05.01.2015 Views

uppdrag - Posten

uppdrag - Posten

uppdrag - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

uppdrag

logistiK

EN TIDNING FRÅN

POSTEN LOGISTIK

NUMMER 1 2008

Varsågod!

Ny tidning till dig som

jobbar med logistik

3 Trender

3 Fördjupningar

3 Smarta lösningar

Logistikchef

– så blir din

framtid

Motvalls Volvo Cars

bygger lokala lager i Norden

Sjukt bra! Apoteket

revolutionerar sin logistik

3

budskap från

Åsa Torstensson


innehåll1.08

6

Skissar på framtiden 6

Apoteket utvecklar sitt e-handelserbjudande. Men den stora utmaningen

återstår. När monopolet upphävs vänds allt upp och ned. Fram till dess

skissar transportchef Christer Ottosson på tänkbara scenarier.

9

uppdrag logistik

Posten Logistik AB, 105 00 Stockholm Tel: 08-781 10 00

E-post: uppdraglogistik@posten.se

Ansvarig utgivare: Anne-Catherine Worth

Redaktör hos Posten Logistik: Markus Trautmann

Produktion: Tidningskompaniet Stockholm,

www.tidningskompaniet.se

Projektledare: Stefan Sjödin

Redaktör: Jonas Eklöf Formgivare: Jonathan

Swärd Omslagsfoto: Andreas Lind Repro:

Tidningskompaniet Tryck: Trydells

Citera oss gärna, men ange alltid källan.

”Branschen måste ta ansvar” 10

Infrastrukturminister Åsa Torstensson i en intervju

om sina stora utmaningar – och om hennes

krav på transportbranschen

hela vägen hem 12

Ett paket kan färdas runt halva jorden. Men den

sista metern är avgörande för kundens uppfattning

om leveransen.

framtidens logistikchef 16

Vi ställde frågan till professorer och branschfolk:

Vilken är logistikchefens roll i framtiden

Uppdaterat 4

Produkten 9

logistikKoll 15

utmaningen 18

frågor och svar 19

kontakta

posten logistik

Vår kundtjänst har öppet varje

vardag klockan 8–19.

Telefon: 020-33 33 10

E-post: kundtjanst.logistik

@posten.se

Prenumerationsärenden:

www.posten.se/uppdraglogistik

ledare

Uppdrag enkelhet

Snön virvlar när den gula lastbilen svänger in på

uppfarten. Ut kliver chauffören med ett paket i

famnen. Det är många mil till närmaste apotek

– ändå har den viktiga medicinen nått fram.

Ovanstående scenario kan sammanfattas med

ett enda ord: enkelhet. I det här fallet enkelhet

för Apotekets kund.

För att klara logistiken inför framtidens eventuellt

avreglerade marknad har Apoteket tagit

hjälp av Posten Logistik.

På sidorna 6–8 berättar

vi om de lösningar och

processer som krävs för att

klara uppdraget.

Du har just öppnat premiärnumret

av Uppdrag

”Vi vill att vår

tidning ska

inspirera

dig till nya

lösningar”

Logistik, den nya tidningen för dig som är kund

hos Posten Logistik. Egentligen kunde vi ha

kallat den Uppdrag Enkelhet. Det är nämligen

så vi ser på logistik – som ett verktyg för att

förenkla och effektivisera affärsverksamhet. Och

då handlar det inte bara om att korta ledtider

och öka kontroll över flöden. Det handlar också

om små, enkla saker i vardagen som gör det

lättare för dig att vara kund hos Posten Logistik.

Därför fick alla kunder en egen kontaktperson

hos Posten Logistik förra året, därför har vi

skaffat ett eget nummer till vår kundtjänst och

därför arbetar vi hårt för att

vi, när något går fel, ska vara

snabbare i vår reklamationshantering.

Nu presenterar vi vår nya

kundtidning, som vi hoppas

ska inspirera dig till nya

smarta lösningar.

Vi har valt att kalla den

Uppdrag Logistik.

Tydligare än så kan

vi väl inte beskriva vår

uppgift

Henrik Höjsgaard

VD för Posten Logistik

uppdrag logistik 1.2008


Namn: Sarfo Michael Darko

Plats: segeltorp paketterminal

En oslagbar kedja

Sarfo Michael Darko, terminalarbetare i Segeltorp, Stockholm, tar

ett paket några steg närmare slutkunden. Sarfo, tillsammans med

kollegorna i Segeltorp, klarar av att hantera upp till 17 000 kollin

per timme. Därmed utgör de en viktig länk i en svensk logistikkedja

med oslagbar kapacitet. Posten Logistiks terminaler hanterar

i snitt 220 000 paket varje dag. I slutet av 2007 noterades ett ”all

time high” med 326 589 paket under ett och samma dygn. Ändå

lyckades Sarfo Michael Darko och hans kollegor upprätthålla en

leveranskvalitet i världsklass. FOTO: SCANPIX

uppdrag logistik 1.2008


UppDaterat

senaste nytt från posten logistik

64

procent av

företagarna

tror att deras

distanshandel växer med upp

till 50 procent på två år enligt

”Distanshandeln – näring åt

företagande på landsbygden”.

Kunden har sagt sitt

Leveranssäkerhet och tillgänglighet i topp

tre snabba till …

Bra logistik stärker affärerna. Det anser åtta av tio företagare

som deltagit i Posten Logistiks rapport ”Vardagslogistik

– en rapport om små och medelstora

företags syn på logistik”. I rapporten har 300 företag

inom detaljhandels-, grossist- och industribranschen

fått svara på frågor om logistikens betydelse.

Av rapporten framgår att leveranssäkerhet (99 procent

av de tillfrågade) och tillgänglighet (88 procent),

inte oväntat, är viktigast i valet av logistikpartner.

Även priset lyfts fram som en viktig faktor. Cirka

åtta av tio, 82 procent, anser att leverantörernas pris

är viktigt i en valsituation. Pris bildar, tillsammans

med leveranssäkerhet och tillgänglighet, de tre prioriterade

krav som företagen ställer på sina levrantörer.

Men även miljön hamnar alltmer i fokus. Sju av tio

företag tror att deras miljökrav på logistikleverantörerna

kommer att skärpas. Men viljan att betala extra

för miljön varierar.

Sex av tio företag, 62 procent, bedömer att deras

export och import på sikt ska öka. Det gäller framför

allt inom detaljhandeln och i grossistbranschen.

74 procent av alla tillfrågade företag förväntar sig

ökade logistikkostnader den närmaste framtiden.

Vad är det då som driver logistikbranschen framåt

Jo, det är tillväxten och den goda konjunkturen,

anser åtta av tio respondenter. 75 procent lyfter

också fram teknikutvecklingen,

medan 74 procent

anser att klimatfrågan är

viktig.

läs mer

www.posten.se/press

Under ”publikationer”

... Anders Holm, försäljnings-

och marknadsdirektör

i Posten Logistik.

Varför bygger Posten Logistik

en ny terminal i Gendringen,

Nederländerna

– En stor del av de

nordiska importvolymerna

passerar eller utgår från

Hamburg eller Nederländerna.

