Per Hansson - Energikontor Sydost

eks.standout.se

Per Hansson - Energikontor Sydost

Mål

• En effektivare och långsiktigt hållbar

energianvändning för industrier, lokaler,

hushåll och transporter, en regional

utveckling och säkra energileveranser

• minskad klimatpåverkan.

5

More magazines by this user
Similar magazines