30.12.2014 Views

A - Klass - Mercedes-Benz

A - Klass - Mercedes-Benz

A - Klass - Mercedes-Benz

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A - Klass


Innehåll

A - Klass 1

Exteriör 2

Dynamik 6

BlueEFFICIENCY 6

Bensinmotorer 10

Dieselmotorer 12

Säkerhets- och utrymmeskoncept 14

Färger och material 24

Lacker 24

Klädslar och paneler 25

Tekniska data 26

Mått 28

Service och tjänster 29

Utrustning 16

Grundutrustning 16

ELEGANCE 18

AVANTGARDE 20

Grundutrustning och tillval 22

Lättmetallfälgar 23


A - Klass

1

Kompakt och rymlig på

samma gång

Om man komprimerar kol bildas en värdefull diamant. Komprimerar man

Mercedes - Benz filosofi får man A - Klass, ett unikt koncept som ger dig

allt det bästa från Mercedes - Benz i ett kompakt format. Effektivt utnyttjade

utrymmen, högsta möjliga säkerhet, oändliga variationsmöjligheter och

kvalitet in i minsta detalj är bara några av de egenskaper som utmärker A - Klass.

Upplev allt som Mercedes - Benz står för – upplev A - Klass.


2

Exteriör

En bil du kan lita på

Kvalitet in i minsta detalj

Att lyckas förena förnuft med känsla och praktiska krav

med ett vackert yttre är knappast en självklarhet – det

kräver ingenjörskonst på hög nivå. Trots de kompakta ytter -

måtten är utrymmet i kupén väl tilltaget. Dessutom sitter

du lite högre upp vilket ger god sikt. De många variationsmöjligheterna

gör A - Klass till en förebild inom sitt segment.

Den dynamiska designen gör att A - Klass ser längre och

bredare ut. Intrycket förstärks av de markerade stötfångarna

och de stora ytterbackspeglarna i bilens kulör. Blicken

fångas av den utpräglat strömlinjeformade kylargrillen

och klarglasstrålkastarnas uttrycksfulla form. A - Klass är

redo för vägarna. Är du


4

Exteriör

En investering för framtiden

A - Klass – en bil av i dag

A - Klass håller allt den lovar vid första anblicken – och lite

till. Bakom de kompakta yttermåtten döljer sig ett generöst

och flexibelt utrymme, och den föredömliga säkerhetsnivån

och komforten sätter nya måttstockar för hela kompaktklassen.

Du som väljer A - Klass visar inte bara att du

ställer höga krav på kvalitet, utan också att du bryr dig om

miljön. Till A - Klass används återvinningsbara material

som stål, lättmetall och syntet. Stolarna innehåller förnybara

råmaterial som kokosfibrer. Dessutom är utsläppen vid tillverkningen

lägre än tidigare. Bränslebesparande motorer

med låga koldioxidutsläpp och ECO - start / stopp - funktionen

som finns i modellerna A 160 BlueEFFICIENCY och A 180

BlueEFFICIENCY gör att miljön belastas mindre. Alla

modeller i A - Klass har tilldelats miljöcertifikat från tyska

TÜV SÜD 1 .

1 Tyska TÜV SÜD, en oberoende organisation för kontroll och kvalitetsmärkning.


6

BlueEFFICIENCY – vägen till en utsläppsfri framtid

Vi på Mercedes - Benz arbetar hårt med ny och

förbättrad teknik som bl.a. bidrar till att minska

miljöpåverkan. Som uppfinnare av bilen har

Mercedes - Benz ett extra stort ansvar. I slutet

av 2010 kommer det att finnas över 85 olika

Mercedes - Benz - modeller med BlueEFFICIENCY

som belastar miljön mindre, utan att göra avkall

på säkerhet, komfort eller körglädje.

Vår väg till en utsläppsfri framtid och alla optimerade

processer under hela bilens livstid sammanfattar

vi med begreppet BlueEFFICIENCY.

Tekniken representerar olika vägar som alla har

ett gemensamt mål : att göra din mobilitet så

hållbar som möjligt.