I Hamburg har vi en

terminal sedan tidigare och

med den nya terminalen i

Nederländerna kan vi öka

kapaciteten mellan Norden

och övriga Europa. Vi har

även lokal verksamhet i området,

det vill säga in-nighttransporter.

För Posten

Logistik är dessa regioner

viktiga knutpunkter som gör

transporterna till och från

Europa mer effektiva.

Hur sker transporterna

mellan Nederländerna och

Sverige

–Med lastbil. Posten

Logistik har även via

dotterbolaget HIT ett

distributionsnätverk som

täcker Nederländerna

och Belgien samt delar av

Tyskland. I Skandinavien

sker transporter och distribution

med lastbilar från

dotterbolaget Poståkeriet

och från andra

transportörer som är

knutna till Posten Logistik.

När öppnar terminalen

– Den 1 juli 2008.

uppdrag logistik 1.2008


nytt paketrekord

Natten till den 18 december passerade 326 589 paket

genom Postens distributionssystem – nytt rekord för

ett dygn. ”Det är mycket glädjande att vi än en gång

slår paketrekord inför julen och det visar samtidigt

vilken imponerande kapacitet vi har”, säger Henrik

Höjsgaard, VD för Posten Logistik.

yrkesförarnas kompetens ska höjas

I syfte att höja bland annat trafiksäkerhetskompetensen

bland förare av buss och tung lastbil inför Vägverket nya

krav för förare av gods- och persontransporter. Kraven

införs från och med den 10 september 2009 för förare av

godstransporter med tung lastbil. Alla förare ska i framtiden

fortbilda sig vart femte år.

Volymmässigt säljer

vi på 48 timmar lika

mycket som vi sålde

på ett helt år innan

vi började sälja över

Internet

Dan Gustavsson, VD för och ägare till

e-handelsföretaget Nordendäck i Tierp. På

ett år har företaget ökat omsättningen med

200 procent och planerar att nyanställa.

Postens nära

samarbete med

elektronikkedjan

ELFA ska fördjupas

ytterligare.

UNIKT NORDISKT SAMARBETE

Posten Logistik har slutit ett nytt avtal med

elektronikdistributören ELFA. Ett unikt,

nordiskt avtal som löper över tre år.

Avtalet omfattar samtliga nordiska länder

förutom Danmark och innefattar även

de baltiska länderna och Polen.

– Det är mycket viktigt för oss med säkra

leveranser. Vi kommer att utöka samarbetet

och efterfrågar en ökad integration med

Posten Logistik. Nya tekniska lösningar för

utsortering av gods kommer att tas fram,

säger Per Thundahl, transportchef på Elfa.

För Posten Logistik innebär

avtalet en bekräftelse på den

ställning man har gentemot

konkurrenterna.

– Det betyder att vi har

lösningar som svarar upp mot en

hög kravbild. Vi står starka i konkurrensen

inom Norden. ELFA är känt

för sina högt ställda krav på leverantörer,

säger Håkan Ohlin, säljare Posten Logistik.

Posten Logistik är väldigt flexibelt,

konstaterar Per Thundahl.

10 år av miljötänk

för Posten Logistik

Den 13 februari 2008 har Posten

Logistik varit certifierat enligt ISO

14001 i 10 år. Posten Logistik var det

första transportföretaget i Sverige

som hade ett certifikat som

omfattade hela verksamheten,

inklusive transporterna.

– Det här är ett bevis för att

Posten Logistik jobbar med

miljöfrågan på ett strukturerat

sätt. Och det är

viktigt att vi säkerställer

att de aktiviteter

som vi gör verkligen ger

resultat, säger Henrik Boding,

miljöspecialist Transporter.

Stadium ger Posten totalansvar

Sedan årsskiftet sköter Posten Logistik sportkedjan

Stadiums hela varudistribution. Kontraktet omfattar alla

butiker i Sverige, Danmark och Finland. Posten Logistik

får totalansvaret för varudistributionen till Stadiums

cirka 100 butiker. Avtalet gäller två år och innebär att

Posten Logistik årligen ska hantera och transportera

över en miljon kollin åt Stadiumkedjan. Ungefär nio långtradare

kommer att gå dagligen från Stadiums centrallager

i Norrköping.

– Vi valde Posten Logistik för att de kom med ett

konkurrenskraftigt serviceerbjudande som täcker våra

Butiker i kö för att bli postombud

Allt fler butiker märker fördelarna med

att vara postombud.

Posten ser till att styra kunder till

butikerna – kunder som normalt inte

skulle gå dit, säger Mathias Olsson, chef

för Postens ombudsnät, till tidningen

Market, som uppmärksammat postombudens

popularitet. Att vara postombud

är ett bra sätt att skapa merförsäljning

och locka kunder till butiken, i samband

med att de hämtar sina paket, något

många handlare uppmärksammat.

– I takt med den ökade distanshandeln

och att butiker behöver profilera

sig mer och mer i form av service så kan

det i vissa områden vara direkt utslagsgivande

för butiken att vara postombud,

säger Mathias Olsson.

Varje dag styr Posten cirka 70 000

kunder till något av alla postombud.

uppdrag logistik 1.2008


Apotekets monopol på receptbelagda

läkemedel föreslås försvinna i januari

2009. Det kan innebära att Apoteket

får ta större kontroll över sin logistik.

Men ingen vet exakt hur den nya situationen

blir. Transportchef Christer Ottosson

skissar på tänkbara scenarier.

Apoteket skissar

på framtiden

Text Stefan sjödin foto magnus laupa

Transportchef Christer Ottosson skissar scenarier som besatt. Inom ett år kan

Apotekets verklighet totalt vändas upp och ned. Under lång tid har de haft

minimal påverkan på de egna varutransporterna. Nu förbereder de sig för en

situation där företaget kan få kontroll över stora delar av logistikkedjan.

uppdrag logistik 1.2008


lösningen

Apotekets transportchef Christer Ottosson

fäster för en stund blicken i fjärran.

Han vill formulera de speciella villkor han

brottas med som delansvarig för logistiken

på Apoteket AB.

– Vi förhandlar inte om inköpspris eller försäljningspris.

Vi bestämmer inte av vem vi ska köpa våra

varor, och inte heller hur vi ska köpa dem. Och vad

gäller cirka 95 procent av våra produkter kan vi inte

styra hur de ska levereras.

– Det här är ju rätt viktiga parametrar när man

pratar om logistik …

Ett snett leende åt sin egen underdrift.

Det Christer Ottosson beskriver är naturligtvis

resultatet av Apotekets långa tid som enda aktör i

en monopolmarknad. Apoteket har sedan lång tid

tillbaka inte varit involverat i förhandlingen med läkemedelstillverkarna.

I stället är det staten, via läkemedelsförmånsnämnden,

som skött förhandlingarna

och därefter meddelat Apotekets utförsäljningspris.

Parallellt upphandlar läkemedelstillverkaren en partihandlare

i Sverige (det finns bara två: Kronans droghandel

och Tamro). I dessa avtal ingår, med ytterst

få undantag, distribution ut till Sveriges cirka 900

apotek.

