagskväll i slutet av augusti.

På utsidan skiner kvällssolen

och på insidan är det varmt av

förväntan. Instrument packas

upp, det fnissas lite bland lärarna

som sitter på stolar vid ”scenen”

och stämningen är god.

Det är föräldramöte för alla

nytillkomna barn i Tjörns Kulturskola.

Ett knappt femtiotal

föräldrar och barn har kommit

för att få veta mer om Kulturskolan

i allmänhet men också

för att hämta ut instrument och

träffa sina instrumentlärare.

s p e l a t i l l s a m m a n s

Glädjen i att spela tillsammans

är något som Kulturskolan

gärna vill framhålla och man

bedriver en omfattande ensembleverksamhet

med skolorkestrar,

storband, flöjtensemble med

mera. Det finns även en sångensemble

och de olika grupperna

samarbetar gärna över gränserna

i olika konsertprojekt.

p r o va i n s t r u m e n t

Tretton lärare är engagerade i

verksamheten och flera av dem

finns på plats vid föräldramötet.

– Alla trumpeter och trummor

följer med mig, säger Håkan

Österlund och går en halvtrappa

upp för att berätta mer om sin

undervisning, den som vill får

också prova sitt nya instrument.

Kulturskolan har ett litet förråd

med stråk- och blåsinstrument

och de elever som behöver kan

ofta hyra ett instrument åtminstone

första året.

Tove Olausson går i sjätte

klass på Höggvallskolan och

har efter fyra terminer lagt saxofonen

på hyllan. Nu ska hon

ge trumpeten en chans.

– Jag spelade trumpet när

jag var yngre. Kanske har hon

k u lt u r s ko l a n vänder sig

till alla kommunens barn

och ungdomar till och med

20 års ålder.

Idag finns cirka 500 elever

inskrivna i verksamheten.

Ett knappt hundratal av

dessa ägnar sig åt annat

än att spela instrument

som akvarellmålning, fotografering

och baby- och

barnrytmik.

Läs mer på

www.tjorn.se/kulturskolan.

inspirerats av mig, funderar

mamma Marita som sedan

skrattar högt när dottern har

en helt annan förklaring på sitt

instrumentbyte:

– Jag tänkte att trumpeten är

mindre att bära på…

ö va, ö va, ö va

Att spela ett instrument kräver

att man lägger ner en del tid

c at h r i n e b e r n t s s o n

– Från årskurs två är man

välkommen att börja i Kulturskolan

och då börjar man med

blockflöjt, fiol eller cello. I årskurs

tre blir det fler instrument

att välja bland, berättar skolans

rektor Cathrine Berntsson.

8 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2010


hemma. Håkan Österlund är

noga med att poängtera att det

inte räcker med den ensamma

lektionen varje vecka.

– Låt instrumentet stå framme

så att det blir lätt att spela lite

då och då, helst en stund varje

dag. Så här i början kan det

räcka med en kvart åt gången.

Man blir faktiskt lite trött i

munnen av att spela trumpet,

skrattar han.

g å r i fa r fa r s f o t s p å r

I rummet intill sitter Wilma

Abrahamsson. Wilma går i

tvåan och ska börja spela cello.

– Jag brukar spela på farfars

munspel ibland men det går inte

så bra.

Farfar skrattar och berättar

att Wilma har att brås på; hennes

farfars far var musiker och

spelade just cello. Wilma själv

fastnade för instrumentet när

hon såg läraren Elisabeth Ladåker

spela på det i våras.

– Fast jag tänker inte spela

för sådana som jag inte känner,

säger Wilma kavat och drar

några drag med stråken över

lånecellon.

– Den här känns bra. Den tar

vi farfar!

Text & foto: Anna Carlsson-Käck

Foto: Maria Johannessen

l o u i s e b o u r g e o i s: l e s f l e u r s, 2009

En spännande

höst på n o r d i s k a

akvarellmuseet

19.9 – 5.12

Mother and child/Mor och

barn. Gouachemålningar och

skulpturer av Louise Bourgeois.

Louise Bourgeois var fransyskan

som flyttade från sitt hemland till

USA 1938 och levde och verkade

där till sin död i våras. Hon var

oerhört produktiv och jobbade

med skulptur, måleri och installationer.

Höstens utställning består av

bilder i gouache, en täckande

akvarellteknik, och några skulpturer

på temat mor och barn.

De är enkla och komplicerade,

färgstarka, varma, vackra, upprörande

och känsliga på samma

gång.

en splitterny

f ö r e s t ä l l n i n g f ö d s!

Anders Hagberg, musiker och

kompositör, och Anna Wennerbeck,

dansare och koreograf,

producerar en unik musik- och

dansföreställning med inspiration

från Bourgeois bildsvit.

Föreställningarna spelas på

museet 27 oktober, 6 november,

17 november och 5 december.

Hela höstens program hittar du

på www.akvarellmuseet.org.

Text: Eva Blume

VI PÅ TJÖRN nr 3-2010 - 9


Resurscentrum till Skärhamn

Efter fem år i Kållekärr och en temporär flytt i våras till Wallhamn

får nu Resurscentrum nya lokaler på Industrivägen i Skärhamn.

