läs mer här

strangnas.se

läs mer här

DESTINATIONSUTVECKLING

SÖRMLAND


Sörmland har satt tydliga mål utifrån den nationella

strategin

Mål 2010 2015 2020

Omsättning 252 350 500

Mål 2010 2015 2023

Omsättning 2,1 2,75 4,5

Exportvärde 94 150 200

Antal

anställda

Antal

exportmogna

destinationer

160 000 200 000 260 000

15 25 35

Andel av

svensk

turism

Antal

anställda

Antal

utländska

gästnätter

2,6 % 3% 3,4%

2 000 2 500 3 400

153 000 201 000 328 000


Destinationsutveckling Sörmland

Processens syfte

• Att utveckla Sörmland till en

exportmogen destination

• Samverkan i besöksnäringen över

kommun- och länsgränser

• Åstadkomma fler reseanledningar

genom produktutveckling och

paketering


Utveckling i fyra slottsteam

Team 4

Yxtaholm Ericsberg Hedenlunda

Claestorp Sparreholm Rockelsta

Team 1

Gripsholm Sundbyholm

Taxinge Södertuna

Team 3

Julita gård Nyköpings hus

Nynäs slott Säfstaholm

Team 2

Öster Malma Stjärnholm

Äleby Tullgarn


Samverkan i hela värdekedjan

Bo

Resa

Äta

Upplevelse

Handla

Göra

Offentliga

leveranser


Tydliga teman och fantastiska upplevelser

stärker den bild av Sörmland vi vill bygga

Slotten

Jakt & Vilt Kultur & Historia Sport & Friluftsliv

Måltidsupplevelser Hälsa & Rekreation Park & Trädgård


Processöversikt

2012 2013

maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Q2 Q3 Q4

Processteg Position Potential

Regionförbundet

Ledningsgrupp

Åre 13-16 maj

5/9 25/9

13/12 13/2

Ordf

Styrelse

7/5

Utvecklingsplan &

implementering

STUA styrelse

(referensgrupp)

Coacher

20/11 26/2

3/5 1/6 18/6 22/8 5/9 16/10 20/11 10/12 14/2

1/3

Företag/Stormöte

Slottsteam 1

Gripsholm Sundbyholm Taxinge Södertuna

5/9 16/10

22/11

29/1

7/3

25/4

sep/o

kt

Slottsteam 2

Östermalma Stjärnholm Äleby Tullgarn

27/11

4/2

Slottsteam 3

Julita gård Nyköpingshus Nynäs slott Säfstaholm

29/11

4/2

Slottsteam 4

Yxtaholm Ericsberg Hedenlunda

Claestorp Sparreholm Rockelsta

6/2


Fortsatta processen

Q2 Q3 Q4

Coacher, STUA

& SveDest

Varumärkesstrategi, marknadsanalys,

exportmognadskrav

Företagen

Vidareutveckla

tredagarspaket

Företagen fokuserar på

egna verksamheten

Utvecklingsplan och

implementering

Företagsmöten

7/3

25/4

sept/

okt

Företagsmöte 4

• Uppslutning kring teman och profilering

• Uppföljning av Swedish Workshop

• Inspel från marknaden – VisitSweden och

researrangörer

• Metod för löpande utvärdering av

sommarsäsongens leveranser – ”reflektionsdagbok”

Företagsmöte 5

• Utvärdering sommarsäsongen

• Status tredagarspaket och

produktförslag

• Krav på framtida

organisation/arbetssätt,

marknadssupport och

teknikstöd

More magazines by this user
Similar magazines