Klappat och klart, alltså. Logistikansvaret på Apoteket

har genom åren mest handlat om lagerfrågor;

bindning av kapital och omsättningshastighet.

– Historiskt sett har vi haft dålig kontroll

över viktiga delar i försörjningskedjan,

säger Christer Ottosson.

Med betoning på historiskt.

För nu händer det saker. Och det går

fort.

Den viktigaste av fyra händelser (se

separat faktaruta) är förstås förslaget om

att Apotekets monopol på receptbelagda

läkemedel ska upphävas från 1 januari

2009.

Det betyder att nya aktörer kan dundra

in på den svenska marknaden och slå upp egna

verksamheter granne med Apoteken – eller i Apotekens

lokaler om de förvärvar verksamheter.

Samtidigt innebär det troligen att Apotekets handlingsfrihet

bakåt i försörjningskedjan kommer att öka.

Problemet är att ingen vet med hur mycket.

– I nuläget arbetar vi med ett antal scenarion,

men vår förhoppning är naturligtvis att vi ska kunna

påverka varuflödet på ett annat sätt än i dag. Avseende

transporter så är det mycket viktigt att vi kommer

att kunna påverka dessa, säger Christer Ottosson och

ger ett exempel:

– De senaste åren har Apoteket aktivt etablerat

sig i köpcentrum, där vi vet att kunderna vill

vara också på helgerna. Vårt problem är att vi inte

får några leveranser dit på helgerna, så söndag

Historiskt har

vi haft dålig

kontroll över

viktiga delar i

försörjningskedjan

Christer Ottosson,

transportchef Apoteket

Steg för steg – Logistiken bakom Apotekets e-handelserbjudande

1. Kunden lägger sin beställning

hemifrån via Internet. De flesta

mediciner, såväl på recept som

receptfria, går att beställa

Boden

här på webbplatsen och

få levererade hem

med posten.

01000010011001010010000001110

2. Beställningen kommer efter några

sekunder direkt till en farmaceut på Apotekets

kundcentrum i Uppsala eller Kalmar. Här

görs en så kallad farmakologisk kontroll av

recepten, precis som på ett vanligt apotek.

Därefter skickas ordern till Distansapoteket.

3. Beställningen landar på ett av

Sveriges fyra distanshandelsapotek. Där

plockas alla varor fram, kontrolleras mot

beställningen och doseringsetiketter

sätts på.

4. En etikett

skrivs ut från ett

transportadministrativt

system (DLS) som

Posten och Sonat

tillhandahåller.

5. Apotekets transportör

distribuerar medicinen. Tre

eller fyra upphämtningar per

dag på distanshandelsapoteken.

6. Medicinen levereras till

kunden. Från beställning

till leverans tar det tre

dagar på grund av

rigorösa säkerhetsbestämmelser.

Svenska grafikbyrån

uppdrag logistik 1.2008


lösningen

Standardiserade men flexibla transportlösningar

har varit våra ledord

Christer Ottosson, transportchef Apoteket

Apoteket utvecklar sitt

e-handelserbjudande

tillsammans med Posten

Logistik. foto: magnus torle

4Monopolet

bryts. Apotekets monopol på

1 receptbelagda läkemedel föreslås upphävas

från 1 januari 2009. Kan ge Apoteket

större kontroll över försörjningskedjan.

eftermiddag kan viktiga varor vara

slutsålda. I dag kan vi inte göra något

åt det, eftersom vi sitter fast i

dagens reglerade situation.

Det är naturligtvis en stor utmaning.

Från en situation där 95 procent

av varorna ”av sig själva” landat i hyllorna,

till en situation där Apoteket

själva ansvarar för, eller åtminstone

kravställer, transporterna.

Men de är väl rustade.

Och här spelar de återstående

fem procenten, där Apoteket kontrollerar

sina egna transporter, en

viktig roll. De utgörs nämligen av

en kraftigt växande del av Apotekets verksamhet

– bland annat distanshandel med läkemedel och

leveranser till apoteksombuden runtom i landet

– och utnyttjas nu maximalt för att trimma Apotekets

transportnät.

– Vi har ju levt i den här oklara konkurrenssituationen

några år och 2003 genomfördes ett antal strategiska

logistikförändringar för att förbättra servicen

mot våra kunder, men även för att stå starka inför

kommande omvärldsförändringar, säger Christer

Ottosson.

Centralisering av verksamheten – på många olika plan

– var en prioriterad åtgärd. De ville lyfta bort processer

som inte hade med kundmötet att göra från de

lokala apoteken och öppnade bland annat därför fyra

distanshandelsapotek i Sverige (i Boden, Sollefteå,

Falun och Hässleholm).

Syftet var att möjliggöra helt nya erbjudanden:

receptbelagda läkemedel via Internet direkt hem till

kunden, leveranser till apoteksombud och mycket

annat.

händelser som kan påverka

Apotekets logistik kommande år

Nikotinläkemedel. Handeln med nikotin-

2 läkemedel är stor och den konkurrensutsätts

i mars 2008. Apoteket blir en detaljist

som alla andra.

Ensamrätt till sjukhus försvinner. Den

31 juli 2008 föreslås Apotekets ensamrätt

att leverera till sjukhusen försvinna. Apoteket

får nya konkurrenter och måste se över

kedjan från tillverkare till varje sjukhus.

Receptfria läkemedel. Utredardirektiv

4 om att släppa receptfria läkemedel till

handeln under mitten av 2009.

I samband med denna stora omdaning beslutade

Apoteket att centralisera och överlåta sina transportupphandlingar

Posten Logistik och samarbetspartnern

Sonat. Tidigare hade varje apotek fattat

beslut om sin egen verksamhet.

– Vi insåg att vi inte hade någon internt som

hade kunskap att centralisera transporterna på ett

bra sätt. Vi behövde ju all möjlig slags kompetens;

upphandling, drift, utveckling och – någon som ser

hur vi ska realisera de nya krav som hela tiden ställs

från verksamheten.

Samarbetet med Posten Logistik och Sonat inleddes

under 2003. Resultatet: en omedelbar förenkling av

transportverksamheten – med bättre kontroll.

Förändringarna har varit positivt dramatiska på

Apoteket.

l Transportupphandlingar hanteras på en plats

i stället för 900.

l Antalet transportavtal minskade från 500 till dagens

10.

l Antalet fakturor att hantera sjönk från 16 000 till

12.

– Centraliseringen har inneburit oerhört mycket.

Den tidigare vildvuxna floran av transportörer gick

inte att kontrollera. I dag kan vi snabbt lansera nya

erbjudanden och ställa höga krav på transportörerna,

eftersom vi kontrollerar dem centralt, säger Christer

Ottosson.

– Standardiserade men flexibla transportlösningar

har varit våra ledord.

Tillsammans med Posten Logistik har Apoteket

alltså byggt upp en kunskap om hur de kan kravställa

i en integrerad kedja.

Nu står Apoteket redo inför framtiden, berett att

agera utifrån de politiska beslut som ska tas.