BlueEFFICIENCY – energieffektiv teknik från

Mercedes - Benz. BlueEFFICIENCY innebär

heltäckande energioptimering som minskar

bränsleförbrukningen och på så sätt belastar

miljön mindre. I varje modell kombineras effektiva

motorer med moderna, optimala lösningar

för aerodynamik och energihantering för att så

lite bränsle som möjligt ska förbrukas. Exempel

på detta är intelligent styrda sekundäraggregat,

lättrullande däck, lägre vikt och ECO - start / stopp -

funktionen som finns i allt fler modeller. Exempelvis

kan de nya BlueDIRECT V6- och V8 - bensinmotorerna

i S - , CL- och CLS - Klass reducera

förbrukningen med upp till 24 % jämfört med

sina föregångare. Detta trots högre effekt.

BlueTEC – en av de effektivaste dieselteknikerna.

Mercedes - Benz har introducerat BlueTEC - tekniken

för dieselmotorer på marknaden. Den baseras

på direktinsprutningssystemet Common Rail

Direct Injection ( CDI ). Ett avgasreningssystem

i flera steg gör BlueTEC till en föregångare inom

renare dieselteknik. Inte nog med att 95 % av

sotpartiklarna i avgaserna filtreras bort, utsläppet

av kväveoxider minskar dessutom med upp

till 90 %. Av kväveoxiderna blir det till största

delen vatten och ofarligt kväve kvar.

Hybrid – en smart kombination av bensin- och

eldrift. Ett samspelt team når längre. Det är en

sanning som gäller för hybridtekniken. Elmotorn

används för att återvinna bromsenergi, som

sparas i batteriet. Därifrån kan det sedan återanvändas

som elektriskt krafttillskott vid till

exempel accelerationer. Elektroniken stänger

dessutom av bensinmotorn när hastigheten

understiger 15 km / h. Allt detta gör att en hybrid

kan förbruka upp till 20 % mindre bränsle än en

bil med konventionell drift – ett lyckat lagarbete.

BlueEFFICIENCY minskar bränsleförbrukningen och CO 2 - utsläppen.


Dynamik | BlueEFFICIENCY

7

BlueTEC HYBRID – dieselteknik kompletterad

med eldrift. Med BlueTEC HYBRID har vi tagit

till vara fördelarna med både hybriddrift och

BlueTEC - teknik. När du bromsar omvandlas

rörelseenergin till elektrisk energi som återanvänds

vid behov. Samtidigt bidrar BlueTEC - tekniken

till att rena avgaserna och minska utsläppen

av skadliga ämnen. Den redan sparsamma dieselmotorn

blir på så sätt ännu piggare, effektivare

och renare än sina föregångare.

Innovativ och nytänkande teknik – E - CELL och

F - CELL. E - CELL och F - CELL är två nyutvecklade

driftkoncept från Mercedes - Benz, som båda är

lokalt utsläppsfria. B - Klass F - CELL produceras

redan i liten skala och kan sedan mitten av 2010

ses på tyska vägar. Modellen använder väte för

att alstra ström till elmotorn i en bränslecell.

I slutet av 2010 kommer A - Klass E - CELL att lanseras

i begränsad omfattning. Den har en elmotor

som försörjs med ström enbart från två litiumjonbatterier

och kan på så sätt uppnå en körsträcka

på i genomsnitt ca 200 km. I E - CELL PLUS kommer

en liten förbränningsmotor ( Range Extender )

att integreras i elbilen för att kunna erbjuda

längre körsträcka.

Begreppet Design for Environment omfattar

bilens hela livscykel – från första skiss till återvinning.

Detsamma gäller när vi bygger och driver

våra nya fabriker. Mercedes - Benz deltar även

i utvecklingen av alternativa bränslen och av

forskningsgrenen bionik.

Mer information om våra heltäckande åtgärder hittar

du på www.mercedes - benz.se / blueefficiency

Med E - Klass som utgångspunkt utvecklar vi klassens första

dieselhybrid med hjälp av BlueTEC HYBRID - tekniken.

A - Klass E - CELL är lokalt utsläppsfri med en batteridriven elmotor.


Dynamik | BlueEFFICIENCY 9

Spara på bränslet, inte på krafterna

A - Klass BlueEFFICIENCY

A 160 BlueEFFICIENCY, A 160 CDI BlueEFFICIENCY

och A 180 BlueEFFICIENCY har utvecklats för att förbruka

så lite energi som möjligt. Det är själva grundtanken

med BlueEFFICIENCY.

