Medborgaren 2 2012 - Moderaterna

moderat.se

Medborgaren 2 2012 - Moderaterna

medborgaren 02/2012

Moderaternas tidning

sommarextra:

Recept från norr till söder

Korsord

Kampanj i sommar

Politik som gör skillnad


i

i

I

I

I


I

I

är

I

ç

vid


ç

ç

«

ut

et

ro

är

är


sig

I

II

I

I

II

i

I

de

i

I

är


2 partisekreteraren har ordet Medborgaren

ValeT 2014 kommer

att handla om jobben

Ledare

V

älkommen till sommarnumret av Medborgaren

2012 och välkommen till det första numret av

Medborgaren där jag är delaktig som partisekreterare.

Det är nu två år kvar till de båda valen 2014,

då vi än en gång ska möta väljarna som Nya Moderaterna

och för mig är den fortsatta förnyelsen av Moderaterna

enormt viktig.

Det handlar om att fortsätta våga förnya såväl politikens

innehåll som sättet vi möter människor på. Tiden

då politiska partier i Sverige kunde vinna val på gamla

meriter är förbi. Jag är övertygad om att förtroende varken

kan vinnas med nostalgi eller förväntningar om belöning

för sådant som redan genomförts. Mot denna bakgrund

ser jag som ny partisekreterare några utmaningar framöver

som är särskilt angelägna och som jag kommer att

prioritera i mitt arbete:

Striden 2014 kommer att handla om jobben. Vår

utmaning är nu att värna och bredda arbetslinjen. Att

värna arbetslinjen handlar om att stå upp för att fler ska

få jobb och att det ska löna sig bättre att arbeta. Det ska

vara självklart för varenda väljare att Moderaterna är det

parti som ser till att det blir mer pengar i plånboken för

alla som arbetar och står emot de socialdemokratiska

försöken att vrida Sverige tillbaka till ett bidragssamhälle.

Att bredda arbetslinjen innebär att det är särskilt viktigt

att göra mer för de grupper som har svårast att ta sig in på

arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten bland unga

och utrikes födda måste tas på största allvar. Det handlar

om att åtgärda brister i utbildningssystemen samtidigt

Foto: peter knutson

som vi satsar på att öka anställningsbarheten och på att

hitta fler och nya vägar till jobb. Trösklarna in på arbetsmarknaden

måste sänkas.

Förtroendet för Moderaterna är stort i jobbfrågan,

men desto lägre när det gäller välfärdspolitiken. Vi måste

utveckla våra svar på centrala välfärdsområden. Jag tycker

att vi behöver utveckla vår politik, framförallt kring hur

förskolan kan bli ännu bättre och hur vi skapar trygga

villkor för våra äldre. Vi måste också bli bättre på att visa

hur en stark arbetslinje och en ansvarsfull ekonomisk

politik lägger grunden för en god gemensam välfärd med

hög kvalitet i skola, vård och omsorg.

Jag ser värnandet av Alliansen som en av mina allra

viktigaste arbetsuppgifter. Det är genom allianssamarbetet

våra partier visat att vi kan vinna val, hålla ihop och ta

ett gemensamt ansvar för Sverige. Att värna Alliansen är

självklart ett ansvar som alla fyra partierna måste bära. Jag

vill ha ett allianssamarbete som bygger på att alla partier

ges möjligheter till utrymme, profilering och framgång

men också på ett gemensamt politikutvecklingsarbete som

tar sikte på såväl nästa mandatperiod som tiden därefter.

En tredje valseger för Moderaterna ställer väldigt

höga krav på att vi nu förmår att se samhällsutmaningar

och gemensamt formar en tydlig framtidsagenda för hela

Sverige. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, men

vi får inte underskatta det hårda arbete som nu kommer

att krävas.

I det här numret går det att läsa mer om just vår politik

för jobben och hur arbetsmarknaden har utvecklats sedan

2006. Dessutom möter vi kampanjare från Göteborg,

medlemsvärvare från Skaraborg och sommarrelaterad

politik från några av våra politiska företrädare. Bland

annat. Trevlig läsning och glad sommar.

Kent Persson

partisekreterare

Medborgaren Box 2080,

103 12 Stockholm.

M Tel. 08-676 80 00 (vx),

Fax 08-21 61 23.

Tryckeri Sörmlands Grafiska.

Ansvarig utgivare Kent Persson.

Redaktionsledning Linda Davidson,

Karin Eriksson (tjänstledig), Marcus

Hartmann och Sofie Lindholm.

Redigering Moderaternas kampanjavdelning.

Skribenter Magnus Hammar Bosch,

Rikard Sparby, Elin Hansson, Sofie Lindholm,

Frida Jakobsson och Stefan Dubios.

Omslagsfoto Peter Knutson

Kontakt medborgaren@moderat.se

Prenumerationer, företag Karla

Ramsbäck, karla.ramsback@moderat.se

Prenumerationer, privat Jeanette Forslund

jeanette.forslund@moderat.se

Saknar du ett gammalt nummer av

tidningen Nettan Hellström,

nettan.hellstrom@moderat.se

Annons bokningar Linda Davidson,

0736-82 80 30.

E-post medborgarannonser@ moderat.se

I detta nummer

Partisekreteraren har ordet2

Visst har jobben blivit fler4

Vårens kampanj: En buss kommer

lastad för barns bästa 6–7

Nu väntar svaren på

väljarnas önskemål7

Skaraborg räknar med

stor tillökning 8–9

I Uppsala letar de efter

morgondagens ledare 8–9

"Äldre ska inte klumpas

ihop till ett kollektiv"9

Minister med uppdrag

att försvara 10–11

Roligt men kärvt för

ledamot i fält11

Kampanjkoll: Detta gör

våra vänner i sommar12

Nytt val för moderater

i Svenska kyrkan13

Visst gör politiken skillnad

på sommaren 14–15

Smaker från tre delar

av Sverige 16–17

Intervju med Kent Persson 18–21

Korsord 22

Slutord 23

Säg hej till vår

nya hemsida.

Under sommaren lanseras nya moderat.se. Håll utkik!

Nu kan du lyssna på Medborgaren. Gå in på moderat.se/medborgaren

kan

klia

Ç

D

I D

riktning

våra

vanligt

kompisar

tidsrymd

bröd

Ç

Ç

näsan

L E T A

E

söka

A

skapar

misssämja

ett land

är väl

väluppfostrad

K L

O fästa

N Å L A

×

kärra

vass

tass

I N

V I T

M

×

A S G A M

A

N

S

Å R

fyller

alla

halvgräs

N O G

O

T Y

för att

hörs

från

mätt

A

G

kommer

ej i tid

raggigt S stort

flin

vanligt

E N A

djur

÷

G E T U

T

A

G

N

G R I N

R

till sill

A G G

hyser

kanske

arga

rasta

N I D

D

smädelse

ilsken

A

L

A

N

S

N

B

L

A

R

G

P

Y

N

G

E

L

E

T

S

K

agnas

det på

N

Ö

D

C

L

O

U

B

E

B

O

varor

Y V I G konstgjort

språk I D O

S T R Å

E

G E

P

R

S O L T A K

K E L T E R

K

K

Å

S

K

R

O

K

Ä T T

skänka

stor

oreda

L E D A R E

den

som

styr

sådan

ger

jobb

A

G

E

R

R

S

T

S

E

L

O T R O

T

O

finns

på fot

förvaringslåda

T Å R

÷

A S K

T A K T E N

K

A

träd

V I

kreatur

L

E

V

Y

K

T

E

G I P

S A S

A

solig

del av

L I R ×

dygnet

spel

N I D S K

×

K

E

R

A

O

A R V

V E

S

flyger

hörs

från

arg bilist

K

N

G

A

T

O

R

färdmedel

flit

komma

att förbrukas

fås

efter

förfäder

suddig

och

oklar

får den

som tappar

tålamodet

ackord

öppen

mark vid

fiskyngel

skogen

helt lugn

T

R

O

T

S

S

T

E

fart och

vindpust

energi

punkt

O T A

L vara till-

G

O i dia-

K Å R E

sammans

gram

kan inte

sjunga

räknas

snål

utan

ord

hörs över

radion

D

A

A L V E O L

skrivs

meddelande

fågel i

får

afrika

inbjud-

har dålig

moral

en

ensam

stor

del av

och vid

gräsmattan

dryck

ljöd

kall

laxfisk

genom

släpper

vill S I K strålar O L

friare ha

gälla

som ett

släkt

håglös

land

L O J S T A T bilmärke

del av

kyla

helhet

kol

ha hem

överdrivet

jobb-

festlig

farlig

är bra

streck-

höjdpunkt

S I P P

Ç

stöts

ser på

situation

serve

tävling

reklam

längst

iväg A korrekt

håll

inneha

Ç

biskopsstav

vargläte

V A L R Ö R E L S E

R uppe

K R Ä K L A opposi-

Y L

på hus

tionen

×

blir

slang

direkt

känner

det

för prat

kärleksfull

L U S T

många R O A D B U M S sjunger T

U G G

2014

vacker

ihop

fotdel

×

har

kan

underhållen

B U D

F O G

jätte-

S K A

L sprids

A V latinets

S P A K

ägg

bruten

dras i

skarv

dålig

lätt

jag

×

papegoja

vill

läggs

vägran

väl

teknisk

att

verklig

kör ut A

R A lära

N U

Ö K A R R E

A L pryl

auktion

lyda

hålighet

i tand

sjöfågel

A

A

G

göra

uppspelt

P

L

T

T

R

A

D

E

P

E

L

A F

hjälper

genast

till med

med med

jobben

stirra

skaldel

N A T T M I ej rutinerad

stort O V A

N

T

tid då

flesta

sover

A N N

×

A

N

O

A

djur

R

B

E

T

S

L

J

E

N

svärs

rätt

G

E G G

V D

V

chef

S U G

kan kännas

i

magen

godkänt

O F R I

O

D

A

G

L E R

smilar

Ö K E N

ett

varmt

ställe

Å R A

dras

det i

O R O A

O

göra

ängslig

stor eld

÷

B Å L

Å

N

O

L

N

R

O

G

Å

S

A

A

R

S N O D D

flickan

i havanna

lång

bunden

fisk

luft

E london G G A

U bli till

jord

kej-

M

U

L

T

N A

sare

gammal

folkgrupp

gummiband

L O D A

jord-

kan vara

egen-

dom

vass

småfisk

oscar

andersson

kolla

vattendjup

L A P P dryckes-

kärl K R U S

N

K

A

V

Ä

L

F

Ä

D

L

O

E

N

S

A

L

Ö

D

E

D


4 alla jobb behövs Medborgaren

Visst har jobben blivit fler

S

nart har sex år gått sedan Alliansen

vann valet för första gången

och skillnaderna i svensk politik

är lika tydliga som de var då. Mot arbetslinjen

med fokus på full sysselsättning

och ansvarsfull ekonomisk politik står en

socialdemokrati som vill föra en politik

som leder i motsatt riktning. Fler i arbete

och sjunkande utanförskap minskar klyftorna

i samhället och säkrar en uthållig

finansiering av välfärden.