Fram till dess skissar Christer Ottosson vidare på

de tänkbara scenarierna. l

uppdrag logistik 1.2008


Produkten

En kall hummer, tack

Här är en utmaning. Hur skickar man en hummer land och rike kring – med

bibehållen fräschör Företaget Delicard har svaret. Och det har förvandlat deras

affärsidé till en succé. Text david lillemägi foto björn enström

Delicard erbjuder sina kunder en

chans att sätta guldkant på tillvaron.

De säljer gåvokort som

ger mottagaren möjlighet att på

internet välja mellan delikatesser som

lax, renstek och hummer. Från en distributionspunkt

i Sundsvall – en noga

utvald plats i centrala Sverige – skickar

de upp till 10 000 kollin per dag under

högsäsong.

En affärskritisk faktor är naturligtvis

leveranstrygghet för kunderna, att delikatesserna

håller sig frysta under transporten

och fräscha hela vägen till tallriken.

Tidigare använde sig Delicard av frigolitförpackningar

för att hålla varorna

fräscha under transporten, men 2000

skapades ett helt nytt emballage som förbättrade

transporterna avsevärt.

– Våra kunder känner ett ännu större

förtroende för vår produkt. Det är en

del av ett konstant kvalitetsarbete för

att förbättra vår produkt och erbjuda ett

koncept byggt på kvalitet och service,

säger Linda Nilsson, produktchef på Delicard.

Emballaget består av en wellpapplåda,

expanderbart skum och en kylgelé.

– Vi använder oss av en specialtryckt

wellpapplåda och ett skum som expanderar

kring produkterna. Skummet håller

kylan, isolerar och skyddar produkten,

säger Linda Nilsson. l

Produkten

Hummern skickas

fryst och tinar upp

under transporten.

Utmaningen är att

förhindra produkten

från att vara

varm vid ankomst.

Emballaget, under

förutsättning att

förpackningen

inte är öppnad

eller skadad, håller

produkten kyld

under 48 timmar.

Produkten som

levereras ska vara

kylskåpskall (6–10

grader).

Förpackningen

En vanlig wellpapplåda

som ser trevlig ut

samtidigt som den är

miljövänlig.

Kylgelé

I stället för klassiska

kylblock används

en kylgelé.

Funktionen är

densamma som

hos en kylklamp,

men kylgelén är

mjuk i kanterna

och lättare att

förvara.

Skumplast

Expanderbart skum isolerar varan

samtidigt som det håller den stadigt på

plats. Skummet är brännbart och mer miljövänligt

än andra frigolitförpackningar.

Skummet ligger i ett lager mjukplast

som hindrar det från att expandera in i

produktförpackningarna.

Fakta Posten Logistiks uppdrag: Delicard

använder sig av tjänsten Paket utan kvittens. Varan

behöver inte kvitteras av kunden utan lämnas på

angiven adress. Med hjälp av Posten Logistik har

Delicard lyckats hitta lösningar för att leverera nästan

alla paket på 24 timmar. Men eftersom det finns

undantag som till exempel lantbrevbäraradresser

har kravet alltid varit ett emballage som håller kylan

i minst 48 timmar.

uppdrag logistik 1.2008


PORTRÄTTET Åsa Torstensson, infrastrukturminister

”Infrastruktur är avgörande

för tillväxt och utveckling”

I höst ska infrastrukturen prioriteras, skrev Åsa

Torstensson nyligen i en debattartikel.

Sveriges infrastrukturminister ska vara klimatsmart,

ordna pengar till dåliga vägar och bygga ut järnvägen

– tycker olika aktörer som drar i henne. Här berättar

infrastrukturministern om sina svåraste utmaningar.

Text ANDREAS UTTERSTRÖM foto SCANPIX

Det är inte lite hon har på sitt bord,

Sveriges infrastrukturminister:

transport- och infrastrukturfrågor,

IT-politik, post-, tele- och

radiokommunikation.

I klartext betyder det en pressad tillvaro.

Inte minst när det gäller frågor som transporter

och infrastruktur.

Vid flera tillfällen har logistikens akademiker

påpekat att bra vägar varit nyckeln

till tillväxt från romarriket och framåt

– och att Sverige halkat hopplöst efter. Lokala

politiker kämpar för att få rusta upp

dåliga vägar i sina kommuner och företrädare

för transportbranschen är oroade över

att de globala miljöproblemen ska leda till

ökad beskattning av drivmedel.

Somliga har hoppats på att de pengar som

kommer in från Reinfeldtregeringens utförsäljning

av statliga bolag till viss del ska

läggas på infrastruktursatsningar. Så enkelt

är det inte, enligt Åsa Torstensson

– Vi gick till val med att sälja ut statliga

bolag till ett värde av 150 miljarder kronor

i syfte att klara av den statsskuld vi har. Indirekt

frigör det resurser för att göra vissa

investeringar i infrastrukturen, säger hon.

För att få en bild av läget har ministern

rest i Sverige och träffat både företrädare

från näringslivet och lokala politiker.

– Det är inga uppmuntrande besked jag

får. Jag har trott att befintliga investeringsplaner

var något man skulle kunna genomföra

till 2015. Men så är inte fallet. Därför

har vi, när det gäller Banverket och Vägverket,

valt att göra en andra revidering för att

identifiera hur de befintliga planerna ser

ut. Och de är fyllda av svarta hål.

Åsa Torstensson är kanske inte pessimistisk,

men åtminstone återhållsamt realistisk.

Hon talar om jättelika utmaningar, budget-

Åsa Torstenssons tre

viktigaste budskap

Klimatperspektivet i fokus.

1 Regeringens strävan efter att sänka koldioxidutsläppen

ska påverka politiken på alla

områden. Det innebär stora utmaningar när det

gäller transporter och infrastruktur.

Tålamod är ett nödvändigt ont.

2 Det finns hur mycket som helst att göra när

det gäller svensk infrastruktur. Problemet är att

det kostar många miljarder att åtgärda – och

allt kan inte ske på en gång.

Branschen måste ta eget ansvar.

3 Att staten genom subventioner gör miljövänliga

alternativ mer attraktiva är inte rätt

väg att gå. Ett medvetet miljötänkande är en

konkurrensfördel som företagen bör använda

för att nå framgångar.

ar som måste hållas och prioriteringar som

inte kommer att vara populära hos alla.

– Det pågår ett pussel tillsammans med

verken, men det är allvarligt att befintliga

planer inte kan fullföljas eftersom det inte

finns tillräckligt många miljarder och eftersom

vi inte kan hålla tiden. Dessutom

gäller det att ta igen eftersatt underhåll

som inte har skötts på många årtionden.

Vi pratar om många miljoner som på kort

sikt är svåra att ta igen, även om vi har en

god konjunktur.

Samtidigt är miljötänkandet och debatten

kring koldioxidutsläppen mer intensiv än

någonsin. Åsa Torstensson menar att skatten

på drivmedel tveklöst kommer att höjas.

– Hela transportsektorn kommer att stå

i fokus och ha det största kravet på sig att

minska koldioxidutsläppen. Många andra

sektorer har under långa perioder varit

pressade och tvingats agera, men transportsektorn

är fortfarande oerhört fossilberoende.