A - Klass E - CELL är lokalt utsläppsfri. Den är

Mercedes - Benz första batterielektriska bil och tillverkas

snart i liten serie.

BlueEFFICIENCY ger lägre bränsleförbrukning

och minskar koldioxidutsläppen.

Konceptet omfattar olika lösningar för energioptimering,

t.ex. lättrullande däck, intelligent generatorstyrning och

ett energieffektivt styrsystem. Det gör att bränsleförbrukningen

för exempelvis A 160 CDI BlueEFFICIENCY med

manuell växellåda är så låg som 4,5 liter per 100 km ( koldioxidutsläpp

118 – 125 g / km ). Ytterligare en viktig del

i BlueEFFICIENCY är ECO - start / stopp - funktionen för bensinmotorerna.

Så snart du stannar för t.ex. rött ljus eller

står i en bilkö sparar du bränsle och belastar på så sätt

miljön mindre. Systemet känner av när motorn inte behövs

och stänger av den automatiskt. När du trampar ned kopplingen

helt startar motorn igen. Allt sker så snabbt och

tyst att du knappt märker det.

A 160 BlueEFFICIENCY

240

200

160

120

80

40

0

0 2 000 4 000 6 000

Varv / min

Vridmoment, Nm

140 Nm

70 kW

Effekt, kW

110

90

70

50

30

10

0

A 180 BlueEFFICIENCY

240

200

160

120

80

40

155 Nm

85 kW

0

0 2 000 4 000 6 000

Varv / min

110

90

70

50

30

10

0

A 160 CDI BlueEFFICIENCY

350

300

250

200

150

100

180 Nm

60 kW

50

0 1 750 3 500 5 250

Varv / min

120

100

80

60

40

20

0


A 200

350

15 0

300

250

100 kW

12 5

10 0

200

185 Nm

75

150

50

100

25

50

0 2 000 4 000 6 000

Varv / min

0

Vridmoment, Nm

Effekt, kW


Dynamik | Bensinmotorer 11

Vi har lagt mycket energi på att spara bränsle

Bättre dynamik och lägre förbrukning med bensinmotorerna i A - Klass

Alla motorer för A - Klass är konstruerade

för att passa perfekt till bilens kompakta form.

Starkast är A 200 med ett vridmoment på

185 Nm vid 3 500 – 4 000 varv / min.

Med ett tryck på gaspedalen presterar denna

motor imponerande 100 kW ( 136 hk ).

Inte långt efter ligger A 180 med 85 kW ( 116 hk ),

som har ett vridmoment på 155 Nm vid

3 500 – 4 000 varv / min.

Även hos A 160 BlueEFFICIENCY och A 180

BlueEFFICIENCY bidrar låga friktionsförluster,

ett högt kom pressionsförhållande och en rad

olika optimeringsåtgärder till lägre förbrukning.


12 Dynamik | Dieselmotorer

Kraftfulla motorer som ger mer

Dieselmotorerna i A - Klass är lika dynamiska som bränslesnåla

Att belasta miljön mindre är en av våra starkaste drivkraf -

ter. Därför fortsätter vi att utveckla våra redan effektiva

och bränslesnåla dieselmotorer. Förutom A 160 CDI

BlueEFFICIENCY finns det ytterligare tre dieselmodeller

att välja mellan : A 160 CDI på 60 kW ( 82 hk ), A 180 CDI

på 80 kW ( 109 hk ) och A 200 CDI på 103 kW ( 140 hk ).

Alla dieselmotorerna är utrustade med ett dieselpartikelfilter

som minskar utsläppen av sotpartiklar med upp

till 95 procent.

A 160 CDI med den steglösa automatväxellådan

AUTOTRONIC imponerar med mycket låga värden för

bränsleförbrukning, avgasutsläpp och bullernivå. Denna

modell förbrukar föredömliga 5,4 – 5,8 liter / 100 km

vid blandad körning, vilket ger ett koldioxidutsläpp på

142 till 154 g / km beroende på fälgdimension.

A - Klassens modeller med manuell växellåda förbrukar ännu

mindre bränsle och har ett lägre koldioxidutsläpp. Den

dragstarka A 200 CDI förbrukar bara 5,1 – 5,3 liter / 100 km

( blandad körning ) vid en effekt på 103 kW ( 140 hk ) och

ett vridmoment på 300 Nm.