Därför har

jobben varit och

kommer att fortsätta

vara vår viktigaste

fråga.

Tomas Tobé,

moderat riksdagsledamot

och ordförande i arbetsmark­

Tomas Tobé.

nadsutskottet, pekar på viktiga insatser

som stärkt arbetsmarknaden sedan 2006:

– Vi har ökat kopplingen mellan

utbildning och arbetsmarknad. Sänkt

arbetsgivaravgift för unga och olika subventionerade

anställningar har gjort det

billigare att anställa. Arbetsförmedlingen

har reformerats till att ha en huvuduppgift:

att förmedla jobb. Till detta har vi

gjort det mer lönsamt att arbeta med

jobbskatteavdragen. Genom att ansvar

tagits för ordning och reda i de offentliga

finanserna har vi kunnat satsa på

utbildning, aktiv arbetsmarknadspolitik,

förbättrad matchning och förbättringar

av företagsklimatet när andra länder har

tvingats till nedskärningar till följd av

den ekonomiska krisen. Alliansen har

återupprättat arbetslinjen.

Sverige klättrar på jobbtoppen

Genom krisåren har Sverige genomfört

bland de kraftigaste stimulansåtgärderna

i EU samtidigt som de offentliga

finanserna säkrats. År 2006 hade Sverige

Alla jobb

behövs. Alla

människor behövs. Vi

kämpar för att alla

ska ges chans på

arbetsmarknaden.

den 13:e lägsta arbetslösheten, nu har vi

den 8:e lägsta. Sammanlagt har utanförskapet

minskat med 164 000 personer.

Jobben är den viktigaste frågan och målet

är full sysselsättning.

– Vår utgångspunkt är att alla jobb

behövs eftersom alla människor behövs.

Vi kämpar för att alla människor ska ges

chans på arbetsmarknaden och det har

givit resultat – trots finans- och skuldkriser

har utanförskapet minskat och

sysselsättningen ökat. I dag går drygt

200 000 fler människor till jobbet jämfört

med 2006 och sysselsättningsgraden som

visar hur stor del av befolkningen som

arbetar har ökat i alla ålderskategorier,

säger Tomas.

Nu gäller det att fortsätta skapa förutsättningar

för att jobben ska bli fler och

att människor ska lämna utanförskap och

komma i arbete. Det räcker inte att blicka

bakåt och vara stolta över våra reformer.

– Det är givetvis bra att sysselsättningen

har ökat men det innebär inte

att alla som vill ha ett jobb har fått det.

Moderaterna är ett parti som ska lösa

samhällsproblem. Unga och utrikes födda

är två särskilt utsatta grupper där vi

ser att arbetslösheten är fortsatt hög, och

här finns mer att göra. Det handlar om

att förbättra de insatser som finns, men

också om att våga lyfta blicken och se till

goda exempel för att finna fler vägar att

sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

sofie Lindholm

Moderaternas jobbpolitik i tre punkter

1. Det ska alltid

löna sig att arbeta.

Därför är det viktigt

med sänkta skatter

för låg- och medelinkomsttagare.

2. Det ska vara lätt

att starta och driva

företag i Sverige.

Tre frågor att ställa till Socialdemokraterna i sommar

Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgifterna

för att anställa unga, höja restaurangmomsen

och göra det mindre lönsamt

att arbeta. Sammantaget leder detta inte

bara till kraftigt försämrade möjligheter för

unga att komma in på arbetsmarknaden.

Beräkningar visar att S förslag hotar 25 000

ungdomsjobb. Detta skadar unga människors

möjligheter att få en egen försörjning och framtidstro.

Hittills har S presenterat många löften och kostnader,

men alldeles för lite av substans och

genomförbarhet. Bara höstens budgetförslag

riskerar att urgröpa de offentliga

finanserna med ca 30 miljarder kronor.

I den senaste vårmotionen är det tydligt

att höjda skatter är att vänta för många

människor och företag. Detta i en tid då den

finansiella oron är fortsatt stor.

3. Ansvarsfull ekonomisk

politik säkrar

välfärden, nu och i

framtiden.

Hur blir jobben

fler av att ni

straff beskattar unga på

arbetsmarknaden

Hur ska ni

finansiera era

löften utan skatte höjningar

eller nedskärningar

i välfärden

Befolkningsandelar och sysselsättningsgrad för olika åldersgrupper

Andel av

befolkningen 15-74 år

Förändr.

06-11

(procentenheter)

Sysselsättningsgrad

i åldersgruppen

Förändr.

06-11

(procentenheter)

2006 2011 2006 2011

15-24 år 17,0 17,6 0,6 39,9 40,4 0,5

25-64 år 71,5 68,8 -2,7 80,9 82,7 1,8

65-74 år 11,5 13,6 2,1 10,1 11,8 1,7

15-74 år 65,8 65,6 -0,2

Källa: SCB (AKU)

I dag finns ett fungerande regeringsalternativ och

fyra oppositionspartier. För att bilda regering

krävs ett underlag som är större än Alliansens.

Trots detta agerar S som om de skulle

kunna regera på egen hand. I V:s skuggbudget

aviseras skattehöjningar på över

76 miljarder kronor. Mp vill behålla dagens

krogmoms. Vad kommer vi få se mer av – ökad

populism, mer ansvarslöshet eller fler vänstersvängar

Hur och med vem

ska ni genomföra

er politik


Klipp och sätt upp!

vad händer

om ingen

jobbar

Nya Moderaternas viktigaste fråga är jobben. Vi har en politik

som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och stärker arbetslinjen.

Jobbskatteavdrag, sänkt arbetsgivaravgift för unga

och lägre restaurangmoms är några exempel på åtgärder för

fler jobb.

Socialdemokraterna pratar också om jobben, men för dem

stannar det vid prat. De vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för

att anställa unga, höja restaurangmomsen och göra det mindre

lönsamt att arbeta. Allt detta leder till färre jobb och krångligare

vägar till anställning. Sammantaget hotar Socialdemokraternas

förslag 25 000 ungdomsjobb.

Vad händer om ingen jobbar Svaret är enkelt. Om ingen

jobbar blir det inga resurser till välfärden. Om ingen jobbar

finns inga pengar till skolan, sjukvården och äldre vården.

Jobb ger välfärd.

Bli medlem och stöd oss!

Gå in på www.moderat.se redan i dag.

Foto: bertil ericson/Scanpix


6 vårens kampanj Medborgaren

En buss kommer lastad

En busslast full med göteborgsmoderater

ägnade en solig

vårsöndag med att knacka dörr

i Torslanda utanför Göteborg.

I Torslanda röstar många på Moderaterna

i riksdagsvalet, men inte i samma utsträckning

lokalt.

– Det vill vi försöka ändra på och det är

en av anledningarna till att vi knackar dörr

just här. I valet handlade mycket om trängselskatten,

men vi tror att det finns många

fler frågor som engagerar

Torslandaborna,

säger Jonas Ransgård.

Jonas är kommunalråd

och gruppledare

för moderaterna

i Göteborgs kommun.

Dessutom är han

med i den nationella Jonas Ransgård.

arbetsgruppen som utvecklar Moderaternas

politik för barn.

– Det är jätteviktigt att lyssna för att

kunna ta fram bra förslag. En av anledningarna

till att vi har så lågt förtroende i frågor

om barn tror jag beror just på att vi har ägnat

för lite tid och uppmärksamhet åt dem, säger

han.

Därför mottogs vårens kampanj - med

barnfokus – extra positivt. Jonas bildade en

duo tillsammans med kollegan Christina

Löwenström, och de fick många bra inspel

från invånarna.

– Med tanke på att det bor många barnfamiljer

här var det mest barnfrågor som togs

upp. Det gällde alltifrån förskolegruppernas

storlek, hur skolan fungerar till mopeder

som kör för fort och vad man kan göra åt

det, säger Jonas.

Totalt knackade göteborgsmoderaterna

på 3 000 dörrar som mynnade ut i 800

samtal och nya medlemmar. Efter kampanjen

samlades alla på Torslanda torg för att

summera, och dricka lite kaffe.

– Det var något färre som var hemma än

vad det brukar vara tyvärr. Men då lämnade

vi en lapp i brevlådan om att vi söker dem

och att deras synpunkter är viktiga för oss,

berättar Jonas.

Har du något bra kampanjtips att

dela med dig av

– Det är bra att gå två och två, och gärna

en man och en kvinna. Det är viktigare att

lyssna än att följa någon mall. Det gäller för

övrigt alltid annars också, avslutar Jonas.

frida Jakobsson

Stort engagemang för vårens kampanj

Under 20–29 april pågick vårens kampanj

med barntema i hela Sverige. Med

hjälp av barn enkäter, både på papper

och på webben, samlade vi in tusentals

idéer och synpunkter från väljarna.

Dessa kommer att ligga till grund

för arbetsgruppen ”Lika möjligheter

för alla barn”. (Läs mer om gruppens

arbete i spalten till höger).

Utöver de samtal som fördes på gator

och torg genomfördes också dörrknackning.

Webbtv på vårt intranät

Nytt för kampanjen var att vi hade

tre webbtv-sändningar på vårt intranät

Opus. Hit bjöd vi in aktuella gäster,

pratade om barn och deras villkor och

hur vi kan ge fler barn bättre förutsättningar

till en bra start i livet. Vi gjorde

också besök i bland annat Karlstad och

Göteborg under kampanjdagarna.

Ett stort tack till er alla som varit

ute och kampanjat, er insats är mycket

viktig för valvinst 2014.

Vill du ha tilgång till Opus, se

instruktion längst ner på sid 2.


