Kristus gör oss fria Att leva i bön Fader vår i mitt liv Dags för ... - Till Liv

tillliv.se

Kristus gör oss fria Att leva i bön Fader vår i mitt liv Dags för ... - Till Liv

foto: linnea rådberg. fotomontage: cia andersson

Redaktörstankar

Lär för livet!

– MÄSTARE, LÄR OSS ATT BE! Så fick lärjungarna

säga till Jesus – och han lärde dem att be.

Ett barns bön till sin Far, i överlåtelse och förtröstan.

En konkret bön, både om frälsning

och om bröd. – Jesus, lär nu mig att be! Så får

också jag säga, och jag får börja på nytt i mitt

bedjande, igen. Det är egentligen konstigt, att

det ibland inte blir av… Jag har en som älskar

mig, innerligt och trofast, utan förbehåll.

Som gett sitt liv för att jag ska få leva,

som gjort mig fri, ”förlåten och fri”. Honom

vill jag väl ändå träffa, ofta Höra vad han

har att säga mig, höra hans röst… Han är ju

så nära mig.

Mästaren Jesus vill också lära oss, hur vi

möter våra medmänniskor. Först: han levde

verkligen efter sin Faders vilja, gick hans

ärende. Vi får börja dagen med att överlåta

oss i samme Fars goda vilja, att tjäna och tillbe

honom och att se Jesu minsta bröder. Hur

vi handlat mot dem är ju något vi en dag ska

stå till svars för. Sedan: när Jesus mötte

kvinnan vid Sykars brunn (Joh. 4), kände han

säkert till hennes innersta behov. Men han

började samtalet rätt trivialt; han bad henne

om vatten. Längre fram kom han in på hennes

liv och bedrövliga sits. Vi kan lära av honom.

Kanske börja med att bjuda grannen på

en kopp kaffe vid köksbordet…

Men ofta är problemet att tiden inte räcker

till, vare sig för oss själva eller för andra. Men

ju mer vi har att göra, desto mer behöver vi

be. Och då kan det vi gör bli välsignat av Herren.

Men vi (jag!) måste nog börja slå av på

takten; få tid med Gud och få tid med medmänniskan

– som också behöver komma

nära Jesus, Frälsaren.

EVA ANDERSSON, redaktör

till.liv.red@telia.com

Han är inte långt

borta från någon

enda av oss.

apg 17:27

Ord till liv • Fjärde söndagen i Påsktiden

Jesus är nära!

Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall

glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje (ur Joh.

16:16–22).

JESUS HAR TALAT OM att han ska gå bort och lärjungarna är oroliga. Jesus ska försvinna.

Han försvinner när han dör på korset. Han kommer tillbaka i uppståndelsen.

Han försvinner i himmelsfärden, men hans löfte är orubbligt som klippan:

Jag ska komma tillbaka.

Så är det också för dig personligt. Jesus kan ha varit så nära dig och du nära honom.

Men så är han borta. Att Jesus tycks försvinna kan ha olika orsaker, men är

alltid kopplat till våra tre andliga huvudfiender: djävulen, världen och vårt eget

kött.

Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem

han skall sluka (1 Petr. 5:8). Det är inte bara ett bibelord utan en daglig verklighet.

Djävulen har ingen barmhärtighet. Han passar på när du är svag. Världen är påträngande.

Den gläder sig över att Jesus är borta. Jesus är borta ur vårt samhälles

offentliga verksamhet. Guds ord är inte längre vägledande för skola, sjukvård och

rättsväsende. Världens fräckhet är ytterst påtaglig och massiv. Det påverkar oss

alla. Vårt kött är trögt till bön och bibelläsning. Det vill inte alls följa Jesus.

Luther säger så här om dopets betydelse: ”Det betyder att den gamla människan

(köttet) i oss skall genom daglig ånger och bättring förkvävas och dödas

med alla synder och onda lustar och en ny människa dagligen framkomma och

uppstå, vilken i rättfärdighet och helighet skall leva inför Gud evinnerligen.”

Ja, ja, det där vet jag! Men vad skall jag göra Ingenting! Allt är gjort! Det är

sant att din bibelläsning länge varit usel, din bön har knappt nått till taket, om

den alls har förekommit, dina synder är många och grova och fula. Du har ingenting

att falla tillbaka på hos dig själv. Du är dig ganska lik. Jesus är sig också lik.

Han har lovat att komma tillbaka. Han kom i Andens utgjutande på pingstdagen.

Han är hos dig. Han omsluter dig på alla sidor. När allt vacklar så skall min

nåd inte vika ifrån dig, säger HERREN. Mitt fridsförbund skall inte vackla, säger

HERREN, din förbarmare (Jes. 54:10). Det är inte du som räddar dig själv. Det

är Jesus som är din Räddare. Hans död på korset och hans uppståndelse från de

döda till liv har förändrat världen totalt. Allt det Jesus vunnit har du fått i dopet.

Det kan inte ändras!

Bön: Tack, Jesus, för vad du har gjort för mig! Amen.

Innehåll

3 ATT LEVA I BÖN

ULRICA PRIEBE

5 I FOKUS

EVA APPELL

6 FADER VÅR I MITT LIV

PER MUNCH

9 NÅGRA TANKAR OM HERRENS BÖN

IVAN JOHANSSON

10 DAGS FÖR BÖN

CHRISTINA NILSSON

11 SAXAT UR BEGRUNDA

11 PÅ TRÅDEN

MED ROS-MARIE WESTMARK

12 KRISTUS GÖR OSS FRIA

ROLAND GUSTAFSSON

ALFONS LINDHOLM

Kyrkoherde em, Mörlunda

14 DAGS FÖR DIAKONI

CHRISTER UNOSSON

15 I MÖTET MED EN MEDMÄNNISKA

LINNEA ÅSTRÖM

17 MISSIONSNYTT & INFO

BRODERLIGA SAMTAL I AFRIKA • NYTT FRÅN ELM

18 BLAND MUSIKINSTRUMENT OCH BIBLAR

KRISTINA ENGSTRÖM

20 SJÄLAVÅRD • DET FJÄRDE BUDET

GUSTAV BÖRJESSON

21 MÅNADENS FÖRKLARING

ALVE SVENSSON

21 BIBELLÄSNINGSPLAN

22 TACK- OCH BÖNEÄMNEN

24 ORD OM BÖNEN

2 TILL LIV 05#2006

More magazines by this user
Similar magazines