12.01.2015 Views

malmo2013_web

malmo2013_web

malmo2013_web

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ANNONS

”MALMÖ SKA VARA VÄRLDSBÄST PÅ

HÅLLBAR STADSUTVECKLING ÅR 2020”

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

STORSATSAR PÅ KRYSSNINGAR Nya

kryssningsterminalen ger stora

möjligheter för besöksnäringen

almö

ligger bättre till

NÄRHETEN

TILL EUROPA

ALLT FLER HUVUDKONTOR

FLYTTAR TILL MALMÖ

DESIGNSCENEN

FORTSÄTTER VÄXA

COMMON OCH ALTEWAI SAOME SKAPAR

RUBRIKER I MODEVÄRLDEN

MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI, OKTOBER 2013.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Tidningen ges ut av Malmö stad.

Frågor om innehållet besvaras av:

Malmö är

helt rätt

Pehr Andersson, Näringslivsdirektör

pehr.andersson@malmo.se

Kerstin Gustafsson,

Gatudirektör

kerstin.gustafsson@malmo.se

Elisabeth Lundgren,

Kulturdirektör

elisabeth.lundgren@malmo.se

Ingmar Simonson,

Förvaltningschef, Serviceförvaltningen

ingmar.simonson@malmo.se

Klas Johansson, Fastighetsdirektör

klas.m.johansson@malmo.se

Anders Mellberg,

Kommunikationsdirektör

anders.mellberg@malmo.se

Bo Sjöström,

Fritidsdirektör

bo.sjostrom@malmo.se

Christer Larsson,

Stadsbyggnadsdirektör

christer.larsson@malmo.se

Katarina Pelin,

Miljödirektör

katarina.pelin@malmo.se

Johan Hermansson,

Turistdirektör

johan.hermansson@malmo.se

www.malmo.se

MALMÖ ÄR STADEN som ligger helt

rätt, både geografiskt och demografiskt.

Malmö är en ung, modern och

global stad som dessutom ligger helt rätt i tiden.

En miljöstad och en evenemangstad. Malmö ligger

mitt i en region som rankas som en av världens

mest innovativa, enligt OECD (Organisation for

Economic Co-operation and Development), ett resultat

av ett gott samarbete med omgiv ningen, näringslivet

och utbildningsinstitutioner, men också

av mod, vilja, visioner och ambitioner. Malmö ligger

mitt i Öresundsregionen, en region som är Nordens

största arbetsmarknadsområde. Malmö ligger

helt enkelt lite bättre till.

LÄGET I MALMÖ har stundtals varit allvarligt. I

mitten av nittiotalet försvann cirka 26 000 arbetstillfällen

till följd av krisen och budgetunderskottet

var otroliga 1,3 miljarder kronor. Men, Malmö reste

sig igen och kan nu stoltsera med bland annat Malmö

högskola, Öresundsbron, Citytunneln, Turning

Torso och resten av Västra Hamnen. Modet, viljan,

visionerna och ambitionerna som präglar vår stad

bidrog till att göra det här möjligt. Den framgångsrika

industristaden på nedgång har förvandlats till

en modern kunskapsstad och Malmö har fått ett

nytt utgångsläge. Vem hade kunnat tro att det redan

skulle föras allvarliga diskussioner om en metro

mellan Malmö och Köpenhamn under Öresund

som fanns när han tog över för nästan tjugo år sedan.

Genom hårt arbete, tydliga visioner och höga

ambitioner har staden getts ett nytt utgångsläge. Jag

ser idag ett starkare Malmö med goda förutsättningar

att möta framtidens utmaningar. Nästan hälften

av stadens befolkning är under 35 år och hälften av

eleverna i våra skolor har en annan språkbakgrund

än svenska. Det är en enorm potential som vi ska

använda på ett klokt sätt i den globala kontext vi

verkar i idag.

JAG VILL OCKSÅ ta tillvara den kreativitet som

sjuder i Malmö, på den kraft som den för med sig. Ett

exempel är spelutvecklingsindustrin som fortsätter

att växa. Samtidigt etablerar sig fler och fler huvudkontor

i staden. Vi arbetar nära näringslivet för att se

till att staden framöver inte bara ska vara ekologiskt

och ekonomiskt hållbar, utan även socialt hållbar.

DET FINNS EN helt annan tro på Malmö idag än för

ett par årtionden sedan. Malmö har fantastiska förutsättningar

att ta sig an den globala marknaden och

utmaningarna på miljöområdet. Malmö ligger rätt.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

FÅ UT DET MESTA

MÖJLIGA AV MALMÖ

I Malmö finns det gott om aktiviteter

och möjligheter. Med den

här tidningen vill vi introducera

Malmö som ett alternativ för din

verksamhet, oavsett om företaget

är stort eller litet!

Näringslivskontoret erbjuder

kvalificerad, kostnadsfri service

för den som planerar att etablera

sig i Malmö. Du kan t ex få information

om nätverk för företagare,

möjligheter att rekrytera arbetskraft,

allmän information om

Malmös näringsliv och lots in till

olika kommunala verksamheter

som kan bli berörda.

Kom och besök oss, vi guidar

runt i näringslivets Malmö under

några timmar och presenterar

möjligheterna för en etablering

här. Eller kontakta oss för att få

veta mer!

www.malmobusiness.com

malmobusiness@malmo.se

Telefon 040-34 17 00

I HYLLIE I SÖDRA MALMÖ finns stadens största

utbyggnadsområde och vår ambition är att området

ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste

stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling.

Våra gröna ambitioner sträcker sig längre

än så, målet är att Malmö ska vara världsbäst på

hållbar stadsutveckling år 2020. Sedan flera år

tillbaka samarbetar Malmö stad tillsammans med

byggföretag som vill ta steget och gå längre än de

nationella reglerna när det gäller miljöanpassat

byggande. Vi tar också ut svängarna när det gäller

arkitektur och planerar för ett nytt landmärke

i östra Malmö, Culture Casbah i Rosengård, som

vunnit en internationell arkitekttävling och fått

pris på Mipim Award i Cannes.

NÄR JAG TILLTRÄDDE som kommunstyrelsens

ordförande efter Ilmar Reepalu den första juli i år,

var förutsättningarna annorlunda jämfört med dem

-makes you visible

www.marknadsmedia.se

Projektledare:

Fredrlk Sjöman

0736-99 11 38

fredrik.sjoman@marknadsmedia.se

Redaktör: Mats Hellström

Text: Sven-E Lindberg,

Christina Gaki

Foto: Leif Johansson, X-ray

(där inget annat anges)

Omslagsbild: Johan Wessman

Repro: JMS

Tryck: Elanders


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

framtidenS StJärnor

kommer till malmö

26 december 2013 – 5 januari 2014

malmö arena & malmö isstadion

ANNONS

Tom Nilsson, back f. -93.

Klubb: Frölunda HC

NHL-draftad: Toronto Maple Leafs 2011

U18 VM silver 2011, U20 VM silver 2013

Tre Kronor: 2012-, 9 landskamper, 2 mål

Biljetter från

100:-

www.ticnet.se

0775-78 00 00

OFFICIAL HOMEPAGE

www.worldjunior2014.com

2014 World Junior championShip

GRUNDSERIEN

DATUM ARENA

26 dec

2013

27 dec

2013

28 dec

2013

Tyskland – Kanada Malmö Isstadion

Norge – Ryssland Malmö Arena

Tjeckien – USA Malmö Isstadion

Schweiz – Sverige Malmö Arena

Slovakien – Tyskland Malmö Isstadion

Finland – Norge Malmö Arena

USA – Slovakien Malmö Isstadion

Sverige – Finland Malmö Arena

Kanada – Tjeckien Malmö Isstadion

Ryssland – Schweiz Malmö Arena

DATUM ARENA

29 dec

2013

30 dec

2013

31 dec

2013

Tyskland – USA Malmö Isstadion

Norge – Sverige Malmö Arena

Tjeckien – Tyskland Malmö Isstadion

Ryssland – Finland Malmö Arena

Kanada – Slovakien Malmö Isstadion

Schweiz – Norge Malmö Arena

Slovakien – Tjeckien Malmö Isstadion

Sverige – Ryssland Malmö Arena

USA – Kanada Malmö Isstadion

Finland – Schweiz Malmö Arena

Se två matcher från 100:-

alla biljetter är dagsbiljetter som ger tillträde till samtliga matcher på samma arena gällande datum.

Biljetter säljs på ticnet.se eller 0775-78 00 00

FINALSPEL OCH NEDFLYTTNINGSMATCHER

DATUM ARENA

2 jan

2014

3 jan

2014

4 jan

2014

5 jan

2014

Nedflyttningsmatch 1

Kvartsfinal 1

Kvartsfinal 2

Kvartsfinal 3

Kvartsfinal 4

Nedflyttningsmatch 2

Semifinal 1

Semifinal 2

Nedflyttningsmatch 3

Bronsmatch

Final

Malmö Arena

Malmö Isstadion

Malmö Arena

Malmö Isstadion

Malmö Arena

Malmö Isstadion

Malmö Arena

Malmö Arena

Malmö Isstadion

Malmö Arena

Malmö Arena

Om Sverige går till kvartsfinal spelas den i Malmö Arena 2 januari kl 19.30.

Om Sverige går till semifinal spelas den i Malmö Arena 4 januari kl 15.00

INTERNATIONAL PREMIER PARTNERS NATIONAL PREMIUM PARTNERS NATIONAL PARTNERS

Governed by

3


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

– I Malmö finns stora delar av den

svenska dataspelindustrin och här

finns många unga människor som

talar arabiska. Med Arabic Game Jam

sammanför vi dessa kompetenser –

och skapar förutsättningar för att nå

ut på en ny och potentiellt oerhört

spännande marknad.

Karolin el-Jaleb, projektledare för Arabic Game Jam, ser möjligheter att skapa nya exportprodukter på spelsidan.

Spel för nya marknader

4

Karolin el-Jaleb är projektledare för Arabic

Game Jam, en satsning där spelbranschen,

Malmö stad, Malmö högskola och medieklustret

Media Evolution satsar på att

bredda och utveckla den snabbväxande

svenska spelbranschen mot nya marknader

– och samtidigt väcka intresset hos

unga kreativa människor med rötterna i

den arabisktalande världen.

– Det handlar om att ta fram och lyfta

upp nya typer av spelkoncept, nya berättelser

som vänder sig till en outvecklad

men snabbt växande marknad för arabiskspråkiga

spel, säger Karolin el-Jaleb. Via

Arabic Game Jam har vi redan fått fram

flera spännande projekt och dessutom

knutit viktiga kontakter runtom i världen.

Bransch i snabb utveckling

De kreativa näringarna spelar en allt viktigare

roll för svensk export – och dataspelindustrin

är en av de mest snabbväxande branscherna.

Sverige bedriver idag spelutveckling i världsklass

för datorer, TV och mobiler. I Malmö

finns både en vital del av branschen och några

av de viktigaste utbildningarna som The

Game Assembly och de spelinriktade utbildningarna

vid Malmö högskola.

Samtidigt är Malmö en mångkulturell

stad med en stor arabisktalande befolkning

och med många unga som gillar spel

– och som gärna kan tänka sig att arbeta

med att utveckla spel.

– Det är en perfekt match och efter två år

med Arabic Game Jam känns det som att

vi har hamnat helt rätt, säger Karolin

el-Jaleb. Vid årets Jam hade

vi ett 50-tal deltagare plus ett tiotal

coacher från industrin och utbildningarna

och vi fick fram flera

idéer med potential att utvecklas

för en internationell marknad.

Unik potential

Karolin el-Jaleb påpekar att det i

det mångkulturella Malmö finns en unik

potential för att utveckla spel för en global

marknad. Inte bara på arabiska, utan det

skulle lika gärna kunna vara för marknader

som Brasilien eller Mexiko.

– I Malmö finns både resurserna och kompetensen

att arbeta mot en internationell

marknad och därmed en fantastisk potential

att skapa framgångsrika exportprodukter –

om vi bara ser och tar tillvara möjligheten.

– Genom att värdera kompetensen hos

personer med rötterna i andra kulturer och

språkområden högre skapar vi samtidigt

viktig social innovation.

Jaffar Salih

Stort intresse

Intresset från spelindustrin och spelutbildningarna

är stort och vid årets Arabic

Game Jam fanns deltagare från flera länder

och föreläsare från bland annat den

växande spelindustrin i Mellanöstern.

Under 48 timmar skapades en handfull

nya spelidéer och flera av dem är nu under

utveckling. Jaffar Salih, som har rötterna i

Irak och kom till Sverige för fem år sedan,

var en av deltagarna.

– Jag har alltid varit intresserad

av spel och spelutveckling och

har precis avslutat min utbildning

inom interaktionsdesign vid

Malmö högskola. För mig kändes

Arabic Game Jam som en fantastisk

chans att inte bara tillföra min

kompetens inom spelutveckling

utan även vad gäller min kultur.

Det kändes oerhört bra att min bakgrund

faktiskt också kunde värderas som en tillgång

i en bransch där allt som är arabiskt

annars brukar förknippas med skurkar och

terrorister.

Viktig feedback

Att tillsammans med en handfull andra

okända personer få 48 timmar på sig att

utveckla något helt nytt har varit givande,

menar Jaffar Salih.

– Det är en verklig utmaning, du tvingas

verkligen att ge allt, samarbetet måste

bara fungera och både under arbetets gång

och vid utvärderingen får du feedback från

branschen. Det har betytt mycket för mig.

Arabic Game Jam 2012 ledde till att Jaffar

började arbeta på att vidareutveckla en

spelidé.

– Vi är ett gäng som har träffats regelbundet

sedan dess och det leder förhoppningsvis

till att vi kan utveckla något eget

och bra. Men om det blir i egen regi eller

tillsammans med något större företag återstår

att se, säger Jaffar Salih.


ANNONS

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN KING

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

De färgglada frukterna från spelsuccén Candy Crush Saga har intagit Malmö. Vid

Kings studio i Malmö utvecklas just nu uppföljaren Pet Rescue Saga, ett spel som

sedan lanseringen i somras spridit sig blixtsnabbt på nätet och mobila plattformar.

KING SKAPAR NY SPELSUCCÉ I MALMÖ

”Internationell mångfald en viktig tillgång”

Svenska spelutvecklaren King är världsledande på vardagsspel för sociala medier och

mobiler. Efter Candy Crush Saga kommer nu nästa stora spelsuccé Pet Rescue Saga

– utvecklad i Malmö.

– Vi gör spel för en global marknad och då är det kreativa och mångkulturella

Malmö en perfekt utgångspunkt, säger Kim Nordström, studiochef på King.

Spelutveckling har de senaste åren blivit en av Sveriges

viktigaste kreativa exportnäringar. Branschen omsatte 2012

närmare fyra miljarder kronor i Sverige och det finns en rad

framgångsrika svenska företag som utvecklar spel för en internationell

marknad.

King är en av världens mest framgångsrika spelutvecklare

med totalt 150 titlar i katalogen och drygt 100 miljoner unika

spelare per dag. Företaget har funnits i drygt tio år och utvecklade

fram till 2011 framför allt sociala vardagsspel för en

bred publik på den egna webbportalen King.com.

