Projektering & Monteringsanvisning - Glynwed AB

glynwed.dk.com

Projektering & Monteringsanvisning - Glynwed AB

LEDNING

Vattensystem

Projektering &

Monteringsanvisning

Det hygieniska vattensystemet

11/2002

FRIATHERM ® styvt

- 1 -


LEDNING

Vattensystem

FRIATHERM ® , det hygieniska vattensystemet

Vid planering och installation av en vattenanläggning skall gällande normer och regler följas.

Projekterings- och Monteringsanvisningen följer dessa riktlinjer vad gäller installationer inom Sverige.

FRIATHERM ® vattensystem har genom en rad olika internationella och nationella tester visat sin förträfflighet när det

gäller installationer för vatten inom olika användningsområden. Kontakta oss gärna för mer information. (se sista sidan)

Typgodkännande och internationella intyg talar sitt tydliga språk, ETT SYSTEM FÖR DAGENS MODERNA

INSTALLATIONER MED FOCUS PÅ MILJÖ, HÄLSA och KVALITÈ.

Den unika sammafogningstekniken är ur arbetssynpunkt den mest gynsamma på dagens installationsmarknad.

Effektivitet, snabbhet och säkerhet är kännetecken för systemet och arbetsmetoden.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

Installation av systemet skall ske enligt gällande regler i Sverige för vatteninstallationer enligt BBR samt VVS AMA.

Denna skrift följer dessa regler och skall såleds beaktas.

Övrig information som finns om systemet och som ansluter till denna skrift :

Typgodkännande 0002 Swedcert, Handhavandeinstruktioner Component+, Varuinformationsblad Component+.

- 2 -


FRIATHERM ® , det hygieniska vattensystemet

Innehåll

Sida

Allmänt

Monteringsexempel 4

Systembeskrivning 5 - 7

Sortiment 8 - 10

Användningsområde FRIATHERM ® 11

Montering

Skarven 12 - 13

Övergång, Flänsar, Reduktioner och Reperationskoppling 14 - 15

Expansion 16 - 17

Expansion i schakt 18

Montering, uppfästning 19

Planering vid montering 20

Provtryckning, Renspolning, Lager & Transport 21

Projektering

Allmänna anvisningar 22 - 23

- Potentialutjämning - Desinfektion av rörledningar - Varmvattenberedare

- Ljudskydd - Kompensatorer - Dricksvattenledningar

- Värmekabel - Frostsäker installation - Hygien, Legionella

- Ledning i riskablaområden - Renspolning

Isolering av rörledning 24

Föreskrivningstexter 25

Dimensionering 26 - 27

Information

Adresser mm 28

- 3 -


LEDNING

Vattensystem

Monteringsexempel

Tappvatteninstallation i

källaren, för kallt- & varmttappvatten

med FRIATHERM ®

Installationssäkerhet:

1. Skarvlöst system

2. Verktygslöst installationsarbete

3. Korrosionsbeständigt

Planeringssäkerhet:

1. För alla vatteninstallationer

2. Svenskt typgodkännande på hela systemet

3. Komplett utvecklat system, dim 16 till 90 mm

Monteringssäkerhet:

1. Inga special maskiner

2. Inga heta arbeten

3. Långa klammeravstånd

- 4 -


Systembeskrivning

Det hygieniska vattensystemet

FRIATHERM ® styvt är det universella systemet för vattenledningar i olika former. Rösystemet består av ett högvärdigt

plastmaterial som motstår både kalk och korrosion. Samma material i rör & delar, samt samma rör till alla medier.

Systemet är typgodkänt i Sverige och uppfyller alla Europeiska krav. Materialet är 100% återvinningsbart, och

garanterar att vattnet bibehåller sin kvalité.

Systemets sammanfogningsteknik är speciellt framtagen för att garantera en tät skarv. Skarven blir också homogen,

vilket innebär att det finns inga „fickor“ där vatten och smuts kan samlas.

Systemet är tunnare i godset, vilket innebär att systemet har mindre ytterdiameter än andra plaströrsystem.

Den unika sammanfogningstekniken innebär ett effektivt

och miljövänligt arbete, på arbetsplatsen.

Ström, pressverktyg, svetsmaterial mm är ett minne blott !

Användningsområde:

- Lägenheter

- Sjukhus

- Kontor

- Skolor

- Nybygge & Renovering

- 5 -


LEDNING

Vattensystem

Systembeskrivning

Rör

Rör i dimensionerna

16 till 90 mm, av korrosionsbeständigt,

högvärdigt

platsmaterial FRIAPLAST 1

10/65 enligt

DIN 8079/8080.

Typ

d

[mm]

s

[mm]

di

[mm]

DN*

PN/

SDR

styvt

* enligt DIN 1988 - 3

Rördelar

Delar och övergångar i

dimensionerna 16 till 90 mm av

korrosionsbeständigt, högvärdigt

plastmaterial samt MS

förzinkat eller Rödgods.

Sammanfogning

Rör och delar sammanfogas med

„Component +“.

På detta sätt uppnår man en

homogen skarv utan „fickor“ för

vatten och smuts. Tekniken

innebär också att alla verktyg är

eliminerade.