– Infrastruktur är avgörande för tillväxt

och utveckling. Problemet är att den

uppfattningen har stannat upp och att

byggande och underhåll av järnvägen har

stått stilla. Vi är bland de sämsta i EU på

att sköta detta – av den anledningen att

det i ett skede fanns en uppfattning om att

järnvägens tid var förbi.

Ett annat problem är transportsektorns brist

på chaufförer. Den beror dels på glödande

högkonjunktur och dels på dyra körkort.

– Branschen i sig måste ta eget ansvar

och vara attraktiv som arbetsgivare och

fånga in en ny generation. Det är ingenting

man ur regeringsperspektiv kan stå för. Däremot

ska vi se till att det finns kompetens

och bra utbildning för våra yrkeschaufförer.

l

10 uppdrag logistik 1.2008


Åsa Torstensson

Sveriges infrastrukturminister reser

mycket i Sverige för att få en bild av

regionernas infrastruktursatsningar.

Det hon ser gör henne kanske inte

pessimistisk, men åtminstone återhållsamt

realistisk.

uppdrag logistik 1.2008 11


Så tar


tema: den sista milen

vi paketet

ända in i mål

Logistikkedjan har trimmats till fulländning. Varorna

fraktas från Shanghai till Härnösand under total kontroll.

Och där, på en trappa hos kunden, riskerar allt att ödeläggas.

Välkommen till ”The last mile problem”.

Text Petra järnbert Illustration getty images

Det är en märklig tanke.

Någonting har färdats över

halva jordklotet på sin väg till

den förväntansfulla slutkunden i

Härnösand, kanske en jacka, en

tv eller en mobiltelefon.

Och den, vilken produkt det än handlar

om, har färdats under total kontroll; från

fabriken i Kina, längs landsvägar, i luften

eller över hav, passerat genom centrallager

och lokala lager, passerat händer, gränsövergångar

och slutligen landat hos en distributör.

Den långväga resan har inte bara fungerat

smidigt. Den symboliserar själva kröningen

på ett företags grundliga förarbete;

produktutveckling, marknadsundersökningar,

PR, profilering, webbsidor och försäljning.

För att inte tala om alla de beräkningar

som avgjort exakt hur många varor

som tillverkats vid ett givet tillfälle.

Inget lager får växa sig för stort. Och

inget lager får tömmas utan uppbackning.

Men det verkligt märkliga i tanken är

följande:

När 597 mil av transporter och hubbar

är lyckosamt avverkade, när endast några få

meter återstår – då släpper företag kontrollen

och allt kan gå åt skogen.

Beställaren, den förväntansfulla Härnösandsbon,

funderar inte särskilt mycket

på den imponerande logistikkedjan. Hon

räknar med att varan ska dyka upp inom

ett par dagar och att den ska sprida samma

typ av glädje i hennes hem som annonserna

gett sken av.

Men för att hon ska känna att köpet är

lyckat måste upplevelsen när hon får sitt

paket vara positiv. Inget krångel, inget

strul, utan ett snabbt, trevligt och professionellt

bemötande oavsett om leveransen

sker till dörren eller paketet hämtas ut.

”The last mile problem” – som vi lika gärna

kan försvenska till ”sista metern-problemet”

– är något förenklat ett uttryck för

säljarens oro över att lämna ansvaret för

den avgörande mänskliga kontakten med

slutkunden i främmande händer.

Säljaren vill känna förtroende för att

den främling som ska fullfölja hans affärer

gör det precis på det sätt han önskar och att

Clas Ohlson

Posten Logistik är så bra”

– Vi har inget bakomlager utan det vi får samma morgon ska

vi hinna plocka in i hyllorna innan butiken öppnar. Det är av

yttersta vikt att bilen kommer i tid. En kvarts försening kan få

stora konsekvenser. Men det funkar så rackarns bra! De levererar

från vårt centrallager till våra 82 butiker, säger Peter

Bergestål, lager- och distributionschef på Clas Ohlson.

han efteråt får veta hur det gick. Framför

allt om något inte gått som planerat.

Bo Zetterqvist är chef för utvecklingen

av distanshandel inom Posten Logistik.

Han konstaterar tacksamt att Posten Logistik

redan i dag får förtroendet från ett

stort antal kunder för att leverera deras

varor också de sista meterna, ända fram

till kund. Han föreläser ofta, inte minst i

den egna organisationen, om vad kunden

efterfrågar.

– Våra kunder vill naturligtvis att vi

lever upp till den bild de skapat – deras

varumärke och kundlöfte. Det handlar ju

på många sätt om att distributören, som

faktiskt slutför affären, ska agera

som kundens butiksbiträde.

Bo Zetterqvist uppmanar till och

med leverantörerna att ställa högre

krav på de sista meterna, vilket

uppdrag logistik 1.2008 13


tema: den sista milen

Bo Zetterqvist.

även gäller Posten Logistik.

Leverantören har skapat en resurs med

allt vad det innebär av tid och pengar. När

det allra sista återstår, leveransen, lämnar

han med glad hand över till en distributör.

Det är ett uppdrag att förvalta väl.

Men för distributörerna handlar det

inte bara om att leva upp till kundernas

förväntningar. Utmaningen

ligger i att effektivisera,

utnyttja

och förädla kundmötet

på många olika plan.

Och det finns samtidigt

pengar att spara.

– Här finns en enorm

potential! I många fall

ligger mer än hälften av produktionskostnaden

för distributionen väldigt nära kunden

geografiskt sett, säger Bo Zetterqvist.

Han ser möjligheterna framför problemen.

Och medan mötet med slutkunden

ibland bör betonas extra mycket, kan det

i andra fall vara så att slutkunden inte ens

har behov av ett möte. Då kan automatisering

vara en innovativ lösning på de sista

meterna.

Den moderna tekniken skapar möjligheter

ingen kunnat drömma om för bara några

år sedan.

– Hur länge sen var det som det första

sms:et trillade in i telefonen Och då var

det bara något ungarna lattjade med. Inte

ens de som skapade sms-tjänsten kunde väl

De viktiga sista meterna

– när kunden

får sin beställda

vara – är avgörande.

onoff

”Ingen människa vill ha sitt kylskåp på trottoaren”

För OnOff är det sista trappan och innanför tröskeln

som gäller, det är vad de lovar sina kunder i

butiken. Men hemleveranser lönar sig dåligt när

det handlar om stora paket, och OnOff anser sig

inte ha hittat den rätta lösningen ännu.

Posten Logistik är fantastiskt duktiga på det

ana vilken kommersiell lösning det skulle

bli. Sms-avisering är ett jättebra exempel

på hur Posten Logistik väldigt enkelt lyckades

halvera den upplevda leveranstiden.

Det blev billigare och snabbare i ett slag,

säger Bo Zetterqvist.

I dag utvecklas flera parallella lösningar

som bidrar till effektivisering och automatisering

av sista meterna; EDI-information

som ger utförliga transportinstruktioner,

kundportaler som ger kunden bättre kontroll

över vad som skickats och hur det

fungerat, kvalitetsuppföljning och effektiva

ruttplaner.

