SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova

vinnova.se

SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova

Förväntad minskad elförbrukning

(%)

SMART LEDNING

för deras tjänster och produkter. Intelligenta elnät utgör en stor del av IBM:s Smarter

Planet Vision. Cisco, en av världens största tillverkare av nätverksutrustning, förväntar

sig att de Smarta Elnätens underliggande kommunikationsnät kommer att vara 100 eller

1 000 gånger större än internet. 13

30

25

20

15

10

5

0

Realtidsmätning Dynamiska priser Automatik

Figur 3: Besparingspotential vid införande av mätning, incitament och automation/Smarta Hem. Källa: Brattle Group

I en andra våg kan olika typer av tjänsteleverantörers engagemang bli omfattande.

Möjligheten att göra affärer med de informationsflöden som följer när nya gränssnitt

uppstår mot konsumenterna, kommer att vara stora. Google och Microsoft har redan

visat att de vill vara med i matchen.

Behovet av att utveckla elnäten är inte någon ny idé. Det är väl känt att tekniken för

överföring och distribution av el (oavsett var i världen) är sårbar och kan göras effektivare.

Stora mängder energi förloras varje år på grund av tekniska problem eller stölder -

upp till 10 procent i USA och i Europa och mer än 50 procent i vissa storstäder i utvecklingsländerna.

Elavbrott kostar den amerikanska ekonomin mellan 150 och 200 mdr

USD varje år. 14

Att Smarta Elnät fått en så stor uppmärksamhet just nu har flera skäl. Redan för ett par

årtionden sedan fanns visioner om ett energilandskap med mycket distribuerad och lokal

elproduktion och högre grad av automatisering. Den teknik som krävs har i mångt och

mycket funnits sedan lång tid. Men det är först nu som klimatåtaganden och stimulansåtgärder

fått så stor effekt att ett dylikt energilandskap börjar bli verklighet. En annan

13 CNET, 2009, Cisco: Smart grid will eclipse size of Internet

14 The Economist, Wiser Wires, 8 oktober 2009

20

More magazines by this user
Similar magazines