NÄRA RELATION TILL SPELARNA

King kontrollerar hela kedjan, från spelidé till lansering och

marknadsföring. Det innebär att King själva kan sätta sin

agenda.

– Vi behöver aldrig släppa ifrån oss något som vi inte känner

oss fullständigt färdiga med eller stolta över, sager Kim

Nordström. Vår nära relation till våra spelare är också unik I

denna process.

King har en filosofi att spelen ska vara enkla att lära sig

men utmanande att bemästra och det visade sig passa perfekt

på sociala medier och på mobila enheter.

– På Facebook kunde vi ge spelupplevelsen en helt ny

dimension med flera nivåer och möjligheter att dela spelupplevelsen

med andra på ett helt nytt sätt.

SNABBVÄXANDE MARKNAD

I dag har en handfull av Kings drygt 150 spel med Candy

Crush Saga i spetsen anpassats för Facebook och mobila

plattformar och fler är på gång. Samtidigt utvecklas helt nya

spel och mobilen har snabbt blivit den viktigaste plattformen.

– På samma sätt som vi för ett par år sedan såg spelare gå

från portaler som Yahoo, kunder till King.com, till Facebook ser vi

i dag att allt fler spelar på mobilen och det är en utveckling som

går oerhört snabbt, säger Kim Nordström. Därför är vårt fokus nu

på spel som går att spela på alla plattformar och där du i princip

kan ta vid där du slutade oavsett vilken enhet du spelar på.

INTERNATIONELL MILJÖ

King har för närvarande 550 anställda från över 40 nationaliteter

och 30 procent är kvinnor vilket är ovanligt högt för

spelbranschen. Bolaget växer så det knakar med god lönsamhet

och har kontor/studios i bland annat Stockholm, London,

Barcelona, Bukarest och San Francisco – och Malmö.

– Hos oss arbetar människor från alla möjliga länder sida

vid sida med engelska som arbetsspråk och mångfalden är

en viktig anledning till att Malmö är en bra stad för oss. Vi

behöver en mångfald av erfarenheter och infallsvinklar för att

vara globalt konkurrenskraftiga. Samtidigt finns det hög kompetens

inom spelutveckling tack vare utbildningar som The

Game Assembly och närheten till bra universitet och högskolor

– plus att Malmö är en spännande stad i en attraktiv

region, vilket också gör det lätt att rekrytera spetskompetens

från andra håll.

REKRYTERAR FÖR FULLT

I dag arbetar 35 personer på King i Malmö men redan vid

årsskiftet hoppas man kunna vara uppe i 50 medarbetare.

– Vi strävar efter att de som jobbar här ska känna att deras

tid på bolaget blir en höjdpunkt i deras karriär, där de utvecklas

både som individer och i sin yrkesroll, säger Kim Nordström.

Inom kort flyttar vi också till nya lokaler, där vi satsar

på att skapa Malmös mest kreativa och häftiga arbetsplats.

Den kommer sticka ut, det kan jag lova.

En stor del av arbetet vid King i Malmö ägnas just nu åt att

utveckla Pet Rescue Saga, ett i högsta grad smittsamt ”klickspel”

som går ut på att rädda djur genom att på ett så snabbt

och smart sätt som möjligt klicka bort boxar i olika färgkombinationer.

Spelupplägget är superenkelt, men svårighetsgraden

allt mer utmanande ju längre man kommer i spelet.

– Pet Rescue Saga är där Candy Crush Saga var för ett år

sedan, precis på väg att slå igenom megastort på alla plattformar.

Det kan med andra ord bli hur stort som helst.

FAKTA OM KING

King är världsledande

på vardagsspel med

225 miljoner unika

spelare per månad.

Totalt har King utvecklat

drygt 150 spel. Det

mest kända är Candy

Crush Saga som är

världens mest spelade

Facebook-spel och

det mest nedladdade

spelen på AppStore

och GooglePlay.

Företaget har 550 anställda

och har kontor

runtom i världen.

Studion i Malmö har

för närvarande 35

anställda.

Läs mer på malmo.king.com

5


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

KORT

&GOTT

MALMÖ ÄR EN av de

mest innovativa städerna

i världen, enligt OECD.

DEN TYPISKA malmöbon

är en 29-årig tjej eller en

30-årig kille.

ÅRETS FÖRETAGARE TROR PÅ MALMÖ SOM IT-STAD

Rätt läge för att

växa och utvecklas

6

SMAKA PÅ

ROSENGÅRD

Kardemummadoftande kaffe, kryddor

och örter som får munnen att sjunga

och söt baklava som smälter på tungan.

Vi gick på vandring i Rosengård

och upptäckte en ny värld av smaker.

Under den tre timmar långa kryddvandringen

i ett grönskande Rosengård passerar

vi Zlatans court utanför stjärnans

barndomshem, de berömda bokalerna

och prunkande kolonilotter där det odlas

mynta, koriander, bönor och rädisor.

Vi doppar bröd i olivolja och provar

de sex kryddorna som stadsdelens egna

invånare har tagit fram i samarbete med

Kockens kryddor. Vi knaprar i oss Malmös

nationalrätt falafel och olika röror

och sallader och släcker törsten med ayran,

en drickyoghurt med salt smak.

Baftije Mehmedi är vår guide, hennes

föräldrar kom till Sverige från före detta

Jugoslavien på 60-talet och hon är uppväxt

på Rosengård där hon fortfarande

bor kvar.

– Det bor 23 000 människor med 150

nationaliteter här. Genom maten visar

vi på mångfalden och en förståelse för

olika sätt att leva och vara, säger hon.

Vandringen ingår i projektet ”Kryddor

från Rosengård” som än så länge resulterat

i två kokböcker, en tv-serie, sex egna

kryddor, mångfaldsutbildning med mattema

för företag och guidade vandringar

året om. Initiativtagare är journalisten

Lena Friblick:

– Rosengård är en palett av världen

och mat är något som alla kan ta till

sig, det är verkligen en kulturbärare.

Jag ville ge en positiv bild av Rosengård

och lyfta fram en bit av allt spännande

som finns där.

– I Malmö finns allt som behövs för att skapa ett

starkt IT-nav. Här finns unikt goda förutsättningar

för tjänsteföretag, tillgång till bra kompetens och ett

geografiskt läge som är perfekt att utgå från om man

har nationella och internationella ambitioner.

Hamdija Jusufagic är vd på snabbväxande

IT-företaget System Verification och han ser

Malmö som ett perfekt läge för att växa och

utvecklas.

– Malmö har positionerat sig väl, företagsklimatet

är gott och jag har svårt att tänka

mig en bättre lokalisering för ett huvudkontor

i Norden, säger Hamdija Jusufagic.

System Verification har sitt huvudkontor

i den nya stadsdelen Hyllie i södra Malmö.

– Vi finns i en spännande stadsdel med

Malmö Arena som närmsta granne och Hyllie

Station rakt under oss. Härifrån tar vi

oss väldigt lätt till både centrala Malmö och

Köpenhamn samtidigt som vi snabbt och

enkelt kan ta oss ut till våra mer långväga

kunder via Kastrup eller Sturup.

Obegränsad potential

System Verification startades 2002 och är

marknadsledande i Norden inom test och kvalitetssäkring

av mjukvara. Företaget har 185

anställda och har även kontor i Stockholm,

Göteborg, Köpenhamn och Sarajevo. Kunderna

finns inom vitt skilda branscher som

läkemedel, bank och finans, fordons- och försvarsindustrin,

retail och telekom.

– Vi såg tidigt en nisch inom test och

kvalitetssäkring av mjukvara och har hållit

fast vid den. Idag ser vi en näst intill obegränsad

marknadspotential, säger Hamdija

Jusufagic.

– IT-systemen blir allt mer komplexa och

Hamdija Jusufagic blev även nyligen utsedd till Årets företagare

i Skåne 2013 och var en av de nominerade till utmärkelsen Årets

företagare i Sverige 2013.

– Våra medarbetare är vår viktigaste konkurrensfördel och vi satsar

mycket på rekrytering och utveckling av medarbetare, säger han.

det finns stora vinster i att arbeta systematiskt

med test och kvalitetssäkring. Det kan

bidra till att sänka utvecklingskostnaderna

för projekt med upp till 40 procent och göra

att komplexa system verkligen fungerar som

det är tänkt.

Mångfalden viktig

2012 utsågs Hamdija Jusufagic till Årets

företagare i Malmö och i motiveringen underströks

särskilt företagets arbete med rekrytering

och ett ledarskap som präglas av

kunskap, mångfald och utveckling.

– Vi arbetar på en internationell marknad,

ser en enorm styrka i mångfalden och har

drygt 25 nationaliteter representerade bland

våra anställda. Och vi arbetar mycket med

noggrann rekrytering och goda utvecklingsmöjligheter

för våra medarbetare för att

kunna vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.


Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Skatteverket i Malmö

stöder företagarna!

Vi erbjuder:

• Informationsträffar för dig som

funderar på eller har startat

företag.

• Möjlighet till ett personligt möte

rörande skatte- och avgiftsfrågor i

ditt företag.

Hassan Massoud har fått vara med och bygga nya Latinskolan i Malmö som en

del av Lödde Plåts ungdomssatsning.

IDOL FÖR PLÅTSLAGARE

ÖPPNAR NYA DÖRRAR

– Vi måste erbjuda fler unga en chans att gå från

utanförskap till innanförskap – och här kan näringsliv

och samhälle hjälpas åt.

Jörgen Rasmusson är

vd på Lödde Plåt, ett

av Sveriges största

plåtslageriföretag med

ambitionen att fortsätta

växa och flytta huvudkontoret

från Lund

till Malmö.

– En av de stora utmaningarna

är att hitta

kompetent personal.

Det utbildas alldeles för få

plåtslagare, säger Jörgen Rasmusson.

Samtidigt står tiotusentals

unga utanför arbetsmarknaden,

utan utbildning och med

stor risk att hamna i utanförskap.

Goda jobbutsikter

– Vi vill visa på möjligheterna

hos alla dessa unga människor

som kanske inte är så pigga på

att läsa vidare, utan kanske hellre

skulle vilja satsa på

ett yrke där man arbetar

med både händer

och huvud. Plåtslagare

är ett krävande

men kreativt yrke där

det finns gott om jobb

och goda utvecklingsmöjligheter.

Jörgen Rasmusson,

vd Lödde Plåt. Jörgen Rasmusson

tog initiativet till ett

utbildningsprogram för ungdomar

i utanförskap och fick

snabb respons från Malmö stad.

– Vi drog igång ett slags Idol

för plåtslagare, där ett 30-tal

ungdomar fick komma och

testa yrket och visa vad de vill

och kan. Sedan har vi arbetat

vidare steg för steg. Idag har vi

en handfull ungdomar som går

som lärlingar hos oss och som

kan få en framtid i yrket.

• Vägledning om ditt företag får

betalningssvårigheter.

Välkommen att kontakta oss.

Du hittar mer information på

www.skatteverket.se/infotraffar.

Använd Skatteverkets

e-tjänster

– snabbt och enkelt!

Du kan t.ex. lämna dina

deklarationer och hålla koll på

ditt skattekonto.

7


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Smart teknologi ger innovativa

lösningar för ett hållbart samhälle

Enligt FN kommer 70 procent

av jordens befolkning att bo i

städer år 2050, vilket kommer

att ställa stora krav på

infrastrukturen och samhället.

Wonderware utvecklar programvarulösningarna

som möter

framtidens utmaningar på ett

hållbart sätt.

ligger bakom smarta styr- och

övervakningssystem för bland

annat belysning, värme och

ventilation för större byggnader,

trafiklösningar för tunnlar och

broar samt lösningar för vatten-,

avlopps- och avfallshantering,

säger Peter Karlsson, vd för

Wonderware Scandinavia AB.

Klimatneutralt

sedan 2010

Wonderwares programvarulösningar

används i en

tredjedel av världens fabriker.

Sedan ett par år tillbaka har man

ökat fokus på lösningar för infrastruktur,

bland annat genom

ett samarbete med Microsoft

som en teknologipartner i deras

CityNext-initiativ.

– CityNext handlar på global

basis om att på ett hållbart sätt

möta de allt större kraven som

ställs på samhället och infrastrukturen

när inflyttningen till städerna

ökar. Vi är med om att ta fram

teknologin och processerna som

Wonderware Scandinavia ingår

i Invensys-koncernen som har

16 000 anställda i 60 länder och

den svenska enheten finns i

Malmö.

– Malmö stad har en hållbar

profil som de kan vara stolta

över och vi ser fram emot att

få vara en del i det fortsatta

hållbarhetsarbetet här genom

att bidra med smarta lösningar

och nya tankesätt, säger Peter

Karlsson.

För mer information, besök

www.wonderware.se

Elanders grundades 1908 och är en global tryckerikoncern

med produktionsanläggningar i nio länder på fyra kontinenter.

Produktområdena utgörs av Commercial Print, Packaging &

Web2Business (W2B). Vi bedriver ett seriöst miljöarbete genom

att ständigt sträva efter att förbättra processer, produktionsmetoder

och produkter mot minskad miljöpåverkan.

Om du vill veta mer om Elanders besök vår hemsida

www.elanders.se

3 hotell -

Oändligt antal

möjligheter

www.elite.se

Elite Hotel Savoy Tel. 040 66 44 800

Elite Plaza Hotel Tel. 040 66 44 870

Elite Hotel Residens Tel. 040 66 44 890

8


ANNONS

KORT

&GOTT

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

DET STARTADES 8 nya

MEDIEVÄRDET för Euro vision

företag varje dag i Malmö Song Contest uppskattas till

under 2012.

1,1 miljarder kronor.

ANNONS

ALDRIG TIDIGARE har så

många förvärvsarbetande haft

sin arbetsplats i Malmö som nu.

ÅRETS MALMÖAMBASSADÖR

Karin har satt

Malmö på kartan

Som arenachef på Scandinavium noterade hon hur turnébussarna

åkte förbi Malmö. En dag ringde Percy Nilsson. Han skulle bygga

en arena och hon skulle chefa. Resten är historia. Möt Karin

Mårtensson, Malmö Arenas vd som satte Malmö på kartan och

blev utsedd till årets Malmöambassadör som tack.

Det där med att hon har satt Malmö på världskartan

som det står i Malmö stads motivering

vill Karin snabbt korrigera:

– Det är inte jag ensam som har gjort något,

det är en laginsats! Men visst är jag stolt över

utnämningen, det är kvitto på att det som

gjorts har gjorts på ett tillfredsställande sätt.

Handbolls-VM, ESC och nu snart JVM i hockey

är några av arrangemangen som Malmö

Arena har kammat hem.

– Malmö Arena, Malmö stad och region

Skåne samarbetar ofta kring de stora värvningarna.

Det är en av våra styrkor. En annan

styrka är att Malmö är en sammanhållen, lagom

stor storstad med ett perfekt geografiskt

läge och en fantastisk tillgänglighet till flygplatser.

