Dags att välja förskoleklass, grundskola & fritidshem - Nacka kommun

nacka.se

Dags att välja förskoleklass, grundskola & fritidshem - Nacka kommun

Skolvalsperiod

10–31

januari

Erbjudande om plats

15

februari

Dags att välja förskoleklass,

grundskola & fritidshem

Inför läsåret 2011/2012

Definitivt besked

22

februari


!

Borgvallaskolan

Vilans skola

Internationella

Engelska skolan

Jarlabergs skola

Nacka Strands skola

Ektorps skola

Skuru skola

Kunskapsskolan Nacka

Maestroskolan

Sickla skola

Eklidens skola

Järla skola

Montessoriskolan Castello

Saltsjö-Duvnäs skola

skolår F–3

Saltsjö-Duvnäs skola

skolår 4–6

Älta skola

Stavsborgsskolan

Strandparksskolan

Sigfridsborgs skola

2


Förord

Grattis! Du bor i en av Sveriges allra bästa skolkommuner. Som ansvarig politiker vill jag trots goda resultat

ännu mer. Jag vill att alla elever i Nacka, från förskolan till vuxenutbildningen, ska få världens bästa utbildning.

För att nå dit ska vi erbjuda en utbildning som rustar för livet och där elever får utrymme och stöd att utvecklas

utifrån sina egna unika förutsättningar.

Förord

Vi har kommit en ganska bra bit på vägen. Skolorna i

Nacka håller mycket hög kvalitet och eleverna har bland

de allra bästa resultaten i landet om man jämför betyg och

resultat på nationella prov. Senast i september 2010 blev

vi utsedda till ”Bästa skolkommun i Stockholms län” av

Lärarförbundet.

Jag vill att Nacka ska vara en kommun där det spelar

större roll vart du är på väg än var du kommer ifrån. Valfrihet

är viktigt, det handlar om din rätt att själv bestämma

över din och dina barns framtid – och det är därför du

får den här broschyren.

I den här broschyren får du en kort men samlad överblick

över de alternativ som finns i Nacka och information

om hur du går tillväga för att välja. Vår modell – kundvalssystemet

– gör att skattepengarna som bekostar utbildningen

följer dig och ditt barn i ert val. Alla barn är välkomna

till våra skolor och skolpengen ger förutsättningar

för detta.

I Nacka verkar både kommunala och fristående skolor

under lika villkor. I praktiken betyder det att skolorna får

konkurrera om eleverna, vilket jag tror gör skolorna ännu

bättre. Konkurrensen om eleverna sporrar skolorna att bli

ännu bättre och att profilera sig för att försöka tillgodose

dina och andra föräldrars önskemål.

Jag är övertygad om att du kommer att hitta flera skolor

som du blir intresserad av.

Som stöd inför ditt val redovisas också skolans resultat och

annan information som kan vara till hjälp för att underlätta

det viktiga beslut som ligger framför dig och ditt barn.

Välj gärna skola tillsammans med ditt barn. Skolan

befinner sig i en ständig förändringsprocess precis som

samhället runt omkring, därför tror jag att en positiv, konstruktiv

och öppen samverkan mellan skola och föräldrar

är en viktig framgångsfaktor för eleverna. Du ska exempelvis

få tydlig skriftlig information om hur ditt barn utvecklas,

både kunskapsmässigt och socialt, åtminstone en gång

per termin. Tydlighet är viktigt för att vi alla ska kunna ta

vårt ansvar för barnens utbildning och sätta in ett effektivt

stöd när detta behövs.

Du ska alltid känna att du är välkommen med synpunkter

och idéer som kan förbättra skolan. Vår strävan

är att du ska vara nöjd med dina barns skolgång. Vi har en

utbildningspolitisk strategi som beskriver hur vi arbetar för

att skapa trygghet och studiero i våra skolor, läs den gärna

på www.nacka.se

Var nyfiken och fråga gärna inför ditt val, det finns

många som vill hjälpa till och ge dig mer information än

vad den här broschyren kan ge. Och till sist - ta vara på de

möjligheter som valfriheten ger!

Linda Norberg, ordförande

i Utbildningsnämnden

(linda.norberg@nacka.se)

!

3


innehåll

INNEHÅLL

Förord ..............................................................3

Dags att välja förskoleklass, grundskola och

fritidshem för ditt barn...........................................5

Så här gör du valet.................................................6

Öppet hus/Informationskvällar..............................7

Boo

Backeboskolan, skolår F–6 ...............................8

Björknässkolan, skolår F–9 ...............................8

Boo Gårds skola, skolår F–6..............................9

Idunskolan Nacka Värmdö Waldorfskola,

skolår F–9..........................................................9

Jokannes Petriskolan, skolår F–9.....................10

Lännersta skola, skolår F–5.............................10

Myrsjöskolan, skolår F–9 ................................ 11

Orminge skola, skolår F–6............................... 11

Sågtorpsskolan, skolår F–6 .............................12

Vittra i Saltsjö-Boo, skolår F–9.........................12

Älta

Sigfridsborgs skola, skolår F–6 .......................24

Stavsborgsskolan, skolår 7–9..........................24

Strandparksskolan, skolår F–6 ........................25

Älta skola, skolår F–6 ......................................25

Övrig information och statistik

Litet ABC..........................................................26

Möjlighet att välja karriärvägledare..................29

Nackas utbildningspolitiska strategi.................30

Jämförelsetal för dig som ska välja till

förskoleklass eller skolår ett.............................31

Jämförelsetal för dig som ska

välja till skolår 6 eller 7....................................33

Fisksätra/Saltsjöbaden

Da Vinciskolan, skolår F–6 .............................13

Fisksätraskolan, skolår F–9 .............................13

Igelboda skola, skolår F–6 ..............................14

Kunskapsskolan Saltsjöbaden, skolår 6–9.......14

Lännbo friskola, skolår F–6 .............................15

Neglinge skola, skolår F–5 ..............................15

Saltsjöbadens Samskola, skolår 6–9 ...............16

Solsidans skola, skolår F–3 .............................16

Sicklaön

Borgvallaskolan, skolår F–3............................. 17

Eklidens skola, skolår 7–9............................... 17

Ektorps skola, skolår F–6 ................................18

Internationella Engelska skolan skolår 6-9......18

Jarlabergs skola, skolår F–6.............................19

Järla skola med Nacka Musikklasser,

skolår F–6 .......................................................19

Kunskapsskolan Nacka, skolår 6–9.................20

Maestroskolan, skolår F–9...............................20

Montessoriskolan Castello, skolår F–9 ...........21

Nacka Strands skola, skolår F–5......................21

Qvarnholmens skola, skolår 6–9.....................22

Saltsjö-Duvnäs skola, skolår F–6 ....................22

Sickla skola, skolår F–6 ...................................22

Skuru skola, skolår F–9 ..................................23

Vilans skola, skolår F–6 ..................................23

4

!

Text: Respektive skolas rektorer. Samordnare, textgranskning och layout: Kultur- och utbildningsenheten,

Nacka kommun. • Omslagsbild samt bilder sid 26,29: Ryno Quantz

• Övriga foton: Håkan Lindgren, Jens-Olof Lasthein, Truls Nord

• Tryck: AB DanagårdLiTHO AB. Tryckt på Maxioffset 150 gr, 3 500 ex, 2010.

Målen för skolan hittar du på

www.nacka.se


Dags att välja förskoleklass, grundskola

och fritidshem till höstterminen 2011

Val av skola och fritidshem gör du på Nacka kommuns

hemsida, www.nacka.se under perioden 10–31 januari

2011, oavsett om du väljer en skola inom eller utanför

Nacka.

I den här broschyren hittar du information om hur valet

går till, generella regler och kortfattad information om

alla skolor i Nacka, såväl kommunala som fristående. Utförligare

information om varje skola hittar du på skolans

egen hemsida.

Nacka kommuns hemsida, www.nacka.se, hittar du

information om regler, skolskjuts, elevhälsa, försäkring,

mål och kvalitet m.m. Där hittar du även JämförareN och

ytterligare information om kvalitet, se nedan.

Vem ska välja skola under skolvalsperioden

Inför läsåret 2011/2012 ska skolval göras för:

• Barn som fyller sex år under 2011 och önskar börja i

förskoleklass eller skolår 1 i grundskolan

• Barn som fyller sju år under 2011 och inte gått i

förskoleklass

• Elever vars nuvarande skola inte har högre skolår

• Elever som vill välja en ny skola till höstterminen 2011

Barn som fyller sex år under 2011 kan välja mellan att

gå kvar i förskoleverksamheten, börja i förskoleklass eller

grundskola. Om ditt barn ska gå kvar i förskoleverksamhet

behöver du enbart meddela detta till din förskola.

Skolvalsperiod

Erbjudande om plats

Definitivt besked

10–31

januari

15

februari

22

februari

Dags att välja förskoleklass, grundskola och fritidshemför ditt barn

Vilken skola passar

mig och mitt barn...

Du kan enkelt jämföra skolor i

JämförareN

I JämförareN markerar du de skolor du är intresserad av.

Sedan kan du jämföra vad elever och föräldrar tycker om

t.ex:

• undervisningen

• stämningen i skolan

• möjligheterna till inflytande

Du kan också se prov- och betygsresultat.

Gå in på JämförareN:

http://jamforaren.nacka.se

På www.nacka.se, Barnomsorg och utbildning, Förskoleklass och

grundskola, Mål och kvalitet hittar du ytterligare information

om skolornas kvalitet

5

Nyheter om skola hittar du på

www.nacka.se

Resultat i nationella prov

se sid 32–33

!


så här gör du valet

Så här gör du valet

Så här gör du för att välja skola

Skolvalsperioden är mellan den 10-31 januari och skolval

går att göra från den 10 januari då skolvalsperioden börjar.

1. Valet görs på www.nacka.se

För att göra ditt val behöver du en e-legitimation samt

ha registrerat den på www.nacka.se. Det går bra att

registrera e-legitimationen hos Nacka kommun innan

skolvalet börjar den 10 januari.

På www.nacka.se finns även information angående

alternativ inloggning för dig som inte kan skaffa

e-legitimation.

2. E-legitimation och registrering

E-legitimation skaffar du från din bank, Nordea eller

Telia. Om du inte tidigare har registrerat din e-legitimation

gör du det på www.nacka.se. När du gjort din

registrering skapas ett konto för e-tjänster hos Nacka

kommun som kommer att fungera inom 24 timmar.

Mer information om e-legitimation och registrering

hittar du på www.nacka.se.

Så här gör du val av fritidshem

Om ditt barn ska gå i förskoleklass eller skolår 1–3 i

grundskolan kommer du att få en fråga om du önskar

fritidshem. Du anger då önskat alternativ eller tackar nej

till fritidshem. Om du önskar fritidshem för ditt barn ska

du även ange datum när du vill att barnet börjar på fritidshemmet.

Tidigast möjliga datum för höstterminen är 1

augusti. Kontakta gärna skolan för information om fritidshemmets

verksamhet och om hur inskolningen går till.

