Västsverige och Göteborg satsar på Mötesindustrin i Norge

dalsland.nu

Västsverige och Göteborg satsar på Mötesindustrin i Norge

Västsverige och Göteborg satsar på Mötesindustrin i Norge

Genom är att kraftsamla, strukturera och samordna marknadsföringen och försäljningen ska

medverkande partners öka försäljningen mot den norska meetings & incentivemarknaden på kort

och lång sikt. Satsningen skall också öka försäljningen och kännedomen om våra mötesmöjligheter

samt etablera Västsverige och Göteborg som en mötesdestination som håller hög klass.

Bakgrund

Bland norska mötesbokare är idag kännedomen om Sveriges erbjudande för Meetings & Incentive

relativt låg. Sverige anses däremot som ett prisvärt och tryggt land. Vi vet att de norska företagen är

vana att resa upp till 3-4 timmar för ett komma till mötesorten varför Västsverige och Göteborg

ligger geografiskt mycket bra till. Västsvenska Turistrådet har därför beslutat att göra en långsiktig

satsning på den norska mötesmarknaden.

Målgrupp ”Den lokala värden” i No-Lo-företagen

Idag samverkar Norge och Sverige i många utvecklingsprojekt och vi har en lång historia tillsammans .

Det finns många företag i Västsverige som ägs av norska bolag och tvärtom, norska företag som ägs

av svenska företag. Genom att bearbeta de västsvenska företagen (Lo-företagen) kan vi få dem att

agera ”lokala värdar” – gentemot sina norska kollegor och beslutsfattare - för att locka möten till vår

region. De norska företagen (No-företagen) bearbetar vi genom erbjudanden och skapar kännedom

om våra mötesmöjligheter. Vi arbetar med kvartalsvisa, tematiska, marknadsupplägg som bygger på

årligen återkommande aktiviteter. På detta sätt kommer vi öka träffsäkerheten på den norska

marknaden samtidigt som vi skapar en långsiktighet i produktutvecklingen och bearbetningen.

Aktiviteter och bearbetning

Enligt flera gjorda undersökningar väljer en slutkund mötesplats för ett kommande möte efter egna

och vänners/kollegors erfarenheter. Därför blir personlig bearbetning och att skapa relationer det

centrala med alla aktiviteter i vårt arbete både i Sverige och i Norge.

Vi kommer därför att anordna workshops både i Västsverige och i Oslo. Vi skapar en mötessajt på

www.vastsverige.com som har inriktning möten där partners kommer ha möjlighet att lägga upp sina

produkter inriktat på aktuellt tema.

Vi kommer också skicka ut nyhetsbrev till våra utvalda företags beslutsfattare, naturligtvis både på

norska och svenska. Som partners kommer du också att ha möjlighet till att tillföra dina egna kunder

och prospekts till vår gemensamma bearbetning.


Partnersupplägg – kvartalsvis och långsiktigt

Redan från start kommer vi att planera för teman och aktiviteter enligt nedan för hösten 2011 och

2012. Upplägget kommer i grunden att ha följande innehåll baserat på olika teman för varje kvartal:

- Workshop i Oslo – för att nå No-kunderna

- Workshop i Västsverige – för att no Lo-kunderna

- Visningsresa med innehåll av aktivitet på aktuellt tema – för både No- och Lo-kunder i

samarbete med våra partners

- Nyhetsbrev på både norska och svenska

Förutom detta kommer vi att lyfta fram och marknadsföra Västsverige som mötesdestination i olika

utvalda sammanhang där vi vet att många No-Lo-företag samlas. Exempel på dessa är Norsk-Svenska

Handelskammaren och Västsvenska Handelskammaren.

Västsvenska Turistrådet kommer under hösten ta hjälp av VisitSweden gällande de aktiviteter som

skall genomföras på den norska mötesmarknaden. Mer information om vad detta i praktiken innebär

kommer inom kort. Dock planeras både kampanjsite för workshop och PR/Press aktiviteter.

Partner och kostnadsförslag

Västsvenska Turistrådet syfte med detta partnerskap är att skapa en plattform för deltagande

partners att få fler kvalificerade kontakter på den norska mötesmarknaden. Västsvenska Turistrådet

investerar i grundstruktur i Sverige och Norge, i att aktivt söka fram beslutsfattare och mötesbokare

på No-Lo-företagen och genom att skjuta till en person på heltid för detta arbete. De resurser som

tillförs av de som är partners kommer helt att användas till aktiviteter och säljfrämjande åtgärder.

Partners förväntas att delta med personella resurser i form av säljtid i samband med planerade

aktiviteterna.

Kostnad för höstens aktiviteter är 25 000 kr ex moms. Anmälan för deltagande senast den 30 juni

2011.

Vi är övertygade om att vårt upplägg kommer att hjälpa dig att öka försäljningen i Norge!

Vill ni veta mer – tveka inte att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Lise Backby Moberg

Affärsutvecklare/Projektledare

Västsvenska Turistrådet

Tel. 031-81 83 43

lise.backby.moberg@vastsverige.com

More magazines by this user
Similar magazines