Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa ...

nile.lub.lu.se

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa ...

Trötthetsupplevelse pga buller mm

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 ,5 1 1,5 2 2,5 3

Index slitenhet under fritid

Figur 13. Samband mellan slitenhet under fritid och trötthetsupplevelse p g a buller i

arbetet

3.5.6. Samband mellan upplevda ”fysiska besvär” under fritid och

bullerupplevelser

Utifrån de enkätfrågor om besvär under fritid som ställdes till personalen skapades

som tidigare ett index baserat på medelvärdet för utfallet med avseende på

frågorna huvudvärk, tryck över bröstet, ont eller spänning i axlarna, susningar i

öronen, trött i öronen, uttröttning av rösten (Tabell 19). Indexet avsåg att spegla

grad av upplevda fysiska besvär under fritid. Indexet visade mycket låga och icke

signifikanta samband med ljudnivån, antalet barn, bullerstörning och trötthet.

27

More magazines by this user
Similar magazines