Val av skola utanför Nacka

Även du som väljer en skola utanför Nacka ska göra ditt

val under skolvalsperioden enligt punkterna 1-4. Nacka

kommun har en skyldighet att bevaka att alla elever uppfyller

lagens krav om skolplikt och därför ska alla föräldrar

välja skola för sitt barn. Du gör ditt skolval enligt ovan

men anger ”Skola utanför Nacka” som alternativ. Det är

viktigt att du själv dessutom kontaktar skolan som du vill

välja för ditt barn. Valet på webbsidan skickas bara vidare

till skolor inom Nacka.

3. Logga in på Nacka kommuns hemsida:

- www.nacka.se

Du loggar in med din e-legitimation på www.nacka.se

– på startsidan finns en länk direkt till sidan där du

gör ditt val. Det finns instruktioner och hjälptexter på

sidan som guidar dig igenom valet. På www.nacka.se

finns även en videoguide dvs. en film som ger dig detaljerad

information om hur du gör valet.

4. Har du skyddade adressuppgifter eller saknar

svenskt personnummer

Då kan du tyvärr inte göra valet på webben. Kontakta

istället Nacka kommuns kontaktcenter på telefon

08-718 80 00 så hjälper vi till.

6

!

Utförligare instruktioner finns på

www.nacka.se

Nyheter om skola hittar du på

www.nacka.se


Öppet hus/Informationskvällar

För mer utförlig information om skolornas Öppna Hus, se respektive skola.

BOO

Backeboskolan, skolår F–6 tisdag 25 januari kl. 19.00

Björknässkolan, skolår F–9 förskoleklass tisdag 25 januari kl. 18.30 i aulan, skolår 7 tisdag 18 januari kl. 18.30 i aulan.

Boo Gårds skola, skolår F–6 infomöte onsdag 19 januari kl. 18.30. Besök i verksamheten torsdag 20 januari kl. 8.15-11.00.

Idunskolan – Nacka Värmdö Waldorfskola, skolår F–9 18 och 20 januari (skola, förskola och 6-årsverksamhet) kl. 18.00-20.00.

Johannes Petriskolan, skolår F–9 lördag 22 jan. kl. 9-13, förskoleklass kl. 10.30, år 6-9 kl. 12.00. Tisdag 25 jan, förskoleklass, kl. 18.30.

Lännersta skola, skolår F-5 tisdag 18 januari kl:18.30.

Myrsjöskolan, skolår F–9 förskoleklass, skolår 1 måndag 24 jan. kl. 18.30 i Glashuset, skolår 7 tisdag 25 jan. kl. 18.30 i matsalen.

Orminge skola, skolår F–6 lördag 22 januari kl. 9.00-11.00. Informationskväll onsdag 26 januari kl. 18.30 i skolrestaurangen.

Sågtorpsskolan, skolår F–6 onsdag 26 januari kl. 13.00. Torsdag 27 januari kl. 18.00, rundvandring. Förskoleklass: kl 19.15.

öppet hus/informationskvällar

Vittra i Saltsjö-Boo, skolår F–9 maila saltsjoboo@vittra.se för privat visning. Se även: www.vittra.se./

FISKSÄtra/saltsjöbadEN

Da Vinciskolan, skolår F–6 lördag 15 januari kl. 10.00-14.00.

Fisksätraskolan, skolår F–9 lördag 22 januari kl. 10.00-13.00.

Igelboda skola, skolår F–6 v 3, öppet-hus-vecka, 18-21 januari kl. 9-13. Infokväll 19 januari kl. 18.00-18.30 i aulan. Vernissage med mingel i

skolhus A, 19 jan 18.30- 20.00.

Kunskapsskolan Saltsjöbaden, skolår 6–9 lördag 15 januari kl. 10.00-14.00. Infomöte, onsdag 12 januari+måndag 17 januari kl. 18.00-20.00.

Lännbo friskola, skolår F–6 tisdag 12 januari kl. 18.00. 19.30 bjuder vi på kaffe och informerar i matsalen.

Neglinge skola, skolår F–5 v 3, må–fre kl. 8.30-13.30. Fritids kl. 13.30-18.00. Info föräldrar: lördag 15 jan kl. 10.00 i matsalen.

Saltsjöbadens Samskola, skolår 6–9 18 januari kl. 17.00 - 19.00.

Solsidans skola, skolår F–3 v 3, må-fre kl. 8.30-13.30. Fritids kl. 13.30-17.30. Lördag 22 januari kl. 10.00, information i matsalen.SIck

SICKLAÖN

Borgvallaskolan, skolår F–3 onsdag 19 januari kl. 16.00-18.00, infomöte kl. 18.15-19.15.

Eklidens skola, skolår 7–9 torsdag 20 januari kl. 18.00-20.00, info av rektor kl. 18.30 i Konferenscentrum.

Ektorps skola, skolår F–6 lördag 22 januari kl 10.00-12.45. Info kl. 13.00-14.00. Info skolår 4 kl. 10.15–10.45.

Internationella Engelska skolan, skolår 6-9 Skolår 4-5, måndag 17 januari kl. 18.00. Workshop Days: för elever som vill börja skolår 4-6.

Jarlabergs skola, skolår F–6 torsdag 19 januari kl. 18.00–20.00. Besöksvecka 17-21 januari.

Järla skola med Nacka Musikklasser, skolår F–6 17 januari kl. 18.30 för förskoleklass. 17-20 januari kl. 9.00-15.00 för grundskola.

Kunskapsskolan Nacka, skolår 6–9 lördag 15 januari kl. 10.00-14.00. Infomöte tisdag 18 januari kl. 18.00-20.00.

Maestroskolan, skolår F–9 vecka 3, mån-fre kl. 9.00-20.00. Lördag 22 januari, infoträff kl. 13.00 i matsalen.

Montessoriskolan Castello, skolår F–9 lördag 22 januari kl. 9.00-12.00. Infokväll: onsdag 12 januari. F-5 kl. 18.00-19.30. 6-9: kl. 19.30-21.00.

Nacka Strands skola, skolår F–5 torsdag 13 januari och tisdag 25 januari kl. 17.30-19.00.

Saltsjö-Duvnäs skola, skolår F–6 Saltängen: 20 januari kl. 16.00-19.00. Info kl.18.00. Duvnäs: 20 januari kl. 16.00-19.00. Info klockan 17.30.

Lagår´ns Montessoriklasser: 20 januari-hela dagen. Info kl. 18.30.

Sickla skola, skolår F–6 11 - 21 januari kl. 8.30-16.00 varje dag. Informationskväll tisdag 18 januari kl.19.00.

Skuru skola, skolår F–9 22 januari.

Vilans skola, skolår F–6 information 20 januari kl. 18.30 i biblioteket. Öppet hus vecka 3.

ÄLTA

Sigfridsborgs skola, skolår F–6 Informationskväll: tisdag 25 januari, kl. 18.30.

Stavsborgsskolan, skolår 7–9 tisdag 18 januari, kl. 18.30-20.30 och lördag 22 januari kl. 10.00-12.00.

Strandparksskolan, skolår F–6 onsdag 19 januari kl. 18.00-19.30, info. Torsdag 20 januari kl. 09.00-12.00, besök.

Älta skola, skolår F–6 info torsdag 20 januari kl. 18.30-20.00. Öppet hus fredag 21 januari kl. 8.15-11.00.

7

Kundundersökningen visar vad

föräldrar och elever tycker

Hur nöjda är föräldrar och elever

med skolorna Se sid 31 och 33

!


Boo

Backeboskolan

Fristående skola

Backeboskolan i Vikingshill, Saltsjö-Boo, är en friskola vackert belägen

på en naturtomt med utsikt över Höggarnsfjärden. Lärare och

levande verkstadspedagoger arbetar tillsammans i arbetslag.

Skolan startade 1993 och har idag 150 elever från förskoleklass till

skolår 6. Backeboskolan har små klasser och hög personaltäthet.

En grundsten i skolans pedagogik är arbetet i stora ämnesövergripande

teman, där kreativitet och skapande förenas med forskning och

sökande efter fakta. Det skapar lust att lära, förståelse för orsak och

verkan, ger överblick och sammanhang samt utvecklar barnens förmåga

till samarbete och dynamiskt tänkande. I temaarbetet inspireras

vi av Levande Verkstad, en metod att arbeta skapande i ord, bild, form,

musik, drama och rörelse. I Levande Verkstad arbetar man medvetet

med lusten och inspirationen som redskap i lärandet, vilket ger nyfikenhet,

självförtroende och skaparkraft. Att känna sig trygg är en förutsättning

för att kunna lära. Därför har vi bland annat fadderverksamhet och

drama i alla klasser.

Under de första skolåren lägger vi stor vikt vid att utveckla barnens

språkliga och matematiska medvetenhet. Arbetet sker på ett lekfullt sätt

som väcker barnens intresse.

< Besöksadress Vikingshillsvägen 68,

08-747 90 10, info@backeboskolan.se,

www.backeboskolan.se


Boo Gårds skola

kommunal skola

Boo Gårds skola är en attraktiv skolenhet dit elever och personal går

med glädje. Skolan har motiverade barn, engagerad och kompetent

personal, intresserade föräldrar och en tydlig ledning. Vår verksamhet

genomsyras av lärande, en samsyn på uppdraget, samarbete och stor

delaktighet.

Vårt viktigaste uppdrag är att ge våra elever goda förutsättningar för

ett fortsatt lärande. För att genomföra detta uppdrag arbetar vi med

individens och gruppens behov. Vår personal strävar ständigt efter att

finna de allra bästa pedagogiska redskapen för elevernas kunskapsutveckling.

Under detta läsår prioriterar vi dessutom den pedagogiska

utvecklingen av livskunskap, att alla elever och föräldrar ska känna till

kursplanemålen, användandet av SkolportalN och att personalen ska

lära pedagogiskt av varandra.

Våra förskoleklasser är mötesplatsen mellan förskola och skola. Genom

lek och i samspelet med kamrater får barnen möjlighet att lära,

utveckla sina kompetenser, bygga sina begreppsvärldar och finna sig

tillrätta i skolans värld.

Vi har hög personaltäthet och utbildad personal. Eleverna omges

under hela dagen av många engagerade personer med barnen i fokus,

vilket skapar trygghet. Det professionella bemötandet är av stor vikt.

Vår fantastiska skolgård och skolans natursköna omgivning ger oss

stora möjligheter till varierade aktiviteter.

Idunskolan Nacka Värmdö

Waldorfskola

Fristående skola

Waldorfpedagogikens mål är att begeistra eleverna genom kunskap,

insikt och initiativ. Det mångsidiga och ambitiösa pedagogiska upplägget

vill skapa en livslång motivation till att ständigt vilja lära sig mer.

All undervisning strävar efter att väcka engagemang, nyfikenhet och

förundran.

Läroplanen reflekterar barnens utveckling då ämnesinnehållet är

fördelat med hänsyn till vad som verkligen upplevs som intressant i

varje åldersfas. Lärarna förmedlar kunskapsstoffet muntligt och med

ögonkontakt med eleverna, som sedan bearbetar det genom återberättelse,

text, teckning, hantverk, drama m.m. Konst är inte i första hand

ett ämne på Idunskolan, utan ett sätt att angripa alla andra ämnen på.

Tillvägagångssättet involverar många sidor hos eleverna och möjliggör

att var och en tillgodogör sig kunskapen utifrån de enskilda förutsättningarna.

