tidning 2 2011.pdf - IF Metall

ifmetall.se

tidning 2 2011.pdf - IF Metall

2Sjuhärad

NOVEMBER

2011


1

Fler och fler

organiserar sig

inom växande

bransch

sidorna 8–9

Nathalie Jensen, förhandlade

för klubben vid Primo

– Vi fick

gottgörelse

sidan 11

för krisavtalet


Sjuhärad

OKTOBER

sidorna 8–9


1

2

2 INLEDARE

Sjuhärad

Nadira Dujakovic och Patrick Trolin, Autotube. AVTALSRÖRELSEN

– Vägbulor ska passeras 4

Glada miner när nytt

LÖNESYSTEM

Framgång i klubbar 6

lönesystem var på plats 6

Mitt i avtalsrörelsen,

opinionen går vår väg,

ny och stärkt avdelning

Hej kamrater i hösten!

Hösten har snart passerat med vackra röda löv

vinandes omkring oss. Solen har mest lyst med

sin frånvaro men regnet har vi berikats med en

hel del. Det har varit en händelserik höst med avtalsrörelse

och sammanslagningsprocess i fokus.

Vi gläds också åt opinionsundersökningarna som

visar positiva siffror för oss Socialdemokrater.

Det gäller att vi alla tillsammans påminner våra

medmänniskor våra värderingar ända fram till

nästa val så vi då får ett regeringsskifte!

Marie Lindqvist

Ordförande

IF Metall Sjuhärad

Avtalsrörelsen har dragit

igång på fullaste allvar.

Vi har en tuff tid framför

oss, men som vår förbundsordförande

Stefan

Löven säger: It´s pay back

time!!! Så tillsammans är

vi starka!!!

Vi har varit på Avtalsrådet,

där beslutades att

rekommendera IF Metalls

förbundsstyrelse att ställa

sig bakom Fi (Facken inom

Industrin) samordningen

men där emot inte vara en

del av LO samordningen.

Detta pga. att vi inom

IF Metall värnar om alla

lågavlönade medlemmar i förbundet. Läs mer om

fortsättning och aktuellt på ifmetall.se

Framtiden i vår nya avdelning

börjar så sakta bli en verklighet.

På vårt representantskapsmöte

i september beslutades att t

inriktningen för namnet på vår

nya avdelning kommer att vara

Borås och att avdelningarna

Sjuhärad och stora delar av Mellersta Älvsborg

kommer att vara en ny avdelning från och med 1

oktober, 2012. Detta känns jätteroligt och spännande.

Så kamrater, kör hårt resten av året och ladda

upp inför nästa år! Ett år där vår ambition från

avdelningens håll är att kunna erbjuda lika bra

service, verksamhet samt många bra och innehållsrika

utbildningar och konferenser trots sammanslagnings

processen!

Marie Lindqvist

avdelningsordförande

– Att kunna vända sig till den lokala klubben på

arbetsplatsen när man är uthyrd är en trygghet,

säger Willi Bauer.

Möt en bransch som växer

så det knakar. Här har

avdelningen i dag

500 medlemmar

PRESSLAGT: 11 oktober • NÄSTA NUMMER: våren 2012

Medlemstidning för IF Metall Sjuhärad

IF Metall Sjuhärad Skaraborgsvägen 21,

506 30 BORÅS

Tel: 033-48 28 00 • Fax 033-48 28 29

E-post: postbox.avd34@ifmetall.se

8–9

Redaktion

Peter Johansson, ansvarig utgivare

033-48 28 03. peter.u.johansson@ifmetall.se

Håkan Jönsson, 033-48 28 19

hakan.jonsson@ifmetall.se

Richard Bergqvist, Almedahl Kinna AB 0320-20 95 00

Kjell Fridäng, Mastec Components AB

Produktion

I samarbete med Sjöstedt Information AB, Sala.

Foto: Peter Johansson Foto: Peter Johansson

2011

NY AVDELNING 2012

Fortsatt hög service 7

VÄXANDE BRANSCH 8

SAXAT 10

KRISAVTAL

Framgång på Primo 11

OM DU BLIR SJUK 12

FACKET FÖRSÄKRAR

Magnus fick ersättning 13

CARIN JÄMTIN

PÅ BESÖK 14

ARBETSMILJÖARBETE

126 lyssnade på Lasse 15

DEBATT 16

KORSORD 17

ARBETSLÖS 18

KJELLS GODA GLASS 19

BOKA GULLHOLMEN 19

KLÄ DIG MED FULLT

MEDLEMSKAP 20

Fler och fler

organiserar sig

inom växande

bransch

Nathalie Jensen, förhandlare

för klubben vid Primo

– Vi fick

gottgörelse

sidan 11

för krisavtalet

Omslagsfoto: Peter Peter Johansson Jo Sänkt medlemsavgift. sidan 14

Tryck. Sjuhäradsbygdens tryckeri AB, Borås.


Sjuhärad

3

Välkommen till

IF Metall Sjuhärads

expedition

Du når oss säkrast måndag-fredag kl. 09.00-11.00

Medlem född 01-15:e: Peter Väisänen 033-10 59 82,

Medlem född 16-31:e: Lisbeth Fransson 033-13 70 15.

Vi sköter

A-kassefrågor

Mer information om a-kassan

på sidan 14 och på hemsidan.

Lisbeth och Peter.

IF Metall

Skaraborgsvägen 21

506 30 Borås

Expeditionen är öppen

måndag–torsdag 9.00–16.00

Telefon: 033-48 28 00 (vxl)

Internet:

www.ifmetall.se/ifmetall/avd34/home.nsf

Här, på våning 4,

träffar du oss.

Vi är fem

ombudsmän

Fr. v. AnnSofi, Peter,

Beatrice, Benny och Marie.

Beatrice Ekelund 033-48 28 06, 076-109 98 06, beatrice.ekelund@ifmetall.se

Benny Sjöhem 033-48 28 05, 076-109 98 05, benny.sjohem@ifmetall.se

AnnSofi Tureson 033-48 28 04, 076-109 98 04, annsofi.tureson@ifmetall.se

Peter Johansson 033-48 28 03, 076-109 98 03, peter.u.johansson@ifmetall.se

Marie Herzberg 033-48 28 02, 076-109 98 02, marie.herzberg@ifmetall.se

Medlemskap

och avgifter

är vårt bord

Fr. v. Cathrin, Merja och Anne.