A 180 CDI

350

300

250

200

150

100

50

0 1 750 3 500 5 250

Varv / min

250 Nm

80 kW

120

10 0

80

60

40

20

0

A 200 CDI

350

300

250

200

150

100

50

0 1 750 3 500 5 250

Varv / min

300 Nm

103 kW

120

10 0

80

60

40

20

0

Vridmoment, Nm

Effekt, kW


Säkerhets- och utrymmeskoncept

15

Vissa tror på skyddsänglar – vi tror på modern säkerhetsteknik

System för aktiv och passiv säkerhet och utrymmeskonceptet i A - Klass

Oavsett vilket mål du har är vårt mål att du ska

komma dit tryggt och säkert. Därför arbetar vi

kontinuerligt med att göra A - Klass ännu säkrare.

Trots de kompakta yttermåtten finns det gott om

koncentrerad säkerhetsteknik från Mercedes - Benz

i bilens inre. För att hjälpa dig hantera riskfyllda

situationer har A - Klass flera aktiva säkerhetssystem,

till exempel den elektroniska sladdpareringen

ESP och antislirregleringen ASR. Om du

vid en nödbromsning trampar ned bromspedalen

snabbt men inte tillräckligt hårt, hjälper bromsassistenten

BAS till att bygga upp full bromskraft.

Trots denna automatiska nödbromsning låser

sig inte hjulen, eftersom de låsningsfria ABS -

bromsarna doserar bromskraften exakt, vilket

gör att bilen fortfarande går att styra. Dessutom

är A - Klass utrustad med ett adaptivt bromsljus. Kör

du snabbare än 50 km / h och tvingas nödbromsa

börjar bromsljuset blinka mycket snabbt för

att tydligare varna bakomvarande trafikanter.

Deras bromssträcka kan på så sätt förkortas

avsevärt. Om du bromsar till stillastående från

en hastighet över 70 km / h aktiveras dessutom

bilens varningsblinkers automatiskt.

Självklart kan du lita på A - Klass även om olyckan

skulle vara framme. Vid en frontalkollision glider

motorn och växellådan bakåt längs det sneda

pedalgolvet och pressas in under kupéutrymmet.

Vid en påkörning bakifrån aktiveras framstolarnas

nackskydd för att förebygga pisksnärtskador.

Dessutom ingår en kollisionsaktiverad nödbelysning,

och har du valt belysningspaketet

som tillval tänds även golvbelysningen.

När du väljer A - Klass får du flexibilitet på

köpet. Baksätet är delat ( 1 : 2 ) vilket gör att det

till exempel går att fälla ned bara den högra

delen av baksätet och fortfarande ha plats för

en passagerare bak. Behöver du ännu mer

utrymme kan du helt ta ut baksätet och passagerarstolen

fram tack vare extrautrustningen

EASY - VARIO PLUS. På så sätt blir lastvolymen

hela 1 995 liter.


16

Grundutrustning i A - Klass

Lyx i kompakt förpackning. Redan i grundutförandet är A - Klass något alldeles

extra. Stötfångarna, dörrhandtagen och backspegelhusen med större spegelyta är

lackerade i bilens kulör och utstrålar skön stilsäkerhet. Kylargrillens mörkgrå

lameller ger fronten en sofistikerad känsla som förstärks ytterligare av de snygga

klarglasreflektorerna. Fälgsidor i 7 - hålsdesign eller som tillval lättmetallfälgar

i 7 - ekerdesign fulländar den klassiska exteriören.

I kupén bildar de svartglänsande panelerna en snygg kontrast till tygklädseln

Mechelen eller Namur. De elektriska fönsterhissarna med komfortfunktion fram

gör att du kan öppna eller stänga sidorutorna helt med en knapptryckning.

Dessutom kan du enkelt och bekvämt styra en mängd funktioner via multifunktionsratten.


Utrustning | Grundutrustning 17


18

ELEGANCE

ELEGANCE visar prov på exklusivitet redan vid första ögonkastet. En kromlist

löper runt hela bilen. Krominfattade dimstrålkastare och en blank grepplist

på bakluckan bidrar till den smakfulla profilen. Fram utmärker sig de atlasgrå

kylarlamellerna med kromkanter och baktill glänser ett slutrör i rostfritt stål.