Huvudundervisningen bedrivs i block på 2–4 veckor. Skolan erbjuder

spanska från skolår 1 utöver engelska. Vi följer årstidernas växling och

firar högtiderna med spel och fester. Ekologiskt tänkande kommer in i

allt från råvarorna i maten till valet av material i de arkitektritade lokalerna,

som byggts på en stor och naturskön tomt. Föräldrarna erbjuds

delaktighet i skollivet genom föräldrarådets många initiativ.

Kundundersökningen visar vad

föräldrar och elever tycker


Boo

Johannes Petriskolan

Fristående skola

Framtidens utmaningar måste mötas av kreativa och kunniga världsmedborgare.

(Pysslingens vision 2008) På Johannes Petri Skola tror vi

på ett innovativt lärande som utmanar befintliga synsätt, uppmuntrar till

nytänkande, kreativitet samt betraktar olikheter som en tillgång.

Vår inriktning är Naturvetenskap och Kommunikation. Vi strävar efter

att väcka och bibehålla ett intresse för naturvetenskap hos våra elever.

Hos oss är naturvetenskap upplevelsebaserat, utforskande och roligt!

Även våra yngsta elever får tillgång till våra förstklassiga laborationssalar.

Engelska står på schemat redan i förskoleklass och alla elever

får undervisning i retorik. Trygghet och trivsel är avgörande för att

skapa de bästa förutsättningarna för varje elevs lärande. Vi undervisar

alla elever i livskunskap och samarbetar med Friends för att förebygga

mobbning. God och nyttig mat är ett viktigt inslag för att våra elever ska

må bra och prestera goda kunskapsresultat. Vår två kockar lagar all mat

från grunden.

Vår skola är nybyggd och anpassad för en modern pedagogik. Vi

undervisar både i baskurser och ämnesövergripande teman. Våra elever

tränas successivt i att ha inflytande över och ta ansvar för sitt eget

lärande. Apple och JP har vi en 1–1 satsning som innebär att alla elever

i 6–9 får tillgång till en bärbar dator, på skolan finns också ett Lego

Education Center.


Myrsjöskolan

kommunal skola

Elever som trivs i sin skola lär sig mer! I Myrsjöskolan har vi skapat

en stark gemenskap mellan lärare och elever samt en genomtänkt värdegrund

för vårt arbete. Engagerad och välutbildad personal välkomnar

barn och ungdomar från 6 till 16 år. Skolans elever och lärare är indelade

i mindre arbetslag där varje lag har stor möjlighet att planera sin

verksamhet.

Vi har tre förskoleklasser där barnen på eftermiddagarna går på

fritids tillsammans med sina blivande klasskamrater från skolår 1–3.

I skolår 7–9 är klasserna små, endast 17 elever i varje. Utvecklingen i

samhället och omvärlden i stort måste avspegla sig i skolan och vi har

därför valt att alla elever i skolår 4-9 får tillgång till en egen bärbar dator,

en MacBook, som de kan använda i skolan och hemma under sin

tid som elev på Myrsjöskolan.

Vår styrka är vår personal! De är engagerade, kunniga och trivs med

sitt arbete i skolan. Det borgar för hög kvalitet, vilket skolans goda resultat

visar.

Arbetet i Myrsjöskolan grundas på ömsesidig respekt. Alla barn ska

känna trygghet och uppskattning och det är viktigt att alla får en bred

bas och goda kunskaper. Vår strävan är att lära eleverna att ta ansvar

för sitt eget lärande och att vilja lära mer. Det ställs stora krav på skolan

– på lärare, elever och alla andra. Vi kommer att göra det bästa av de

förväntningarna!


oo

Sågtorpsskolan

kommunal skola

Med historiens vingslag i ryggen flyger vi mot framtidens möjligheter!

är skolans vision. Den inspirerande omgivningen gör att vi använder

naturen som klassrum i olika ämnen. Skolan arbetar med lärande

för Hållbar utveckling. Vår skolrestaurang driver vi i egen regi där vi

ständigt utökar användandet av ekologiska produkter.

Vi arbetar gemensamt för allas trygghet och arbetsglädje. Pedagogerna

ger eleverna de viktiga redskapen till att finna kunskap. Vi vill vara

elevernas inspiratörer och medforskare och ger eleverna problembaserade

uppgifter där de själva ska finna lösningarna. Vi samtalar kontinuerligt

med eleverna om skolplanens kunskapsmål.

Förskoleklassen arbetar efter skolans mål. Leken genomsyrar den

dagliga verksamheten som inspiration till kunskap och även som en

glädjekälla där den sociala kompetensen får utvecklas. Vi ser som vår

uppgift att bemöta varje enskild individ, utifrån var och ens förmåga, för

att stärka barnets självkänsla.

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sitt matematiska tänkande

genom bl.a. experiment och problemlösningar samt sin språkmedvetenhet

med hjälp av bl.a. Bornholmsmodellen. För oss är det viktigt

att ge tid för samtal och reflektion. Vi hämtar inspiration från bl.a.

Fröbelpedagogiken, (Fröbel var barnträdgårdens grundare). Förskoleklassverksamheten

och fritidsverksamheten är integrerad i samma lokal

med samma lärare hela dagen.

Vittra i Saltsjö-Boo

Fristående skola

Vittra i Saltsjö-Boo är det självklara alternativet för alla familjens barn.

Hos oss hittar du både förskola 1-5 år och grundskola 6-16 år. Vi verkar

i stora, ljusa och fräscha lokaler nära goda kommunikationer.

Värdet av det vi gör i förskola och skola avgörs av hur väl rustade

eleverna är att möta nya utmaningar i framtiden. För oss är kunskap

viktig men det handlar även om att lära om vem jag är och hur jag lär

mig. Framtidens samhälle behöver ansvarstagande, medvetna och kreativa

medborgare. Vi tror att lärande blir möjligt genom samspelet mellan

individ och gemenskap. I vårt utvecklingsarbete har vi valt att utgå från

EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Många av våra elever

kommer från Saltsjö-Boo men flera väljer att åka långt från både Värmdö

och Nacka för att komma till just oss.

I vårt arbete utgår vi från aktuella händelser och elevernas erfarenheter.

Vi har långa sammanhängande arbetspass med en nära pedagogisk

relation. Grupperna är åldersblandade och elevens behov är styrande.

Vi har goda formella resultat och 100 % av våra föräldrar med barn i

förskoleklassen rekommenderar verksamheten. Hos oss finner du en

fotbollsinriktning i samarbete med Svenska fotbollsakademin och en

kulturprofil som drivs av engagerade musik- och estetpedagoger. För

dig som gillar musik finns även samarbete med Musikania på kvällstid.

< Besöksadress Boo Kyrkväg 5,

www.sagtorp.nacka.se

< Kontaktpersoner Ann Sundman Brott,

biträdande rektor, 08-718 86 42,

ann.sundman.brott@nacka.se,

Monica Berger, skolkoordinator,

08-718 85 30, monica.berger@nacka.se

< Rektor Kerstin Häggner, 08-718 85 44,

kerstin.haggner@nacka.se

< Öppet hus Öppet hus onsdagen den

26 januari kl. 13.00, start vid huvudentrén.

Torsdagen den 27 januari kl. 18.00

välkomnar vi till en rundvandring i vår

verksamhet. Information kl 19.15 med

inriktning på verksamheten i förskoleklass.

F-klasspedagogerna finns sedan

tillgängliga för frågor.

< Organisation 2010/2011

Förskoleklass: 3 st, 82 elever

Grundskola: skolår 1–6, 336 elever

Fritidshem: 3 st, 215 barn

Pedagogisk profil/inriktning: natur,

kultur och drama är viktiga ingredienser

i vår verksamhet.

Språkval: franska, spanska och tyska i

samarbete med Myrsjöskolan.

< Besöksadress Edövägen 2,

08-556 146 40, saltsjoboo@vittra.se,

www.vittra.se

< Kontaktperson Sophie Arremark,

08-556 146 40,

sophie.arremark@vittra.se

< Rektor Ulrika Strandberg, 08-556 146

42, ulrika.strandberg@vittra.se

< Öppet hus maila saltsjoboo@vittra.se

och boka tid för privat visning och information.

Se även vår hemsida:

www.vittra.se för aktuella datum för

olika aktiviteter.

< Organisation 2010/2011

Förskoleklass: 1 st, ca 15 elever som

arbetar integrerat med skolår 1 och 2

Grundskola: skolår 1–9, ca 150

elever som arbetar åldersblandat efter

behov

Fritidshem: ca 50 barn, fritidsklubb för

de barn som önskar

Språkval: spanska, franska och tyska

12

!

Målen för skolan hittar du på

www.nacka.se

Resultat i nationella prov

se sid 32–33


Da Vinciskolan

Fristående skola

Da Vinciskolan är en Montessoriinriktad F–5-skola i Saltsjöbaden

med konst och vetenskap som profilområden. Grundtanken i Montessoripedagogiken

är att barn har en naturlig lust att lära samt en vilja

och förmåga att arbeta självständigt. Vi uppmuntrar tidigt barnen att

ta ansvar för sitt lärande och strävar efter att anpassa inlärningen efter

varje barns förutsättningar. Alla våra pedagoger har lärarexamen.

Da Vinciskolans konstnärliga profil genomsyrar hela verksamheten.

Varje vecka ägnar eleverna ett långt arbetspass åt skapande verksamhet.

Även naturvetenskaperna och teknikämnet har en framträdande

roll. Barnen lär sig att se samband och lösa problem, t ex i vår teknikverkstad.

Da Vinciskolan är liten och personlig. Vårt skolhus utgörs av en

patriciervilla med utsikt mot Neglingemaren. På skolgården finns bl a

äppelträd, en multiutomhusplan och barnens eget grönsaksland.

Da Vincisskolans matsal serverar hemlagad mat och hembakat bröd.

Målet är att utveckla ett helt ekologiskt skolkök.


fisksätra/saltsjöbaden

Igelboda skola

kommunal skola

VISION

På Igelboda skola är det roligt att lära och viktigt att kunna. Våra

nyfikna elever tar tillsammans med engagerad personal språnget till en

skola i mästarklass där kunskapsgränser tänjs och vi lär av och med

varandra.

Verksamhetsidé

På Igelboda skola och förskola har vi ett positivt och respektfullt klimat

där det tydligt märks att det är roligt att lära och viktigt att kunna. Varje

barns/elevs förmåga och utvecklingsmöjligheter är ledstjärnan i vår

verksamhet. Vi är väl förankrade i gemensamma värden och traditioner

som tillsammans med modern teknologi och nya arbetssätt leder till hållbar

utveckling.

Vi vuxna visar vägen genom att vara goda förebilder och ha ett gott

samarbete med varandra. Genom positiva och inspirerande möten

utvecklas och växer vi. Framför oss ligger en spännande och utmanande

väg där oändligt många upptäckter kommer att göras.

Kunskap ~Tradition ~Nyskapande med glädje, engagemang och vikänsla!

Stråkklasser - Elever i skolår 1–3 erbjuds stråkklass i samarbete med

Nacka musikskola.

