TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag - Landskrona ...

landskrona.se

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag - Landskrona ...

vardag

KLIMAT

TIPS OCH INSPIRATION

för en miljövänligare vardag


Ingen kan göra allt,

men alla kan göra något

En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något

svårt, tungt eller tråkigt. Vår förhoppning och ambition

är att det istället ska vara lustfyllt och utvecklande!

Förslagen i denna broschyr ska ge inspiration och glädje till

att starta ett mer miljövänligt liv!

Använd broschyren så här:

Läs igenom alla tips på åtgärder ni kan göra för en klimatsmartare vardag. Kryssa i rutan

vid de åtgärder ni redan gör regelbundet eller har genomfört. Åtgärder som ni vill föra

in i handlingsplanen kan ni markera med en pil utanför kryssrutan så hittar ni dem lätt!

KlimatVardag drivs av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet

Skåne. Finansiärer är Region Skånes Miljövårdsfond och deltagande organisationer.


Åtgärder energi

Vår energianvändning orsakar stor miljöpåverkan. Negawattenenergin vi inte

använder – är den allra bästa. Det finns många sätt att spara energi utan att minska

livskvaliteten, låt till exempel rum du inte är i vara mörka rum. För uppvärmning

bör du använda fjärrvärme eller biobränslen om du kan. Köp miljömärkt el, den har

producerats från förnybara energikällor såsom vind, vatten eller biobränsle.

Gör/Gjort

LÄS AV ELMÄTAREN

Om din elmätare sitter så du kommer åt den – läs av den varje dag för att få en uppfattning

om hur mycket el hushållet förbrukar. När vanan sitter, läser du av en gång per vecka och

därefter en gång per månad.

BELYSNING

Gå igenom all glödlampsbelysning. Vilken effekt har lampan – 40 eller 60W Hur många

timmar/dygn brukar den lysa Byt till lågenergi lampor där det är möjligt. Släck belysning

i rum ingen befinner sig i. Glödlamporna håller successivt på att fasas ut genom lagstiftning

och kommer inom de närmaste åren att helt försvinna från marknaden.

KYL OCH FRYS

Frosta av kyl och frys regelbundet. Damma av baksidan. Se över temperaturerna: –18°C

i frysen och 4–6°C i kylen.

SLOPA STANDBY

Börja leta elprylar som drar ström när de inte används. Anteckna effekten då elapparaten

står i standby-läge (brukar stå i apparatens manual). Effekten kan också mätas med

energimätare som du kan låna av din samordnare.

VILA DATORN

Aktivera datorns energisparläge. Stäng av när den inte används. Koppla alla sladdarna

till ett grenuttag med avstängningsknapp och stäng även den knappen för att säkerställa

att datorn verkligen är avstängd.

TVÄTT OCH TORK

Fyll tvättmaskinen väl vid varje tvätt. Kan du tvätta i 40°C istället för 60°C Kan tvätten

centrifugeras på högsta varvtal Behövs förtvätt Används energisnålt program Lufttorka

om möjligt. Att torka i torktumlare eller torkskåp kostar flera gånger mer än själva tvätten.

DISKMASKIN

Spola inte disken med varmvatten, skrapa av resterna. Om disken inte är helt

igengrodd, använd lägre temperatur på vattnet. Kör alltid full maskin.


Gör/Gjort

VÄRMA VATTEN

Vilken mängd vatten kokar ni upp på spisplattan per dag Skaffa vattenkokare om

du värmer mycket vatten: snabbare, enklare och kräver mindre energi. Om du kokar

i kastrull – lägg på locket!

INOMHUSTEMPERATUR

Använd en termometer. Varje grads sänkning minskar energiförbrukningen med cirka

fem procent. Vi mår bäst och presterar mest mellan 19–21°C.

SNÅLSPOLANDE DUSCH OCH KRANAR

Minska mängden varmvatten genom att installera snålspolande dusch och kranar.

Energiåtgärder för husägare

FÖR STATISTIK

Att mäta är att veta. Kontrollera förbrukningen av el/vatten/fjärrvärme/olja. Hur varierar

förbrukningen sommar mot vinter, och veckor ni är hemma kontra när ni är bortresta

ISOLERA

Att isolera vinden sparar ofta mycket energi och betalar sig snabbt. Täta fönstren.