Måndag-torsdag 09.00-16.30

Medlem född 01-10:e, Företag P-Ö: Merja Blomgren 033-48 28 16,

merja.blomgren@ifmetall.se

Medlem född 11-20:e, Företag G-O: Anne Flodmark 033-48 28 18,

anne.flodmark@ifmetall.se

Medlem född 21-31:e, Företag A-F: Cathrin Rysell 033-48 28 15,

cathrine.rysell@ifmetall.se

Ekonomi

Lena Karlsson 033-48 28 13, lena.karlsson@ifmetall.se

Foto: Klövern


4 PÅ VÄG MOT AVTAL 2012

Sjuhärad

MARIE OCH ANNSOFI, FÖRHANDLARE: – VI STÅR E

Avtalsrörelsen är i full

gång och IF Metall och

arbetsgivarna står som

vanlig långt ifrån varandra

i inledningsskedet.

Som medlem har du

haft stora möjligheter att

påverka våra krav i kommande förhandlingar,

dels genom IF Metall träffar före sommaren,

dels genom möjligheten att skriva motioner till

avtalsrådet och förbundsstyrelse.

Nu är allt behandlat, kraven ligger klara och förhandlingsdelegationerna

är utsedda, sista möjligheten att påverka

resultatet är att föra fram dina synpunkter

till våra representanter i förhandlingarna.

Förhandlingsdelegater från Sjuhärad:

Marie Lindqvist, Teko

AnnSofi Turesson, Teko

Alexandra Starkberg, Samhall

Olle Jideborn, Buteljglas

Bernt Qvist, Buteljglas

Peter Johansson,

ersättare Bemanning

KRÖNIKÖR: VELI-PEKKA SÄIKKÄLÄ, AVTALSSEKRETERARE IF METALL

– Vi har stött på några besvärande vägb

Årets avtalsförhandlingar

kommer

att bli

svåra och vi

har redan

stött på flera

hinder på

vägen.

Den första vägbulan är det ekonomiska

läget. Under sommaren och

hösten har den europeiska skuldkrisen

gjort sig mer och mer påmind

och det är svårt att veta

vart det hela leder. Den som anklagar

oss för att vara oansvariga

när vi kräver 3,7 procents

löneökningar är ändå fel ute.

Industrin har återhämtat sig bra

och det faktum att vi har stått

tillbaka är en bidragande orsak

till uppgången. Självklart ska vi

ha del av den uppgång vi varit med

att skapa!

Den andra vägbulan uppstod inom

LO. När förslag till hur jämställdhetspotterna

skulle konstrueras

lades fram stod det klart för

oss att vi inte kunde ställa upp

på det föreslagna. Detta på grund


– Vi lever inte i samma

verklighet – den saken

Teknikföretagen kräver

centrala avtal utan löneökningar.

– Det kan vi aldrig acceptera,

säger Stefan Löfven. Det blir

inget avtal utan centralt avtalade

löneökningar. Många medlemmar

skulle inte få något alls om

ökningarna skulle förhandlas på

De vill kunna ytta en anställds

Sjuhärad PÅ VÄG MOT AVTAL 2012

5

N BRA BIT FRÅN ARBETSGIVARNA I STARTEN

Så följer du avtalsrörelsen

avtalsextra2

SPRID AVTALSEXTRA PÅ ARBETSPLATSEN

4 OKTOBER 2011

Avtalsförhandlingarna är i gång

IF Metall kräver mer i plånboken

Arbetsgivarna vill försämra

avtalsnytt

Visstidsanställningarna ska,

om arbetsgivarna får bestämma,

förlängas från dagens 12 ti l 24

månader – utan att arbetsgivaren

först måste komma överens med

facket.

Arbetsgivarnas krav

är oacceptabla

IF Metalls motpart på

det största avtalsområdet,

Teknikavtalet

IF Metall, har presenterat

sina krav inför de

kommande avtalsförhandlingarna.

22 september 2011

kronor

är den garanterade löneökningen

i Teknikföretagens

avtalsförslag.

Foto: Bea Tigerhielm

Teknikföretagen säger upp

avtalet om hanteringen av

fackavgifter. Syftet är glasklart

– att försvaga facket och öka

administrationen.

är klar, säger IF Metalls

förbundsordförande

Stefan Löfven.

varje enskilt företag.

Teknikföretagen kräver också

mer makt över arbetarnas fritid.

Direktörerna fortsätter att

bevilja sig själva egna förmåner

samtidigt som de kräver att

arbetarna ska hålla igen när det

gäller sina löner. De anställda

ska dessutom få mindre att

säga till om när det gäller både

arbetstid och fritid.

Avtalsextra

och Avtalsnytt

Foldern avtalsextra kommer ut

till medlemmarna, då och då,

under avtalsrörelsen, kompletterat

med affischer/flygblad till

klubbar. Avdelningsexpeditionen kan ge muntlig information.

Med jämna mellanrum utges även väggtidningen avtalsnytt

med utvalda nyheter från avtalsrörelsen. Ladda ner från

www.ifmetall.se och skriv ut.

Ansvarig utgivare: Maria Bäckström, 08-786 80 00.

Senaste nytt om du följer

IF Metall på Facebook

och Twitter.

– Det blir inget avtal utan centralt avtalade

löneökningar, säger Stefan Löfven.

Senaste nytt via sms

IF Metalls hemsida www.ifmetall.se klickar man på

”AVTAL 2012” för fortlöpande uppdaterade nyheter.

Där kan du också boka nyheter till din e-postadress.

arbetstid med en hel timme fram

och tillbaka, utan att behöva

förhandla med facket först. De

vill också kunna lägga ut mer

övertid på de anställda.

Arbetsgivarna vill dessutom

säga upp avtalet om att företagen

hanterar att medlemsavgiften

dras från lönen för att sedan

vidarebefordras till IF Metall.

Marie Lindqist och AnnSofi Turesson, båda förhandlingsdelegater

för IF Metall Sjuhärad, ser optimistiskt på den

pågående avtalsrörelsen trots en del inledande vägbulor som

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä utvecklar i sin

krönika nedan.

Följ avtalsrörelsen

@

-senaste nytt

till sms

eller e-post

ulor på vägen mot avtal 2012

Jag är trots allt positiv. Arbetet

i delegationerna flyter på bra

och det ger goda förutsättningav

att våra egna lågavlönade

kvinnor, förutom några få, inte

skulle få del av potten. Vi valde

i stället att satsa på alla lågavlönade,

med kravet att samtliga

avtals lägstalöner ska höjas med

910 kronor.

krav är i mångt och mycket direkt

motsatta. Vi vill ha mindre övertid.