Projekt 1:1 - Elever skolår 6 deltar i FFS projekt ”En dator en elev”


Lännbo friskola

Fristående skola

Lännbo är en liten skola i Fisksätra som är stolt över att kunna erbjuda:

• små klasser

• fritidsplats för alla barn

• trygg och lugn miljö

• moderna läromedel

• hög personaltäthet

• utbildad personal

• egna kockar som lagar vår mat

• ett väl fungerande elevvårdsteam

• aktivt arbete mot mobbning

• individuell utvecklingsplan för varje barn

Hos oss får ditt barn de allra bästa möjligheterna till en utbildning för

framtiden och blir varje dag uppmärksammad som en egen individ.

< Besöksadress Fidravägen 1,

08-448 43 30, www.lannbofriskola.com

< Rektor och kontaktperson

Margareta Sjunnestrand,

margareta.sjunnestrand@lannbofriskola.com


fisksätra/saltsjöbaden

Saltsjöbadens Samskola

kommunal skola

Samskolan är känd för att kunna se till varje elevs individuella förutsättningar

och 2010 var vi en av tolv nominerade skolor till utmärkelsen

”Lika värde”. Vi är en hälsodiplomerad skola med 400 elever i årskurserna

6-9. Här får du en lugn och trygg studiemiljö. Våra omtyckta och

duktiga lärare ger dig en bra grund för fortsatta studier på gymnasiet.

Hos oss utvecklar du din förmåga till samarbete, kreativitet, kommunikation

och självständigt tänkande. När du går ut årskurs 9 kommer

du att ha många valmöjligheter eftersom våra elever når mycket goda

studieresultat.

Du har tre idrottslektioner varje vecka och får en fördjupad kunskap

om ledarskap, lagarbete och hälsa. Vi har ämnesövergripande projekt

utifrån ett internationellt perspektiv, med fokus på språk, natur- och

samhällsvetenskap. Vi utvecklar dina olika kompetenser och stimulerar

entreprenörskap och företagsamhet. Du får en egen bärbar Mac som

ger dig nya möjligheter till lärande.

I vårt Lärcentrum kan du få stödundervisning av specialpedagoger.

Skolsköterska, kurator och karriärvägledare finns på skolan och vi har

ett aktivt elevråd som bland annat är med vid rekrytering av lärare och

skolledare.

Den vackra skolbyggnaden, vår nya skolgård och en välbesökt cafeteria

gör det lätt för dig att trivas. Välkommen till Saltsjöbadens Samskola

– hos oss lägger du en bra grund för din framtid!


Borgvallaskolan

kommunal skola

Vi är en liten ”bullerbyskola” med ca 120 elever. Utbildade och erfarna

pedagoger ger oss goda möjligheter att erbjuda en trygg lärmiljö

där alla känner alla. Skolans elever når mycket goda resultat, enligt

nationella proven i år 3. Våra förskoleklasser arbetar utifrån Bornholmsmodellen

vilket ger en god grund till elevernas vidare läs- och

skrivutveckling. Elevernas naturliga lust och nyfikenhet att lära utmanas

genom att vi arbetar med olika temaområden.

Närheten till Nyckelvikens naturreservat ger oss goda möjligheter att

använda naturen som extra lärosal. Lusten att lära är starkt kopplad till

känslan av hälsa och välbefinnande. För att må bra måste både knoppen

och kroppen stimuleras. Vi har rörelse varje dag och en gång i

veckan har vi morgongympa på skolgården till medryckande musik. I

skolans egna kök lagar vi maten från grunden med kravmärkta produkter.

Vi arbetar målmedvetet för att eleverna ska ha inflytande över och

ta ansvar för sitt skolarbete. Motiverade elever lär mer! Vi arbetar aktivt

mot all typ av diskriminering och kränkande behandling.

Musikskolor erbjuder olika aktiviteter i våra lokaler. Borgvallaskolan

är en del av Ektorps skolenhet, på Ektorp har vi idrott och slöjd. Under

läsåret 2010/11 startar vi upp en ny profil med inriktning mot språk

och kommunikation.

Borgvallaskolans elever, föräldrar och personal är stolta över sin

skola!

Eklidens skola

kommunal skola

Ekliden är känd för sin trygga och hänsynstagande miljö där även

särskolans elever är integrerade. Det och satsningen på mindre undervisningsgrupper

har medfört att betygsgenomsnittet har höjts. Eklidens

skolas placering i närheten av både natur och storstad gör att det finns

gott om möjligheter både till exkursioner och till studiebesök. Det är

enkelt att ta sig till och från skolan med buss eller tåg.

Skolan är organiserad i fem arbetslag, vilket gör att vi kan ha lärare

som undervisar i flera ämnen i samma klass. Arbetslagen består av 9-12

lärare samt 108-150 elever från skolår 7–9. Vi har som mål att inte ha

fler än 18 elever i våra vanliga klasser samt i idrottsklasserna. Profilklasserna

kan du finna information om på vår hemsida.

Arbetslagen har sin egen korridor där största delen av undervisningen

äger rum. Detta skapar en trygg miljö för eleverna. Varje lärare är handledare

för 12–13 elever. Handledaren är den lärare som är med vid utvecklingssamtalet

och träffar eleven på handledar-, och infotiden varje vecka.

På skolan har vi, förutom alla pedagoger, även satsat på att ha många

vuxna som arbetar för och med eleverna. En fritidspedagog och en skolvärdinna

ansvarar tillsammans med elever för elevcafeterian. En kurator,

två studievägledare samt skolsköterska stöttar och vägleder ungdomarna

i frågor kring PRAO, gymnasieval samt leder antimobbingteamet.

I skolan finns tre särskolegrupper. Där får varje elev sin individuella

undervisningsplan och stor vikt läggs vid elevernas personlighetsutveckling.

Läs skolornas kvalitetsredovisningar

på www.nacka.se


Sicklaön

Ektorps skola

kommunal skola

En skola som utvecklar lärandet med siktet mot framtiden. Ektorps

skola är en skola där eleverna når utmärkta resultat. Det visar både de

nationella provresultaten och Skolverkets observatörsrapport.

Det väl utvecklade samarbetet mellan skola och fritids, små undervisningsgrupper,

erfarna och välutbildade pedagoger ger goda möjligheter

att erbjuda en trygg och trivsam lärmiljö där alla känner alla.

Arbetet med skolans nya profil ”Språk och kommunikation” engagerar

såväl personal, elever och föräldrar.

Vi lägger stor vikt vid läs- och skrivutvecklingen. Våra elever ska

bli aktiva läsare med god läsförståelse för att få verktyg att förstå och

granska sin omvärld.

Vi har vi en 1–1 satsning som innebär att alla elever i 4-6 får tillgång

till en bärbar dator.

Vår skolrestaurang driver vi i egen regi. Husmor lagar god, hälsosam

mat och utökar ständigt användandet av kravmärkta produkter.

Vi arbetar aktivt mot all typ av diskriminering och kränkande behandling.

Vi har ett väl fungerande trygghetsteam.

Lusten att lära är starkt kopplad till hälsa och välbefinnande.

Motiverade elever lär mer och blir framgångsrika!

< Besöksadress Skogsstigen 40,

08-718 98 31, www.ektorp.nacka.se

< Kontaktperson Siw Embrén,

08-718 98 31, siw.embren@nacka.se


Jarlabergs skola

kommunal skola

Den lilla skolan mitt i byn med det stora engagemanget. Gemensamma

värderingar bygger på respekt för varandra och därmed skapas

den grundtrygghet som är förutsättning för allt lärande. Höga kunskapsresultat

nås genom behöriga och engagerade lärare. Varje elev bemöts

med utmaningar som skapar lust att lära. Vi har framtiden i sikte och

därför är IT en naturlig del i skolarbetet.

Samarbete dagligen mellan skola och fritidshem skapar ett sammanhang

i elevernas lärande under hela skoldagen. Vår trygga skola bedriver

ett aktivt trygghetsarbete som alla känner till och följer. Vår hälsoinriktning:

Vi har egen personal i köket som lagar hälsosam mat och varje

dag serveras en stor salladsbuffé. Vår skolgård och Nyckelvikens miljö

används till olika aktiviteter och som uteklassrum.

Vår kulturinriktning genomförs genom att dans, bild och musik är

integrerat i alla ämnen. Genom ett samarbete med Östermalms musikskola

erbjuds skolår 1-6 en professionell och varierad musikundervisning.

På Jarlaberg värnar vi om våra traditioner och kulturella seder.

I förskoleklassen läggs grunden till en god skolstart genom lek,

drama, musik, naturupplevelser och språkstimulans. Vi arbetar medvetet

med barns språkliga, matematiska och sociala kompetens enligt

Bornholmsmodellen.

Våra elever ska lämna skolan med framtidstro och goda förutsättningar

för ett livslångt lärande.

Järla skola med Nacka Musikklasser

Fristående skola

Järla skola är en anrik skola i förändring som ligger centralt i Nacka.

Vårt mål är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin

personlighet, skaffa kunskaper, utveckla färdigheter och få lust till fortsatt

lärande. Vi lägger stor vikt vid elevernas delaktighet och samarbetet med

föräldrar. Verksamheten bedrivs i en trygg miljö utifrån elevens individuella

behov.

Vår verksamhetsidé genomsyrar skolans pedagogiska arbete:

• Kraft: Vi arbetar för att eleven utvecklar sin självkänsla och känner

arbetsglädje. Vi ger stor möjlighet till fysiska aktiviteter.

• Kultur: Vi arbetar för att eleven utvecklar sin kreativa förmåga genom

många olika uttrycksformer och ett brett kulturutbud.

• Kunskap: Vi arbetar för att eleven ska få en maximal kunskapsutveckling,

ta ansvar för sitt lärande och utveckla sin sociala förmåga.

Nacka Musikklasser – för dig som tycker om att sjunga! Musikundervisningen

är inriktad på körsång. Vi har konserter, arbetar med projekt och

gör musikresor. Elever som vill gå i musikklass ska ha en bra sångröst,

musikalisk begåvning och ett stort musikintresse. Antagning sker genom

inträdesprov. Anmälan sker via: www.musikklasser.nacka.se senast den

13 december.

Slutbetyg i skolår 9 och andel elever som

uppnått målen i alla ämnen, se sid 34


Sicklaön

Kunskapsskolan Nacka

Fristående skola

Kunskapsskolan är till för dig som vill ha en personligt utformad

utbildning som utgår från dig, den du är och dina mål. Vi är en grundskola

för elever i skolår 6–9, och erbjuder utöver ordinarie grundskoleutbildning

även möjlighet till naturvetenskaplig profil och fördjupning i

matematik.

Med personligt utformad utbildning menar vi att skolan och lärarna

utgår ifrån och anpassar sig efter dina mål, ambitioner och förutsättningar

– inte tvärtom. Du har möjlighet att läsa i snabbare takt, att välja

mellan olika svårighetsgrader i vissa ämnen och du kan lägga in mer tid

i ditt schema för något ämne du tycker är svårt.