Stilrena lättmetallfälgar i 10 - dubbelekerdesign fulländar helhetsintrycket.

Interiören i kupén matchar det yttre formspråket. Paneler i myrtenträutförande

vittnar om hög kvalitet. Klädseln är en smakfull kombination av tyget Bastogne

och konstlädret ARTICO. Ratt, handbromshandtag och växelspak är klädda

i exklusivt läder. Armstödet mellan stolarna fram har ett praktiskt förvaringsfack.

Tack vare sittkomfortpaketet sitter du också minst sagt bekvämt i A - Klass.

I paketet ingår höjdinställning för passagerarstolen fram, liksom svankstöd

och inställning av sittdynans lutning för både förare och passagerare fram.


Utrustning | ELEGANCE 19


20

AVANTGARDE

AVANTGARDE gör ingen hemlighet av sina sportiga ambitioner. Den här versionen

utmärker sig med en mer strömlinjeformad front och kylarlameller i iridiumsilver.

Stötfångarna är lackerade i bilens kulör och en stilren kromlist löper runt bilen.

Även dimstrålkastarna smälter naturligt in i helhetsbilden. Baktill glänser ett ovalt

slutrör i rostfritt stål. Lättmetallfälgar i 5 - ekerdesign bidrar till det dynamiska

uttrycket.

I kupén ger panelerna i borstat, rökgrått aluminium en sportig känsla. Klädseln

är en kombination av tyget Bastogne och konstlädret ARTICO. Ratt, handbromshandtag

och växelspak är klädda i exklusivt läder. Även AVANTGARDE

är utrustad med ett sittkomfortpaket. Passagerarstolen fram kan ställas in

i höjdled och både förare och passagerare fram har möjlighet att ställa in svankstödet

och sittdynans lutning, så att även lite längre resor blir riktigt bekväma.


Utrustning | AVANTGARDE 21


22

Utrustning | Grundutrustning och tillval

Grundutrustning och tillval

GRUNDUTRUSTNING ( ETT URVAL )

5 - växlad 1 eller 6 - växlad 2 manuell växellåda

Adaptiva krockkuddar och huvud -/ bröstkorgskrockkuddar fram

( sidokrockkuddar i framstolarnas ryggstöd med extra huvudskydd )

Adaptivt bromsljus

Aktiva nackskydd fram ( inställbara i höjd och vinkel ), nackskydd på tre platser bak, inställbara i

höjd och vinkel samt nedfällbara

Automatiskt halvljus

Baksäte, delbart 1 / 3 : 2 / 3, fällbart, uttagbara sittdynor till 2 / 3

Elektriska fönsterhissar fram med komfortfunktion

Elektronisk sladdparering, ESP , inkl. ABS ( låsningsfria bromsar ) och ASR ( antislirreglering )

Höjbart bagagerumsgolv med förvaringsmöjlighet

Insynsskydd till bagageutrymmet

ISOFIX - barnstolsfästen med TopTether i baksätet

Klarglasstrålkastare med reflektionsteknik

Klimatanläggning

Multifunktionsratt och färddator som visar aktuell förbrukning

Ytterbackspeglar med konvext glas, elektriskt inställbara och uppvärmbara

TILLVAL ( ETT URVAL )

Aktiv parkeringshjälp inkl. PARKTRONIC

Audio 50 APS : pilnavigation via dvd med kartvisning inför vägkorsningar, Bluetooth ,

dvd - spelare för uppspelning av mp3- och WMA - filer

Belysningspaket : automatiskt avbländbar innerbackspegel, regnsensor, ”hitta hem” - belysning,

läslampa på förarplats och i baksäte, belyst spegel på solskydd samt golvbelysning

Bi - xenonstrålkastare med strålkastarrengörare och vidvinkelljus

COMAND APS : kartnavigation på hårddisk, dvd - video, musikkatalog, LINGUATRONIC,

sd - minneskortsläsare, Bluetooth , Dolby 5.1

EASY - VARIO PLUS - system : uttagbar sittdyna bak ( 1 / 3 ), uttagbara baksätesryggstöd

( 1 / 3 och 2 / 3 ) och uttagbar passagerarstol fram med fällbart ryggstöd

Elektriskt uppvärmbara framstolar ( ingår i Sverige )

Harman Kardon Logic 7 - surroundsystem

Komfortpaket för ELEGANCE och AVANTGARDE ( läderklädsel, elektriskt inställbara framstolar )

Panoramaglastak

Steglös växellåda AUTOTRONIC inkl. farthållare och SPEEDTRONIC ( hastighetsbegränsare )

1 Ingår för A 160 BlueEFFICIENCY, A 180 BlueEFFICIENCY, A 200 och A 160 CDI BlueEFFICIENCY. 2 Ingår för A 180 CDI och A 200 CDI.


