fakta_ekokampanj_mvv_2013_0

michisleo

fakta_ekokampanj_mvv_2013_0

Konstgödsel och traktorer i Sverige 1905-2010

Konstgödsel fanns på marknaden redan i början av 1900-talet, men användningen var mycket

begränsad fram till andra världskriget, och det som användes var mest fosfor (P) och kalium (K).

Efter kriget exploderade konstgödselanvändningen, framförallt av kväve (N), som blev sex gånger

större mellan 1950 och 1980. Att konstgödselanvändningen minskat sedan 1980 beror i huvudsak

på att stora arealer åkermark lagts ned, men även på att arealen ekologiskt lantbruk ökat. Att

antalet traktorer varit nästan konstant sedan 1960-talet ger inte hela bilden, eftersom medeltraktorn

sedan dess blivit flera gånger större.

Källa: Handelsgödsel, stallgödsel och kalk i jordbruket - långa tidsserier, Na 15 SM 8501,

Statistiska Centralbyrån, Örebro 1985.Statistikdatabasen www.scb.se

8

More magazines by this user
Similar magazines