Är tjockleken på befintlig isolering


Åtgärder transport

Våra resor orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Många resor som görs med bil

är så korta att de lätt skulle kunna göras med cykel eller till fots istället. Väljer du

cykeln eller promenaden så gör du inte bara en insats för miljön, du får dessutom

motion och sparar bensinpengarna!

Gör/Gjort

INGA KORTA BILRESOR

Mer än hälften av alla bilresor som görs är kortare än 5 kilometer. På så korta sträckor

hinner inte katalysatorn börja verka fullt ut och bränsleförbrukningen blir också högre.

Många korta resor kan ofta ersättas av gång/cykel, samåkning eller kollektivtrafik.

TA CYKELN

Cykeln är ett överlägset alternativ till många korta resor: den rullar snabbt, är billig och

lättparkerad. Med rätt utrustning och kläder är inte hösten eller vintern något hinder för

att ta en cykeltur. Testa själv!

OCH CYKLA TILL SKOLAN

Föräldrar – ställ bilen och gå eller cykla med era barn. Låt de äldre barnen klara det på

egen hand under förutsättning att det finns en säker skolväg. Frisk luft och motion gör

barnen piggare!

ÅK KOLLEKTIVT

Hur fungerar det egentligen att åka buss/tåg istället för bil Visst kan det ta lite längre

tid – men kanske inte så mycket längre tid som du tror. Testa bussen eller tåget, det är

bra både för din plånbok och för miljön. Dessutom kan du använda tiden till annat!

TA TÅGET

Planerar du att åka långt med bilen – i arbetet eller på semestern Fundera över möjligheten

att åka tåg nästa gång! Om du bokar i god tid kan du och hela familjen resa både

säkrare, billigare och mer avkopplande.

FÄRRE INKÖPSRESOR

Du minskar antalet inköpsresor med bil per vecka med hjälp av bättre planering,

cykla/gå till närbutik, inköp via nätet och så vidare.

SAMÅK

Om du brukar åka i egen bil och istället börjar samåka med en granne eller arbetskamrat

halveras bränslekostnaden och utsläppen för en given resa. Prata med dina arbetskamrater

och grannar. Söker du på samåkning på internet så får du upp flera

användbara länkar. Det finns även samåkningsgrupper på Facebook.

DELA BIL/BILPOOL

Behövs egen bil Du kanske kan hyra bil vid behov eller vara med i en bilpool En enkel

variant av bilpool är att äga en bil tillsammans med någon/några av sina grannar. Det

finns flera bilpooler i Skåne. På bilpool.nu kan du se vilken pool-bil som står närmast!


Gör/Gjort

VÄLJ RÄTT FORDON

Står du inför bilbyte Att köpa en miljöbil eller en bränselsnål bil är troligen den enskilt

viktigaste insatsen du själv kan göra för att minska ditt bidrag till växthuseffekten. I Skåne

finns flera tankstationer för biogas, det mest klimatsmarta bränslet på marknaden. Kom

ihåg att välja bil efter din vardag, inte efter den extrema fjällresan eller skogsturen!

SPARSAM KÖRNING

Planera körningen och använd växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt så minskar

bränsleförbrukningen. Du kan minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent!

LÄS AV MÄTARSTÄLLNINGEN

Börja föra körjournal, notera regelbundet körsträcka och bränsleinköp.

MOTORVÄRMARE

Motorvärmare sparar pengar, miljö och energi. Den minskar avgasföroreningar vid

kallstarter och gör stor nytta i tätorter där luftföroreningar påverkar människors hälsa.

Motorvärmaren gör nytta redan vid 10 grader.

MILJÖVÄNLIGT BILUNDERHÅLL

Enkla åtgärder som påverkar bränsleförbrukningen och minskar miljöbelastningen

är exempelvis att serva bilen, ha rätt däcktryck och inte använda takbox i onödan.

TVÄTTA BILEN MED RENT SAMVETE

I de flesta kommuner är det förbjudet att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten,

tvättvattnet går ofta via brunnen rakt ut i sjöar och vattendrag. Tvätta istället bilen

en bensinstation eller tvättomat. Använd miljöanpassade rengöringsmedel.

