Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

sodertalje.se

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

Välkommen till

grundskolan i Södertälje!

Innehåll

Allmän information..........................5–13

Skolans mål och kvalitet.......................5

Allt om grundskola från A–Ö................6

Att välja grundskola............................11

Var ligger grundskolan......................12

Barn och ungdomsverksamheten

i Södertälje erbjuder valfrihet och

mångfald! Flera grundskolor arbetar

utifrån en viss profil – det kan vara en

särskild pedagogik, natur och teknik,

musik eller idrott för att nämna några

exempel. I Södertäljes skolor pågår ett

medvetet kvalitativt utvecklingsarbete.

Mycket av utvecklingsarbetet tar sin

utgångspunkt i Utbildningsplanens

fyra prioriterade målområden;

• Språkutveckling,

• Natur/Teknik/Matematik,

• Hälsa

• Demokrati.

Under målområdet demokrati betonas

särskilt barns och föräldrars inflytande i

verksamheten. Vägen till ökad måluppfyllelse

och trivsel i skolan nås i högre

grad när barn och unga får inflytande

över sitt lärande och sin arbetsmiljö.

Utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna

har i Södertälje fattat

beslut om att det på samtliga grundskolor

skall finnas lokala styrelser med

föräldrarepresentation. Som förälder

är du i Södertälje alltid välkommen

med dina frågor och synpunkter på

verksamheten.

Det finns också flera fristående skolor

och i denna katalog kan du även läsa

om dessa inför ditt val av grundskola

åt ditt barn. Vill du som förälder veta

mer inför valet du ska göra är du

välkommen att kontakta rektor direkt.

I katalogen finner du presentationer

av varje enhet med kontaktuppgifter.

Du är välkommen att kontakta utbildningskontoret

om du har frågor.

Det finns också möjlighet att få

hjälp inför detta viktiga skolval på

andra språk.

Du hittar mer information om

utbildningsverksamheten på;

www.sodertalje.se/barnutbildning

Vi önskar dig och ditt barn

välkomna att välja grundskola

i Södertälje kommun!

Eva Lindkvist

Verksamhetschef, grundskola

Anita Elénius

Verksamhetschef, grundskola

Våra kommunala grundskolor.........14–23

Blombackaskolan och

Brolundaskolan..................................14

Brunnsängskolan................................14

Bårstaskolan.......................................15

Ene/Ådalskolan och Tavestaskolan

(Järna Grundskola)..............................15

Fornbackaskolan.................................16

Helenelundskolan..............................17

Hovsjö-, Gröndal- och

Högbergaskolan.................................18

Hölöskolan (Hölö)..............................18

Mölnboskolan (Mölnbo).....................19

Oxbacksskolan...................................19

Pershagenskolan.................................20

Ronnaskolan.......................................20

Rosenborgskolan/ Majtorpskolan........21

Soldalaskolan.....................................21

Stålhamraskolan.................................22

Vallaskolan(Enhörna)..........................22

Wasaskolan,

Wasa International School..................23

Våra friskolor..................................24–26

Gnesta Waldorf .................................24

Järna friskola.......................................24

Kringlaskolan .....................................24

Mariaskolan........................................25

Nyckelskolan......................................25

Solviksskolan......................................25

Södertälje friskola...............................25

Uussaarska skolan..............................26

Örjanskolan........................................26

Val av grundskola 2007/2008

More magazines by this user
Similar magazines