Views
3 years ago

Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen ...

Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen ...

Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.” Så inleds socialdemokratins partiprogram, som antogs av partikongressen 2001. Det utgår, som alla tidigare program, från de klassiska värderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Det bygger, som tidigare program på insikten att möjligheterna att förverkliga dem beror av hur vi bygger både samhället i stort och det ekonomiska livet. Men det innebär också på många punkter en vidareutveckling och förnyelse av de tidigare programmen. Partiprogram för Socialdemokraterna En viktig sådan punkt är den vidgade jämlikhetsanalysen, som innefattar både klass, kön och etnicitet. En annan punkt är den tydliga skiljelinjen mellan kapitalism och marknadsekonomi, men där marknaden hela tiden underordnas demokratin och demokratins spelregler. ”Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där alla kan styra sina liv och sin vardag och i jämlik och solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar som gagnar det gemensamma bästa.” Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen 2001

Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen ...
Här kan du ladda ner materialet som uppslag - Socialdemokraternas ...
Program för Valsta & Steninge 2010-2014 - Socialdemokraterna
Både mammor och pappor är föräldrar - Socialdemokraterna
För jobb och utveckling i Göteborgsområdet - Socialdemokraterna
Internationellt program 14 sept - Socialdemokraterna
12-punktsmanifest inför kyrkovalet 2013 - Socialdemokraterna
Ny skolpolitik? - Nio frågor för en bättre skola - Socialdemokraterna
Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna i Stockholm
för ett hållbart klimat - Socialdemokraterna
Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i ... - Länsstyrelserna
Sthlmsregionen2_2015
FÖR TEKNISK FÖRVALTNING LTNING - Conductive
SOCIALT SKYDD FÖR UTVECKLING FÖR ALLA - ERD
Måldokument för fritidshemmen i Uppsala kommun
FöR lönSAMhET - IDG.se
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova
Förskoleklassen är till för ditt barn
Budget 2013 och planer för 2014–2015 - Karlskrona kommun
Service – en förutSättning för tillväxt - Regeringen
Du får lära dig - Conductive
UTBILDNINGSPLaN föR KOMPLETTERaNDE PEDaGOGISK ...
Energi för spermier - PROfertil
Interpraktikstipendiet - Internationella programkontoret för ...