För några år sedan var liggetiden, den tid det

tar innan slutkunden hämtar ut paketet,

mellan tio och tolv dagar i Sverige. Flera

faktorer – inte minst sms-avisering och utlämningsställenas

mer generösa öppettider

– har bidragit till att den sjunkit till under

tre dagar de senaste åren.

Bo Zetterqvist jämför Posten Logistik

med banken.

– Känner du mindre samhörighet med

din bank sedan du fick möjlighet att lösa

dina bankärenden själv via nätet Har du

en starkare eller svagare upplevelse av att

det är din bank Vi måste tänka mer så, och

använda vår kompetenta personal där den

ger mervärde. Vi måste få ned kostnaderna

och öka värdet av det vi levererar hela vägen

fram.

här och håller vad de lovar enligt avtal, men vår

erfarenhet är att bara små budbilsföretag klarar

av de riktigt stora paketen. I dag har vi egna bilar

och egna säljare som tänker OnOff hela vägen

över tröskeln, säger OnOffs logistikchef Sven

Frisk.

Pål Vindegg är logistikchef

på norska näthandelsföretaget

Komplett

med verksamhet i

hela Norden, och en av

Posten Logistiks kunder.

Komplett tillhör inte

Pål Vindegg. den typ av leverantör

som nödvändigtvis vill ha

sina varor levererade hem till kund. Han

lyfter dessutom fram ytterligare en faktor

med stor betydelse för hur sista meterna

hanteras i framtiden – den ökade miljömedvetenheten.

– Vi måste se till att göra det enkelt för

slutkunden att fatta rätt beslut beträffande

sista meterna. När vi talar miljövinster är

det naturligtvis viktigt att det handlar om

reella miljövinster och inte floskler. Det

måste vara mätbart för kunden.

Forskning pekar mot att miljöhänsyn i

framtiden, tillsammans med tid och pengar,

kommer att driva utvecklingen. Kunden

bestämmer.

– Kunden är ny kung i försörjningskedjan.

Så länge utbudet var begränsat hade

den som klarade tillverkning och leverans

makten. Men i dag har makten i rask takt

flyttat till kunden, och i det allt tätare informationsflödet

vet kunden dessutom

vad som är bra kundservice och vilken leveransprecision

han eller hon har rätt att

förvänta sig, säger Pål Vindegg. l

14 uppdrag logistik 1.2008


smart lösning utan lager

H&M:s filosofi – allt ska bort

Hennes & Mauritz har helt slopat sina butikslager.

I samma ögonblick som en vara sålts slut i

en butik levereras omedelbart en ny.

H&M fick tidigare i år ta emot Postens stora

logistikpris, ”Posten Logistics Award”, för den

”mest effektiva, innovativa och kreativa logistiklösningen”.

Klädföretaget har byggt upp ett egenutvecklat

logistikmaskineri som

blivit en naturlig del

av affärsstrategin.

Dessutom är

det numera

efterfrågan

Clinton samarbetar med Volvo

Stiftelsen Clinton Climate Initiative (CCI) arbetar

tillsammans med 40 storstäder i världen för att

finna lösningar som minskar städernas miljöbelastning.

CCI har uppmärksammat Volvos satsningar på

hybridbussar och Bus Rapid Transit, BRT, och har

därför skrivit ett avtal med Volvo, som ska dela med

sig av sina kunskaper.

som styr logistiken.

H&M har fler än 1 400 butiker runtom i världen

och kläderna sys av cirka 7 000 leverantörer.

En fungerande logistik är med andra ord en

av modejättens stora utmaningar.

– För oss är logistik som ett flöde av vatten,

där vi kan ändra trycket på vissa ställen.

Det viktiga är att ha rätt människor med rätt

värderingar och med sunt förnuft, förklarar Nils

Vinge, IR-chef på H&M, i Postens tematidning

Posten Logistics Award 2007”.

Den traditionella synen inom detaljhandeln

är att varorna aldrig ska ta slut. H&M resonerar

tvärtom. Ambitionen är att alla varor ska ta slut

– helst i alla butiker samtidigt. När varorna tagit

slut levereras omedelbart nya.

Cirka 3 200 personer på H&M jobbar med

logistik (senaste mätåret 2003). Flödet av varor

styrs centralt från huvudkontoret i Stockholm

med daglig kontroll av lagersaldon och försäljningsstatistik.

logistikkoll

vi hjälper dig att hålla koll på logistiktrenderna

foto: volvo

Nederländernas transportminister

Camiel Eurlings.

Nederländerna

planerar vägtull

Nederländerna ska inom 3–4 år

införa vägavgifter för både lastbilar

och personbilar. Det tillkännagav

Nederländernas transportminister

Camiel Eurlings.

Nederländerna kommer att

tillämpa differentierade, kilometerbaserade

vägavgifter på samtliga

vägar i landet. Avgiftens storlek

beror på tid, plats och miljömässiga

faktorer. Ett satellitbaserat

avgiftssystem av senaste tekniken

kommer att utföra beräkningar av

vägavgifterna.

Liberalisering

med förhinder

Den tyska regeringen har beslutat

införa en lag om minimilöner för

anställda i postbranschen.

Detta har fått konkurrenterna

PIN, Hermes och TNT att ompröva

sina planer för den tyska marknaden.

Konkurrenterna hävdar att det

blir omöjligt att konkurrera med

tyska posten, som är undantagen

från moms och vissa försäkringskrav.

foto: epa

Tre böcker du måste läsa

Logistik och IT för

effektivare varuflöden

Av Peter Fredholm

Sänkta kostnader, kortare

ledtider, högre tillgänglighet

och mindre lager. Det

är några av de möjligheter

som användningen av IT

skapar inom logistikens

olika delar. En bok för verksamhetsansvariga

på olika nivåer.

Lönsam logistik

Av Ulf Pewe

Boken ger en god översikt

över logistikens olika

moment. Särskild tyngd

ligger på fysisk distribution,

som lagerhållning,

inköpslogistik och analys.

Du får en inblick i de

områden som skapar kostnader i

informativa och fysiska flöden.

Logistik – grunder

och möjligheter

Av Nils G Storhagen

Logistiken är avgörande för

ett företags framgång och

överlevnad. Boken tar ett

brett grepp om hela det fysiska

flödet, från leverantör

till slutlig förbrukare, och tar upp möjligheter

och problem – från övergripande

frågor till praktiska tekniker.

uppdrag logistik 1.2008 15


På några årtionden har logistikchefen gått från en

relativt anonym roll – till någon som efterfrågas i företagens

ledningsgrupper. Samtidigt skärps kraven. Uppdrag

Logistik har frågat professorer och branschföreträdare:

Vilka krav ställs på den nya tidens logistikchef

logistikchef,

Så blir

din roll i

framtiden

16 Text Simon andrén foto getty images

uppdrag logistik 1.2008


karriär

1

Prata finanser

Har du, som logistikchef, förstått

vidden av den betydelse ditt

arbete har för företagets lönsamhet

och tillväxt

Att en logistikchef kan prata logistik

är självklart. Men att kunna uttrycka sig

i företagsekonomiska och strategiska termer

är guld värt. Och nödvändigt för att

logistikcheferna ska få en självklar plats i

ledningsgrupperna.