Resurscentrum delar därmed

lokaler med Utbildningscentrum

Tjörn och Tjörns

Gymnasieskola.

– Lokalerna renoveras just nu

och anpassas efter våra behov.

Flytten är planerad till månadsskiftet

september–oktober,

berättar verksamhetschefen

Susanne Pettersson.

k a r t l ä g g e r b e h o v

Resurscentrum fungerar som ett

stöd för kommunens barnomsorg

och skola och består av

personer med olika kompetenser

i barns utveckling och

lärande. Gruppen kartlägger

behovet av insatser för barn

som behöver särskilt stöd och

stöttar även ansvarig personal

i deras arbete. Resurscentrum

samverkar med socialtjänst,

barnhälsovård och Barn- och

ungdomspsykiatri (BUP) men

även med exempelvis kulturoch

fritidsförvaltningen.

– Ambitionen är att barn och

elever i förskola och skola ska

få stöd och hjälp efter behov.

Vi arbetar förebyggande och

fokuserar på tidiga insatser.

Foto: Maria Johannessen

I gruppen ingår 22 personer

och de flesta av dem finns nära

verksamheten ute på skolorna,

förklarar Susanne.

Inom Resurscentrum verkar

psykolog, specialpedagog,

kurator, tal- och språkpedagog,

logoped, lärare för svenska som

andraspråk, skolsköterska och

skolläkare.

Text: Anna Carlsson-Käck

Foto: Maria Johannessen

v å g a va r a f ö r ä l d r a r o c h

h å l l k ä r l e k e n l e va n d e!

Välkommen till en spännande

och inspirerande föreläsning

som lockar fram många igenkännande

leenden och glada

skratt. Föreläsare är Alf B

Svensson, trebarnspappa, psykolog

och författare. Han talar

bland annat om:

• Hur ska vi få tid för våra barn

• Sätta gränser – men hur

• Så hålls kärleken levande.

• Lösa konflikter utan att gräla

Onsdagen den 15 september

kl 19.00 Nordiska Avarellmuseet,

Skärhamn.

Läs mer på www.tjorn.se.

Tjörn med i pilotprojekt

Föräldrastöd ”Från A till Ö”

Statens folkhälsoinstitut har

utifrån en nationell strategi

för utvecklat föräldrastöd startat

tio nationella pilotprojekt.

Ett av projekten är ”Föräldrastödssamverkan

A (Ale) till Ö

(Öckerö) – lokala strategier för

utvecklat föräldrastöd”.

I projektet samverkar kommunerna

Ale, Kungälv, Stenungsund,

Tjörn och Öckerö

med Tjörn som huvudägare.

Psykologiska institutionen vid

Göteborgs Universitet kommer

att utforska utvecklingsarbetet.

f ö r ä l d r a s t ö d

Projektet erbjuder föräldrastöd

med olika metoder. Ett utökat

föräldrastöd kan förbättra samspelet

mellan barn och föräldrar

och på så sätt ge barn och unga

en bättre hälsa.

En kartläggning av vilket

föräldrastöd som finns och vad

som behöver utvecklas gjordes

under våren 2010. I Tjörns

kommun gjordes 90 telefonenkäter

för att ta reda på föräldrars

behov och önskemål.

Arbetet med föräldrastöd

pågår under 2011 med lokala

aktiviteter kring temat.

p r i o r i t e r a d e o m r å d e n

I samtalen med föräldrarna framkom

tre prioriterade områden:

Förstärka de insatser som

redan görs vid mödra- och

barnavårdscentral, individoch

familjeomsorg, kulturoch

fritids/barn- och utbildningsförvaltning.

Förbättra arbetet med rådgivning,

stöd och information.

Utveckla och förbättra mötesplatser

och nätverk mellan

föräldrar.

Text: Maria Martini

10 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2010


Nytt boende i Skärhamn för

ensamkommande barn

Under september månad startas ett nytt boende för

ensamkommande barn på Industrivägen, Skärhamn.

Det blir ett hem för vård och

boende (HVB-hem) för

ensamkommande flyktingbarn i

åldern 16–21 år.

Boendet blir stegvis anpassat.

Dels för de ensamkommande

ungdomar som vistas

här med asyl, det vill säga de

ungdomar som har kommit

till Sverige och begärt skydd

mot förföljelse men som inte

fått sin ansökan slutligt prövad

av Migrationsverket eller

Migrationsdomstolen.

Dels för de ensamkommande

ungdomar som fått permanent

uppehållstillstånd. För de ungdomarna

blir det tre kollektivboenden.

På första våningen blir det

fem platser med gemensamma

utrymmen. På andra och tredje

våningen erbjuds det platser för

Öppet hus

Socialförvaltningen visar

de nya lokalerna på

Wackenfeldtsväg 6 och

8 A i Kållekärr.

Onsdag den 6 oktober

kl 13.00–15.00.

kollektivboende med

eget rum och tillgång

till delat kök och

gemensamma utrymmen.

av ta l m e d m i g r at i o n s v e r k e t

Tjörns kommun har ett avtal

med Migrationsverket om att ta

emot ensamkommande flyktigbarn.

