Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

sodertalje.se

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

Utbildningskontoret

Annabella Kraft, utbildningschef

Tel 08-550 219 99

E-post: annabella.kraft@sodertalje.se

Eva Lindkvist, verksamhetschef grundskola

Tel:08-550 215 76

E-post: lindkvist.eva@sodertalje.se

Anita Elenius, verksamhetschef grundskola

Tel: 08-550 220 09

E-post: anita.elenius@sodertalje.se

Carl-Gustav Sidenqvist, chef för Kvalitet och Inspektion

Tel: 08- 550 216 00

E-post: carl-gustav.sidenqvist@sodertalje.se

www.sodertalje.se/barnutbildning

Katalogen producerad av Utbildningkontoret Södertälje kommun | Grafisk prod Ryter Kommunikationsbyrå | Skolfoto Wendela Hebbegymnasiets åk 3 elever i Bild&Form – mentor Fahr Fahri | Upplaga 1 500 ex | Tryck Bok & Tryck, Bollnäs 2006.

More magazines by this user
Similar magazines