Detta tillsammans med en fantastisk

arena med många möjligheter för publik och

sponsorer gör att helheten som erbjuds tilltalar

arrangörerna, säger hon.

Som vd är det hennes uppgift att se till att

bolaget mår bra ekonomiskt, att styrelsen är

nöjd och att personalen känner arbetsglädje

och till de största utmaningarna hör att värva

evenemang samt att klä in dessa med aptitliga

kringarrangemang med mat och dryck, berättar

hon och tillägger:

– Min personliga roll i värvningssammanhang

är underordnad. Det handlar om att vi

gör detta tillsammans i ett bra lagarbete.

Den största utmaningen hittills, berättar hon,

var invigningsceremonin 2008.

– Vi flyttade in i en helt tom arena och hade

bara några dagar på oss att bosätta oss och göra

en stor produktion från ax till limpa. Vi arbetade

i princip dygnet runt, men det blev bra,

tack vare vår fantastiska personal, berättar hon.

I en intervju från 2008 berättade Karin att hon

levde med jobbet 24 timmar om dygnet.

– Nu är det 26 timmar, skämtar hon och

tillägger:

– Nej, men när jag ger mig in i något så ger

jag järnet. Utmaningarna är det som driver mig.

Det var kanske den största anledningen till

att hon lämnade posten som arenachef på

Scandinavium när Percy ringde och berättade

om sin arena i Hyllie.

– Jag kan ärligt säga att jag knappt visste

vad Hyllie var för nåt, och på Scandinavium

var vi glada så länge turnébussarna åkte förbi

Malmö på sin väg till oss. Men det kändes

spännande och efter 17 år på samma ställe

var det dags att göra något nytt.

Ibland måste man bara kasta sig ut i det okända,

konstaterar hon med ett leende.

Det är lite ”the story of her life”. Som

19-åring lämnade hon hemstaden Simrishamn

för att arbeta som reseledare för Spies i Spanien.

Två år var det tänkt, men det blev 12.

– Det var en fantastisk tid och jag lärde mig

otroligt mycket. Vi fick ta ett stort ansvar, i allt

från att organisera saker till att hantera dödsfall.

I efterhand tycker jag att det var rätt så djärvt

gjort av en ung människa. I början var jag försiktig

och timid, men det ändrades efterhand.

Att det sedan blev Göteborg var en ren slump.

Karin berättar att hon besökte en vän och

funderade på vad hon skulle göra härnäst när

hon såg att Scandinavium annonserade efter

en vd-sekreterare.

– Det enda jag visste var att jag inte ville ha ett

9 till 5-jobb så jag sökte det. Min svenska var rätt

så dålig, för jag hade ju pratat danska i så många

år, men jag fick jobbet trots allt. Och det var jättebra,

jag fick ordning på min svenska, trivdes

utmärkt och så småningom fick jag förtroendet

att bli evenemangsansvarig, säger Karin.

Hon beskriver det som en ynnest att ha fått

vara med om Göteborgs resa från ”tyngd

varvsstad till en stad som satsade hundra procent

på upplevelsenäringen”.

– På samma sätt är jag glad över att ha fått

vara med om hur Malmö Arena har placerat

Malmö på upplevelsekartan, säger Karin.

KARIN

MÅRTENSSON

Gör: Vd för Malmö Arena

Ålder: 54

Familj: Singel

Bor: Malmö ”staden har en kontinental

känsla, avslappnad atmosfär

och känns ungdomlig”

Läser: Deckare. ”Spelar ingen roll

vilka bara det är spännande.”

Ser: Danska serien Borgen, nyheter

och sport.

Intressen: Golf

Älskar: Generositet

Hatar: Högmod

Har alltid med mig: Kreditkortet

Drömmer om: Jag är ingen drömmare,

men jag skulle vilja realisera

och slutföra alla projekt som jag har.

Sån är jag som chef: Delegerar, är

tillgänglig, har stort tålamod och

är inte rädd för att förändra.

Och privat: Kreativ, skapande, omtänksam,

tänker nog mer på andra

än mig själv.

Det visste du inte om mig: Jag har

bestigit Spaniens högsta berg i

högklackat. Jag var reseledare och

på den tiden var det viktigare att

vara snygg än bekväm.

3 Malmöfavoriter:

Upplevelse: Solnedgången sett från

Turning Torso. Det är riktigt häftigt.

Plats: Bokskogens Golfklubb.

Fantastisk miljö och jag älskar att

spela golf.

Person: Zlatan, han är en bra ambassadör

för Malmö. Jag beundrar

den resa som han har gjort och att

han i mångt och mycket är en förebild

för ungdomar. Han visar att

allt är möjligt, bara man vill.

9


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

NORDIC FORUM

LOCKAR 15 000

TILL MALMÖ

Den största konferensen i Malmö hittills

– och den mäktigaste manifestationen

av den nordiska kvinnorörelsen

på 20 år. Nordic Forum 2014 på

Malmö Arena den 12- 15 juni nästa år

väntas locka 15 000 besökare.

Dags att

bygga nya

broar

Under 2012 arrangerades 53 kongresser

i Malmö med totalt 25 000 deltagare

och 50 000 delegatdygn.

– Det motsvarar ett värde för Malmö

på drygt 150 miljoner kronor och visar på

vikten av att utveckla staden som mötesdestination,

säger Hanna Lingvide, enhetschef

på Malmö Convention Bureau,

som arbetar med att utveckla Malmö som

mötesdestination.

Gynnsamt läge

De faktorer som talar för Malmö är

främst det gynnsamma geografiska läget,

med närhet till två flygplatser, Kastrup

Copenhagen Airport och Malmö Airport,

att allt fler bra mötesanläggningar

och hotell växer fram, de vackra omgivningarna

och kopplingen till Köpenhamn

via Öresundsbron.

– Vår ambition är att vara en mötesoch

evenemangsdestination i världsklass.

Idag finns 4 000 hotellrum och

ytterligare 1 000 är på gång samtidigt

som Malmömässan byggs ut och ett nytt

kongress- och konserthus, Malmö Live,

står klart 2015.

Malmö klättrade under 2012 upp 15

placeringar på International Congress &

Convention Associations lista över mötesstäder,

till en 125:e plats. Samtidigt

rankades Malmö som fjärde bästa mötesdestination

i Skandinavien av ICCA

när det gäller hållbarhetsfrågor.

– Det är ett bra kvitto på att vi är på

rätt väg, säger Hanna Lingvide.

KOMMANDE

KONGRESSER

Förutom Nordic Forum planeras flera stora

kongresser i Malmö. Bland dem märks:

2014: Kardiovaskulära vårmötet, Framtidens

specialistläkare samt Stroketeamkongressen

i Malmö.

2015: Scenkonstbiennalen, Särskolans

rikskonferens, European College of

Sports Science och Nordic Congress of

Radiology.

2016: Kirurgveckan.

10

ÖRESUNDSBRON OCH INFRASTRUKTURSATSNINGARNA i

Öresundsregionen har skapat unika möjligheter för samverkan

över nationsgränserna.

– Men det räcker inte med att bygga infrastruktur, ett

tätt samarbete mellan Malmö och Köpenhamn och mellan

svenska och danska myndigheter på alla nivåer är avgörande

för den framtida tillväxten i regionen, säger Frank Jensen,

överborgmästare i Köpenhamn.

Frank Jensen har tillsammans med Malmös tidigare kommunalråd

Ilmar Reepalu arbetat för en långtgående samverkan

mellan Köpenhamn och Malmö när det gäller allt

från visioner till planarbete. Så ser det också ut idag och

Malmös nya kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh har

signalerat att det är ett arbete som ska utvecklas och fördjupas.

– Jag vill hävda att samarbetet mellan Köpenhamn och

Malmö är i världsklass, säger Frank Jensen. Från dansk

sida är inställningen att en större integration av de båda

städerna och hela regionerna kring Öresund är avgörande

för tillväxten på båda sidor om sundet och för hela Danmark

och Sverige.

Nya förutsättningar

Öresundsbron krympte drastiskt avståndet mellan Själland

och Skåne och därmed skapades en helt ny och mycket

större bostads- och arbetsmarknad. Något som många företag

och privatpersoner snabbt såg fördelarna med, men där

politiken, framför allt på nationell nivå, släpat efter.

– Det är inte kunskap och idéer som saknas, det vi behöver

är ännu mer dialog och praktiskt samarbete på alla

nivåer, säger Frank Jensen.

Knyter ihop städerna

Frank Jensen har tillsammans med sina kolleger i Malmö

bland annat drivit på för bygget av en Öresundsmetro, som

gör att man på mindre än 15 minuter kan ta sig mellan Köpenhamn

och Malmö.

– Med en Öresundsmetro knyts städerna ihop fastare och

därmed skapas ännu bättre förutsättningar för integration.

Men det räcker inte med att satsa på en Öresundsmetro

och ny infrastruktur, menar Frank Jensen.

– Vi måste framför allt fokusera på att lösa de regler

och lagar som idag fungerar som gränshinder. Det gör vi

tillsammans med svenska myndigheter och målet är att

Köpenhamn och Malmö ska uppfattas som två kvarter i

samma internationella metropol, och att båda länderna kan

dra nytta av alla de fördelar som en ännu mer integrerad

Öresundsregion medför.

– Köpenhamn och Malmö är

små städer i en stor värld,

säger Frank Jensen. Men i en

välintegrerad Öresundsregion

är vi 3,7 miljoner människor

och vi har 12 starka universitet.

Det skapar avsevärt bättre

möjligheter för innovation

och nya arbetsplatser inom

områden som IT, cleantech, life

science och kreativa näringar.

Foto: Köbenhavns kommune


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Svenska kyrkan

vill göra skillnad

Vardag som helg sker det i Svenska kyrkan hundratals olika

aktiviteter; allt från samtalskvällar, ungdomskvällar till köroch

musikverksamheter. Kyrkan är en djupt rotad del i många

människors liv, både till vardags och fest.

SVENSKA KYRKAN I MALMÖ VILL MER

Genom ett aktivt nätverkande blir Svenska kyrkan en stark röst

och ivrig aktör i samhället. Kyrkan arbetar för omsorg, värme

och solidaritet där vi tar hand om varandra, behandlar andra

som vi själva vill bli behandlade och för ett mångkulturellt

samhälle där vi kan leva sida vid sida.

Genom att vara del av Svenska kyrkan hjälper du oss i vårt

arbete för en bättre värld och ett tryggare Malmö.

Varmt välkommen!

SVENSKA KYRKAN HAR FYRA UPPGIFTER:

1. Fira gudstjänst där vi möter Gud, oss själva och varandra.

2. Genom diakonalt arbete finnas som stöd, hjälp och tröst.

3. I samtal och undervisning dela erfarenheter utifrån kyrkans tro.

4. Berätta om den Gud som är verklig och närvarande.

mer information www.svenskakyrkan.se/malmo

11


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

– Malmö har blivit en intressant bilstad igen

och vi ser stora möjligheter att växa och

utveckla vår verksamhet här, säger Torbjörn

Lillrud, vd på Subaru Nordic, som precis i

dagarna har invigt sitt nya huvudkontor och

centrallager för Nordeuropa.

LÄGET HUVUDSAKEN

FÖR NYA

HUVUDKONTOR

All fler huvudkontor söker sig till Malmö.

Mercedes, Still Sverige, Zhonghuan HI-

Tech, Partnertech, Egon Zehnder International,

listan för dem som har valt Malmö

som utgångspunkt för sina nordeuropeiska

eller skandinaviska verksamheter kan

göras lång. Subaru är ett av de allra senaste

exemplen.

– Allt talade för Malmö, det geografiska läget,

en hamn som verkligen satsar på bilimport,

tillgång till rätt kompetens samt en bra dialog

med kommunerna och regionen, säger Torbjörn

Lillrud, vd För Subaru Nordic AB.

Subaru, ett av de mest snabbväxande bilmärkena

i världen, har det senaste decenniet

mer än tiodubblat sin marknad i norra Europa.

Hittills har företaget tagit in sina bilar

via Göteborgs hamn och haft huvudkontor i

Helsingborg. Men när det blev dags att expandera

och samla all verksamhet under ett

tak riktades blickarna mot Malmöregionen,

och den nya anläggningen hamnade i Burlövs

kommun, nära kommungränsen till Malmö.

– Vi gjorde en grundlig studie av för- och

nackdelar med tre olika lokaliseringar och

fann snabbt att Malmö var vårt optimala

läge, säger Torbjörn Lillrud.

Oslagbar tillgänglighet

Nyligen invigde Subaru sitt nya huvudkontor

och centrallager på 12 minuters avstånd

från Copenhagen Malmö Port, där alla företagets

bilar till Nordeuropa tas emot och

anpassas för de olika marknaderna.

– Närheten till allt är oslagbar, säger Torbjörn

Lillrud. Med mindre än en halvtimma

till Copenhagen Airport och Malmö Airport

kan vi snabbt nå ut till alla våra marknader.

Samtidigt ligger vi alldeles invid europavägnätet,

vilket ger stora logistiska fördelar för

exempelvis reservdelshanteringen. Läget

sparar tid och pengar – och minskar samtidigt

vår miljöpåverkan.

12

Invigningen av den nya kryssningsterminalen i Malmö fick en festlig inramning. Ombord på förstakryssningsfartyget

fanns El Sueño de Morfeo, Spaniens representanter i Eurovision Song Contest.

MALMÖ NYTT

KRYSSNINGSNAV

Nu seglar Malmö upp vid sidan av Köpenhamn som en attraktiv

kryssningsdestination i norra Europa. I våras invigdes en ny

kryssningsterminal i Frihamnen och redan första året beräknas

närmare 40 000 kryssningsresenärer komma till Malmö.

– Vi erbjuder kompletta paketlösningar för

kryssningsturister från Spanien och övriga

Europa och Malmö är en perfekt utgångspunkt

för våra kryssningar i Östersjön och

längs den norska västkusten, säger Eduardo

Lopez-Puertos, vice vd i Pullmantur,

Spaniens ledande kryssningsarrangör.

Pullmantur är det första bolag som regelbundet

trafikerar den nya kryssningsterminalen

i Malmö och bara Pullmantur

räknar med att ta drygt 35 000 kryssningsresenärer

till Malmö under 2013.

– Det handlar om en tämligen komplex

logistiklösning där vi flyger våra kryssningsresenärer

till och från Malmö Airport i

egna flygplan och där kryssningsterminalen

i Malmö blir navet i vår verksamhet i norra

Europa, säger Eduardo Lopez-Puertos.

Storsatsar på kryssningar

I Köpenhamn bedriver Copenhagen Malmö

Port sedan länge en snabbt växande

kryssningsverksamhet som totalt lockade

840 000 passagerare under 2012. I Malmö

satsar såväl CMP som Malmö stad på att

utveckla kryssningsverksamheten.

– Vi ser en stor potential för besöksnäringen

i Malmö med en reguljär kryssningsverksamhet

och det känns lite symboliskt

att den stad som en gång levde på

att bygga fartyg idag kan skapa upplevelser

och tjänster kring fartygen och sjöfarten

– det säger mycket om den utveckling

Malmö har genomgått de senaste åren,

sade Kent Andersson, kommunfullmäktiges

ordförande i Malmö, när han invigde

kryssningsterminalen.