Avtalet reglerar hur många

som ska komma till Tjörn och

hur mottagandet ska se ut.

När barnen kommer till Tjörn

har kommunen ansvar för att

utreda och tillgodose barnens

behov av boende och av stöd

och hjälp. Detta gäller såväl

under asylperioden som när

barnen fått permanent uppehållstillstånd.

Text: Ewa-Lena Svensson

Anhörigdagen 6 oktober

Inbjudan

Att vara

förälder till

handikappad

o n s d a g 15 september

Kl 17.00, Billströmska

folkhögskolan, Tyftsalen.

Agneta Lundqvist föreläser

om att vara förälder till någon

med funktionsnedsättning.

a n m ä l d i g till Susann

Carlsson, 0304-60 10 81,

susann.carlsson@tjorn.se.

En dag för dig som hjälper eller vårdar en anhörig, närstående eller vän

som på grund av sjukdom, handikapp eller av annan orsak behöver din

hjälp eller ditt stöd. Tjörns anhörigförening och Tjörns kommun uppmärksammar

den nationella anhörigdagen genom olika aktiviteter.

Foto: Maria Johannessen

Mer information hittar du

på www.tjorn.se.

Foto: Maria Johannessen

o n s d a g 6 o k t o b e r

Kl 10.00–12.00 Kommunhuset i Skärhamn, Stora Tjörnsalen

Optimal assistans – En assistansanordnare beskriver sin verksamhet.

Monika Yermian Wassberg, VD och Lars Eriksson, verksamhetschef.

Mer information om programmet finns på www.tjorn.se.

Kl 12.30–16.00 Öppet hus på Mötesplats Tjörn i Kållekärr

För dig som är anhörig. Vi bjuder på sallad och bröd, kaffe och kaka.

a n m ä l d i g till Susann Carlsson, 0304-60 10 81,

susann.carlsson@tjorn.se senast den 30 september.

VI PÅ TJÖRN nr 3-2010 - 11


Fortsatt god ekonomi

Nu har sommaren snart passerat och jag vill här passa på att ta

upp några saker som är viktiga för Tjörnborna och Tjörns kommun.

Tjörns kommun visar ett

mycket starkt resultat första

halvåret 2010 – nästan 20 miljoner

plus. Det är mycket glädjande

att vår kommun har en

sådan stabilitet i ekonomin inför

framtida investeringar i framförallt

skola och äldreomsorg.

f ö l j e r b u d g e t

Vi kan konstatera att nämnder

och bolag i huvudsak följer

budget och att kommunen har

gott av det låga ränteläget. Vi

kan också se i resultatet att

effektiviseringsåtgärderna nu

börjar ge resultat. Om inget

exceptionellt inträffar kommer

Tjörns kommun göra ett bra

resultat 2010. Jag tror dock inte

att någon blåser faran över eftersom

läget är svårbedömt.

l å g u n g d o m s a r b e t s l ö s h e t

Vi kan också glädjande konstatera

att Tjörns kommun har

en extremt låg arbetslöshet,

2,4 procent jämfört med rikets

siffror på 4,0 procent. Även

ungdomsarbetslösheten är låg,

2,4 procent. Tjörns kommun har

trots den låga ungdomsarbetslösheten

valt att sätta av extra

pengar för att kunna erbjuda

praktik och arbetslivserfarenhet

till ungdomar för att få ner

siffran ytterligare. Det är viktigt

att vi inte får ungdomar som

hamnar i utanförskap, både ur

ett mänskligt och samhällsekonomiskt

perspektiv.

f l e r a d e ta l j p l a n e r a n tag n a

Det är också glädjande att ett

antal detaljplaner i exempelvis

Rönnäng och Skärhamn har

fastställts så att man nu kan

komma igång med byggnation.

Det blir både tomter för självbyggare

och nyckelfärdiga hus.

Även BoKlok-husen växer

nu snabbt upp och det är uppenbart

ett koncept som många

tycker om och vi ska försöka få

BoKlok-hus på fler platser.

positiv b e f o l k n i n g s-

u t v e c k l i n g

Statistiska Centralbyråns (SCB)

senaste prognos visar glädjande

att Tjörn inte längre minskar i

befolkning. SCB uppger även

m a r t i n j o h a n s e n. Foto: Lisa Nestorson

att Tjörn, med de planer kommunen

arbetar med, 2015 kommer

att ha 17 452 invånare jämfört

med dagens cirka 15 000.

Det betyder mycket för att

kunna utveckla välfärden. Det

finns inget som är så skadligt

för en kommuns ekonomi som

att tappa invånare. Nu kan vi

konstatera att det vänder uppåt.

fa n ta s t i s k s o m m a r

Slutligen kan vi konstatera att

det har varit en fantastisk sommar.

Mängder av arrangemang

av olika slag i hela vår kommun.

Dessa har genomförts av

föreningar, företag, privatpersoner

och kommunen. Ett stort

tack till alla eldsjälar som gör

detta möjligt.

Martin Johansen

Kommunstyrelsens ordförande

a n ta l p e r s o n e r

30 000

b e f o l k n i n g s p r o g n o s f ö r tj ö r n s k o m m u n

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

f o l k m ä n g d

BoKlok-hus i Skärhamn.

