SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova

vinnova.se

SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova

SMART LEDNING

“sustainability” mean something different to nearly everyone who talks

about them. But, if end-use customers were brought into the smart-grid

mix in real-time electricity markets, then these terms would have to be

quickly clarified because of their impact on people’s pocketbooks. My hypothesis

is that if customers have the necessary smarts, the smart grid can

be a pathway toward a sustainable society.”

För femtontalet år sedan, i kölvattnet på Internet, såg vi hur idén om det Smarta och

Intelligenta Hemmet för första gången växa fram. Vitvarutillverkarna visade koncept

med kylskåp som tipsade om lämplig middagsmat och dessutom skötte inköpen. Det var

tidiga visioner om nätet som handelsplats och det var robotar som städade. Den gången

uteblev succén. I dag framstår dåtidens visioner kanske mer som ett uttryck av teknikglädje

än praktisk nytta. Frågan är vad som skulle göra skillnad nu

Att använda mindre energi i stället för mer - som varit paradigmet i hundra år - kan bli

en uppgift med begränsad framgång om inte tekniken tas till hjälp. I ett hushåll finns det

pengar att spara på att inte slösa. Men i många fall räcker inte det argumentet. Speciellt

om elkostnaderna i en mindre lägenhet är blygsam. Men sammantaget kan det motsvara

många kolkraftverk, och därför är samhällsnyttan stor. Ett problem här är att vissa kostnader

(till exempel abonnemangsavgifter) inte är dynamiska. Det får effekten att ju mer

som sparas desto högre blir priset utslaget per kWh. För villa- eller fastighetsägarna

blir ekvationen mer en investeringskalkyl med återbetalningstid. Men oavsett motiv

ökar förutsättningar att lyckas med sparbetinget avsevärt om det sker per automatik.

De hemmanätverk som håller samman hushållets teknik brukar kallas Home Area

Network eller HAN. En av de mest intressanta plattformarna använder öppen källkod

och kallas OSHAN - Open Source för Home Area Networks. Open Source-lösningar

som Linux, MySQL och XBMC har ett gott rykte för sin höga kvalitet, tillförlitlighet,

säkerhet och flexibilitet. De skapas för bråkdelar av kostnaden för traditionell utveckling

och minskar risken att produkter inte kommer att fungera tillsammans.

En annan infallsvinkel är slaget om hemmets alla apparater. Bättre teknik, mer information

om hur man använder dynamisk prissättning och mängder av val, kommer att

vara både befriande och besvärande för de flesta hushåll. Många elkunder längtar redan

tillbaka till förr, när allt var enkelt och förutsägbart. Det innebär att affärsmodeller som

gör det enkelt för privatkunderna att dra nytta av en konkurrensutsatt elmarknad är de

som kan lyckas bäst. Till det paketet hör också teknik som gör det enkelt att leva. Det

kanske inte behöver handla om kWh och energi utan går att beskriva på andra sätt. Sannolikt

är det så att informationen kommer över flera olika kanaler, inte enbart som ”appar”

i mobilen eller på husets instrumentpanel. Liksom på andra marknader måste tjänsterna

anpassas och personifieras till olika individer för att minska energiförbrukningen.

Genom att rikta erbjudanden för att passa olika livsstilssegment kan de göra något så

tråkigt som att spara energi till en efterfrågad tjänst.

42

More magazines by this user
Similar magazines