- 6 -


Systembeskrivning

För att arbeta med FRIATHERM ® styvt är INGA specialverktyg nödvändiga.

Kap

Rören kapas med en vanlig rörkap.

Trissan skall dock vara för plaströr.

Fas

Rören skall fasas

- invädig fas för dim 20 till 90 mm

- utvändig fas för dim 20 till 63 mm

- in & utvändig fas för dim 16 till 25 mm

Tillbehör

För att bocka monteringsskenorna krävs ett bockvertyg.

- 7 -


LEDNING

Vattensystem

Sortiment

Rör, FRIATHERM ® styvt släta rör

DN d

Muff

12

15

20

25

32

40

50

65

80

d

16

20

25

32

40

50

63

75

90

PN/SDR

Längd

i mm

3000

3000

3000

3000

5000

5000

5000

5000

5000

RSK nr

242 11 60

242 11 61

242 11 62

242 11 63

242 11 64

242 11 65

242 11 66

242 11 67

242 11 68

RSK nr

T-Rör 90°

16

20

25

32

40

50

63

75

90

T-Rör 90°, reducerat

d

d

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

16/13,6

16/13,6

PN/SDR

RSK nr

242 12 19

242 12 20

242 12 21

242 12 22

242 12 23

242 12 24

242 12 25

242 12 26

242 12 27

RSK nr

Vinkel 90°

Vinkel 90° 1 muff

Vinkel 45°

Vinkel 45° 1 muff

16

20

25

32

40

50

63

75

90

d

16

20

25

32

40

50

63

75

90

d

16

20

25

32

40

50

63

d

16

20

25

32

40

50

63

75

90

d

16

20

25

32

40

50

63

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

16/13,6

16/13,6

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

16/13,6

16/13,6

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

16/13,6

16/13,6

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

242 11 69

242 11 70

242 11 71

242 11 72

242 11 73

242 11 74

242 11 75

242 11 76

242 11 77

RSK nr

242 11 78

242 11 79

242 11 80

242 11 81

242 11 82

242 11 83

242 11 84

242 11 85

242 11 86

RSK nr

242 11 87

242 11 88

242 11 89

242 11 90

242 11 91

242 11 92

242 11 93

RSK nr

242 11 94

242 11 95

242 11 96

242 11 97

242 11 98

242 11 99

242 12 00

242 12 01

242 12 02

RSK nr

242 12 03

242 12 04

242 12 05

242 12 06

242 12 07

242 12 08

242 12 09

Reduktioner

T- Rör till fördelare

20/16/16

20/16/20

25/16/25

25/20/25

32/20/32

32/25/32

40/20/40

50/25/50

63/32/63

75/40/75

90/50/90

d

20/16

25/16

25/20

32/20

32/25

40/25

40/32

R 50/25

50/32

50/40

R 63/32

63/40

63/50

R 75/40

75/50

75/63

R 90/50

90/63

90/75

d

25/20/25

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

16/13,6

16/13,6

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

16/13,6

16/13,6

16/13,6

16/13,6

16/13,6

16/13,6

PN/SDR

25/9,0

Huvar

(För proppning av dim 75 och 90 används fläns med blindfläns)