Utrustning | Lättmetallfälgar 23

Värda att sänka blicken för

Lättmetallfälgar

Stålfälg med fälgsida i 7 - hålsdesign med däck

185 / 65 R 15 ( ingår ).

Lättmetallfälg i 10 - dubbelekerdesign med däck

195 / 55 R 16 ( ELEGANCE ).

Lättmetallfälg i 5 - ekerdesign med däck

195 / 55 R 16 ( AVANTGARDE ).

Lättmetallfälg i 5 - ekerdesign med däck

215 / 40 R 18 ( AMG ).

Lättmetallfälg i 6 - ekerdesign med däck

215 / 45 R 17 ( tillval ).

Lättmetallfälg i 7 - ekerdesign med däck

195 / 55 R 16 ( tillval ).

Tvåfärgad lättmetallfälg i 10 - ekrad turbindesign

med däck 195 / 55 R 16 ( tillval ).

incenio lättmetallfälg 1 Asaramas i 5 - ekerdesign

med däck 215 / 45 R 17.

1 incenio lättmetallfälgar levereras utan däck.


24

Färger och material | Lacker

SOLIDA LACKER 1

589 Jupiterröd

650 Cirrusvit 696 Nattsvart

191 Kosmossvart

240 Lotusblå 391 Horisontblå

METALLICLACKER 2

478 Deltagrön 490 Stäppbrun 597 Saturnusröd

761 Polarsilver 787 Berggrå

1 Grundutförande. Ej till ELEGANCE och AVANTGARDE.

2 Tillval.


25

Färger och material | Klädslar och paneler

Svart, högblank 1 Myrtenträ, brun blank 2

Aluminium diagonalborstat ljust 3

TYG MECHELEN 1

311 Svart 315 Orientbeige

TYG NAMUR 1

611 Svart multicolor

KONSTLÄDER ARTICO / TYG BASTOGNE

ELEGANCE 2

AVANTGARDE 3

SPORTSTOLAR : KONSTLÄDER

ARTICO / TYG ZANDVOORT 4

411 Svart

415 Orientbeige

418 Alpackagrå

751 Svart

721 Svart

725 Orientbeige

728 Alpackagrå

LÄDER 5

801 Svart 805 Orientbeige 808 Alpackagrå

1 Grundutförande.

PANELER

2 Ingår i ELEGANCE.

3 Ingår i AVANTGARDE.

4 Ingår i Sportpaket ( tillval ).

5 Tillval, enbart i kombination med Komfortpaket.

6 Ingår i klädseln designo läder / Alcantara .

designo 5 PANEL

designo 5 KLÄDSEL LÄDER / ALCANTARA

designo trä poppel, antracit blank 6

X20 designo svart

X90 designo alpackagrå

X91 designo java

X93 designo imperialröd


26

Tekniska data

A 160 CDI BlueEFFICIENCY A 160 CDI A 180 CDI A 200 CDI

Motortyp / antal cylindrar R 4 R 4 R 4 R 4

Cylindervolym, cm 3 1 991 1 991 1 991 1 991

Effekt 1 , kW ( hk ) vid varv / min 60 ( 82 )/ 4 200 60 ( 82 )/ 4 200 80 ( 109 )/ 4 200 103 ( 140 )/ 4 200

Vridmoment 1 , Nm vid varv / min 180 / 1 400 – 2 600 200 / 1 400 – 2 600 250 / 1 600 – 2 600 300 ( 280 )/ 1 600 – 3 000

Kompression 18,0 18,0 18,0 18,0

Acceleration 0 – 100 km / h, s 15,0 (–) – ( 15,3 ) 10,8 ( 11,1 ) 9,5 ( 9,6 )