SEMESTRA UTAN FLYG

Flyget är det transportslag som ger de i särklass högsta utsläppen av växthusgaser

per kilometer. Varför inte semestra på närmare håll, eller prova tågluff


Åtgärder mat och konsumtion

Konsumtion av mat och prylar står för mer än en fjärdedel av vår klimatpåverkan.

Genom smarta val kan utsläppen minska mycket. Köp inte mer än du behöver!

När det gäller mat sker den största miljö- och klimatpåverkan under produktionen.

Transporten utgör oftast en liten andel, särskilt när det gäller kött, ägg och mejeriprodukter.

Det är alltså viktigare hur maten är producerad än var. Det viktigaste

beslutet är ditt kostval, till exempel att du äter mindre kött, samt vilket kött och

vilka grönsaker du köper. Leta efter ekologiska och miljömärkta varor så påverkar

du kemikalieanvändningen och den biologiska mångfalden i en positiv riktning.

Välj därefter om möjligt närproducerade livsmedel.

Gör/Gjort

HANDLA LAGOM

Tillaga, planera och förvara maten så att du slipper slänga. Du sparar både energi,

resurser och pengar. Svenska hushåll slänger årligen 900 000 ton inköpt mat. Det

motsvarar ett års utsläpp från cirka 700 000 bilar eller 460 000 oljeeldade villor.

KONSUMERA MINDRE

Försök att bli medveten om hur du konsumerar. När du står inför ett inköpsbeslut,

tänk efter om du verkligen behöver varan.

MAT EFTER ÅRSTID

Köp mer av de produkter som kan odlas i Sverige under säsongen. Under höst och

vinter är tillgången på frukt, grönsaker och rotfrukter som inte odlats i växthus stor.

Prioritera ekologiskt odlade produkter. Byt ut importerade frukter och grönsaker och

ersätt med svenska frilandsodlade alternativ, såsom kål, lök och olika rotfrukter.

ÄT MER VEGETARISKT

Byt ut några köttmåltider i veckan mot vegetarisk kost. Vill du ändå ha kött, välj då kött

som inte belastar miljön så mycket, exempelvis vilt och lamm. Djurhållning, framförallt

nötkött, förbrukar mycket energi och orsakar stora utsläpp (14 kg CO 2 /kg kött). Välj

hellre kyckling eller gris som har betydligt mindre klimatpåverkan(2 resp 5 CO 2 /kg kött).

KÖP EKOLOGISKA PRODUKTER

Titta efter och köp ekologiska livsmedel i så hög grad som möjligt när du handlar.

SE UPP MED FIRREN!

Välj i första hand fisk enligt WWF:s lista (grönlistad) och KRAV-, eller MSC-märkt fisk

(till exempel lax, torsk) när det finns. Tänk på var fisken kommer ifrån. Gynna lokalt

fångad fisk som främjar småskaligt, kustnära fiske.


Gör/Gjort

NÄRPRODUCERADE PRODUKTER

Titta efter och köp lokalt producerade/närproducerade produkter i så hög grad som

möjligt när du handlar. Välj i första hand alternativ som också är ekologiskt, i andra

hand det alternativ som färdats kortast väg. Försök ta hänsyn till hur varan kan ha

transporterats (lastbil, flyg, tåg, båt). Undvik flygtransporterade produkter.

DRICK KRANVATTEN

Undvik buteljerat vatten och drick vårt goda kranvatten istället.

MILJÖMÄRKTA HUSHÅLLSKEMIKALIER

Titta alltid efter miljömärkning (Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman) då du köper tvättoch

rengöringsmedel samt vid inköp av övriga hushållskemikalier. Det finns även miljömärkt

målarfärg.


Åtgärder avfall

Sopor ska undvikas eller användas! Att källsortera innebär att du sorterar ut allt

som inte får kastas i den vanliga soppåsen. Källsortering innebär att du minskar

din klimatpåverkan till exempel genom de energivinster som görs när material återvinns.

Genom att sortera ut farligt avfall, till exempel el-avfall och batterier, sprids

inte heller giftiga och miljöfarliga ämnen. Det bästa är att källsortera så mycket det

går. Ofta är det enklast och mest praktiskt att ta hand om allt avfall på rätt sätt när

man ändå är igång. Titta på www.sopor.nu och din kommuns hemsida för fler tips!