d

PN/SDR

16

20

25

32

40

50

63

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

242 12 28

242 12 29

242 12 30

242 12 55

242 12 31

242 12 56

242 12 32

242 12 33

242 12 34

242 12 35

242 12 36

RSK nr

242 12 37

242 12 39

242 12 38

242 12 41

242 12 40

242 12 43

242 12 42

242 12 46

242 12 45

242 12 44

242 12 49

242 12 48

242 12 47

242 12 52

242 12 51

242 12 50

242 12 55

242 12 54

242 12 53

RSK nr

242 13 38

RSK nr

242 12 56

242 12 57

242 12 58

242 12 59

242 12 60

242 12 61

242 12 62

- 8 -


Sortiment

S-rör

d

PN/SDR

RSK nr

Övergångskoppling med inv gng

d PN/SDR

RSK nr

16

20

Övergångskoppling med limnippel

d

16 x R½

20 x R¾

25 x R1

32 x R1¼

25/9,0

25/9,0

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

242 12 92

242 12 93

RSK nr

242 12 63

242 12 64

242 12 65

242 12 66

16 x R½

20 x R½

20 x R¾

25 x R¾

32 x R1

Övergångsvinkel utv gng

d

20 x R½

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

PN/SDR

25/9,0

242 13 13

242 13 14

242 13 27

242 13 15

242 13 16

RSK nr

242 13 46

Övergångskoppling med limmuff

d

16 x R¾

20 x R1

25 x R1¼

32 x R1½

40 x R2

50 x R2¼

63 x R2¾

Unionskoppling utv gng

d

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

PN/SDR

RSK nr

242 12 67

242 12 68

242 12 69

242 12 70

242 12 71

242 12 72

242 12 73

RSK nr

Tappkransfäste

d

16 x R½

20 x R½

25 x R¾

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

Övegångsvinkel med inv/utv gng

För montering i monteringsskena

d PN/SDR

RSK nr

242 13 02

242 13 03

242 13 04

RSK nr

16 x R½

20 x R½

25 x R¾

32 x R1

40 x R1¼

50 x R1½

63 x R2

Unionskoppling inv gng

d

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

PN/SDR

242 12 74

242 12 75

242 12 76

242 12 77

242 12 78

242 12 79

242 12 80

RSK nr

20 x R½

Övergångskoppling inv/utv gng,

För montering i monteringsskena

d

20 x R½

25/9,0

PN/SDR

25/9,0

242 13 19

RSK nr

242 13 20

Fläns

16 x R½

20 x R½

25 x R¾

32 x R1

40 x R1¼

50 x R1½

63 x R2

d

20

25

32

40

50

63

R 63

75

90

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

16/13,6

16/13,6

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

Övergångskoppling med utv gng

d PN/SDR

Utförande

planpackning

planpackning

planpackning

planpackning

planpackning

planpackning

med O-Ring

planpackning

planpackning

242 12 81

242 12 82

242 12 83

242 12 84

242 12 85

242 12 86

242 12 87

RSK nr

242 12 94

242 12 95

242 12 96

242 12 97

242 12 98

242 12 99

242 13 47

242 13 00

242 13 01

RSK nr

Övergångs T-rör inv/utv gng

För montering i monteringsskena

d

20 x R½

Spärrbricka

För montering i samband med kontramuttern.

PN/SDR

25/9,0

Kontramutter För montering av övergångar enligt ovan

d


RSK nr

242 13 49

RSK nr

242 13 44

RSK nr

242 13 43

16 x R½

20 x R½

20 x R¾

25 x R½

25 x R¾

32 x R1

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

242 13 09

242 13 10

242 13 34

242 13 35

242 13 11

242 13 12

Stödskena

16

20

25

32

d

Längd

in mm

3000

3000

3000

3000

RSK nr

242 12 88

242 12 89

242 12 90

242 12 91

- 9 -


LEDNING

Vattensystem

Sortiment

Inbyggnadsventil med limanslutning

DN

15

20

d

20

25

PN/SDR

25/9,0

25/9,0

Art.- Nr.

55 40 30

55 40 34

Monteringsskena

för montering rördelar i mellanväggar

Mått

i mm

510

710

Utförande

enkel

flera

Art.- Nr.

55 31 73

55 31 74

Inbyggnadsventil med limanslutningar,

samt anslutning för vattenmätare

DN d

15

25 x R½

PN/SDR

25/9,0

Art.- Nr.

55 40 31

Component +

Innehåll

100 ml

400 ml

RSK nr

242 13 17

242 13 18

Reperationsförskruvning med klämringsanslutning

d PN/SDR

16

20

25

32

25/9,0

25/9,0

25/9,0

25/9,0

Art.- Nr.

55 40 75

55 40 76

55 40 77

55 40 78

verktyg, FRIATHERM ® styvt

A

B

C

D

E

- Verktyg -

Bockverktyg för monteringsskena

Fasverktyg 16-25 mm för ut/invändig fasning

Fasverktyg 16-63 mm för utv fasning

Fasverktyg 16-90 mm för inv fasning

Rörkap 16-67 mm

RSK/Art nr

55 65 15

242 24 33

242 24 32

55 65 13

242 24 34

Verktygsväska, FRIATHERM ® styvt

Innehåll

Verktygsväska

Innehåller: A, B, C, D, E

Art.- Nr.

55 65 10

- 10 -


Anvädningsområde

Installtioner inom byggnader

Systemet är typgodkänt för vatteninstallationer ex dricksvatten, köldbärarledningar, industrivatten.

Systemets unika egenskaper gör att även andra anvädningsområden är möjliga.

Användningsområde:

- Lägenheter

- Sjukhus

- Kontorsbyggnader

- Skolor

- Industrier

- Nybyggnad

- Renovering

Genom det hygieniska materialet och dess egenskaper, kan

materialet integreras i befintliga installationer.

FRIATHERM ® ett system för alla installationer

Andra användningsområde:

Tekniska data :

- Behandlat och obehandlat vatten / kylledningar

- Regnvattenanläggningar / kondensanläggningar

Vid andra användningsområde efter förfrågan till Glynwed

(Tryckluft, Värme, Kyla)

Rörsträvhet K = 0,007 mm

Värmeledningsförmåga = 0,16 W/mK

Vatten från 0 °C till 90 °C

Längdutvidningskoefficient = 0,07 mm /mK

Material:

Rör & Rördelar

Övergångar

Högvärdigt plastmaterial FRIAPLAST 110-65

PVC-C enligt DIN 8079/8080

MS eller RG

Ett system för alla

installationer :

- 11 -


LEDNING

Vattensystem

Montering

Framställning av skarven

För att sammanfoga en skarv krävs endast ett par enkla handgrepp.

Elektricitet, specialverktyg, svetsmaskiner eller heta arbeten krävs EJ !

KAPA FASA STRYK PÅ

FRIATHERM ® „Component +“

TRYCK IHOP OCH

STÄLL IN

Monteringsanvisningar

Röret kapas med en rörkap (trissa för plast), bågfil, tigersåg eller annat lämpligt kapverktyg. Saxar för ex pex-rör får

INTE användas på systemet.