Vi har tydliga långsiktiga kunskapsmål. Redan när du börjar i 6:an sätter

vi tillsammans – elev, föräldrar och lärare – upp mål för vad du ska

ha lärt dig och vilka betyg du siktar mot när du går ut 9:an. De långsiktiga

målen bryts ner till termins- och veckomål som följs upp vid varje

veckas handledningssamtal. På Kunskapsskolan har du en lärare som är

din personliga handledare. Din handledare följer dig genom skoltiden,

hjälper och tränar dig att planera, följer upp ditt skolarbete och finns till

hands för stöd och kontroll.

Vårt arbetssätt lär dig att ta eget ansvar och att bli självständig – det

är inget du behöver kunna när du börjar hos oss, utan något du lär dig

efter hand.


Montessoriskolan Castello

Fristående skola

Montessoriskolan Castello är en liten skola där alla, både elever,

föräldrar och personal, är engagerade i skolans verksamhet och där

stämningen är trevlig och lugn. Under flera år har våra elevers resultat

medfört att vi har legat i topp i Nacka kommuns statistik. Här finns tre

förskolor Mini, Kronan och Herrgården samt grundskola från förskoleklass

till och med skolår 9, med tillhörande fritidshemsavdelning.

Arbetspassen är sammanhängande och långa, miljön är anpassad

efter elevernas utvecklingsnivå och lärarna handleder sina elever utifrån

var och ens behov. Vi tillämpar ett individinriktat arbetssätt. Barnen

arbetar främst med teoretiska ämnen på förmiddagen och praktiska/

estetiska ämnen på eftermiddagen. De yngre barnen använder konkret

montessorimateriel i alla ämnen.

Vi arbetar aktivt med livskunskap från förskoleklass till och med skolår

9. Vi har även eget kök med kockar som lagar fantastisk mat från

grunden.

Nacka Strands skola

Fristående skola

Som Pysslingenhet är mötet viktigt hos oss, alla barn ska känna sig

sedda och betydelsefulla i vår skola, där vi tar till vara deras intressen

och ger dem utmaningar och möjligheter utifrån var de befinner sig.

Vi jobbar med hela barnet hela dagen, alla situationer som barnen deltar

och engagerar sig i ger erfarenheter och kunskapar, vi strävar efter

att sudda gränserna mellan undervisning, raster och fritids.

Vi värnar om tryggheten i skolan – en trygg elev är en mer mottaglig

för lärande och ny kunskap. Barnen som går hos oss är i sitt första

skede i skolans värld. Att skapa lust och mening för det fortsatta lärandet

är viktigt - ge eleverna självkänsla och självförtroende, samt en

medvetenhet kring det egna lärande. Vi har Tillsammansdagar för att

stärka bandet mellan klasserna men också i syfte att barnen lär sig hur

de själva agerar och är när de arbetar i grupp.

Vi har fokus på matematik och språk med ett fokus på att medvetandegöra

och stimulera barnens läsförmåga. Vi genomför diagnoser som

ger oss en bild av barnens läsutveckling under årets lopp. Vi lägger stor

vikt vid att barnen hos oss ska ha knäckt läskoden så tidigt som möjligt

då detta är en viktig förutsättning för vidare kunskapsutveckling i samtliga

ämnen. I matematik växlar vi mellan teori och praktik, vi har matteverkstäder

där barnen både får arbeta praktiskt och upplevelsebaserat.

Slutbetyg i skolår 9 och andel elever som

uppnått målen i alla ämnen, se sid 34


Sicklaön

Saltsjö-Duvnäs skola

kommunal skola

Saltsjö-Duvnäs skola skapar goda förutsättningar för livet. Saltsjö-

Duvnäs skola är belägen i ett lugnt område nära skog och vatten. Våra

små skolor präglas av närhet och trivsel, där alla känner varandra väl.

Skolans inriktning är kultur och hälsa med kunskap och den marina miljön

i centrum. På skolan finns lärare i bild, musik, idrott och slöjd samt

speciallärare, skolsköterska, psykolog, it-tekniker och genuspedagog.

Vi serverar välsmakande och näringsriktig mat i egna kök. Råvarorna är

i möjligaste mån närproducerade och ekologiska. Elevklimatet är tryggt

och lugnt bland annat tack vare ett väl fungerande arbete mot mobbing

och annan kränkande behandling. I klasserna förs fortlöpande etiska

samtal kring regler, respekt, hänsyn och förståelse för människors olikheter.

På Saltängen finns förskoleklass till skolår 3, en samverkansklass

samt fritidshemsverksamhet, där barnen kan välja mellan aktiviteter såsom

drama, slöjd och bild.

På Lagår’n finns förskoleklass till skolår 3 med Montessoripedagogik,

Stjärnskolan för elever i behov av särskilt stöd samt fritidshemsversamhet.

på Duvnäs finns skolår 4 till 6 samt fritidsklubben, där barnen kan

utöva olika aktiviteter. Duvnäs har en konstgräsplan för olika bollspel.

Det finns ett hantverkshus med tx/tm- slöjd samt hemkunskap och ett

kulturhus med musik, drama och bild. Från skolår 4 har varje elev en

bärbar dator.


Skuru skola

kommunal skola

På Skuru skola arbetar vi för att alla barn ska bli trygga, sociala och

utrustade med de kunskaper som framtidens samhälle kräver. Den

tekniska utvecklingen innebär att alla människor behöver god kompetens

i datoranvändning. Vi har därför till läsåret 10/11 valt att investera

i en dator till varje elev år 7-9. Vi har även utökat antalet datorer och

smartboards i år f-6. Detta ökar elevers och pedagogers möjlighet till

nya lärmiljöer och ger förutsättningar för bättre resultat.

Trygghet, trivsel och individuell kunskapsutveckling är en röd tråd

genom hela skoltiden. Vi har ca 20 elever i våra undervisningsgrupper.

Vi vill på så sätt skapa förutsättningar för en trygg miljö och utveckla

eleverna enligt läroplanens sociala och ämnesspecifika mål. Elever med

dyslexidiagnos har tillgång till de speciella verktyg de behöver för att

kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Vi har väl utvecklade inskolningsprogram i förskolan, F-klass, skolår

4 och skolår 7. Alla våra pedagoger är mentorer. Mentorskapet är en

viktig del i pedagogens uppdrag att skapa en helhetsbild av en elevs

fortsatta utveckling och trygghet.

Kultur, hälsa och vetenskap är viktiga grundstenar i vår vision. Vi

erbjuder därför i skolår 1–3 musikprofil ”stråkklass”, i skolår 4–6 mellanstadiekör,

i skolår 7–9 profiler i handboll, fotboll, science, scen, bild

och form samt idrott- och friskvård.

Vilans skola

kommunal skola

Vilans skola är skolan där kreativitet, skaparförmåga och självständigt

tänkande står i fokus. Vi arbetar med en helhetssyn på barn där

vi utvecklar hela barnet och tar tillvara på mångfalden. Trygghet och

trivsel är en förutsättning för det livslånga lärandet. I skolans ansvarsgrupper

får eleverna lära sig att ta ansvar för en god skolmiljö och en

god kamratanda där alla har lika värde. På alla raster finns hjälpkamrater

ute som ger en lugn och trygg tillvaro. Hjälpkamraterna ingår i skolans

antimobbningsteam. Vilans skola är en liten skola med små klasser. Vi

har välvårdade lokaler och spännande utemiljöer.

Kursplanerna, som har tydliga mål för varje skolår, är uppbyggda i

steg vilket gör att eleverna alltid kan arbeta utifrån den nivå de befinner

sig på. Kursplanerna används också som utvärderingsmallar för elever

och lärare. Det gör det tydligt vad eleven klarar av och vad eleven behöver

arbeta vidare med. Vi arbetar också med portfolio för att eleverna

ska kunna följa sin egen utveckling över tid.

Skolan har god beredskap för att kunna tillgodose barn i behov av

särskilt stöd. Elever som av någon anledning inte kommer att nå målen

för sitt skolår erbjuds, förutom stöd av speciallärare, studiestöd efter

den ordinarie skoldagens slut. Vi har en utbildad speciallärare som

handleder personalen.

Nyheter om skola hittar du på

www.nacka.se


ÄLTA

Sigfridsborgs skola

kommunal skola

Sigfridsborgs skola – den trygga och nära skolan i Älta. Vår värdegrund

är ”Lika unika”, som främjar trygghet, empati och självförtroende.

Vi vill att eleven trivs och tycker att det är roligt att gå i skolan.

Skolan ligger naturskönt vid Nacka reservatet.

Elevens kunskaper och utveckling är i fokus som tydliggörs i elevdagboken.

Skolan står för en gedigen kunskapstradition vilket gör att

eleverna visar goda studieresultat. Eleven lär sig att ta ansvar för sina

studier genom att vara delaktig och ha inflytande över sitt lärande. Vi

har höga förväntningar både på oss själva och eleven – vi är stolta över

elevernas resultat!

Vi värnar om allas lika värde och utbildar våra elever i denna anda.

Elever lär sig att finnas i och verka i en demokratisk tillvaro med hänsyn

till rättigheter, skyldigheter och ansvar. Eleven lär sig att ta ställning,

argumentera och reflektera utifrån sin egen åsikt. Eleven uppmuntras

att vara stolt över sig själv och sitt skolarbete. När eleven lämnar

Sigfridsborg är ryggsäcken fylld med kunskaper, empatisk förmåga,

ansvarskänsla, nyfikenhet och självförtroende.

Fritidhemsverksamheten präglas av att det är barnets ”fria tid” och

barnet kan själv välja aktivitet efter intresse. Barnet är med och påverkar

innehållet i fritidshemsverksamheten. Skolgården ger möjlighet till

lek, rörelse och kreativ samvaro för alla.


Strandparksskolan

kommunal skola

Det naturliga valet! Strandparksskolan är en skola med fokus på

kunskap och det livslånga lärandet. Utepedagogik och NTA är två av

hörnstenarna i verksamheten. Skolan har en varierad utemiljö, med en

stor skolgård som inbjuder till sport- och fritidsaktiviteter året om.

Vi värnar om en god livsstil där värdegrundsfrågor och idrott och

hälsa ges stort utrymme. God mat lagas av vår egen kock i skolrestaurangen.

Kulturella upplevelser erbjuds i varje årskurs, bl a 6-årskören,

skolbio och teater. Vi har även en egen musiklärare och eleverna ges

tillgång till ett välsorterat bibliotek.

Kreativa verksamheter sker under skoltid i alla våra klassrum, egna

slöjdsalar och den egna NO-salen. Under eftermiddagen erbjuder

fritidshemmet/fritidsklubben en mångfald av aktiviteter såsom simning,

dans och andra stimulerande aktiviteter. Skolan samarbetar bl a med

Älta IF genom Idrottslyftet och med Östermalms Enskilda Musikskola

och Nacka dans och teater. Eleverna erbjuds musik- och instrumentalundervisning

i skolans lokaler. Arbetsro och glädje speglar vår vardag

såväl inne som ute.

Vår enhet omfattar åldrar från 6–13 år med en grundskola F–6, två

fritidshem och fritidsklubb. Skolan har av Myndigheten för skolutveckling

erhållit utmärkelsen ”Skola för Hållbar Utveckling.”

Älta skola

kommunal skola

Jag vill, jag kan, jag duger! Älta skola sjuder av engagemang, glädje

och gemenskap. Vi ger våra elever en god självkänsla, grundläggande

baskunskaper, förmåga att samarbeta och ta ansvar. Stor vikt läggs vid

ett lekfullt lärande för att stimulera utvecklingen.