Gör

FARLIGT AVFALL OCH BATTERIER

Farligt avfall som batterier, lim, färg och sprayflaskor hör inte hemma vare sig i soporna

eller i avloppet. Det är mycket skadligt för oss människor och för naturen. Därför är det

viktigt att du sorterar det för sig så att det kommer till särskild behandling. Håll utkik

efter batteriholkarna! Farligt avfall hanteras på olika sätt i olika kommuner. Titta på din

kommuns hemsida för att få reda på vad som gäller i din hemkommun.

INGET EL-AVFALL I SOPPÅSEN

I varje hushåll finns många elektriska apparater. Alla produkter med sladd eller batteri

blir så småningom el-avfall, även lysrör och glödlampor. El-avfall innehåller metaller

som kan återvinnas med stor energivinst, men också farliga ämnen som måste tas om

hand genom särskild behandling. Glöm inte barnens pipande och blinkande leksaker;

när batteriet väl tagit slut kan den ofta användas länge till, så att man till slut glömt att

det sitter ett batteri i den. Lämna in på kommunens återvinningscentral!

METALLFÖRPACKNINGAR

Metall kan återvinnas med stor energivinst. Metall kan återvinnas hur många gånger

som helst utan att metallen blir av sämre kvalitet. Var gärna extra noga med att sortera

just metallförpackningarna. Visste du till exempel att du sparar 95 procent av energin

om du återvinner dina värmeljushållare jämfört med nytillverkning

ANDRA FÖRPACKNINGAR

Återvinning av andra förpackningar sparar också stora mängder energi. Rätt sak på

rätt plats börjar under köksbänken. Du sorterar dina metall-, plast-, glas- och pappersförpackningar.

Förpackningarna ska vara tomma och rena så slipper vi tråkig lukt. Skölj

ur om det behövs och låt den torka; att diska i varmvatten är inte nödvändigt. Alla förpackningar

och tidningar kan lämnas till återvinningsstationerna som finns utplacerade

på allmänna platser. Om du bor i en fastighet med egen insamling lämnar du dem där.

Återvinning av glas sparar 20 procent av energin jämfört med nytillverkning. Dina

gamla plastburkar blir bullerplank och diskborstar!

TIDNINGAR

Tidningar, tidskrifter, kontorspapper, reklamblad, broschyrer, kataloger, pocketböcker

och andra trycksaker lämnas i återvinningsbehållare för tidningar på en återvinnings -

station. Plastomslag och påklistrade reklamlappar hindrar en bra återvinning och ska

därför tas bort innan trycksaken läggs i behållaren. Återvinning av papper sparar 70 procent

av energin jämfört med nytillverkning.


Illustration: Gästrike Återvinnare

Gör

GROVSOPOR

Möbler, metallskrot och en gammal stekpanna är exempel på grovsopor. Detta lämnar

man in på kommunens återvinningscentral där det sorteras och återvinns så långt det

går. Bor du i lägenhet finns det oftast ett särskilt utrymme för grovsopor.

MATAVFALL

De hushåll som har möjlighet kan även sortera ut matavfall. Matavfallet blir till exempel

biogas som på sikt kan renas till fordonsgas, ett miljöanpassat drivmedel. Det är viktigt

att det bara hamnar matavfall i påsen, det går inte att göra biogas av plast eller metall.

HEMKOMPOSTERING

För dig som bor i villa eller radhus finns möjlighet att börja hemkompostera. Det ger ny

jord och gör att näringsämnena i mat- och trädgårdsavfall går tillbaka till marken. Börja

med att kompostera trädgårdsavfall, det är riktigt enkelt.

PANTA MERA

Lämna returflaskor, PET-flaskor och aluminiumburkar i din butik.

OCH DET SOM BLIR KVAR

Ja, det är faktiskt inte så mycket som behöver bli kvar i den vanliga soppåsen. I vissa fall delas

det som är kvar upp i brännbara sopor och sopor som inte är brännbara. Det som inte är

brännbart, till exempel trasigt porslin, gamla skor som ingen kan använda eller metall och

glas som inte är förpackningar, sorteras och återvinns eller läggs på soptippen. Dessa sopor

kallas ofta för deponifraktion.

Sådant som inte kan återvinnas men är brännbart samlas ofta in för sig. Det är exempelvis plast

och kartong som inte är förpackningar, blöjor, trasiga leksaker och kuvert. Det återvinns genom

att det blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning som ger fjärrvärme och el.