I USA har det länge funnits en medvetenhet

om vikten av att en logistikchef

kan prata ”finance”. Risken är annars

att controllern går in och fattar beslut

som egentligen ligger på logistikchefens

bord.

– Nu har vi även i Sverige börjat inse

hur viktigt det är att övertyga ägarna om

logistikens betydelse för företagets lönsamhet.

Det gäller att alltid översätta för

högre chefer vad vi i logistikledet innebär

för företaget på det ekonomiska planet,

och då måste man kunna det ekonomiska

språket, säger Sven Frisk, logistikchef på

OnOff.

2

Konkurrera

med miljötänk

Företagsledningar är i dag livrädda

för att journalister synar

en halvdan miljökalkyl och kritiserar

företaget i pressen. Att i framtiden

alltid lägga upp en miljökalkyl bredvid en

kostnadskalkyl är ett sätt att på allvar visa

miljöfokus.

Som logistikchef är det dina varor

som transporteras, du äger produkten.

Transportören står för din miljöbelastning,

utsläppen hamnar på ditt företags

skrivbord.

Ditt miljötänk måste vara väl utvecklat.

Det handlar inte längre om enbart

rena motorer och bra bränsle, utan också

om strategier som sträcker sig många år

framåt.

Logistikchefer måste ha kompetens att

göra bra miljöanalyser som visar en nulägesbeskrivning

– och scenarier för hur

företaget kan förbättra sig vid alternativa

upplägg.

– Det har talats mer än det har handlats

gällande miljöfrågan. Men den kommer

stort, och då måste man vara förberedd,

säger Kenth Lumsden, professor vid

Institutionen för Logistik och Transport,

Chalmers tekniska högskola.

3

Utveckla kontaktytorna

Ledningsgruppen, kunderna, leverantörerna.

Tre olika kontaktytor

med vilka den logistikansvarige

ständigt måste se över sin relation.

Logistikchef är inte längre ett finare ord

för lagerchef. Att ena stunden övertyga din

ledning, för att i nästa representera företaget

vid kundmöte, blir vanligare.

– Man jobbar åt bägge hållen. För

många viktiga kunder är du kanske enda

kontakten med ditt företag. I slutändan är

du företagets ansikte utåt, säger professor

Kenth Lumsden.

– Det är viktigt att man som logistikchef

har förmågan att utmana och påverka

människor som man inte har ett direkt

chefskap över, säger Pär Sandström, logistikchef

på Stadium AB.

Den som klarar att hantera många kontaktytor

får automatiskt stor fördel.

4

satsa på dyrare transporter

– vid rätt tillfälle

Transportkostnaderna utgör i genomsnitt

bara 30 procent av den

totala logistikkostnaden. För vissa

företag är siffran nere på tre procent. Det

finns med andra ord utrymme för att spela

på transportmarknaden för att hitta rätt

transporter för rätt syfte.

1960

Första generationens

logistikarbete tillskrivs 60-talet.

Arbetet är begränsat, framför

allt handlar det om att minska

kostnader genom ruttplanering

och lagerstyrning. Med hjälp av

matematiker försöker logistikchefen

hitta effektivare lösningar

för transporter och lagring.

Logistikchefen börjar

outsourca tjänster som utförs

mer kostnadseffektivt av andra.

Tredjepartslogistiken utvecklas,

något som ibland innebär att

kompetens försvinner ur företag.

Inom den japanska bilindustrin,

växer informationsteknologin

och nya datalogistiksystem.

Rådet från flera av de experter Uppdrag

Logistik talat med är att ibland vara

beredd att satsa på lite dyrare och bättre

transporter. Det kan många gånger vara

att föredra för att minska lager, och vinna

i andra ändan.

Med rätt fingertoppskänsla inser en

bra logistiskchef vilka kunder som bör

erbjudas små tidsfönster och flexibla leveranspunkter.

Enligt undersökningar som gjorts

prioriteras leveranssäkerheten före kostnaden.

Överskatta

inte tekniken

Den tekniska utvecklingen bör

varje logistikchef hålla koll på.

Att ständigt bli uppdaterad om

marknadens alternativ är viktigt,

för att sedan avgöra vilken ny teknik som

passar bäst att implementera. Modern

skanningslösning kan underlätta hanteringen

väsentligt, och minska förslitningsskador

hos personalen.

Dock, en entydig uppmaning från experter

och branschfolk: överskatta inte

tekniken. När allt kommer omkring kan

inte helikopterperspektivet skötas digitalt.

De organisatoriska frågorna, att

kunna styra och organisera flödet, är viktigare

än de tekniska lösningarna.

– Ett IT-system kan aldrig rädda dåligt

organiserad logistik, men du måste ha

bra IT-system och IT-stöd för att driva bra

logistik, säger professor Mats Abrahamsson.

l

Logistikchefens Arbete i förändring

1980 2008

5

Förutom utvecklingen inom

IT-system är logistikchefen

på väg in i företagets finrum.

Företagsekonomiska termer, som

att förstå Return on Asset, ett

lönsamhetsmått som beskriver

verkningsgraden på företagets

logistikmotor, är ett av flera krav

för dagens logistikchef.

uppdrag logistik 1.2008 17


min utmaning

Anna Weimers, Logistics

Manager Nordic på

Volvo Cars, implementerar

lokala lager i hela Norden.

De fylls dagligen på från

centrallagret i Göteborg

och återförsäljarna beställer

reservdelar direkt

från de lokala lagren.

Resultatet: leverans inom

två timmar!

Två timmar från order till leverans

Volvo Cars bygger ett nät av lokala lager

Volvo Cars går mot strömmen. Som Logistics

Manager och ansvarig för logistik av

reservdelar och tillbehör i Norden är Anna

Weimers i full färd med uppbyggnaden av

mindre distributionscenter i Sverige, Norge,

Finland och Danmark – ett komplement till

centrallagret i Göteborg.

Nordiska

lösningar

– I dag har

Volvo Cars tre

LDC (lokala distributionscenter)

i Sverige. Under de kommande

åren räknar vi med att ha byggt upp

ytterligare ett antal LDC-lager i de nordiska

länderna, säger Anna Weimers.

Utvecklingen ingår i ett koncept som

marknadsförs mot Volvos återförsäljare som

LDC-leveranser.

– Alla som är anslutna till konceptet får

leverans en till två gånger varje dag och en

gång under natten. För återförsäljaren tar det

bara två timmar från order till leverans.

Konceptet startade inom Volvo Cars som

ett pilotprojekt år 2000. Konceptet har gjort

succé och byggs nu ut i Europa. Målet är

att alla Europas metroområden ska täckas

av konceptet inom ett antal år.

LDC-leveranserna har inneburit att

Volvo Cars köpt tillbaka större delen av åter-

försäljarnas lager, vilket skapat flera fördelar

för återförsäljarna:

l Snabba leveranser och mycket hög tillgänglighet

av reservdelar.

l Ett paket per reparation och/eller service

(allt är paketerat för varje arbetsorder).

l Bättre arbetsprocesser internt (bättre utnyttjande

av tid i verkstaden).

l Både yta och kapital har frigjorts hos återförsäljaren.

