Hur delaktiga vill vården att patienterna ska vara? - IDG

idg.se

Hur delaktiga vill vården att patienterna ska vara? - IDG

Hur delaktiga vill vården att

patienterna ska vara

Benny.Eklund@lul.se


Opinion


Erfarenheter från USA (ref. Andrew Wiesenthal,

vice VD på Kaiser Permanente) har på flera

ställen visat att utlämnande på detta sätt endast

marginellt och övergående givit en ökning av

funderingar och frågor från patienterna och att

denna modell tvärtom kan leda till en ökad

förmåga för patienten att hantera sina

hälsoproblem själv och därmed avlasta vården.

Dock är vår uppfattning att frågan behöver

studeras systematiskt även här i Sverige vid ett

sådant skifte av rutiner.*

*Läkarförbundets policy ”Patientens delaktighet i sin vård”, antagen av centralstyrelsen 2011


Леонид Рогозов Leonid Rogozov

BMJ 2009;339:b4965

Hur delaktiga vill vården att

patienterna ska vara


Beslutade tjänster

• Boka, avboka tider

• Lista sig hos en allmänspecialist i primärvården

• Läsa journalen

• Lägga in spärrar mot sammanhållen journalföring

• Betala patientavgift

• Följa remissen

• Avge en hälsodeklaration

• Uppdatera kontaktuppgifter på sig själv och anhöriga

• Ta emot och sända meddelanden till vården

• Ta del av åtkomstlogg

• Utse ombud

• Avge avvikande mening


Ingången är ”Mina vårdkontakter”*

E-legitimation

– BankID

– Nordea

– SEB/Telia/Posten/SignGuard

• Engångskod (sms)

*Där finns redan flera nationella tjänster


Regelverket

• Föräldrars åtkomst till barns journal – upp till 13 år

• Barns tillgång till sig sin egen journal – Ingen åtkomst

• Patienter i utsatt position – Möjlighet till ”försegling”

• Val av fördröjning/ej fördröjning

• ”Tidiga hypoteser”

• Exkludering av vissa enheter – Där menprövning behövs


SOSFS 2008:14

Enskildas direktåtkomst

• 14 § Den vårdgivare som medger en

enskild direktåtkomst till sina

patientuppgifter ska även ansvara för att

det finns ett system för bedömning av de

uppgifter som kräver ett särskilt skydd i

förhållande till den enskilde och som inte

ska kunna lämnas ut genom

direktåtkomst.


Vad är syftet med en

patientjournal

• Verktyg för läkare och annan vårdpersonal inom

vårdinrättningen för att kunna ge patienten en

god och säker vård.

• Betydelse för andra vårdinrättningar

• För patienten själv (ger insyn i vård och

behandling)

• Verksamhetsuppföljning, kontroll eller tillsyn

• Rättsliga sammanhang samt som källmaterial

vid forskning och kvalitetssäkring.


Beslut i läkarförbundets

fullmäktige1/7 -2012

• Protokollsutdrag från läkarförbundets

fullmäktige: ”Motion 9: Om 14 dagars rådrum i

"journal på nätet”

• Läkarförbundets fullmäktige beslöt

att avslå motionen till förmån för följande nya attsatser:

att patientjournalen i sin helhet ej läggs ut på Internet

samt

att journalinformation som läggs ut på Internet först

ska menprövas av ansvarig läkare


Uppsala läns landsting

koordinerar ett nystartat EUfinansierat

projekt


EU-projektet att studera företeelsen

ur tre aspekter:

1. Stärks patientens ställning

2. Ökar effektiviteten i vården

3. Ökar den medicinska kvalitén


Forskningskonsortiet

• Göteborgs universitet,

Företagsekonomiska inst.

Handelshögskolan

• Högskolan i Skövde, forskningsgruppen

informationssystem

• Lunds Universitet, Inst. för

Designvetenskap

• Uppsala Universitet (koordinator)


Införandet

• 9: januari, start EU-projektet

• Januari 2012

– Pilot med c:a 20 personer provar systemet

• 2012 Sommar

– Utvidgad pilot med sjukvårdspersonal (som patienter)

• 2012 Höst

– C-länspatienter

• 2012 Vinter

– Riks- och regionpatienter


2012-07-30

2012-08-06

2012-08-13

2012-08-20

2012-08-27

2012-09-03

2012-09-10

2012-09-17

2012-09-24

2012-10-01

2012-10-08

2012-10-15

2012-10-22

2012-10-29

2012-11-05

2012-11-12

2012-11-19

2012-11-26

2012-12-03

Antal personer vilka loggat in

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0


Redan

More magazines by this user
Similar magazines