2011 2014 2018 2022 2026 2030

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 2010.

12 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2010


”Hela Tjörn i rörelse”

Att röra på sig är nyttigt för både kropp och knopp. Nu

får du möjlighet att hitta något som passar just dig.

Årets ”Hela Tjörn i rörelse” bjuder på många olika aktiviteter.

Nytt för i år är att du får möjlighet att delta

i några föreningars och motionsanläggningars ordinarie

aktiviteter.

Den 25–26 september är det öppet hus med instruktörer

på plats hos en mängd föreningar och motionsanläggningar

på Tjörn. Det kommer också att finnas möjlighet att delta

i föreningarnas ordinarie aktiviteter under perioden 27

september–3 oktober.

p r o va n åg o t ny tt!

Det finns många fördelar med regelbunden fysisk aktivitet,

motion eller idrott. Att röra på sig ger ökat välbefinnande,

bättre koncentrationsförmåga, stärkt självförtroende, ökad

muskelstyrka, bättre kondition och mindre risk för belastningsskador.

För att träningen ska bli av ska det också vara

roligt. Nu får du chansen att hitta något som passar just dig!

Se hela programmet på www.tjorn.se. Programmet kan

också hämtas på Medborgarkontoret och på biblioteken.

Text: Johan Sjöholm

Populära gymnasieprogram på

UCT i Skärhamn

Ett av regionens mest populära gymnasieprogram finns på Tjörn –

Sjöfartsgymnasiet.

– Sjöfartsgymnasiet utgör tillsammans med vårt

eget välkända Företagsförlagda gymnasium,

FFG, grunden för Tjörns gymnasieskola, säger

rektor Gunilla Lövström, nytillträdd rektor på

Utbildningscentrum Tjörn, UCT.

n y gy m n a s i e r e f o r m 2011

Såväl Sjöfartsgymnasiet som FFG har utvecklats

av Utbildningscentrum Tjörn och båda programmen

finns kvar, även när den nya gymnasiereformen

GY2011 börjar gälla från nästa läsår.

– Vi är väl förberedda inför den nya reformen.

Det är till och med så att FFG funnits med som

referensprogram när den nya lärlingsutbildningen

utformats.

På UCT bedrivs inte längre någon egen vuxenutbildning,

men det är fortfarande hit som

inspirationsdag

”fysisk a k t i v i t e t”

Lördagen den 2 oktober är

du välkommen till en inspirations-

och utbildningsdag

i Häggvallskolan.

Kl 10.00–16.00.

Program, tider och anmälan

hittar du på www.tjorn.se.

Tjörnborna kan vända sig

när de behöver information

om vuxenstudier. För att

kunna studera inom den kommunala vuxenutbildningen

ska du antingen ha avslutat dina gymnasiestudier

eller fyllt 20 år.

g u n i l l a l ö v s t r ö m

t r o r p å f r a m t i d e n

UCT finns sedan 1995 på Industrivägen i Skärhamn

och delar numera de nyrenoverade lokalerna med

Resurscentrum.

– Under förra läsåret genomfördes många förändringar

i verksamheten. Dessa är nu slutförda och vi

har precis startat det nya läsåret med jättefina ungdomar,

en fantastisk personal och en god beredskap

inför framtiden, säger Gunilla Lövström.

Text: Anna Carlsson-Käck

Foto: Monica Hakefjord

VI PÅ TJÖRN nr 3-2010 - 13


Så styrs en kommun

lilla d e m o k r at i s ko l a n - d e l 2 o c h 3

Kommun, landsting, stat och regering. Hur fungerar det och hur styrs egentligen vår kommun I Lilla

Demokratiskolan försöker vi reda ut begreppen. Det här är andra och den tredje avslutande delen.

Kommunfullmäktige styr

och beslutar och är det

högsta beslutande organet i

kommunen.

I kommunfullmäktige sitter

folkvalda politiker som väljs

vart fjärde år.

Alla medborgare är välkomna

att lyssna på kommunfullmäktiges

möten.

regering bestämt. Det kommunala

självstyret ger kommunen

rätt att fatta självständiga beslut

och att ta ut skatt av invånarna.

För medborgarna innebär det

kommunala självstyret att man

kan påverka kommunens beslut

exempelvis i folkomröstningar

och att man kan överklaga kommunens

beslut.

som har varit folkbokförd i

Sverige i minst tre år.

Den som får rösta till kommunen

kan också väljas till

politiska uppdrag.

De flesta politikerna i kommunfullmäktige

är fritidspolitiker.

De sköter alltså sina

uppdrag vid sidan av sitt

vanliga arbete.

Kommunfullmäktige

• fastställer kommunens

budget och beslutar hur

mycket skatt invånarna i

kommunen ska betala.

• beslutar vilka nämnder som

ska finnas.

• väljer ledamöter och ersättare

till kommunstyrelsen

och nämnderna.

• väljer revisorer som

granskar kommunens

verksamhet.

Kommunstyrelsen (KS) utses

av kommunfullmäktige (KF).

Kommunstyrelsen

• leder och samordnar allt

arbete inom kommunen.

• ansvarar för kommunens

ekonomi.