Medborgaren 7

för barns bästa

du kan

fortfarande

tycka till på:

www.moderat.se/

enkat

Nu väntar

svaren på

väljarnas

önskemål

Under vårens kampanj delades

en mängd enkäter ut med frågor om

barn- och ungas situation i dagens

Sverige. Arbetet med att samla in och

sammanställa alla enkätsvar som kommit

in har pågått runt om i landet och

så snart det är klart kommer Moderaternas

arbetsgrupp ”Lika möjligheter

för alla barn” att sätta sig ner med

resultaten för att se vilka frågor som

väljarna är mest intresserade av.

Ett axplock av vad förbunden gjorde under den 20-29 april

I Södermanland har det varit

aktivitet i alla kommuner.

Linköping har samtalat med väljare

och i Norrköping knackade

man dörr.

Västervik har haft öppet möte på

temat "Barnen är vår viktigaste

tillgång".

Sölvesborg har genomfört fyra

verksamhetsbesök.

I Skåne har 2 000 samtal genomförts

med väljare.

Norra Älvsborg ledde kampanjen

till nya medlemmar.

Södra Älvsborg har 2 000 enkäter

används för samtal.

Gävleborg har kampanjen lett till

1 000 samtal.

Kalix har bland annat knackat

dörr i fem bostadsområden, gjort

tre verksamhetsbesök och genomfört

aktiviteter på stan under

lönelördagen.

Ett seminarium i månaden

Gruppen har under våren haft

sitt andra heldagsseminarium av

planerade tio

fram till årsskiftet.

Dessutom har

arbetet fördelats

så att ungefär en

månad i taget ägnas

åt ett särskilt

fokusområde.

Hittills har frågor

som gäller barn

som växer upp Ulf Kristersson,

i utanförskap ordförande

och den ökande i barngruppen.

psykiska ohälsan hos barn och unga

avhandlats. Härnäst kommer gruppen

att ägna sig åt socialtjänstens arbete

med utsatta barn.

Det finns förstås många fler frågor

som arbetsgruppen måste tänka

igenom. En viktig del i arbetet är att ta

reda på vilka frågor som väljarna ser

som särskilt viktiga och vilka frågor

som behöver nya svar från oss som

parti. Därför har vårens kampanj en

nyckelroll för arbetet i barngruppen.


stefan dubois

kontakt

Arbetsgruppen tar gärna

emot tankar och inspel.

Mejla till gruppen på adressen

barn@moderat.se med dina

förslag.


8 kampanj Medborgaren

Skaraborg räknar

med stor tillökning

I

Skaraborg är det full fart på

medlemsrekryteringen i vad

som kanske är den största värvningsinsatsen

i landet i år.

– Vi gör ett rejält ryck för att långsiktigt

stärka partiet lokalt men det är

också ett bra tillfälle att prata politik

i allmänhet, säger Skaraborgs förbundsordförande

Johan Åsbrink.

Det var i höstas som planerna började

ta form. En nyvald förbundsstyrelse

skulle lägga upp en långtidsplan

till valåret 2014 och konstaterade att

det fanns mycket som behövde göras

i god tid. Moderaterna i de västsvenska

kommunerna flyttade fram positionerna

i valet 2010 och fler röster

har lett till ett ökat behov av kandidater

att axla förtroendeuppdrag.

En kampanj i flera delar

– En av de saker som vi ville göra

tidigt var att rekrytera fler medlemmar

och därigenom skapa en bra

grund inför rekryteringsarbetet till

de folkvalda församlingarna, säger

Johan.

Kampanjen har flera delar. Moderater

i de 15 skaraborgska kommunerna

har under slutet av april och början

av maj varit ute på gator och torg, delat

ut information i brevlådor och mött

människor på väg till och från jobbet.

Vill du

bygga ett

bättre

Gullspång

Ta steget redan i dag!

Ring 0939-100 3000.

Medlems avgiften på

100 kronor dras från

din telefonräkning.

Vill du göra

en insats i

valet 2014

Vill du bli

förtroendevald

Skicka ditt personnummer

i ett SMS

till 72550. Skriv så

här: moderat medlem

ååmmddxxxx

Är du

intresserad

av politik

Ring oss på

08-676 80 00

så skickar vi ett

inbetalningskort.

Storformatsaffischer vid busstationerna

i hela Skaraborg.

Kampanjarbetarna har varit väl uppbackade

av annonsering på exempelvis

busshållplatser och vid mataffärer, för

att inte tala om på Facebook.

I centrum för hela genomförandet

står partiombudsmannen Nina Högström.

Vill du

träffa nya

människor

Bu s 1805x1750.in d 4 2012-03-27 14:12:40

Vi ansåg att flera olika

metoder tillsammans skulle

skapa en god synergi i kampanjarbetet.

– Vissa föreningar har

valt att stärka upp kampanjen

ytterligare med

exempelvis Facebookannonser

men också viss

traditionell annonsering

så som i tidningar. På något

håll har man ringt sina

befintliga medlemmar och

uppmanat dem att värva

vänner och bekanta, och

responsen var väldigt god.

Vi ansåg att flera olika metoder

tillsammans skulle

skapa en god synergi i kampanjarbetet,

säger hon.

Nästa steg i arbetet blir

att välkomna de nya medlemmarna:

– Vissa kanske inte dyker

upp på alla våra möten men det är viktigt

att snabbt kunna få grundläggande

information om Moderaterna, en lokal

kontakt och bli inlagd i exempelvis lokala

e-postlistor, säger Nina.

– Dessutom ökar intresset för att

engagera sig ju närmare valet vi kommer,

så det vi gör nu ger utdelning även

längre fram.

Johan sammanfattar

det hela med:

– Det är nu vi

lägger grunden

för att vinna valen

2014. Vi kommer

att följa upp med

utbildningar för

alla medlemmar, Johan Åsbrink.

dels för att hjälpa

våra nuvarande företrädare och dels

för att förbereda dem som är nya. Vi

tittar också på hur vi bättre ska jobba

med återvärvning så att vi behåller fler

medlemmar.

I Skaraborg har man också försökt

hitta vägar att belöna goda insatser och

just för medlemsvärvningen hägrar ett

pris för bästa värvarförening: De vinner

en resa till Stockholm med studiebesök

till riksdagen.


Magnus Hammar borsch

Har du

betalat din

medlemsavgift

Om inte – kontakta ditt

förbundskansli så får du hjälp.

På www.moderat.se hittar du alla

kontaktuppgifter du behöver.

Lars-Peter Swärd i kampanjtagen.

Foto: moderaterna

...och i Uppsala letar

Sedan valsegern 2006 har rekryteringen

av nya kandidater blivit viktigare.

Arbetet mot nästa val har börjat ta fart

och det gäller att få fram intresserade

personer som är beredda att representera

Moderaterna efter kommande val.

Några som har kommit långt i rekryteringsarbetet

är Moderaterna i

Uppsala län. Där har man nu startat

ett traineeprogram, med syfte att locka

människor som ännu inte är medlemmar.

Programmet riktar sig till den

som är intresserad och vill träffa nya

människor och kan, som de skriver i

inbjudan, leda till framtida förtroendeuppdrag

för Moderaterna, eller stanna

vid att vara en intressant och lärorik

upplevelse.

– Som regeringsbärande parti är det

lätt att glömma vikten av att hela tiden

fortsätta växa och utvecklas. Tillsammans

med fortsatt politikutveckling är


Medborgaren kampanj 9

Visst kan man ha fler kampanjer i luften samtidigt. I Skaraborg pågick vårens kampanj parallellt med

årets största rekryteringskampanj. Ska vi vinna val behöver vi bli fler!

Foto: Moderaterna

de efter morgondagens ledare

utveckling av våra rekryteringsmetoder

ett måste. Projekt som det här är

en viktig del i att visa väljarna att Moderaterna

är ett framtidsinriktat parti

där förnyelsen bara har börjat, säger

Lars-Peter Swärdh som är en av de ansvariga

för traineeprogrammet.

– Vi vet att Moderaterna har många

duktiga sympatisörer som ännu inte

har tagit steget till medlemskap. Om

vi ska fortsätta att växa som vi gjort

sedan valet 2002 så måste vi satsa på

att locka till oss dem som ännu inte

är medlemmar. Då kan vi dessutom

bredda vår grupp av förtroendevalda

och gå till val 2014 som ett parti för

hela Sverige, säger Lars-Peter.

Ansökningar strömmar in

Genom annonsering i lokaltidningar

samt information via hemsidan

och utdelning av 15 000 vykort i

prioriterade områden, har nu ansökningarna

börjat strömma in.

Traineestart i maj

I slutet av maj kommer programmet

att köra igång, vilket gör att alla

som deltar har goda förutsättningar

att hinna komma in i politiken och

ställa upp som både kandidater och

valarbetare i valen 2014.


Rikard Sparby

Mats

Gerdau,

ord förande för

Moderaternas

arbetsgrupp

som ska utveckla

äldre politiken.

"Äldre ska

inte klumpas

ihop till ett

kollektiv"

Hösten 2011 började den utvecklingsgrupp

som ska ta fram en ny, samlad

politik för äldre sitt arbete. Nu pågår

arbetet med en delrapport som kommer

att släppas inom kort.

– I den första rapporten har vi valt

att fokusera på situationen för medarbetarna

inom äldreomsorgen. Medarbetarna

har kunskaper och erfarenheter

som vi politiker aldrig kan få. Därför

har det varit viktigt att lyssna in vad

medarbetarna har att säga för att sedan

utforma förslag om hur äldreomsorgen

kan förbättras. Kvalitet och trygghet

skapas alltid i mötet mellan personalen

och de äldre och då har detta känts som

en naturlig prioritering berättar Mats

Gerdau, riksdagsledamot, som leder

gruppens arbete.

Rapporten om medarbetarnas situation

kommer bland annat att innehålla

förslag om stärkt ledarskap, fler karriärvägar,

bättre arbetsmiljö och ökade

möjligheter för att anställda i privata

verksamheter, att påtala missförhållanden.

Andra – mer partiinterna förslag

– är krav på utbildningsprogram för

förtroendevalda i socialnämnder som

höjer kunskapen om äldreomsorgen.

Gruppen fortsätter sitt arbete under

hösten.

– Utgångspunkten är att äldre

inte ska behandlas som ett kollektiv.

Äldre är unika personer som har olika

behov och önskemål. Här ligger en del

av utmaningen inom äldrepolitiken,

kanske främst när vi formar framtidens

sjukvård och omsorg, avslutar Mats.

Håll utkik efter äldregruppens

rapport på www.moderat.se.


Elin Hansson

Foto: emilia öije


10 politik Medborgaren

Ministern med uppdrag

...Karin Enström,

aktuell som ny försvarsminister.

