Näringslivet på Tjörn 2013-1.pdf - Tjörns kommun

tjorn.se

Näringslivet på Tjörn 2013-1.pdf - Tjörns kommun

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2013

Näringslivet

på Tjörn

Utbyggt centrum

i Myggenäs


Nyhetsbrev

– för dig som är företagare på Tjörn

Det blir sällan som man

tänkt sig...

Jag hade bestämt mig för att baka med mina två små

barn. På den tiden tyckte de att det var roligt att få hjälpa

till i köket (anses dessvärre inte lika kul nu när de har

blivit tonåringar). Vi såg alla tre fram emot en trevlig

stund i köket.

En sockerkaka var det tänkt att bli. Äggen knäcktes och

hälldes i den vita bakbunken, sedan räknade sonen till

tre fyllda mått med socker. Sedan var det dags för vispen.

Ståendes på knä, på en och samma stol, greppade fyra

små händer, krampaktigt men bestämt, tag om vispen.

Kanske inte det mest effektiva sättet att vispa på, särskilt

inte när båda gnabbade om utrymmet på stolen. Vilket

resulterade i att den ene mer eller mindre ofrivilligt

puttades ut över stolskanten. Men ack den som ger sig...

det fallande barnet vägrade att släppa taget om visparna

utan föll i slowmotion ner från stolen desperat hållandes

vispen i den ena handen.

Nu snurrade inte längre visparna om sockerkakssmeten

utan hade fastnat i dotterns, långa vita nattlinne. Panik

utbröt. Det var inte så mycket smet kvar i bunken, det

mesta satt på köksluckorna.

Det blev inte en trevlig, lugn familjeaktivitet. Och det

blev inte en nybakad, gott doftande kaka. Men vi åkte ner

till butiken lite senare och köpte hem en ”köpekaka” och

i slutändan fick vi en mysig stund hela familjen ändå, det

vill säga när mamma väl torkat upp allt smet från golv

och väggar. Summa summarum, det blir inte alltid som

man tänkt sig. Men ibland blir det bra ändå.

första julbelysning skulle stå klar i Skärhamn, i god tid

före advent. Detta hanns inte riktigt med. Men bara

några dagar efter första advent var de uppsatta och lös

upp i vintermörkret. Det blev kanske inte precis som

man tänkt sig, men det blev riktigt bra ändå!

I början på året ska kommunen anta ett nytt Näringslivsprogram.

Framtida befolkningsprognoser visar på

ett ökat bostadsbyggande samt en befolkningsökning

på Tjörn, något som kommer att öka behovet av arbetstillfällen

och kräva ett mer strategiskt förhållningssätt.

Syftet med näringslivsprogrammet är att synliggöra de

förutsättningar, möjligheter, mål och utveckling som

Tjörns kommun har för det lokala näringslivet.

Programmet är framtaget i samverkan med det lokala

näringslivet med hänsyn tagen till lokala och regionala

strategier som påverkar den lokala näringslivsutvecklingen.

Under våren kommer mer information ut till er

kring detta.

Nu hoppas vi på ett gott 2013. Ett år där det kanske inte

alltid blir som man tänkt sig, men som förhoppningsvis

blir bra ändå!

Bästa hälsningar

Helene Evensen,

Näringslivsstrateg,

Tjörns kommun

Konjunkturen under hösten har visat på ganska dystra

prognoser, men än så länge har orderingångarna varit

goda för Tjörnföretagen! Många företag har till och med

nyanställt under året. Så det blev bra ändå...

Handelsprojektet BÄSTA hade en vision om att den

Företagare på Tjörn, våren 2013

Redaktör/layout: Helene Evensen, helene.evensen@tjorn.se Tjörns kommun

Omslag foto: Maria Johannessen Krokdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn

Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn 0304-60 10 00

Upplaga: 2 400 exemplar kommun@tjorn.se

www.tjorn.se

Medverkande på bild sid 1, sett från vänster: Malin Wallberg, verksamhetschef, Almö Läkarhus.

Patrik Hermansson, Almö Livs. Hanna Krutrök, platschef, Sportlife.


Kreativa, kulturella näringar

- en tillväxtbubblare...