De vill kunna lägga ut mer.

Vi vill ha rejäla centrala löneökningar.

De vill inte ha några

centrala löneökningar alls och så

vidare.

ar för framgångar när vi sätter

oss öga mot öga med motståndarna.

Veli-Pekka Säikkälä,

avtalssekreterare IF Metall

En tredje vägbula blev tydlig när

Teknikarbetsgivarna offentliggjorde

sina krav. Våra respektive


6 – DET NYA LÖNESYSTEMET HAR TYDLIGA REGLER

Sjuhärad

LÖNESYSTEM BYGGDE OCKSÅ NÄTVERK

– Vi och medlemmarna är nöjda. Ska det bli bra så måste arbetet med ett nytt lönesystem få ta tid säger, Toivo Pajunen,

Nadira Dujakovic och Susanne Nilsson. De jobbar på Autotube och har arbetat med ett ett nytt lönesystem under cirka ett år.

Autotube i mål – Mastec på upploppet

Är ni klara Hur går det Det är

vanliga frågor för dem som jobbar

fram ett nytt lönesystem.

Fyra klubbar i Ulricehamn Autotube,

Mastec Components, Iro

och Precomp Solotion träffades

en gång i våras för att diskutera

lönesystem.

Vad behöver man tänka på

Bedömningskriterier, viktning,

rörlig del kontra grundlön Det

var några av en rad frågor som

dryftades inledningsvis.

Nu är klubben på Autotube

efter långt, men väl genomfört

arbete, klara med sitt lönesystem.

Nu är Autotube är klara med sitt lönesystem.

Mastec Components ligger nära

mållinjen, Iro och Precomp Solotion har

en bra bit kvar.

Toivo Pajunen, Nadira Dujakovic och

Susanne Nilsson som jobbar på Autotube

har arbetat med sitt system under drygt

ett år. Det är glada miner – man märker

att de är nöjda.

– Ska det bli bra får det ta tid, det går

inte att hafsa ihop, säger alla tre och nickar.

Toivo säger det först, de andra säger

samma sak: flera har kommit fram tagit i

hand och tackat. Det känns riktigt bra.

Ambitionen har varit ett enkelt system

som är lätt att förstå, med en bra textmassa

som är tydlig i sin beskrivning.

Det finns 6 stycken kompetens nivåer där

hemma gruppen har högst viktning. Bredden

inom hemma gruppen och flexibiliteten

har också fler vikningspoäng. Det är

viktigt att tänka på är att företaget har

ett enskilt lönesamtal med var och en

när systemet är klart. Då blir det inte en

massa onödiga diskussioner efteråt

– En positiv bieffekt av att diskutera

lönesystem med andra klubbar är att man

bygger nätverk mellan klubbarna. På det

sättet blir vi starkare. Värt att tänka på

är kollektivavtalets värde. Utan det hade

vi inte haft den handlingsfriheten som vi

har, säger Nadira.

En av de anställd på Autotube, Patrick

Trolin tycker att det bästa med det nya

systemet är att det är tydliga regler. Hur

och vad som bedöms och att cheferna kan

inte gör något godtyckligt.

Patrick Trolin, Autotube:

– Klubben har

gjort ett kanonjobb.

Jag är jättenöjd

med systemet.


Sjuhärad

37 AVDELNINGAR I IF METALL

7

HANDSLAGET FÖR NY AVDELNING 2012

Under 2010 tillsatte förbundskontoret

en organisationsutredning

med målsättning att

ta fram ett förslag på hur vår

framtida organisation skall se

ut. Bakgrunden till detta var de

senaste årens medlemsminskningar

vilket inneburit att organisationen

inte längre kan leva

upp till de beslut som fattades

vid sammanslagningskongress

2006. Exempel på detta är att

det idag finns cirka 20 avdelningar

som är mindre än vad

kriterierna var 2006 för att bilda

en avdelning.

Marie Lindqvist, ordförande Sjuhärad och Niklas Hillerstrand, ordförande Mellersta

Älvsborg tar i hand på det arbete som ska leda fram till avdelningssammanslagning den

1 oktober 2012.

– Vi försöker jämföra hur gör vi, hur gör dom, är något av dessa sätt de bästa eller

skall vi göra helt nytt, säger Rickard Bergqvist, ledamot i interimsstyrelsen.

Stark organisation – hög servicegrad

KOMMUNER SOM INGÅR I

DEN NYA AVDELNINGEN:

Tranemo, Mark, Svenljunga,

Borås, Ulricehamn, Lerum,

Vårgårda, Bollebygd, Herrljunga

och Alingsås.

9 783 medlemmar på

428 arbetsplatser berörs.

Interimstyrelsen

tar tacksamt

emot synpunkter

om den framtida

organisationen.

Organisationsutredningen kom fram till

att vi skall ha en stark regional organisation

med hög servicegrad och att servicen

skall vara så lika som möjligt över hela

landet.

På våren 2011 beslutade förbundsstyrelsen

att det i den framtida organisationen

skall finnas 37 avdelningar istället

för nuvarande 52.

Resultatet för vår IF Metall Sjuhärads del

blir att vi kommer att genomföra en sammanslagning

med större delen av nuvarande

Alingsåsavdelningen. Detta arbete

startade redan innan förbundsstyrelsens

beslut med att man kartlade respektive

avdelnings verksamhet.

I augusti var interimsstyrelsen utsedd

och består av fyra personer från Borås

och tre från Alingsås, man kunde snabbt

konstatera att vår målsättning är att

tänka nytt och försöka skapa den bästa

lokalavdelningen i Sverige.

De beslut som hittills har fattats är att

det nya avdelningskontoret kommer att

finnas i Borås, avgiften kommer att vara

1,7 procent, namnet kommer att vara

Borås och datumet för sammanslagningen

är den 1 oktober 2012.

Interimsstyrelsen är tacksamma för

alla synpunkter som kommer in från våra

arbetsplatser om hur ni tycker att vi ska

forma en framtida organisation.


8 EN BRANSCH MED TILLVÄXT

Sjuhärad

500 MEDLEMMAR I BEMANNINGSBRANSCHEN

Bemanningsföretagen är eniga om att det är viktigt med

en stark facklig motpart. Många anser att det är en förutsättning

för att få en acceptans på arbetsmarknaden.