Röret skall därefter fasas.(gäller alla dimensioner)

Kontrollera att det inte finns fett eller olja på rördelen/röret, innan sammanfogningen. Torka av lös smuts med en torr

trasa eller med handen. Rengöringsmedel får INTE användas.

Den optimala arbetstemperaturen ligger över 0°C.

Skulle temperaturen vara lägre, skall rör och rördelar värmas, använd ex varmluftspistol.

Insticksdjupet skall markeras på röret.

Endast delar tillhörande systemet skall användas för att uppnå rätt kvalité.

Componenten appliceras på rörändan i ett tunt lager. Vid större dimensioner skall även Component appliceras i

rördelarna. Observera att „vanliga“ rörlim, typ Tangit, INTE går att använda på systemet. Componenten går heller inte

att använda på andra plaströrsystem.

Vid rumstemperatur kan man efter 30 minuter släppa på ett vattentryck på 6 bar.

Full tryckbelastning kan ske efter 60 minuter.

Skulle temperaturen vara under rumstemperatur behövs längre tid.

(vid temperaturer mellan 10 °C - 20 °C, 120 minuter, vid 0 °C - 10 °C, 240 minuter.)

Componenten kan efter tillverkningsdatumet (tryckt i botten på burken) användas i 1,5 år.

Äldre Component skall INTE användas, ej heller component som utsatts för temperaturer under 0°C

Vid användning av Component+ skall handhavande instruktionerna följas.

Varuinformationsblad på Component+ finns.

- 12 -


Skarven

Säkerhetsskarven

FRIATHERM ®

„Component +“ lim

Zon för FRIATHERM ®

Kallsvetsning

Homogent material

genom materialsammansmältning

Säkerhetszon limmuffar

över gällande krav, DIN 8036, med 36%

Genom de koniska muffarna och Component+, erhåller man en homogen skarv.

Skarven resulterar i en hygienisk sammanfogning utan „spalt/fickor“ mellan rör och rördel, där smuts och vatten kan

samlas.

Tack vare sammanfogningstekniken undvikes „kanter“ inne i systemet.

Hela systemet är typgodkänt i Sverige enligt gällande regler. TG 0002 Swedcert.

Systemet uppfyller också de Europeiska kraven på ett hygieniskt rörsystem, enligt DVGW-Certifieringen.

- 13 -


LEDNING

Vattensystem

Övergång och reduktion

Övergångar

För övergång till andra material finns olika gängövergångar eller flänsar.

Tappkransfästet kan monteras i alla olika vinklar.

För montering i mellanväggar finns monteringsskena

L = 259 mm och L = 710 mm

Alla övergångar sammanfogas med Componenten, precis

som övriga rördelar. Övergångarna finns med in/utv gänga,

samt som unionskoppling.

Rördelar som har en „slätända“ (ex vinklar) får INTE

monteras i övergångskopplingarna, då „slätändan“ är för kort

för att gå i botten.

Reduktioner

Genom reduktionssortimentet reduceras lagerantalet- och kostanderna minskas.

Genom reduktionerna blir systemet mer flexibelt, så att man med hjälp av rördelar och reduktioner kan åstakomma vad

som helst. Reduktionerna går jämns med muffkanten, och därmed bygger inte detaljerna mer.

Reduktion

50/32

Reduktion

75/50

Exempel: Genom reduktioner kan man förvandla ex T-rör

så att det passar för varje monteringssituation.

T-Rör

d 75

T-Rör

d 75

Reduktion

75/50

Reduktion

50/32

Reducerade T-rör

Reduktionerna monteras direkt i rördelen.

Flera reduktioner kan monteras i varandra.

- 14 -


Flänsar och reparation

Övergång till andra material

Övergång till andra material sker genom gängövergångar, flänsar eller armaturanslutningar.

Rör

d [mm]

DN

Håldiameter

Bult storlek

Bult antal

Flänsskarvar

Övergång till apparater eller andra system kan ske med

flänsar, i systemet finns det färdiga flänspacket (1 Fläns

med Limmuff, Flänspackning).

Reparationskoppling

Reparationskoppling finns för rördimensionerna från

d 16 till d 32.

Monteras enligt följande steg :

1

2

3

4

FRIATHERM ® -Rör kapas och fasas.

Röret trycks sedan i kopplingen och över O-Ringen,

och helt i botten.

Klämmringen trycks i kopplingen

Muttern spänns för hand, därefter med ex en

skifnyckel max. 1 varv = 360°.

- 15 -


LEDNING

Vattensystem

Expansion på rörledningar

Alla ledningar i plast expanderar, dvs rören påverkas av temperaturer på ett sådant sätt att materialet blir längre.

Denna längdförändring tas upp i exempelvis riktningsändringar i rörsystemet, eller i sk. expansionslyror.

Längdutvidgningskoefficient på FRIATHERM ® styva rör är 0,07 mm/m • K.

Beräkningsexempel

Längdförändring

Temperaturdiff. i K

Rörlängd i m

Längdförändring

FRIATHERM ® styvt [mm]

Expansionen kan normalt upptagas i riktningsändringar i rörsystemet. Skulle det inte finnas sådana, gör man en sk

expansionslyra som sedan tar upp expansionen.