Det finns många idéer inom näringen om hur man

kan utvecklas tillsammans. Under hösten har ett antal

företagare träffats vid ett par tillfällen för att diskutera

samverkansmöjligheter. Detta har skett inom ramen för

framtagningen av det nya näringslivsprogrammet.

Ett initiativ till att utveckla de kreativa näringarna på

Tjörn kommer från Anita Glantz. Hon är företagare på

Tjörn och jobbar med ledarskap, med konsten som ett

av många verktyg. Anita har samlat ihop ett gäng

kreativa människor för att testa och utveckla idéer

tillsammans, läs mer om hennes projekt här nedan.

Anita Glantz om

ART INSTITUTE of Skaerhamn Tjorn

Foto: Lotta Fitsch

Art Institute är en

organisation som syftar

till att utveckla konst

och arbetsliv på Tjörn.

Idén är att skapa mötesplatser

för människor

som är intresserade

av att utveckla konst

och arbetsliv i tvärprofessionella

nätverk, där

Skärhamn och Tjörn är

mötesplatsen.

Målet är att Tjörn skall bli en mötesplats för konstnärer

som tillsammans med arbetsliv och Tjörnbor utforskar

begreppet ”Art in Water” i sin vidaste mening.

Bakgrund till idén är att Akvarellmuseet är basen och

stabiliteten på Tjörn vad det gäller konst. Akvarellmuseet,

Pilane skulpturpark tillsammans med Tjörnkonstnärernas

öppna ateljéer på Konstrundan är idag

Tjörns flaggskepp vad det gäller konst och arbetsliv.

Akvarellmuseet har sitt mål och sitt syfte kring konst

och lärande. Tjörn som samhälle behöver ”hänga på”

det ökade intresset för att skapa och betrakta konst och

utforska konstbegreppet liksom att utveckla begreppet

konst i arbetslivet. Syftet är att hitta nya vägar, nya

former som ett nytt samhälle kan byggas på.

FAKTA

Kreativa och kulturella näringar

Du känner säkert till sedan tidigare att Tjörn är

känd för sin kultur – på ön finns många erkända

konstnärer och kulturella sevärdheter. Det välbesökta

Akvarellmuseet, med närmare 300 000

besökare per år utgör på många sätt en viktig

motor i detta.

Det du kanske inte visste var att den kreativa

näringen växer och utgör ett eget kluster. Idag

finns det ca 80 kulturföretag på Tjörn. I detta

kluster hittar man bokutgivning, boktryckeri,

dataprogrammering, artistisk verksamhet, litterärt

och konstnärligt skapande, museiverksamhet,

m.m.

Lägger man sedan till företag inom konsultverksamheter

växer klustret med ytterligare 250

företagare inom bland annat; industridesign,

inredningsarkitekter, grafisk design, reklambyråer

och arkitekter.

Många av de nystartade företagen är verksamma

inom juridisk, ekonomisk eller teknisk konsultverksamhet.

I Sverige brukar man säga att det är inte

den bransch som omsätter mest, men däremot

den bransch som ökar mest - en stark ”bubblare”

inom näringslivet.

Art Institute har haft sin första workshop på Akvarellmuseet.

De 25 särskilt inbjudna var både konstnärer,

chefer och ledare från arbetslivet samt Tjörnbor

intresserade av att utveckla begreppet konst och

arbetsliv.

Workshopen kan sammanfattas med att det finns ett

otroligt stort intresse för att utveckla och utforska

begreppet ”Art in Water” på alla sätt. Det pågår ett

samarbete mellan Akvarellmuseet och konsultgruppen

för ”Hållbart Ledarskap” som genomför ett 1-års program

för chefer och ledare i Västra Götalandsregionen

inom ramen för ”Art in Work”. Nästa workshop kommer

att hållas i maj 2013!

Välkommen att höra av dig till info@anitaglantz.se om

du har funderingar kring ovanstående.

Du kan läsa mer om Art Institute på

www.anitaglantz.se samt på www.gestaltatwork.se.


Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionens

företagsfinansiering:

Forskning och utveckling i små- och medelstora

företag (FoU-kort)

Programmet Forskning och utveckling i små och medelstora

företag (FoU-kort) syftar till att stärka små och medelstora

företags möjligheter att konkurrera på globala marknader,

att förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan

företag, akademi och forskningsinstitut liksom att skapa nya

arbetstillfällen.

Konsultcheckar

Konsultcheckar är ett bidrag som kan ges för utgifter för

externa konsultkostnader för marknadsutveckling, produktutveckling,

miljöcertifiering, industridesign med mera.

Har du en bra idé eller en produkt men inte själv

har ekonomiska resurser att utveckla detta, i den

utsträckning som du önskar

Det finns faktiskt många möjligheter till ekonomisk

hjälp genom företagsfinansiering via antingen Västra

Götalandsregionen eller Tillväxtverket. Läs noga igenom

nedanstående och se om det är något som skulle kunna

passa för din utveckling.

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom

att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat

ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller

produktion. Det finns också finansiering för företag inom

flera olika branscher och för såväl tillverkande företag

som tjänsteföretag, samt stöd som är speciellt avsedda

för geografiska områden, som till exempel landsbygd

eller skärgård.

Läs mer om Västra Götalandsregionens finansieringsmöjligheter

på www.vgregion.se/foretagsfinansiering

På nästa sida kan du läsa mer om finansieringsmöjligheter

från Tillväxtverket. Mer information om dessa

stöd hittar du på deras hemsida www.tillvaxtverket.se.

Regionalt bidrag till företagsutveckling

Syftet med Regionalt bidrag till företagsutveckling är att

främja investeringar, ökad sysselsättning och tillväxt.

Stödet kan ges inom vissa geografiskt avgränsade landsbygds-,

glesbygds- och skärgårdsområden.

Kvinnors företagande

Har din organisation en idé som kan leda till att fler kvinnor

startar eller utvecklar företag Det finns pengar att söka till

projekt som främjar kvinnors företagande!

Såddfinansiering

Såddfinansieringen är en satsning på finansiering av

utvecklingsinsatser i tidigt företagsskede bland nya teknikoch

kunskapsbaserade företag.

Stöd till kommersiell service i gles- och

landsbygd

Syftet med stöd till kommersiell service är att främja

investeringar och ökad sysselsättning, tillväxt och service.

Stödet kan ges i områden där servicen är gles och kan ges

som investeringsbidrag, landsbygdslån, servicebidrag och

hemsändningsbidrag.

Utvecklingscheckar inom vård och omsorg

Pengar finns att söka för affärsutveckling för småföretagare

inom vård och omsorg i Västra Götaland. Syftet är att bidra

till förnyelse och stärkt konkurrenskraft i företag inom vård

och omsorg i Västra Götaland.


Tillväxtverkets

företagsfinansiering:

Månadens boktips

Produktutveckling

Tillväxtverket får 100 miljoner kronor under 2013 som

småföretagare kan söka från till produktutveckling!

Ansökningstid from februari.

Läs mer på www.tillvaxtverket.se

Miljödriven tillväxt

Tillväxtverket har samma upplägg med ekonomiskt stöd till

Miljödriven tillväxt. Företag kan exempelvis söka stöd för:

rådgivning inom miljödriven affärsutveckling, kompetensstöd

för att utveckla säljorganisationen, identifiering och tillämpning

av lämpliga affärsmodeller, skapa attraktiva affärser

bjudanden till kunder, stöd till att identifiera potentiella

kunder, stöd till marknadsanpassning (för färdiga produkter

som behöver viss justering för att passa in på en vald

marknad).

Vem kan söka: svenska små och medelstora företag som

har färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster.

Företag kan söka mellan 100 000 till 250 000 SEK i stöd.

Jordbruksverkets

företagsfinansiering:

Finansiering för fiskenäringen

Sju kommuner; Strömstad, Tjörn, Tanum, Öckerö, Sotenäs,

Göteborg och Lysekil bildar tillsammans Fiskekommunerna.

Fiskekommunerna skall fungera som en positiv drivkraft

till stöd för utveckling av nya alternativa verksamhetsområden

inom fiskerisektorn, se mer på www.lysekil.se. Tjörns

representant i Fiskekommunerna är Anders G Högmark,

ersättare i kommunstyrelsen. Du når Anders via mejl

anders.g.hogmark@tjorn.se.

