SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova

vinnova.se

SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova

SMART LEDNING

Den relativt höga riskprofilen som investeringar i Smarta Elnät däremot innebär kommer

att kräva politiska och rättsliga ramar som skjuter risken till de aktörer som kan

diversifiera den mest effektivt. Det kan till exempel innebära att risken delas mellan

kunderna (antingen genom elräkningen och/eller genom skattsedeln) och elbolagens

aktieägare, så att riskerna balanseras till minsta möjliga sammanlagda kostnad för kunderna.

Det senare är viktigt för både realismen i projektet och för att inte riskera förmögenhetsöverföring.

Det finns ingen som riktigt vet hur dessa modeller ska se ut och på de få ställen där man

har prövat finns frågetecken om huruvida det sker effektivt. Om det inte fungerat som

tänkt kan det sannolikt förklaras med att:

1 Kapital och/eller driftskostnaderna har varit för höga. Stora fasta kostnader

kan hänföras till bland annat kommunikationsnäten. Hårdvarukostnaden för

dyra avancerade nätstrukturer har inte kunnat återbetalats genom stordriftsfördelar.

Dessutom har oprövade mjuk- och hårdvarulösningar samt integrationen

av dem blivit dyrare än beräknat.

2 Affärslogiker och intäktsmöjligheter har begränsats av de nuvarande

spelreglerna. Det uppstår främst när riskkostnader inte har kunnat fördelas. Ett

exempel är vem som är ansvarig för energilagring och vem som äger den lagrade

energin Vem äger all data som kommer att produceras i det nya systemet

Det är ett generellt problem med att det finns få incitament för innovation

och att det snarare är ”business as usual” som belönas.

Utformningen av framtida reglering måste därför variera beroende på situation. De

måste förmodligen återspegla nivån på det tidigare regelsystemet (och dess historia),

tillgångar och ägarstrukturer så att en uppsättning mekanismer som ger de bästa incitamenten

i hela värdekedjan uppstår. Riskerna måste fördelas optimalt. Privata investerare

måste få ett rimligt skydd och resultaten levereras till lägsta kostnad för konsumenterna.

Vi ska ge några exempel på marknadsmekanismer och strukturer som är viktiga att

förstå för att rimliga och effektiva spelregler ska kunna sättas på plats. Grunden för

dessa marknadsmekanismer finns att finna i den ökade komplexiteten i elenergisystemet

som i sin tur de Smarta Elnäten ska kunna hantera.

46

More magazines by this user
Similar magazines