LP = Normalt Svep

(Löst)

FP = Fixpunkt

(Fast)

L = Rörlängd

a = Fjäderbenslängd

Beräkningsexempel

Expansionslyra

Materialkonstant c = 34

Längdförändring

mm

FRIATHERM ® styvt Dimension d [mm]

Fjäderbenslängd i mm

- 16 -


Expansion på rörledningar

Rörlängd [m]

Temperaturskillnad D T [K]

Längdförändring

Fjäderbenslängd a [cm]

Dimension d [mm]

Räknestickan

Räknestickan är ett enkelt sätt att

beräkna expansion och expansionsböjar.

Beställ hos GLYNWED AB

Fax: 08 - 44 66 911

eller via e-mail :

vvs@glynwed-se.com

- 17 -


LEDNING

Vattensystem

Expansion i schakt

Platssparande expansionsböjar i schakt för varmvatten och

vvc-leningar.

Fixpunkterna styr ländförändringen i den riktning man vill.

Exempel på fixpunkter ...

... med rördelar ... med rörbitar som

limmas på röret

Exempel på „vanligt“ svep

LP = Vanligt (löst så röret kan flytta

sig)

FP = Fixpunkt (fast spännt)

L = Rörlängd

a = Fjäderbenslängd

Skulle rörligheten på röret hindras av svepen, fyller INTE

expansionslyran sin roll. Rörledningen kommer då att böja

sig. För att få ett yrkesmässigt montage är det därför viktigt

att följa dessa anvisningar.

Vid genomgång av schaktväggar måste expansionen

beaktas. Exempelvis genom att man håller ett visst

avstånd, a, eller att man går med ledningen i sidled.

a = Fjäderbenslängd

- 18 -


Montering

Uppfästning och klammer är en väsentlig del av monteringsarbetet. Klammeravståndet (KA), kan med hjälp av

stödskenan ökas. Om man inte väljer stödskena skall klammeravstånd enligt tabellen användas.

Detta för att FRIATHERM ® skall uppfylla ett yrkesmässigt utförande.

Dimension

d [mm]

KA i m

Vågrät

Klammeravstånd (KA)

KA i m

Vågrät

med stödskena

KA i m

Lodrät

Som klammer för plaströr rekomenderas endast

gummiklädda svep.

Svepen skall inte spännas fast, utan vara „lösa“ så att röret

kan flytta sig vid expansion. Undantaget fixpunkterna.

Rörlängd L

Fjäderbenslängd

Fjäderbenslängd

Fjäderbenslängden får inte hindras eller påverkas av

stödskenor eller svep, utan skall vara fri så att röret kan

flytta sig.

Rörlängd L

Rörlängd L

Vid ledningsdragning utan naturliga riktningsändringar,

måste expansionslyror utföras för att ta upp expansion.

Genom att använda stödskenan så kan man öka

klammeravståndet. Stödskenan hindrar att röret böjer sig

eller blir krokigt när det blir varmt.

Stödskenan får inte monteras på expansionslyror.

Klammer skall monteras utanpå stödskenan så att röret

fortfarande kan flytta sig vid expansion.

- 19 -


LEDNING

Vattensystem

Planering vid montering

Källarledningar/matarledningar

Vid montering av ledningar kan man använda sig av

markeringarna på röret och rördelarna.

Montera pilarna mot strecket på röret, således får man

rördelen i vinkel mot ledningen.

Observera att om ledningen bockats så kan markeringen

på röret ändra sig.

Schaktledningar

För snabbt montage vid fördelningsledningar finns T- rör,

för c-c 60 mm.

Fördelningsledningar

Med FRIATHERM ® systemet kan man montera

fördelningsledningar i väggarna. Skarven i systemet är

nämligen godkänd för dold förläggning i Sverige.

Våningsanslutningar Inbyggnadsventiler Anslutningar

- FRIAPLAN ®

- FRIABLOC ®

- cisterner

Tappkransfäste

- 20 -


Provtryckning, renspolning, lagring och transport

Provtryckning med vatten

Provtryckning skall utföras enligt gällande regler. Tack vare FRIATHERM´s unika material egenskaper skall systemet

bara provtryckas 1 gång, precis som man gör med kopparrör. Protokoll skall upprättas.

Provtryckning med luft

Provtryckning med oljefri luft går också bra. Trycket får max vara :

för dim DN 16 - 50 max. 3 bar

för dim över DN 50 max. 1 bar

Renspolning

Vattenledningar med FRIATHERM ® skall renspolas innan idrifttagning/provtryckning.

Lagring och Transport

FRIATHERM ® Rören kan lagras under alla temperaturer. Rör levereras i kartonger och rören har skyddsproppar i

ändarna vid leverans. Vid transport är det lämpligt att transportera rör av samma längd i samma kartonger.

FRIATHERM ® Rören är känsliga för stark yttre åverkan vid låga temperaturer, då rören kan bli „spröda“.

Förvara alltid rören och delarna i orginalförpackning.

Rören och rördelarna skall skyddas mot direkt solljus. Vid montering av rör utomhus skall rören målas (lösningsmedelsfria

bindfärg) eller isoleras.