Spännande region

Att Pullmantur valde Malmö som bas för sin

kryssningsverksamhet i norra Europa var

ingen slump, utan resultatet av en noggrann

kartläggning och fleråriga diskussioner med

CMP, Malmö Airport och Malmö stad.

– Malmö ligger helt rätt till för vår verksamhet,

säger Eduardo Lopez-Puertos. Här

finns en väl utbyggd hamn med bra läge

och med allt det som krävs för att vi ska

kunna bedriva en framgångsrik kryssningsverksamhet.

Vi befinner oss mitt i en spännande

region och vi känner att vi har hittat

bra partner för ett långsiktigt samarbete.

För Malmö som turiststad kan kryssningsverksamheten

få stor betydelse.

Kryssningsresenärerna är ofta en köpstark

grupp och kryssningsverksamheten drar

med sig många kringarrangemang.

– Vi ser detta som ett genombrott på ett

helt nytt marknadssegment som på sikt

kan få stor betydelse för besöksnäringen

i Malmö och hela regionen, säger Johan

Hermansson, turistchef i Malmö.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

VI UTFORMAR NYA

BADET I HYLLIE

Inflyttningsklara

bostadsrätter

EN RIKTIG HÖJDARE

I Västra Hamnen, Malmö erbjuder vi 37 klimatsmarta bostadsrätter

med unik utformning och havsutsikt!

Kontakta Mäklarhuset på tel 020-41 40 50.

www.deromemarkbostad.se

tel 031-704 51 40 www.pparkitekter.se

Res mellan

MALMÖ och

TRAVEMÜNDE

upp till tre avgångar

varje dag!

Lübeck

Berlin

VÄLKOMMEN

OMBORD!

WWW.FINNLINES.COM

0771–340 900

13


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Norra hamnen

– ett lyft för gods och miljö

MALMÖ STAD OCH COPENHAGEN MALMÖ PORT storsatsar på att utveckla och förstärka

ett av Skandinaviens bästa logistiklägen. I Norra hamnen i Malmö skapas nu ett toppmodernt

logistiknav – med stort utrymme för effektivare godshantering och nya etableringar.

– Med utbyggnaden av Norra hamnen öppnas

helt nya möjligheter att skapa effektiva

och hållbara logistiklösningar för transporter

med fartyg, lastbil, tåg och flyg, säger

Johan Röstin, vd på Copenhagen Malmö

Port, Köpenhamns och Malmös gemensamägda

hamnbolag.

CMP bedriver hamnverksamhet på båda

sidor om Öresund. De senaste åren har

bolaget tillsammans med Malmö stad och

Köpenhamns kommun investerat tungt på

båda sidor om sundet – och genom satsningar

och samverkan lyckats hålla volymerna

uppe även när lågkonjunkturen satt

klorna i Europa.

Den totala godsomsättningen i bolaget

ökade 2012 med tre procent på en krympande

marknad. I Malmö blev godsökningen

hela åtta procent och bilimporten ökade

med nio procent till totalt 457 000 bilar av

15 olika märken. Det innebär att en allt

större del av alla nya bilar som levereras

till norra Europa tar vägen via Malmö.

– Det är fantastiska siffror mitt i en lågkonjunktur

och det visar att den väg vi har

valt, med flera olika affärsområden som

kompletterar varandra, och med en verksamhet

på båda sidor om Öresund ger viktiga

konkurrensfördelar, säger Johan Röstin.

Storsatsning på Norra hamnen

Malmö stads och CMP:s miljardsatsning på

att flytta stora delar av hamnverksamheten

i Malmö till Norra hamnen gör det möjligt

att effektivisera godshanteringen ytterligare.

– Vi får kortare väg för våra väg- och

järnvägstransporter eftersom vi kan komma

rakt ut på väg- och järnvägsnätet utan

att behöva passera centrala Malmö. Vi har

också byggt upp toppmoderna anläggningar

där våra kunder snabbt och enkelt kan

sköta distribution och logistik utan onödiga

väntetider.

– Det innebär att tusentals lastbilar inte

behöver ta omvägen via centrala Malmö

och det förbättrar både framkomligheten i

trafiken och miljön i staden.

Plats för etableringar

Utbyggnaden av Norra hamnen innebär

också att det skapas nya verksamhetsytor

i och i anslutning till både Norra och Mellersta

Hamnen. I Norra hamnen byggs en

speciell Business Park på närmare 650 000

kvadratmeter för företag i tillverkningsoch

transportbranschen.

– Det finns ett stort intresse för att etablera

sig här, säger Johan Röstin. Allt fler

uppmärksammar det gynnsamma läget

här vid porten till Östersjön och vid länken

mellan Sverige och kontinenten. Den satsning

vi har gjort för att skapa multimodala

transportlösningar är i världsklass.

FAKTA OM NORRA HAMNEN:

• Norra hamnen är Malmös nya

kommersiella hamn, delvis byggd

på bergmassor från bygget av

Citytunneln i Malmö.

• I Norra hamnen finns ett toppmodernt

logistikcentrum för

multimodala transportlösningar

med närhet till kaj, väg och järnvägsnät

samt till flyg via Malmö

Airport och via Kastrup.

• EU-kommissionen har utsett både

Köpenhamn och Malmö till europeiska

nyckelhamnar av särskild

betydelse för det europeiska

transportnätverket.

FOTO: PERRY NORDENG

14


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Plats för liv och rörelse

Mitt i centrala Malmö bygger vi ett hus med

butiksytor i bottenplan och hyresrätter högre upp.

Placerat i den levande miljön på Gamla Väster

erbjuder vi både ett unikt boende och lagom

stora lokaler i gatuplan för olika verksamheter.

Gatan utanför bildar ett naturligt stråk mellan

Malmö Live och Lilla Torg vilket ger bra

exponering för butikslokalerna.

Är du intresserad av ett liv eller en rörelse på

bästa läget, kontakta Stena Fastigheter Malmö AB

för mer information.

Välkommen!

Stena Fastigheter Malmö AB

Stortorget 9 211 22 Malmö 075 24 15 000 www.stenafastigheter.se

Nya perspektiv på

service Vi är gränslöst

underhållande.

Briggen är en av de största fastighetsägarna i Öresundsregionen. Vi förvaltar och utvecklar arbetsoch

handelsplatser i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn och sköter den dagliga servicen

kopplad till arbetsplatserna åt närmare 580 kunder. Välkommen att kontakta oss! briggen.se

15


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Malmödesign: kaxig,

nyfiken och djärv

Kanske är det de korta avstånden som gör det. Den speciella stämningen. Att

staden tydligt uppmuntrar kreativitet och mångfald. Vi bad två designexperter

att ta pulsen på ett Malmö som tar för sig alltmer i designvärlden.

Det är andra skoldagen och de 40 studenterna

som läser mönsterkonstruktion och

produktutveckling på Malmö Tillskärarakademi

sitter redan fullt koncentrerade

över sina skissblock. Många av dem siktar

på att bli modedesigners med eget företag.

Utbildningen här lär dem hantverket

i grunden och är det första steget till vidareutbildning

för vissa, medan det är sista

steget ut i arbetslivet för andra.

– Skolan har gott renommé, företag ringer

hit och ber oss rekommendera elever för

anställning. Vi har också samarbete med

inkubatorn The Creative Plot Ideon i Lund.

Via dem fick exempelvis grabbarna bakom

det fantastiska Malmöbaserade jeansmärket

”Nerdy By Nerds” hjälp av våra

elever med mönsterkonstruktion. Det var

ett ämne som de själva var helt okunniga

om, berättar Helene Österklint Geving som

själv läste vid Tillskärarakademin i Köpenhamn

och startade upp verksamheten i

Malmö 1994.

Hon berättar stolt om före detta elever som

valt att stanna kvar i Malmö och satsa på

eget. Niki Asimakidis, Fanny Ek och Robert

Svensson är några av dem, och den

senare medverkade även i Project Runway

Sverige 2012.

– Malmö har vuxit som stad, blivit alltmer

intressant. Där kommer även modet

in i bilden. Allt fler vågar starta upp egna,

mindre verksamheter. Jag tror att kreativa

människor lockas hit, till viss del för att

staden satsar så mycket på kultur, det händer

nya saker hela tiden och de korta avstånden

gör att man syns mer och att det

blir lättare att mötas, säger Helene.

Hon får medhåll av Birgitta Ramdell, chef

för Form/Design Center, som är en mötesplats

för arkitektur, form och design och

som förutom utställningar har en bred programverksamhet

med allt från workshops

till debatter och seminarier.

– Visst, Konstfack och Beckmans sätter

i mångt och mycket tonen. Men här i

Malmö finns en öppenhet, vilja, kreativitet

och ett go som är härligt. Ibland är det

skönt att vi inte är huvudstad, vi har lite

närmare till varandra här, säger Birgitta.

Designklimatet beskriver hon som gott.

– Det finns många designutbildningar och

ett intresse från staden och regionen att lyfta

fram designområdet. Vi har många duktiga

formgivare och arkitektkontor och på modesidan

har två av de hetaste namnen, de som

är mest ”up and coming” just nu, Altewai

Saome och Common, sin bas här.

FOTO: LEIF JOHANSSON

Helene Österklint Geving driver Malmö Tillskärarakademi,

en välrenommerad plantskola för designers.

16


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Design

made in Malmö

Malmö vimlar av duktiga formgivare. Här är några av dem som synts mest på senare tid:

Lisa Hilland

Lisa Hilland startade sin egen studio för

möbeldesign i Malmö 2005. År 2013 blev hon

utsedd till Årets formgivare av Magasinet Plaza.

Crime City Clothing

Entreprenören Ciilja Hammarlund startade det

egna punk- och rock’n’roll-klädmärket Crime

City Clothing 2010. Idag säljs CCC i åtta länder

i Europa och USA.

Altewai Saome

Designerduons debutvisning kallades för en av

de starkaste någonsin i svensk modehistoria

och de fortsätter att imponera i modevärlden.

Mats Theselius

Stjärndesignern Mats Theselius är

upphovsman till flera av 90-talets mest

uppmärksammade svenska möbler,

representerad på flera museer, bland andra

Nationalmuseum i Stockholm.

Andréason & Leibel

Duon Kristian Andréason och Kristin Leibel har

vunnit priser för sin belysningsdesign och

samarbetat med företag som Ateljé Lyktan och

Ikea.

Malin Sölving

Malmöbaserad smyckedesigner som nyligen

startat upp egna märket STÅL by SÖLVING.

Jack & Wolf

Marina Jackler och Pär Wolfner har båda en

bakgrund som art directors och gör grafiska

tryck i små, begränsade upplagor som bland

annat säljs på Form/Design Center och

Glashuset i Malmö.

Nerdy by Nerds

Peter Arneryd, Oscar Andersson och Adrian

Roos öppnar under hösten en ”Shop Factory”

i Malmö, där kunderna kan kliva rakt in i

produktionen och se sina jeans växa fram.

DESIGNBUTIKER:

Malmö Modern Möbler och

inredningsdetaljer

Norrgavel Möbler och

inredningsdetaljer

Olsson & Gerthel Möbler och

inredningsdetaljer

Liebling Kläder, skor, accessoarer,

affischer m.m.

Designtorget Funktionella föremål

designade av kända och okända

formgivare

Finsk Form Kläder och möbler

Svenssons i Lammhult Möbler och

heminredning

MÖTESPLATSER:

Form/Design Center

STPLN, Återskapa

Mitt Möllan

GALLERIER:

Petra Lilja Design Gallery

Galleri Persson

Formargruppen

ATT: Gallery

Galerie Leger

Galleri 21

Krets

Skånes Konstförening

Still Kicking Gallery

Signal – center för samtidskonst

Konsten att flytta kontoret och samtidigt jobba vidare

Dags att flytta till nytt kontor Hinner du

tänka på allt det praktiska; anpassa nya lokaler

med möbler, gardiner och övrig inredning,

uppkoppling av data/telefoni, installation av

kontors- och kaffemaskiner – ja, allt som får ditt

kontor att fungera som du vill

Lugn, vi har en bra lösning! Vi har lång erfarenhet,

ett pålitligt kontaktnät och ser till att den nya arbetsmiljön

och de fördelar du förväntar dig verkställs.

Vi berättar gärna om vad vi gjort, även internationellt,

för att ge dig en uppfattning om vad du

kan förvänta dig när du lägger dina flyttbestyr i

våra händer.

Tappa inte tempo utan hör av dig, så har du

tagit första steget mot ditt nya kontor.

Telefon: 070-525 03 62 eller 070-524 19 29

E-post: info@kontororesund.se

KONTOR ÖRESUND

www.kontororesund.se

17


Fredrik Gertten.

Foto: Martin Bogren / WG Film

DOC LOUNGE

ERÖVRAR NORDEN

18

Dokumentärfilmsvisning +

klubbhäng. Kombon blev en

omedelbar succé i Malmö för

sex år sedan. Nu har konceptet

spridit sig till 16 städer i Norden.

Doc Lounge har tagit dokumentärfilmen från

tv:n och biografen till baren och klubben.

Här kombineras visningarna med liveframträdanden,

dj-spelningar och inbjudna

gäster. Idén kom från dokumentärfilmaren

Fredrik Gertten som ville punktera

fördomarna om att genren skulle vara smal

och präktig.

– Vi ville visa världen att det är en bred

och populär genre som har en stor publik,

säger han.

Doc Lounge är precis som namnet antyder

en mötesplats med avslappnad atmosfär.

Här kan du sjunka ned i en soffa och

diskutera filmen du precis sett med gamla

och nya vänner över ett glas vin, lyssna till

musik och kanske finns regissören på plats

och delar med sig av sina tankar.

– Dokumentärfilm är en bra konstform

att mötas kring, ofta väcker det man sett

tankar som man vill samtala kring, säger

Fredrik Gertten.

Numera finns Doc Lounge i 16 städer

runtom i Norden. Att det har blivit så framgångsrikt

tror han beror på att ”dokumentärfilmsgenren

är starkare än någonsin”.

– Det görs väldigt mycket bra film för en

stor publik som längtar efter att släcka sin

kunskapstörst. Jag tror också att det finns

ett behov av allvar när media kommersialiseras

alltmer och allt ska vara så glättigt

och kul. Folk är inte så rädda för att se tuffa

saker som vi kan tro ibland, säger han.

HÄR FINNS

DOC LOUNGE

Malmö

Lund

Stockholm

Kalmar

Växjö

Visby

Varberg

Göteborg

Köpenhamn

Odense

Århus

Oslo

Bergen

Helsingfors

Åbo

Tammerfors

Oulo

Joensuu

De har bott i London, Paris och

Los Angeles och arbetat för

etablerade märken som Kanye

West, Wooyoungmi och COS.

Nu har Saif Bakir och Emma

Hedlund landat i Malmö. Och

här har de startat det hyllade

klädmärket Common.