Au pair, jobb i Eskilstuna eller lumpen Det var alternativen Karin Enström stod inför efter gymnasiet.

Nu när hon är aktuell försvarsminister känns hennes tidiga val självklart. Foto: Johan jeppsson

För inte så länge sedan blev du

Sveriges nya försvarsminister,

hur kommer det sig att det blev

just du

– Jag har yrkeserfarenhet från Försvarsmakten

och jag har arbetat med

försvars-, säkerhets- och utrikespolitik

sedan jag kom in i riksdagen 1998.

En kombination av erfarenheter och

egenskaper helt enkelt.

Som kapten i amfibiekåren är

du den första försvarsministern

med militär bakgrund. Vilka

erfarenheter tar du med dig in

i ministerrollen

– Med min bakgrund har jag lätt

att sätta mig in i vardagen hos både

officerare och soldater. Jag ser det som

en fördel att jag har erfarenheter från

den här miljön – jag är van vid arbetssättet

och språket. Dessutom känner

jag många i organisationen.

Hur kommer det sig att du valde

den militära yrkesvägen

– Efter gymnasiet ville jag göra

något annat innan jag skulle börja

på universitetet, det var bara oklart

vad. För mig fanns tre alternativ:

åka utomlands som au pair, jobba i

Eskilstuna eller göra lumpen. Vid den

tiden öppnade armén och marinen

upp för kvinnor för första gången och

det pågick en rekryteringskampanj

riktad till kvinnor som jag blev intresserad

av. Jag hade alltid varit positivt

inställd till försvaret, men hade ingen

egen erfarenhet, så jag sökte och blev

antagen. Och jag trivdes jättebra och

ansökte senare om att fortsätta på

officershögskolan.

Hur ska du göra ministerjobbet

till ditt

– Som med alla nya uppdrag gäller

det att skapa sig en överblick och


Medborgaren 11

att försvara

Jag ser fram

emot det här

nya uppdraget. Att

vara försvarsminister

är en väldig förmån.

sedan prioritera rätt.

– Jag ser fram emot det här nya

uppdraget, att vara försvarsminister

är en väldig förmån. Samtidigt är jag

ödmjuk för uppgiften eftersom det

finns stora utmaningar. Det gäller

också att ha duktiga medarbetare

kring sig. Försvarspolitiken är inget

som jag kommer att genomföra helt

själv, både regeringen som helhet

och mitt departement arbetar med

politiken och för den vidare.

Vad är mest prioriterat

– Det handlar om att fullfölja de

försvarsreformer som vi tidigare

har beslutat om och att förbereda

försvarsbeslutet som ska fattas 2014

som handlar om hur försvarsmakten

ska se ut på längre sikt. Försvars- och

säkerhetspolitik är i sin karaktär långsiktigt

och måste vara förutsägbart.

Sverige är inte ensamt, vi är omgivna

av nordiska länder och är en del av

EU och de måste förstå våra signaler.

Så hur ska försvaret se ut på

längre sikt

– Just nu är vi mitt uppe i en stor

reform som syftar till att ha ett flexibelt

försvar mot olika typer av hot.

Från att ha haft många människor

och stora förråd är vi nu på väg mot

en mer mindre och flexiblare styrka

där samma försvar ska kunna användas

i vårt närområde liksom längre

bort i internationella insatser. Det

kommer vara färre människor, ungefär

50 000 i insatsorganisationen, med

en högre beredskap, bättre utbildning

och bättre utrustning. Tidigare har vi

haft ett nationellt försvar och en separat

utlandsstyrka där man till exempel

varit tvungen att söka tjänstledigt från

försvarsmakten för att tjänstgöra i

utlandsstyrkor.

Hur mår försvarets ekonomi i

dag

– Historiskt har de underskotten

varit stora. Den ekonomiska

styrningen och uppföljningen har

varit en stor brist. Det är bättre i dag.

Försvarsmakten uppger att de har en

ekonomi i balans fram till 2014 och

2015. Sedan signalerar de problem på

lång sikt och det ska vi naturligtvis ta

till oss. Resurserna är inte oändliga

och det är hela tiden en avvägning

mellan uppdrag och resurser. Just

när det gäller försvaret har det alltid

varit stort fokus på ekonomin. Det

är en fråga om dialog mellan oss och

försvarsmakten där vi kan behöva bli

tydligare från vårt håll och sen får

försvarsmakten presentera lösningen.

Sista frågan, kommer du hinna

med någon semester som ny på

jobbet

– Ja, det är viktigt med vila och eftertanke.

Som försvarsminister måste

jag samtidigt vara tillgänglig och i

beredskap, bland annat eftersom Sverige

har pågående utlandsinsatser där

oförutsedda händelser kan ske. Men

jag hoppas att jag får lite ledighet,

ärligt talat har jag inte hunnit fundera

över någon eventuell semester.


Sofie Lindholm

Fullständigt namn: Karin Märta

Elisabeth Enström.

Ålder: 46 år

Bor: I Vaxholm med man och

tre barn

Uppdrag inom Moderaterna i

utdrag:

Moderat riksdagsledamot

sedan 1998.

Ordförande försvarsberedningen

sedan 2008 och utrikesutskottet

sedan 2010.

Ledamot i försvarsutskottet

2002-2010.

Aktuell med: Sedan april

2012 är hon Sveriges försvarsminister

Johan Forssell (till höger) i samtal ute i skogen.


Foto: marcus hartmann

Roligt men kärvt

för ledamot i fält

Inom ett par år kommer försvaret

vara Sveriges största arbetsgivare

för unga. Försvaret har gått från obligatorisk

värnplikt till frivillig rekrytering

där män och kvinnor bedöms på

samma villkor. För att lyssna och förstå

hur rekryter i Sverige har det, beslöt sig

riksdagsledamoten Johan Forssell för

att följa med ut i fält under tre dagar.

– Det var väldigt roligt. Och ganska

kärvt, säger Johan som i vanliga fall sitter

i försvarsutskottet i riksdagen.

Alla har sökt dit av fri vilja

På Sjöstridsskolan i Karlskrona går

150 rekryter mellan 19 och 38 år. De

gör sin grundläggande militära utbildning,

som avslutas med åtta dagar i

fält. Johan beslöt sig för att följa med

tre av de dagarna. Han vittnar om gott

humör trots regn och blåst.

– Alla var oerhört motiverade! Varenda

en av de som var där hade sökt

sig dit av egen fri vilja. Och dessutom

blivit uttagna i konkurrens med andra.

Det bidrog nog till det goda humöret.

Så var det inte under värnpliktstiden,

säger han.

Johan berättar att det är 12 sökande

per plats, men att försvarsmakten hela

tiden måste utvecklas för att vara en

attraktiv arbetsplats för de sökande.

– Försvarsmakten genomgår sin

största förändring på över 100 år. Den

första utmaningen är att rekrytera. Sedan

gäller det att lyckas behålla dem.

Det är den stora utmaningen, säger

han.

Där tycker han att försvarsmakten

kan göra mer. Han förklarar att det är

Försvaret

handlar om så

mycket. Till exempel

ledarskap och

gruppdynamik.

viktigt att tiden i försvaret anses nyttig

även utanför försvaret.

– Den dagen man lämnar försvaret

ska man känna sig trygg i att åren

inom försvaret gör en attraktiv på arbetsmarknaden.

Försvaret handlar om

så mycket, bland annat ledarskap och

gruppdynamik. Det är något försvarsmakten

måste bli bättre på att uppmärksamma

i till exempel civila intyg,

betygsdokument och annat som människor

utanför försvaret kan förstå, säger

han.

Tre dagar i fält var ett första försök

för Johan att förstå på djupet varför

man söker sig till försvaret.

– Jag behövde vara med under en

längre period. Rekryterna var rätt förvånade

först, men jag blev väldigt väl

emottagen. Jag kan absolut tänka mig

att göra något liknande igen, avslutar

Johan. Frida Jakobsson


Kampanjkoll: Detta

gör våra vänner i sommar

Öppna moderater

"Vi kommer finnas

på HBTQ-festival i

Göteborg och Pride i

Stockholm och Örebro!

Sommar är festivaltider

och det är

något som Öppna

Moderater tar fasta

på. Under sommaren

är vi på plats för

kampanj på tre festivaler

med HBT-inriktning. Vi besöker

HBTQ-festivalen i Göteborg, Stockholm

Pride och Örebro Pride som

i år arrangeras för första gången.

Vi hoppas på stor uppslutning från

hela partiet vid kampanjerna – det är

garanterat riktigt roligt.

Först ut är festivalen i Göteborg

30/5-3/6. Vi har kampanjtält på

området och deltar i den avslutande

paraden tillsammans med lokala

moderater. Vi arrangerar även ett

om hbt och hedersbrott. Stockholm

Pride är i år 31/7-4/8 och vi satsar

stort tillsammans med Moderaterna

som vanligt. Det blir kampanjtält

i Tanto lunden, seminarium i Pride

House och en stor sektion i paraden.

För många är detta årets trevligaste

kampanj och något man inte bör

missa. Sommaren avslutas sedan

med att vi är med på Örebro Pride

som arrangeras 30-31/8.

MUF

"Vi kör sommarturné

och fortsätter att

värva medlemmar"

medarbetare inom vård och omsorg.

Dessutom kommer Moderatkvinnorna

att närvara vid seminarier under

Almedalsveckan.

Under våren har Moderatkvinnornas

nio arbetsgrupper slutrapporterat.

Arbetsgrupperna har tagit fram

ståndpunkter inom områden som

välfärd, arbetsmarknad, utbildning

och integration m.m. Det handlar

om flera viktiga frågor som berör

både kvinnor och män och som

Moderatkvinnorna aktivt kommer att

driva inför valet 2014.

Det är nu möjligt att nominera

kandidater till Moderatkvinnornas

företagarpris och välfärdspris. Det

finns gott om duktiga företagare och

hjältar i välfärden som förtjänar att

premieras. Du kanske rent av känner

en Läs mer om hur nomineringen

går till på vår hemsida www.moderatkvinnorna.se

Kampanjtält


festivaler.

Sommaren 2012 kommer att vara allt

annat än lat för Moderata Ungdomsförbundet.

En sommarturné kommer

att åka landet runt från Skåne i söder

till Norrbotten i norr, från Göteborg i

väst till Gotland i öst. Vi kommer att

fortsätta värva medlemmar i enighet

med vårens "värva alla-kampanj".