- 21 -


LEDNING

Vattensystem

Allmänna anvisningar

Potentialutjämning

FRIATHERM ® styvt är ett icke-ledande rörsystem och kan därmed inte räknas till potentialutjämnarna

Ljudskydd

Ljud kan dämpas med hjälp av att isolera rörledningarna.

Värmekabel

Självfallet går det att kombinera FRIATHERM ® systemet med ett uppvärmningssystem. Värmekabeln monteras i

enlighet med tillverkarens föreskrifter. Det är viktigt att kabeln är avsedda för plaströr. Värmeelementets maxtemperatur

får inte överstiga 70°C. Om man använder värmeelement skall man ta hänsyn till den sammanlagda tryckhöjningen så

att inga otillåtna värden kan uppkomma. Om flödet blockeras samtidigt som värme tillförs kan anläggningen utsättas

för förhöjt tryck som inte kan kontrolleras.

Ledningsdragning i riskabla områden

FRIATHERM ® rör- och rördelar är tåligt mot yttre påverkan tack vare den specialtillverkade plasten, men aggressiva

gaser kan ändå ha en negativ inverkan. En grundregel är att man skall undvika att materialet kommer i kontakt med

kemiska preparat. Det är tillrådligt att även undvika att rören kommer i kontakt med oljor och läcksökningspreparat

som kan innehålla skadliga medel.

Desinfiktion av rörledningar

Desinfektion av ledningar skall ske på termisk eller kemisk väg. FRIATHERM lämpar sig för båda metoder. Det är

tillrådligt att förbereda anläggningen för möjligheten att desinficera med kemiska preparat, speciellt i byggnader där

föroreningsrisken är hög. Om desinfektionsmedel används skall användandet föregås av ett skriftligt tillstånd från

Glynwed AB.

Kompensatorer

Kompensatorer för rörledning kan användas istället för expansionsböjar. Det är dock viktigt att dom monteras enligt

leverantörens anvisningar. Eftersom kompensatorer är mekaniska rekommenderas att i största möjligaste mån

använda sig av expansionslyror. Se VVS AMA PPC.211

Frostsäker montering

Det är viktigt att montera systemet frostfritt. I områden där frostrisk föreligger måste systemet kunna tömmas vid

behov, alternativt kan andra skyddsåtgärder komma ifråga.

Renspolning av rörsystem

Renspolning med vatten eller luft är tillräckligt, specialmedel behövs EJ på systemet, eftersom det är av specialplast

och skarvfritt, är renspolning med vanligt vatten tillräckligt. Se VVS AMA PPD.211

Anslutning till varmvattenberedare

Systemet kan monteras direkt till varmvattenberedare,om temperaturen inte överstiger 95 °C.

- 22 -


Allmänna anvisningar

Dricksvattenledningar

Enligt föreskrifter och förordningar skall användare kontinuerligt förses med dricksvatten. Vatten från stillastående

källor skall undvikas.

Tappvatteninstallationer skall utföras av sådant material och utformas så att de har tillräcklig beständighet mot yttre

och inre mekaniska, kemiska och mikrobiella processer som de kan förväntas bli utsatta för. (BBR)

Installationer skall inte avge lukt eller smak till tappvattnet.

När det gäller offentliga byggnader är det „hälsovårdsmyndigheten“ som ansvarar för att dricksvattensystemet

övervakas och testas. Det är härvidlag viktigt att rörledningsmaterialet är lämpligt för alla sorters vatten. I annat fall

kan problem uppstå om vatten måste hämtas från annan än ursprunglig källa eftersom detta då kan ha andra

egenskaper.

Samtliga komponenter i FRIATHERM vattensystemet motsvarar dessa kraven. Kopplingarna är givetvis lämpliga för

alla sorters vatten. Materialet till rören och tillbehören har testats enligt DVGW 270. Dessa test visar att FRIATHERM

styvt är lämpligt för dricksvatten även ur mikrobiologisk synvinkel.

Hygien, Legionella

Hur man skall förhindra uppkomsten av legionellabakterier finns beskrivet i olika publikationer, däribland DVGW:s

arbetsblad W 551 (Dricksvattenuppvärmning och ledningsanläggningar; Tekniska beskrivningar hur man minskar

tillväxten av legionellabakterier) samt W 552 (Dricksvattenuppvärmning och ledningsanläggningar; Tekniska

beskrivningar hur man minskar tillväxten av legionellabakterier; Sanering och skötsel).

Det är viktigt att det använda rörsystemet kan renas termiskt och kemiskt samt att undvika vattenstillestånd.

FRIATHERM styvt har inga skarvar i byggteknisk mening. Därför är det tillåtet att desinficera på kemisk väg enligt

gällande bestämmelser. Om kemisk rening skall användas skall man kontrollera att använt medel går att kombinera

med befintligt material och få ett skriftlig besked.

- 23 -


LEDNING

Vattensystem

Isolering av rörledningar

Allmänt

Systemet har mycket låg värmeledningsförmåga (=0,16 W/mK), vilket ger god energibesparing pga reducerad

värmeförlust. Enligt gällande normer skall man använda serie 30 om rören är inbyggda och serie 32 vid friliggande rör.