FRÅN FRAMGÅNGSRIKA KARRIÄRER UTOMLANDS:

Designerduon

bakom Common

satsar på Malmö

Common gör välskräddade herrkläder som

uppskattas och även bärs av kvinnor. Den

första kollektionen landade i butik hösten

2012 och gav dem priset som Årets nykomlingar

2012 på Elle-galan i januari. Common

räknas som ett av de mest spännande

namnen på modescenen just nu och de

har valt Malmö som bas.

Varför Malmö

– Att starta ett eget märke har alltid varit

ett mål för oss. För två år sedan när Kanye

West beslutade sig för att flytta studion från

Paris till London kände vi att vi hade ett

tillräckligt starkt koncept och att tajmingen

var rätt för att satsa på Common hemma

på svensk mark. I och med att vi hade bott

i London, LA och Paris så kändes Malmö

med sin mångkultur som ett naturligt steg.

Närheten till kontinenten och stadens kulturella

mångfald är inspirerande.

Vilka är fördelarna med att etablera sig

i en mindre stad

– Flera. I Malmö finns det utrymme för nyskapande,

ett sug efter nytt. Marknaden är

inte lika mättad som i en större stad. Men

det finns också nackdelar, närheten till industrin

är viktig och det saknar vi här i

Malmö. Vår PR-byrå finns i Stockholm, vår

säljagent i London och våra producenter

utanför Sveriges gränser.

Hur upplever ni modescenen i Malmö

– Det har skett stora förändringar i Malmös

kulturliv de senaste åren och mode- och

designscenen är på uppgång. Med starka

och utmärkande varumärken som Altewai


Designerduon Common har sin bas i Kirseberg i

Malmö. Saif Bakir, som är uppväxt i Malmö träffade

Emma Hedlund i London när de studerade

mode vid de prestigefulla skolorna Central Saint

Martins och London College of Fashion.

Fastighetsbolaget Klövern

expanderar i Öresundsregionen.

Just nu pågår bygget av

en sexvåningars kontorsfastighet

på bästa läge vid

Dragörkajen i Limhamn

– med panoramautsikt över

Öresund.

Saome, Jenny Grettve och Common så

känns den lokala modescenen spännande.

Vår största och viktigaste återförsäljare

finns också i Malmö: Trés Bien Shop.

Hur ser ni på framtiden

– Vi ser fram emot att se våra kläder hos

en mängd nya återförsäljare under hösten i

bland annat Berlin, Hong Kong och London.

Vi kommer även att lägga stor vikt vid

att utöka vårt sortiment och bredda våra

kollektioner.

Vad inspireras ni av

– Vår omgivning och våra erfarenheter får

sätta form och färg på våra plagg. Malmö

är en inspirationskälla med sin mångfald

och öppenhet. Modet känns mindre uniformt

här än i många andra svenska städer.

Beskriv er höstkollektion!

– Det som skiljer den från tidigare säsonger

är avsaknaden av starka färger. Vi har tittat

på vår egen identitet och även 90-talets

besatthet av ”branding” och logomania och

då föll det sig naturligt att kontakta den grafiska

duon STSQ som tidigare har utvecklat

vår grafiska identitet. Samarbetet med dem

har resulterat i starka grafiska logotryck som

syns på skjortor och t-shirts under hösten.

I Malmö

finns det

utrymme

för nyskapande,

ett

sug efter

nytt.

Klövern storsatsar i Öresundsregionen

På första parkett

vid havet

Med havet som granne, Öresundsbron i blickfånget och

kontinenten på armlängds avstånd. Färjeläget i Limhamn var i

många år Malmös port till kontinenten – nu bygger fastighetsbolaget

Klövern toppmoderna kontor på ett av Öresundsregionens

mest spektakulära lägen.

– Vi ser en stor potential i framför allt Malmö och Lund och kommer

att fortsätta utveckla koncept för kommersiella lokaler på bra lägen

med hög servicegrad, säger Frida Åkesson, affärsenhetschef på Klövern

Öresund. Vårt fokus ligger på att erbjuda bra lokaler för kontor, lager

och produktion med snabb service, då vi finns nära våra kunder.

DRÖMLÄGE

Bygget vid Dragörkajen, som ska stå klart sommaren 2014, är en av flera

spännande satsningar i regionen. Här ryms det mesta man kan önska sig

när det gäller läge, arkitektur och flexibel utformning.

– Det är ett verkligt drömläge för kontor med en unik närhet till

havet och möjlighet att skräddarsy attraktiva och funktionella kontor för

både små och stora företag, säger Judy Korman, uthyrningsansvarig på

Klövern Öresund.

– Dessutom ligger fastigheten direkt vid kajen med restaurang, café

och service i bottenplanet och med Malmös nya gästhamn strax intill.

Här finns alla möjligheter att trivas, växa och utvecklas.

STORT INTRESSE

Intresset för att etablera sig vid Dragörkajen är stort. 60 procent av

lokalerna är redan uthyrda.

– Många tycker att läget och själva fastigheten är spännande och vi

möter ett starkt gensvar från såväl befintliga som nya kunder för vår

filosofi, att arbeta nära kunden och ständigt anstränga oss för att göra

vardagen enklare, säger Frida Åkesson.

FAKTA OM KLÖVERN ÖRESUND

• Klövern är ett av de större

börsnoterade fastighetsbolagen

i Sverige med inriktning på

kommersiella lokaler. Huvudkontoret

ligger i Stockholm.

• I Öresundsregionen har

Klövern 35 fastigheter med en

total yta om ca 230 000 kvm

kontor, lager och produktionsytor.

Klövern är inne i en

expansiv fas i Öresundsregionen

med flera nya projekt.

• Vid Dragörkajen i Malmö

byggs just nu ett kontorshus i

sex våningar med en totalyta på

1 500 kvm fördelade på kontor

från 14 kvm upp till 449 kvm.

Inflyttning sommaren 2014.

Vill du veta mer Gå in på www.klovern.se eller www.dragorkajen.se

19


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SCHNEIDER ELECTRIC

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

STORA PROJEKT I MALMÖ

Emporia

Malmö Arena

Nya konsert- och kongresshuset

Energilösningar som sparar miljö och miljoner

Emporia är inte bara ett av Nordens största och mest inspirerande

köpcentrum. Bakom den snygga fasaden finns ett energisystem

i världsklass, utvecklat och installerat av Schneider Electric som har

300 av sina över 140 000 medarbetare i Malmö.

som ökar säkerheten. Ett smart energisystem

som regleras efter verksamhetens behov minskar

de totala kostnaderna och det blir mer pengar

över till att utveckla verksamheten. Med oss får

du en långvarig och hållbar energieffektivisering.

Vi vet vad vi gör, säger Jens Wikstedt.

20

Schneider Electric ligger bakom energilösningarna

i flera av Malmöregionens mest kända

byggnader. Förutom i det nyöppnade Emporia

har företaget stått för det mesta från larmsystem

till energimätning i bland annat Malmö

Arena och det nya konsert- och kongresshuset

med tillhörande hotell, Malmö Live som ska stå

klart år 2015. Att kombinera säkerhet och funktion

med lägsta möjliga energiförbrukning, och

därmed lägre driftskostnader, är centralt i varje

projekt. Bara i samarbetet med Region Skåne

har energi för 18 miljoner kunnat sparas årligen.

Tillsammans med Malmö stad driver Schneider

Electric också ett långsiktigt samarbete för att

minska energiförbrukningen i både nya och

gamla byggnader.

– Vi har gått ifrån att jobba med specifika lösningar

till att jobba med stora, genomgripande

koncept för hela städer. Totalt driver vi i nuläget

omkring 200 så kallade Smart Cities-projekt

runt om i världen, säger Jens Wikstedt, senior

vice president på Schneider Electric.

Från Malmö till världen

Ett sådant jätteprojekt kan inbegripa så skilda

områden som infrastruktur för elbilar, lösningar

för smarta elnät och fastigheter eller vatten och

avlopp. I de flesta lösningar ingår mer eller mindre

avancerad mjukvara som är nödvändig för

att kunna styra olika funktioner. Mycket av den

utvecklas i Malmö.

– Mjukvaran inom energihantering som vi utvecklar

här används över hela världen. Men vi

har också en stor organisation i Sverige som

omfattar cirka 2 000 personer och servar den

svenska marknaden, säger Jens Wikstedt.

Även om det är de stora, nya projekten som får

mest uppmärksamhet så finns den allra största

potentialen inom energibesparing i befintliga

byggnader.

– Bara omkring två procent av kundernas

samlade fastighetsbestånd är nya projekt, resten

är befintliga byggnader som ska effektiviseras

och moderniseras. Vi kan också erbjuda en

garanti för besparingen, om kunden så önskar.

Genom rätt lösningar kan många kunder minska

sin energiförbrukning med upp till 30 procent, i

vissa fall ännu mer, berättar Jens Wikstedt.

– Framgången ligger i att vi arbetar med helheten

på lång sikt och inte med enstaka punktinsatser.

Vi börjar alltid med att besiktiga och

analysera byggnadens energibehov och därefter

bygger vi upp ett optimalt system. Sedan

följer vi upp resultaten under flera år för att säkerställa

att tekniken fungerar och att kunden

får det vi utlovat.

Full kontroll på energin

Schneider Electric arbetar med att integrera

fastighetssystem för till exempel el, värme, ventilation,

belysning och säkerhet. Genom smarta

integrerade system anpassas funktionerna efter

verksamhetens behov. Det kan röra sig om

att automatiskt reglera uppvärmningen efter

antal människor i en lokal, eller att använda informationen

som finns i byggnadernas system

till att handla upp lokalvård.

Kunden har full kontroll över energiflödena

och sparar både tid och pengar. Investeringen

tjänas in på bara några år.

– Vi ska förbättra våra kunders verksamheter.

En skola som har ett bra system för sitt inneklimat

får piggare elever som presterar bättre. Systemet

kan också integreras med bevakningssystem

OM SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric är en global

energispecialist med fler än 140 000

anställda och verksamhet i fler än

100 länder. Med ett starkt fokus på

energieffektivisering erbjuder företaget

integrerade, kreativa lösningar

för industriell automation, säkerhet,

fastighetsautomation,

avbrottsfri kraft, eldistribution

och elinstallation. Schneider

Electric möjliggör säker, pålitlig och

effektiv energiförsörjning för kunder i

alla branscher.

Sverige:

Antal anställda: Ca 2 000

Antal kontor: 45

En stor del av den globala

utvecklingen av mjukvara för

energihantering sker i Malmö.

Världen:

Antal anställda: Ca 140 000

Närvaro: Finns i över 100 länder

Läs mer på:

www.schneider-electric.com/se


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

En global HR-partner med

lokala lösningar

Med 5 500 kontor världen över, varav 50 i Sverige, är Adecco världens

största HR-partner. Men vid sidan om sitt globala nätverk är Adecco även

en självklar del av den lokala marknaden, med stor kännedom om varje

områdes specifika behov.

– Saker och ting fungerar inte

Enligt Magdalena Nour är det

likadant överallt, därför har vi lika

inte bara kunderna som tjänar på

många lösningar som vi har kunder.

att Adecco finns med genom hela

Vi är etablerade globalt, men samtidigt

är vi väldigt lokalt förankrade

lita på att de hamnar på rätt plats

processen. Även kandidaterna kan

och har en stor frihet i vårt arbete.

ute på arbetsmarknaden.

Det ger oss en flexibilitet att komma

– Eftersom vi känner till klimatet

fram till den bästa lösningen utifrån

på arbetsplatserna kan vi bättre

kundens behov, säger Magdalena

avgöra var varje kandidat skulle trivas

bäst. Vi lägger otroligt stor möda

Magdalena Nour,

Nour, Regionchef Syd på Adecco. Regionchef Syd Adecco

Inom Adecco arbetar idag cirka

på att hitta rätt person till rätt plats,

33 000 personer, som ansvarar för allt ifrån och eftersom vi är nära både kunden och

rekrytering och bemanning till ledarskapsutveckling

och karriärrådgivning. Att Adecco

Engagemang och långsiktiga kundrelation-

kandidaten blir matchningen mycket säkrare.

finns med genom kundens alla faser, både i er är två viktiga pelare i Adeccos verksamhet,

uppgång och nedgång, ser Magdalena Nour men att man är den största HR-partnern på

som en stor fördel.

marknaden beror också på en annan faktor,

– Att vi är med hela vägen runt ger oss en menar Magdalena Nour.

översikt över kundens verksamhet. Vi känner till – Vår största tillgång är våra kandidater.

företaget och dess anställda, vi vet vilka värderingar

som står i fokus och vilka behov som och det märks verkligen att folk blommar upp

Arbete är så viktigt för de flesta människor,

brukar uppkomma, vilket blir bättre för kunden när de hamnar på rätt ställe. De är de bästa

som inte behöver förklara allting från början. ambassadörerna vi har.

EUROPE´S LOCAL REAL ESTATE

INVESTMENT MANAGER

Lediga lokaler!

Kontor • Industri • Lager

040-630 09 59

www.valad.se

21


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Bakom kulisserna på ESC

GLITTER, GLAMOUR OCH SCHLAGEREUFORI. Under några pulserande,

magiska vårdagar förvandlades Malmö till ett enda stort Eurovisionsparty

dit alla var inbjudna. Vi bad tre av dem som arbetade bakom kulisserna att

dela med sig av sina intryck och upplevelser från festen med stort F.

22

Volontären

”EN FANTASTISK UPPLEVELSE”

Frisörtips, transportkoll och schemaplanering.

Delegationsvärden Erika Nielsen hjälpte

den rumänske operastjärnan Cezar och hans

crew med stort och smått under ESC.

NÄR RUMÄNSKTALANDE Erika Nielsen, som

till vardags studerar på Komvux och arbetar

extra som tolk, hörde att Malmö skulle vara

värd för ESC kände hon genast att hon ville

delta på något sätt. Chansen kom när det visade

sig att Malmö stad sökte hundratals volontärer

som skulle hjälpa till med allt från

service till sjukvård och värdskap. Hon knep

en av de två platserna som delegationsvärd

för Rumänien.

– Jag tycker att det är roligt med musik

överhuvudtaget, men framför allt ville jag

vara med och bidra med något till detta

stora event, säger hon.

TILL HENNES ARBETSUPPGIFTER hörde

att ta hand om och guida den 23 man starka

delegationen mellan repetitioner och

framträdanden i Malmö under tio dagar.

– Jag fick hjälpa till med allt möjligt och jag

kände mig verkligen behövd, det blev drivkraften

som fick mig att jobba mer än mina

åttatimmarspass. Fast jag såg det inte som ett

jobb, jag tyckte bara att det var roligt.

TILLSAMMANS MED delegationscheferna

planerade hon dagschemat, såg till att alla

tider och transporter klaffade. Hon tipsade

om frisörer, guidade på köpcentret Emporia,

ansvarade för nycklarna till logerna

och var nära på att få ta över en magsjuk

fotografs arbetsuppgifter på finalen.

