Juni 2008 - Schneider Electric

schneider.electric.se

Juni 2008 - Schneider Electric

club ELECTRIC

MEDLEMSBLAD FÖR SCHNEIDER ELECTRICS INSTALLATÖRSKLUBB / JUNI 2008

Ny serie dvärgbrytare

i normutförande

En innovation

i världsklass –

Thorsmanpluggen

50 år

Nya Aqua Stark

– Kapslade apparater

i IP44

Nya Robust –

Apparatserie konstruerad

för att

tåla utsatta miljöer


Ny serie dvärgbrytare i

normutförande för

bostadsinstallationer

Domae är en serie dvärgbrytare för bostadsinstallationer

samt butiker och mindre kontor.

Serien består av automatsäkringar, jordfelsbrytare

och överspänningsskydd i ny design.

Produkterna skyddar eldistributionskretsar mot

kortslutning och överlast, samt för jordfel och

åsköverspänningar. Hela normserien uppfyller

kraven enligt gällande EN-standarder.

Äntligen startar

vi upp Club

Electric igen!

Överspänningsskydden är i ett helt nytt utförande med integrerad frånskiljning

och jordledare, den stora fördelen med det nya utförandet är att vi nu kan

erbjuda en helt komplett produkt färdig att installera.

Dvärgbrytarna och jordfelsbrytarna är försedda med säker frånskiljning/lägesindikering.

Fasskenor av gaffeltyp med ändskydd och anslutningsskydd finns

som tillbehör.

Du som kommer ihåg ”gamla” Lejonklubben som

startades upp 1995 av Eljo AB och sedemera

2005 döptes om till Club Electric, vet vad det

handlar om....

Club Electric är en klubb för professionella elektriker.

Ni är idag drygt 12.000 medlemmar som

regelbundet kommer att få information och andra

nyttigheter via medlemsbladet. Samtidigt hoppas

jag på att det skall bli en naturlig informationsplats

och inspirationskälla för dig som använder produkter

från Schneider Electric.

Du som medlem kommer att få ta del av produktnyheterna

från oss på Schneider Electric först av

alla på marknaden.

Club Electric kommer även att innehålla reportage

från diverse projekt (referensprojekt) som Schneider

Electric har levererat produkter till. Medlemsbladet

kommer också att innehålla tävlingar av

olika slag, med fina priser.

I det här numret av Club Electric har vi tagit med

några av våra produktnyheter och ett reportage

från årets Light & Building-mässa i Frankfurt.

Jag ser fram emot ett mycket trevligt samarbete

tillsammans och önskar dig en trevlig sommar!

Nästa nummer kommer i september....

Välkommen än en gång!

Jukka Söderling

Försäljningschef

Grossist/Installatör

Canalis och KNX förenklar installationen

i butiksanläggningar

Schneider Electric har utvecklat ett komplett och integrerat installationssystem

för att mata kraft och belysning i större butikslokaler – från ställverket

till förbrukarna ute i byggnaden. Alla elektriska funktioner i systemet

kan styras och automatiseras med ett inbyggt KNX-system.

Huvuddelarna i systemet är Schneider Electrics kanalskensystem Canalis och

KNX-system för fastighets automation.

Fördelarna med installationssystemet är flera. Bland annat är det avsevärt

snabbare att installera än traditionell kabel dragning. Det är också mycket

flexibelt om installationen i butiken ska byggas ut i framtiden. En annan fördel

är att lågspännings ställverket kan minskas i storlek eftersom grupperna är

decentra liserade till uttags lådorna i kanalsken systemet.

För butiken innebär flexibiliteten att framtida omflyttningar är enklare att

genomföra tack vare att strömmen inte behöver brytas. Manöver panelen i

KNX-systemet gör det också enkelt att styra de olika funktionerna samtidigt

som den ger en utmärkt översikt över installationen.

Systemet har bland annat installerats i Ica Maxi i Helsingborg och Sundsvall.


Tre innovationer

Två dimmers

En Timer

Nu lanserar vi tre helt nya produkter i

designserierna Trend och Trend Solid. Alla

tre fyllda med smarta funktioner som antingen

är helt nya eller du tidigare behövde

mer än en produkt för att kunna lösa. Nyheterna

ger enklare installation för dig som

elektriker! Det räcker med en dosa och du

slipper utanpåliggande ramar. Du får även

nöjdare kunder eftersom produkterna är

smidigare och elegantare.

Komfortdimmer Eljo

Trend Solid, borstat stål.

Vägguttag med timer

Eljo Trend, polarvit.

Komfortdimmer – Dimma exklusivt

Universaldimmer 420W/VA med en ljusrand runt vredet som visar den valda

inställningen. Favoritinställningarna kan programmeras med två minnesknappar.