Det finns pengar att söka till utveckling av fiskenäringen,

detta kan du bland annat söka för:

Är du yrkesfiskare

● Ska du investera ombord

● Du kan få stöd för utbildning

● Funderar du på att sluta med fisket

Insatser som många har nytta av

● Stöd till tekniska utvecklingar

● Stöd för att skydda växter och djur i vatten

Läs mer om de ekonomiska stöden på Jordbruksverkets

hemsida www.jordbruksverket.se.

Great by choice

av Jim Collins och Morten T. Hansen (2011)

Bokens underrubrik lyder; hur några företag blomstrar

trots osäkerhet, kaos och (o)tur. Författarna är professorer

i USA och har tillsammans med ett forskarteam

försökt ta reda på vad det är som gör att en del företag

klarar sig över förväntan trots stora negativa förändringar

i omvärlden.

På ett lättillgängligt sätt beskriver de sina forskningsresultat

och förklarar vad framgångsfaktorer som

fanatisk disciplin, produktiv paranoia och empirisk

kreativitet står för. Som företagare i ett stort eller litet

företag kan man läsa boken och ta till sig en del goda

råd samt även applicera några av metoderna på sin egen

verksamhet.

Våga misslyckas av Britta Sjöström (2012)

En inspirationsbok med några handfasta råd om affärsutveckling.

Britta Sjöström berättar om sin egen

företagarhistoria, med starten som frilansjournalist till

företaget Long Tall Sally. Hon berättar även om sin

kollaps och den förändring hon gick igenom. I slutet av

boken tar hon upp de vanligaste frågeställningar hon

själv fått som företagsrådgivare.

Britta Sjöström arbetar idag som processledare, affärscoach

och handledare inom näringslivet. Boken har hon

skrivit med hjälp av journalisten Maria Otterling.

Boktips från Áslaug Myhrberg, bibliotekarie/utvecklingsansvarig

vid Tjörns bibliotek.


-Nominera till....

Näringslivsregistret

marknadsför företaget

På www.tjorn.se och på Näringslivsregistret kan du hitta

alla företag på Tjörn, ja faktiskt alla i hela Sverige. Du

kan söka på bransch eller företagsnamn. Nytt är att du

också kan lägga till egna uppgifter om du så önskar!

Sök upp ditt egna företag i registret och klicka på ”Lägg

till uppgifter”. Sedan kan du lägga till kontaktuppgifter

och hemsidesadress med länk. Detta kostar 30 kr som

debiteras på det mobilnummer som du anger. Det är UC

som äger näringslivsregistret. Läs mer på www.tjorn.se

och Näringslivsregistret (ligger under fliken Näringsliv

och Arbete).

Årets Företagare på Tjörn

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare

ska följande kriterier uppfyllas:

Årets Företagare ska…

● äga företaget

● aktivt driva företaget

● ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning

● genom gott ledarskap, vara en god förebild och

ambassadör för företagare

● visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på

ett sätt som bör premieras

● ha god lönsamhet

● inte ha några betalningsanmärkningar

Mejla förslag till Årets företagare senast 31 januari,

till Lennart Jansson, lennart.j@elji.se eller till

helene.evensen@tjorn.se.

Årets företagare koras på Näringslivsgalan den 17 maj

Årets spjutspetsföretag 2013

Är du och ditt företag en spjutspets Eller känner du

någon som driver ett lönsamt och växande företag inom

de gröna näringarna Missa då inte att nominera till

tävlingen Årets spjutspets! Kvalificerade för är företag

med bas i jord, skog, vatten eller landsbygdens miljö.

För åttonde gången i ordningen arrangerar Land Lantbruk

i samarbete med LRF, Swedbank/fristående

sparbanker och LRF Konsult tävlingen Årets spjutspets.

Tävlingen är öppen för lönsamma och växande företag

inom de gröna näringarna. Thomas och Fredrik Hagberg

på Myggenäs Gård blev årets spjutspetsföretag 2012!

Måhända finns det ytterligare Tjörnföretag som är

lämpliga kandidater!