– Men det ordnade sig, jag höll dansarna

sällskap istället. Det var en nervös stämning

i teamet, men ännu värre var det vid

semifinalen, då gällde det ju om de skulle

gå vidare eller inte. Innan Cezar skulle

uppträda satte han på sig hörlurarna och

försvann in i sin egen värld, berättar Erika.

CEZAR, SOM RÄKNAS som en av världens

främsta kontratenorer, beskriver hon som

en av de mest humoristiska och jordnära

personer hon träffat, ”en rumänsk motsvarighet

till Johan Glans”.

Ett av de roligaste minnena från ESCtiden

involverar hårda automattuggummin

och en operastjärna som kämpade tappert

för att få till stora bubblor.

– Jag fick växelpengar över efter att ha

handlat åt teamet så jag köpte några tugggummin

som jag delade ut till artisterna när

vi satt på bussen till arenan. De var stenhårda,

det knakade när man bet i dem och

käken fick verkligen jobba. Men alla bara

skrattade och kämpade på och sen tävlade

vi om vem som kunde blåsa störst bubblor!

ATT ETT GOTT HUMÖR och stort tålamod

är två viktiga egenskaper när man jobbar i

team är den främsta lärdomen som hon tar

med sig från ESC-tiden.

Vad tyckte delegationen om Malmö då

– Att det var fantastiskt hur civiliserat,

välorganiserat och jämlikt det är här. De

var också förvånade över att det alltid

fanns frukt och grönsaker i logerna, att

vi verkar satsa mycket på hälsa och välmående.

De är vana vid kakor, tårtor och

sötsaker istället.

Spindeln i nätet

”EN BETYDELSEFULL UTMANING”

Karin Karlsson, projektledare för Malmö

stads arrangemang under ESC-veckan:

Vad missade de som inte var i Malmö

– En fantastisk folkfest med underbara

matupplevelser och ett brett program med

allt från Siw Malmkvist till gratis framträdanden

av alla eurovisionsartister. Men

framför allt en skön och glad upplevelse.

Ni hade rätt så ont om tid att ordna allt,

vilken var den största utmaningen

– Jag började i oktober och den största

utmaningen var dels att snabbt få en bra

bild över vad vi skulle göra och dels att

få till en mängd nya samarbeten med aktörer

inom och utanför kommunen. Vi

skulle inte bara vara värd och ordna allt

utanför tv-produktionen, utan också fixa

en fest för alla. Dessutom skulle eventet

ISO-certifieras och där hade vi stor hjälp

av att Malmö under lång tid arbetat med

hållbarhetsfrågor.

Om du skulle recensera dig själv,

hur gick det

– Jag blir glad när jag läser citat som att

Malmö numera uppfattas som en av de

coolaste städerna i Europa. Det värmer när


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

folk ringer och kommer fram till mig på

gatan och berättar hur stolta de är över sin

stad. Det var viktigt för oss att nyansera

bilden av Malmö och det känns som att vi

har lyckats med det.

Ni hade en budget på 18,3 miljoner,

en droppe i havet jämfört med vad

Azerbajdzjan la ut

– Ja, EBU har ju sagt att det är otroligt

att vi lyckades sänka budgeten och ändå

höja kvaliteten. Till stor del handlar det

om kunskap, arrangemang av den här

storleken kräver mycket kompetens. Det

har vi i Malmö, själv hade jag aldrig klarat

det här om jag inte hade gjort Malmöfestivalen

innan.

Roligaste minnet från ESC

– Ett fint minne från festligheterna på

stan är när jag träffade två äldre damer

som berättade att de kommit dit för att de

hört att folk var så trevliga och stämningen

var så bra. Jag såg att de stannade länge

– sådana små händelser njuter jag verkligen

av. Maffigt och helt oväntat också att

20 000 personer såg finalen på storbildsskärm

i Folkets park! Ett annat kul minne

är när Christer Björkman rullade in på arenan

på en segway iförd tofflor med fjärilar

på, det var lite svårt att ta honom på allvar

i den stunden.

Vad har ESC betytt för Malmö

– Det talas om att medievärdet skulle

kunna ligga någonstans närmare en miljard,

men det är inget som jag kan bekräfta.

För mig är det viktigt att få Malmöbornas

bekräftelse, att de hade kul och att vi

lyckades med något som är svårt att få till

på beställning, nämligen en bra atmosfär.

Smaksättaren

”VI SATTE SMAK PÅ ESC”

ESC stod för passion, hållbarhet och wowögonblick.

Översatt till smakspråk: fläder,

äppelmynta, röd chili, lakrits och rabarber.

Malmöföretaget Foodism gav sångtävlingen

sin första smakprofil någonsin.

DEN SOM BEFANN SIG i Malmö under

Eurovision kunde smaka på ESC-drinken,

ESC-kakan och speciellt framtagna biskvier,

praliner, lakritskonfekt och karameller.

Artisterna bjöds på inlagd sill i fläder

och tångbröd serverat på en sandstrand

av skorpmjöl, morotsterrin med riven rålakrits,

lamm med äppelmynta och makarons

på en sommaräng i miniformat.

NÄR ESC SKULLE GÅ av stapeln var

smakupplevelserna en viktig ingrediens

i den helhetsupplevelse som Malmö ville

bjuda Europa på. Och inget lämnades åt

slumpen, för första gången i ESC:s historia

skapades en strategi kring all mat som

serverades.

Uppdraget gick till Foodism, Malmöföretaget

som myntade begreppet smakprofilering

och vars affärsidé går ut på att smaksätta

varumärken.

– När företag ska kommunicera sitt varumärke

lägger de mycket pengar på den

grafiska profilen, inredningen och kanske

kläderna. Men när det gäller mat och dryck

som det ofta bjuds på i affärssammanhang

får slumpen avgöra. Man tänker inte på att

det också är ett sätt att kommunicera, som

dessutom är mycket effektivt eftersom det

talar till alla våra sinnen, säger Sara Westerlin,

som tillsammans med Vanja Franzén

driver Foodism.

RENT KONKRET översätter de företagens

identitet och värdeord till smaker.

– Men det handlar inte bara om att ta fram

en smak, vi jobbar mycket med storytelling,

berättelser kring smakerna, säger hon.

FÖR ESC:S SMAKPROFIL hade de fem värdeord

att utgå ifrån: Wow Moments, True

Relationships, True Curiosity, Passion that

lasts och Sustainability.

– Som alltid började vi med en analys

av budskapet och den grafiska profilen. Vi

såg till säsongen och de typiska svenska

och skånska smakerna. Vi ville ha sött,

salt, surt och en fyllighet, säger hon.

RESULTATET BLEV DE fem signatursmakerna:

lakrits (svenskarnas exotiska favoritgodis),

fläder, (livlig nordisk smak, vårkänsla)

rabarber (syrlig skånsk sötma som

väcker oss efter en lång vinter), röd chili

(malmöitisk hetta, en symbol för mångfald,

drivkraft) och äppelmynta (grön energi

som syftar på Malmös miljöprofil).

De gick som en röd tråd genom menyerna

som serverades på de officiella festerna

och som komponerades av bland andra

stjärnkocken Tareq Taylor.

– Det roligaste var att restauranger, hotell

och bagerier i stan också hakade på

och gjorde mat på samma tema och att

artisterna förstod och uppskattade hur vi

jobbade med smakerna, säger Sara.

MKB PLANERAR

HÅLLBART BYGGE

PÅ HÖJDEN

Malmö fortsätter sikta högt med byggprojekt

i världsklass. I våras utsågs planerna

på Culture Casbah i Rosengård till världens

mest intressanta framtidsprojekt –

och inom två år hoppas man kunna ta första

spadtaget.

– Culture Casbah blir mer än bara ett nytt

landmärke i Malmö, det är en satsning på att

förtäta stadsdelen Rosengård och knyta ihop

den fastare med centrala Malmö, säger Hans

Persson, projektchef på Malmö Kommunala

Fastighets AB, MKB.

Ambitionen är att skapa ett attraktivt, spännande

och mångkulturellt centrum i Rosengård

där människor kan bo, arbeta och mötas.

– Det spektakulära höghuset blir symbolen

för området, men själva kärnan i projektet är

att vi skapar ett levande centrum där man

kan inleda och gå vidare i sin boendekarriär

och där fler kan arbeta eller komma igång

med egna verksamheter, säger Hans Persson.

Idén till det som idag kallas Culture Casbah

har legat och grott länge hos MKB. Ursprungligen

var det en av MKB:s husvärdar

i Rosengård som väckte tanken på att skapa

något nytt och bättre kring gamla Folkets

Hus. Lösningen blev en arkitekttävling för

ett höghus i kvarteret Törnrosen, som vanns

av danska Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Och vid MIPIM i Cannes, världens största

fastighetsmässa, utsågs Culture Casbah i

våras till bästa framtidsprojekt.

Hans Persson tror att man ska kunna

sätta spaden i marken under 2015. En av

de stora utmaningarna som ska hanteras är

finansieringen.

– Det handlar om en stor satsning som

självfallet ska göras på affärsmässiga grunder.

Samtidigt måste vi också vända på frågan

– vad händer om vi inte satsar på stadsdelar

som Rosengård Börjar man tänka i de

banorna är Culture Casbah en viktig social

investering som kan få stor betydelse för

både människor och företag i regionen.

En annan viktig pusselbit är en fortsatt

utbyggnad av kommunikationerna.

– Särskilt viktigt är det att Malmöringen,

en ringlinje på räls runt centrala Malmö,

kommer på plats. Med en tågstation på Rosengård

och Culture Casbah som ett levande

centrum i stadsdelen skapas helt nya förutsättningar

för utveckling och tillväxt.

23


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Eminent

Gröna hem i lummigaste

delarna av Lund

Antal rum: 1,5 – 4 RoK

I LUND ÄR DET NÄRA TILL ALLT

BOKA DITT NYA BOENDE NU

Storlek: 47-133 m 2

Pris från: 1.295´kr

Avgift från: 2.812 kr

9 min från

Mårtenstorget, Lund.

6 minuter från

Lunds Akademiska

Golfbana.

12 månader

avgiftsfritt!

Gäller de första

30 bokningarna.

Thulepark är miljöcertifierade bostadsrätter i de nyare delarna av Lund. Strategiskt läge mitt i Öresundsregionen

och på bekvämt pendlingsavstånd från Malmö och Köpenhamn. Boka ditt nya boende på www.Thulepark.se

Alexandra Ernberg 0766-44 48 10

alexandra.ernberg@fastighetsbyran.se

Johan Hjelmberg 0766-45 21 93

johan.hjelmberg@fastighetsbyran.se

LOKALER I FOKUS

Mer info

gå in på

balder.se

Kalendegatan 16, butikslokal 600-800 kvm.

Baltzargatan 31, kontorslokal 641-1 203 kvm.

LEDIGA LOKALER

Lokaltyp Adress Area

Kontor Lilla torg 1 270 kvm

Kontor Stora Nygatan 31 257 kvm

Kontor Amiralsgatan 20 253 kvm

Butik Baltzargatan 20 217 kvm

Butik Baltzargatan 20 74 kvm

Kontor Kalendegatan 20 216 kvm

24

Baltzargatan 31, butikslokal 350-1 203 kvm.

För fler intressanta lokaler i city besök vår hemsida.

Kontakta:

Annika Lawitz 040-600 96 54

Bernt Brantvik 040-600 96 52


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

GIVAKT.SE

Nytt liv i Malmö

Lite mer stad med lite extra allt. Det tänker vi utveckla i

Södra Nyhamnen. Vår omvandling av Centralstationen

har redan fått flera priser och nu är vi redo för nästa

etapp. Först på plats blir kontorshuset Glasvasen som

med sin runda form, eleganta fasad och perfekta läge

passar extra bra för företag som vill synas. Mer om våra

spännande planer för området runt stationen hittar du

på glasvasen.se och sodranyhamnen.se.

25


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

89 * 133 ØDB Malmø MAgasin

ANNONS

DAGS ATT

SAMLA

VUXENPOÄNG.

BÖRJA BOSPARA

NU!

På Majas 1-årsdag kommer hon att få

ett bosparande av sina föräldrar. När

hon fyller 20 har hon en av de finaste

presenter man kan få – nästan två

decenniers samlade bosparpoäng.

Vid det laget har hon redan hunnit

skaffa vuxenpoäng, men det är bosparpoäng

som är hårdvaluta i jakten

på det första egna boendet.

Det är enkelt att bospara. Spara

mellan 100 och 300 kronor i

månaden. Varje hundralapp ger en

poäng. Vid 20 års ålder har Maja

tillräckligt många poäng för att kunna

flytta till ett eget boende.

Vill du att ditt barn ska ha samma

fördel när hon eller han blir vuxen

Börja bospara redan idag.

FÖRETAGENS

GUIDE TILL

INFORMATION

OM ÖRESUNDS-

REGIONEN

INFORMATION TILL FÖRETAG OM

ETABLERING, REKRYTERING OCH

FÖRSÄLJNING I REGIONEN.

BESÖK OSS PÅ WEBBEN ELLER PÅ

Informationscentret Øresunddirekt

Stortorget 3, Malmö

040 – 17 64 00

annoncer_sep_2013_01.indd 21 17/09/13 13.25

www.hsb.se/bospar

FASTIGHETS-

JURISTER MED

SPETSKOMPETENS

VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM:

Fastighetsrätt

Hyresförhandling

Hyresjuridik

Inkasso

Kontrakt

Utbildning

Entreprenadrätt

Egenkontroll

Bostadsrätt

FASTIGHETSÄGARNA SYD

Tel: 040-35 01 70, www.fastighetsagarna.se/syd

26


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

HETT LÄGE FÖR MÖTEN

Malmös nya mötesplats Malmö Live slår

upp portarna i maj 2015. Men redan nu

börjar bokningsförfrågningarna till kongressdelen

att strömma in.

Hyllie växer på

bredden och höjden

Från åkermark med ett ensamt tefatsformat vattentorn till en pulserande

stadsdel med citytunnelstation på bara ett par år. Och nu fortsätter

utbyggnaden med badhus, vattenpark, aktivitetscentrum, bostäder …

Hyllie är den stadsdel som utvecklats mest

i Malmö på senare år. Startskottet blev

Malmö Arena som stod färdig 2008 och

därefter följde mäss- och kongressanläggningen

MalmöMässan och det spektakulära

köpcentret Emporia. I denna dynamiska

miljö planeras det för 9 000 bostäder och

lika många arbetsplatser, varav 2 500 bostäder

beräknas vara klara till 2015.

– Utbyggnadsområdet i Hyllie växer fram

som en ny stadskärna i södra Malmö genom

ett entreprenöriellt samarbete mellan staden

och marknadens aktörer. Här finns spännvidderna

och mötet med det senaste som både

ett pulserande stadsliv och ett grönt landskap

kan erbjuda i ett hållbart perspektiv, säger

Maria Nyman-Moritz, informationssamordnare

för Hyllie utbyggnadsområde.

Grunden till den snabba utvecklingen av

området är förstås läget, några kilometer

söder om stadskärnan och nära E20 och brofästet.