Komfortdimmern har ett orienteringsljus så att du hittar den även i

mörker. Dimmern har valbar begränsning till 80% av lasten. Det sparar både

energi och lampans livslängd. Dimmern kan fjärrstyras med hjälp av återfjädrande

tryckknappar.

Krondimmer – Två dimmers i en

Universaldimmer 2x200W/VA med två separata ingångar som kan belastas

med 50-250W/VA, maximalt 400W/VA per produkt. Till varje ingång kan du

koppla upp till tio återfjädrande tryckknappar. Äntligen är produkten här som

gör det enkelt att byta din kronströmställare till en dimmer.

Krondimmer Eljo Trend,

polarvit.

Vägguttag med timer – Allt i ett

Infällt vägguttag med 2-polig 8A timer. Du startar timern genom ett enkelt

tryck på knappen, en grön LED visar att strömmen är igång. Det är även möjligt

att styra timern från en återfjädrande tryckknapp. Tidsinställning görs via

vred i brunnen, sex intervall 15 min-8h. Även säkring byts via brunnen.

Thorsmanpluggen 50 år!

Kom ihåg att säga grattis nästa gång du använder

en plastplugg. Oswald Thorsmans patenterade

innovation fyller nämnligen 50 i år.

Thorsmanpluggen är en fantastisk

försäljningssuccé och är en av de mest

uppmärksammade svenska innovationerna

i modern tid. Den omnämns ofta tillsammans

med bl. a. skiftnyckeln och blixtlåset.

Svensk Form – världens äldsta designorganisation skriver:

”Thorsmanpluggen är i all sin enkelhet den innovtion som bäst representerar

Improving Life-tanken om grundläggande funktionella och praktiska värden.

Den blir till och med lite snygg när man betraktar den en stund.”

När posten 2007 gav ut utgåvan Svenska Innovationer var Thorsmanpluggen

en av de fyra valda motiven.


Nya Eljo Robust för

extra tuffa miljöer

Apparatserien Eljo Robust, som är avsedd för

utsatta miljöer i skolor, idrottshallar, fängelser,

offentliga toaletter och liknande, har genomgått

en total ansiktslyftning. Det nya sortimentet är

tillverkat i polarvit färg och har samma moderna

insatser som det övriga Eljo-sortimentet.

Nya Eljo Robust har även kompletterats med ett

flertal nya funktioner exempelvis teleuttag, datauttag,

fler strömställare, utanpåliggande dosa och

2-facksram.

Kompletteringen med 2-facksram innebär att

nya Robust levereras med insats och vippa var

för sig, på samma sätt som Trend Solid, vilket är

en fördel vid kombinations- eller utanpåliggande

montage då man inte behöver kasta bort

1-facksramen.

Vippor och tryckknappar ligger försänkta i ett

täcklock för att skyddas mot slag och sparkar.

Apparaterna monteras i vanliga apparatdosor.

Täcklocket skruvas fast i väggen med fyra fästskruvar.

Hålbilden för fästskruvarna är samma

som tidigare vilket innebär att man inte behöver

borra nya hål om man byter ut sina gamla brytare.

Nya Eljo Robust uppfyller IK 09 på den 10-gradiga

skalan i den internationella standarden IEC 62

262, vilket är den näst högsta slaghållfastheten.

Läs mer på www.schneider-electric.se/robust

Aqua Stark klarar nu ännu

högre brandklassning

Det är ett krav från försäkringsbolaget Länsförsäkringar att produkter som

används inom lantbruket ska klara UL94 V0 vilket är en högre brandklassning

än vad gällande produktstandard föreskriver. Schneider Electric har därför

beslutat att erbjuda den kapslade apparatserien Aqua Stark i ett nytt unikt

halogenfritt plastmaterial som klarar dessa krav.

Det nya plastmaterialet klarar även kraven i andra tuffa miljöer där det

förekommer ammoniak och vegetabiliska oljor, t ex. inom industri, verkstäder,

storkök etc.

Läs mer på www.schneider-electric.se/aqua-stark

Komplett vägguttag,

Eljo Robust

Vägguttagsinsats,

Eljo Robust

Ram, Eljo Robust

Nya uttagsstavar

typ POL

Vi utökar vårt stavsortiment

med två nya

varianter i POL-O samt

POL-2 serien. Uttagsstavarna

är avsedda

för inspänning mellan

golv och tak.