Förskoleklassen och fritids bygger vidare på vad förskolorna grundlagt.

Fokus är på varje barns lärande, individuellt och tillsammans med

andra. Barnet ges förutsättningar för att kunna hitta sitt sätt att lära, må

bra och finna harmoni. Älta skolas Trygghetsteam är mycket aktivt. Vi

värdesätter ett nära föräldrasamarbete.

Älta skola betonar också Idrott, Hälsa, Musik och IT. En god hälsa och

välbefinnande utgår från elevens egen utvecklingsnivå, istället för jämförelse

med andra. Satsningar görs på ”Röris” samt natur- och skogsdagar.

Musik och rytmik stimuleras extra genom Storsamlingar med vårt

husband, kören och samarbete med Nacka Musikskola. IT och smartboard

finns som ett stimulerande verktyg i lärandet. Eleven använder

Portfolio-metoden för att reflektera och dokumentera sin egen utveckling.

Vår skolmat är en knallsuccé. Den tillagas av vår egen mästerkock.

Vi anlitas som föreläsare och kvalitetsbedömare. Vi har tilldelats

Nacka kommuns kvalitetspris, utmärkelsen Svensk Kvalitet, hedersomnämnande

Svensk Skola och utmärkelsen Bättre skola. Till Älta skola

kommer därför många på studiebesök.

Läs Nackas utbildningspolitiska

strategi


Litet ABC

26

!

Litet ABC

Arbetsplan

Varje skola har en lokal arbetsplan som anger hur målen i de

centrala och lokala styrdokumenten ska genomföras. Arbetsplanen

ska utarbetas av personal på skolan och representanter

för elever och föräldrar. Arbetsplanen fastställs av rektor.

Barn i behov av särskilt stöd

Friheten att välja skola ska omfatta alla berörda barn och

elever, även de som är i behov av stora stödinsatser. Nacka

kommun har en hög ambition att skapa förutsättningar

för alla elevers lika rätt till en bra skolgång. Därför finns

likvärdighetsgarantin som kan ge skolan kompletterande

medel för elever i behov av stora stödinsatser. Dessa resurser

kompletterar således skolpengssystemet för att alla

elever ska vara välkomna till vald skola.

Det är alltid rektor som har ansvaret för att eleverna får

det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Rektor ska se

till att ett åtgärdsprogram utarbetas när en elev behöver särskilda

stödåtgärder. Eleven och dennes vårdnadshavare ska

ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet.

Betygssättning

Betyg ska sättas i grundskolans ämnen fr.o.m. höstterminen

i årskurs 8. En nu pågående utredning om betygssättning

kommer troligen att komma fram till att betyg ska

sättas tidigare i grundskolan.

Nyheter om skolan hittar du på

www.nacka.se

Betygsstegen är A, B, C, D, E eller F. Betyg för godkända

resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg

betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke

godkänt resultat betecknas med F. Om det saknas underlag

för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på

grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet.

Regeringen eller den myndighet som bestämmer meddelar

föreskrifter om kunskapskrav.

Elevhälsa

Elevhälsan (tidigare kallad skolhälsovård) ska omfatta

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska

insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och

hälsofrämjande. Varje elev ska erbjudas tre allmänna hälsokontroller

under sin skoltid. Därutöver ska syn och hörsel

undersökas. Elever får också anlita elevhälsan för enkla

sjukvårdsinsatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare,

skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas

tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens.

Fritidshem/familjefritidshem

Behöver ditt barn omsorg före eller efter skoltiden kan du

välja mellan fritidshem eller familjefritidshem (dagbarnvårdare).

Om du önskar fritidshem för ditt barn anger du

det samtidigt som du gör ditt skolval. Fritidsverksamheten

finns tillgänglig från 1 augusti, ange vilket datum du vill

att ditt barn börjar på fritids.

Observationsrapporter finns på

www.nacka.se


litet abc

Fritidshemmen erbjuder barnen en meningsfull fritid och

stöd i sin utveckling. Fritidsverksamheten är till för barn i

åldern 6–10 år vars föräldrar arbetar, studerar eller är aktivt

arbetssökande. Barnets vårdnadshavare och skola/familjedaghem

skriver ett kontrakt gällande barnets omsorgstid.

Omsorgstiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas

arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Du betalar en avgift enligt gällande regler om

maxtaxa.

Fritidsklubb

Fritidsklubbens syfte är att erbjuda elever i skolår 4–6 en

meningsfull fritid som kompletterar skolans verksamhet

och bidrar till elevens allsidiga utveckling och lärande.

Verksamheten kan exempelvis erbjuda barnen mellanmål,

läxhjälp och möjlighet att delta i olika slags aktiviteter.

Försäkring

Alla elever folkbokförda i Nacka är olycksfallsförsäkrade i

försäkringsbolaget Europeiska under skoltid och fritid. Det

gäller elever i kommunal och fristående skola belägen i eller

utanför Nacka. Även elever från andra kommuner som

har valt att gå i skola i Nacka omfattas av försäkringen.

Observera att kommunens försäkring bara gäller olycksfall.

Individuell utvecklingsplan

Skolorna ska utforma en individuell utvecklingsplan för

varje elev. Den samlade bilden utifrån utvecklingssamtalet

och den skriftliga informationen ska resultera i en individuell

utvecklingsplan.

JämförareN

JämförareN är ett analysverktyg där du enkelt kan jämföra

och analysera skolor i Nacka. Verktyget visar vad elever

och föräldrar anser om verksamheten i skolan samt provoch

betygsresultat. Där finns också information om tillgången

till plats på olika förskolor och familjedaghem.

JämförareN är ett stöd för dig som är förälder eller elev

när du ska välja skola och när du vill ta reda på mer om

din skola. JämförareN är också till hjälp i förskolors och

skolors kvalitetsarbete. JämföreN finns på

http://jamforaren.nacka.se

Kultur

Skolan ska bidra till att alla elever får:

• Tillgång till ett professionellt kulturutbud.

• Ett positivt förhållningsätt till konst och kulturuttryck

av alla slag.

• Utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och ansvarskänsla.

• Grundläggande fackkunskaper i flera konstnärliga uttryck.

• Professionell pedagogisk verksamhet.

• Kännedom om vårt kulturarv.

Kulturpeng

Uppleva, upptäcka, skapa och visa ska vara ledorden för

kulturverksamheten i grundskolan. Kulturnämnden avsätter

en kulturpeng för alla barn från förskoleklass-skolår 9,

varje år. Skolorna får ersättning för kulturverksamhet, baserat

på antalet inskrivna elever. Med pengen får skolorna

möjlighet att köpa olika kulturaktiviteter och engagera

professionella kulturarbetare i verksamheten. Fråga gärna

personalen vad skolan erbjuder på kulturområdet i sin dagliga

verksamhet.

Kvalitetsredovisning

Alla skolor gör varje år en kvalitetsredovisning, som visar

kvaliteten i verksamheten och förbättringsåtgärder. Nacka

gör också en kvalitetsredovisning för kommunen som helhet.

Redovisningarna finns på www.nacka.se

Ledighet

En elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för

enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får

längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Likabehandlingsplan

Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan som följs upp

och utvärderas varje år. Enligt barn- och elevskyddslagen

ska alla skolor arbeta för elevers lika rättigheter och aktivt

förebygga diskriminering och kränkningar. Så snart en

skola får kännedom om att en elev känner sig kränkt eller

mobbad är skolan skyldig att agera.

Läroplan

Den nya läroplanen för grundskolan heter Lgr11. Läroplanen

innehåller kursplaner för samtliga ämnen i grundskolan.

Läroplanen innehåller också övergripande mål och

riktlinjer. I de övergripande målen anges de normer och

värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat

när de lämnar grundskolan.

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs samtidigt som

skolvalet. Därefter måste föräldrarna årligen i februari lämna

in en anmälan till modersmålsundervisning för kommande

läsår till skolans expedition. Rätt till modersmålsundervisning

har barn med ett annat språk än svenska som dagligt

umgängesspråk i hemmet. För en elev som är samisk,

tornedalsfinsk eller romsk krävs inte att språket är dagligt

umgängesspråk. Det finns också andra bestämmelser som

reglerar rätten till modersmålsundervisning. Läs mer om modersmålsundervisning

på www.nacka.se.

Skolan erhåller en kulturpeng från kulturnämnden för att

alla elever ska få innehållsrika upplevelser, spännande möten

och utmanande frågor att fundera över.

Ordförklaringar, se Ordlista A–Ö

på www.nacka.se

Läs kvalitetsredovisningar på www.

nacka.se

27

!


Litet abc

28

!

Nationella prov

I skolår 3 genomförs nationella ämnesprov i svenska och

matematik och i skolår 5 i svenska, engelska och matematik.

Proven ska vara ett stöd vid bedömningen av kunskapsutvecklingen.

I slutet av skolår 9 genomförs återigen

nationella prov som ska vara ett stöd vid betygssättningen.

Obligatorisk särskola

I Nacka kommun finns särskola för de elever som inte kan

gå i grundskolan på grund av utvecklingsstörning. Läs mer

om särskolan på www.nacka.se.

Särskoleklass finns på följande skolor:

• Sickla skola, skolår 1-6

• Eklidens skola, skolår 7-9

• Björknäs skola, skolår 1-9

• Orminge skola, skolår 1-9

Skolskjuts

Elever i både kommunal och fristående grundskola som

ligger i Nacka har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en

plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen

bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med

hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Följande avstånd mellan skola och hem berättigar

till skolskjuts. Rektor beslutar i alla frågor som rör skolkort

eller annan skolskjuts. Rätt till skolkort/skolskjuts har

elever som

• har längre skolväg än 2 km i skolår 1-2

• har längre skolväg än 3 km i skolår 3-6

• har längre skolväg än 4 km i skolår 7-9.

Elever som går i en skola utanför Nacka har inte samma

rätt till skolskjuts som de som går i kommunen, men om

det går att ordna skolskjuts utan extra kostnader eller organisatoriska

svårigheter ska också elever i skolor utanför

kommunen få skolkort/skolskjuts.

Skriftlig information

Skriftlig information ska visa elevens kunskapsutveckling

i förhållande till kunskapskraven och sammanfatta vilka

insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven .

Skriftlig information kan vara en sammanfattning av den

information som ges vid ett utvecklingssamtal om elevens

skolgång, men får lämnas även vid andra tillfällen än i

samband med ett utvecklingssamtal.

Placering vid vald skola

Föräldrars val av skola ska, om möjligt, vara avgörande för

vilken skola en elev ska placeras i. Alla elever har rätt till

en rimlig skolväg. Kommunen har därför beslutat om hur

en princip om relativ närhet ska tillämpas. Bara i de fall

när en vald skola för en elev skulle medföra att en annan

elev får en orimlig skolväg får kommunen placera eleven

vid en annan skolenhet än den som föräldrarna valt.

Man har rätt att fortsätta i grundskolan i den skola där

man har gått i förskoleklass.