Dessa nomer gäller för kopparrör, som har hög värmeledningsförmåga. Eftersom plaströr isolerar bättre har vi nedan

tagit fram exempel på godtagbar isolering.

Isolering kallvattenledning

Riktvärden för minsta isoleringstjocklek.

Ledningsförläggning

- Ledning fritt förlagd i icke uppvärmt utrymme

- Ledning fritt förlagd i uppvärmt utrymme

- Ledning i schakt utan varmgående ledningar

- Ledning i schakt med varmgående ledningar

- Ledning i murade schakt

- Ledning i murade schakt med varmgående

ledningar

- Ingjutna i betongvalv,

alternativt kan röret placeras i ett skyddsrör

Isoleringstjocklek

vid

0,040 W/(mK)

4 mm

9 mm

4 mm

13 mm

4 mm

13 mm

4 mm

Isolering varmvattenledning

Riktvärden för minsta isoleringstjocklek.

Ledningsförläggning

Isoleringstjocklek

vid

0,35 W/(mK)

Innerdiameter upp till 22 mm

Innerdiameter från 22 mm till 35 mm

Innerdiameter från 35 mm till 100 mm

15 mm

20 mm

30 mm

Innerdiameter över 100 mm

Ledning förlagd ingjutet

60 mm

6 mm

Isoleringstjocklek [0,035W/ (mK)]

för FRIATHERM ® styvt

Dimension

d [mm]

DN

Innerdiameter

i mm

Isoleringstjocklek

- 24 -


Föreskrivningstext

Föreskrivningstexter enligt VVS AMA

Kapitel Objekt Sida

Kod Pos Beskrivningstext Mängd

PN-. 5 Ledning av plaströr

Fabrikat : FRIATEC

System : FRIATHERM vattensystem

Fogning : Presspassningssvets enligt

fabrikantens anvisningar

Upphängning : Gummibelagda svep

Glynwed AB tillhandahåller kostnadsfri utbildning

för handhavarna. Tel: 08-4466910

- 25 -


LEDNING

Vattensystem

Dimensionering

Allmänt

Tappstället skall utformas så att tillfredsställande vattenflöde kan erhållas utan störande buller, skadliga tryckstötar

eller korrosion. Rätt temperatur skall erhållas utan besvärande väntetid. (BBR kap 6)

Planering och dimensionering av systemet sker enligt BBR och VVS AMA.

På följande sidor erhåller Ni uppgifter om tryckförluster samt dimensioneringschema, som utgår från sannoliktflöde.

Som medelvärde för flödeshastigheten i systemet sätts följande värde 2,5 m/s. Hastigheter upp till 5m/s är acceptabla

i systemet.

Tryckförluster i rördelar

Artikel Utförande x -

Värde

Vinkel 90°

Vinkel 1M 90

Vinkel 45°

Vinkel 1M 45°

Böj 90°

T-Rör 90° A/Tr

T-Rör 90° A/V

T-Rör 90° G/Tr

T-Rör 90° G/V

Reduktion

Expansionsböj

Fördelartrör

Dimensionsjämnförelse

FRIATHERM ® styvt SDR 9,0

max. Antal BW

DN [mm]

d [mm]