Storsjöyran

och Peace

and love.

MUF

kommer att

driva politisk

kampanj på

varje festival

och bland

dem vi kommer

att besöka hittar vi Storsjöyran

och Peace and love.

Alla MUF-distrikt kommer också

att vara i full gång under sommarmånaderna

så nu utmanar vi alla

partiaktiva att värva fler än oss! Sommarturnén

avslutas på Pridefestivalen

och värvar Moderaterna fler än MUF

under sommaren bjuder vi alla som

går paraden och är över 30 på

glass. Nu kör vi sommarkampanj!

Moderata seniorer

"Vi fortsätter att fokusera

på äldrefrågor hela

vägen fram till valet"

I sommar kommer Moderata seniorer

vara ute och kampanja med flygblad

och bokbord. Däremot kommer

vi inte att arrangera någon större

organiserad kampanj utan det ligger

längre fram i tiden.

Nästa val kommer 525 000

fyrtiotalister att för första gången

rösta som pensionärer. De är många,

talföra, skrivkunniga och vana att

få sina åsikter

tillgodosedda.

De har redan

förändrat

utbildningen,

omsorgen,

karriärvägarna

Värmer

upp inför

valrörelser!

och skattesystemen. Nu avskaffar de

åldersdiskrimineringen. Vi tror att

äldrefrågorna kommer att bli valets

huvudpunkter.

Sverige behöver en äldrepolitik

baserad på respekt för individen,

och baserad på kundvalsprincipen.

Det gäller primär- och specialistvården,

boendet, hemtjänsten, kostförsörjningen

och övriga insatser för

den ökande gruppen av äldre. Det

handlar om ”valfrihet och kvalitet”

– de klassiska moderata hedersbegreppen.

Moderata seniorer ser ivrigt

fram emot den kommande valrörelsen

och hoppas att det skall finnas

ett rejält program för valfrihet och

kvalitet i äldreservicen som vi kan

båda upp seniorerna att slåss för.

Moderatkvinnorna

"Vi åker på välfärdsturné"

Under våren har Moderatkvinnorna

– tillsammans med partiet – sökt

svaren på hur barn i Sverige får

bästa möjliga uppväxt. Ett viktigt

mål för Moderatkvinnorna är att öka

medvetenheten

om barns

Lyssnar in

medarbetare

i välfärden.

rättigheter.

Vi vill därför

uppmana alla

att fortsätta

kampanja om

detta på gator

och torg även i sommar.

Under sommaren kommer Moderatkvinnornas

ordförande Saila

Quicklund att åka på en ”Välfärdsturné”

med start i Skåne och mål i

Stockholm. Syftet med resan är att

lyssna in vilka behov som finns hos

Vill du vara med Mer info om kampanjerna hittar du under respektive hemsida:

oppnamoderater.se, muf.se, moderatkvinnorna och moderat.se/moderata_seniorer


Medborgaren ämne 13

Nytt val för

moderater

i Svenska

kyrkan

Allt sedan staten och Svenska kyrkans gick

skilda vägar har det funnits diskussioner inom Moderaterna

huruvida partiet ska

delta i de kyrkliga valen. Förra

hösten beslutade partistämman

att Moderaterna som

parti inte längre ska ställa upp

i valen till kyrkomöte, stiftsfullmäktige

och församling.

Kyrkliga samrådsgruppen

gavs i uppdrag att bilda en ny

nomineringsgrupp där man Annette Lundquist

sedan senhösten har arbetat Larsson.

med namnfrågan, stadgar och rekryteringsregler.

Alla de som anmält intresse för de kyrkliga frågorna

ombads att komma med namnförslag. Från och med

kyrkovalet 2013 byter vår nuvarande nomineringsgrupp

Moderata Samlingspartiet namn till Borgerligt

alternativ. Annette Lundquist Larsson är ordförande

i samrådsgruppen och nöjd med resultatet.

– Namnet ger goda möjligheter att rekrytera

medlemmar och kandidater bland dem som vill

engagera sig i arbetet för Svenska kyrkans bästa som

inte vill vara partipolitiska men som har en borgerlig

samhällssyn, säger hon.

Det andra uppdraget som kyrkliga samrådsgruppen

fick av partistämman var att arbeta fram och

fastställa en värdegrund för nomineringsgruppen.

– Även här bad vi om förslag vilket vi fick. För

att ge möjlighet för fler än samrådsgruppen att ha

synpunkter på värdegrunden remitterades förslaget

till de kyrkopolitiska råden, kyrkomötesgruppen och

andra intresserade. Utifrån remissvaren gjordes en

del justeringar. Det kommande handlingsprogrammet

som fastställs av samrådsgruppen i oktober

månad kommer att utgå från värdegrunden, säger

Annette Lundquist Larsson.

Nu är det viktigt att det lokala arbetet med bland

annat rekrytering av medlemmar till den nya nomineringsgruppen

kommer igång. Under hösten ska

varje lokalavdelning och regionalt råd tillsätta kommittéer

som sedan ska lämna förslag till valsedlar till

de olika valen. Valsedlarna ska vara fastställda senast

i februari 2013.

sofie lindholm

Borgerligt

alternativ

I SVENSKA KYRKAN

Så här ser loggan ut.

Det bor över

en halv miljon

svenskar

utomlands

– många av dem sympatiserar

med Moderaterna.

Moderater i Utlandet behöver bli

fler – du kan snabbt och enkelt

hjälpa till genom att:

• Sprida till vänner och släktingar i utlandet att

vi finns.

• ”Gilla” oss på Facebook och bjud in dina

svenska utlandsvänner till vår Facebookgrupp.

• Kontakta oss inför utlandsresor så kan vi

ordna träffar med utlandsmoderater.

Vill du veta mer Kontakta gärna

Ann Burgess (ann.burgess@moderat.se)

Anna Eriksson (anna.eriksson@moderat.se)

Hjälp oss att bli fler!

Sprid ut till vänner i utlandet att vi finns och ha oss i tankarna vid nästa utlandsresa.


sommarextra

Visst gör politiken

skillnad på sommaren!

"Bättre vägar räddar liv, men vi har mycket kvar att göra"

Catharina Elmsäter-Svärd,

infrastrukturminister:

Vilken är den viktigaste

frågan inom ditt område

i sommar

– Jag har samma

fokus såväl sommar

som vinter. God infrastruktur

är en förutsättning

för människors och företags

möjligheter att växa och verka.

Resenärs- och godsperspektivet

kräver framkomlighet och robusthet

i hela transportsystemet. Samtidigt

ska det vara grönt, skönt, miljövänligt

och säkert – oavsett var i

landet man bor. Stora satsningar

på drift och underhåll på

våra vägar och järn vägar

kommer att innebära störningar,

efter som trafiken

fortfarande ska ta sig fram.

Jag hoppas att vi alla kan

ha förståelse för detta

och att vi visar hänsyn till

dem som arbetar på våra

vägar.

Under sommarmånaderna ökar

antalet olyckor i trafiken. Trots en

nollvision dör och skadas alldeles

för många. Vad görs för att undvika

detta

– Tydliga mål har gett resultat

när det kommer till trafiksäkerheten.

På knappt tio år har antalet

Alla har ett ansvar

för minskat

riskbeteende i trafiken.

dödade i trafiken minskat med fler

än 200 personer, men vi har mer

kvar att göra. Satsningar på säkrare

vägar, lägre medelhastigheter

och mittseparering är bara några

åtgärder som räddar liv. Vi får

dock aldrig sluta att vilja bli bättre.

Minskat riskbeteende och bättre

hastighetsefterlevnad har stor effekt

på trafiksäkerheten och här kan vi

alla vara med och bidra.

Vi kommer att vara många som

ger oss ut för att åka tåg i sommar.

Vad görs för att höja kvaliteten på

järnvägen

– Fler väljer tåget, inte minst av

miljöskäl. Det är så klart positivt.

Regeringen satsar drygt 5 miljarder

ytterligare på infrastruktur

under åren 2012 – 2013 varav

drygt 4 miljarder går till järnväg

och ca 1 miljard till väg. Alla

dessa satsningar ger på sikt en

tillförlitligare järnvägstrafik året

runt, men det tar tid innan vi ser

resultaten. Att förnya anläggningen,

bygga bort flaskhalsar och

skapa en mer robust järnväg är

helt nödvändigt, men det kommer

att ta många år.

Vår havsmiljard gör skillnad

Johan Hultberg,

riksdagsledamot

Kronobergs län.

Miljö

Vilken är den viktigaste

frågan inom ditt område

i sommar

– Havsmiljön. Stora

och återkommande algblomningar

har dessvärre

blivit ett välbekant

sommartecken. Våra hav i allmänhet,

och Östersjön i synnerhet, mår

allt sämre vilket algblomningar

och döda bottnar är symptom på.

Därför har Alliansen prioriterat

arbetet för en bättre havsmiljö – för

den biologiska mångfaldens och

kommande generationers skull.

Även kommande generationer ska

kunna fiska, bada och njuta av

det faktum att Sverige har en av

Europas längsta kuster.

Sedan Alliansen tillträdde 2006

satsas miljardbelopp på havsmiljön.

Hur ser satsningarna ut och ser vi

något resultat

– När Alliansen tillträdde var

anslaget till havsmiljöarbetet

en närmast osynlig

budgetpost. Sedan dess

har mycket förändrats.

Nu har vi en sammanhållen

havs- och vattenpolitik

och Alliansen

har satsats miljarder

på arbetet för en bättre

havsmiljö. Mellan 2012

och 2015 satsas ytterligare 2,3

miljarder. Fokus ligger på att vi

ska klara av våra åtaganden i

Helcoms aktionsplan för Östersjön.

Just arbetet inom Helcom, som

utgör det internationella samarbetet

för Östersjön, är oerhört viktigt.

Vad vi gör i Sverige är betydelsefullt

men om inte också exempelvis

Ryssland och Polen lever upp till

sina åtaganden kan vi aldrig

rädda Östersjön. Internationellt

samarbete är nöd vändigt och i det

arbetet är Sverige pådrivande.

I mitten av juni hålls Riokonferensen,

ett FN-möte där grön ekonomi inom

ramen för fattigdomsbekämpning

En frisk havsmiljö är viktigt för kommande generationers skull.

och hållbar utveckling ska diskuteras.