Varje skola gör en

kvalitetsredovisning

Urvalskriterier

Om antalet elever som valt en skola överstiger antalet platser

måste skolan göra ett urval av elever. Fristående skolor

kan ha egna urvalskriterier godkända av Skolverket, exempel

på sådana är ködatum och syskonförtur.

Närhetsprincip

När en kommunal skola, trots ansträngningar, kommer

fram till att det inte är möjligt att bereda alla elever som

valt skolan plats, ska skolan göra ett urval enligt närhetsprincipen.

Alla första-, andra-, och tredjehandsval som är aktuella

för en plats i ett visst skolår väger lika tungt. Det är den

relativa närheten för respektive elev som avgör. Med detta

menas att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande

kommunala skolor ska vägas i relation till andra

elevers motsvarande avstånd.

SKOLA

Y

SKOLA

X

elev A

elev B

I skissen beskrivs den relativa närheten mellan två elever

och två skolor. En av eleverna kan inte beredas plats i skola

X. Den skolan är den geografiskt närmaste skolan för båda

eleverna, men är den relativt närmaste skolan för elev B,

som annars skulle få orimligt långt till skola Y. I och med

detta blir skola Y den närmaste skolan för elev A, även om

den inte är geografiskt närmast.

Det är den faktiska skolvägen som avses, inte fågelvägen.

Som mätmetod använder skolorna exempelvis Eniros

Internetbaserade kartsystem eller annan mätmetod enligt

rektors bestämmande.

Hur den relativa närhetsprincipen faller ut i ett område

varierar därför över tid bland annat beroende på antalet

elever i åldersgruppen, hur dessa väljer skola samt eventuella

in- och utflyttningar.

Utvecklingssamtal

Läraren ska fortlöpande informera elever och föräldrar

om elevens skolgång. Det sker i det utvecklingssamtal

som eleven, föräldrarna och läraren har minst en gång per

termin. Där diskuteras elevens kunskapsutveckling och

sociala utveckling och hur elevens lärande kan stödjas. I

samband med utvecklingssamtalet lämnas skriftlig information

om elevens skolgång.

Läs kvalitetsredovisningar på

www.nacka.se


litet abc

VÅGA VISA

Nacka kommun ingår i ett utvärderingssamarbete med sju

andra kommuner i Stockholms län. Samarbetet har namnet

VÅGA VISA.

VÅGA VISA omfattar observationer av pedagoger,

kundundersökningar till föräldrar och elever samt självvärderingar

som genomförs av medarbetarna på en skola.

Kundundersökningen är årlig och omfattar alla föräldrar

med barn i förskoleklass, skolår 2, 5, och 8 samt alla

elever i skolår fem och åtta. Skolorna observeras ungefär

var tredje år. All utvärdering i VÅGA VISA utgår från

målen i läroplanen. Några resultat från kundundersökning

finns längre bak i denna folder. Se ytterligare resultat på

www.nacka.se

Åtgärdsprogram

Den individuella utvecklingsplanen kan bli en start på utarbetandet

av ett åtgärdsprogram.

Rektor ska se till att ett åtgärdsprogram utarbetas när

en elev behöver särskilda stödinsatser. Eleven och dennes

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utarbetande

av programmet.

Möjlighet att välja

karriärvägledare

Nackas elever i skolår 7-9 i grundskolan, elever i gymnasieskolan

och vuxenutbildningen samt ungdomar upp till

20 år som inte arbetar eller studerar har rätt till förstärkt

karriärvägledning. Liksom övriga kundval görs val av karriärvägledare

på webben under Självservice. Där finns också

information om målen med den förstärkta vägledningen,

karriärvägledarens uppgift, regelverk och om vilka auktoriserade

och därmed valbara karriärvägledare som finns i

Nacka.

Elever som går på grundskolor i Nacka som har auktoriserad

karriärvägledare knuten till sig blir automatiskt placerad

hos denna. Det är bara elever som går på skolor som

inte har karriärvägledare som måste välja – om förstärkt

karriärvägledning önskas. Förstärkt karriärvägledning gäller

alla Nackaelever, oavsett var eleven går i skola.

Elever som vill välja en annan karriärvägledare har naturligtvis

möjlighet att göra ett omval.

Karriärvägledaren kommer att kontakta eleven så snart

valet är gjort.

Möjlighet att välja karriärvägledare

Resultat i nationella prov

se sid 32–33

Observationsrapporter finns på

www.nacka.se

29

!


Nackas utbildningspolitiska strategi

Mål och kvalitet

Mål för skolan

Läroplanen anger de nationella målen för skolan. Läroplanen

fastställs av regeringen. I Nacka har politikerna beslutat

om en utbildningspolitisk strategi. Strategin visar mål

och viktiga riktlinjer.

Nackas utbildningspolitiska strategi

Mål:

• Maximal utveckling. Varje elev har rätt till en verksamhet

som utgår från de egna individuella behoven för att

därigenom ges möjlighet att utvecklas maximalt.

• Stimulerande lärande. Varje elev har rätt till en verk

samhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt

lärande och sin utveckling.

• Reellt inflytande. Varje elev har rätt till en verksamhet

som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska

ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet

och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt

inflytande över sin utveckling.

• Trygg arbetsmiljö. Varje elev har rätt till en arbetsmiljö

som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som

bidrar till god hälsa.

Riktlinjer:

• Tydlig information. Varje förälder ska minst en gång

per termin få muntlig och skriftlig information om sitt

barns utveckling och lärande.

• Individuell utvecklingsplan. Varje elev ska ha en individuell

utvecklingsplan som uppdateras kontinuerligt i

samverkan mellan personal, föräldrar och barn.

• Utvärdering för förbättringar. Varje skola ska delta i de

uppföljningar och utvärderingar av verksamhetens kvalitet

som nämnderna gör.

• Regler för trygghet och trivsel. Varje enhet ska ha regler

för hur man skapar trygghet, arbetsro, ordning och

trivsel, samt se till att dessa efterlevs.

Kvalitet

Utvärdering av kvaliteten är viktig för att utveckla verksamheten

mot målen. Utvärderingen ger också föräldrar

och elever information inför val av skola, och är även värdefull

för dem som redan finns i verksamheten.

Kommunen utvärderar kvaliteten i alla skolor, såväl

kommunala som fristående. Utbildningsnämnden antar

varje år en plan för hur utvärderingen ska gå till. Såväl

pedagoger, skolor och kommunen har ansvar för att följa

upp och utvärdera sitt eget arbete.

Metoder för att utvärdera kvaliteten:

• prov- och betygsresultat

• observationer av verksamheten, som genomförs av

pedagoger från andra kommuner

• kundundersökningar till elever och föräldrar

• skolornas egna kvalitetsredovisningar

Utöver detta gör kommunen fördjupade utvärderingar och

analyser. Kommunen gör varje år en kvalitetsredovisning

som ger en samlad bild av kvaliteten i skolorna och som

visar åtgärder för att förbättra kvaliteten ytterligare.

Resultaten från kommunens utvärderingar redovisas på

www.nacka.se, Barnomsorg och utbildning, Förskoleklass

och grundskola, Mål och kvalitet.

30

!

Kundundersökningen visar vad

föräldrar och elever tycker

Läs kundundersökningen

på www.nacka.se


För dig som ska välja till förskoleklass eller skolår ett

Vad tycker föräldrar och elever om skolan

Föräldrar

förskoleklass

skola

skola

Föräldrar

skolår 2

fritidshem

fritidshem

Elever

skolår 5

Föräldrar

skolår 5

Backeboskolan 100 100 95 95 88 93

Björknässkolan 75 65 97 84 94 94

Boo Gårds skola 75 78 91 88 71 70

Borgvalla skolan 94 71 (88) (70)

Da Vinciskolan 89 89 95 95 (80) (100)

Duvnäs skola (63) (53) 94 72 93 77

Ektorps skola (92) (77) (94) (88) 92 81

Fisksätraskolan 80 73 (80) (60) 81 81

Idunskolan (100) (63) (89) (100)

Igelboda skola 96 86 100 98 93 87

Jarlabergs skola 78 78 84 74 100 94

Johannes Petri skola 96 88 90 100 88 (100)

Järla skola 95 88 94 96 88 97

Lännbo friskola 93 80 (94) (78) (100) 100

Lännersta skola 98 89 98 98 90 86

Maestroskolan (75) (50) 85 85 72 73

Montessori Castello 100 80 90 71 75 89

Myrsjöskolan 100 96 94 92 93 96

Nacka Strandsskola 100 88 (83) (83)

Neglinge skola 98 93 90 90 88 86

Orminge skola 94 89 90 80 84 85

Saltängen - - 100 71 75 95

Sickla skola 94 85 97 77 76 85

Sigfridsborgs skola 96 91 (97) (94) 100 98

Skuru skola 97 100 100 100 86 (82)

Solsidans skola 87 72 95 76

Strandparksskolan (93) 67 100 85 89 80

Sågtorpsskolan 100 87 88 88 90 98

Vilans skola 94 76 (83) (67) 93 (80)

Vittra i Saltsjö-Boo (100) (80) (92) (83) (100) (75)

Älta skola 94 86 95 83 86 85

Nacka totalt 92 83 94 86 88 88

Andel föräldrar/elever (%)

som är nöjda med verksamheten

i skolan/fritidshemmet

enligt kundundersökningen

2010.

För dig som ska välja till förskoleklass eller skolår ett

Värden i parentes ( ) baseras på få svar (6-14 svar) eller har lägre svarsfrekvens än 70 procent.

Om antalet svar är färre än 6 redovisas -.

Läs Nackas utbildningspolitiska

strategi

Observationsrapporter finns på

www.nacka.se

31

!


För dig som ska välja till förskoleklass eller skolår ett

För dig som ska välja till förskoleklass eller skolår ett

Resultat i nationellt prov

Skolår tre

Andel elever som klarat kravnivån

i samtliga delprov i resp

ämne (%)

Antal

elever

Svenska Matematik Antal

elever

Skolår fem

Andel elever som klarat kravnivån i samtliga delprov i resp ämne (%)

Svenska Matematik Engelska

Skola 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2 010 2009 2010

Backeboskolan 23 83 96 20 89 90 100 100 89 100

Björknässkolan 79 95 83 90 85 96 90 97 93 99

Boo gårds skola 76 91 86 60 76 95 88 93 94 92

Borgvallaskolan 18 94 100

Da vinci skolan 14 - - 11 86 - 100 - 95 -

Ektorps skola 6 - - 26 94 96 100 84 100 92

Fisksätraskolan 20 70 55 17 (50) (80) (57) (87) (86) 94

Idunskolan 8 - - 4 - - - - - -

Igelboda skola 64 98 100 79 100 96 96 96 86

Jarlabergsskolan 27 96 96 22 (89) 100 94 (100) (94) (100)

Johannes Petri 33 100 97 31 90 97 77 97 81 100

Järla skola 50 94 66 101 96 98 94 92 98 91

Lännbo friskola 15 (92) (83) 14 47 - 80 - 68 -

Lännersta skola 25 100 92 21 100 90 95 90 96 67

Maestroskolan 17 82 53 19 75 (93) 75 (65) 96 (82)

Montessoriskolan

22 90 77 20 100 95 96 100 92 90

Castello

Myrsjöskolan 60 92 85 61 97 93 97 97 97 98

Nacka strands 16 100 100

skola

Neglinge skola 35 89 73 51 67 96 94 96 92 98

Orminge skola 61 80 76 38 79 (73) 91 81 77 (74)

Saltsjö-Duvnäs 63 93 85 53 95 94 97 98 93 96

skola

Sickla skola 32 (89) (81) 26 95 69 100 81 86 76

Sigfridsborgsskolan

43 95 93 44 100 90 100 100 100 100

Skuru skola 46 83 57 64 89 86 82 83 87 92

Solsidans skola 46 70 78

Strandparksskolan

20 (94) (81) 18 71 (63) 81 56 86 (100)

Sågtorspsskolan 54 100 100 51 95 75 93 90 91 90

Vilans skola 13 - - 16 - 100 - 100 - 100

Vittra i Saltsjö- 19 95 95 7 - - - - - -

Boo

Älta skola 76 89 96 58 93 90 90 81 90 89

Nacka totalt 1081 91 84 1022 88 90 91 91 92 92

32

- redovisas ej pga färre än 15 elever

( ) andelen elever som deltagit i samtliga delprov är under 90 procent

I Svenska ingår även Svenska som andraspråk

!

