Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

sodertalje.se

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

Friskolor

vi för att skapa en verksamhet där nyfikenhet,

valsituationer och kritiskt tänkande är

en naturlig del i en utvecklingsprocess.

Profil

I takt med samhällets ökade internationalisering

har Södertälje Friskola valt

att inrikta sig på språkutveckling och

språklig förståelse. Våra elever läser mer

svenska och engelska än vad skolverkets

läroplan föreskriver. Våra elever börjar

med engelska vid sex års ålder.

Elev- och föräldrainflytande

Klassrådet utser två representanter som

deltar under elevrådsmöten. Det hålls

4–5 protokollförda möten varje termin

med rektor och biträdande rektor. Eleven

ges även tillfälle till medinflytande

genom att föra egen loggbok/kontakt

bok där de individuellt eller tillsammans

med en lärare planerar sin vecka. Föräldrar

ges tillfälle till inflytande genom

samrådsgruppen. Där diskuteras olika

frågor tillsammans med personal och

skolledning.

Organisation

Vår skolverksamhet är uppdelad på tre

arbetsenheter, Södertälje Friskola är en

F–9 skola. Vi bedriver även skolbarnomsorg

för 6–9 åringar.

är att skapa livschanser för varje enskild

individ utifrån förutsättningar, intresse

och behov. Varje elev har en individuell

handlingsplan, som ligger till grund för

ämnesinnehåll och grupperingar. På detta

vis erbjuds eleverna ökad delaktighet i

sitt eget lärande genom det att de själva

är med om att forma sin skolgång. Vårt

läsår börjar med ett träningsläger, där

varje elev ges möjlighet att finna sina

styrkor och svagheter, sin lärstil och

sina ämneskonkreta mål och behov.

Under träningslägret arbetar vi också

med stärka eleverna i deras roller som

förebilder och kulturbärare för vår skola.

Läsåret rullar sedan i projektperioder och

ämnesveckor. Under projektperioderna

arbetar eleverna med ett större ämnesövergripande

projekt, där varje elev väljer

en del att fördjupa sig i. Kreativiteten

och mångfalden är stor och det estetiska

inslaget är ständigt närvarande.

Elev- och föräldrainflytande

Genom sina individuella handlingsplaner

planerar och påverkar eleverna själva

stora delar av sina skolveckor. Inom våra

projektperioder väljer eleverna egna fördjupningar

och de äldre eleverna deltar

även i vissa delar av schemaläggningen.

Vi arbetar med ett aktivt elevråd och ett

drivande föräldraråd.

28. Örjanskolan

Åk: 1–9

Inriktning: Waldorfpedagogik

Område: Järna

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Jan-Erik Lauren

Telefon: 08-551 700 80, 08-551 500 51

Besöksadress: Nibble

Postadress: 153 91 Järna

Webb: www.orjanskolan.se

Kontaktuppgifter

Rektor: Bibbi von Scheele

Besöksadress: Nyköpingsvägen 54

Telefon: 08-554 224 90

Fax: 08-554 224 94

E-post: expedition@sodertaljefriskola.se

Hemsida: www.sodertaljefriskola.se

27. Uussaarska skolan

Vision

På Uussaarska vill vi erbjuda individen

ett brett perspektiv på kunskap genom

olika sätt att lära. Individen ska i egenskap

av elev även ges möjlighet att växa

och utvecklas.

Så arbetar vi

Våra kännetecken är olikhet, tydlighet

och personlig utveckling. I vår verksamhet

står individen i centrum. Vår strävan

Organisation

Uussaarska är en del av Vittra utbildning

som i dagsläget driver 26 skolor runt om

i landet.

Vår modell och arbetet med den

individuella utvecklingsplanen grundar

sig i vår idé om att bidra till att våra

elever får ökade livschanser. Genom vårt

arbetssätt och den kultur eleven skapar

tillsammans med sina studiekamrater

och pedagoger på skolan bygger vi en

samhällsskola.

En skola som är en förebild för hur

vi vill ”ha det” i arbetslivet och i samhället

i dess helhet.

En F–9-skola.

Kontaktuppgifter...

Skolchef: Tommy Hamrén

Besöksadress: Gärtunavägen 4,

Postadress: 152 57 Södertälje

Telefon/Fax: 08-554 223 40/ 08-554 223 49

E-post: info.uussaarska@vittra.se

Hemsida: www.vittra.se

26

Val av grundskola 2007/2008

More magazines by this user
Similar magazines