Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa ...

nile.lub.lu.se

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa ...

För att begränsa risken för bullerstörning finns särskilda rekommendationer.

Rekommenderade nivåer för att motverka störningseffekter av buller kopplas i

Arbetsmiljöverkets anvisningen till vilka typer av arbetsuppgifter som ska

genomföras. Rekommendationerna är indelade i tre grupper med olika dB(A) L eq

nivåer. För grupp 1 är de rekommenderade dB(A)-nivåerna för en hel arbetsdag

satta till 40 dB(A) L eq.

. I denna grupp ingår undervisning och innebär att man ska

kunna samtala obesvärat och kunna vara koncentrerad på ett intellektuellt

pedagogiskt arbete. Personalen inom förskolan behöver givetvis kunna samtala

obesvärat med barnen för att på så sätt kunna utföra sitt arbete. För grupp 2 gäller

att arbete skall kunna utföras med tillfredställande uppmärksam och med

snabbhet. Här rekommenderas en ljudnivå på 60 dB(A) L eq.

Författningssamlingens grupp 3 avser verksamhet där bullrande maskiner och

utrustning används. Här rekommenderas en högsta nivå på 80 dB(A) L eq.

Syftet med föreliggande undersökning har varit att beskriva vilka bullerkällor

och bullernivåer som förekommer i förskoleverksamheten samt att utvärdera

bullrets påverkan på personalens hälsa, välbefinnande och upplevda

arbetsprestation.

2

More magazines by this user
Similar magazines