SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova

vinnova.se

SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova

Innehåll

Sammanfattning............................................................................................ 7

Del 1. Det Smarta Elsystemets Marknad och Dynamik ............................ 19

Inledning ............................................................................................ 19

Grunderna i Smart Elnätsteknik .......................................................... 22

Energiekvationen - Hur världen ska klara sin energiförsörjning........... 28

Efterfrågestyrning och Prisdynamik .................................................... 35

Smarta Hem och Hus ......................................................................... 41

Anpassade Spelregler ........................................................................ 44

Nya affärslogiker ................................................................................ 56

Att Stimulera ....................................................................................... 61

Att Investera ....................................................................................... 63

Världens Smartaste Elnät – vad byggs var ....................................... 68

Elnätens Byggmästare ....................................................................... 78

Avslutande Sammanfattning ............................................................... 91

Del 2. Fördjupning ...................................................................................... 93

Hur Fungerar ett ”vanligt” elnät… ..................................................... 93

….och det Smarta Elnätet ................................................................ 97

Super Grids ...................................................................................... 108

Cybersäkerhet .................................................................................. 112

Energilagring .................................................................................... 116

Elkvalitet ........................................................................................... 124

Eleffektivitet ...................................................................................... 127

Lathund över teknik i Smarta Elnät ................................................... 133

More magazines by this user
Similar magazines