FULLTEXT02

bodilbavner

FULLTEXT02

Elevernas uppfattning av ett offentligt skrivande som verktyg för lärande 57

Kommentarerna 58

Dagboken och realistisk fiktion som verktyg för lärande 64

Dagboken och realistisk fiktion – några elevtexter 65

Intervju med läraren 74

Sammanfattande diskussion 77

5. Eleverna som kunskapsproducenter 83

Erfarandets kompetens 84

Det historiska innehållet på bloggen 86

Tolkandets kompetens på bloggen 92

Historisk empati på bloggarna 94

Orienterandets kompetens – att använda historia i nuet och i framtiden 101

De fiktiva personernas bruk av historia 101

Elevernas handlingsberedskap 103

Sammanfattande diskussion om bloggarnas historiska innehåll 105

6. Avslutande diskussion 109

Eleverna uppfattning av blogguppgiften 110

Eleverna formar ett kollaborativt författarskap 110

Eleverna som redaktörer 110

Eleverna som författare och kunskapsproducenter 112

Ett rum för skrivande 114

Kollaborativt författarskap och historiemedvetande 116

Reflektion om metod och material 122

Litteratur 124

Bilder 129

Tabeller 130

Bilagor 1

Bilaga 1. Brev till vårdnadshavare den 15 september 2012 1

Bilaga 2. Instruktioner och uppgifter 1

Bilaga 3. Analysfråga i historia åk 9 4

Bilaga 4. Enkätfrågor 4

Bilaga 5. Intervjufrågor 10

Bilaga 6. Sammanställning av blogginlägg 12

ii

More magazines by this user
Similar magazines