Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa ...

nile.lub.lu.se

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa ...

Innehåll

1. Inledning .................................................................1

2. Metod ....................................................................3

2.1. Undersökningsprocedur..........................................................3

2.2. Mätning av buller .................................................................3

2.3. Bedömning av störande och tröttande ljud ....................................4

2.4. Analyser av bullret................................................................4

2.5. Enkätstudie ........................................................................4

3. Resultat ..................................................................6

3.1 Uppmätta bullernivåer ............................................................6

3.2 Lekhallar och matsalar ............................................................8

3.3. Tersnivåer..........................................................................9

3.4. Enkätstudien .....................................................................11

3.5. Sambandsanalyser ..............................................................22

4. Diskussion .............................................................. 28

5. Sammanfattning ........................................................ 30

6. Summary ............................................................... 31

7. Referenser .............................................................. 32

More magazines by this user
Similar magazines