Vad är viktigast med det här

mötet

– Att åter få upp intresset och

engagemang för hållbar utveckling

på en global nivå. Vi står inför

stora globala utmaningar. En utmaning

är till exempel hur vi ska kunna

producera mat på ett långsiktigt

hållbart sätt och säkra tillgången

till rent vatten för nio miljarder

människor. Mötet i Rio är ett viktigt

tillfälle att globalt diskutera hur vi

kan skapa en ekonomisk, social

och ekologisk hållbar utveckling.


"Polis som arbetar synligt där

ungdomar vistas är viktigt"

Beatrice Ask,

justitieminister:

Snatteri, skadegörelse, klotter

och misshandel är alla

typiska ungdomsbrott som

ökar under sommarmånaderna.

Vad görs för att

hindra detta och vad kan

man göra för att ungdomar

inte ska fortsätta till grövre brott

– Fler poliser gör att man kan

arbeta mer synligt och i miljöer

där många ungdomar vistas. På

många håll görs särskilda insatser

för att förebygga och ingripa mot

alkohol och andra droger. Det

är alltid viktigt, liksom samarbete

med föräldrar, andra arrangörer

och frivilliga organisationer. Rent

allmänt behövs fler vuxna som bryr

sig och umgås med sina barn och

tonåringar under sommarlovet.

– När det gäller ungdomar som

löper stor risk att fasta i allvarlig

kriminalitet behövs särskilda insatser.

Regeringen har tagit initiativ

till en pilotverksamhet med sociala

insatsgrupper i tolv kommuner. I

dessa samarbetar polisen, skolan,

socialtjänsten, arbetsförmedlingen,

missbruksvården och andra konkret

för att fånga upp och stödja unga

med särskilt stor risk för återfall i

kriminalitet.

Grovt kriminella rekryterar ungdomar

för att gå deras ärenden.

Det är ofta de yngsta som tvingas

att göra de riktigt dumma sakerna.

Därför är det helt nödvändigt

att fånga in och leda

bort ungdomar som lever

i riskzonen för att hamna i

riktigt dåligt sällskap.

Förra året ökade antalet

anmälda våldtäkter

med tio procent jämfört

med året innan. Hur ska

kvinnovåldet motverkas

– Det är inte en utan många

insatser som behövs. Regeringen

gör under perioden 2011–2014

satsningar motsvarande 120 miljoner

kronor på att förebygga och

bekämpa sexuellt våld och andra

sexuella övergrepp. Regeringen

satsar också på en särskild informationskampanj

för att minska mörkertalen

när det gäller våld i nära

relationer, inklusive sexuellt våld.

Det är viktigt att alla övergrepp anmäls!

En del av den ökning vi ser i

statistiken beror förhoppningsvis på

att fler vågar anmäla övergrepp.

– För att bättre samordna olika

insatser utsåg regeringen nyligen

länspolismästare Carin Götblad

till nationell samordnare mot våld i

nära relationer. I hennes uppdrag

ingår att samla och stödja berörda

myndigheter, kommuner, landsting

och organisationer för att öka effektiviteten,

kvaliteten och långsiktigheten

i arbetet mot våld i nära

relationer.


"Fler unga i arbete är en av våra största utmaningar"

Hillevi Engström,

arbetsmarknadsminister

Vilken är den viktigaste

frågan inom ditt område

i sommar

– En av våra största

utmaningar är ungdomsarbetslösheten.

Det är

viktigt att vi snabbt får in

unga i arbete så att de

inte fastnar i ett långvarigt

utanförskap. Alla

unga är olika – vissa har

väldigt lätt för att komma

in på arbetsmarknaden medan

andra har en längre väg att gå.

Här måste vi sätta in olika insatser

för att få rätt resultat. Det handlar

bland annat om att

underlätta för unga att

komplettera sin grundoch

gymnasieutbildning,

att minska klyftan mellan

utbildningsväsendet

och arbetsmarknaden

men också att göra det

billigare att anställa just

unga.

I sommar kommer många

ungdomar gå sysslolösa,

vad gör vi för att fler

unga ska få jobb

– Det är viktigt att vi

satsar på grupper som står långt

ifrån arbetsmarknaden. Alliansregeringen

har genom en halvering

av arbetsgivaravgiften för unga,

Det är viktigt

att vi satsar på

grupper som står

långt ifrån arbetsmarknaden.

satsningar på ROT och RUT samt

halverad restaurangmoms skapat

bättre förutsättningar för unga att

komma in på sitt första arbete.

Men det räcker inte. Vi vill även

införa så kallade lärlingsprovanställningar,

som skapar en brygga

mellan utbildning och arbete. Det

är en anställning där ungdomar

får en chans att komma till en

arbetsplats och lära sig jobbet

samtidigt som arbetsgivaren står

för en utbildningsdel.

Det ekonomiska läget är fortfarande

bekymmersamt ute i Europa. Hur

mår svensk arbetsmarknad i dag

– Jämför vi med övriga Europa,

och framförallt södra Europa,

har vi haft en bra sysselsättningsutveckling

de senaste åren.

Våra motståndare försöker göra

gällande att detta skulle skett per

automatik men så är det inte. Vad

som krävs för en kraftig sysselsättningsökning

är en arbetslinje som

prioriterar att sänka trösklar till

arbete – inte en bidragslinje som

gör det mindre lönsamt att arbeta.


sommarextra: recept

Smaker från tre

delar av Sverige

Moderaterna är ett parti för hela Sverige. Därför har vi tre arbetsgrupper som närmare granskar

de utmaningar och möjligheter som kännetecknar storstad, bruksort och Norrlandslän. Här delar

arbetsgruppernas ordföranden Lars Hjälmered, Lotta Finstorp och Saila Quicklund med sig av

sina favoritrecept för sommaren.

saila quicklund,

ordförande för

norrlandsgruppens

arbete:

Naturen är väldigt

viktig för mig. Valet av maträtter

faller sig därför naturligt, jag lyfter

fram det som naturen erbjuder. Eftersom

jag gärna vistas i skog och mark har jakt

och bärplockning varit en naturlig del av

min uppväxt. Skogen och fjället är platser

för återhämtning och lugn!

Fjällmansbiff

från Bruksvallarna

4 pers

Ingredienser

3 gula lökar

6 potatisar

4 morötter

en bit kålrot

2 msk smör

400 g reninnanlår, älginnanlår eller

ytterlår

1 mörk öl

2 dl buljong (går bra med köttbuljongtärning)

salt och peppar

Tillagning

Skala och skär lök, potatis, morötter

och kålrot i skivor. Bryn lite smör

och stek löken på svag värma några

minuter. Häll på lite buljong och häll

löken i en skål.

Skiva köttet ganska tunt och stek det

på båda sidor. Krydda ! Skölj pannan

med lite buljong och spara skyn.

Varva rotfrukter, kött och lök med

rotfrukterna underst och överst i

grytan. Häll på öl,spad och buljong.

Låt sjuda under lock på svag värme

tills köttet är mört och rotfrukterna är

mjuka, cirka 40 min. Servera rårörda

lingon till grytan.

Skogsbärsparfait

(6-8 pers)

Ingredienser

3 äggulor, 3 dl vispgrädde, 3 msk florsocker

1,5 dl hjortronsylt, 1,5 dl blåbärssylt, 1,5 dl

hallonsylt

Tillagning: Vispa äggulor och socker pösigt.

Vispa grädden och rör ner i äggsmeten. Dela

upp vispet i 3 skålar. Rör ner de olika bärsylterna,

en i varje skål. Ställ i frysen i 4-5 tim. Koka

en bärsås av blåbär och hallon och smaksätt

med pressad lime. Smaka av såsen med lite

apelsinlikör eller annan likör eller socker.


lotta finstorp,

ordförande

för bruksorternas

arbete:

Med hjälp

av några personer från Bruksortsprojektet

har jag valt ut dessa recept.

Måltiderna symboliserar på ett bra sätt

bruksortsandan i kombination med en nyfikenhet

på omvärlden. Låt dig väl smaka

och känn hur maten tar dig med på en

resa runt om i de svenska bygderna!

Grillad vildsvinskarré

från Hälleforsnäs

Fyra tjocka karrékotletter

Marinad:

0,5 dl olja, 0,5 dl soja, 2 pressade vitlöksklyftor,

1 tsk grovmalen svartpeppar, 1/2 skivad

citron.

1. Mixa ihop marinaden. Lägg köttet tillsammans

med marinaden i en påse minst en

timme gärna längre eller till nästa dag.

2. Grilla karrén 7–8 minuter. Pensla med

marinad under grillningen. Försök att inte

vända köttet mer än en gång, för då blir det

saftigast.

Hälsinge Slabang

Lars Hjälmered, ordförande för storstadsregionens arbete:

Tycker att sillrätter ju är lite typiska för Gbg och Västkusten samt

passar under midsommar och sommartider. Dessutom kan det ju

vara lite roligt att själv lägga in lite sill och inte bara köpa färdig sill.

Möjligen kan man ju lägga till att rätterna gör sig bra med en nubbe!

Detta är en tårta i form av en rulltårta. Bra att

frakta. Håller bra. Upplevs som avancerad

men är relativt enkel att göra. Är naturligt

glutenfri.

Ingredienser

3 ägg

1,5 dl socker

¾ dl potatismjöl

2 msk kakao

1 tsk bakpulver

1 tsk vaniljsocker

Vispa ägg och socker och rör

ihop med blandningen av potatismjöl, bakpulver,

vaniljsocker och kakao.

Häll upp på smörat bakplåtspapper och

grädda mitt i ugnen 200 grader i 5 minuter.

Fyllning

3 dl vispad grädde

2 hela bananer

Smörkräm (rör ihop):

150 g smör

1 dl florsocker

2 äggulor

2 tsk Vaniljsocker

Marsipan: Antingen köper man ett färdigt lock

(kan innehålla spår av mjöl) eller så rör man

ihop, 200 g mandelmassa, 1 dl florsocker, 3

droppar karamellfärg lite vatten.

Tillagning:

Stjälp upp kakan på sockrat bakplåtspapper.

Låt svalna.

Bred smörkräm över den svalnade kakan.

Kavla ut marsipanen mellan plastfolie till

samma storlek som kakan och lägg den uppe

på smörkrämen. bred ut den vispade grädden

på marsipanen. Lägg de skalade bananerna

efter varandra på ena långsidan. Rulla ihop

kakan och lägg den med skarven neråt.

Alltså Chokladkaka-smörkräm-marsipan-grädde-banan.