- Fler och fler ungdomar inser värdet av att organisera sig, säger

Peter Johansson ombudsman på IF Metall.

Medlemsantalet i Bemanningsindustrin

ökar, fler och fler ungdomar väljer att

organisera sig och i dag har avdelningen

cirka 500 medlemmar i branschen.

IF Metall och Bemanningsföretagen i

Borås med omnejd har en tät dialog.

Frågor som det är mycket fokus på är

anställningförhållanden och snittlöner.

– Jag företräder medlemmar i dessa

frågor, dyker det upp ett problem så lyfts

Avtalet för Bemanningsbranschen

finns på medlemsportalen

www.ifmetall.se

Hur ser ni, Dennis, Ulf och Kaj som företagare

IF Metall som facklig motpart

Dennis Lenberg,

VD Söder & Compani

– Det är bra med en stark part

som kan företräda våra anställdas

intressen. Det är ge och ta men

det viktiga är att man landar i

vad som skall gälla. Jag tror att

detta tydliggör vad vi står för och

att det bidrar till vårt rykte på

arbetsmarknaden.

– Vi ser gärna att våra anställda

organiserar sig och ställer oss

positiva till fackligt engagemang.

Ulf Öhman,

Konsultchef Manpower

– Ett av våra grundfundamen är att

göra rätt för oss gentemot kunder

och medarbetare. Det gäller att ha

en tät dialog med IF Metall så att

våra värderingar genomsyrar hela

vår verksamhet och blir förankrad i

alla led.

Kay Zeybrandt,

Konsultchef Lernia

– Vi vill säkerställa att regler följs

och då är det viktigt med en tät

dialog rörande tolkningar av avtal

för olika arbetsplatser. Vi ser gärna

att anställda organiserar sig men

det skall vara valfritt.


Sjuhärad

9

– ALLT FLER UNGDOMAR ORGANISERAR SIG

detta snarast med aktuellt företag och

frågan reds ut, säger Peter Johansson.

De råder idag en relativt positiv anda mellan

parterna även om det självklart finns

olika åsikter.

Det som är bra är att båda parter vill

ta tag i eventuella problem/felaktigheter

så snart som möjligt för att nå en överenskommelse.

– Är man anställd i ett bemanningsföretag

anser jag att enda sättet att

säkerställa sina villkor är att organisera

sig, avslutar Peter Johansson.

Varför valde

ni, Gabriel och

Willi att gå med

i facket

Gabriel Kara

– Jag ville ha en grundtrygghet

och någon att vända mig till som

kan företräda mina intressen. Jag

tror också att som anställd i ett

bemanningsföretag är det extra

viktigt då det är en snabbt växande

bransch och kanske många frågor

som inte fullt ut har hunnit sätta

sig.

Willi Bauer

– Det är en trygghet att veta att man kan få hjälp om något skulle krångla

och att man kan vända sig till den lokala klubben på arbetsplatsen man är

uthyrd till.

MATERIAL ATT BESTÄLLA

IF Metall har tagit fram en

välkomstfolder till inhyrda

och riktlinjer för arbetet med

medlemmar inom bemanningsbranschen.

Materialen går att

beställa via materialkatalogen

och finns även på medlemsportalen

under Lag och avtal.


SAXAT

10 Sjuhärad

Bli först med senaste

nytt från avtalsrörelsen

På förbundets hemsida, www.ifmetall.se, kan du

anmäla ditt intresse för avtalsnyheter till din e-post

och/eller sms. Du är då garanterad IF Metalls syn på

vad som sker. Du får information direkt när något

avgörande sker i avtalsrörelsen samt upplysningar och

innehåll

om de

tecknade

avtalen.

E-postutskicken

kommer

att

skickas oftare än sms och innehålla mer information.

Sms kommer att användas för de viktigaste nyheterna

och vid en eventuell konflikt.

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/

agetopenagent&key=prenumerera_avtal_1314703063765

Yrkes-VM för ungdomar

27 svenska ungdomar ingick i det yrkeslandslag som

var med och genomförde Yrkes-VM (WorldSkills Competition)

i London i början av oktober.

Sverige tävlade i 24 olika yrken och kammade hem

två silver och två bronsmedaljer. Totalt slutade yrkeslandslaget

på artonden plats.

Tävlingen är ett av världens största evenemang,

48 länder och 1 000 killar och tjejer deltar i 45 olika

yrkeskategorier.

Sjukt kassan!

Läs mer på www.yss.se

Så här skriver

Dagens Arbete:

”Läkaren skrek

åt de sjuka.

Han sa att de

ljög och kalllade

deras

vanliga läkare för

knarklangare. Till

honom skickas

deprimerade människor – av Försäkringskassan.

Lucas, 53 år, lyfter upp väskan på bordet. Han

bläddrar bland papper och pärmar. Fingrarna darrar

när han drar fram kopian på mejlet han skickade till

Försäkringskassan”.

Läs mer på www.dagensarbete.se

Saxat

SKTF blir

Vision

Svenska Kommunal

Tjänstemannaförundet,

SKTF har bytt

namn och heter nu

Vision. Vision har ca

160 000 medlemmar

som har tusentals

olika yrken. På hemsidan

säger man sig

vara det ledande

fackförbundet för

den som arbetar i

privat eller offentlig

regi i kommunen,

landstinget eller

inom kyrkan. Dessutom

är Vision partipolitiskt

obundet

och ingår i TCO.

http://www.vision.se/

Att leva

är det

viktigaste av

allt – i alla

fall så länge

man lever.

Göran Tunström

IF Metall satsar

på hållbara jobb

Många industriarbetare sliter ut sig i förtid för att de

har hårt styrda arbeten med lite arbetsinnehåll.

IF Metall vill därför tillsammans med arbetsgivarna

skapa arbeten

som är omväxlande,

stimulerande

och utvecklande.

– När vi pratar

om hållbart arbete

menar vi att

man ska forma

befattningar i

arbetsorganisationen

så att

man ska kunna

växla mellan olika

arbetsuppgifter

och få ett arbetsinnehåll

som

är meningsfullt.

Företagen ska också använda den kompetens man har

och utveckla den, säger Tommy Thunberg Bertolone på

IF Metalls arbetsutvecklingsenhet.

Genom projektet Produktionslyftet, som IF Metall

driver tillsammans med arbetsgivarna i Teknikföretagen,

har verksamheten och arbetsorganisationen

utvecklats på 70 arbetsplatser, och ytterligare 30 är

på gång.

