Hälsoträdgård i Malmö

rolfsdotter.se

Hälsoträdgård i Malmö

Vilka blir effekterna

Förklaringen till den gröna rehabiliteringens och det förebyggande arbetets hälsonytta ligger i

kombinationen av effekter. Flera läkande processer samverkar i trädgården och den terapeutiska

verksamheten. Utgångspunkten i trädgårdsterapi är att främja och vårda det friska med naturen

och odling som förebild och redskap. Studier visar att detta ger goda långtidseffekter.

Psykologiska effekter:

• Balansering av hormontillverkning med

förbättrad sömnkvalitet, motverkad

utveckling av stress, depressioner

och ångest som följd.

• Positiva emotionella effekter, t.ex.

känslan av att vara behövd.

• Kreativt skapande ökar och koncentrationsförmågan

stärks.

• Flowupplevelser möjliggörs.

• Förbättrad självkänsla, copingförmåga

och sensomotorisk utveckling.

• Psykoterapi kopplat till natur ger snabbare

och mer långvariga effekter.

• Samtalen mellan deltagare och behandlare

blir mer avspända och positiva.

• Alla våra sinnen stimuleras, vilket ger psykiska

inslag som intellektuell stimulans, problemlösning,

estetiska upplevelser, spänning och

naturupplevelser via syn, lukt, smak, hörsel

och känsel.

• Tidsuppfattningen förstärks.

• Mental återhämtning möjliggörs.

Sociala effekter:

• Förbättrad känsla av egenkontroll, oberoende,

gemenskap och vilja att hjälpa andra.

• Minskad isolering.

• Det meningsfulla i att dela erfarenheter med

personer i samma situation.

• Tillhörighet och identitet stärks, vilket

möjliggör utveckling.

Fysiologiska effekter:

• Förbättrad vitaminstatus, kroppstemperatur

och ämnesomsättning.

• Mindre irriterade och mer motståndskraftiga lungor.

• Akut hjärtåkomma motverkas och motståndskraften

mot infektioner främjas.

• Fysisk aktivitet stimuleras utan fokus på själva

rörelsen som får till följd att muskulaturen

utvecklas, rörligheten ökar och övervikt motverkas.

• Fysisk återhämtning möjliggörs.

More magazines by this user
Similar magazines