Ladda ner (12,8Mb) - ISU

rolfsdotter.se

Ladda ner (12,8Mb) - ISU

Varsågod

– en bok full av goda exempel på lärande för hållbar utveckling

i Malmö, en stad som arbetar aktivt för en hållbar framtid.

”Vår största utmaning i detta nya århundrade är att ta en idé som låter så abstrakt –

hållbar utveckling – och göra den till verklighet för alla världens människor.” Kofi Annan

Som ett led i detta arbete har FN startat RCEprogrammet

”Regionala centra för expertis om

lärande för hållbar utveckling” (Regional Centres

of Expertise on Education for Sustainable

Development). Programmet strävar efter att

regionala centra ska byggas upp och aktivt sprida

kunskaper om hur vi bygger ett hållbart samhälle

tillsammans. Skåne är en av 75 regioner som

hittills antagits till programmet. I RCE Skåne

ingår Malmö högskola, Malmö stad, Lunds

kommun, Lunds universitet, föreningen Hållbar

Utveckling Skåne och Region Skåne. Att driva

ett RCE handlar om att gå från ord till handling

genom att inspirera och medvetandegöra

invånarna att ta sitt ansvar för en hållbar

utveckling.

Tanken med RCE är att låta hela världen

ska vara ett gemensamt globalt rum för lärande

(global learning space). Därför arbetar Malmö

stad med kunskapsutbyte och ömsesidigt lärande

i olika EU- och Sida-finansierade projekt.

Världsnaturfonden (WWF) är en aktör med

globalt engagemang som Malmö stad har

påbörjat ett samarbete med för att ytterligare

sätta fart på arbetet med hållbar utveckling.

Hoppet om en hållbar framtid står till

lärandet. Då avses inte enbart det lärande som

äger rum innanför klassrummens fyra väggar,

utan lärande som sker varhelst och närhelst

möten mellan människor sker, som på kaféer,

i studieförbund eller på arbetsplatser.

Syftet med boken är att berätta om allt det

goda arbete som görs för att få en mer hållbar

framtid och att sprida erfarenheterna vidare. Allt

som görs i Malmö har inte fått plats i boken, och

en del exempel har getts mer utrymme än andra.

Vill du veta mer Du kan själv hitta information

via hemsidor och kontaktpersoner som finns

i anslutning till alla projekt. I slutet av boken

erbjuder en ”Verktygslåda” fler tips och idéer.

I Agenda 21, FN:s handlingsplan för det

21:a århundradet, har utbildning en mycket

framträdande roll. På dokumentets 560 sidor

nämns utbildning inte mindre än 486 gånger. I

boken har vi valt att använda begreppet lärande

istället för utbildning. Med utbildning menar

vi ofta själva förmedlingen, eller överföringen

av kunskap och färdigheter. Begreppet kan

också innefatta dokumenterat kunnande eller

kunskap. Lärande är istället en livslång process

för utveckling av kunskaper, värderingar och

kompetenser. Lärande är att ta in information

och göra den till en del av sig själv på ett sätt

som kan innebära andra val och ett förändrat

beteende. Information i form av data och

grundläggande fakta kopplas till vår kunskap,

vår erfarenhet, våra normer och värderingar och

hur vi lever våra liv – vilket ger livet mening.

2 3

More magazines by this user
Similar magazines