Läs mer i tidningen arbetsliv.

www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikelserie/Hallbart-arbetsliv/

IF-Metall-satsar-pa-hallbara-jobb/

Skyddsombudsuppdraget

100 år 2012

IF Metalls kongress tog i juni ett beslutet

om att årligen uppmärksamma skyddsombuden.

Dessutom fyller uppdraget som

skyddsombud 100 år 2012. Det kommer

IF Metall att fira med aktiviteter över hela

landet.

Juholt vill se

höjd a-kassa

Sänkta avgifter till a-kassan, och

höjd ersättning för arbetslösa och

sjuka är några inslag i Socialdemokraternas

skuggbudget. Rutoch

rotavdragen blir kvar

Arbetarna föredrog i det

senaste valet Moderaterna före

Socialdemokraterna som fick

stämpeln som ett bidragsparti. Nu vill Håkan Juholt i

sin första riktiga skuggbudget sänka avgifterna till a-

kassan, och höja ersättning för arbetslösa och sjuka.

Avgiften till a-kassan föreslås åter bli avdragsgill,

förutom att den ska sänkas kraftigt.

www.rod.se


Sjuhärad

LÅGKONJUNKTUR OCH AVTALSRÖRELSE

11

– VI TOG ANSVAR UNDER KRISEN 2009

2009 skrev vi om Henrik Eliasson

som räddades kvar på Heda

tack vare IF Metalls ramavtal

som tecknades i mars 2009.

Från företagets sida var man

tydlig: Ramavtalet räddade en

krissituation.

På Primo i Limmared har en

uppgörelse träffats som innebär

att de anställda har fått tillbaka

50 procent av den lön de avstod

från under krisen 2009.

Nathalie Jensen förhandlade för klubben vid Primo tillsammans med Esa Raunemaa.

– Arbetsgivarna har visat

att även de tar ansvar

Under senaste lågkonjunkturen ställde IF

Metall krav på regering och arbetsgivare

att ta sitt ansvar för att behålla kompetensen

på arbetsplatserna istället för

att företagen skulle tvingas varsla. När

ingenting hände tog IF Metall initiativ till

ett krisavtal, vilket innebar att de anställda

fick bära ansvaret genom uppskjutna löneökningar

och sänkt arbetstid med lägre

inkomster som följd.

När sedan konjunkturen vände och

företagen började gå bra igen hörs det

inte mycket om det ansvar som IF Metalls

medlemmar tog.

En av de arbetsplatser i avdelningen som

tecknade en krisuppgörelse under 2009

var Primo i Limmared. Lösningen gick ut

på att de anställda under en period skulle

sänka sin arbetstid till 80 procent och

samtidigt få 80 procent av sin ordinarie

lön.

Innan avtalet tecknades genomfördes

medlemsmöte där klubben presenterade

alternativen, krisavtal eller varsel på 15

personer.

– Det var inget roligt beslut men medlemmarna

enades om att acceptera krisavtalet

så att alla kunde behålla jobben,

säger Nathalie Jensen som vid tillfället

var förhandlare för klubben tillsammans

med Esa Raunemaa.

Nu har företaget under en längre tid haft

en uppåtgående trend och förhandlingar

har genomförts rörande kompensation

för minskade löner under 2009. Uppgörelse

har träffats vilken innebär att de

anställda har fått tillbaka 50 procent av

den lön de avstod under 2009.

Vi var överens

om att om man

har en personal

som ställer upp

när det är tufft,

också ska

kompenseras när

det går bättre.

Nathalie Jensen

Ytterligare ett par arbetsplatser i avdelningen

har gjort liknande lösningar och

förhandlingar pågår på några.

– Det är positivt att dessa kompensationer

börjar diskuteras, det är dags för

arbetsgivarna att visa att även de kan ta

ansvar, säger Benny Sjöhem, ombudsman

IF Metall.


12 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR SJUK

Sjuhärad

Om du blir sjuk Vad gäller och vem betalar dig

SJUKPERIOD VEM BETALAR VAD KRÄVS ATT OBSERVERA

Dag 1– 14

Arbetsgivaren. En (1) karensdag

därefter 80% av lönen.

Läkarintyg, om inte förr

så från 8:e dagen.

Försäkringskassan kan ifrågasätta

behovet av sjukskrivning.

Dag 15 och vidare

Försäkringskassan. 80% av

SGI (sjukpenninggrundande

inkomst).

Läkarintyg.

Försäkringskassan kan ifrågasätta

behovet av sjukskrivning

och även dra in sjukpenningen.

Dag 15-360

AGS 10% (avtalsgruppsjukförsäkring)

AGS anmälan finns hos

arbetsgivaren.

Försäkringskassan kan ifrågasätta

behovet av sjukskrivning

och även dra in sjukpenningen.

Sjukersättning

tidsbegränsad

Försäkringskassan.

AGS Månadsbelopp.

Läkarutlåtande. Prövning

av Försäkringskassan.

Till AGS, kopia av beslut från FK.

Anställningen behålls.

OBS: Inte semesterlönegrundande

frånvaro.

Sjukersättning

Tillsvidare

Försäkringskassan.

AGS Månadsbelopp.

Läkarutlåtande. Prövning

av Försäkringskassan.

Till AGS, kopia av beslut från FK.

Anställningen

upphör.

033-48 28 00

Det är växelnumret

till

IF Metall

Sjuhärad.

Så når du avdelningens

försäkringsansvariga direkt:

Beatrice Ekelund 076-109 98 06

Är du sjukskriven på grund av olycksfall eller arbetsskada

Om sjukskrivningen beror på olycksfall eller arbetssjukdom som

godkänns av Trygghetsförsäkring vid arbetssakda (TFA) är gången i

princip densamma, skillnaden är att om sjukskrivningen varar mer

Delar du inte Försäkringskassans bedömning

än 14 dagar är det Arbetsskadeförsäkringen som går in istället för

AGS . Vid Sjukersättning kan man få livränta från Försäkringskassan

som täcker mellanskillnaden mellan lön och sjukersättningen.

På senare tid har Försäkringskassan allt oftare, ej beviljat

sjukpenning, dragit in sjukpenning och avslutat sjukersättningar.

I dessa fall ska klubben på arbetsplatsen hjälpa medlemmen

med överklagande eller liknande. Finns ingen klubb kan man

vända sig direkt till avdelningen.

I vissa fall kan också anställningen ifrågasättas då det kanske inte

finns arbetsuppgifter som är möjliga att utföra på arbetsplatsen.

