Att ta ställning till inför en kursutvärdering - IKT-pedagogiskt centrum ...

ikt.du.se

Att ta ställning till inför en kursutvärdering - IKT-pedagogiskt centrum ...

Att ta ställning till inför en kursutvärdering

Detta dokument tar upp ett antal frågor som kan vara bra att tänka på när man utformar

kursutvärderingar.

Skapad: 2011-07-16


IKT-pedagogiskt centrum

Högskolan Dalarna

Telefon: 023 – 77 87 87

E-post: support@du.se

Innehållsförteckning

Vad är en Kursvärdering – en del av en kursUTvärdering ............................................................ 3

Vilka frågor ska man ställa sig när man utformar en kursutvärdering .......................................... 3

Vilka Etiska frågeställningar finns .............................................................................................. 3

IKT-pedagogiskt centrum ........................................................................................................... 4

2


IKT-pedagogiskt centrum

Högskolan Dalarna

Telefon: 023 – 77 87 87

E-post: support@du.se

Vad är en Kursvärdering – en del av en kursUTvärdering

KursUTvärdering = kursvärdering som analyserats + lärares synpunkter +

resurstilldelning/andra förutsättningar/ramar + examinationsfrekvens + förslag

till åtgärder.

Vilka frågor ska man ställa sig när man utformar en

kursutvärderingVarför görs utvärderingen

För vem görs utvärderingen

Vad är det som skall utvärderas

Av vem skall utvärderingen genomföras

Hur skall utvärderingen genomföras

När skall utvärderingen genomföras

Vilka Etiska frågeställningar finns

Skall utvärderingen leda till något ”gott” för någon Vem i så fall, på

vilket vis och gör den verkligen detFinns det risk för att någon kommer till skada eller kränks Hur undvika eller

förebygga detta

Vilka har ”makten över” utvärderingen

3


IKT-pedagogiskt centrum

Högskolan Dalarna

Telefon: 023 – 77 87 87

E-post: support@du.se

IKT-pedagogiskt centrum

Den här manualen är skapad av IKT-pedagogiskt centrum. Upptäcker du felaktigheter eller

andra brister tar vi tacksamt emot synpunkter via mail på adressen support@du.se.

Vill du läsa fler manualer vänligen besök:

Lärarmanualer: http://du.se/Om-Hogskolan/Organisation/Utbildnings--ochforskningskansliet/ikt/Support/Manualer-for-Larare/

Vill du läsa mer om IKT-pedagogiskt centrum, gå till: http://www.du.se/ikt

4

More magazines by this user
Similar magazines