Gästlistan finner ni här. - Sveriges Kungahus

kungahuset.se

Gästlistan finner ni här. - Sveriges Kungahus

MIDDAG HOS DD.MM. KONUNGEN OCH DROTTNINGEN

PÅ STOCKHOLMS SLOTT TORSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER 2011 KL. 19.30

H.M. Konungen

H.M. Drottningen

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Prins Daniel

CORPS DIPLOMATIQUE:

H.E. the Ambassador Benny Dagan, Israel, och Mrs. Irit Dagan

H.E. the Ambassador Ali Ibraheem Al-Nikhailan, Kuwait, och Mrs. Hana'a Yaqoub Yousef

Buqammaz

H.E. the Ambassador Enkhmandakh Baldan, Mongoliet

H.E. the Ambassador Fatha Mahraz, Algeriet, och Mrs. Wahiba Mahraz

H.E. the Ambassador Paul Stephens, Australien, och Mrs. Christina Marie Stephens

H.E. the Ambassador Ulrike Tilly, Österrike

H.E. the Ambassador Lulzim Peci, Kosovo, och Mrs. Ana Bernaldo De Quiros

H.E. the Ambassador Maija Manika, Lettland

H.E. the Ambassador Nguyen Duc Hoa, Vietnam, och Mrs. Tran Nguyen Anh Thu

RIKSDAGEN:

Talman Per Westerberg och Psykiatriker Ylwa Westerberg

Förste vice talman Susanne Eberstein, (s), och Kammarrättsrådet Hans Eberstein

Andre vice talman Ulf Holm, (mp)

Tredje vice talman Liselott Hagberg, (fp), och Polisinspektör Göran Hagberg

Riksdagsledamot Roger Tiefensee, (c) Gruppledare, och Ekonom Catharina Tiefensee

Riksdagsledamot Hans Linde, (v) Gruppledare, och Herr Fredrik Andersson

Riksdagsledamot Mats Odell, (kd), Gruppledare, och Projektledare Elisabeth Odell

Riksdagsledamot Björn Söder, (sd) Gruppledare, och Fröken Anna Wigenstorp

Riksdagsdirektören Kathrin Flossing och Tingsrättslagman Stefan Strömberg


REGERINGEN:

Statsrådet Jan Björklund, (fp) Vice statsminister, Utbildningsminister, och Informationschef

Anette Brifalk Björklund

Statsrådet Eskil Erlandsson, (c) Landsbygdsminister

Statsrådet Nyamko Sabuni, (fp) Jämställdhetsminister

Statsrådet Peter Norman, (m) Finansmarknadsminister, och Hållbarhetsansvarig Filippa

Norman-Bergin

REGERINGSKANSLIET:

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet, och Inredningsarkitekt Helena

Belfrage

Statssekreterare Gunnar Wieslander, Statsrådsberedningen, och Statssekreterare Bettina

Kashefi

Statssekreterare Catharina Håkansson Boman, Näringsdepartementet, och Herr Dag Boman

Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet, och Herr Per Egon Johansson

Protokollchefen, Ambassadör Caroline Vicini och Herr Massimo Vicini

Introduktören Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson och Redaktör Hans-Ingvar Johnsson

MYNDIGHETER:

Överbefälhavaren General Sverker Göranson och Leg. Barnmorskan Ann Göranson

Landshövding Peter Egardt, Uppsala län, och Lärare Lena Egardt

Landshövding Elisabeth Nilsson, Östergötlands län, och Herr Arne Andersson

Ordförande Mats Melin, Högsta förvaltningsdomstolen, och Redaktör Annika Ström Melin

Justitieråd Erik Nymansson, Högsta förvaltningsdomstolen, och Departementsråd Helén

Lundkvist

Justitieråd Göran Lambertz, Högsta domstolen, och Mikrobiolog Susanne Thisted Lambertz

Kammarrättspresident Carl Gustav Fernlund, Kammarrätten i Göteborg, och Docent Joanne

Fernlund

Generaldirektör Gunnar Malm, Trafikverket, och Fru Barbro Malm

Generaldirektör Gunnar Holmgren, Försvarets materielverk

Konteramiral Leif Nylander, och Fru Elisabet Nylander

Överkommendanten Generallöjtnant Anders Lindström och Redovisningskonsult Katharina

Söderling Lindström

Dr. Marc Sprenger, Director of ECDC (European Centre for Disease Prevention and

Control), och Mrs. Myriam Sprenger

Generalsekreterare Vidar Helgesen, International IDEA (the International Institute for

Democracy and Electoral Assistance), och Advokat Malin Helgesen


SVENSK VETENSKAP:

Professor Christina Moberg, KTH

Professor Olga Botner, Uppsala universitet, och Professor Allan Hallgren

Professor Björn Hårsman, KTH, och Universitetslektor Ingrid Hårsman

Professor Maj-Lis Hellenius, Karolinska universitetssjukhuset,

och Professor Tommy Cederholm

MEDALJÖRER:

Museichef Johan Cederlund, Zornmuseet, och Fru Constanza Aguilera

Professor Antal Németh, och Fru Carina Németh

Pianist Lucia Negro, och Violinist Gunnar Palm

SVENSKT NÄRINGSLIV:

Direktör Peggy Bruzelius, Ordförande i Lancelot AB, och Herr Jan Bruzelius

VD Tomas Carlsson, NCC Construction Sverige AB och Arkitekt Helena Carlsson

IDROTT:

Personlig tränare Josefin Lillhage, och Herr Lars Östblom

Fd. vice ordf. Björn Rosengren, och Fru Susanne Rosengren

ÖVRIGA:

Generalsekreterare Lena Holm, Majblommans Riksförbund

Polismästare Michael Fetz, och Fru Kristina Fetz

Akademiintendent Per Ström, Uppsala universitet

Generalkonsul Olof Sjöström, och Fru Marianne Sjöström

Direktör Göran Groth, Ekensbergs Förvaltnings AB, och Fru Catharina Groth

Fd. Överintendent Olle Granath, Konstakademien, och Intendent Lena Löfstrand-Granath

DD.MM. RESOR OCH BESÖK:

Ambassadör Dag Hartelius, Warszawa, Polen, och Fru Maria Falk

Kommunfullmäktiges ordförande Effe Östman, Nykvarns kommun, och Fru Agneta Östman

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson, Ockelbo kommun, och Fru Ulrika Jonsson

Kommunchef Lars Sjödin, Ockelbo Kommun, och Fru Monica Sjödin

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren, Botkyrka kommun, och Civilingenjör Erik

Berggren


LÄNSREPRESENTANTER:

Honorärkonsul Evert Grahn, Hallands län, och Fru Ina Wolff

Kommendörkapten Greve Hans Wachtmeister, Blekinge län, och Grevinnan Kitty

Wachtmeister

Kommunstyrelsens ordförande Thomas Doxryd, Örebro län, och Fru Imber Doxryd

Ingenjör Bo Svensson, Jönköpings län, och Fru Irené Svensson

TROSSAMFUND

Överhovpredikanten Biskop emer. Lars-Göran Lönnermark och Fil. mag. Elisabet Håstrand

Lönnermark

Biskop Christian Alsted, Metodistkyrkan i Norden, och Fru Elisabeth Flink

Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö stift, och Fru Anna Johansson

More magazines by this user
Similar magazines