Nämnder

Politikerna arbetar i olika

nämnder.

Det är kommunfullmäktige

som beslutar vilka nämnder

som ska finnas och väljer

ledamöter.

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är

en grundläggande princip som

är inskriven i regeringsformen.

Kommunerna måste givetvis

följa de ramar som riksdag och

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer

kommunernas arbete genom

att vissa statliga myndigheter

också är tillsynsmyndigheter.

Varje år granskas kommunens

verksamhet av revisorer.

Styrande dokument

Kommunernas organisation

regleras i kommunallagen.

Kommunerna styrs också av

speciallagar som socialtjänstlagen,

skollagen och plan- och

bygglagen.

Val till kommunfullmäktige

Medborgarna väljer politiker till

kommunfullmäktige vart fjärde

år. Valet sker samtidigt som

valet till riksdagen.

För att få rösta i kommunalvalet

ska man dels ha fyllt 18

år senast på valdagen, dels uppfylla

något av följande villkor:

• svensk medborgare som är

folkbokförd i kommunen,

eller har varit det tidigare

• medborgare i någon av

EU:s medlemsstater, Norge

eller Island och att man har

varit folkbokförd i Sverige i

minst 30 dagar.

• medborgare utanför EU

Att överklaga beslut

Att överklaga kommunens

beslut kallas för förvaltningsbesvär.

Det är bara den som

är berörd av beslutet som kan

överklaga. Överklagandet måste

göras inom tre veckor från det

datum man fick beslutet.

Om man tycker att kommunen

har överträtt sina rättigheter

på något vis har man rätt att

överklaga till länsrätten.

Detta kallas laglighetsprövning

och måste ske inom tre

veckor från det att beslutsprotokollet

har godkänts (justerats).

Största inkomstkällan

Kommunalskatten står för cirka

70 procent av kommunens

inkomster. Kommunen bestämmer

själv hur stor kommunalskatten

ska vara och hur den ska

fördelas. Det är dock staten som

avgör vad som ska beskattas.

Kommunerna får också statsbidrag

från staten. En del av

dessa ”öronmärks” för särskilda

områden som staten pekar ut.

Text: Anna Carlsson-Käck

Foto: Maria Johannessen

Källa: SKL

14 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2010


Här kan du rösta

f ö r t i d s r ö s t n i n g e n börjar den 1 september och pågår till och med

valdagen. På nedanstående platser och tider kan du förtidsrösta.

Ta med ditt röstkort och din legitimation.

Tjörns kommuns medborgarkontor i Skärhamn har följande öppettider

för förtidsröstning:

Måndag–onsdag 13–15/9 och fredag 17/9 09.00–18.00

Torsdag 16/9 09.00–20.00

Lördag 18/9 10.00–14.00

Söndag 19/9 11.00–20.00

På nedanstående platser kan du förtidsrösta torsdagen

den 16 september kl 17.00–20.00.

Häggvallskolan, matsalen

Myggenäs skola, matsalen

Rönnängs skola, matsalen

Kållekärrs skola, matsalen

Långekärrs skola, matsalen

Åstols skola

Dyröns EFS, missionshuset

Klädesholmens församlingshem

p å va l d a g e n söndagen den 19 september har respektive valdistrikt

inom Tjörns kommun öppet. Se på ditt röstkort vilket distrikt du

tillhör. Ta med röstkort och legitimation.

Valla 1 Myggenäs skola, matsalen 08.00–20.00

Valla 2 Häggvallskolan, matsalen 08.00–20.00

Valla 3 Häggvallskolan, aulan 08.00–20.00

Skärhamn 1 Skärhamns skola, matsalen 08.00–20.00

Skärhamn 2 Skärhamns skola, gymnastiksalen 08.00–20.00

Stenkyrka 1 Kållekärrs skola, matsalen 08.00–20.00

OBS! Nytt valdistrikt med ny vallokal:

Stenkyrka 2 Sibräcka, församlingshemmet 08.00–20.00

Rönnäng Rönnängs skola, matsalen 08.00–20.00

Klövedal Långekärrs skola, matsalen 08.00–20.00

Bleket/Klädesholmen Bleketskolan, matsalen 08.00–20.00

Dyrön Missionshuset EFS 08.00–20.00

Åstol Åstols skola 08.00–20.00

b u d r ö s t n i n g

Du som har svårighet att ta dig till vallokal har möjlighet att lämna

din röst genom bud. Kontakta kommunkansliet 0304-60 10 26 för

förmedling av kommunalt bud.

va lva k a p å va l d a g e n i kommunkontoret från kl 20.00.

o n s dag s r ä k n i n g i kommunkontoret den 22 september kl 08.00.

Bäste seglare

runt Tjörn

Stöd till utveckling

Program för forskning och utveckling

i små och medelstora företag.

Under 2010 har små och medelstora

företag i Västra Götaland möjlighet

att få extra stöd för forskning och

utveckling genom så kallade FoUkort.

Stödet ges till projekt och

utvecklingsinsatser som bland annat

ska stärka företagets internationella

konkurrenskraft och bidra till energieffektiv

produktion och konsumtion.