Volvo Cars har inte bara tagit kontroll

över logistikflödet och gjort det effektivare,

de har också skapat en process som ger en

bättre service till slutkunden.

– Det här är ett framgångsrikt, men känsligt

koncept. Eftersom vi köpt tillbaka återförsäljarnas

lager har de ingen backup. De kan

inte reparera sina kunders bilar om vi inte

håller vad vi lovar. Mycket av mitt arbete just

nu handlar därför om att säkra att servicen på

våra nya LDC-lager fungerar bra.

– Volvo Cars är unikt inom bilindustrin

med att ha verkställt konceptet med lokala

lager, men flera andra biltillverkare går åt

samma håll, säger Anna Weimers. l

Text Stefan Sjödin foto Oscar mattsson

Det nya konceptet har skapat snabba leveranser

och hög tillgänglighet av reservdelar.

Posten Logistiks uppdrag

Posten Logistiks dotterbolag, HIT, sköter

alla Volvo Cars leveranser från centrallagret

i Göteborg och direkt ut till återförsäljarna i

Norden. HIT tar också hand om leveranserna

från centrallagret till LDC-lagren i Sverige samt

nattleveranserna från LDC-lagren ut till återförsäljarna.

18 uppdrag logistik 1.2008


Frågorsvar

posten logistik svarar på de vanligaste frågorna

Posten Logistiks

kundtjänst för företag

Telefon: 020-33 33 10

e-post: kundtjanst.logistik

@posten.se

Öppettider: måndag till

fredag 8–19

Vilka är posten logistiks baserbjudanden

dpd Ett enkelt och

1 tryggt sätt för företag

att skicka paket dörr till

dörr till andra företag inom

Europa. Vi hämtar paket

hos kunden och levererar

till mottagaren helgfri måndag

till fredag. I tjänsten

ingår tre leveransförsök till

mottagaren och returfrakt

till uppdragsgivaren om

paketet avvisas eller är

obeställbart.

2dpd företagspaket

Ett enkelt sätt att

skicka gods dörr till dörr

inrikes, beroende på när

man vill att det ska vara

framme. Vi hämtar paketet

hos vår kund

och levererar det till mottagaren

helgfri måndag

till fredag. Betalas frakten

kontant lämnas godset

in hos närmaste ombud.

Kan kombineras med olika

tilläggstjänster och olika

transportadministrativa

tjänster.

3DPD företagspaket

special Erbjuder ett

antal mervärdestjänster

som splitt av pall, inbärning

till anvisad plats och

telefonavisering. Kunden

kan få sitt paket före 9.00,

12.00 eller 16.00

4hempaket En rikstäckande

övernattstjänst

som innebär

leverans på kvällstid

klockan 17–21 hem till

privatpersoner.

5 postpaket

Ett bra

leveransalternativ

för kunder

som själva vill

bestämma när de ska ta

emot sitt paket. I de allra

flesta fall hämtar mottagaren

paketet hos sitt ombud

dag ett om det aviserats

med SMS.

postpaket utrikes

6 Ett prisvärt och tryggt

sätt att skicka paket till alla

länder i världen. Leveranstid

varierar beroende på

land.

7pall.ett En prisvärd

och snabb standardprodukt

för pallgods

inom Sverige, samt till ett

30-tal länder inom Europa.

8Pall.ett+ En kundspecifik

lösning för

kunder med stora pallflöden

som kräver unika

trafikupplägg, inrikes.

PALL.ETT-tjänsterna

erbjuder ett antal mervärdestjänster

som bland

annat Track and Trace,

hantering av farligt gods

med mera.

Express 07.00 Garanterad

snabb leverans 9

av paket med en övre

viktgräns på 30 kilo, även

på lördagar om man vill.

Kunden kan själv lämna in

paketet eller få det hämtat.

Utlämning sker via något

av våra företagscenter.

Express global

10Levereras inom

två dagar i Europa och

till resten av världen på

ytterligare någon dag.

Försändelsen får väga upp

till 30 kg. Tjänsten utförs

i samarbete med Express

Mail Service (EMS) som

är en sammanslutning av

postala operatörer i 188

länder.

11 Express

global plus

Tjänsten erbjuder snabbast

möjliga transport,

dörr till dörr, till 200

länder. Försändelser får

väga upp till 30 kg. Till

de stora destinationerna

i Europa är försändelsen

framme över en natt. Vissa

av Asiens städer nås inom

48 timmar. Transporten går

i en obruten kedja via nätverket

Global Distribution

Alliance. GDA består av 47

privata expressaktörer i

200 länder.

läs mer

www.posten.se

Vilka dagar levererar

Posten Logistik pallgods

till mottagaren

Svar: Varje helgfri måndag till

fredag. Adresser med lantbrevbäring

är ett undantag, då

leveransen kan fördröjas med

en dag.

Hur vet jag om en kund

har lantbrevbäring

Svar: Det säkraste sättet är att

titta på www.posten.se. Ett bra

tips är att alltid fråga beställande

kund om de har lantbrevbäring.

Vilka dagar har Posten

upphämtning av pallgods

hos avsändande

kund

Svar: Varje helgfri måndag

till fredag och i stort sett utan

geografisk begränsning. Endast

i extrema undantagsfall, med

mycket avlägsna och svårtillgängliga

adresser, kan inskränkningar

förekomma.

Vilken paketservice har

lantbrevbärarkunder

Svar: Generellt får kunden räkna

med normal leveranstid plus en

dag.

Vad gör jag om klockan

är 17.00 en fredagkväll

och en reservdel

måste fram till på

lördagen till maskinreparatören

i en stad

30 mil bort

Svar: Gå till Postens företagscenter

och begär att få skicka

ett Express 07.00. Då blir ditt

paket utdelat lördag förmiddag

till så gott som alla adresser i

Sverige.

skriv till oss ... kundtjanst.logistik@posten.se

uppdrag logistik 1.2008 19


posten.se/logistik

Hestra hade gjort den perfekta skidhandsken.

Men en liten detalj återstod.

Alpina landslagets handskar sys med böjda fingrar.

På så sätt blir det lättare att knyta handen runt staven.

I sport värld ens jakt på tiondelar kan en förbisedd detalj

vara skillnaden mellan en pallplacering eller inte.

När Posten Logistik fick möjlighet att ta hand om

Hestras hela logistikkedja såg vi snabbt att det även

här var en fråga om pallplaceringar.

1,2 miljoner handskar lämnar Hestra varje år, ibland

i paket, ibland på pall. När vi gjorde en genomgång

upptäckte vi att Hestras tompallar tog mycket plats

i sportbutikernas lager och till de fl esta butiker leve re rades

ändå inte mer än ett fåtal kollin. Numera skickas

de flesta Hestrahandskarna till åter för sälj arna i Sverige,

Norden och övriga världen med våra inrikes och utrikes

pakettjänster. Pall används som ett komplement.

För Hestra blev upplägget en dubbel vinst: lägre

kostnader, nöjdare återförsäljare.

Vill du också effektivisera din logistik

Ring Posten Logistik på 020-33 33 10.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!