Läs mer om uttagsstavar

och ladda ner eller

beställ nya uppdaterade

produktbroschyrer

på:

www.schneiderelectric.se

KNX Award 2007

Varje år utser KNX Sweden ett KNX-projekt i Sverige som föreningen anser

uppfyller krav på funktioner, komfort och nytta för slutkunden. På föreningens

årliga sponsorträff på Hestravikens kursgård utsågs Stefan Söderström på

elkonsultföretaget Energo/Retea som vinnare av KNX Award. Projektet som

Stefan varit inblandad i är OMX (Stockholmsbörsens kontor), Värtahamnen i

Stockholm. Stefan har konstruerat och programmerat anläggningen. Här är

några av fördelarna som KNX ger i detta projekt:

• Komfort för användaren, genom att de själva kan påverka sin arbetsmiljö.

• Energieffektivt genom optimering av drifttider för belysning samt rummens

ventilation och temperatur.

• Kostnadseffektivitet uppnås genom att utnyttja KNX för många av fastighetens

funktioner.

Vill du veta mer om KNX så tag kontakt med någon av våra systemförsäljare

som du hittar på www.schneider-electric.se/kontakt.


Kulturhuset i

Stockholm

Ett nytt styrsystem för värme, belysning och

ventilation sänker energiförbrukningen i Kulturhuset

i Stockholm avsevärt samt spar tid och

pengar.

När Kulturhuset i Stockholm byggdes om i samband

med millennieskiftet, satsade man samtidigt

på att byta ut fastighetens belysnings- och värmesystem.

I dag är värme, belysning och ventilation

integrerat i ett och samma system och styrs från

en enda dator.

Systemet som Kulturhuset använder heter Schneider

Electric KNX. Det bygger på en världsstandard

för hem- och fastighetsautomation som kan styra

många elektriska funktioner samtidigt. Bytet har

inneburit stora energibesparingar.

– Energibesparingarna uppstår främst genom att

vi nu mycket lättare kan reglera både värme och

belysning. Vi har förinställda tidkanaler som nattetid

sänker värmen och släcker ned belysningen,

säger Christer Nilsson, styr- och reglertekniker på

Stockholms Fastighetskontor. Även fastighetens

elmätare är kopplade till KNX-systemet och kan

avläsas från samma dator.

– Det gör att både jag och fastighetsägaren får

bättre koll på elförbrukningen. Det syns också väldigt

tydligt vilken vinst man gör genom att släcka

ned lampor som inte behövs. För övrigt spar det

in en massa tid för oss eftersom vi inte behöver

gå runt och läsa av olika elmätare, säger Christer

Nilsson.

Det senaste projektet som Kulturhuset genomfört

är att byta ut fastighetens fasadbelysning. Kulturhuset

använder numera 12-wattsdioder som har

en brinntid på uppemot 50 000 timmar. Det spar

in många arbetstimmar för personalen, som nu

endast behöver byta lampor vart fjärde, femte år.

Europas största elmässa

Vartannat år (precis som Elfack) öppnas portarna till Europas största elmässa:

Light & Building i Frankfurt. I år ägde mässan rum den 6-11 april.

Totalt besöktes mässan av ofattbara 165 000 personer. På mässan stod över

2 000 utställare och visade sina produkter. Däribland Schneider Electric och

våra olika varumärken och företag såsom Merten, Ritto, Elso och TAC.

I hall 8 var det fokus på installationsmateriel och

där visades bl.a. KNX från flertalet leverantörer. En

tydlig trend är att tryckknappar för KNX blir mer

och mer designade. Om några år kommer tryckknappar

att se ut som infällda I-pod´s med dess

stilrena grafik! En annan trend är energieffektivisering,

där LED-belysning kommer ha en given roll i

framtiden för att spara energi och öka livslängden

på lamporna.

Nästa Light & Building äger rum den 11-16 april

2010 och är verkligen värt ett besök.

Nu erbjuder vi en ny kurs för KNX

KNX är standarden som stöds av världens ledande tillverkare

av elinstallationsmateriel. Det bygger på standardiserad

kommunikation på ett gemensamt ledningsnät. Med KNX

som grund har du paletten att skapa professionella lösningar

för belysnings-, klimat, larmhantering (tekniska nät)

och solskyddslösningar.

Vår nya utbildning, KNX grundkurs ,vänder sig till personer som installerar,

projekterar eller ansvarar för drift och underhåll av elanläggningar.

Läs mer om kursen och anmäl ditt intresse på:

www.schneider-electric.se/utbildningar

Läs mer om referensobjekt på:

www.schneider-electric.se/referenser


Adressändringar

Om du har ändrat adress, var vänlig meddela:

Lisbeth Nordström

Schneider Electric Sverige AB

Valhall Park, 262 74 Ängelholm

Telefon: 0155-26 54 00, Telefax: 0431-793 20

Schneider Electric Sverige AB

Box 1009

611 29 Nyköping

Tel: 0155 - 26 54 00

Fax: 0155 - 21 42 86

info@se.schneider-electric.com

www.schneider-electric.se

© Schneider Electric Sverige AB

12.000 Juni 2008

More magazines by this user
Similar magazines