Bärkaka från

Gästrike-Hammarby

Ingredienser

75g smör

3 dl socker

2 ägg

2,5 dl vetemjöl

Att stö över: 1,5 dl bär eller frukt efter säsong.

Till exempel rabarber, hallon, vinbär, jordgubbar

eller äpplen.

Flagad mandel eller pärlsocker efter behag.

Tillagning

Smöra och bröa en form med löstagbar kant.

Använd gärna cocos. Sätt ugnen på 200

grader. Smält fettet i en kastrull. Ta kastrullen

av värmen och tillsätt socker och ägg. Rör ihop

hastigt. Rör i vetemjölet och rör till en slät smet.

Bre ut i formen, stö över bär eller frukt och sist

mandeln eller pärlsockret. Grädda i nedre

delen av ugnen i 25-30 minuter. Låt kakan stå

en stund och sätta sig efter gräddningen.

Ät kakan med glass eller vispad grädde.

Maggan Bs sillröra

Maggan Bs

inlagda sill

Ingredienser

1 brk Abbas inläggningssill

1 dl ättikssprit lite drygt

2 dl strösocker lite drygt

3 dl vatten

2 röda lökar

1 morot

1/2 purjolök

Kryddpepparkorn

Lagerblad

Gula senapsfrön

Tillagning

1. Tag sillen och spola av

med kallt vatten. Låt sillen

stå i burken med friskt vatten

under en timma. Tag därefter

upp sillen och lägg den på

hushållspapper och täck med

ett par lager hushållspapper.

Pressa ur allt vatten du kan

så att sillen blir torr, detta

för att den ska dra åt sig

lagen bättre

2. Lag. Blanda ättiksprit,

strösocker och vatten.

Koka upp och låt koka

tills sockret smält och låt

sedan lagen kallna.

3. Skiva rödlök, morot

och purjolök tunt.

4. Skär sillen i portionsbitar

varva sill, lök, morötter

och purjolök samt strö

mellan varje varv kryddpepparkorn,

lagerblad

och gula senapsfrön.

5. Slå över den kalla

lagen och ställ sedan i

kylskåp.

6. Sillen kan lämpligen

ätas efter cirka

1 1/2–2 dygn

Ingredienser

4–6 personer

1 brk god matjessill (Mästarmatjes)

Ca 1 dl creme fraiche

Ca 1 dl majonäs

3 kokta kalla ägg

En halv finhackad röd lök

1 bit finhackad purjolök

1 msk Kalles kaviar

2 msk finhackad färsk dill

Lite salt och vitpeppar

Tillagning

1. Låt sillen rinna av i ett durkslag och dela

den i mindre bitar

2. Skala äggen och hacka dem

3. Blanda ihop alla ingredienser och smaka

av. Jag har tagit ungefärliga mått eftersom jag

blandar allt på en höft

4. Blanda i sill och äggbitar


sommarextra: intervju

18 ämne Medborgaren


19 Medborgaren sommar Medborgaren ämne 19

"Det här valet

måste vinnas

människa för

människa,

dörr för dörr"

När vi träffas har det gått 18 dagar sedan Kent Persson

tillträdde som partisekreterare. Knappt tre veckor. Ändå

har han hunnit publicera fler än 15 debattartiklar, skrivit

20 blogginlägg och nämnts i 667 pressklipp. Orden

rivstart och tempoväxling dominerar i dem alla.

Det ko mmer de att göra i vår intervju också.

Text Sofie Lindholm

Foto Peter Knutson


20 kent persson Medborgaren

Han har precis kommit med morgontåget

från Örebro och sitter med en

kaffe i sitt nya arbetsrum. Här står

bokhyllorna tomma, väggarna är

kala. Det är verkligen inte inredningen Kent har

fokuserat på, antagligen står det ett fullt arbetsrum

kvar i Örebro. Nu uppfyller valrörelsen all

hans tid, för den har redan börjat.

– Ja, min allmänna känsla är att det faktiskt

är så. Valrörelserna blir bara längre och vi måste

vinna och återvinna människors förtroende varje

dag. Jag älskar valrörelse och hoppas att det kommer

märkas av i min nya roll.

På senare år har det skett en förändring i svenska

väljares beteende, de är mer kritiska och lättrörliga

i förhållande till partierna. En förändring

som är bra säger Kent, det var så vi ville ha det. Är

en väljare inte nöjd med sitt parti så byter han eller

hon. Samtidigt ställer det högre krav på oss som

parti och Kent är redo.

– Vi kan inte sitta och vänta på valrörelsen

2014, vi behöver gå igång med den nu. Den politiska

förnyelsen var energin in i valrörelserna

2006 och 2010. Utmaningen till 2014 tror jag är

större, vi måste orka förnya område efter område,

och vi måste våga utvidga våra frågeställningar.

Kent Fredrik Persson, 41 år, från Vivalla i Örebro.

Även om Moderaterna har vunnit de senaste

valen på riksplan så har det inte sett likadant ut

i lokalvalen. Örebro är ett exempel på ett sådant

län där Socialdemokraterna i årtionden har varit

och fortfarande är oerhört starka, både gällande

resurser och kampanjande. Den erfarenheten tar

Kent med sig som partisekreterare in i partistyrelsen.

Han har förståelse för att det finns kommuner

och landsting där det är svårare att nå fram.

Och grundnyckeln handlar om att vara ännu öppnare

och söka svaren på samhällsproblemen ännu

tydligare. Återigen, förnyelsen är enormt viktig.

Många av de väljare som Kent träffat i egenskap av

kommunalråd i Örebro har gått från Socialdemokraterna

till Moderaterna och de har varit tydliga.

– Ska de fortsätta rösta på oss så måste vi förtjäna

deras röst vilket betyder att vi måste fortsätta

vara i rörelse. De har röstat på de nya Moderaterna,

inte de gamla. Risken är att om vi släpper på

trycket på förnyelse kan vi i människors ögon falla

tillbaka till att bli de gamla Moderaterna igen och

då får vi det tufft.

Så vad kommer att hända nu

– I grunden tror jag att det handlar om att

fullfölja det som partiet redan har gjort men att

gå in och förstärka. Det är två delar som vi behöver

komma på banan med och det handlar

om att fortsätta den politiska förnyelsen och att

tydligare få igång vår utåtriktade verksamhet. Vi

måste se till att vara där människor är och här är

den lokala aspekten viktig. Fredrik Reinfeldt kommer

att vara bärare av den moderata politiken in

i valrörelsen men Fredrik själv kan inte vinna val.

De människor som behöver

välfärdens stöd allra mest, det är till

dem våra resurser ska gå. Pratar vi

förskola och skola så är det självklart att

de barn som behöver extra stöd också ska

få det i god tid.


Medborgaren 21

Vi har en bra politik

där vi sänkt trösklarna

in i arbete, sänkt kostnaderna

för företagen, stärkt företagsklimatet

och gjort det mer

lönsamt att arbeta.

Val vinns lokalt. Med lokala kandidater,

budskap och lokalt engagemang.

Den här valrörelsen tror jag mer än

någon annan måste vinnas människa

för människa, dörr för dörr. Vi måste

möta människor där de är och utifrån

deras premisser. I grunden handlar det

också om att svara på de frågor som

väljarna ställer.

Och frågorna Kent får

handlar om jobben, säger

han. Vi behöver bli

bättre när det gäller ungdomsjobben.

Sen är det många frågor

kring barnomsorgen och skolan. De

nära frågorna i människors vardag.

Välfärden.

Just välfärden är ett område som

Kent brinner för och som han ser som

en logisk utveckling på vår förnyelse.

Jobb ger välfärd, men där har vi mer

att göra rent pedagogiskt.

– Ju fler människor vi sätter i jobb

desto mer blir det att fördela och då är

det också naturligt att prata om vad vi

värnar välfärden. De människor som

behöver välfärdens stöd allra mest, det

är till dem våra resurser ska gå. Pratar

vi förskola och skola så är det självklart

att de barn som behöver extra stöd också

ska få det i god tid. Tro mig, jag har

sett hur det går till när Socialdemokraterna

inte sköter ekonomin och måste

genomföra besparingar. Det första man

skär ned på är de barn som behöver

känt om kent

Familj: Fru, två barn och en hund

Bloggar på:

kentpersson.wordpress.com

Politisk bakgrund: Aktiv i MUF,

landstingsråd och kommunalråd

Tidigare yrken: Försäkringskonsult,

informatör samt ungdomsledare

Fritidsintressen: Familjen, naturen

– bad i havet på sommaren och

stöd allra mest. De är de som straffas

av att sysselsättningen inte är tillräckligt

hög. När man inte har ordning och

reda på ekonomin tvingas de som behöver

välfärdens stöd allra mest betala

priset. Vi behöver bli tydligare på att

förklara det här och gör vi det så tror

jag också att vi kommer nå väljarna.

Kent upplever det inte som att vårt

parti varken stagnerat eller blivit trötta

men efter att ha vunnit och regerat två

val kopplat till dagens parlamentariska

läge så har vi kanske känt oss lite osäkra

på nästa steg.

– Det är jobbigt att förnya sig. Det

är jobbigt att vinna val. Det kommer

krävas ett oerhört hårt arbete framöver

vilket vi måste vara inställda på. Vi

måste orka en gång till, göra den tuffa,

hårda, nödvändiga hemläxan. Sen är

det så att historiskt sett vet vi att det är

svårt för sittande regeringar att vinna

en tredje gång vilket gör utmaningen

mycket större. Därför måste vi ut och

prata med människor ännu mer än vad

vi redan har gjort. Där har vi också satt

ett mål om 900 000 väljarsamtal.

Som parti har vi två delar att förhålla

oss till. Den ena är regeringsmakten.

Regeringen bär Fredrik Reinfeldt

tillsammans med Alliansen. De ska

styra landet.

– Den andra delen är att Moderaterna

måste fortsätta utvecklas som parti.

Vi måste se samhällsproblemen och

våga vara självkritiska. Ibland kommer

skidåkning vintern

Favoritmusik: U2, David Bowie och

svensk popmusik

Politiska hjärtefrågor: Välfärden,

med fokus på barn, ungdomar och

de mest utsatta i samhället

Bästa tipsen, alla kategorier: Ett

recept på hembakad rabarberpaj

Favoritord: Underbart

det uppstå lite gnistor mellan regering

och parti och det måste vi orka med för

börjar vi bara försvara systemen och

regeringsmakten så tappar vi trovärdighet

i att se samhällsproblemen.

