Anmälan om ändring av livsmedelsverksamhet - Orust kommun

orust.se

Anmälan om ändring av livsmedelsverksamhet - Orust kommun

Version 2013-09-11

Ansökan skickas till

Orust kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen

473 80 HENÅN

Anmälan om ändring av livsmedelsverksamhet

Verksamhetsutövare

Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Organisations- eller personnummer

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

E-postadress

Ändringarna avser anläggning

Lokalens/anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Ändringarna beräknas vara klara (datum)

Typ av ändring

Markera med kryss vilken ändring/vilka ändringar som kommer att ske i anläggningen och ange den nya uppgiften efter.

Ny faktureringsadress:

Nytt anläggningsnamn:

Förändring av sortiment/ typ av verksamhet:

Utökning av sortiment:

Minskning av sortiment:

Utökning av antalet portioner:

Minskning av antalet portioner:

Utökning av antalet årsarbetskrafter:

Minskning av antalet årsarbetskrafter:

Annat:_______________________________________________________________________


Anmälan om ändring av livsmedelsverksamhet

Ändringsbeskrivning

Beskriv med egna ord er livsmedelsverksamhet

Övriga upplysningar

Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du

medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av miljö- och

byggnadsnämnden och du har rätt att skriftligen begära utdrag och rättelser en gång om året.

Ort och datum Sökandens underskrift Namnförtydligande

2

More magazines by this user
Similar magazines