Beställning av offentlig visning event 2012 - Canal Digital

canaldigital.se

Beställning av offentlig visning event 2012 - Canal Digital

EVENT

Beställning av offentlig visning event 2012

Hockey-VM och Fotbolls-EM – Avtal för restaurang, bar och övrig offentlig miljö

Gör så här:

Fyll i alla uppgifter på blanketten. Vik sedan på mitten och posta. Adressen står på baksidan och frimärke behövs inte.

Blanketten kan även faxas på 054-15 59 24, och du kan även beställa via telefon på 0770-77 27 27

OBS. TEXTA TYDLIGT!

Namn på restaurang/bar/lokal där visningen sker:

Adress:

Postnummer och postort:

Antal sittplatser/ståplatser (kryssa i): 0-25 26-40 41-80 81-160 161+

Kommer att visa (kryssa i): Hockey-VM Fotbolls-EM

Alkoholtillstånd (kryssa i): Ja Nej

Uppgifter om företaget (Licenstagaren)

Namn på företaget:

Adress:

Postnummer och postort:

Organisationsnummer:

Kontaktperson

Namn

Telefonnummer:

E-postadress:

Genom att skriva under ingår licenstagaren avtal med Canal Digital Sverige AB org. nr 556039-8306 gällande upplåtelse av rätt till offentlig

visning av Hockey-VM och/eller fotbolls-EM enligt bifogad broschyr med prislista och allmänna villkor. Licenstagaren åtar sig att betala den

licensavgift som gäller för verksamheten enligt prislistan.

Genom avtalet erhåller licenstagaren en icke-exklusiv rätt att offentligt visa TV4-Gruppens och SVT:s sändningar från Hockey-VM 2012

och/eller Fotbolls-EM 2012 på den/de restaurang(er), bar(er) eller lokal(er) som angivits ovan.

För att avtalet ska vara giltigt måste nödvändiga uppgifter ha kommit oss tillhanda senast den [datum].

Faktura skickas till licenstagaren när avtalet kommit Canal Digital tillhanda.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande (TEXTA)


Vik ihop och tejpa

B

SVERIGE

PORTO

BETALT

Canal Digital Sverige AB

Svarspost

115 80 Stockholm

Vik ihop och tejpa

More magazines by this user
Similar magazines