Du kan nominera fram till den 21 januari 2013.

Läs mer på www.lantbruk.com/lantbruk/vem-blir-aretsspjutspets-2013

Nystartade företag

Agdahl, Kerstin Elisabeth (Hjälteby).

Konsultverksamhet avseende företags organisation.

Alm Lennartsson, Anna Camilla (Bleket).

Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning,

fartyg och luftfartyg.

Almö Optik AB (Centrumhuset Almöhuset).

Specialiserad butikshandel med glasögon och

andra optiska artiklar.

Berntsson, Annika Heléne. Bransch anges ej.

Galligani, Johan Niklas (Myggenäs).

Konsultverksamhet avseende företags organisation.

Gofiket Handelsbolag (Klövedal). Bransch anges ej.

Gomulka, Jan Askaniusz (Kållekärr).

Byggande av bostadshus och andra byggnader.

Hammar, Eva Kristina (Klövedal). Blandat jordbruk.

Helling, Anders Erik (Klövedal). Blandat jordbruk.

Kustens Eltjänst På Tjörn AB (Hakenäset).

Elinstallationer

Olausson, Pelle Petter (Rönnäng).

Artistisk verksamhet.

Thörners Rum & Kök AB (Fagerfjäll).

Inredningsarkitektverksamhet.

Källa: WebSelect, december 2012


Utbyggt centrum i Myggenäs

I mars 2012 startade byggnationen av ett nytt

hus bredvid Almö Livs. Under sommaren har man

kunnat se hur byggnaden har tagit form. Redan

nu i december står bygget klart och flera

verksamheter har redan flyttat in!

Vi ställde några frågor om lokalerna till Patrick

Hermansson (Almö Livs) som är stolt ägare av det

nya huset.

Hur stort är det nybyggda huset

- Lokalerna omfattar totalt 2800 kvadratmeter.

Vilka verksamheter finns i de nya lokalerna

- Den 17 december flyttade Almö Läkarhus in i den helt

nybyggda vårdcentralen. Dessutom finns här tandläkare,

sjukgymnast och kiropraktor som samverkar med Almö

läkarhus. I huset finns också Sportlife. Och från och med

den 1:e februari kommer en optiker med butik att starta

upp på bottenvåningen.

Med så många nya verksamheter bör det också innebära

nyskapade jobb i området

- Ja, absolut. Har inte siffrorna i detalj, med det bör

röra sig om minst 20 nya arbetstillfällen i och med

läkarhusets etablering.

Finns det några lokaler kvar till uthyrning

- Nej, egentligen inte. Backa läkarhus har några rum

över som dom sparar, ifall det finns intresse från någon

som kan komplettera deras verksamhet.

Du har haft många utvecklingsprojekt på gång under de

senaste åren. Byggt ut matbutiken, byggt en fristående

deliavdelning och nu senast ett helt nytt verksamhetshus.

Har du några idéer i pipeline just nu eller skall du njuta

av det som du har åstadkommit

- Haha. Nu tittar vi på att göra en förtätning av vårt

egna affärshus. Vi har skissat på ett förslag som gör det

möjligt för butiken att utöka sin verksamhet. Vi har en

fin utveckling just nu, så vi behöver fundera på vår

framtid nu när Myggenäs har blivit lite av ett centrum.

- Almö Livs

ICA Supermarket

- Salt & Sill Deli

Fisk-, skaldjurs- och delikatessbutik

- Almö Interiör

Inredning & husgeråd

- Almö Optik

Leg. Optiker

- Almö Läkarhus

- Sportlife

- Postservice

- Swedbank

- Frisör

- Bensinstationservice

- Swedbank

Foto: Maria Johannessen

Detta är Almö centrum

i Myggenäs


KALENDARIUM

Företagsträffar våren 2013

Med reservation för ändringar i programmet!

JANUARI

Tors 24/1 kl 12-17, Kulturhuset

Fregatten, Stenungsund

Jobb- och utbildningsmässa.

Arr: Arbetsförmedlingen mfl.

Tors 24/1 kl 17-20, Tjörns kommunhus, Skärhamn

Starta eget information från Skatteverket.