Maxhastighet, ca km / h 170 (–) – ( 165 ) 186 ( 181 ) 201 ( 196 )

Däckdimension 185 / 65 R 15 185 / 65 R 15 185 / 65 R 15 195 / 55 R 16

Bränsle Diesel Diesel Diesel Diesel

Bränsleförbrukning 2 ( l / 100 km )

Stadstrafik

Landsväg

Blandad körning

5,4 – 5,8 (–)

3,9 – 4,1 (–)

4,5 – 4,7 (–)

– ( 7,0 – 7,6 )

– ( 4,4 – 4,9 )

– ( 5,4 – 5,8 )

6,1 – 6,5 ( 7,0 – 7,6 )

4,2 – 4,4 ( 4,4 – 4,9 )

4,9 – 5,2 ( 5,4 – 5,8 )

6,5 – 6,6 ( 6,7 – 7,9 )

4,3 – 4,4 ( 4,8 – 5,0 )

5,1 – 5,3 ( 5,5 – 6,0 )

CO2 - utsläpp 2 , g / km, blandad körning 118 – 125 (–) – ( 142 – 154 ) 128 – 138 ( 142 – 154 ) 135 – 139 ( 144 – 159 )

Miljöklass Euro 5 (–) – ( Euro 5 ) Euro 5 ( Euro 5 ) Euro 5 ( Euro 5 )

Tankvolym / varav reserv, ca l 54 / 6 54 / 6 54 / 6 54 / 6

Tjänstevikt 3 , kg 1 325 (–) – ( 1 370 ) 1 355 ( 1 380 ) 1 365 ( 1 395 )

Tillåten totalvikt, kg 1 835 1 835 1 830 1 880

Värden inom parentes gäller automatväxellåda.

1 Uppgifter enligt direktiv 80 / 1269 / EEG i dess gällande lydelse. 2 Angivna värden har beräknats i enlighet med föreskrivna mätmetoder ( direktiv 80 / 1268 / EEG i dess gällande lydelse ).

Uppgifterna avser inte ett specifikt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan ska enbart användas för jämförelse med andra fordon.


Tekniska data 27

A 160 BlueEFFICIENCY A 160 A 180 BlueEFFICIENCY A 180 A 200

R 4 R 4 R 4 R 4 R 4

1 498 1 498 1 699 1 699 2 034

70 ( 95 )/ 5 200 70 ( 95 )/ 5 200 85 ( 116 )/ 5 500 85 ( 116 )/ 5 500 100 ( 136 )/ 5 500

140 / 3 500 – 4 000 140 / 3 500 – 4 000 155 / 3 500 – 4 000 155 / 3 500 – 4 000 185 / 3 500 – 4 000

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

12,6 (–) – ( 13,5 ) 10,9 (–) – ( 11,5 ) 9,8 ( 9,9 )

175 (–) – ( 170 ) 188 (–) – ( 183 ) 200 ( 195 )

185 / 65 R 15 185 / 65 R 15 185 / 65 R 15 185 / 65 R 15 195 / 55 R 16

Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95

7,5 – 7,8 (–)

5,1 – 5,2 (–)

6,0 –6,2 (–)

– ( 8,7 – 8,9 )

– ( 5,7 – 6,2 )

– ( 6,8 – 7,2 )

8,1 – 8,2 (–)

5,2 – 5,7 (–)

6,3 – 6,6 (–)

– ( 8,8 – 9,2 )

– ( 5,7 – 6,2 )

– ( 6,8 – 7,3 )

8,7 – 8,9 ( 9,8 – 9,8 )

5,6 – 5,6 ( 6,1 – 6,3 )

6,7 – 6,8 ( 7,4 – 7,6 )

139 – 143 (–) – ( 159 – 168 ) 145 – 153 (–) – ( 159 – 171 ) 156 – 159 ( 174 – 178 )

Euro 5 (–) – ( Euro 5 ) Euro 5 (–) – ( Euro 5 ) Euro 5 ( Euro 5 )

54 / 6 54 / 6 54 / 6 54 / 6 54 / 6

1 245 (–) – ( 1 275 ) 1 260 (–) – ( 1 279 ) 1 270 ( 1 315 )

1 740 1 740 1 770 1 770 1 765

3 Uppgifter enligt direktiv 92 / 21 / EG i dess lydelse enligt direktiv 95 / 48 / EG. Vikt för fordon i grundutförande i körklart skick, inklusive förare 68 kg, bagage 7 kg och en till 90 % fylld bränsletank.