Armaturen

- 26 -


- 27 -

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

0,050

0,055

0,060

0,065

0,070

0,075

0,080

0,085

0,090

0,095

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

0,550

0,600

0,650

0,700

0,750

0,800

0,850

0,900

0,950

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

-

-

-

-

118

153

192

235

281

331

385

442

502

566

632

703

776

853

932

1898

3157

4697

6511

8591

10935

13537

16397

19510

22876

26493

30359

34474

38836

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

85

101

119

138

158

180

202

226

251

277

304

333

674

1116

1655

2288

3011

3824

4724

5711

6783

7939

9180

10504

11910

13399

14969

16621

18354

20168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

40

47

53

60

68

76

84

93

102

111

224

371

548

755

992

1257

1550

1870

2218

2592

2993

3420

3873

4351

4855

5385

5940

6520

13682

23268

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

17

19

21

24

26

29

32

35

70

115

170

234

306

387

477

575

680

794

916

1045

1182

1327

1479

1639

1806

1980

4123

6968

10498

14701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,5

8,4

9,3

10

11

12

24

40

59

81

106

134

164

198

234

272

314

358

405

454

505

559

616

675

1397

2350

3526

4921

6531

8353

10385

12625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,9

4,3

8,5

14

20

28

36

46

56

68

80

93

107

122

138

155

172

191

210

230

473

793

1186

1650

2184

2787

3457

4195

4999

5869

6804

7805

8871

10002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,8

4,6

6,7

9,2

12

15

19

22

26

31

35

40

45

51

57

63

69

75

154

258

384

533

704

897

1110

1345

1600

1676

2171

2487

2823

3179

3555

3950

4365

4799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

1,9

2,7

3,5

4,3

5,3

6,4

7,5

8,8

10

11

13

14

16

18

20

21

44

73

108

150

197

251

310

375

445

521

602

689

781

878

981

1089

1202

1320

2784

4746

7198

10132

13547

17438

21805

26645

31957

37741

43996

50721

57917

65581

73715

82318

91390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

0,8

1,1

1,5

1,8

2,2

2,7

3,2

3,7

4,2

4,8

5,4

6,1

6,7

7,5

8,2

9,0

18

30

45

62

82

104

128

155

184

215

249

284

322

362

404

448

495

543

1139

1934

2924

4105

5474

7032

8775

8775

10704

12817

15115

17596

20261

23109

26140

29353

32749

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,12

0,13

0,14

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,31

0,41

0,52

0,62

0,72

0,83

0,93

1,04

1,14

1,24

1,35

1,45

1,55

1,66

1,76

1,86

1,97

2,07

3,11

4,14

5,18

6,21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,10

0,11

0,11

0,12

0,13

0,13

0,20

0,26

0,33

0,40

0,46

0,53

0,60

0,66

0,73

0,79

0,86

0,93

0,99

1,06

1,13

1,19

1,26

1,32

1,99

2,65

3,31

3,97

4,64

5,30

5,96

6,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,08

0,08

0,13

0,17

0,21

0,25

0,30

0,34

0,38

0,42

0,47

0,51

0,55

0,59

0,63

0,68

0,72

0,76

0,80

0,85

1,27

1,69

2,11

2,54

2,96

3,38

3,81

4,23

4,65

5,07

5,50

5,92

6,34

6,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,08

0,11

0,13

0,16

0,19

0,21

0,24

0,27

0,29

0,32

0,34

0,37

0,40

0,42

0,45

0,48

0,50

0,53

0,80

1,06

1,33

1,59

1,86

2,12

2,39

2,65

2,92

3,18

3,45

3,71

3,98

4,24

4,51

4,77

5,04

5,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,06

0,08

0,09

0,11

0,13

0,14

0,16

0,17

0,19

0,20

0,22

0,23

0,25

0,27

0,28

0,30

0,31

0,47

0,63

0,78

0,94

1,09

1,25

1,41

1,56

1,72

1,88

2,03

2,19

2,35

2,50

2,66

2,82

2,97

3,13

4,69

6,26

7,82

9,38

10,95

12,51

14,08

15,64

17,20

18,77

20,33

21,90

23,46

25,02

26,59

28,15

29,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,04

0,05

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,20

0,21

0,22

0,33

0,43

0,54

0,65

0,76

0,87

0,98

1,08

1,19

1,30

1,41

1,52

1,63

1,74

1,84

1,95

2,06

2,17

3,25

4,34

5,42

6,51

7,59

8,68

9,76

10,85

11,93

13,02

14,10

15,19

16,27

17,36

18,44

19,53

20,61

-

-

-

-

-

-

-

-

0,17

0,19

0,20

0,22

0,24

0,25

0,27

0,29

0,30

0,32

0,34

0,51

0,68

0,85

1,01

1,18

1,35

1,52

1,69

1,86

2,03

2,20

2,37

2,54

2,71

2,88

3,04

3,21

3,38

5,07

6,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,21

0,24

0,27

0,30

0,32

0,35

0,38

0,40

0,43

0,46

0,48

0,51

0,54

0,81

1,07

1,34

1,61

1,88

2,15

2,42

2,68

2,95

3,22

3,49

3,76

4,03

4,29

4,56

4,83

5,10

5,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25

0,29

0,33

0,37

0,41

0,46

0,50

0,54

0,58

0,62

0,66

0,70

0,75

0,79

0,83

1,24

1,66

2,07

2,48

2,90

3,31

3,73

4,14

4,55

4,97

5,38

5,80

6,21

6,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimensioneringstabell

16 x 2,0 a)

DN 12

R i

Pa/m

v i

m/s

20 x 2,3

DN 15

R i

Pa/m

v i

m/s

25 x 2,8

DN 20

R i

Pa/m

v i

m/s

32 x 3,6

DN 25

R i

Pa/m

v i

m/s

40 x 4,5

DN 32

R i

Pa/m

v i

m/s

50 x 5,6

DN 40

R i

Pa/m

v i

m/s

63 x 7,1

DN 50

R i

Pa/m

v i

m/s

75 x 5,6

DN 65

R i

Pa/m

v i

m/s

90 x 6,7

DN 80

R i

Pa/m

v i

m/s

FRIATHERM ® styvt 16 - 63 mm SDR 9

FRIATHERM ® styvt 75 - 90 mm SDR 13,6

Omräkningsfaktor: 1 Pa/m = 0,01 mbar/ m

Tryckfall R för vatteninstallation med FRIATHERM ® styva -Rör

Volymström

V S

l/s

Rörsträvhet K = 0,007 mm


Den direkta vägen till service

Glynwed AB

Division VVS

Tel : 08 / 44 66 910

Fax : 08 / 44 66 911

e-mail : vvs@glynwed-se.com

http: //www.glynwed-se.com

GLYNWED AB

Division VVS

Stormbyvägen 6 · S-163 55 Spånga

Telefon 08 / 44 66 910 · Fax 08 / 44 66 911

www.glynwed-se.com

e-mail: vvs@glynwed-se.com

- 28 -

More magazines by this user
Similar magazines