Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa ...

nile.lub.lu.se

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa ...

Förord

Följande undersökning utgör del i den forskningsverksamhet kring buller som

bedrivs vid Arbetslivsinstitutet, och som med olika inriktningar syftar till att

utreda sambanden mellan exponering för ljud, störningseffekter och hälsa. Forskningen

bedrivs i form av fältstudier samt laborativa undersökningar och finns avrapporterade

i ett stort antal svenska och internationella rapporter. Följande undersökning

syftar till att utreda hur ljudmiljön i förskolor inverkar på

störningsupplevelse, arbetsprestation och hälsa bland personal.

Ett särskilt tack till de förskolor och den förskolepersonal som medverkat i

undersökningen.

Författarna

More magazines by this user
Similar magazines