Views
3 years ago

Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola

Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola

Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska

Situerad Design för Alla - till improvisationens lov Per-Olof Hedvall

 • Page 2: Situerad Design för Alla - till im
 • Page 5 and 6: Omslagsbild: Birgitta Cappelen Foto
 • Page 8 and 9: Sammanfattning Visionen Design för
 • Page 10 and 11: Förord Det är så många som är
 • Page 12 and 13: Innehållsförteckning 1 Inledning
 • Page 14: 10 Slutsatser 109 Referenser 113 Bi
 • Page 18 and 19: Numera ser jag fler ändor… Det h
 • Page 20 and 21: Denna uppsats vänder sig mot indel
 • Page 22 and 23: Men det är inte oproblematiskt att
 • Page 24 and 25: Design av aktiv informationsteknolo
 • Page 26 and 27: samtidigt skiljer de sig åt i väs
 • Page 28 and 29: iFields Projekt iFields handlar om
 • Page 30 and 31: Genom detta vill vi i projektet ska
 • Page 32: 2 Syfte
 • Page 35 and 36: Syfte 34
 • Page 38 and 39: iFields - ”Design för Alla” ur
 • Page 40 and 41: Computer Games as Life Quality for
 • Page 42: 4 Teori Den aktiva, kreativa och me
 • Page 45 and 46: Teori Hannah Arendt (1906-1975) (19
 • Page 47 and 48: Teori i världen”(ibid, s. 459) (
 • Page 49 and 50: Teori Agenterna (M, IM) kallas för
 • Page 51 and 52: Teori utmaning eller tröttna på e
 • Page 53 and 54:

  Teori Situerad handling står för

 • Page 55 and 56:

  Teori Vygotskij beskriver också be

 • Page 57 and 58:

  Teori Slutligen: jag väljer här a

 • Page 60 and 61:

  De metodöverväganden som görs kr

 • Page 62 and 63:

  1. Helheter av ”mellan” kan var

 • Page 64 and 65:

  Kunskap och mening i artefakten sj

 • Page 66 and 67:

  Design för många möjligheter kan

 • Page 68 and 69:

  konsekvenser för en människas liv

 • Page 70 and 71:

  Metodiskt om Spelhålan Metod Proje

 • Page 72 and 73:

  de mötte deltagarna i sina respekt

 • Page 74 and 75:

  Metodiskt om iFields Metod Det finn

 • Page 76:

  6 Genomfört i Spelhålan Informati

 • Page 79 and 80:

  Genomfört i Spelhålan Några ur S

 • Page 81 and 82:

  Genomfört i Spelhålan Genomföran

 • Page 84 and 85:

  Projektet iFields kunde börja i tv

 • Page 86 and 87:

  Projektgrupp iFields breda, flerfac

 • Page 88 and 89:

  Familjernas synpunkter är centrala

 • Page 90 and 91:

  Dokumentation, utvärdering och eti

 • Page 92:

  8 Resultat Spelhålan 93 iFields 96

 • Page 95 and 96:

  Resultat Uthållighet Förmåga Ini

 • Page 97 and 98:

  Resultat 96 iFields n I iFields bet

 • Page 99 and 100:

  Resultat Beskrivning bestämmer pot

 • Page 101 and 102:

  Resultat 100

 • Page 104 and 105:

  Enligt Merlaeu-Ponty snurrar värld

 • Page 106 and 107:

  konsumenten som denne kan välja at

 • Page 108 and 109:

  teknik är på stan, vilken handlin

 • Page 110:

  10 Slutsatser

 • Page 113 and 114:

  Slutsatser 112

 • Page 116 and 117:

  Anderberg, P. (2006) FACE - Disable

 • Page 118 and 119:

  Haley, S.M., Coster, W.J., Ludlow,

 • Page 120 and 121:

  Mandre, E. (1999) Från observation

 • Page 122:

  Bilaga 1

 • Page 125 and 126:

  Bilaga 1 Sammanfattning Teknik kan

 • Page 127 and 128:

  Bilaga 1 Området Människa-Dator I

 • Page 129 and 130:

  Bilaga 1 Det europeiska konceptet D

 • Page 131 and 132:

  Bilaga 1 iFields interaktiva medier

 • Page 133 and 134:

  Bilaga 1 Mufi, ”Malmo Festival”

 • Page 135 and 136:

  Bilaga 1 blir barnets fantasi. Vygo

 • Page 137 and 138:

  Bilaga 1 136 iFields möjliga bidra

 • Page 139 and 140:

  Bilaga 1 Referenser Andersson AP, C

 • Page 141 and 142:

  Bilaga 1 Mandre E. (1999) Från obs

 • Page 144 and 145:

  Attitude, Control and Enabling - Si

 • Page 146 and 147:

  Introduction Two of the authors hav

 • Page 148 and 149:

  AAC involves the augmentation or re

 • Page 150 and 151:

  creates obstacles to functions, dis

 • Page 152 and 153:

  Validity and reliability The analys

 • Page 154 and 155:

  Table 1 Results of the searches in

 • Page 156 and 157:

  Table 3 Attitude, Control and Enabl

 • Page 158 and 159:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Theory a

 • Page 160 and 161:

  Enablin g Bilaga 2 AAC Other people

 • Page 162 and 163:

  found in each of the 115 abstracts

 • Page 164 and 165:

  Discussion FACE seems to be a promi

 • Page 166 and 167:

  Articles that take the consumer per

 • Page 168 and 169:

  References Anderberg, P. (2007) Pee

 • Page 170:

  Bilaga 3

 • Page 173 and 174:

  Bilaga 3 Introduction Computer and

 • Page 175 and 176:

  Bilaga 3 The components of the Life

 • Page 177 and 178:

  Bilaga 3 The concept of participati

 • Page 179 and 180:

  Bilaga 3 References Aitchison, C. (

 • Page 184:

  Visionen Design för Alla kan berik

Samverkan Region Skåne–Certec - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Drömmaskinen och dess effekter - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Optik för synsvaga människor - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Olika typer av tillgänglighet? - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Design för den mänskliga sektorn (pdf 165kb) - Certec
Energirådgivning till... - Energihushållning - Lunds Tekniska Högskola
Det våras för solen - Lunds Tekniska Högskola
När resenärerna själva får välja - Kungliga Tekniska högskolan
FÖR TEKNISK FÖRVALTNING LTNING - Conductive
Lärarledd undervisning - för mycket, för lite? - Humanekologi Lunds ...
Är-lägesbeskrivning inom projektet ”en förnyad ... - Lunds universitet
Högre utbildning - Internationella programkontoret för ...
Klicka här för att se bakrundsmaterial till projektet
få 50 000 kronor för att utveckla teknikämnet på ... - Teknikföretagen
Årsrapport för 2007 - Forskning - Lunds universitet
Årsrapport för 2011 - Höje å vattenråd
En god hälsa för hela befolkningen - slutrapport Onödig ... - Handisam
Årsrapport för 2008 - Höje å vattenråd
Klicka här för att ladda hem broschyr om projektet Transport 2030 - IVA
Lärande för hållbar utveckling i Malmö.pdf - Malmö stad
Tekniska bestämmelser för Malmö och Burlöv - E-on
Policy för kvalitetsarbetet (nytt fönster) - Lunds universitet
Klicka här för att ladda ner - Svenskt Vatten
Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft (pdf) - IVA
dess teorier och metoder - Certec - Lunds Tekniska Högskola
projektets slutrapport - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Inbjudan och program för utskrift - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Redovisning för år 1 - Certec - Lunds Tekniska Högskola