Kristus gör oss fria Att leva i bön Fader vår i mitt liv Dags för ... - Till Liv

tillliv.se

Kristus gör oss fria Att leva i bön Fader vår i mitt liv Dags för ... - Till Liv

I fokus

Ditt hem – en möjlighet!

DU SOM HAR ETT HEM har något att tacka Gud för. Inte ens i vårt

välståndsland är det någon självklarhet, allra minst ett tryggt

hem med Jesus. Det är en verklig gåva.

Allt det goda du har, har du fått för att du skall dela med dig

av det. Det är inte en kristen tanke att behålla allt för sig själv.

Även ditt hem är en gåva att förvalta. Jag tror att våra hem är en

underskattad möjlighet bland många kristna i dag. En resurs

som väntar på att användas.

Först och främst är våra hem en plats, där vi i familjen tjänar

varandra, och där barnen får växa upp i kärlek och med kristen

fostran. Sedan är det också en plats där vi tjänar våra medmänniskor.

Kristna syskon kan träffas i mindre grupper och uppmuntra

och uppbygga varandra i vardagen. Vi behöver varandra

då likaväl som i söndagens gudstjänst. Men vi får också

sträcka oss längre ut – till dem som ännu inte är våra syskon i

tron. Gud kallar oss att öppna våra hem även för dem. Det är en

utmaning, men rik välsignelse väntar för den som vågar.

För att ta några exempel på människor som skulle behöva att

du öppnar ditt hem: Ensamma som önskar att någon bryr sig

om och pratar med dem. Barn som behöver någonstans att vara

när deras föräldrar måste få avlastning. Invandrare som är

långt ifrån hemland och anhöriga, och behöver stöd att integreras

i det svenska samhället. Tonåringar som har det struligt och

behöver förebilder. Behoven är många och olika. Ibland tar det

tid att upptäcka dem. Men man är inte tvungen att vänta med

att bjuda hem någon tills man ser att den personen har problem.

Man kan även bjuda hem dem som verkar ha det bra.

Jag tror att våra hem är underskattade när det gäller evangelisation.

Ett kristet hem är i sig själv evangeliserande, utan att vi

anstränger oss. Vi är salt och ljus bara genom att vara och göra

som vi brukar, t.ex. be bordsbön, använda ett språk fritt från

svordomar osv.

Om du i första hand är intresserad av en människa som hon

är och är inriktad på att tjäna henne, kommer hon tids nog att

bli intresserad av dig och vad du tror på. Relationen till människan

måste alltid vara det viktigaste om vi ska bli trovärdiga.

Då kommer du att få tillfällen att vittna om Jesus. Att visa omtanke

är i sig själv ett vittnesbörd om honom, som inte bara

frälste människor från synd utan också gjorde gott mot dem

han mötte.

Börja med att bjuda hem någon och be Gud om hur du ska

kunna visa denna människa kärlek och omsorg. Gud låter dig

gå i beredda gärningar och visar dig på människors behov. Och

gör det inte så komplicerat. Låt inte människofruktan hindra

dig. Be om kärlek från honom som först älskat dig, så att du vågar

göra det som är gott för Kristi skull. Låt inte heller dina

egna krav på ett städat hem, eller prestige gentemot andra hindra

dig. Kärleken kallnar i samhället – låt ditt hem bli en plats

där din medmänniska får bli fylld av kärlek!

EVA APPELL

Red.ledamot, Gårdstånga

foto: per-olof nilsson

Boktips

Esbjörn

Hagberg

SJÄLAVÅRD

VID KÖKS-

BORDET

Det djupa samtalet

berikar och

berör. En vänskapens

själavård,

konkreta

råd hur du själv – hemma vid ditt

eget köksbord – kan vara till hjälp

också när samtalen handlar om det

som gör ont.

Libris förlag, inb. Pris: 236 kr

Sven-Arne

Svenungsson

I GODA HÄNDER

En andakts- och

bönbok med korta

texter som utgår

från bl.a. sången

”Blott en dag”.

Texter till tröst

och uppmuntran,

när livet är svårt. Boken är framtagen

i samarbete med sjukhuskyrkan

i Uddevalla och författaren

skrev boken i samband med egen

erfarenhet av svår sjukdom.

Församl.förlaget, inb. Pris: 77 kr

Gunnar Elstad

EN MÄKTIG

KATEDRAL

En grundbok i

själavård för

vanliga kristna

som kommer i

samtal med

andra människor.

Titeln

understryker att man i mötet med

andra människor bör känna samma

vördnad som när man går i en mäktig

katedral.

Församl.förlaget, hft. Pris: 99 kr

Peter Halldorf/

Per Åkerlund

TIDEGÄRD

– Dagliga böner

ur Bibeln

Bed med Psaltaren

– när morgonen

bryter fram

och när kvällen

nalkas. Psalmer

och böner att läsas dag efter dag, i

en vecka, vecka efter vecka.

Artos & Norma Bokförlag AB

Spiral. Pris: 81 kr

HANDLA PÅ BV-FÖRLAG

WWW.BV-FORLAG.SE

TILL LIV 05#2006 5

More magazines by this user
Similar magazines