Klubben kan då kontakta avdelningen för rådgivning.

Avdelningen har möjlighet att tillgå LO –TCO Rättsskydd. Vid

arbetsskada kan bistånd därifrån beviljas av förbundet efter

ansökan från avdelningen.


Sjuhärad

MEDLEM I IF METALL ÄR BRA FÖRSÄKRAD

13

– MÅNGA MISSAR DEN HÄR FÖRSÄKRINGEN

Som medlem i IF Metall

har du en fritidsförsäkring TFF,

Trygghetsförsäkring vid fritidsolycksfall.

Många av våra

medlemmar missar tyvärr denna

försäkring då man inte vet att

man har den och när det ger

ersättning.

Detta ingår i fritidsförsäkring

vid fritidsolycksfall:

• Olycksfallsersättning

• Akutersättning

• Sjukhusvistelse

• Tandskadekostnader

• Rehabilitering

• Övriga kostnader

• Kroppsskadeersättning

• Medicinsk invaliditet 200 000 kr

• Krisförsäkring

Magnus Winblad spiralfraktur krävde

både kryckor och lång läktid. Ersättningen

från IF Metalls medlemsförsäkring har

uppgått till 39 000 kr.

Magnus fick

39 00 kronor

för sitt

benbrott

Magnus Winblad som arbetar på Ericsson i

Borås råkade 2009 ut för ett olycksfall.

– Jag är fotbollstränare, vid ett tillfälle

så fastade jag med dubbarna i gräset och

föll, säger Magnus.

Vid fallet hade Magnus oturen att sätta

sig på sin fot vilket resulterade i en

spiralfraktur i foten som

resulterade i 3 månaders

sjukskrivning. Detta anmäldes

av IF Metall till medlemsförsäkringen

i Folksam och

resultatet av detta blev att

Magnus omgående fick 1 000

kronor för akutbesöket och

3 000 kronor för själva skadan.

- När jag sedan började jobba

fick jag ytterligare 3 000

kronor som skulle täcka

inkomstbortfallet under min

sjukskrivning, fortsätter Magnus.

I dag drygt 2 år efter skadan har Folksam

gjort en invaliditetsbedömning och

konstaterat 5 procents invaliditet, detta

resulterar i ytterligare 31 700 kronor.

– Det som är viktigt att veta är att försäkringen

startar vid olycksfall som medför

läkarbesök, det behöver med andra ord

inte konstateras någon allvarlig skada,

säger Beatrice.

- Vi har en jättebra försäkring

som tyvärr många missar,

säger Beatrice Ekelund

ombudsman på IF Metall.

Vid frågor rörande dina

försäkringar så kontakta

Beatrice Ekelund som är

trygghetsansvarig på avdelningen.


14 FACKLIGPOLITISKT SAMARBETE

Sjuhärad

CARIN: – VI SKA PRATA MER MED ER

Carin Jämtin samtalar med Anne Flodmark och Beatrice Ekelund.

Carin Jämtin, socialdemokratisk

partisekreterare var i

oktober på besök på avdelningen

och diskuterade med styrelse

och personal. En av hennes prioriterade

frågor är att återskapa

en stark fackligpolitisk samverkan.

Frågor som kom upp under

diskussionen var bland annat

sjukförsäkring, arbetslöshetskassa

och kompetensutveckling.

För att få till förändring måste

vi samarbeta.

CARIN JÄMTIN BLICKAR IN I FRAMTIDEN:

– Vi måste återskapa

det fackligpolitiska samarbetet

Socialdemokraterna och LO

är två grenar på samma träd.

Banden mellan Socialdemokratin

och LO bygger på en

idé om ett samhälle. Vi strävar efter

samma samhällsförändringar. Vi tror på

ett annat samhälle, där idén om rättvisa

och solidaritet är verklighet. Därför

behöver vi stärka den facklig-politiska

samverkan.

Tillsammans kan vi verka för att

samverkan fungerar i vardagen, att vi

pratar mer med varandra och att vi driver

på de politiska frågorna för ett jämlikare

samhälle. För Sveriges löntagare förtjänar

en bättre politik. En politik som

stödjer löntagarnas organisationer och

inte motverkar dem.”

Carin Jämtin

Sänkt medlemsavgift

I slutet på september beslutade avdelningens representantskap att sänka medlemsavgiften

från 1,8 till 1,7 procent. Detta innebär att förbundsavgiften är 1,2 procent och avdelningsavgiften

är 0,5 procent.

– Det är roligt att vi har möjlighet att genomföra denna sänkning som var tänkt redan för

ett par år sedan men då kom lågkonjunkturen emellan, säger Marie Lindqvist, avdelningsordförande.

När man nu står inför en sammanslagning med Alingsås och administrationen skall skötas

för 10 kommuner istället för 5 kan denna sänkning göras utan att det kommer att påverka

verksamheten, fortsätter Marie.


Sjuhärad

KONTINUERLIGT ARBETE FÖR EN SÄKER ARBETSMILJÖ

15

LASSE: – SKAPA LAGANDA, TA ANSVAR

Lasse ”brandmannen” Gustavsson.

I oktober månad anordnades en konferens

av tre IF Metall avdelningar och

ABF jobb. Det blev en välbesökt dag med

126 deltagare och föreläsare var Lasse

Gustavsson.

– Denna konferens anordnas som ett

led i vår ambition att skapa en samsyn

och ett engagemang där alla på arbetsplatsen

tar ett ansvar för den gemensam-

IF Metall arbetar ständigt

för en bättre arbetsmiljö.

Det gäller att skapa laganda

och att ta ett gemensamt

ansvar, om detta pratar Lasse

”brandmannen” Gustavsson

på en välbesökt konferens på

Viskadalens folkhögskola.

Från tanke till handling

ma arbetsmiljön, säger Beatrice Ekelund

trygghetsansvarig.

Konferensen tog upp frågor som kommunikation

och laganda, psykosocial

arbetsmiljö och personligt säkerhets

agerande.

– Det gäller att gå från tanke till handling,

säger Lasse.

TONY GUNNARSSON, ARDAGH, LIMMARED:

– Arbetsmiljön

ett gemensamt ansvar

På Ardagh i Limmared anordnade man

för en tid sedan en gemensam utbildning

för skyddsombud och arbetsledare. I dag

arbetar man gemensamt med att skapa en

medvetenhet hos samtliga anställda om

miljö, säkerhet och arbetsolyckor.