Kent är försiktig med att dra liknelser

dra liknelser med förra mandatperioden

där vi också låg under

valsiffrorna i halvtid. Han menar att

läget är radikalt annorlunda nu med

en Socialdemokrati som nu närmar sig

Moderaterna i många frågor. Och en

partiledare som inte kommer gå bort

sig på samma sätt som sina företrädare.

Därför är det viktigt med tydlighet

när vi utformar den politiska agendan

– det kommer handla om jobben.

Så hur ska jobben bli fler

– Vi har en bra politik där vi sänkt

trösklarna in i arbete, sänkt kostnaderna

för företagen, stärkt företagsklimatet

och framför allt gjort det mer

lönsamt att arbeta. Jag tror att vi behöver

fortsätta att förstärka alla de här delarna.

När det gäller skattesänkningarna

så måste vi, när det finns utrymme,

fortsätta sänka skatterna för dem som

behöver det allra mest: låg- och medelinkomsttagarna.

– Fortfarande finns familjer som

har det tufft att få pengarna att räcka

i slutet på månaden och vi måste fortsätta

att sträva efter att folk ska kunna

leva på sin lön. Man ska jobba och

göra rätt för sig för att också bidra till

samhället. Det vill människor, de vill

ta sin del av ansvaret och tycker också

att vi alla ska bära vår del. Det här gör

jobbfrågan även till en moralisk fråga,

det handlar om att ska vi kunna hålla

ihop ett samhälle så måste alla arbeta

utifrån sin förmåga.

Kent betonar vikten av att ta fram

konkreta förslag.

– Framförallt ska vi utarbeta en

politik för dem som står längst bort

från arbetsmarknaden, det handlar om

ungdomar och utrikes födda. För ungdomar

gäller det att ytterligare utveckla

Bästa platsen på jorden: Vårt

familjeparadis på västkusten

Stoltast över: Mina barn

Viktiga år i mitt liv:

2012 blir utsedd till Moderaternas

partisekreterare.

2010 blir kommunalråd i Örebro

och är KSO under våren 2011

2006 blir landstingsråd

lärlingstjänster, sänka kostnaderna för

att kunna anställa och förbättra utbildningssystemet

så att det tydligare blir

en brygga från utbildning till arbete. Vi

har gjort det mer lönsamt att skapa fler

jobb men vi är inte klara, det måste vi

berätta.

– Vi är inte nöjda, det är en viktig

signal och för oss är alla arbeten lika

viktiga. Jobb är den främsta frågan för

det är så ett samhälle hålls ihop och det

är så vi skapar fler resurser till välfärden.

Vi är inte klara. Därför är det viktigt

att Alliansen fortsätter utvecklas.

Och då kommer en följdfråga.

Vi har pratat Moderaterna,

vad händer med Alliansen

– Alliansen var en av anledningarna

till att vi vann valet 2006. Historiskt

sett har borgerligheten inte klarat av att

vinna val, splittringen har varit för stor.

När Alliansen bildades visade vi att vi

var eniga och kunde styra landet. Alliansen

var svaret på borgerlighetens

största problem, att vara regeringsduglig,

därför måste Alliansen också

fortsätta utvecklas och fördjupas. En

av de tydligaste konfliktytorna tror jag

kommer handla just om vem som ska

regera, Alliansen kommer att söka gemensamt

mandat. På andra sidan har

vi en splittrad opposition. Löfven har

till och med sagt att han ska söka mandatet

själv vilket saknar trovärdighet.

Och just Alliansen kommer Kent

att träffa direkt efter vår intervju i form

av Alliansens övriga partisekreterare.

Sen vidare mot ett möte med Moderaternas

ombudsmän och konferensövernattning.

Han har haft ett par omtumlande

och spännande veckor nu.

– Någonstans känner jag att det

här är det roligaste uppdrag man kan

ha om man som jag har varit aktiv i

många år. Det är fantastiskt att får vara

med, ta ansvar och driva hela partiets

arbete inför valet. Det är roligt varje

dag på jobbet och så ska det vara ända

in i valrörelsen.

2004 sonen Johannes föds.

1999 dottern Felicia föds.

1998 gifter mig med Anna-Karin.

Min livskamrat och stora stöd.

1994 blir invald i Örebro kommunfullmäktige.

Stort ögonblick att bli

invald av örebroarna.

1991 blir aktiv i MUF och deltar

i valrörelsen.


sommarextra: korsord

våra

kompisar

söka

Ç

riktning

tidsrymd

Ç

vanligt

i

bröd

färdmedel

flit

komma

att förbrukas

Ç

kan

klia

i

näsan

fästa

jobbstrecket

×

blir

det

många

2014

läggs


auktion

biskopsstav

uppe

på hus

slang

för prat

sjunger

ihop

finns

på fot

förvaringslåda

÷

den

som

styr

×

spel

snål

göra

uppspelt

×

÷

stor eld

Ç

×

×

×

är

bunden

lång

fisk

Ç

fart och

energi

vara tillsammans

underhållen

papegoja

kör ut

varor

sjunga

utan

ord

«

kol

ser på

håll

gammal

folkgrupp

solig

del av

dygnet

tid då

de

flesta

sover

göra

ängslig

skarv

skänka

stor

oreda

ç

kan inte

räknas

hörs över

radion

direkt

vacker

kreatur


luft

i

london

vill

väl

lära

sig


flyger

ç

hörs

från

arg bilist

kan kännas

i

magen

godkänt

ha hem


ro

ensam

del av

gräsmattan

håglös

kyla

bli till

jord

flickan

i havanna

kejsare

tävling

har

ägg

jättedålig

träd


skaldel

dras

det i

är bra

vid

serve

vägran

att

lyda


känner

kärleksfull

fotdel

kan

dras i

latinets

jag

ej rutinerad

stort

djur

laxfisk

vill

friare ha

som ett

land

del av

helhet

ackord

chef

ç

reklam

stöts

iväg

stor

och vid

kall

dryck

vass


tass

får

inbjuden

festlig

höjdpunkt

smädelse

ilsken

är

bruten

sprids

lätt

får den

som tappar

tålamodet

kommer

ej i tid

raggigt

djur

fiskyngel

överdrivet

korrekt

inneha

verklig

släpper

genom

strålar

gälla

är

oppositionen

sjöfågel

fågel i

afrika

har dålig

moral

skapar

misssämja

ett land

öppen

mark vid

skogen

helt lugn

vindpust

punkt

i diagram

hålighet

i tand

ett

varmt

ställe

×

÷

×

kan vara

vass

kärra

farlig

situation

fyller

alla

halvgräs

stort

flin

vanligt

till sill

hyser

kanske

arga

rasta

släkt

bilmärke

genast

med med

konstgjort

språk

ljöd

fås

efter

förfäder

suddig

och

oklar

smilar

för att

hörs

från

mätt

vargläte

hjälper

till med

jobben

stirra

är väl

väluppfostrad

är

längst

ut

teknisk

pryl

oscar

andersson

svärs

i

rätt

jordegendom

småfisk

agnas

det på

sådan

ger

jobb

skrivs

meddelande


kolla

vattendjup

dryckeskärl

gummiband

Lösningen på krysset finns på sidan 2


Medborgaren

låt sommaren ge dig tid för reflektion

slutord

Sommaren ger utrymme för eftertanke och

reflektion för alla av oss. Tid att dagdrömma

i hängmattan, tid att strosa runt och tid att bara vara.

Ägna en stund åt politiska reflektioner. Alliansregeringen

är snart inne i halvtid på sin andra mandatperiod. Vi har redan

startat föreberedelserna för att vinna förnyat förtroende en

tredje gång. Det är en stor utmaning och det kommer att krävas

hårt arbete och seriösa insatser – men är fullt möjligt.

Varför är det så viktigt Jo, därför att vi vet att alliansens

politik gör en fundamental skillnad för Sveriges möjligheter

att fortsätta att vara och utvecklas som ett föregångsland. Höj

blicken och reflektera över läget utanför Sveriges gränser. Ett

flertal länder slits med stora finansiella svårigheter som banat

väg för extrema partier. Detta försvårar möjligheterna att bilda

handlingskraftiga regeringar som baseras på ett grundläggande

förtroende mellan väljare och valda.

I Sverige diskuterar vi reformer, möjligheten att kunna göra

ytterligare satsningar på angelägna områden. Att så är fallet

beror inte på tur. Det är resultat av en målmedveten politik som

alliansregeringen har fört från dag 1 efter maktskiftet 2006.

Socialdemokraternas politik försämrar Sverige möjligheter.

Höjda skatter leder inte till fler jobb och genom att just öka

beskattningen på de jobb som ger ungdomar möjlighet att

komma in på arbetsmarknaden kommer ungdomsarbetslösheten

att öka påtagligt. Det är redan i dag ett reellt samhällsproblem

att unga människor upplever sig ställda åt sidan, utan

inträdesbiljett till vuxenlivet med allt vad det innebär. Detta

samhällsproblem tar vi moderater på allra största allvar. Lösningen

finns inte i höjda skatter, utan i en lång rad samverkande

åtgärder. Dessa måste ta höjd för att unga människor

som lämnar grundskola och gymnasium ska ha de kunskaper

som framtiden kräver.

Ägna även en stund åt att fundera över vad du som är

medlem i Moderaterna kan göra ytterligare för att öka trycket

i vår opinionsbildning. Har du vänner och bekanta som du

tror vill bli medlemmar Värva dem. Har du tankar, idéer och

synpunkter Skriv insändare. Använd dig av de sociala medier

som är en del av din vardag. Bli ytterligare en röst som tar

ställning för Moderaternas idéer – som hörs, syns och tar

plats. Bli en av många Vardagsmoderater som visar på

bredden i vårt parti, på

vårt engagemang och på

vår vilja att fortsätta att

utveckla Sverige.

Gunilla Sjöberg

biträdande partisekreterare

Foto: peter knutson


TRE AV FYRA BARN

ÖVERLEVER CANCER

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort att många fler klarar sig idag än för

bara några decennier sedan. Tre av fyra barn överlever. Men i var fjärde familj inträffar fortfarande det ofattbara.

Barncancerfonden finansierar cirka 90 % av all forskning i Sverige som har med barncancer att göra. Med din

hjälp kan forskningen skapa effektivare behandlingsformer, rädda ännu fler liv och ge drabbade barn och familjer

en bättre tillvaro.

Var med och kämpa för livet. Stöd Barncancerfonden.

PG 90 20 90-0 www.barncancerfonden.se

More magazines by this user
Similar magazines