VAD BETYDER MÄRKNINGEN

Allt fler varor miljömärks. Kraven för varorna skärps i regel efterhand. För inköp av miljöanpassade vardagsvaror

har man god hjälp av sex miljömärken: Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman, KRAV, EU:s

märkning för ekologiskt jordbruk och MSC. Oberoende organisationer bestämmer miljökraven och kontrollerar

att varorna uppfyller dem. Att en produkt är miljömärkt betyder inte att den är bra för miljön,

men den är mindre miljöbelastande än likvärdiga produkter som inte är miljömärkta.

SVANEN, BRA MILJÖVAL OCH EU-BLOMMAN är

oberoende märken som täcker ett brett spektrum

varor och tjänster. Märkningarna omfattar olika typer

av miljöaspekter, till exempel energianvändning/klimatpåverkan,

användning av miljö farliga kemikalier,

utsläpp till luft, vatten och mark, resurs användning

samt avfallshantering.

Svanen är en nordisk miljömärkning som sköts av

SIS Miljömärkning på uppdrag av regering och riksdag.

I Svanen-kriterierna finns även funktionskrav. Allt

från tvättmedel till möbler, biltvättar och hotell kan

Svanen-märkas.

www.svanen.nu

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens

miljö märke. Med havet, skogen och luften i tankarna

ställs miljökraven för de varor och tjänster som ska

få använda Bra Miljöval-märket. www.snf.se

EU-blomman är EU:s miljömärkning, kriterierna är gemensamma

för alla EU-länder. Hänsyn tas till produktens

miljöbelastning under hela livscykeln, från

råvara till avfall. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning,

luftförorening, avfallsproduktion, hållbart

skogsbruk, buller- och markföroreningar. Produktens

kvalitet och funktion måste vara likvärdig andra produkter.

Märkningen finns bland annat på färg, diskoch

tvättmaskiner.

www.blomman.nu

KRAV-MÄRKET, EU:S MÄRKNING FÖR EKOLO-

GISKT JORDBRUK OCH MSC (Marine Steward ship

Council) är märkningar för livsmedel och annat

odlat.

KRAV är miljömärket för mat, men också för några

andra produktområden, till exempel textilier. Produktionen

ska ske utan kemiska bekämpningsmedel

och konstgödsel. Inga genmodifierade organismer

(GMO) får förekomma och hårda krav ställs på djurhållningen.

www.krav.se

Ekologiskt jordbruk får används av producenter vars

system och produkter uppfyller bestämmelserna i

EU-förordningen om ekologisk produktion. Minst 95

procent av varans ingredienser är ekologiskt producerade.

Finns även på vissa charkvaror. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/l

ogo-labelling_sv

MSC, Marine Stewardship Council, är en oberoende

global och inte vinstdrivande organisation som

arbetar för att säkra världens fisketillgångar för framtiden

genom att främja de miljömässigt bästa alternativen.

MSC-märket visar att fisken inte kommer

från överfiskade fiskebestånd eller är fångad på ett

sätt som skadar havets ekosystem. www.msc.org

ANDRA MÄRKNINGAR

Energimärkning är obligatoriskt på vitvaror, lampor

med mera. Märkningen omfattar energianvändning

och i vissa fall buller. Energimyndigheten är svensk

tillsynsmyndighet för energimärkningen. Märkningens

skala går från A, grön färg och låg förbrukning

till G, röd färg och hög förbrukning.

TCO-märkning av kontorsprodukter omfattar kontorsutrustning,

till exempel datorer, skärmar, andra

kontorsapparater, kontorsmöbler och mobiltelefoner.

FSC-märket används på produkter från certifierade

miljöanpassade, samhällsnyttiga och ekonomiskt

livskraftiga skogsbruk. I Sverige finns märket på

bland annat grillkol och trädgårdsmöbler. FSC,

Forest Stewardship Council, är en internationell

organisation.

www.fsc-sverige.org, www.fscoax.org

Rättvisemärkt är en etisk märkning och står för social

rättvisa och garanterar att producenten får skälig

ersättning och en social trygghet i sitt arbete.

www.rattvisemarkt.se

Hållbar Utveckling Skåne | Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö | Telefon 0708-93 11 03

www.hutskane.nu/klimatvardag

More magazines by this user
Similar magazines