En elektronisk tavla sitter i entrén och visar

antal skadefria dagar. Detta fungerar

som en påminnelse

om att

det är allas

gemensamma

ansvar

att värna om

miljön på arbetsplatsen.

– Samverkan är en förutsättning,

det har stärkt vårat lokala arbete och

engagemang, säger Tony Gunnarsson.

Tony Gunnarsson är en av totalt 26

skyddsombud på företaget och

arbetar i formverkstaden.


16 SKATTEMEDEL MÅSTE ANVÄNDAS PÅ DET ABSOLUT MEST EFFEKTIVA SÄTTET

Sjuhärad

– Skatte- och bidragsfusk ska bekämpas

”Varje förslösad skattekrona är en stöld

från folket” sade den gamle socialdemokratiske

socialministern Gustav Möller

på sin tid. Det är lika sant i dag som det

var på Möllers tid. Socialdemokraternas

nya ekonomiska politik bygger på tydliga

moraliska principer om att man ska göra

rätt för sig. Detta är kärnan i vad vi

kallar värdeburen tillväxt, ett samhällskontrakt

som förutsätter att den enskilde

kan vara trygg i att det offentliga gör allt

som står i dess makt för att skattemedel

används på det absolut mest effektiva

sättet. Det är extra viktigt i dessa tider av

finansiell oro.

Vi socialdemokrater delar regeringens

uppfattning om att det under 2012 finns

ett utrymme för ofinansierade reformer

om 15 miljarder kronor. Vi värderar

värdet av säkerhetsmarginaler högre än

regeringen och kommer att presentera

en budget med ett ännu högre finansiellt

sparande. Vi kommer aldrig att lånefinansiera

och vi kommer inte att chockhöja

några skatter. Vår ambition är dock

att trots det hitta ytterligare 15 miljarder

till reformer genom omprioriteringar i

budgeten. Vi ser att det finns eftersatta

behov inom infrastruktur och utbildning.

Vi ska prioritera upp dessa områden. I

tider av oro är det viktigt att se till så

varje skattekrona används rätt. Det har

väljarna rätt att förvänta sig av regeringen.

Starka offentliga finanser kräver

ett robust samhällskontrakt.

Men genom samhällskontraktet förbinder

sig också den enskilde att i moralisk

mening, utöver det som lagen reglerar,

ta ansvar för att inte överutnyttja de

Ann-Christin

Ahlberg, riksdagsledamot

i arbetsmarknadsutskottet.

Hans Olsson,

riksdagsledamot

i skatteutskottet.

tjänster som det offentliga tillhandahåller

och inte heller medvetet tänja på skattelagstiftning

och andra regelverk för egen

ekonomisk vinning. För att upprätthålla

samhällskontraktet är det avgörande att

alla former av skatte- och bidragsfusk

motverkas kraftfullt. Skatteverket beräknar

att staten förlorar cirka 130 miljarder

kronor i uteblivna skatteintäkter varje år.

Under åren 2012-2015 vill vi därför tillföra

Skatteverket totalt 200 miljoner kronor

för ökade resurser till att bekämpa

skattefusk. Även överutnyttjande av

bidragssystemen måste motverkas. I

en nyligen genomförd granskning av

myndighetens arbete mot bidragsbrott

har Riksrevisionen visat att många

bidragsbrottsärenden blir liggande vid

de olika myndigheterna i utrednings-

Phia Andersson,

riksdagsledamot

i konstitutionsutskottet.

Det finns eftersatta behov inom

infrastruktur och utbildning. Vi ska

prioritera dessa områden.

Ann-Christin,

Hans och

Phia är

socialdemokratiska

riksdagsledamöter

för Södra

Älvsborg.

kedjan. Den totala genomsnittliga tiden

det tar för myndigheterna att utreda ett

bidragsbrottsärende mot Försäkringskassan

uppgår i dag till cirka ett år och åtta

månader.

Vi menar att de rättsvårdande myndigheterna

behöver förstärkta resurser under

kommande år för att bekämpa bidragsbrott.

I en särskild satsning mot bidragsbrott

anslår vi därför totalt 100 miljoner

kronor till Polisen och Åklagarmyndigheten

under perioden.

Phia Andersson

Hans Olsson

Ann-Christin Ahlberg

Riksdagsledamöter (S)

från Sjuhäradsbygden

ÅSIKT&DEBATT

Vi vill ha din åsikt! Har du också åsikter om politiken eller vill du kommentera

det som skrivs Maila din åsikt till: postbox.avd34@ifmetall.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att korta materialet och publicera i mån av plats.


Sjuhärad

KORSORDET

17

Namn

Adress

SKICKA DITT SVAR till IF Metall Sjuhärad, Skaraborgsvägen 21,

506 30 BORÅS senast den 1 december. Eller faxa på 033-48 28 29.

TRE RÄTTA LÖSNINGAR VINNER! Först öppnande rätt lösning

vinner förstapris, ett valfritt veckoslut på Gullholmen under låg- eller

mellansäsong. Andra och tredje pris vinner var sin trisslott.

VINNARE I NR 1/2011: 1:a pris, Britt Kullberg, Borås. 2:a pris, Ingrid Larsson, Dalsjöfors. 3:e pris, Sussie Nilsson, Borås.


ARBETSLÖS

18

Sjuhärad

Om du blir arbetslös…

Om det är första gången du är arbetslös

Om du inte haft ersättning från a-kassan förut eller om du haft

ersättning förut men arbetat i mer än ett år gäller följande:

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

din första

arbetslösa dag. Det är

endast de dagar du är

anmäld på arbetsförmedlingen

som du kan få ersättning

för från a-kassan.

Även om du slutat din

anställning på egen begäran

skall du anmäla dig

på arbetsfördmedlingen

första arbetslösa dagen.

Om du skulle bli arbetslös igen

Skicka in dina intyg

till a-kassan

(IF Metalls arbetslöshetskassa,

FE 67,

930 88 Arjeplog).

Beroende på vad du

gjort före arbetslösheten

ska olika

blanketter skickas

in till a-kassan – se

rutorna bredvid.

I vilket fall som

helst ska blanketten

”Anmälan om

arbetslöshet” som

du får på Arbetsförmedlingen

skickas in

till a-kassan.

Om du haft uppehåll i ersättningen från a-kassan och nu åter är

arbetslös behöver du inte skicka in intyg du redan skickat in en

gång. I stället behöver vi få in intyg på vad du gjort sedan du hade

ersättning från a-kassan senast.