Mer information hittar du på

Västra Götalands regionens hemsida

www.vgregion.se/fou-kortet.

Frukostmöte för

företagare

Foto: Lars Berglund

Vinnare av priset ”Bästa Tjörbu” i

årets Tjörn Runt blev Ola Sandahl

med besättning. De fyra besättningsmännen

seglade runt Tjörn på drygt

fyra timmar och placerade sig som

nr 14 i den totala resultatlistan. Benny

Andersson, kommunalråd, delade

ut priset till gasten Mattias Gunnarsson.

Tjörns kommun gratulerar!

Höstens frukostmöten för företagare:

17 september kl 07.30–09.30

12 november kl 07.30–09.30

Plats och program hittar du på

www.tjorn.se.

VI PÅ TJÖRN nr 3-2010 - 15


160 lägenheter vid

Mossholmens Marina

Detaljplanen för Mossholmens Marina är antagen.

Den ger utrymme för 160 lägenheter

i byggnader som varierar i höjd. Exploatör är

Mossholmens Marina.

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 17 maj

2010 ny detaljplan för Mossholmens Marina. Planen

innebär möjlighet att bygga 160–180 lägenheter

i byggnader som varierar i höjd mellan en till

fyra våningar. Centralt i området kan ett högre hus

om 14 våningar byggas.

a l l m ä n h e t e n h a r f u l lt tillträde

Allmänheten har genom planen säkrats fullt tillträde

till området som kommer att erbjuda många

vackra promenadmiljöer längs kajer och pirar.

b o e n d e s o m pa s sa r f l e r a

Planens syfte är att skapa nya möjligheter till

varierat havsnära boende för olika kategorier människor

samt nya verksamheter inom Mossholmens

Marina.

k va r t e r s o m h ö r i h o p

Området är uppdelat i sex kvarter (Bockholmen,

Västra kajen, Piren, Norra kajen, Hamnen och Utsikten)

med olika karaktärer men med en utformning

som ska markera en gemensam helhet. Planen

omfattar krav på att ett gestaltningsprogram ska

arbetas fram för varje kvartersdel som underlag för

bygglovsprövningen. Området byggs ut etappvis,

med början i söder, på Bockholmen.

Text: Eva-Karin Ohlsson

16 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2010


Tjörnbroleden – tre broar och en tunnel

Tjörnbroledens historia

tar sin början i den båtlinje

som 1906 öppnades från

Höviksnäs till Stenungsund

Från tidigt 1940-tal kämpade

Orust- och Tjörnborna för att få

en bro till fastlandet. Det blev

Tjörnborna som vann striden

om var bron skulle byggas.

Den 22 oktober 1954 gav

regeringen klartecken för ett

efterlängtat men omdiskuterat

brobygge. Bygget av världens

första stålrörsbro – och dyraste

med sina 2 000 kronor per meter

– inleddes. Som ”en jättes

trestegshopp” var en beskrivning

av leden.

Den nya Tjörnbroleden invigdes

av kung Gustaf VI Adolf

den 15 juni 1960. 20 år senare,

kl 01.29 natten till den 18 januari

1980 rammas Almöbron av

bulkfartyget Star Clipper som

är på väg till Uddevalla. Åtta

människor omkommer och livet

förändras för en hel region.

n y b r o 1981

Efter rekordtiden 17 månader

invigdes en ny bro, Tjörnbron,

den 7 november 1981, av Kung

Carl XVI Gustaf.

Tjörnbroleden består idag

av Almöviadukten som leder

över till Tjörnbron, passerar

Källön och vidare över Källösundsbron

samt landsvägstunnel

på Stenungsön och avslutas

med Stenungsöbron till

Stenungsund. Stenborden på

rastplatsen är gamla kvarnstenar

som hämtats på Tjörn.

Text: Eva-Karin Ohlsson

Foto: Maria Johannessen

Foto: Maria Johannessen

va d h ä n d e s e d a n

Korset i Vallhamn

byggs om

Vallhamnskrysset ska byggas

om. Trafikverket sammanställer

just nu de synpunkter som

framkommit under utställning

och samråd av förstudien för

ombyggnad av korsningen.

Trafiksäkerheten och framkomligheten

i korsningen ska

förbättras för samtliga trafikantgrupper.

Om det blir en

cirkulationsplats – rondell –

eller en ombyggd trevägskorsning

är inte klart ännu. Beslut

om detta tas av Trafikverket i

Vänersborg kring årsskiftet.

Byggstart beräknas som tidigast

till hösten 2011.

Text: Anna Carlsson-Käck

Strandstädning. Foto: Håkan Arvidsson

Vallhamnskrysset.

Foto: Maria Johannessen

Skräpfritt runt

Tjörn

Västkustens Vänner har haft

fem Tjörnungdomar anställda

för att städa Tjörns kustremsa

och kringliggande öar. Många

sopsäckar har det blivit.

Fokus har legat på att få bort

miljöfarligt skräp (framförallt

plast) och järnskrot. En del

udda fynd har också gjorts

eller vad sägs om gummidäck

till dumpers, en soffa, kylskåp,

trålnät, tjocka tampar och en

port till en container Vanligast

är dock plastdunkar med olika

innehåll och petflaskor. Arbetet

beräknas vara helt klart i mitten

av september.