Hela kundundersökningen finns på

www.nacka.se

Kundundersökningen visar vad

föräldrar och elever tycker


För dig som ska välja till skolår sex eller sju

Vad tycker föräldrar och elever om skolan

Skola Elever i skolår 8 Föräldrar i skolår 8

Björknässkolan 75 82

Eklidens skola 84 85

Fisksätraskolan 72 (67)

Johannes Petri skola 82 (96)

Kunskapsskolan Nacka 84 96

Kunskapsskolan Saltsjöbaden (67) -

Maestroskolan - -

Montessori Castello 85 92

Myrsjöskolan 76 88

Saltsjöbadens Samskola 68 (82)

Skuru skola 57 (86)

Stavsborgsskolan 64 74

Vittra i Saltsjö-Boo 57 (80)

Nacka totalt 73 84

Andel föräldrar/elever

(%) som är nöjda med

verksamheten i skolan

enligt kundundersökningen

2010.

Värden i parentes ( ) baseras

på få svar (6-14 svar) eller

har lägre svarsfrekvens än 70

procent. Om antalet svar är

färre än 6 redovisas -.

för dig som ska välja till skolår sex eller sju

Hur gick det för eleverna

Resultat i nationellt prov i skolår 9

Skola

Antal

elever

Andel elever som nått målen enligt provbetyget (%)

Svenska Matematik Engelska

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Björknässkolan 116 99 99 95 92 99 100

Eklidens skola 195 99 99 96 91 99 100

Fisksätraskolan 39 (88) (76) 86 95 (78) (85)

Idunskolan 6 - - - - - -

Johannes Petri 19 100 84 100

Kunskapsskolan Nacka 73 100 97 85 90 100 100

Kunskapsskolan Saltsjöbaden 18 - 100 - 100 - 100

Maestroskolan 2 - - - - - -

Montessoriskolan Castello 30 100 100 100 93 100 100

Myrsjöskolan 199 99 95 95 91 99 97

Saltsjöbadens samskola 116 99 96 97 97 99 (100)

Skuru skola 141 96 97 96 95 99 100

Stavsborgsskolan 119 99 97 97 92 98 97

Vittra i Saltsjö Boo 28 (100) 100 81 93 (97) 100

Nacka totalt 1 122 98 96 94 92 98 98

.. uppgift saknas

- redovisas ej pga färre än 15 elever

( ) andel elever som fått probetyg är under 90 procent

Läs mer om skolornas kvalitet på

www.nacka.se

Jämför skolor i

JämförareN

33

!


Jämförelsetal för dig som ska välja till skolår 6 eller 7

För dig som ska välja till skolår sex eller sju

Betygsresultat i skolår 9

Antal

elever

Meritvärde

Meritvärde i

förhållande till

SALSA-värdet

Andel elever

som blev

behöriga till

gymnasieskolan

(%)

Andel elever

som nådde

målen i alla

ämnen (%)

Andel elever

som nådde

målen i förhållande

till

SALSA-värdet

Skola 2010 2009 2010 2008 2009 2009 2010 2008 2009 2008 2009

Björknässkolan 117 254 239 17 13 98 97 82 87 1 -1

Eklidens skola 194 251 246 18 18 98 98 87 95 3 7

Fisksätraskolan 38 201 208 18 .. 65 76 62 48 7 ..

Idunskolan 6 - - - - - ..

Johannes Petri 19 230 100

Kunskapsskolan Nacka 73 238 263 9 8 97 100 81 91 -6 7

Kunskapsskolan Saltsjöbaden

18 - 294 - - 100 - -

Maestroskolan 2 - - - - - - - -

Montessoriskolan 30 264 262 9 23 100 100 85 100 -7 8

Castello

Myrsjöskolan 198 242 239 19 22 97 97 91 91 9 9

Saltsjöbadens Samskola 118 247 253 13 9 96 97 85 87 -1 -3

Skuru skola 153 250 251 21 21 98 97 93 94 9 7

Stavsborgsskolan 121 228 226 7 5 94 90 85 84 2 1

Vittra i Saltsjö Boo 28 229 245 13 9 100 100 77 81 -2 -3

Nacka totalt 1 164 241 239 96 95 84 88

Riket 210 89 77 77

- redovisas ej då antalet elever är färre än 15

.. Uppgift saknas

SALSA-värden för 2010 publiceras på www.skolverket.se i december, efter denna folders tryckning.

FÖRKLARINGAR:

34

!

Meritvärde

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de

16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Godkänd motsvarar

värde 10, Väl godkänd värde 15 och Mycket väl godkänd

värde 20. Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvärde.

Skolans genomsnittliga meritvärde beräknas genom en

summering av varje avgångselevs meritvärde dividerat med

antal avgångselever på skolan.

Andel elever (%) som blev behöriga till gymnasieskolan:

Andel elever som är behöriga att söka till gymnasieskolans

nationella program. För att en elev ska vara behörig

krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska

som andraspråk, engelska och matematik.

Läs mer om nationella prov på

www.nacka.se

Andel elever som nådde målen i alla ämnen:

Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd

eller högre, i samtliga ämnen som han eller hon läst.

Meritvärde resp andel som nådde målen i alla ämnen

i förhållande till SALSA-värdet:

SALSA-värdet är ett modellberäknat, förväntat betygsresultat

som Skolverket beräknar. Det förväntade värdet

beräknas utifrån bakgrundsfaktorer (föräldrars utbildningsnivå,

andel barn med utländsk bakgrund, andel

pojkar) som man funnit kan förklara en del av skillnaderna

i betygsresultatet mellan skolor. Ett positivt värde

i förhållande till SALSA-värdet visar att skolan har bättre

resultat än förväntat med hänsyn till dessa bakgrundsfaktorer,

medan ett negativt värde innebär att skolans resultat

är sämre än förväntat.

Varje skolas resultat i kundundersökningen

finns i JämförareN


Backeboskolan

Myrsjöskolan

Orminge skola

Vittra i Saltsjö-Boo

Sågtorpsskolan

Idunskolan

Björknässkolan

Boo gårds skola

Lännersta skola

Johannes Petri skolan

Fisksätraskolan

Lännbo friskola

Neglinge skola

Igelboda skola

Saltsjöbadens Samskola

Läs mer om kommunala prov på

www.nacka24.nacka.se

Da Vinciskolan

Kunskapsskolan Saltsjöbaden35

Solsidans skola

!


The Municipality of Nacka offers all parents the opportunity to choose a school for their

children. The various alternatives that exist within the municipality are presented in this

catalogue together with information on how to make the choice. Make your choice of

schools on the Internet during the period 10th – 31st January 2011. For further information

in English please visit www.nacka.se

Nackan kunnassa täytyy lasten huoltajien valita koulu lapsillensa.

Tässä luettelossa esitellään eri mahdollisuudet jotka ovat kunnassa ja tiedotetaan kuinka

valinta tehdään. Kouluvalinta tehdään Internetin kautta 10-31 tammikuuta välisenä aikana.

Lisätietoja sekä tietoja englanniksi saatte linkkisivulta: www.nacka.se

Gmina Nacka oferuje dla rodzicow mozliwosc wyboru szkoly dla swoich uczniow. W tym

katalogu przedstawione sa rozne mozliwosci wyboru, ktore istnieja w gminie oraz

informacja o wyborze. Wyboru dokonuje sie przez INTERNET w okresie od 10-31

stycznia 2011 roku. Obszerniejsza informacja znajduje sie w jezyku angielskim na

www.nacka.se

La Comuna de Nacka ofrece a los padres la posibilidad de elegir la escuela que deseen para

sus hijos. En este Catálogo, presentamos las diferentes alternativas que hay dentro de la

Comuna y la forma de elección. El plazo de elección a traves de INTERNET se realizará

durante los dias 10 al 31 de Enero del 2011. Para mas información, dirigirse a:

www.nacka.se

Ìóíèöèïàëèòåò Íàêêè ïðåäîñòàâëÿåò âñåì ðîäèòåëÿì âîçìîæíîñòü

âûáîðà øêîëû äëÿ ñâîèõ äåòåé. Â íàñòîÿùåì êàòàëîãå ïðèâåäåíû

ñâåäåíèÿ î âñåõ øêîëàõ Íàêêè, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î òîì, êàê

äåëàåòñÿ âûáîð. Îí äîëæåí áûòü ñäåëàí ïî Èíòåðíåòó â ïåðèîä ñ

10 ïî 31 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ è

èíôîðìàöèÿ ïî-àíãëèéñêè èìåþòñÿ ïî www.nacka.se

تدعوبلديه نكا آل آولياء الامور لاختيار المدرسه لاطقلاهم.قي هذا الكتيب يقدمون لكم الاختيارات المختلفه

الموجوده ضمن البلديه ‏(الكومون)‏ ‏.و آذلك التعليمات التي تبين آيف يتم اختيار ذلك ‏.اختيار المدرسه يتم عن

طريق الانترنيت خلال الفتره الواقعه بين‎31-10‎‏-من شهر آانون الثاني ‏(يناير‎2011‎‏.‏ اذا أردت الحصول علي

www.nacka.se: هذه المعلومات بلالغه الانكليزيه نرجو زياره الموقع

کمون نکا امکانات انتخاب موسسه های آموزشی را برای فرزندان شما از طريق اين کاتلاوک به

شما والدين محترم معرفی می نماييد که همزمان شامل اطلاعات لازم می باشد.‏

انتخاب موسسه آموزشی را هم می توان از طريق انترنت در ايام ژانويه انتخاب کرد.‏

برای کسب اطلاعات بيشتز در مورد ذکرشده می توانيد از آدرس اتترنتی زير ديدن نماييد.‏

www.nacka.se

2011

31-10

UtbildningsNÄMNDEN

Finansiering • Målformulering • Myndighetsutövning • Uppföljning, utvärdering och utveckling

Nacka kommun • 131 81 Nacka • tfn 08-718 80 00 • fax 08-718 91 15

kultur-utbildning@nacka.se • www.nacka.se

More magazines by this user
Similar magazines