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

din första

arbetslösa dag. Du kan

bara få ersättning från

a-kassan för den tid du är

anmäld på den offentliga

arbetsförmedlingen.

Samtliga intyg ska

sändas till: IF Metalls

arbetslöshetskassa,

FE 67

930 88 Arjeplog.

Arbetslöshetskassan är

ett helt datoriserat system

i sin handläggning

av ärenden.

Se till att alla blanketter är fullständigt ifyllda

och skicka in dom till a-kassan. Om du har frågor kring

vilka blanketter som behövs är du välkommen att kontakta

oss på a-kassan.

Innan jag blev arbetslös…

… ARBETADE JAG

Om du arbetat före arbetslösheten ska du skicka in blanketten

”Arbetsgivarintyg ”. Arbetsgivarintyget ska avse de tolv senast

arbetade månaderna före arbetslösheten. All arbetad tid, övertid

och frånvaro måste fyllas i på intyget. Om du haft flera anställningar

ska ett intyg per anställning utfärdas.

… STUDERADE JAG

Om du studerat före arbetslösheten och studierna är avslutade

ska blanketten ”studieintyg” fyllas i av dig. Bifoga kursintyg från

skolan.

… HADE JAG ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN

Om du haft ersättning från Försäkringskassan måste du avsluta

ditt ärende där innan vi kan betala ut ersättning från a-kassan.

… I ÖVRIGA FALL

Ta kontakt med din

handläggare för

rådgivning.

Några dagar efter ditt

besök på Arbetsförmedlingen

får du de

två första kassakorten

hemskickade till dig.

Detta gäller också när

du blir arbetslös första

gången. På kasskorten

står det förtryckt vilka veckor

det gäller.

Du ska skicka det första kortet

till IF Metalls arbetslöshetskassa

i Arjeplog så snart det

är ifyllt det vill säga efter två

veckor. Adressen är förtryckt på

kassakortet.

Direktnummer till a-kassans handläggare

Dag 1–15 Peter Väisänen 033-10 59 82

Dag 16–31 Lisbeth Fransson 033-13 70 15

ÖPPETTIDER

A-kassan har telefontider, säkrast träffar du din handläggare måndag– fredag, 09.00 – 11.00.

Du kan – dygnet runt – få ytterligare information genom att ringa till Talsvar på telefon 08-453 99 95.

Där kan du bland annat finna allmän information om A-kassan, arbetslöshetsersättningen,

din utbetalning och återstående ersättningsdagar. Du kan också få information och även fylla

i dina kassakort via Internet. Adressen är: https://www.internetkassan.com/ifmetall

https://www.internetkassan.com/ifmetall


Sjuhärad

PASSION FÖR LÄCKERHETER • BOKA STUGA PÅ GULLHOLMEN

19

– EN OVANLIG OCH GOD KOMBINATION

Recept för 6 portioner

1 pkt saffran

3 äggulor

½ dl strösocker

½ dl honung

3 dl vispgrädde

Sås:

1 pkt djupfrysta hallon, 200 gr florsocker

Saffransglass med hallonsås

Vispa äggulor, socker, honung och saffran till en

pösig smet.

Vispa grädde. Blanda äggsmeten och vispgrädden.

Klä en avlång form med plastfolie.

Häll i smeten. Frys glassen över natten.

Tina hallonen. Kör dem i mixer eller mosa med

gaffel. Smaksätt med florsocker.

Ta fram och temperera glassen i rumstemperatur

10-15 minuter före servering.

Skär glassen i 1-2 cm tjocka skivor.

Servera med hallonsås.

Kjell Fridäng är avdelningstyrelseledamot och arbetar till vardags på

Mastec Components AB i Ulricehamn. Kjell har en passion för att baka

på fritiden. Här delar han med med sig av sina kunskaper.

– Gillar du i likhet med mig att baka och göra efterrätter så är den

här efterrätten en både ovanlig och jättegod kombination, säger Kjell.

Kjell Fridäng

Dags att boka stuga på Gullholmen hösten 2011 och 2012

Som medlem har du möjlighet

att hyra avdelningens stuga i

fritidsbyn Gullholmen.

Fiskelägret Gullholmen ligger

utanför Orust i Bohuslän och är

ett av västkustens äldsta fiskeläger

med anor från 1200-talet.

Stugbyn är öppen året om.

Foto: Olle Sjöstedt

Priser

2012

Vecka Ett dygn Veckoslut fre–sön Hel vecka

1–14, 43–52 400 kr 700 kr 1 400 kr

15–24, 34–42 500 kr 900 kr 2 400 kr

25–33 3 500 kr

OBS! Inga veckosluts bokningar under högsäsong.

Nyhet för året är att båtplats finns att hyra genom avdelningen.

Pris båtplats, 500 kr/vecka eller 100 kr/dygn.

Ring IF Metall

Sjuhärad på

033-48 28 00 för

mer information.


20

Sjuhärad

Det är inte alla på våra arbetsplatser som väljer att vara med

i IF Metall. En del väljer att bara vara med i a-kassan, andra att stå utanför helt.

Men vad innebär det att inte ha fullvärdigt medlemskap

Klä dig med fullt medlemskap

Illustration: Bo Persson

Ställer du dig utanför facket kan du

inte hävda krav på innehållet i avtalet.

Det är IF Metall som bär avtalet.

Fullvärdigt medlemskap Endast medlem i a-kassan Icke medlem

Rättshjälp vid tvist

Dyrare medlemskap i a-kassan än

Omfattas av arbetslöshetsförsäkringen för fullvärdig medlem

Vid sjukdom eller skada orsakad av Omfattas av arbetslöshetsförsäkringen

arbetet hjälper IF Metall dig att driva (hjälper endast då man står utan jobb)

ärendet

Försäkringar som hjälper vid olycksfall,

sjukdom, dödsfall och ger en extra

pension

Försäkring som även gäller vid olyckor

på fritiden

Omställningsstöd för åtgärder då man

blivit uppsagd vid arbetsbrist

Hjälp vid uppsägning, rehabilitering,

fel ersättning, löneförhandlingar, ledighet,

arbetsmiljö och mycket mer

Löneskydd

Konfliktersättning

Lokala avtal på din arbetsplats

Du kan ställa krav utifrån kollektivavtalet

Detta är några av de fördelar ett

fullvärdigt medlemskap ger dig

Ingenting

More magazines by this user
Similar magazines