Text: Eva-Karin Ohlsson

VI PÅ TJÖRN nr 3-2010 - 17


Wallhamns

matsal i ny regi

Tjörns Måltids AB har tagit

över driften av köket i

Wallhamns matsal som tidigare

drevs av Wallhamnbolagen AB.

Både Tjörns Måltid AB och

Wallhamnbolagen AB ägs av

Tjörns kommun.

s v e n s k a r å va ro r

Matsal och kök ligger på nedre

plan i Wallhamnbolagens

byggnad inne på hamnområdet.

Matgästerna kommer från

närliggande företag och även

elever från Nösnäsgymnasiet

äter här.

Den mat som serveras är

hemlagad med svenska

råvaror och fisken som

används är miljömärkt.

f r u ko s t, l u n c h o c h

tj ö r n l å d a

Varje dag erbjuds matgästerna

både frukost och dagens lunch

med en fin salladsbuffé. Man

kan också köpa Tjörnlådor att ta

med sig hem.

Matsalen är öppen

måndag–fredag kl 8.45–14.30.

Text: Solbritt Törnqvist

Foto: Maria Johannessen

Sök bidrag för samfällighetens

avlopp

I syfte att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön

infördes i augusti förra året ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder

– LOVA-bidraget.

LOVA-bidraget kan sökas av

kommuner, ideella organisationer

och föreningar.

d u k a n s ö k a b i d r ag f ö r:

Kostnadseffektiva åtgärder

som minskar belastningen

av näringsämnen på havsmiljön

och minskade utsläpp

av fosfor eller kväve i Östersjön

eller Västerhavet.

Installation av anläggningar

i kustområden för toalettavfall

från fritidsbåtar.

Installation av anläggningar

för båtbottentvätt av fritids

båtar.

Uppföljning och utvärdering

av genomförda åtgärder.

Exempel på kostnadseffektiva

åtgärder kan vara att etablera

eller restaurera våtmarker, förbättra

avloppsreningen för flera

fastigheter eller att anlägga

musselodlingar för att minska

mängden näringsämnen i havet.

a n s ö k h o s länss t yrelsen

Ansökan görs hos Länsstyrelsen

Ansökan om bidrag ur 2011

års anslag kan sökas under

hösten 2010 och ska skickas till

Länsstyrelsen i det län projektet

ska genomföras.

LOVA-bidrag ges med högst

50 procent av kostnaden för

projektets stödberättigade åtgärder.

För resterande 50 procent

krävs motfinansiering.

Du kan inte få bidrag till

åtgärder som redan har påbörjats.

Bidrag får inte heller ges

till åtgärder som man enligt

lag eller annan författning är

skyldig att genomföra. Du kan

behöva söka tillstånd eller göra

en anmälan enligt andra lagstiftningar

innan de planerade åtgärderna

påbörjas, som exempelvis

anmälan om vattenverksamhet,

strandskyddsdispens, tillstånd

inom naturreservat, bygglov,

marklov, servitut etcetera. Mer

information hittar du på

www.lansstyrelsen.se.

Text: Anna Carlsson-Käck

Foto: Maria Johannessen

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

18 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2010


Visste du detta om strandskydd

Strandskyddet är en lag som

stärker allemansrätten och

som skyddar djur- och växtliv

vid vatten. Strandskyddet finns

100 meter upp på land och lika

långt ut i vattnet längs våra hav,

sjöar och vattendrag. På några

få platser är strandskyddet

borttaget, exempelvis i en del

tätorter. På känsliga platser är

strandskyddet utökat till 200 eller

300 meter, vilket det är längs

stora delar av bohuskusten.

f ö r b j u d e t i n o m s t r a n d-

s k y d d at o m r å d e :

Bygga ny byggnad eller stor

tillbyggnad.

Ändra byggnad eller en

byggnads användning (t ex

göra om förråd till fritidshus,

stor tillbyggnad).

Förberedelsearbete som

gräva, fälla träd, schakta,

spränga, bygga väg.

Anläggning eller anordning

som hindrar allmänheten

(brygga, växthus, p-plats, staket).

Åtgärd som försämrar väsentligt

för växter och djur

(pir, muddring, utfyllnad).

d i s p e n s

Strandskyddsdispens kan sökas

hos samhällsbyggnadsförvaltningen

i Tjörns kommun.

Länsstyrelsen prövar strandskyddsdispens

inom naturreservat

och Natura 2000-områden.

Du kan få dispens om det finns

något särkskilt skäl, men inte

om åtgärden strider mot strandskyddets

syften.

särskilda s k ä l

Område som tagits i bruk,

t ex inom etablerad tomtplats.

Avskilt från stranden, t ex

bakom befintlig byggnad,

vältrafikerad väg, större verksamhet.

Anläggningar som till sin

funktion måste ligga vid

Nya fiskeregler

vatten t ex båtbrygga, hamn.

Utvidgning av pågående

verksamhet t ex industriverksamhet,

hamnverksamhet.

Angeläget allmänt intresse,

t ex tätortsutveckling, åtgär

der för frilufts- och naturvårdsintressen.

