Free Stall Feeder - Mullerup

mullerup.com

Free Stall Feeder - Mullerup

Free Stall Feeder

Optimerad ufodring för ökad

produktion av kalitetsmjölk

GEA Farm Equipment | Mullerup

GEA Farm Technologies – Det rätta valet.


Automatisk utfodring,

öppnar för nya idéer.

Optimering av foder, ökad avkastning, långsiktig tillväxt eller ökad besättningsstorlek – oavsett vilka tankar som dyker

upp hos dig när det gäller utfodring – Free Stall Feeder kommer att förverkliga dina tankar och idéer direkt till foderbordet.

Den rälshängda fodervagnen förser din besättning med den mängd foder du önskar från en stationär blandare eller

ett fördelarbord på ett precist och säkert sätt dygnet runt. Resultatet är en stor besparing av arbetstid för dig varje

dag. Systemet kräver lite utrymme och minskar därför behovet av tillbyggnad av stallet men är ändå lätt att anpassa

till eventuell tillbyggnad längre fram i tiden. Free Stall Feeder ger stora möjligheter i dina framtidsplaner att nå hög

mjölkavkastning av toppkvalitet!

Ett oberoende utfodringssystem för ditt lösdriftsstall

Free Stall Feeder väger in blandningen från en stationär blandare och varje grupp kommer sedan att få exakt det

antal kilo som du har valt.

Tyst och stilla och med en fantastisk precision delar den ut innehållet via tvärbandet, antingen till höger eller vänster

på foderbordet, på de tider som programmerats. Vilken grupp som skall ha foder, vid vilken tid, hur mycket och hur

ofta bestäms bara av hur du programmerat datorn.

Som tack håller korna foderbordet rent

Utnyttja fördelarna med Free Stall Feeder i kombination

med din utfodringsstrategi: Mängden foder kan delas

upp mellan djurgrupperna och enkelt justeras efter varje

grupps behov och på så sätt undvika selektivt foderintag.

Upprepad utfodring ökar kornas aktivitet och

resulterar i en lugn atmosfär i stallet samtidigt som

man undviker foderspill och överutfodring.

Det automatiska utfodringssystemet kommer att belöna

dig med friska djur och litervis med mjölk av toppkvalitet!

Det är ditt val: rätt storlek för rätt besättning

Free Stall Feeder finns i tre storlekar. Du kan välja mellan

modellerna M1600, M2000 och M3000, den volym

som är idealisk för ditt stall, din besättning och dina

personliga planer.

Fördelar Free Stall Feeder

• utfodring till varje enskild grupp efter dess behov

• förbättrat foderintag och foderutnyttjande genom

att utfodra ofta

• minimal arbetsinsats begränsat till fyllning av

blandare eller fördelarbord

• lite utrymme krävs, foderbordsbredd endast 2 meter

• säkert, beprövat system med en erfaren partner

vid din sida – GEA Farm Technologies

Minimal arbetsinsats, begränsat till fyllning av blandare

(bilden visar MVM22, en 22 m³ stationär blandare från GEA).

Flitig utfodringsspecialist: Den datastyrda, batteridrivna

utfodringsvagnen serverar foder till varje enskild djurgrupp.

2 | GEA Farm Technologies


Processdiagram

Stationär MVM

blandare

Utfodringsvagn

Besättning

Principskiss

3 4

1

2

5

1

Mullerup Vertikal blandare (MVM)

2

3

Mullerup Free Stall Feeder

Kraftfodersilo 1

4

5

Kraftfodersilo 2

Räls

Tekniska data

Blandingar per dygn

Antal fodergrupper

Antal fodermedel

Totalvikt

Hastighet

Styrning

Batterier

Ca 25 lass

Max. 15

Max. 3 per grupp

Max. 2.500 kg

16 m/min.

IF2 Controller/PDA

4 eller 6 x 12 V 100 Ah Gelbatterier

Det rätta valet. | 3


GEA Farm Technologies

Det rätta valet.

GEA Farm Technologies Mullerup A/S

Vestergade 11 B, DK-5540 Ullerslev

Tel. +45 6335 1422, Fax +45 6335 1400

www.mullerup.com, www.gea-farmtechnologies.com

Kontakt i Sverige:

Fredric Svensson tel. +46 70 5521084

Fredric.Svensson@geagroup.com

Robert Robertsson, tel. +46 70 3521081

Robert.Robertsson@geagroup.com

9997-1644-000 / 9502020199 / S+L:d&d / D:Stu / 05.2011 · Vi förbehåller oss rätten att införa ändringar i konstruktion, utförande och tekniska data!

More magazines by this user
Similar magazines