Redan idag finns en citytunnelstation

som borgar för snabba kommunikationsvägar

både in till Malmö och övriga regionen

för Hyllies nya invånare och företagare. Till

de byggprojekt som ligger i pipeline hör badhus

med familjebad samt rutschkanor, relaxavdelning

med friskvård och tre bassänger

för motions-, tränings- och tävlingsbad. På

det intilliggande fyra hektar stora området

anläggs gröna umgängesytor med grillplats,

odlingar, boulebana, parkourpark, basketbollplan

och studsmattor. Delar av parken

ska stå färdiga 2015 då badhuset öppnar.

Ytterligare två temaområden planeras:

Vattenparken med ett klimathus och tio

pedagogiska platser med vatten som tema

och Oxylane Village, ett aktivitetsområde

där du kan prova olika sporter och fritidsaktiviteter

och shoppa i ett varuhus som

säljer tillhörande artiklar.

I somras togs första spadtaget för Quality

Hotel View, som kommer att sticka upp med

sina 16 våningsplan. Samtidigt pågår projektering

för ytterligare ett hotell, som ska

byggas samman med arenans norra gavel.

Och inom de närmaste åren kommer en

ny förskola och två grundskolor att stå klara.

Hyllie växer så det knakar!

Mitt i centrum, ett stenkast från centralstationen

växer Malmös nya landmärke fram,

som med sina 85 meter kommer att bli näst

högst efter Turning Torso. De tre huskropparna

ska rymma en konsertanläggning med

flera olika salar samt en hotell- och kongressanläggning

som ska drivas av Nordic

Choice Hotels.

– Malmö Live blir vår nästa stora kulturoch

mötesplats och ska vara öppet för alla.

Förutom kongress- och konsertsalar som

rymmer tusentals besökare blir det ytor

för spontankonserter, mindre utställningar,

popups, olika aktiviteter och restauranger,

berättar Linda Herkel, kommunikatör på

Malmö stad.

Intresset för kongressdelen är stort och

ett flertal bokningar är på gång. Sedan tidigare

är det klart att Kirurgveckan där 1 500

läkare och sjuksköterskor deltar, kommer

att hållas på Malmö Live 2016.

– Malmö Live ritar om den svenska kongresskartan

och gör oss till en aktör att

räkna med, säger Linda Herkel.

Malmös nya kongress-, hotell- och konsertanläggning

byggs på bästa läge mitt i centrum.

Arkitektritningar: Schmidt/Hammer/Lassen

IKEA BYGGER KONTOR FÖR 800 MEDARBETARE

Hubhult, Ikeas nya globala kontor, byggs intill världens näst

största Ikea-varuhus i Malmö. Arbetsskissen är framtagen

av Dorte Mandrup Arkitekter. Illustration: David Wiberg

Ikea fortsätter att bygga i Malmö. Det nya

kontorshuset som blir hemvist för 800 medarbetare

beräknas stå klart 2015.

Ikeas globala supportfunktioner och huvudkontoret

för Ikea Industry som idag är placerade i

Helsingborg, respektive Ängelholm flyttar till

nya lokaler i Malmö. Just nu pågår detaljplanearbetet

för byggnaden som ska ligga bredvid

Ikeavaruhuset på Svågertorp.

– Närheten till varuhuset och avståndet på

en timme till Älmhult och 20 minuter till en internationell

flygplats gör att vi ser det som en

optimal placering för vårt nya globala Ikeakontor,

säger Sara Paulsson, pressansvarig på Ikea

Sverige.

Kontoret kommer bli drygt 20 000 m 2 stort,

ha cirka 70 mötesrum och plats för 800 anställda.

– Om allting går som planerat hoppas vi på

att kontoret ska vara klart under 2015, säger

Sara Paulsson.

27


ANNONS

Masthusen

- en hållbar och blandad stadsdel i

hjärtat av Västra hamnen, Malmö

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

I Masthusen växer nu en hållbar och blandad stadsdel fram.

Centralt i expansiva Västra hamnen, med havet runt knuten

och närhet till Malmö centrum, ser vi till att boende, kollegor

och besökare möts.

Redan idag arbetar över 1000 personer i Masthusen och

i området finns också en skola. När det nya kontorshuset

Masttorget 6 står klart senare i höst flyttar Kronofogdemyndigheten

in med 150 medarbetare samtidigt som systembolag

och apotek öppnar i gatuplan. ICA Maxi-butiken

kommer också att utöka och ha en ingång från det stadsdelstorg,

Masttorget, som anläggs i anslutning till kontorshuset.

Torget erbjuder en gemytlig utemiljö med plats för umgänge

och rekreation. Klimatsmarta och flexibla kontor på de översta

våningarna i kontorshuset, med takterrass och havsutsikt, går

fortfarande att hyra.

Området kommer att bli en blandad stadsdel med kontor, boende,

handel och samhällsservice. 60 yteffektiva hyresrätter ska stå

klara i början av 2015, de flesta med egen uteplats eller balkong.

I samma kvarter kommer Attendo att bedriva ett äldreboende

och Frösunda Omsorg ett LSS-boende. Hela Masthusen kommer,

som första stadsdel i Norden, att hållbarhetscertifieras enligt

BREEAM Communities.

Läs mer på masthusen.se eller kontakta Andreas Ivarsson,

040-20 63 41. Intresserad av att hyra kontor

Kontakta Karin Zetterström, 040-20 63 46.

VÅRT AFFÄRSOMRÅDE ÄR BUD & DISTRIBUTION

Vi är ett nytänkande transportservice-företag med inriktning

AFFÄRSOMRÅDE på livsmedelstransporter, ÄR BUD kyltransporter & DISTRIBUTION och lagring

VÅRT

inom den tempererade sektorn.

Vi är ett nytänkande VÅRT transportservice-företag AFFÄRSOMRÅDE ÄR BUD med & DISTRIBUTION

inriktning

Vi kan


hjälpa

livsmedelstransporter,

dig med

kyltransporter

Vi är Bud ett och nytänkande direkttransporter. transportservice-företag Allt från med

och lagring små till stora inom volymer. den inriktning tempererade på livsmedelstransporter, sektorn.

kyltransporter

och lagring inom den tempererade sektorn.

Vi kan Distribution, hjälpa dig leveranser med Bud- och och hämtningar direkttransporter. med slingbilar från

Allt från vår terminal små till i stora Malmö. Vi volymer.

kan hjälpa dig med Bud- och direkttransporter.

Allt från små till stora volymer.

Distribution, Kundspecifika leveranser logistiklösningar.

Distribution, och hämtningar Tillsammans

leveranser med med kund

och hämtningar med

slingbilar planeras från kompletta vår terminal slingbilar lösningar i Malmö. från som vår förutom terminal distribution i Malmö. kan

omfatta bland annat plockning, packning och lagerhållning.

Kundspecifika logistiklösningar. Kundspecifika Tillsammans logistiklösningar. med Tillsammans med

kund planeras kompletta

kund planeras

lösningar

kompletta

som förutom

lösningar som förutom

distribution kan omfatta bland annat plockning,

distribution

FJÄRRTRAFIK

kan omfatta packning bland och annat lagerhållning. plockning,

packning och lagerhållning. BLEKINGE - GÖTEBORG - HALLAND - MÄLARDALEN - SMÅLAND - VÄSTERGÖTLAND - ÖSTERGÖTLAND

TUR & RETUR DAGLIGEN


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

PartnerTech: från

produktion till partnerskap

ANNONS

Teknikföretaget PartnerTech har enheter från Kina i öst till USA i väst. Under våren

flyttades huvudkontoret från Vellinge till centrala Malmö, där närheten till både flyg

och tåg utgör ett utmärkt läge för ett internationellt företag.

PartnerTech startade som ett produktionsföretag,

inriktat på ren kontraktstillverkning

av teknisk utrustning.

Med åren har verksamheten växt och

numera omfattar den också produktutveckling,

produktion, distribution och

eftermarknadstjänster.

– I dag har vi mer fokus på partnerskap.

Vi skiljer oss från konkurrenterna

eftersom vi samtidigt är ett produktutvecklingsbolag

och är stolta över

att finnas med kunderna längs hela

produktens livscykel, säger Leif Thorwaldsson,

vd och koncernchef.

I dag har PartnerTech 1 400 anställda

i totalt sju länder. Företagets kunder

spänner över hela skalan: Från stora

industrijättar som Philips och ABB, till

mindre aktörer som det Lundabaserade

medicinteknikföretaget Jolife.

– Ett av våra främsta kunskapsområden

är just medicinteknik. Eftersom

vi har spetskompetens inom både

elektronik och mekanik kan vi exempelvis

utveckla och producera modern

laboratorie- och medicinteknikutrustning.

Just nu håller vi bland

annat på med utveckling av HIV-tester

åt ett företag i Uppsala.

Flytten till Malmö är viktig ur flera

aspekter. Dels är de nya fabrikslokalerna

i Fosie bättre anpassade

till utökad ingenjörsverksamhet och

utveckling av mer avancerade produkter.

Dels handlar det om närheten till

kommun ikationer. Det nya huvudkontoret

ligger på Skeppsbron, mitt i stan:

– PartnerTech är ett globalt bolag.

Att på nolltid kunna ta sig till Kastrup,

Sturup och centralstationen förenklar

för både personal och kunder.

OM PARTNERTECH

• Finns i Sverige, Norge, Finland, Polen, Storbritannien, USA och Kina.

• Har i Sverige, förutom i Malmö, även tillverkning i Åtvidaberg och Karlskoga.

• Är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsen.

Läs mer på www.partnertech.com

Do you want to

influence how

communication

effects your

everyday life

In a world where communication

is everything and everything

communicates, Strålfors can make

a difference.

We are constantly recruiting

in many different areas, such as

Sales & Marketing, Data Management,

Computer Science, Supply

Chain and Project Management.

Visit us at stralfors.com

Release the power of

communication.

29


Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Vi

nya hem

Ligger lite bättre till - för en

bekvämare vardag

Titta närmare på våra nya bostäder i Brf Bageriet vid Folkets

Park, Brf Freja vid Värnhemstorget eller Brf Boulevarden på Hyllie

Boulevard. Perfekta adresser för dig som vill ha nära till shopping,

restauranger, caféer, ett rikt kulturutbud och kommunikationer.

Peab finns lokalt över hela landet och utvecklar boenden där vi

själva lever och arbetar. Därför tror vi att de bästa bostäderna

är de som anpassas efter livets olika behov.

Oavsett vilken adress du väljer får du en skön standard som gör

livet behagligt. Vi bygger lägenheter och hus, enligt de bästa

byggmetoderna och med bra material som bidrar till låg miljöpåverkan

samt engergiåtgång.

Läs mer om våra nya bostäder på www.peabbostad.se

peabbostad.se

30


ANNONS

3JOHNS MALMÖFAVORITER

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

UPPLEVELSE: Bastard – en trevlig restaurang med utsökt mat

och vänlig och bra service.

PERSON: Niklas Hansson - ett lyriskt geni som också gjort bra teater.

En av de roligaste och smartaste personer jag känner till.

PLATS: Norra ståläktaren på MFF:s stadion. Att jag gillar MFF har

nog de flesta förstått vid det här laget – det finns folk som räknar

alla gånger som jag sagt ordet himmelsblå i Trädgårdsonsdag …

ANNONS

PERNILLAS MALMÖFAVORITER

UPPLEVELSE: Utsikten från hoddorna i Klagshamn. Gör sig fantastiskt

vid solnedgång.

PERSON: Min man. Stellan. En klar favorit.

PLATS: Malmö Opera. Häftigt ställe vars scen jag stått på många

gånger.

TRÄDGÅRDSDUON TRIVS I PARKERNAS STAD:

– Malmöborna är ett

grönt tänkande folk!

Det odlas som aldrig förr i Malmö. Både privat och i offentlig regi.

Det konstaterar de inflyttade tv-profilerna Pernilla Månsson Colt

och John Taylor när vi möter dem i deras favoritpark i Malmö.

Slottsträdgården breder ut sig över två

hektar i centrala Malmö. Här finns åtta

tematrädgårdar, grönsaksodlingar, vitlöksfält,

och massor av vanliga och ovanliga

växter som normalt sett inte odlas på våra

breddgrader. Just denna soliga sommardag

då vi möter John och Pernilla, är det en

giant fennel (en växt som liknar fänkål)

som drar uppmärksamheten till sig bland

flanörerna.

– Slottsträdgården vill imponera och

överraska, här finns viljan och kompetensen

att prova olika växter, att tänja på gränserna.

Besökarna får se växter som de kanske

aldrig sett förut, eller åtminstone inte

sett i Sverige förut, berättar John Taylor.

kolonilotter och 1 700 odlingslotter. Många

odlar dessutom själva hemma samtidigt

som staden erbjuder många möjligheter

för folk att odla. Och parkerna betyder

mycket, de är som ett stort grönt vardagsrum

för Malmöborna.

Själv har han ingen trädgård, men däremot

gott om grönska på sin sex meter långa

balkong, bland annat en grön vägg med

klätterväxter, klematis och rosor. Något

som han tipsat om i Trädgårdsonsdag.

– Det är det som är så fantastiskt, att

var man än bor kan man alltid odla. Det

behövs ingen trädgård, bara en låda och

lite jord, säger han.

”Var man än

bor kan man

alltid odla.

Det behövs

ingen trädgård,

bara en

låda och lite

jord.”

Tillsammans med Pernilla leder han det

populära tv-programmet Trädgårdsonsdag,

men till vardags arbetar han här i parken

som trädgårdsmästare.

– Jag är här strax före klockan sju varje

morgon och beundrar naturen. Det är något

speciellt med ljuset vid den tiden, det är som

att man ser allt bättre, fåglarna, insekterna,

blomsterprakten. Det är som en dröm.

Liksom Pernilla har han bott i Malmö sedan

mitten av 90-talet och båda tycker att staden

under dessa år har blivit ännu grönare och

att odlingsintresset närmast har exploderat.

– Malmö har ju alltid kallats parkernas

stad, men jag inbillar mig och tror att det odlas

mer än någonsin idag. Mycket i offentlig

regi, men människor själva tar sig också an

områden där man kan odla. Gerillaodling

finna på flera platser, säger Pernilla.

John kallar Malmöborna för ”ett grönt tänkande

folk”:

– Det visar inte minst siffrorna: 2 500

Pernilla kallar sig för en ambitiös trädgårdsamatör

som lär sig mer från år till

år och som ”jämt håller på hemma” i den

egna trädgården.

– Men jag önskar att jag hade mer tid. Så

här års är trädgården på väg att växa mig

ur händerna men jag kisar och tänker att

ogräs också är vackert ...

Och det blir mer trädgårdsarbete för

henne och John både i och utanför rutan.

Säsongens sista avsnitt av Trädgårdsonsdag

har nyligen sänts men, det blir en fortsättning

nästa år.

Vilket inslag har varit absolut roligast,

Pernilla

– Det är svårt att välja bara ett, jag tycker

det mesta vi gjort har varit inspirerande.

Och roligt har vi faktiskt hela tiden, även

när det är tungjobbat och regnet öser ner.