Annat mycket angeläget

intresse, t ex en unik situation

under mycket speciella omständigheter.

u n da n tag

Undantag från det generella

förbudet där strandskyddsdispens

inte behövs gäller jordoch

skogsbruk och yrkesfiske.

För åtgärder som exempelvis

pålning, grävning, rensning och

muddring i vatten krävs även en

anmälan om vattenverksamhet

till Länsstyrelsen.

Text: Anna Carlsson-Käck

Källa: Länsstyrelsen Västra

Götaland, Naturvårdsverket.

Nya fiskeregler råder i vårt närområde sedan 1 februari 2010.

Rött område: Fiskeförbud för torsk, kolja och bleka hela året.

Tillåtna redskap är handredskap och skaldjursburar.

Blått område: Totalt fiskeförbud

undantaget handredskapsfiske från Orust och fastlandet under

perioden 1 april till och med 30 september.

Grönt område: totalt fiskeförbud.

fiskefria o m r å d e n

I delområde 1 är allt fiske förbjudet året runt.

I delområde 2 är det tillåtet att fiska från land

under tiden 1 april till och med den 30 september.

Området begränsas av Tjörnbroarna i söder, i

norr av longituden 11 30,00 O i Koljöfjorden och

i väster av longituden 11 32,00 O i Lyrösund och

longituden 11 31,00 O i sundet mellan Björholmen

och Lyr.

Källa: Länsstyrelsen

VI PÅ TJÖRN nr 3-2010 - 19


k j e l l e va c h r i s t i n a

MEDBORGARKONTORET

Tjörns Medborgarkontor är ”en kommun i miniatyr”, som förenklar för dig som bor på Tjörn att få

information, service och rådgivning i kommunala ärenden. Här kan du uträtta flera ärenden

vid samma tillfälle direkt över disk, på tider som passar dig.

h ä r f i n n s

• Blanketter och ansökningar av olika slag.

• Service/rådgivning i olika kommunala ärenden.

• Protokoll från fullmäktige, kommunala

nämnder och styrelser.

• Information om kommunens verksamhet.

• Informationsbroschyrer och utställningar.

• Platsjournalen från Arbetsförmedlingen.

vi s ä l j e r

• Busskort.

• Frimärken.

• Telefonkort för telefonautomat.

f ö r t i d s r ö s ta p å m e d b o rg a r ko n t o r e t

Särskilda öppettider gäller för förtidsröstning.

Se separat artikel i detta nummer av Vi på Tjörn.

vattenprover (d r i c k s- o c h av lo p p sa n a ly s)

Flaskor beställs på www.alcontrol.se.

Inlämning av flaskor sker tisdagar senast kl 11.00.

För mer information kontakta miljöavdelningen

tfn 0304-60 10 00 eller Medborgarkontoret.

d i r e k t s ä n d o p e r a m m p å s ag a b i o

Du kan förboka biljetter hos oss till Saga Bio i

Skärhamn som visar direktsänd opera fån Metropolitan

i New York, men även teater från Kungliga

Operan i Stockholm. Se program i ”Det händer på

Tjörn” och i lokaltidningen.

s t r ö b o k n i n g

Ströbokning av Kroksdalshallen samt gymnastiksalarna

i Skärhamn, Bleket, Långekärr, Kållekärr

och Myggenäs kan göras hos Medborgarkontoret.

tomtkö o c h t o m t f ö r s ä l j n i n g

Att ställa sig i kö för en kommunal tomt kostar

800 kr i registeringsavgift, därefter en årlig avgift

på 300 kr. Du registreras i kön när ansökan kommit

till kommunen och då skickas faktura.

Blanketter finns hos oss och på www.tjorn.se

lägenhet skö

För att ställa dig i kö för lägenheter hos Tjörns Bostads

AB registrerar du dig på http://tbab.tjorn.se.

f ö r s ä k r i n g s k a s sa n

Försäkringskassan möter du nu genom Medborgarkontoret.

Vi kan hjälpa till med blankettfrågor och

visar vägen till Försäkringskassans service.

Behöver du träffa en handläggare bokar du ett

möte på tfn 0771-52 45 24. Måndag–fredag 8–21,

lördag 8–15 och söndag 15–21. För

ytterligare information och/eller självbetjäning, se

www.fk.se eller ring 020-52 45 24; dygnet runt!

å t e r v i n n i n g s s tat i o n e n h e å s

Måndag kl 13.00–19.00

Tisdag–fredag kl 13.00–16.00

Öppet första lördagen i månaden kl 10.00–13.00

För avvikande tider, se www.tjorn.se.

ko n ta k ta o s s

Måndag–torsdag kl 8.00–18.00

Fredag kl 8.00–17.00

Besöksadress:

Kommunhusets entré

Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

Postadress:

Tjörns kommun

Medborgarkontoret

471 80 Skärhamn

0304-60 10 10 (tfn), 0304-60 10 19 (fax)

medborgarkontor@tjorn.se

arbet sförmedlingen

Arbetsförmedlingen finns på Medborgarkontoret

tisdag kl 10.00–16.00 (lunch 12.00–13.00).

20 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2010

More magazines by this user
Similar magazines