Bilar med extrautrustning kan få en högre tjänstevikt, med reducerad lastförmåga till följd.


28

Tekniska data | Mått

Mått

989

983

975

1 593

291

506

512

358

689

504

1 318

723

840

611

523

1 556

1 764

675

2 568

3 883

640

1 422

1 444

1 411

1 381

1 551

2 040

Alla mått i millimeter. Uppgifterna är genomsnittliga värden, och gäller bilar i standardutförande i olastat tillstånd.


Service och tjänster 29

Mercedes - Benz – du köper mycket mer än en bil

Mercedes - Benz museum. 125 års bilhistoria på

en och samma plats – det är vad som väntar dig

Mercedes - Benz museum i Stuttgart. Upplev

den speciella fascinationen på riktigt nära håll

och följ med på en spännande resa i tiden. I en

arkitektoniskt imponerande byggnad presenteras

varumärket Mercedes - Benz unika traditioner

och innovationer på nio våningar med över 1 500

utställningsobjekt. Dessutom får du se värl -

dens första bilar – Benz patentbil och Daimlers

motorvagn, båda från 1886. Två rundvandringar

tar dig från bilindustrins början via oförglömliga

klassiker och 100 års motorsporthistoria till en

blick in i framtiden. Allt detta på en yta av totalt

16 500 m 2 . Njut av en unik berättelse. Läs mer på

www.mercedes - benz - classic.com / museum.

Välkommen !

MercedesCard. Din biljett till Mercedes - Benz

upplevelsevärld. Fyra gånger om året får du intressant

information om utvalda evenemang och

servicetjänster som vi har anpassat till just dig.

Dessutom får du inspiration av Mercedes magasin

med spännande reportage och nyheter.

Du kan också använda ditt MercedesCard som

VISA - kreditkort över hela världen, och dra nytta

av trygga fördelar när det gäller våra försäkringar.

Om du visar upp ditt MercedesCard VISA

går du även in gratis på Mercedes - Benz museum.

Läs mer på www.mercedes - benz.se.

Mercedes - Benz Finans Sverige. Om du hittat

din drömbil och vill vara finansiellt flexibel,

då är våra leasing- , finansierings- och försäkrings

- erbjudanden absolut det rätta för dig !

Med vårt kalkylprogram på Internet kan du

själv enkelt beräkna dina månadskostnader.

Se www.mercedes - benz.se under Finans &

Försäkring för mer information.


Producentansvar för bilar – din Mercedes i kretsloppet. Vi tar hand om din A - Klass efter lång och trogen tjänst och ser till att den

hanteras på ett miljömässigt riktigt sätt i enlighet med EU - direktivet för återtagande av uttjänta bilar 1 . Fast det är ju många år innan du

behöver tänka på det.

1 Gäller i enlighet med nationella bestämmelser för fordon upp till 3,5 ton tillåten totalvikt. Mercedes - Benz fordon uppfyller sedan många år tillbaka de lagstadgade krav som ställs på

konstruktionens återvinningsbarhet. Det finns ett brett nätverk av insamlingsställen och demonteringsfirmor som hjälper dig med återvinningen. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete

för att förbättra återvinningen av bilar och bildelar. Mercedes - Benz kommer även i framtiden att kunna uppfylla kommande högre återvinningskvoter i tid innan de träder i kraft.

Du kan läsa mer på www.mercedes - benz.se.

Om uppgifterna i denna katalog : Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak ( 29 juli 2010 ). Tillverkaren

har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under förutsättning att dessa

förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter

för beställning eller för en beställd produkt utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller extrautrustning

som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl. Katalogen kan innehålla

modeller och servicetjänster som inte är tillgängliga i alla länder. Information om lagar, rättigheter och skatter är endast giltig i Tyskland vid

tidpunkten för katalogens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes - Benz - återförsäljare om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter

som gäller i Sverige. www.mercedes - benz.se

Daimler AG, Stuttgart BC / MR 6700 · 1409 · 09 - 04 / 0111 Printed in Germany

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!