Information om företagsformer, skatter och moms.

Tis 29/1 kl 8.30-10, Hotell Nordevik, Skärhamn

BÄSTA handelsutvecklingsprojekt: Genomgång av handlingsplanen.

Var är vi i processen, vad är det mer som skall

göras

FEBRUARI

Fre 1/2 kl 7.30-9.30, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Frukostmöte: Västsvenska paketet, vad betyder det för

Tjörn

Västsvenska paketet skall se till att det blir lättare att ta sig

fram, attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för

näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter.

Ons 6/2 kl 18-19.30, Skärhamns bibliotek

Ekonomiska databaser för företagare

Visning av databaserna UC WebSelect samt Affärsdata,

samt beskrivning av hur du kan använda dessa i ditt företagande.

Anmälan till Skärhamns bibliotek, tel 0304-601164,

aslaug.myhrberg@tjorn.se, senast 1/2.

Tis 26/2 kl 18-19, Skärhamns bibliotek

Sociala medier för företagare

En introduktion för dig som vill kommunicera och

marknadsföra ditt företag. Anmälan till Skärhamns bibliotek,

tel 0304-601164, aslaug.myhrberg@tjorn.se, senast 22/2.

Ons 27/2 kl 15-17, Tjörns kommunhus, Skärhamn

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

- möjligheter och begränsningar.

Kommunens upphandlingsenhet informerar om LOU samt

ger tips inför kommunala upphandlingar.

MARS

Fre 15/3 kl 7.30-9.30, Tjörns Golfklubb, Kållekärr

Frukostmöte: Innovatum - ett utvecklingscentrum.

Produktionstekniskt centrum samlar ny kunskap och produktionsteknisk

utrustning i världsklass. Innovatum ACT är en

mötesplats för kreativ näring och Energi- och miljötekniskt

centrum.

Ons 20/3 kl 18.30-21.00, Billströmska folkhögskolan

Svensk Handel: Lustfyllda arenor med konsumtion

Halvbra, halvbilligt och halvhjärtat kommer inte längre att

räcka för att överleva. Nu gäller det vässa erbjudandet till

kunden och hänga med i utvecklingen.

Tors 21/3 kl 17.30-20.30, Stenungsunds kommunhus,

Strandvägen 15

Starta eget kurs med Mind your own business.

Alla kursdatum: 21/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 16/5

Kursens mål är att ge insikt och inspiration om rollen som

egen företagare, grundläggande affärskunskap, insikt om

nytta och innehåll i en affärsplan samt skapa kontakter.

Pris: 995 SEK, inklusive moms.

För mer information, kursplan och anmälan:

www.businessregion.se

APRIL

Ons 17/4 kl 13-17, Fregatten Kulturhus, Stenungsund

Kapitalmarknadsdag

Arr. Tjörn, Stenungsund och Orust kommun.

Fre 26/4 kl 7.30-9.30, Bergabo Hotell och konferens,

Rönnäng

Frukostmöte: Svenskt Näringsliv presenterar Tjörns resultat

i den årliga attitydundersökningen ”Företagsklimatet i kommunen”.

MAJ

Ons 15/5 kl 17-20, Stenungsund kommunhus,

Strandvägen 15

Starta eget information från Skatteverket.

Fre 17/5, Stenungsbaden

Näringslivsgala 2013.

Arr. Företagarna, Tjörn,

Stenungsund och Orust kommun.

JUNI

Fre 14/6 kl 7.30-9.30, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Frukostmöte: Aktuellt kring Södra hamnen och hotellbyggnationen

samt visning av museets utställning.

FÖRANMÄLAN KRÄVS!

Om inget annat anges är företagsträffarna kostnadsfria,

däremot krävs en anmälan. Mejla till helene.evensen@tjorn.

se, minst tre dagar innan arrangemanget äger rum.

Fler företagsträffar:

Företagarna: www.foretagarna.se

Företagsamma Kvinnor: www.foretagsammakvinnor.org

Skärhamns Småföretagarförenings månadsmöten.

Workshops inom BÄSTA projektet.

Handelsmöten i Kållekärr samt Rönnäng.

More magazines by this user
Similar magazines