Vi gjorde en lång pergola av bistål förra

året och regnet vräkte ner. Vi skrattade så

vi höll på att drunkna ...

31


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Hockeyfeber

i vinter

Nu är det bara 63 dagar kvar till nedsläpp och Malmö rustar för

årets största sporthändelse. Räkna med hockey i världsklass när

morgondagens stjärnor gör upp om JVM-guldet.

Det är upplagt för en riktig hockeyfest när

turneringen drar igång 26 december. Juniorkronorna

kommer med ett guld från ifjol och

årets silver i bagaget och är mer än redo att

utmana dem som spås bli svåraste motståndet:

kanadensare, ryssar och amerikaner.

– Det här är en fantastiskt stor händelse

för Malmö och alla hockeyintresserade.

Här talar vi om de tio absolut bästa hockeynationerna

som drabbar samman. Vi

kommer få se spel av allra högsta kvalitet,

säger Mikael Haglund, generalsekreterare

för turneringen.

Hockeyfans från hela världen beräknas

strömma till, inte minst från hockeyfrälsta

Kanada och målet är att sälja 100 000 biljetter.

– Det tror vi är rimligt, vi har satt en

prisklass så att alla ska kunna komma och

titta. Du kan se två gruppspelsmatcher för

en hundralapp, till exempel, säger Mikael

Haglund.

Matcherna spelas på Malmö Arena

( 13 253 åskådare) och Malmö Isstadion

(5 100 åskådare) men hockeyfebern kommer

märkas av i hela stan som ska pyntas

med JVM-motiv.

Och emellan matcherna blir det fullt ös i

fanzone på Baltiska hallen, utlovar Christian

Schlyter, projektledare på fritidsförvaltningens

evenemangsavdelning:

– Det kommer märkas att JVM hålls här

om man säger så. I fanzone kan alla hockeyfrälsta

som inte fått en biljett se matcherna

på storbildsskärm, åka på konstisbana

och prova på speedshooting, spela

bords- och airhockeyspel. Det blir också

talkshows med kända ishockeyprofiler.

Filmisk roadtrip över sundet

Dunkelt, vackert, mystiskt, spännande. Malmömiljöerna bidrar till den förtätade

stämningen i kriminalserien Bron. Nu kan du uppleva dem på nära håll, följ med

på en guidad tur i buss där du får se staden ur filmskaparnas perspektiv.

Den dansksvenska dundersuccén Bron har sålts till över 60 länder,

vunnit flera priser och remakes görs i både USA och England.

För den som önskar gå i Sagas och Martins fotspår på den svenska

sidan av Bron finns nu möjligheten att ta en ”roadtrip” med

en specialguide. Under den 2,5 timmar långa bussturen besöks

inspelningsplatser och kända och mindre kända miljöer i Malmö.

– Vi åker till Västra Hamnen där Saga bor, och till Möllan, men vi

visar också delar av Malmö som besökare vanligtvis inte hittar själva.

Vi har fångat upp kontrasterna i serien, det tjusiga men också

det ruffa. Man får se såväl en ödetomt som det fina kallbadhuset,

säger Gunilla Garro, på The Travel Gallery som arrangerar turerna.

32

Säsong två av den dansksvenska dundersuccén Bron avnjuts

i höst på SVT, och de spännande miljöerna från säsong ett

kan du återse på nära håll under en guidad tur i Malmö. På

bilden Sofia Helin & Kim Bodnia, som Saga & Martin.

Spännande filmfakta och en hel del ”bakom-kulisserna-godbitar”

utlovas också.

Till våren/sommaren 2014 räknar man med att kunna erbjuda

en ny tur baserad på säsong två av serien.

– Intresset för Bron är oerhört stort och filmturismen är stark

i Skåne, vi tror att det finns potential att utveckla den ännu mer,

säger Gunilla Garro.

FOTO: CAROLINA ROMARE


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Medeon Science Park är en

forskningspark i Malmö – mitt i

Öresundsregionen och Medicon

Valley. 60 procent av Skandinaviens

life science-företag finns i regionen.

På Medeon finns ett 40-tal företag

med drygt 450 anställa.

Medeon ägs av Malmö stad och

fastighetsbolaget Wihlborgs.

ANNONS

PÅ MEDEON FINNS:

• Anpassade lokaler med

möjlighet att bygga nytt

• Nära samarbete med företag,

sjukvård och universitet

• Starka inkubator- och

nätverksfunktioner

• Service med reception, växel,

resebyrå och restaurang.

Vill du veta mer

Gå in på www.medeon.se

Medeon – mitt i Öresundsregionen:

”Perfekt läge för innovation och tillväxt”

Galenica är ett av norra Europas ledande företag inom utveckling och

kvalitetssäkring av läkemedelsberedningar. Nu breddar Medeonbolaget sin

verksamhet genom att lansera sitt första egna läkemedel.

– Det är en logisk utveckling av den specialistkompetens

vi har byggt upp i företaget och vi ser stora möjligheter

att utveckla fler läkemedel på sikt, säger Ronnie Wallin, vd

på Galenica.

Ronnie Wallin startade Galenica 1999 tillsammans med

Henri Hansson, i dag chef för forskning och utveckling på

företaget. Båda är apotekare i grunden och efter drygt tio

år i industrin såg de ett växande behov av specialistkompetens

när det gäller att utveckla läkemedelsberedningar.

– Enkelt uttryckt handlar det om att formulera ett läkemedel

på ett sätt som optimerar effekten och minimerar

biverkningsrisken, säger Ronnie Wallin. En annan viktig del

i formuleringens egenskaper är patientperspektivet och

användarvänligheten.

SJÄLVKLART VAL

Galenica valde att etablera sig på Medeon Science Park i

Malmö och kan i dag se tillbaka på en stark tillväxt med

god lönsamhet redan från start.

– På Medeon hittade vi ett bra sammanhang med starka

forsknings- och innovationsmiljöer och ett inspirerande

entreprenörskap, säger Ronnie Wallin. Det har betytt mycket

i utvecklingen av företaget.

I dag har Galenica ett 50-tal anställda och har precis flyttat

in i nya, toppmoderna lokaler på Medeon där laboratoriet

ligger precis intill.

FÖRSTA EGNA LÄKEMEDLET

– Medeon är en perfekt utgångspunkt för att växa och utvecklas.

Här finns en bra lokal infrastruktur men också goda

kommunikationer som gör att vi lätt kan ta oss till hela den

nordiska marknaden och via Kastrup till resten av världen.

Dessutom finns en hög kompetens inom life science i regionen

som gör det lätt att rekrytera och att hitta samarbetspartners

och kunder på nära håll.

Just nu lanserar Galenica sitt första egna läkemedel,

Ovixan.

– Det är en kräm för behandling av eksem och psoriasis,

där vi använder en väl beprövad aktiv substans i en helt ny

formulering som lättare tas upp i huden och är smidigare

att hantera för patienten, säger Ronnie Wallin.

Malmö Arena är din

naturliga mötesplats!

Malmö Arena är med sitt strategiska läge den naturliga mötesplatsen

i Öresundsregionen. Vårt engagerade team ser till att dina önskemål

hamnar i strålkastarljuset. Du kan känna stor trygghet i att ditt evenemang

blir precis vad du förväntar dig – en förstklassig upplevelse.

Malmö Arenas kök är välkänt för både kapacitet och kvalitet. Även när

vi pratar om de riktigt stora sammanhangen.

• Totalt 61 000 m 2 multi-arena

• Arenan kan anpassas för publik

1 500-15 000 personer

• Restaurangkapacitet upp till

3 200 sittande gäster

• 72 VIP loger

• Konferensfaciliteter

5-15 000 personer

• 6 minuter till Malmö C

• 12 min till Copenhagen Airport

• 20 min till Malmö Airport

• 3,7 miljoner invånare kan nå

arenan på mindre än 1 timme

Företagsevenemang & konferensbokning:

jenny.zackrisson@malmoarena.com

eller tel 040-642 04 00

malmoarena.com facebook.com/malmoarena

33


34

”EN STAD

SOM HAR ALLT”

– Malmö är en liten storstad som har

allt det som lockar unga människor,

bra utbildningar, en stor arbetsmarknad

på båda sidor om Öresund

inom bekvämt räckhåll, ett rikt och

roligt kultur- och uteliv – och du når

allt i Malmö på högst 15-20 minuter

med cykel. Det är oslagbart.

Filip Älfvåg kommer från Stockholm,

men bor sedan 2011 i Malmö. Han är

en av allt fler långväga studenter som

söker sig till Malmö för högre studier.

Han har precis börjat tredje året på

kandidatprogrammet Visuell kommunikation

på Malmö högskola – och

stortrivs.

– För mig kändes Malmö som ett

självklart val när jag skulle välja utbildning,

berättar Filip Älfvåg. Jag har alltid

varit intresserad av bild och fotografi

och programmet Visuell kommunikation

var precis det jag letade efter.

– Dessutom hade jag hört mycket

gott om Malmö som studentstad. Och

jag har trivts jättebra ända sedan första

dagen jag kom hit. Malmö är en rolig

och spännande stad där det är lätt

att hitta nya vänner och där det finns

massor av spännande möjligheter.

Stannar gärna

Det närmaste halvåret ska Filip tillbringa

i Toronto, Kanada som en del av

utbildningen. Våren 2014 avslutar han

studierna i Malmö och vad som händer

sedan vet han inte.

– Jag vill arbeta med fotografi inom

mode och reklam och är beredd att satsa

där jobben finns. Idag är det huvudsakligen

Stockholm och Köpenhamn

som gäller i den branschen, men det

känns verkligen som att hela Öresundsregionen

är på gång. Så dyker det upp

en möjlighet stannar jag gärna.

Malmö är mindre än Stockholm, men det

är mest på gott, tycker Filip Älfvåg.

”Högskolan en

vital del av det

nya Malmö”

MALMÖ HÖGSKOLA HAR sedan starten för 15 år sedan

varit en viktig drivkraft i omvandlingen av Malmö från

industristad till kunskapsstad. Med 25 000 studenter bidrar

högskolan i hög grad till att Malmö idag är en ung, vital och

attraktiv stad som växer snabbt och står högt på önskelistan

när studenter väljer var de vill studera och bo.

– I början av 1990-talet var Malmö en industristad

på dekis och placeringen av en

högskola mitt i stan visade sig vara ett

lyckokast. Den har nu spelat en vital roll

för bygget av det nya Malmö, säger förra

kommunalrådet Ilmar Reepalu, en av arkitekterna

bakom det nya Malmö.

– Idag vill unga människor till Malmö för

att det är en stad med en attraktiv mångfald

och dynamik och relevanta utbildningar.

Den stora utmaningen vi nu står inför är att

fortsätta arbeta för att utveckla staden och

fylla den med ett spännande innehåll – och

den resan har bara börjat.

Målmedvetet arbete

Cecilia Christersson, prorektor på Malmö

högskola, ser det rekordstora intresset för

att studera i Malmö som resultatet av ett

medvetet och långsiktigt arbete för att erbjuda

utbildningar som med nya arbetssätt

och i samverkan med näringsliv, samhälle

och studenter bidrar till utvecklingen av ett

hållbart samhälle.

– Malmö högskola är ett modernt och

nytänkande lärosäte som ser betydelsen av

att anpassa lärandet till de förutsättningar

och kompetenser våra studenter har med

sig när de kommer hit. Det återspeglas i

vårt utbud av utbildningar, men också i

vårt sätt att arbeta med pedagogik, IT och

sociala medier och i samverkan med det

omgivande samhället. Det är faktorer som

vi vet att våra studenter uppskattar.

Gränsöverskridande

Malmö högskola är idag Sveriges största

högskola och samtidigt en av de yngsta.

Det innebär att man har kunnat bygga

utbildningar som utgår från behoven i ett

samhälle i snabb förändring.

– Vi är inte så låsta i former utan kan arbeta

mer gränsöverskridande, vi har dedikerade

lärare och en stark koppling till världen runt

omkring. Det gör att vi kan vara relevanta

och anpassa vår verksamhet att bidra till ett

livslångt lärande både ur individ- och samhällsperspektiv,

säger Cecilia Christersson.

Öppenhet och mångfald

Malmö är en stad som präglas av öppenhet

och mångfald och för högskolan är mångfaldsperspektivet

grundläggande.

– I Malmö finns en multinationell miljö

som både är en utmaning och en tillgång.

Vi ser mångfald som en kvalitetsfaktor, vi

tror på kraften i olikheten och mångfalden

när den får genomlysas och beaktas och

kan införlivas i vårt arbetssätt och våra

utbildningar. Och vi arbetar aktivt för att

bredda rekryteringen för att locka även

människor som kanske inte självklart tänkt

sig högre studier.

Viktiga samarbeten

En viktig framgångsfaktor för Malmö högskola

är också det nära samarbetet med näringsliv,

offentliga aktörer och nationella/

internationella organisationer.

– Vi har exempelvis ett jättebra samarbete

med Malmö stad, där det är lätt att få

till stånd olika typer av samverkansprojekt

och där våra studenter får möjlighet att arbeta

med konkreta frågor och problemställningar

som en del av utbildningen, berättar

Cecilia Christersson.

REKORDMÅNGA

SÖKANDE

• Malmö högskola hade närmare

38 000 sökande till höstens

utbildningar. Det är 4 000 fler än

hösten 2012.

• Störst söktryck är det på

programmen för socionomer,

sjuksköterskor, kriminologer,

förskollärare och tandläkare.

• Bland utbildningar på avancerad

nivå har Communication for

Development högst söktryck.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Yoda & Jabba.

Ett kvarter bort.

Kv. Caroli är ett kvarter med en egen personlighet och många starka

personligheter. En naturlig mötesplats för den medvetna konsumenten. Med unika

butiker, bra restauranger & caféer, duktiga serviceaktörer och behagliga miljöer.

LEGO Star Wars

från Lekia.

www.caroli.nu

35


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

ANNONS

Bostäder Kontor Handel Hotell & Konferens Fritid & Nöjen Skolor & Barnomsorg

Hyllie. [hyl:jε] Smaka på namnet och lägg det på

minnet. Hyllie centrum är en framtidsorienterad

del av Malmö där allt är möjligt. Från och med nu.

30 aktörer samarbetar kring utvecklingen av Hyllie centrum. Fler är på väg in. Ta plats du också!

36

Annehem Bygg & Projekt AB | E.ON | HSB | IKANO Bostad | JM AB | KF Fastigheter | Fastighets AB Briggen

Frans Suell AB | Lustgården AB | Malmo Arena | Malmö stad | MKB Fastighets AB | Midroc Property Development AB

NCC Boende AB | NCC Property Development AB | Nevsten Fastighets AB | Otto Magnusson AB | Parkering Malmö

Parkfast AB | PEAB | Riksbyggen | Roth Fastigheter AB | SBC Bo AB | Seniorgården AB | Skanska Öresund AB

Steen & Strøm Sverige AB | Sundprojekt AB | VA SYD | Vasakronan | Veidekke Bostad AB | Wihlborgs Fastigheter AB

hyllie.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!